ကမာၻ႔ လူငယ္ထု၏ ေခါင္းေဆာင္

မၾကာေသးသည့္ လပုိင္းအတြင္းက ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ထုိင္းထိပ္တန္း တကၠသုိလ္ မ်ားမွ ေက်ာင္းသား သံုးရာခန္႔ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျမန္မာ+အာစီယံႏွင့္ ကမၻာ ေရွ႕႕ခရီး” ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ေဟာေျပာမႈ အေၾကာင္းအရာကုိ “လူငယ္မ်ားက ေရွ႕ခရီးအတြက္ မည္သုိ႔ တြန္းအားေပးႏုိင္သနည္း” ဆုိသည့္ ႐ႈေထာင့္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေပါ့ေပါ့ ပါးပါးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္ပံု ေပၚခဲ့ၿပီး အနာဂတ္မွာ လူငယ္မ်ားအေပၚတြင္ လံုး၀ မူတည္ေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္တုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမးအေျဖက႑ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အာစီယံႏွင့္ အီးယူၾကား ကြာျခားမႈ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းစံု ေမးခြန္း မ်ားကုိ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ေျဖၾကားခဲ့မႈမ်ားမွာ -

** ငယ္ရြယ္ျခင္း၏ အားသာခ်က္

လူငယ္ေတြဟာ သူတုိ႔ဘက္မွာ အခ်ိန္ရွိတဲ့အတြက္ ကံေကာင္းတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ အမွားလုပ္မိတယ္ဆုိရင္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မ ဘယ္သြားသြား မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း ေတြ႕ဆံုပါတယ္။ ကၽြန္မအတြက္ အခ်ိန္က အကန္႔အသတ္ရွိေပမယ့္ သူတုိ႔က အနာဂတ္ကုိ ပုခံုးေပၚ ထမ္းထားသူေတြဆုိတာ သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပုိင္း စိတ္ပုိင္း ႏွစ္ခုလံုး ဖြံ႕ၿဖဳိးဖုိ႔ လုိတာပါ။

** တရားထုိင္ျခင္း

ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ေတြမွာ တရားထုိင္တာကုိ မိတ္ဆက္ေပးသင့္ပါတယ္။ တရားထုိင္တာက ႏုိးၾကားေစတဲ့အျပင္ ႐ုပ္ပုိင္း စိတ္ပုိင္း ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ဖြံ႕ၿဖဳိးဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါက ေက်ာင္းသားေတြကုိ စဥ္းစားေတြးေခၚဖုိ႔၊ မိမိကုိယ္ကုိ သံုးသပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ရေစၿပီး မူးယစ္ေဆးလုိ က်န္းမာေရးနဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့ စြဲလမ္းမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးေပးပါတယ္။

** မူးယစ္ေဆး၏ ဆုိးက်ဳိး

ယေန႔ လူငယ္ေတြအတြက္ မူးယစ္ေဆးဟာ အဆုိး၀ါးဆံုး ျပသ၁နာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္မ ဒီအေၾကာင္းကုိ အၿမဲမျပတ္ ေျပာသြားမွာပါ။ လူေတြက အားျပင္းတဲ့ မူးယစ္ေဆးေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကုိပဲ ေျပာေလ့ရွိၾကၿပီး မီသာဖီတာမင္းလုိ မူးယစ္ေဆးေတြက ဘ၀အတြက္ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာကုိလည္း ကၽြန္မ ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးက စြဲဖုိ႔ အလြန္လြယ္တဲ့အတြက္ လူငယ္ေတြကုိ စမ္းၾကည့္တာမ်ဳိး လုပ္ေစလုိပါဘူး။ မူးယစ္ေဆးက တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပသ၁နာ ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

** အေကာင္းျမင္စိတ္

ဘ၀ရဲ႕ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အပုိင္းေတြကုိ ဂ႐ုမစုိက္သင့္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မအေၾကာင္း ေဗဒင္ေဟာရင္ ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းေတြပဲ ေရြးနားေထာင္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

** ၾကင္နာျခင္း၏ အေရးပါမႈ

ၾကင္နာျခင္းဆုိတာ အေရးအပါဆံုး အရည္အခ်င္းတစ္ခုဆုိတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္း ကၽြန္မသိခဲ့ရပါတယ္။ ပါဠိဘာသာမွာ ၾကင္နာမႈကုိ က႐ုဏာလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း နားလည္ျခင္းလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္လုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီး ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မရွိပါဘူး။ အာစီယံႏုိင္ငံေတြက အီးယူႏုိင္ငံေတြကုိ သင္ေပးႏုိင္တဲ့ အရာအခ်ဳိ႕ ရွိေနပါတယ္။

** စစ္မွန္သည့္ ပညာေရး

စစ္မွန္တဲ့ ပညာေရးဆုိတာ ဘ၀အေၾကာင္း သင္ၾကားမႈျဖစ္ၿပီး ရယူမႈနဲ႔ ေပးဆပ္မႈႏွစ္မ်ဳိးလံုး ပါ၀င္ၿပီး လူႀကီးလူငယ္အားလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ပညာေရးဟာ ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳမဟုတ္သလုိ ဆရာဗဟုိျပဳ ပံုစံလည္း မဟုတ္ဘဲ သင္ယူမႈ ဗဟုိျပဳပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ စာသင္ခန္းေတြအျပင္ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာပါ သက္ဆုိင္ပါတယ္။

** ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္း

လူတစ္ဦးဟာ ရယူခြင့္ရွိသလုိ ေပးဆပ္ဖုိ႔တာ၀န္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ေနအိမ္ေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ စတဲ့ ေနရာတုိင္းမွာ အေရးပါၿပီး ေန႔စဥ္ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

** ေန႔စဥ္ဘ၀ သင္ၾကားမႈ

ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ သန္႔ရွင္းေအာင္ ထားတာက ႏုိင္ငံကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္ ထားတာပါပဲ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ က်န္းမာေအာင္ ေနတာက ႏုိင္ငံကုိ က်န္းမာေအာင္ ထားတာပါပဲ။

** အစုိးရေတြကုိ လူငယ္ေတြက ဘယ္လုိ ကူညီႏုိင္မလဲ

ျပည္သူလူထု ႀကံ႕ခုိင္က်န္းမာဖုိ႔ အစုိးရတစ္ခုတည္းက ေဆာင္ရြက္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ျပည္သူအားလံုး အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြ ႀကဳိးစားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စဥ္းစားၾကၿပီး ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္သူေတြက ေနာက္မ်ဳိးဆက္အတြက္ စဥ္းစားၾကပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္က ႀကံ႕ခုိင္က်န္းမာၿပီး အသိတရားရွိမယ္ဆုိရင္ နယ္စပ္မ်ဥ္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အာစီယံကုိ ႀကံ႕ခုိင္ေကာင္းမြန္တဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္း ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္မွာပါ။

KHTun
The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.