ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယံုသည္ ၊ ကိုဖီအာနန္ကိုယံုသည္ --သရ၀ဏ္(ျပည္)

ကိစၥတစ္ခု ၊ျပသနာတစ္ခုေပါ ္ေပါက္လာေသာအခါ ေျဖရွင္နည္းမ်ားစြာရွိသည္ ။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ကေလးတစ္ယာက္၏အျမင္နွင့္ေျဖရွင္းေပမည္ ။ ရပ္ကြက္အဆင့္သည္ရပ္ကြက္အျမင္နွင့္ေျဖရွင္းမည္ ။ ျမိဳ့၌ေနသူသည္ျမိဳ့အျမင္ ၊ ေတာ၌ေနသူသည္ေတာအျမင္ ၊ခရိုနီအျမင္သည္ခရိုနီအျမင္ ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျမင္သည္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျမင္၊ မ်က္ကန္းမိ်ဳးခ်စ္အျမင္သည္မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္အျမင္၊ နိုင္ငံတကာ၌ ၀င္ဆန္ ့သူသည္ နိုင္ငံတကာအျမင္ စသည္ျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကေပမည္ ။ ၾကည့္ရုုေသာရွုေထာင့္ကိုလုိက္၍ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကြဲျပားရျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။လူ့အခြင့္အေရးရုေထာင့္ခ်ည္းမွအျမဲၾကည့္လို့မရသလို ၊လူမ်ိဳးစြဲ အတၱစြဲမ်ားျဖင့္ခ်ည္းလည္းၾကည့္၍မွန္မည္မဟုတ္ေခ် ။ အသင့္ေတာ္ဆံုးရွုေထာင့္မွၾကည့္ရမည္ ။

ရခိုင္အေရးသည္ အစိုးရအဆက္ဆက္အတြက္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္အေရးကိစၥျဖစ္သည္ ။ ေျဖရွင္းရအေတာ္ခက္ေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ ရခိုင္အေရးကိစၥဟုဆိုလ်ွင္ ေဒသခံဌာေန ဗုဒၥဘာသာရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရွိမည္ ။ ကမန္ဟုေခါ ္ေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရွိမည္ ။ ဘဂၤလီမ်ားရွိမည္ ။ ကမန္သည္ျပသနာမဟုတ္ ။သို ့ေသာ္ ဘဂၤလီမ်ားသည္ျပသနာျဖစ္လာေနသည္ ။ လူဦးေရအလြန္ထူထပ္ေသာ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမွု၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမွုတို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမအတြင္းသို ့နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ တစိမ့္စိမ့္၀င္ေရာက္ေနသည္မွာ နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ေပျပီ ။ ထိုဘဂၤလီမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို ့၀င္လာျပီးေသာအခါ လူ ့သဘာ၀အရ ေရာက္ရွိေနေသာေနရာသည္အဆင္ေျပသျဖင့္ ျပန္မထြက္ခ်င္ေတာ့ ။ ထိုေနရာတြင္ အပိုင္ေနရရန္အၾကံထုတ္လာၾကသည္။ ထိုအခါ ခိုး၀င္ဘဂၤလီမ်ားသည္ သူတို ့ကိုယ္သူတ့ို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ဖန္တီးပံုေဖာ္လုိက္ၾကေတာ့သည္ ။ သူတို ့ကိုယ္သူတို ့ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးဟုဘဂၤလီတို ့ကအမည္တတ္သည္ ။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာလူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဟုတ္ပဲဘဂၤလီတို ့အၾကံအဖန္လုပ္ထားေသာလူမ်ိဳး ျဖစ္မွန္း ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုးသိၾကသည္ ။ ျပည္တြင္းမွာေတာ့လိမ္၍မရ ။ ဒါေပသည့္ ဒါကအဓိကမက် ။ ဘဂၤလီမ်ားသည္ ၀ါဒျဖန့္ခ်ီေရးတြင္ အလြန္လ်ွင္ျမန္သည္ ။ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ေနွးေနွးေကြးေကြးနွင့္ရခိုင္အေရးကိုတုန္ ့ျပန္ေနသည့္အခိုက္တြင္ ဘဂၤလီမ်ား၏ မုသာ၀ါဒက ကမၻာကိုလြွမ္းျခံဳမိသြားသည္ ။ ကမၻာတြင္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို အားလံုးသိသြားေအာင္လုပ္နိုင္ခဲ့သည္ ။ ဘယ္ကလာလို ့ဘယ္ကိုသြားသည္ျဖစ္ေစ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေပါေလာေမ်ာပါေနေသာ ကုလားဟူသမ်ွ ရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ေအာင္ တဖြဲ ့တႏြဲ ့နွင့္ ဇာတ္နာေအာင္လုပ္နိုင္စြမ္းရွိလာၾကသည္ ။ ဘဂၤလီတို ့၏၀ါဒျဖန့္လက္တံကရွည္လာသည္ ။ဘဂၤလီသက္သက္သည္ ထိုသို ့ထိထိေရာက္ေရာက္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ကမၻာသို ့ေပါက္ေအာင္၀ါဒျဖန္ ့ခ်ိမွု ကိုမလုပ္နိုင္ ။ ဘဂၤလီမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာ့အစၥလာမ္နိုင္ငံမ်ား ၊ OIC လိုအဖြဲ ့အစည္းမ်ိဳး၏ ဘာသာတူခ်င္း အလံုးအရင္းနွင့္ေငြပံုေပး၍ ပံ့ပိုးကူညီမွုမလြဲမေသြရွိနိုင္သည္ ။ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားသို ့ လက္တံရွည္ရွည္နွင့္ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္သည္ ။ ဘာအလုပ္မွမယ္မယ္ရရမရွိေသာ္လည္း ။လန္ဒန္ ၊ပဲရစ္ ၊ ၀ါရွင္တန္ ၊ ျမဴးနစ္ ၊ ကိုပင္ေဟဂင္ ၊နယူးေယာက္၊ ဘန္ေကာက္္စေသာျမိဳ ့ၾကီးမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးေဆြးေႏြးပြဲမွန္သမ်ွ ၊သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွန္သမ်ွ ။၀ါဒျဖန့္ခ်ိပြဲမွန္သမ်ွ ။ ဆႏၵျပပြဲမွန္သမ်ွ သံတမန္မ်ားအဆင့္အတန္းမ်ိဳးနွင့္ သံသမန္ေလာကနွင့္ မီဒီယာေလာကသို ့၀င္ထြက္သြားလာ စားေသာက္ ပြဲတက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာေလာ္ဘီ (ဘဂၤလီ) မ်ားတကမၻာလံုးတြင္ေျခခ်င္းလိမ္ေနသည္ ။ ထိုလူေတြ၏လစာနွင့္အသံုးစားရိတ္မ်ား ၊ ပံ့ပိုးေငြမ်ားဘယ္ကရသနည္း ဘယ္သူမွမသိ ။ ေသခ်ာသည္ကား ပံ့ပိုးေပးေနသည့္အဖြဲ ့ရွိေနသလို ၊ ပံ့ပိုးမွုကိုလက္ခံကာတြင္က်ယ္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာေလာ္ဘီမ်ားလည္း ကမၻာမွာ ပ်ံ ့နွံ ့ေနသည္ ။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္တိုက္ေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင္ ့ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏အသံသည္ ကမၻာတြင္ ေလာ္ကယ္ရထားလို ခ်ိနဲ့နဲ့နွင့္ မနည္းခရီးနွင္ေနရခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလီေလာ္ဘီတို ့၏အသံသည္ ကာတာေလေၾကာင္းလုိင္းလို ၊ အမ္းမရိတ္ေလေၾကာင္းလိုင္းလို အလြန္လ်ွင္ျမန္စြာ ကမၻာအနွံ ့ခရီးဆန့္ေနသည္ ။ အဆက္သြယ္ မီဒီယာကြန္ယက္ေတြေကာင္းေနသည္ ။ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေတြေကာင္းေနသည္ ။ထိုအခါ ကုလသမဂၢမွာလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ၊ အီးယူမွာလည္းရိုဟင္ဂ်ာ ၊ OIC မွာလည္းရိုဟင္ဂ်ာ ၊လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာလည္းရိုဟင္ဂ်ာ ၊ အာဆီယံမွာပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာေတြျဖစ္ေနေလသည္ ။

ဒီအခ်ိန္တြင္က်ြန္ေတာ္တို ့ျပည္တြင္း၀ယ္ဘာေတြလုပ္ေနသနည္း ။ဦး၀ီရသူသည္ ကုလသမဂၢလူ့အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီးကို လူပံုအလည္တြင္ကေလာ္တုတ္လိုက္၏ ။ ကုသမဂၢအလိုမရွိေၾကာင္းရခိုင္တြင္ဆႏၵျပၾက၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရိုဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္းဆႏၵျပၾက၏ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားဟု ဘဂၤလီမ်ားကိုေခါ ္ျခင္းအားဆန့္က်င္ကန့္ကြက္ဆႏၵျပၾက၏ ။ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားဥပေဒနွင့္အညီ စစ္ေဆးရန္ ဘဂၤလီမ်ားကို ေခါ္ယူစစ္ေဆးျခင္းကို ဆန့္က်င္ကန့္ကြက္ၾက၏ ။ စစ္ေဆးခံမည့္သူမ်ားကို သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကို ဘဂၤလီမ်ားအားနိုင္ငံသားျပဳခြင့္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးေနပါျပီဟု အစိုးရကိုဆႏၵျပၾက၏ ။ ဘဂၤလီအေရး ၊ရခိုင္အေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္သာျဖစ္သည္ဟုေျပာၾက၏ ။ ထိုသို ့ေျပာေနေအာ္ေနသည့္တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘဂၤလီတို ့၏အသံမွာ ကမၻာ့မီဒီယာကိုအုပ္စီးမိကာတြင္က်ယ္ေနျပီျဖစ္သည္ ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလ်ွင္ ရခိုင္အေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးျဖစ္သည္ဟုေအာ္ေနရံုနွင့္ တန္ျပန္တိုက္စစ္မဆင္နိုင္ေတာ့တာေသခ်ာသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ၾကီးဌာနမွ ရခိုင္အေရးနွင့္ပါတ္သက္၍ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ ့စည္းေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ေတာ့ေ၀ဖန္သံေတြေသာေသာညံၾကျပန္သည္ ။

အဓိကေထာက္ျပၾကသည္က ေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေသာ ကိုဖီအာနန္ဆိုသည့္လူၾကီးက ဦးေဆာင္ေနလို ့တဲ ့ ။ျပည္တြင္းေရးျပသနာကိုနိုင္ငံတကာျပသနာျဖစ္လာေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေနလို ့တဲ့ စသည္ျဖင့္ ဆိုၾကျပန္၏ ။ အထူးအားျဖင့္ NLD ကိုအျမဲကန့္လန့္တိုက္ေနေသာ ပါတီတစ္ခုကစေအာ္သည္ ။ထို ့ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အေျခမလွခဲ့ေသာပါတီနွစ္ခုကလည္း အကြက္ေပါ ္ျပီဆိုျပီး NLD နွင့္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုၾကံဳတုန္း၀င္တြယ္ၾကသည္ ။ သူတို ့ေျပာသမ်ွအက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္လ်ွင္ နိုင္ငံျခားသားပါ၀င္လာမွုနွင့္ နိုင္ငံတကာျပသနာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနမွုဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္နွစ္ခ်က္ကိုေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုနွစ္ခ်က္လံုးသည္ အျမင္တိမ္တိမ္ျဖင့္ၾကည့္၍ စြပ္စြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာလိုသည္ ။

နုိင္ငံျခားသားပါ၀င္ေနမွုဆိုရာ၌ ဤအေရးကိစၥသည္ ျမန္မာျပည္ကြက္ကြက္မွာတင္ျဖစ္ေနေသာကိစၥမဟုတ္ ။ ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ပါ ဘဂၤလီမ်ားဖမ္းမိတိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာဟု ၀ိုင္း၀န္းသမုတ္ေနၾကေသာျပသနာရွိသည္ ။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွမဟုတ္ပါပဲ ဟုတ္သေယာင္လိမ္လည္ေျပာၾကားသျဖင့္ နိုင္ငံတကာကအထင္မွားအျမင္မွာျဖစ္ေနၾကေသာကိစၥမ်ားစြာရွိသည္ ။ နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားနားသို ့ေပါက္ေအာင္ေျပာရ၊ဆိုရ၊ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလ်ွင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာသို ့လည္းေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္၇ွိကာ နုိင္ငံတကာမွလည္းေလးစားလက္ခံေသာပုဂၢိဳလ္ဘယ္နွစ္ေယာက္ရွိသနည္း ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတပါးတေယာက္မွမရွိဆိုတာ ရိုးရိုးသားသားေျပာရေတာ့မည္ ။

ဒါဆို ဒီေကာ္မရွင္ကိုေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္လုိက္ပါလားဟုေမးလာပါက ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ လုပ္လိုက္လ်ွင္ဘဂၤလီေလာ္ဘီေတြက မ်ွတမွုမရွိ ၊ ေဒါ ္ေအာင္စုၾကည္သည္ ဗုဒၥဘာသာ၀င္ျဖစ္သျဖင့္ ရခိုင္ေတြဘက္လိုက္လိမ့္မည္ဟုထေအာ္လာနိုင္သည္ ။

ထို ့ေၾကာင့္ကမၻာကေလးစားလက္ခံေသာလူတစ္ဦးအျဖစ္ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဗဲလ္ဆုရွင္ ၊ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠအျဖစ္ ရခိုင္အေရးေလ့လာခိုင္းျခင္း ၊ အခ်က္အလက္မ်ားအၾကံေပးတင္ျပခိုင္းျခင္းသည္တစ္ခ်က္ခုတ္နွစ္ခ်က္ျပတ္ဆိုသလို ဘဂၤလီေတြကိုေရာ တကမၻာလံုးကိုေရာ မဟုတ္တန္းတရားေတြဆက္လက္မစြပ္စြဲနုိင္ေအာင္ၾကိဳကာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ကိုဖီအာနန္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ဤအရွုပ္ေတာ္ပံုတြင္ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား လာလုပ္ေပးေအာင္ေျပာနိုင္တာပဲလြန္လွျပီျဖစ္သည္ ။ ကိုဖီအာနန္သည္ဘက္လိုက္မည့္သူမဟုတ္ ။ျပီးေတာ့သူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မဟုတ္ ။ပရိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။ကိုဖီအာနန္၏အခန္းကသည္အၾကံေပးျခင္းသာျပဳနိုင္ေၾကာင္း က်န္သည့္ကိစၥမ်ားကို ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ ၊ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားဥပေဒနွင့္အညီဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွေျပာၾကားခဲ့ျပီးလည္းျဖစ္သည္ ။ကိုဖီအာနန္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပဲ ျမန္မာနိုင္င့အေၾကာင္းက်ြမ္းက်င္သူ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားလဲထိုေကာ္မရွင္ထဲမွာပါပါသည္ ။ ဆိုလုိသည္မွာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္အၾကံေပးရံုသာေပးနိုင္ျပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအစိုးရနွင့္လြွတ္ေတာ္ကခ်မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမၻာ့အျမင္နွင့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ရပ္ကြက္အျမင္ေလာက္ျဖင့္ၾကည့္ျပီးမဆံုးျဖတ္ၾကပါနွင့္ဟုေျပာခ်င္ပါသည္ ။ ။

ခိုး၀င္ဘဂၤလီကိုက်ြန္ေတာ္တို့လည္းမနွစ္ျမိဳ ့၊ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာလည္းနာမည္ပင္မၾကားခ်င္ ။သို ့ေသာ္ဒီအတုိင္းထိုင္ဆဲေနရံုနွင့္ျပသနာကေျပလည္မည္မဟုတ္ ။ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ရွိသူတစ္ေယာက္ကိုေခါ ္ျပီး ကမၻာကိုသက္ေသျပရမည္ ။

ဒုတိယစြပ္စြဲခ်က္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္အေရး၊ဘဂၤလီကိစၥသည္ျပည္တြင္းေရးျပသနာသာျဖစ္၍ ကိုဖီအာနန္ပါ၀င္လာလ်ွင္ ကမၻာ့ျပသနာလိုလိုျဖစ္သြားမွာစိုးသည္ဆိုျခင္းမွာလည္းမဟုတ္မမွန္ေခ် ။ ေနမေကာင္းလ်ွင္ ေဆးရံုေဆးခန္းသို ့သြားျပရမည္ ။ ကိုယ့္အိမ္မွာပဲၾကိတ္ခံေနလိုက္မည္ ။ဤကိစၥသည္ေဆးခန္းနွင့္ဆိုင္ေသာျပသနာမဟုတ္ဟုၾကိတ္ကုေနလ်ွင္ ေရာဂါမွာ လံုးပါးပါးျပီး အေျခအေနဆိုးကာေသကာနီးမွေဆးရံုပို ့ကာအသက္မမီသလိုျဖစ္လိမ့္မည္ ။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလ်ွင္ ဘဂၤလီကိစၥ ( ကမၻာကအေခါ ္ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ) သည္ က်ြန္ေတာ္တို ့လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ၊ျငင္းဆန္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ ကမၻာကေျပာေနဆိုေန ၊ အစည္းအေ၀းေတြလုပ္ေန ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ေနရေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနတာေသခ်ာပါသည္ ။ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္၍ ကမၻာ့ျပသနာျဖစ္သြားျခင္းမဟုတ္ ၊ ကမၻာ့ျပသနာျဖစ္လာေနသျဖင့္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၀င္ရွင္းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေစခ်င္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ကေတာ့ ရခိုင္အေရးအတြက္ေကာ္မရွင္ဖြဲ့ေပးေသာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဂါနာနိုင္ငံသားUN ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ကို အျပည့္အ၀ယံုၾကည္မွုရွိပါသည္။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1316,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7558,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16088,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,146,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယံုသည္ ၊ ကိုဖီအာနန္ကိုယံုသည္ --သရ၀ဏ္(ျပည္)
ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယံုသည္ ၊ ကိုဖီအာနန္ကိုယံုသည္ --သရ၀ဏ္(ျပည္)
https://3.bp.blogspot.com/-DWeD8tOhoTE/V8RcazeaLgI/AAAAAAAAY5o/DiCEn8nmeXgaflKiUDKyp21AbgYzvc2hgCPcB/s1600/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DWeD8tOhoTE/V8RcazeaLgI/AAAAAAAAY5o/DiCEn8nmeXgaflKiUDKyp21AbgYzvc2hgCPcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_694.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_694.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy