မဲေပးဖို႔နီးကပ္လာခ်ိန္ ထုိင္းစစ္တပ္က သူ႔အခန္းက႑မေပ်ာက္ဖို႔ရည္ရြယ္ဘန္ေကာက္၊ ၾသဂုတ္ ၇။ ။ ထုိင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကုိ နွိမ္နင္းၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး အတြက္ အၿမဲတမ္းရာထူးေပးထားမယ့္ အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ခုကုိ တနဂၤေႏြေန႔ (ၾသဂုတ္ ၇) မွာ လူထုဆႏၵခံယူ ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း အႀကီးတန္းစစ္အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ထုိင္းႏိုင္ငံမွာအာဏာသိမ္းမႈသမုိင္းက ရွည္လ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးနွစ္ေယာက္အပါအ၀င္အရာရွိေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးအရစစ္တပ္ဟာေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္အာဏာမသိမ္းရေတာ့ေအာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို အားေပ်ာ့ေအာင္လုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံအစုိးရအေပၚ စစ္တပ္က အၿမဲတမ္းၾသဇာလႊမ္းမုိးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္တက္တဲ့အစုိးရေတြဟာ စစ္တပ္ကခ်ထားတဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ႏိုင္ငံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ကို တရား၀င္ လုိက္နာ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သူတုိ႔က ဆုိပါတယ္။

အဆုိျပဳထားတဲ့အေျခခံဥပေဒအရ စစ္အစုိးရဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္သားအမတ္ေတြ ရွိလာၿပီး သူတုိ႔က ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေတြရဲ႕ပါ၀ါကို စစ္ေဆးခ်ိန္ညွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအားလံုး လုပ္ေဆာင္ေအာင္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေရြးေကာက္ခံအစုိးရသစ္က ၀တၱရားေက်ပြန္ေအာင္ သူတုိ႔က (လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ) ရွိၾကမွာပါ” လုိ႔ ထုိင္းအမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (NSC) ရဲ႕ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သာ၀စ္ နက္နီယြမ္က ရိုက္တာသတင္းဌာနကုိ ေျပာပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက ကေလးထိန္းမွာပါလုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့စာပုိဒ္တစ္ပုဒ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡျဖစ္လာရင္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ကို ခြင့့္ျပဳဖုိ႔ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီစာပုဒ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ မွာ ေရြးေကာက္ခံယဥ္လပ္ရွင္နာ၀ပ္ထရာအစုိးရကုိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာေခါင္းေဆာင္ၿပီး အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းစစ္တပ္ဟာ အၿမဲၾသဇာႀကီးမားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၄ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ဟာ ၿပိဳင္ဖက္မရွိ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာၿပီး ျပည္သူေတြေလးစားၾကည္ညိဳၾကတဲ့ ဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ရဲ႕ က်န္းမာေရးယိုယြင္း လာခ်ိန္မွာ ဘုရင္မ်ိဳးဆက္ထက္ေတာင္ ပုိၿပီးၾသဇာႀကီးသလုိ ျဖစ္လာပါတယ္။

စစ္တပ္ဟာ ဘုရင့္သရဖူအပ္ႏွင္းမႈကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ႀကီးၾကပ္သြားမယ္လုိ႔ ယူဆေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးအရ အေျခခံဥပေဒသစ္ဟာ ထုိင္းႏိုင္ငံသြားမယ့္လမ္းေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က အၿမဲတမ္းတစ္ေနရာယူထားဖို႔ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွာ စစ္တပ္နဲ႔မဟာမိတ္ေတြေရးဆြဲထားတဲ့ အႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္းအတုိင္း ေနာက္တက္မယ့္အစုိးရက က်င့္သံုးေအာင္ တရား၀င္ျပဌာန္းထားေၾကာင္း လက္ေထာက္အစုိးရေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ီရာခြန္ ဆူခြန္ဟာပါတီပက္ က ေျပာပါတယ္။

