ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၉၀၀၀ေက်ာ္ေပးဆပ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာရွင္းလင္း

႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆပ္ရန္ျပည္ပေခ်းေငြ လက္က်န္ေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၉၀၀၀ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေႂကြးၿမီမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ေႂကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲက ေခ်းေငြတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အရင္း/အတိုးေပးဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား ေရးဆြဲထားရွိကာ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းက ေမခကေပးပို႔ထားပါတယ္။

NLD အစိုးရသစ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိေနတဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြ အေျခအေနမွန္ကို ျပည္သူေတြသိရွိဖို႔လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက ဒီကေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေမးျမန္းခဲ့တဲ့အေပၚ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ခုလိုေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ခ်ိဳက လက္ရွိေၾကြးက်န္ေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ခုလိုေျပာဆိုလိုက္တာပါ။

“ေခ်းေငြ တခုခ်င္းရဲ႕ အတိုးႏွဳန္းထား ေပးဆပ္ရမယ့္ သက္တမ္းေပးဆပ္ရန္ သက္တမ္းေစ့တဲ့ေန႔ေတြနဲ႔ ေခ်းေငြေပးဆပ္ဖို႔အတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထားမႈ ရွိမရွိ ၊ ေပးဆပ္ရန္က်န္ေငြေတြအတြက္ ရရွိႏိုင္မယ့္ အရင္းအျမစ္ resources ေတြအေျခအေနကို အမ်ားျပည္သူေတြ သိရွိႏိုင္ေ၇းအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျဖၾကားေပးႏိုင္ဖို႔ ေမးျမန္းအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

လက္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနဟုဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေႂကြးၿမီမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ေႂကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားကာ ေၾကြးျမီးေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ တင္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးျမီးေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကအခုလို ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

“ႏိုင္ငံအဖြဲ႔အစည္းအလုိက္ ၃၁ ရက္ ၃ လ ၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွာရွိတဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြ လက္က်န္ အေျခအေနမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉၀၈၆.၇၉၆ သန္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္ေခ်းေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၇၉၀.၃၃၆ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြမ်ား၏အခြင့္အေ၇းကို ဆိုင္းငံ႔ကာလအပါအ၀င္ ေခ်းေငြသက္တမ္းအျဖစ္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ဆိုင္းငံ႔ကာလအတြင္းမွာ ေခ်းေငြထုတ္ယူသံုးစြဲတဲ့ကာလအေပၚမွာ က်သင့္တဲ့ အတိုးကိုသာ ေပးဆပ္ရၿပီး ဆိုင္းငံ႔ကာလကုန္ဆံုးတဲ့အခိ်န္ကစၿပီးေတာ့ က်သင့္တဲ့အတိုးအျပင္ အရင္းေငြကိုပါ အရစ္က် ျပန္ေပးဆပ္ရပါတယ္။”

အစိုးရဘက္ကေတာ့ ေခ်းယူထားတဲ့ေၾကြးျမီေတြအတြက္ ကာလလတ္ေၾကြးျမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္ကာ ႏိုင္ငံမနစ္နာဖို႔အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲသြား ဖို႔ျပင္ဆင္ ေနၿပီလို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိုအပ္တဲ့ေငြေၾကး ေတြ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္တြင္းကေန ေၾကြးျမီေတြရယူခဲ့ေပမယ့္ ေသခ်ာစနစ္တက်စီမံ ခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔ နည္း ပါဘူး။ ဒီလိုစီမံခန္႔ခြဲဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနေတြ ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနကို ဖြင့္လစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾကြးၿမီမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနခြဲကို လည္းဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းဌာနခြဲအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အာမခံခ်က္အျဖစ္ ရယူထားသည့္ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ျပည္ပေခ်းေငြေပးအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ေခ်းေငြသံုးစြဲသည့္ ဌာန အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ မွတ္တမ္း မ်ားထားရွိျခင္း၊ ေခ်းေငြတခုခ်င္းအလိုက္ အရင္းအတိုး ေပးဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္ဇယားမ်ား ေရးဆြဲထားရွိျခင္း ၊ ၄င္းအခ်ိန္ဇယားမ်ားအေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားမူ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္မူ အတိုးကိုေပါင္းစပ္ညိွႏိုင္းၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေပးျခင္း ၊ ျပည္ပေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ညိွႏိုင္းေဆြးေႏြးေပးျခင္း ၊ အတိုးႏႈန္းသက္သာမူရွိမရွိ ဆန္းစစ္ေပးျခင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပည္ပေၾကြးျမီ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။”

လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူဖို႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီေခ်းယူထားတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဝန္ထမ္းလစာ တိုးဖို႔ ယူရတာျဖစ္တယ္လို႔ သတင္း ေတြထြက္ေပၚခဲ့လို႔ ဂယက္ရိုက္တာေတြျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ တကယ္က ဒီ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀မွာ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းလစာ၊ စရိတ္၊ ပင္စင္ေငြေပးဖု႔ိ အေထာက္အပံံ့အေနနဲ႔ သုံးစြဲသြား မွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ဘဏ္ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ ၀န္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျမွင့္ တင္ေရးနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔အတြက္ သုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအပါအဝင္ ေခ်းယူထားတဲ့ ေခ်းေငြေတြမ်ားေနေၾကာင္းေထာက္ျပေ၀ဖန္တာေတြ ရွိပါတယ္။
VOA Burmese News

COMMENTS

Name

art,1,article,1301,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7336,interview,219,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15674,news,2842,opinion,764,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,139,statement,59,technic,55,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၉၀၀၀ေက်ာ္ေပးဆပ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာရွင္းလင္း
ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၉၀၀၀ေက်ာ္ေပးဆပ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာရွင္းလင္း
http://gdb.voanews.com/6A9C3B0C-A2D8-4FA6-9FD9-5C4DC5AEB917_cx0_cy8_cw0_w987_r1_s_r1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_781.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_781.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy