အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ဆိုတာဘာလဲ || ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ( ၇၄ မ်ိဳးဆက္ ) ||

လူသားရင္းျမစ္ကို Human Resource လို႔ ေခၚသလို၊ သဘာဝရင္းျမစ္ေတြကို Natural Resources လို႔ ေခၚၾကတာ အမ်ားသိၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီမွာ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ဆိုတာ လူအမ်ားသိၾကတာက ဥာဏစြမ္းအားရွိတဲ့ ပညာတတ္ေတြ ဥပမာ - ဆရာဝန္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ သမိုင္း၊ ပထဝီ၀င္၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးစတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြမွာ အထူးကြ်မ္းက်င္ တတ္ေျမာက္တဲ့သူေတြလို႔ သိထားၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိထား နားလည္ထားတာက ပညာတတ္ေတြကသာ အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူသားရင္းျမစ္ေတြ ျဖစ္တယ္၊ ပညာတတ္မွာသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚမွားပါ။

အမွန္ေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဉာဏ္ရည္ေကာင္းသူေတြမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ခြန္အားဗလနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သန္စြမ္းတဲ့ သူေတြကိုလည္း အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ဥပမာေပးရရင္ ထူးခြ်န္တဲ့ အားကစားသမားတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ အဲဒီလူဟာ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံက လူျဖစ္ပါေစ ထူးခြ်န္တဲ့ အားကစားသမားတေယာက္ကို ေဈးႀကီးေပးေခၚယူတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ကမၻာမွာ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။

အဓိက လိုအပ္တာက ဒီလို ကာယဉာဏ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ေတြကို ဘယ္လို ထုတ္လုပ္ၾကမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ သဘာဝရင္းျမစ္ ဆိုတာေတြက ထုတ္ရင္းထုတ္ရင္းနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း လံုးပါးပါးသြားေပမယ့္ လူသား ရင္းျမစ္ေတြကေတာ့ မေပ်ာက္ကြယ္တဲ့အျပင္ စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရင္ ပြားမ်ားတိုးပြား လာႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ သဘာဝရင္းျမစ္ ဘယ္ေလာက္ ၾကြယ္ဝၾကြယ္ဝ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး မလာတဲ့အျပင္ အဲဒီ သဘာဝရင္းျမစ္ေတြကို အာဏာ ရွိသူေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြက မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ စားခြက္လုၾကရင္း ျပည္တြင္းစစ္ေတြျဖစ္၊ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈေတြျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ေတြေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ အာဏာယူထားတဲ့ အာဏာရွင္ေတြေၾကာင့္ ပိုမိုမြဲေတသြားၿပီး ဆင္းရဲတြင္းနက္ သြားခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြ ကမၻာေပၚမွာ အမ်ားအျပား ရွိေနခဲ့ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္တာကို သဘာဝရင္းျမစ္ က်ိန္စာသင့္ျခင္းလို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ဥပမာ - ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ကို ၾကည့္ရင္ သဘာဝရင္းျမစ္မရွိေပမယ့္ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေနတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒီအခ်က္က ဘာကိုျပသလဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္တစ္ခု တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ေတြက အဓိကက်တယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြ အေနနဲ႔ သဘာဝရင္းျမစ္ေတြ ထုတ္ေရာင္းဖို႔ေလာက္သာ စိတ္ဝင္စား မေနၾကဘဲ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႔ရန္ အခုအခ်ိန္က စတင္ေပၚလစီခ်ၿပီး လုပ္သင့္ေနၿပီျဖစ္လို႔ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးၿပီး အသိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ေတြကို စတင္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ေပၚလစီခ်ၿပီး လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရး လုပ္တာနဲ႔အလားတူ ခ်ိန္ထိုးယူရပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ထုတ္လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ကုန္ၾကမ္းေတြ လိုပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္းေတြ ရွိေနၿပီဆိုရင္ စက္႐ံုေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စက္႐ုံေဆာက္ၿပီးရင္ ကုန္ၾကမ္းေတြကို ကုန္ေခ်ာေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္ စက္ေတြလိုပါတယ္။ ထြက္လာတဲ့ ကုန္ေခ်ာေတြထဲမွာ အရည္အေသြးကုိ စစ္ေဆးၿပီး အရည္အေသြး မေကာင္းရင္ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို ေတြးေခၚၿပီး အရည္အေသြးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ လိုပါတယ္။ အဲဒီလို စနစ္တက် လုပ္တဲ့အခါ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ထြက္ကုန္ေတြက္ို ထုတ္လုပ္လာႏိုင္သလို အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္ေတြကို ထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ လူသားကေလးေလးေတြ လိုပါတယ္။ အဲဒီကုန္ၾကမ္းေလးေတြကို ကုန္ေခ်ာေတြျဖစ္လာေအာင္ အဆင့္ဆင့္ အေခ်ာသတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ စက္႐ုံဆုိတဲ့ေက်ာင္းေတြ လိုပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေတြမွာ ဒီကေလးေတြ လိုအပ္တာႏွစ္ခုကို တပ္ဆင္ေပးရပါတယ္။
အဲဒီတပ္ဆင္မႈေတြကေတာ့ ကိုယ္ခႏၶာ သန္စြမ္းေစဖို႔ ကာယဗလ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ျခင္းနဲ႔ စာေပ သင္ၾကားေပးၿပီး ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္တဲ့ ဉာဏဗလဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္စြမ္းမႈမရွိ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ ကေလးဟာ စာေပသင္ၾကားရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အားကစား လုပ္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ အားသြန္ခြန္စိုက္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကေလးကုန္ၾကမ္းေတြထဲမွာ ဉာဏအားမေကာင္းေပမယ့္ ကာယ အားေကာင္းတဲ့ ကေလးေတြကို ခြဲထုတ္ၿပီး အေျပးသန္သူကုိ အေျပးေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ေဘာလံုးကန္ေတာ္သူကို ေဘာလံုးကစားဖုိ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ သင္ေပးျခင္း၊ လက္ေဝွ႔ေတာ္သူကိ္ု လက္ေဝွ႔ဆရာနဲ႔ စနစ္တက် သင္ေပးျခင္း၊ ေရကူးသန္သူကို ေရကူးႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ဖန္တီးေပးျခင္းေတြကို သူတို႔ေလးေတြ အသက္ ငါးႏွစ္ မွ ခုနစ္ႏွစ္ အတြင္းမွ စတင္ၿပီး လူသားရင္းျမစ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေလးေတြက ဉာဏ္္ေကာင္းသလို အားကစားမွာလည္း ထူးခြ်န္တဲ့ စြယ္စံုရသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အားကစားလုပ္ရင္း က်န္းမာေရးေကာင္းလာၿပီး ဉာဏ္ရည္ တိုးတက္လာတဲ့ ကေလးေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။

ကာယဗလဆရာေတြက ေက်ာင္းေနစဥ္ ကေလးေတြကို ဘယ္သူက ဘယ္အားကစားမွာ ထူးခြ်န္တယ္ဆိုတာ ေလ့လာၿပီး ကေလးေတြ ဝါသနာပါရာ အားကစားကို အားေပးေလ့က်င့္ ေပးရပါတယ္။ အဲဒီလို ကာယဗလ ဆရာေတြက သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႔ အားကစားကြင္းေတြ လိုပါတယ္။ ေရကူးကန္ေတြ လိုပါတယ္။ ေက်ာင္းတိုင္းမွာ ေရကူးကန္ မထားႏိုင္ရင္ေတာင္ အဲဒီျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ကေလးေတြအတြက္ ေရကူးကန္ေတြ အားကစား႐ုံေတြ ထားေပးဖို႔ လိုပါတယ္၊ ထို႔အတူ ေဘာလံုးကြင္းေတြ၊ မထားႏိုင္ရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး ေက်ာင္းတိုင္းမွာ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ေဘာ္လီေဘာကြင္းေတြ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ကေလးလူငယ္ေတြတင္ မဟုတ္ ေခြးေပါက္ေလးေတြ၊ သမင္ေပါက္ေလးေတြ၊ ႏြားေပါက္ေလးေတြ အားလံုးဟာ ငယ္စဥ္ ခုန္ေပါက္ ေျပးလႊား ကစားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုကေလးေတြက ေျပးလႊားေဆာ့ကစား ခ်င္ၾကတာလဲဆိုတာကို ေသခ်ာစူးစမ္းၾကည့္ရင္ သူတို႔ ခႏၶာကိုယ္ သန္စြမ္းလာေအာင္ သူတို႔ၾကြက္သားေတြ သန္မာလာေအာင္ သဘာဝရဲ႕ ႏိုးေဆာ္မႈေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝအရ ေျပးလႊားခုန္ေပါက္ခ်င္ေနတဲ့ ကေလးေတြကို သဘာဝက်က် မထားဘဲ ဘာအားကစားကြင္းမွ မရွိ္တဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာထားၿပီး ေညာင္းညာေနတဲ့အထိ စာေတြကိုသာ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ အားကစားထူးခြ်န္ၿပီး ကမၻာမွာေအာင္ျမင္တဲ့ အားကစားသမား တစ္ေယာက္မွ ထြက္မလာတာ မထူးဆန္းပါဘူး။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အထက္တန္းေအာင္ဖို႔ ေရမကူးတတ္ရင္ မရပါဘူး။ ေရကူးတာဟာ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ရမယ့္ ဘာသာရပ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ ေရႀကီးတာေတြ၊ မေတာ္တဆ ေရထဲက်သြားခဲ့ရင္ ဒီအတတ္ပညာဟာ အသက္ကိုကယ္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာလည္း သူငယ္တန္းကအစ အထက္တန္းအထိ အားကစားကြင္းေတြ ေက်ာင္းတိုင္းလိုလိုမွာ အက်ယ္ႀကီး ေပးထားတာပါ။ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း အားကစားလုပ္ရတဲ့အခ်ိန္ သီးသန္႔ရွိၿပီး ေက်ာင္းၿပီးရင္လည္း သူတို႔ရပ္ကြက္ အားကစား႐ုံေတြမွာ သြားၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အားကစားကို လုပ္ရင္း သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အိမ္စာကို အတူတကြ က်က္မွတ္ၿပီးေနတာ နမူနာ ယူစရာပါ။ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ အားကစားကို လုပ္ရတဲ့အျပင္ အိမ္စာပါၿပီးေအာင္ လုပ္ၾကလို႔ တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ သေဘာမ်ိဳးပါ။ ဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာ က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ဘရာဇီးႏိုင္ငံက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရီယို အိုလံပစ္မွာ ကြ်န္းႏိုင္ငံေလး ျဖစ္ေပမယ့္ ဂ်ပန္အားကစားသမားေတြဟာ ေရႊ ၁၂ ခု၊ ေငြ ၈ ခု၊ ေၾကး ၂၁ ခု ရရွိခဲ့တာဟာ အစိုးရက တိုင္းျပည္တိုးတက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အားကစားဟာ အဓိကေမာင္းႏွင္အား တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိတဲ့အတြက္ အားေပးထားလို႔ပါပဲ။ ဒီအားကစားသမားေတြ တိုင္းျပည္ျပန္လာရင္လည္း သူတို႔ကို သူတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကေန ေရႊရသူကို ေဒၚလာ ငါးသိန္း၊ ေငြရသူကို ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္း၊ ေၾကးရသူကို ေဒၚလာ ငါးေသာင္း ဆုေပးၾကျပန္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ တီဗီေတြမွာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ပစၥည္းေတြကို ေၾကာ္ျငာေပးဖို႔ ေၾကာ္ျငာခအျဖစ္ ေဒၚလာသန္းနဲ႔ ခ်ီေပးၾကျပန္ပါတယ္။ ေဘာလံုး ထူးခြ်န္တဲ့ အားကစားသမားေတြကို ဥေရာပအသင္းေတြက ေဒၚလာသန္းနဲ႔ခ်ီေပးၿပီး ဝယ္ယူေနတာကို ျမန္မာေဘာလံုး ပရိသတ္ သိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားကစားထူးခြ်န္ရင္လည္း ေအာင္ျမင္တဲ့သူ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားက ေဘာလံုးပညာ မတတ္ကြ်မ္းတာေၾကာင့္ ျမန္မာေဘာလံုး နည္းျပဆရာကို ငွားရမ္း သင္ယူခဲ့ရတယ္ ဆိုတာကို သတိရသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာေတြဟာ ဇရွိ္တဲ့သူေတြပါ။ ငယ္စဥ္ကစၿပီး စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔သာ လိုပါတယ္။ စာေတာ္မွ ေဒါက္တာဘြဲ႔ေတြရမွ မဟုတ္ပါဘူး။ အားကစားကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေပမယ့္ ထိပ္တန္း မေရာက္တဲ့ အားကစားသမားေတြဟာလည္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အလဟသ၁ မျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒီလူေတြဟာ သူတို႔ကြ်မ္းက်င္တဲ့ အားကစားပညာနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ တကၠသိုလ္ေတြမွာ နည္းျပဆရာေတြျဖစ္လာၿပီး အလုပ္အကိုင္ ရရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အရာမဆို ကြ်မ္းက်င္လိမၼာဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ စာေတာ္မွ၊ ဉာဏ္္ေကာင္းမွ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာေတြဟာ ေၾကြးေၾကာ္တာ အလြန္ေတာ္ပါတယ္။ အရင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က “ျမန္မာ့အားကစား ကမၻာလႊမ္းရမည္” တို႔ “တနသၤာရီတိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆီအိုးႀကီး ျဖစ္ရမည္” တို႔၊ “တစ္မ်ိဳးသားလံုး စိတ္ဓာတ္္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ျမင့္မားေရး” တို႔၊ “ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုးကို ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ လက္ဝယ္တြင္ရွိေရး” တို႔၊ “တစ္မ်ိဳးသားလံုး က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေရး” စသည္တို႔ဟာ လက္ေတြ႔မပါတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပကတိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသျပသ ေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကာယဗလ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ -

၁။ ေက်ာင္းအားကစားကြင္းေတြ ဖန္တီးေပးျခင္း။

၂။ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အားကစားနည္းျပ ဆရာမ်ားကို ခန္႔ထား၍ စနစ္တက် အားကစားကို ျပဳလုပ္ေစျခင္း။

၃။ ေက်ာင္းေပါင္းစံု အားကစားပြဲမ်ားကို သူငယ္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း တကၠသိုလ္အဆင့္ဆင့္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေပးျခင္း။

၄။ ထူးခြ်န္တဲ့ အားကစားသမားမ်ားကို ငယ္စဥ္မွစ၍ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တိုင္း စနစ္တက် စခန္းသြင္းၿပီး အဆင့္ျမင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းက္ို အစိုးရအားကစားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကာယဗလပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္ စတင္ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

ဉာဏဗလပိုင္းဆိုင္ရာ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေရးမွာလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ အဓိက သင္ၾကားမႈစနစ္နဲ႔ သင္ၾကားေပးသူတို႔က အဓိကက်ပါတယ္။

၁။ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဆရာ မွ်တစြာရွိေရး။ (ဆရာတစ္ေယာက္မွာ အလြန္ဆံုး ေက်ာင္းသား သုံးဆယ္ထက္ မပိုေသာ အတန္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့မႈအရ ေလးဆယ္ခန္႔အထိ ထားႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။)

၂။ သင္ၾကားေသာဆရာသည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေရး။

၃။ ပညာေရး သင္ေထာက္ကူပစၥည္း လံုေလာက္စြာ ရွိေရး။

၄။ ႏႈတ္တိုက္ၾကက္တူေရြး သင္ၾကားမႈမွ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသင္ၾကားမႈမ်ိဳးကို ဦးတည္သည့္ သင္ၾကားမႈမ်ိဳးျဖစ္ေရး။

၅။ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သင္႐ိုးညႊန္းတန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ေရး။

၆။ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ႏွင့္အညီ အြန္လိုင္းသင္ၾကားမႈမ်ား၊ ေလ့လာလိုသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးေရး။

၇။ မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းအထိ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကို ႀကိဳးစားက်င့္သံုးေပးေရး။

၈။ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ျပင္ပက်ဴရွင္ေပး၍ အပိုဝင္ေငြရွာျခင္း မလုပ္ရန္ လစာကို လံုေလာက္စြာေပးေရး။

၉။ ကြန္ပ်ဴတာခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား လံုေလာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ အေရအတြက္ရွိၿပီး အြန္လိုင္း အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈကို ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေပးထားေရး။

၁၀။ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ စာၾကည့္တိ္ုက္မ်ား ထားရွိေပးၿပီး ေလ့လာရန္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို စံုလင္ႏိုင္သမွ် ထားေပးသည့္အျပင္ မိမိ ေက်ာင္းတြင္ မရွိသည့္စာအုပ္ကို ေလ့လာခ်င္ပါက ေက်ာင္းမွတာဝန္ခံ၍ ငွားေပးသည့္စနစ္ ရွိေရး။

၁၁။ ေက်ာင္းသားမ်ား အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ျခင္း သင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္ (Student Exchange Program) ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားခ်င္း အလဲအလွယ္ ျပဳလုပ္သင္ၾကားေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဗဟုသုတကို ရရွိေစေရး။

၁၂။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ အတြင္း ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိေလ့လာလိုေသာ ဌာနမ်ားတြင္ အကူမ်ား (internship) အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ကူညီ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ မိမိမည္သည့္အလုပ္ကို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိသည္ကို သိရွိၿပီး တိုးတက္ႀကီးပြားေစေရး အစရွိတဲ့ အေရးကိစၥေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမယ္။

ဒါမွ ေက်ာင္းေပါင္းစံု အားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြကေန ကမၻာ့အဆင့္မီ ထူးခြ်န္တဲ့ အားကစားသမားေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္သလို၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေတြကလည္း ကမၻာ့ေခတ္မီပညာေရးကို ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္တဲ့ ပညာတတ္ေတြလည္း ေပၚထြန္းလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ( ၇၄ မ်ိဳးဆက္ )
The Ladies News
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.