မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို တူညီေအာင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အားလုံးက လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း-တင္ေမာင္လြင္၊ ဇင္ဦး(ျမန္မာ့အလင္း)
ဓာတ္ပုံ-သီဟစည္သူ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ ေျမာက္ေန႔အျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂) ၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။

အဆိုပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ၄င္းတို႔၏အျမင္ႏွင့္သေဘာ ထားမ်ားကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူ တခ်ိဳ႕၏အျမင္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း
ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ‘ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

ေမး။ အခုလုပ္ေနတဲ့ ပင္လုံညီလာခံကေန ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ဒီပင္လုံညီလာခံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းကို ပထမ စတင္လိုက္တဲ့ တံခါးေခါက္သံ၊ ေခါင္းေလာင္းေခါက္သံ တစ္ခုေလာက္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္အသီးသီးကေန ၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္တဲ့စကားေတြ၊ ပါတီအသီးသီးကေန ေျပာခ်င္ တဲ့စကားေတြကို ‘ဒီေနရာမွာ ေျပာလိုက္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုေျပာ လိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ လူအမ်ားရဲ႕ဆႏၵကို အစိုးရသိသြား မယ္၊ ျပည္သူေတြသိသြားမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္သူေတြက အကဲျဖတ္လို႔ ရႏိုင္တယ္။ ‘ဒါေပမယ့္ ဒီညီလာခံတစ္ခုတည္း နဲ႔ေတာ့ မၿပီးဆုံးႏိုင္ေသးဘူး။ ညီလာခံေတြ ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ အၿမဲလုပ္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အဆုံးသတ္ဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးမွပဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆ နာကို စားပြဲခုံေပၚမွာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲဆိုတဲ့အေနအထားကို ကြၽန္မတို႔ ႀကိဳးစား ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးပါဝင္ေရးအတြက္လည္း ကြၽန္မ တို႔ ေန႔စဥ္တိုက္တြန္းေနတယ္။

ဒီလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မညီမွ်လို႔ျဖစ္ရတယ္။ သူမ်ား တိုင္းျပည္ကို တစ္ပါးသူက လာၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေန လို႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဘယ္သူမွလဲ သူမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္တာကို မခံခ်င္ဘူး။ ကြၽန္မတို႔ ျပဳစုထားတဲ့ ဒီစာတမ္းမွာလည္း အဲဒီစာသားေတြပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲ ခ်င္တယ္။ ကြၽန္မတို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕အေနအထားကို ကြၽန္မတို႔ ကိုယ္တိုင္အေကာင္းဆုံး ဖန္တီးခ်င္တယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ ေဒသက သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကိုလည္း ပင္မတိုင္းျပည္ ျဖစ္တဲ့၊ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ တဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ဆႏၵအရသာ ခြဲေဝခြင့္ရွိရ မယ္ဆိုတာကို ‘ဒီစာတမ္းမွာ ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္စပ္ေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ရခိုင္နဲ႔ရခိုင္အႏြယ္ဝင္မ်ား ဒီတိုင္းျပည္ ကို ျပန္ဝင္ လာရင္ ခ်က္ခ်င္းႏိုင္ငံသားေပးဖို႔ဆိုတာမ်ိဳးကိုလည္း ဒီမွာ တင္ျပ ထားတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ကြၽန္မတို႔အားလုံးဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေရးႀကီးတယ္။ ‘ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံတစ္ခုဟာ အခိုင္အမာေပၚေပါက္လာ ဖို႔ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္မတို႔တင္ျပမယ့္ စာတမ္းမွာ ေရးဆြဲထား တာ ရွိပါတယ္။

ေမး။ AA အပါအဝင္ အဖြဲ႕အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိစၥအေပၚေရာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ တစ္ဖက္က အစိုးရဘက္ကေျပာေနတဲ့စကားကိုပဲ ေျပာရမယ္ဆိုိရင္ သူတို႔က လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးေတာ့မွပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို သြားမယ္ ဆိုၿပီး ေတာ့ ေျပာေနတဲ့စကားေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီညီလာခံဟာ ကြၽန္မတို႔ လိုခ်င္တာက အားလုံးပါဝင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးကို ျဖစ္လာ ေစခ်င္တယ္။ အားလုံးပါဝင္တဲ့ ညီလာခံမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီညီလာခံရဲ႕ပိုင္ရွင္ဟာ အားလုံးျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ နဲ႔ ‘ဒီညီလာခံကို စတင္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္မဟာ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီလည္း ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ပါတီျဖစ္တယ္။DDR နဲ SSR ဆိုရင္ DDR ဆိုတာ ကေတာ့ အားလုံး လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ထြက္ပါတယ္။ Security Sector Reform လို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ အားလုံး ျပန္ေပါင္းစည္းေရးဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုျပန္လည္ေပါင္းစည္းၾကမလဲ ဆိုတဲ့မူကို ဘယ္မွာ ရွာရ မလဲဆိုေတာ့ စားပြဲဝိုင္းမွာပဲရွာလို႔ရမွာပါ။ DDR သြားရမလား နဲ႔ SSRသြားရမလားဆိုလို႔ရွိရင့္္DDRကိုစတင္ၿပီး ေျပာလိုက္ ၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ လက္မခံတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္DDR ကိုခ်န္ထားၿပီးေတာ့မွ တိုင္းျပည္ႀကီး တစ္ခုလုံးကို ထူေထာင္လာၿပီ ဆိုတဲ့အခါမွာ ဒီတိုင္းျပည္ကို လုံၿခံဳဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရး ျပည္မလုံၿခံဳေရးႏွစ္ရပ္ကို ဘယ္လိုေပါင္း စည္းၿပီး ႀကိဳးစားရမလဲဆိုတာပဲ Security Sector Reform ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Security Sector Reform ကိုပဲ အမ်ားႀကီးေျပာသင့္တယ္လို႔ျမင္ပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ေတြ နဲ႔အညီပဲ တိုင္းျပည္ကိုတည္ေဆာက္သြား ရမွာ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ဖို႔ဆို ဖက္ဒရယ္စစ္ မူကိုသြား မွာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံဆိုၿပီး ေတာ့မွ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွစ္ရပ္ရွိလာရပါမယ္။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာလဲ အာဏာႀကီးသုံးရပ္ ကို အပ္ႏွင္းထားဖို႔လိုပါမယ္။ အဲဒါမွ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ျပည္နယ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖန္တီးႏိုင္မယ္။ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံတဲ့အေၾကာင္းတရားေတြကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အခိုင္အမာျပ႒ာန္းၿပီးသြားမွ အနာဂတ္မွာ ညီလာခံေတြမွာ တင္လာရမယ္။ အဲဒီအရာေတြ ျပည့္စုံလာၿပီးမွပဲ ကြၽန္မတို႔လိုခ်င္ တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူစစ္စစ္ကို ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေစာစိန္ဝင္း
ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳျပည္သူ႕တပ္မေတာ္အဖြဲ႕

ေမး။ ဒီေန႔ဖတ္ၾကားသြားတဲ့ သေဘာထားအျမင္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အျမင္သေဘာထားေလး အနည္းငယ္ ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ။

ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ နယ္က စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ‘ဒီမွာ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးညီလာခံ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္မွာပဲ ႀကိဳဆို လက္ခံေရးနဲ႔ ေနရာခ်ထားေရးကို အဆင္ေျပေျပ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔က အဓိကလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသကေနၿပီး တိုင္းရင္း သားေတြက ကိုယ့္စာေပကိုသင္ၾကားေရး အခြင့္အေရးရရွိဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္ ပါတယ္။ က်န္းမာေရးမွာဆိုလည္း ဗဟိုကေန တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ ရင္ ေအာက္ေျခက ဘာေတြလိုအပ္တာလဲဆိုတာေတြကို ဗဟိုအစိုးရက အကုန္မသိႏိုင္ဘူး။ ဗဟိုကေန ခ်ေပးတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ေဆးေတြက မလုံေလာက္ဘူး။ မလိုအပ္တဲ့ေဆးေတြက ပိုေနတာေတြရွိတယ္။ က်န္းမာေရးကို ေဒသခံက်န္းမာေရးအဆင့္ ကေန တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ေဒသရဲ႕က်န္းမာေရး အေျခအေန ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေမး။ ဒီေန႔ ညီလာခံမွာ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးက တင္ျပတဲ့ သေဘာထား အျမင္ေပၚမွာ သုံးသပ္ခ်က္ကေလး နည္းနည္းေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ။

