ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၃၀
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းတို႕သည္ ယေန႕ ညေန ၆ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ေတြ႕ဆုံၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢမွ ဆက္လက္ကူညီပံ့ပုိးရန္ႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကူညီရန္ အသင့္ရွိမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ အၾကား လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႕ေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပရာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့သည့္အျပင္ အသက္ေသဆံုးခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့ပါေၾကာင္း၊ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း က်ေရာက္ခဲ့စဥ္ကလည္း ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီရရွိေအာင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မိမိလာေရာက္ ခဲ့သည္မွာ ငါးၾကိမ္ေျမာက္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရန္အတြက္ မိမိအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္ မိမိလာေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကမာၻ႔ ႏုိင္ငံမ်ားက အံ့အားသင့္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာက က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈကို ေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေၾကာင္း။

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အစိုးရ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုက်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႕ကုိ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ ပါေၾကာင္း၊

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မိမိတို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အေျခအေနသည္ နက္ရႈိုင္းရႈပ္ေထြးသည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မည္သည့္ တိုင္းရင္းသား၊ မည္သည့္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈစီးပြား အေျခအေန ရရွိလိုသည္ဆိုသည္ကို မိမိႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ IDP စခန္းမ်ားရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းစြာ ေနထိုင္ၾကရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက စိုးရိမ္မႈရွိေၾကာင္းကုိ မိမိေျပာျပခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ား ရရွိသင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲပါေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔မွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးကုိ အေျခခံသည့္ နက္ရႈိုင္းေသာ ဘက္ေပါင္းစံုျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပႆနာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီ အာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းမႈကို ၀မ္းသာမိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းေန ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအေျခအေနမွာ နိမ့္က်ေနပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမ်ားေန ျပည္သူမ်ားမွာလည္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည့္အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္လည္း လိုအပ္ ပါေၾကာင္း မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျဖၾကားသည္။

ညပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခင္သက္ေဌးတုိ႕က ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ဇနီးတို႕အား Park Royal ဟုိတယ္၌ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည္။

Myanmar State Counsellor Office
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.