အိမ္အကူမိန္းကေလး ႏွစ္ဦးအား လက္ဆစ္မ်ား ႐ိုက္ခ်ဳိးျခင္း၊ ဓားျဖင့္မႊန္းျခင္း၊ ႏွာေခါင္း လွီးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏွိပ္စက္မႈကို ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာဘ္စားခဲ့ျခင္း မရွိဟု လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ရွင္းလင္းစြာ မေျဖ

အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦးအား လက္ဆစ္႐ိုက္ခ်ိဳးျခင္း၊ ဓားျဖင့္မႊန္းျခင္း၊ ႏွာေခါင္းကို လွီးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏွိပ္စက္ခဲ့မႈကို ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လာဘ္စားခဲ့ျခင္း မရွိဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းသည္။

သို႔ရာတြင္ လူအမ်ားစုက ေကာ္မရွင္အား ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆႏၵရွိေနသျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကိုမူ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ျပည္လမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္႐ံုး၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္၀င္း၊ ေဒၚျမျမ၊ ဥပေဒပညာရွင္ ေဒၚသန္းႏြဲ႕၊ ေဒါက္တာ ဥာဏ္ေဇာ္ႏွင့္ ေဒါက္တာျမင့္ၾကင္တို႔ ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မတိုင္မီ နာရီ၀က္ခန္႔ အလိုက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ႐ံုးေရွ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ေလွာင္ေျပာင္ သေရာ္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စာမ်ားခ်ိတ္ဆြဲၿပီး လက္ခ်ဳိးခံရျခင္း၊ ဓား၊ ကတ္ေၾကးတို႔ျဖင့္ လွီးျဖတ္ျခင္းမ်ား ခံရသည့္ အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦးအား က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ညိႇႏႈိင္းေပးခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္တို႔က စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းကို (စာမ်က္ႏွာ ခုနစ္မ်က္ႏွာပါ) ဦးစြာ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္၀င္းက လိုအပ္ပါက ေကာ္မရွင္သည္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ကိုပါႀကီး၊ ေဒၚခင္၀င္း၊ ေက်ာင္းသား ကိစၥမ်ား စသည္တို႔ကို ဥပမာျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယင္းအမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ ၂၁ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ႀကီးသည့္အမႈ ငယ္ေအာင္၊ ငယ္သည့္အမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာဥာဏ္ေဇာ္က ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တရားေရး လမ္းေၾကာင္းမွ သြားေစလိုသည့္ဆႏၵ မရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆံုရေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္ေစလိုသည့္ အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚျမျမက အိမ္အကူမွာ အ႐ိုက္ခံရျခင္းမ်ားရွိမည္ ျဖစ္သလို၊ အိမ္အကူ မွားသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အိမ္ရွင္ မွားသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမည့္အစား ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ မိသားစု ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ မိဘမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈကို ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားမႈမ်ားအရ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း ခံခဲ့ရေသာ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦးအား ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္စဥ္မွာ မွန္ျခင္း မွားျခင္း ဆိုသည္မွာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း စံုစမ္းဖို႔ကေတာ့ ရဲကိုစံုစမ္းခဲ့တယ္။ ရဲကလာတဲ့အေပၚမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း စံုစမ္းဖို႔ကေတာ့ ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လား၊ ဟိုအေရးႀကီးတဲ့ ကိုပါႀကီး အမႈတို႔ ေဒၚခင္၀င္း အမႈတို႔ကို သြားလုပ္ခဲ့တာပဲေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညိႇႏိႈင္းေပးမႈ မွန္ မမွန္ကေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလ။ မွန္တာ၊ မွားတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆိုင္ဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေကာ္မရွင္က ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ ေစတနာ ေမတၱာ အျပည့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္မစားပါဘူးဗ်ာ (ရယ္လ်က္)” ဟု ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒပညာရွင္ ေဒၚသန္းႏြဲ႕က ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအရ ယင္းအမႈမွာ ေလ်ာ္ေၾကးယူထားေသာ္လည္း အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္က ျပႆနာ ေျပလည္ေစရန္သာ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ကဲ့သို႔ေသာ လူအမ်ားဆႏၵ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္ကို အလိုမရွိၾကေတာ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္႐ံုး ေရွ႕တြင္လည္း ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ႏုတ္ထြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္မူ ဦးေဇာ္၀င္းက ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“ဘာမွမသိဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာမွ သိတာ။ သူတို႔ေျပာစရာရွိလို႔ သူတို႔ဘာ သူတို႔ေျပာတာပဲ။ လူထုမွာလည္း လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆို ထုတ္ေဖာ္ ပုံႏွိပ္ပုိင္ခြင့္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြ ေျပာတာေလ။ ေျပာေပါ့။ လူထုက ေတာင္းဆိုရင္လည္း ေဒၚစုၾကည္ကေတာင္မွ အမ်ားဆႏၵအရ ဘာေျပာတာ၊ ညာေျပာတာေတြ ရွိတာပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ အရ ေကာ္မရွင္သည္ တိုင္တန္းခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္တန္းခ်က္ပါ အေၾကာင္းျခင္းရာသည္ ညိႇႏိႈင္း၍ရေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ထိုပုဒ္မျဖင့္ပင္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသာ္လည္း ယင္းအမႈမွာ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ေသာ၊ ရဲအေရးပိုင္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္လည္း အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦးကို ႏွိပ္စက္ေသာ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကို လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းပုဒ္မ၏ ေနာက္ဆံုး စာေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ မည္သူမဆို ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း၊ စည္း႐ံုးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အားေပးကူညီျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း တစ္ခုခု ျပဳလုပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္းျပစ္မႈအတြက္ ဤဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ျခင္း ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏ ယခုကဲ့သို႔ ၾကား၀င္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွာ လူကုန္ကူးမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳၿပီး တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ မျဖစ္သည့္အျပင္ ခ်ိဳးေဖာက္ရာပင္ ေရာက္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။


Writer:
သက္မင္း
Eleven Media Group

COMMENTS

Name

art,1,article,1304,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7375,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15754,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,141,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အိမ္အကူမိန္းကေလး ႏွစ္ဦးအား လက္ဆစ္မ်ား ႐ိုက္ခ်ဳိးျခင္း၊ ဓားျဖင့္မႊန္းျခင္း၊ ႏွာေခါင္း လွီးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏွိပ္စက္မႈကို ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာဘ္စားခဲ့ျခင္း မရွိဟု လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ရွင္းလင္းစြာ မေျဖ
အိမ္အကူမိန္းကေလး ႏွစ္ဦးအား လက္ဆစ္မ်ား ႐ိုက္ခ်ဳိးျခင္း၊ ဓားျဖင့္မႊန္းျခင္း၊ ႏွာေခါင္း လွီးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏွိပ္စက္မႈကို ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာဘ္စားခဲ့ျခင္း မရွိဟု လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ရွင္းလင္းစြာ မေျဖ
https://4.bp.blogspot.com/-AQLCjO7mDTE/V-NYJhgYgkI/AAAAAAAAZUI/aSaUnDDfd0cg1Wvc1INGsRaymiz_RyXAQCLcB/s400/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-AQLCjO7mDTE/V-NYJhgYgkI/AAAAAAAAZUI/aSaUnDDfd0cg1Wvc1INGsRaymiz_RyXAQCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_566.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_566.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy