ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးဗ်ဴဟာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီမွာ ေဒသတြင္း အလြန္ နည္းပါးလ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံလူဦးေရ ၅၄ သန္းအနက္ သန္း ၂၀ မွာ သြားလာဆက္သြယ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ေနရသည္။ စီးပြားေရးၿမဳိ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ေငြေၾကာင္းေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနၿပီး ဆန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ကုိလုိနီေခတ္ထုတ္လုပ္မႈထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထံမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ရရွိရန္ ၊ ႐ုရွားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိမဟာဗ်ဴဟာ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစဥ္အလာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒျဖစ္ေသာ ဘက္မလုိက္မူ၀ါဒကုိ က်င့္သံုးၿပီး ယင္းမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ၏ အဓိက အေျခခံျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စစ္တပ္ဖိႏွိပ္မႈဆန္႔က်င္သူႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ပံုရိပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္မူ လူအမ်ားစု ဗမာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသူ၊ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး သူရဲေကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ သမီးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး ထုိပံုရိပ္က ဗမာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစၿပီး ရန္သူေဟာင္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေျပလည္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ရစ္ခ်က္ေဟာ္ေဆးက ဆုိသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အဓိက အက်ဳိးစီးပြားေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္တဲ့ အရာမ်ဳိး မလုပ္ပါဘူး။ သူက သူ႕ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ လူထုေထာက္ခံမႈကုိ အသံုးခ်ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးၿပီး ယခင္က မေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ အတားအဆီးေတြကုိ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ဒါက စစ္တပ္ရဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ ကိုက္ညီေစပါတယ္” ဟု ေဟာ္ေဆးက ေျပာၾကားသည္။

အရပ္သားအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႀကဳိးစားမႈအခ်ဳိ႕မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိပ္ပုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားၾကား အေပးအယူျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ႏွစ္ခုလံုးအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ရာထူးကုိ ဖန္တီးခဲ့စဥ္က အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူမကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငံကုိ ေခါင္းေဆာင္မည္ဟု ျပည္သူကုိ ေပးခဲ့သည့္ ကတိအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအတြက္ အခက္ခဲဆံုးစိန္ေခၚမႈမွာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ အေမရိကန္က ယံုၾကည္ဆဲျဖစ္သည္။

အုိဘားမား၏ လုံၿခံဳေရးအႀကံေပးအရာရွိ ဘန္႐ုိဒီက “သူဟာ ဒီမုိကေရစီပံုရိပ္ အျဖစ္ကေန ေရြးေကာက္ခံႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာပံုကုိ ျမင္ရတာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေနမႈတုိ႔ အပါအ၀င္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပသ၁နာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

KHTun

The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.