ေျဖ။ ဒီေန႔ညီလာခံမွာ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးဖတ္သြားတဲ့ အေပၚမွာ သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အျမင္သေဘာထားက သုံးပုံႏွစ္ပုံေလာက္ တိုက္ဆိုင္ တူညီေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ မတူညီတဲ့ အကန္႔ေလးေတြကို လာမယ့္ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလမွာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၿပီး ဘယ္ဟာက အေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္ ကို ေရြးခ်ယ္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ တစ္ခုခုကို အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္ သုံးသပ္သြား မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ‘ဒီညီလာခံကေန ေဒသတစ္ခု နဲ႔တစ္ခု ကြာဟေနတဲ့ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ၊ လူေနမႈစနစ္ေတြ၊ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု လုပ္ကိုင္ေနထိုင္စားေသာက္တဲ့ လူေနမႈအေျခအေန မတူကြဲျပားမႈအေပၚမွာ ‘ဒီညီလာခံကေန အကုန္လုံးကို အေကာင္းဆုံး တိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာ သြားႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဦးမင္းေဇာ္ဦး
တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (JMC)

ေမး။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ‘ဒုတိယေန႔မွာ ''ဝ'' နဲ႔ မိုင္းလားအဖြဲ႕ေတြ မတက္ေရာက္ဘဲ ျပန္သြားၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုတာေလး ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၂ဝဝ တက္ေရာက္ဖို႔ လ်ာထားပါတယ္။ ဒီတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သူတို႔ အတြက္ တက္မယ့္ ဏေ်် ေတြကို တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြ အတြက္ ေပးလိုက္ၿပီးၿပီ။ အဲဒါကို စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့သူ ရွိပါတယ္။ အကုန္ေပး လိုက္ၿပီးၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါ့။ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေရာ ေပးၿပီးပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြအတြက္ ေပးတဲ့ဝင္ခြင့္ ကတ္ေတြထဲမွာ အဲဒီ“ ''ဝ'' နဲ႔ မိုင္းလားအဖြဲ႕က အဲဒီစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး သြားမထုတ္လိုက္ဘူး။ သြားမထုတ္ဘဲနဲ႔ ၃ဝ ရက္ေန႔မွ အစိုးရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စင္တာ ကို ေရာက္လာတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ကတ္မရရင္ ဝင္ရခက္ေန မယ္ဆိုၿပီး ယာယီအေနနဲ႔ ကတ္လုပ္ေပးလိုက္မယ္။ ယာယီကတ္နဲ႔ ေခတၱဝင္ထားပါလို႔ ေျပာ ထားတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ အဲဒီကတ္ေတြ ကို ျပန္ယူေပးမယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အထင္ ေျပာရ ရင္ အဲ့ဒါကိုပဲ နားလည္မႈလြဲသြားတာမ်ိဳးျဖစ္မွာပါ။

ေမး။ ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးက ‘ ဒီေန႔ ညီလာခံမွာ ဖတ္ၾကားသြားတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေပၚမွာ သုံးသပ္ခ်က္ကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ အဓိကကေတာ့ ညီလာခံေန႔မွာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး ဟာ သူတို႔လိုခ်င္ တာေတြကို ေျပာၾကတာေပါ့။ နီးစပ္တာေတြရွိသလို တခ်ိဳ႕ကလည္း လက္ေတြ႕ မက်တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ မတူတဲ့အျမင္ေတြကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းၾကတာ။ အဲဒီအတြက္ေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ‘ဒါေပမယ့္ ‘ဒါဟာ အစျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစပိုင္းမွာ ကိုယ္လိုခ်င္တာ ကိုယ္ ေျပာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ညိႇႏႈိင္းရင္း ညိႇႏႈိင္းရင္းနဲ႔ ဘယ္ဟာ လက္ေတြ႕က်တယ္၊ ဘယ္ဟာ လက္ေတြ႕မက်ဘူး။ ဘယ္ဟာကေတာ့ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ရွိတယ္၊ ဘယ္ဟာက ေတာ့ ကၻာေပၚ မွာ မရွိေသးတာကို ေတာင္းေနပါလားဆိုၿပီး သိလာမွာပါ။

ခြန္ျမင့္ထြန္း(ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

ေမး။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ က်င္းပေနတဲ့အေပၚ သေဘာထားအျမင္ကို
ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သုံးခုရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ ျဖစ္တည္လာတဲ့ လူထုအစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရ လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေတြကို အင္အားသုံး ေျဖရွင္းတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ အမ်ားႀကီးယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ထူးျခားတာကေတာ့ အရင္တုန္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးကို မေဆြးေႏြးပါဘူး။ ျပည္သူ လူထုပါဝင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးခြင့္ရမယ္။ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုနဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ အားေပးကူညီမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။ ‘ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ျပည္ေထာင္ဖက္ မ်ားအျဖစ္ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ၿပီးNCAကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အျမင့္မားဆုံးေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

မန္းၾကည္ဝင္း (KNU/KNLA Peace Council)

ေမး။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံ က်င္းပေနတဲ့အေပၚ သေဘာထား အျမင္ေလးကို ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သေဘာထား၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားေတြကို သိလိုက္ရပါတယ္။ အားလုံး ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားစြာ နဲ႔ (၂၁) ရာစုပင္လုံမွာစုေပါင္းၿပီး မူဝါဒတစ္ခု ခ်မွတ္မယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။ (၂၁) ရာစုပင္လုံ ေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို တူညီ ေအာင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အားလုံးက လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆီကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ မိပါတယ္။

ဦးစိုင္းေက်ာ္ညြန္႔(ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

ေမး။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -(၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပေနတဲ့အေပၚ သေဘာထားအျမင္ေလးကို ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြတင္ျပတဲ့အထဲမွာေတာ့ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ မူဝါဒေတြေရာ၊ သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ဘယ္လိုေနထိုင္မယ္ဆိုတာၾကားရတယ္။ ျမန္မာ အေျခခံတဲ့ ပါတီေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕တင္ျပမႈေတြဟာ ခုထိေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကြဲလြဲေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း တင္ျပတဲ့အခ်က္ထဲမွာ ေကာင္းတာေတြရွိပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို မျဖစ္မေနသြားမယ္ဆိုတာ မ်ိဳးကို ေတာ့ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါက လည္း ေကာင္းတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ညိႇႏႈိင္းၿပီးသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ကိုေရာက္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးတစ္ခုဆိုတာ ႀကိဳးစားစရာမလိုဘဲနဲ႔ကို သူဟာနဲ႔သူရၿပီးသား အဆင့္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြကလည္း ခုမွျဖစ္လာတာမဟုတ္တဲ့ အတြက္ အေၾကာင္းအရာေတြကလည္း တစ္ခုတည္းမဟုတ္ ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံး ေကာက္႐ိုးတစ္ မွ်င္ေၾကာင့္ လွည္းက်ိဳးသြား တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာလည္း ေျမာက္ျမားစြာေသာ ျပႆနာေတြ ရွိလာခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအရင္းခံ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕ေတာ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလြယ္ကူ ဘူးလို႔ ထင္မိပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ကိုျပင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ လုပ္ေနတာပါ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ တင္သြင္းတဲ့စာတမ္းေတြက သိပ္မကြာပါဘူး။ စကားလုံးသာ ကြဲျပားၿပီး အႏွစ္သာရက အတူတူပါပဲ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံကတိကဝတ္မွာ ပင္လုံ စိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွာ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသး တဲ့အခ်က္ အလက္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ဒီႏိုင္ငံ ႀကီးေအးခ်မ္းမယ္ ဆိုတာကို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအားလုံး က တညီတညြတ္တည္း တင္ျပၾကတာျဖစ္ ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြတင္ျပတဲ့စာတမ္းေတြအားလုံးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားအားလုံးရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြပါပဲ။

MOI Webportal Myanmar

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7720,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16351,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို တူညီေအာင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အားလုံးက လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္
မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို တူညီေအာင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အားလုံးက လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္
https://1.bp.blogspot.com/-gdNurm44MOo/V8ozDszfMXI/AAAAAAAAY-U/ydZfR6NrqXApmF93CoW-VFz1MBtiMJqowCLcB/s1600/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gdNurm44MOo/V8ozDszfMXI/AAAAAAAAY-U/ydZfR6NrqXApmF93CoW-VFz1MBtiMJqowCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_43.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_43.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy