သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားအား အျမတ္ထုတ္အသံုးခ်ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူေစခဲ့


၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၄ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္တင္ပုိ႔မႈတန္ဖုိး ေဒၚလာ ၂.၈၃ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္ဟု တရား၀င္စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္၀ယ္ယူတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စာရင္းတြင္မူ ေဒၚလာ ၅.၅၇ ဘီလီယံဖုိး တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ေဒၚလာ ၂.၇၄ ဘီလီယံဖုိး ကြာဟလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္မ်ား အဓိက၀ယ္ယူသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္စာရင္း၌ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အျခားသစ္တင္ပုိ႔မႈမ်ားလည္း ရွိေနႏုိင္သည္။ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း တ႐ုတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာသားမ်ား ၀ယ္ယူမႈမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး ၀ယ္ယူမႈ စုစုေပါင္းထက္ ၆ ဆ ပုိမ်ားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားအား အျမတ္ထုတ္အသံုးခ်ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူေစခဲ့သည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသန္းလိႈင္က “အဆုိးဆံုးအခ်ိန္ကေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ပါပဲ။ အစုိးရကုိယ္တုိင္က စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္မႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ကမၻာေပၚ၌ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိယအမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဟက္တာ ၅၄၆၀၀၀ ခန္႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္ဟု ကုလသမဂၢ အစားအစာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( UNPAO ) စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အစုိးရသစ္က လာမည့္ႏွစ္ မတ္ ၃၁ တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တားျမစ္ေၾကာင္း ေမလတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

KHTun

The Ladies News
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.