ဘယ္ထုိင္းအစုိးရကမွ အႏွစ္ ၂၀ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ေ၀းလုိ႔ ျပဌာန္းထားျခင္းေတာင္ မရွိပါဘူး။

စီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၀ီရာခြန္က ေျပာပါတယ္။

၁၉၃၂ မွာ သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ကုိ ကူညီျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္ဟာ အာဏာသိမ္းမႈ ၁၉ ခု လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၂ ခုက ေအာငျ္မင္ခဲ့သလုိ အဲဒီအခ်ိန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂၉ ဦးအနက္ ၁၂ ဦးဟာ စစ္တပ္က ခန္႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစုိးရဟာ လူထုဆႏၵမခံယူခင္ ေ၀ဖန္မႈေတြကို လက္မခံဟန္ရွိပါတယ္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ အေျခခံဥပေဒကိုဆန္႔က်င္မႈနဲ႔ အခုလတ္တေလာမွာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ အေျခခံဥပေဒကုိ တုိင္းျပည္က ျငင္းပယ္ခဲ့ရင္ ဘာျဖစ္မယ္မွန္း မသိရေသးပါဘူး။ အဲဒါဆုိရင္ ေနာက္နွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္ဆုိတဲ့ စစ္အစုိးရရဲ႕လမ္းညြန္ေျမပံု ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲနိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြအရ ထုိင္းျပည္သူ သန္း ၅၀ ထဲက အမ်ားစုဟာ ခုထက္ထိဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ထုိင္းစစ္အရာရွိေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးအရ စစ္တပ္ဟာ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ မယံုၾကည္ေတာ့ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီဟာ ထုိင္းရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပံုရိပ္အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မယံုရေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ အေလအလြင့္မ်ားတဲ့ လူၿပိန္းႀကိဳက္မူ၀ါဒေတြကုိ ကတိျပဳတဲ့ ပါတီေတြကိုသာ ေရြးခ်ယ္လုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္က ေျပာပါတယ္။

“အစုိးရမူ၀ါဒတုိင္းဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားေပၚ အေျခခံတာေၾကာင့္ လာဘ္စားတာ၊ မညီမွ်တာ၊ အျငင္းပြားတာလိုမ်ိဳး ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာတယ္” လုိ႔ လက္ေထာက္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ၀ီရာခြန္က ေျပာပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ လက္ရွိအစုိးရေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕မူ၀ါဒေတြအစား ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေရရွည္စီမံကိန္းအတုိင္း လုိက္နာရင္ “ထုိင္းဟာ အခုေလာက္ဆို ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံျဖစ္ေနၿပီ” လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒၾကမ္းဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္အာဏာထပ္မသိမ္းရေအာင္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းက အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သမုိင္းအဆက္ဆက္သီးျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့စစ္တပ္ဟာ ေနာက္ပိုင္းအစုိးရေတြေပၚ သြယ္၀ုိက္ေပမယ့္ ခုိင္မာတဲ့ၾသဇာအာဏာ ရွိလာမယ့္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ ေနာက္ထပ္အာဏာမသိမ္းရေအာင္လုိ႔ပါ” လုိ႔ သာ၀စ္က ေျပာပါတယ္။ “ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မျဖစ္ပါေစနဲ႔ ဆုေတာင္းတယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။

စုျပည့္စံု

ref: Reuters, Aug 4th
Kumudra


COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7747,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16388,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,159,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: မဲေပးဖို႔နီးကပ္လာခ်ိန္ ထုိင္းစစ္တပ္က သူ႔အခန္းက႑မေပ်ာက္ဖို႔ရည္ရြယ္
မဲေပးဖို႔နီးကပ္လာခ်ိန္ ထုိင္းစစ္တပ္က သူ႔အခန္းက႑မေပ်ာက္ဖို႔ရည္ရြယ္
http://www.kumudranews.com/wp-content/uploads/1-66.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_744.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_744.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy