တ႐ုတ္သတင္းစာက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား အစြန္းေရာက္မ်ားဟု ေခၚဆို

တ႐ုတ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈအား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕မ်ားက ဇာတ္တိုက္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ယင္းသည္ ပူးတြဲရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၾသဇာရွိေသာ တ႐ုတ္သတင္းစာ တစ္ေစာင္က စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိသည့္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းႀကီးအား ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ရပ္ဆိုင္းခဲ့မႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နာၾကည္းဖြယ္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္တိုင္က တ႐ုတ္ႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ယင္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္မွေန၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေရရာမႈမ်ားက တ႐ုတ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေနာက္ဆုတ္သြားေစခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ၂၅ ႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွေန၍ ၎၏ပါတီ အာဏာရလာေသာ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြန္ခဲ့သည့္လအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ သူ၏အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ လိုလားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္က ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းႏွင့္ အဆိုျပဳထားေသာ အျခားေရအားလွ်ပ္စစ္ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္အစိုးရကို အေလွ်ာ့ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

တ႐ုတ္အရာရွိမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ ေလ့က်င့္ေပးေနေသာ ဗဟိုပါတီေက်ာင္းက ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ ထုတ္ေ၀ေသာ The Study Times သတင္းစာက ဆည္စီမံကိန္းမ်ားအား က်ဳိးေၾကာင္းမညီညြတ္စြာ တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ မတိုင္မီႏွင့္ ၿပီးေနာက္တြင္ အစြန္းေရာက္ ျမန္မာမီဒီယာအခ်ဳိ႕၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွ အျခားႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဒါသတႀကီး ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကၿပီး စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု တ႐ုတ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

“တခ်ဳိ႕ ျမန္မာမီဒီယာေတြဆိုရင္ ဒီဆည္စီမံကိန္းေတြကို ရပ္ပစ္ျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အလြန္အကြၽံ မွီခိုေနရမႈကို စြန္႔ခြာတာကိုျပဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပါပဲလို႔ေတာင္ ေရးၾကတယ္” ဟု တ႐ုတ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအသံမ်ားသည္ ကိုယ္စားျပဳမႈ မည္မွ်ရွိမည္ကို သိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲၿပီး ၎တို႔၏ အစြန္းေရာက္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္းလည္း တ႐ုတ္သတင္းစာက ေရးသားခဲ့သည္။

“ဒါက ျပည္သူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ သေဘာထားအေပၚ မေကာင္းတဲ့ သက္ေရာက္မႈ အႀကီးအက်ယ္ရွိၿပီး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစပါတယ္” ဟုလည္း တ႐ုတ္သတင္းစာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္ ရွာေဖြျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ၌ တ႐ုတ္၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။

The Study Times သတင္းစာက သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွလြဲ၍ ပထမဆံုး သြားေရာက္သည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့မႈအတြက္ ယင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး၏ အေရးႀကီးပံုကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ‘သာေပါင္း ညာစား’ မိတ္ေဆြမဟုတ္ဟုလည္း တ႐ုတ္သတင္းစာက ေရးသားခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဆႏၵမရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္သတင္းစာက ဆိုသည္။

Writer:
Ref: Reuters
Eleven Media Group

COMMENTS

Name

art,1,article,1293,cartoon variety,22,crime,63,culture,1,documentary,7,Entertainment,5,health,30,history,2,international,6933,interview,212,knowledge,7,Live,8,LocalNews,15037,news,2842,opinion,757,photos,202,poem,115,satires,38,song,12,speech,12,sports,132,statement,59,technic,52,translate,33,video,1065,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: တ႐ုတ္သတင္းစာက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား အစြန္းေရာက္မ်ားဟု ေခၚဆို
တ႐ုတ္သတင္းစာက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား အစြန္းေရာက္မ်ားဟု ေခၚဆို
https://4.bp.blogspot.com/-qHhHcw0G-QY/V-BvPZRvMBI/AAAAAAAAZSA/RG1NJPSzCSMW3tvr_eaIb9cjkkc3IxI0ACLcB/s640/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-qHhHcw0G-QY/V-BvPZRvMBI/AAAAAAAAZSA/RG1NJPSzCSMW3tvr_eaIb9cjkkc3IxI0ACLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_217.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_217.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy