ပင္လုံ ညီလာခံ အေပၚ တရုတ္ အစုိးရ သတင္းစာ ေ၀ဖန္ျပီ

တရုတ္ အစုိးရ အာေဘာ္ အမ်ဳိးသားေရး သတင္းစာၾကီး ျဖစ္ေသာ Global Times သတင္းစာက မေန႕ က ျမန္မာ အစုိးရ မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိင္တြယ္ပုံကုိ ပထမ ဆုံး အၾကိမ္ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ လုိက္ပါတယ္။

ပင္လုံညီလာခံ ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ မတုိင္မီ ကသုတ္ကယက္ ေခၚယူလုိက္သည္ႏွင့္ အစခ်ီလုိက္ျပီး သုိ႕အတြက္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ သုံးဖဲြ႕ ပါ၀င္ေရး အခ်ိန္မွီ စီစဥ္ ႏူိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေတာ့ဟု ဆုိပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီက အစုိးရ ကုိ ေလးစား ေထာက္ခံေသာ အား ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစေရး စင္တာ မွာ လူအေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သုံးႏွစ္ၾကာ ႏူိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အျပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး (NCA) ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သိနားလည္ခဲ့ေသာ မည္သုိ႕မည္ပုံ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ဆက္ဆံရမည္ဆုိသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အေပၚ မ်က္ေျခ ျပတ္သြားခဲ့ရတယ္လုိ႕ ေဖၚျပထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာမွာ NCA ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေလဆိပ္ ႏွင့္ ေဟာ္တယ္ မ်ားတြင္ ညီလာခံ တာ၀န္ခံမ်ားက အသင့္ေစာင့္ၾကဳိခဲ့ၾကျပီး ညီလာခံ တက္ေရး လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္တြင္မေတာ့ လူအရည္အတြက္ နည္းပါးစြာ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သျဖင့္ လစ္ဟာ ကုန္ျပီး ျပည့္စုံေအာင္ ၾကဳိဆုိႏူိင္ခဲံျခင္း မရွိလုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၀ တပ္မေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေလ့လာသူ အဆင့္အတန္းသာ ကပ္ျပား ထုတ္ေ၀ခြင့္ ေပးခဲ့တယ္လုိ႕ ျပစ္တင္ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ရာထူး အဆင့္အတန္း နဲ႕ ေလ်ာ္ညီစြာ ေခၚေ၀ၚခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေနရာခ်ထားေပးမႈ လဲြမွားခဲ့ျပီး အခ်ဳိ႕ ေနာက္ဖက္တြင္ပင္ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အစုိးရ မွ ဒီအတြက္ ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္အေနွာက္အယွက္ ျဖစ္ခဲ့ရျပီး ၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံ မွ ထြက္ခြာသြားရတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပျပီး ထုိကိစၥ နဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး အစုိးရ ကုိ ကုိင္တြယ္ပုံ ညံံဖ်င္းတယ္လုိ႕ ေ၀ဖန္သြားပါတယ္။

ညီလာခံ အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ စာတမ္း တင္ျပ ဖတ္ၾကားခြင့္ ျပဳေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ ေမးျမန္း ေျဖၾကားခြင့္မရွိပဲ ကုလ သမဂၢ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ေစျခင္း က အခမ္းအနားကုိ အရိပ္ထုိးသြားေစရတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ၎တုိ႔အစား တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသတြင္းရွိ ျမိဳ႕ျပ လူအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ေနရာေပး ဖိတ္ၾကားသင့္တယ္လုိ႕ ေရးသားထားျပန္ပါတယ္။

အတုိခ်ဳပ္ဆုိရက ပင္လုံညီလာခံ ကုိ ေနာက္ထပ္ ၆ လ အတြင္း ထပ္မံ က်င္းပသြားမယ္လုိ႕ ဆုိေသာ္လည္း ဘာလဲ ဘယ္လဲ ဆုိတာ ေရရာ ေသခ်ာျခင္း မရွိလုိ႕ က်န္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ သုံးဖဲြ႕ကုိ တက္ခြင့္ျပဳမလား၊ လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ေနာက္ထပ္ ညီလာခံ မတုိင္မီ လက္မွတ္ထိုးၾကမည္လား မသဲကြဲ ေသးတဲ့အတြက္ အစုိးရ သစ္ အေနနဲ႕ လုပ္စရာ အမ်ားအျပား က်န္ေနေသးတယ္လုိ႕ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္သြားပါတယ္။

ႏူိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုလသမဂၢ မွာ မိန္႕ခြန္း မေျပာၾကား မီ အဆုိပါ ေ၀ဖန္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ျပီး ေလာက္ကုိင္ေဒသ မွာ ၁၀၇ မမ ေလာင္ခ်ာ နဲ႕ ကုိးကန္႕ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ မွ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တဦးရဲ႕ အိမ္အား ျပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေပါက္ကဲြမႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ အေပၚ ႏွစ္မ်ဳိ႕ မႈ မရွိဖူးလုိ႕ တရုတ္ အစုိးရ က သြယ္၀ုိက္ သတိေပးလုိက္တာ ျဖစ္ႏူိင္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အေပၚ အေမရိကန္ နဲ႕ တရုတ္ တုိ႕ အားျပဳိင္မႈ မွာ ေရရွည္တြင္ အေမရိကန္ေတြ အေရးနိမ့္ဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္ အစုိးရ အေနနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဖၚေဆာင္ေရး ေတြ တြင္တြင္ ေျပာေနခ်ိန္မွာ တရုတ္ အစုိးရ က ဘယ္စီမံကိန္းေတြမွာ ဘယ္လုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားမယ္ ကုိသာ ေျပာၾကားေနတဲ့ အတြက္ ေရရွည္မွာ လက္ေတြ႕ က်မႈ ကုိသာ ဦးစားေပးရဖုိ႕ ရွိေနတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိးကား၊ ၊ The Global Times (China)

HSW
BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း
Labels: ,

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.