ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းမွာ မေရာင္ရာဆီလူး


လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ၍ဟုဆိုကာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးသြား ၾကသည္။ ရခိုင္ဘက္ကလည္း မိမိတို႔အေရးကို မိမိတို႔ဘာသာေျဖရွင္းမည္၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခား သားမွ် မလိုဟုဆိုသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ယခုႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ OIC လက္ေအာက္ခံျဖစ္၍ မြတ္စလင္ဘက္က ရပ္တည္မည္ဟု ႀကိဳတင္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ကလည္း တာေမြဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းတြင္ မဘသအပါအ၀င္ လူအမ်ားစုေ၀းကာ ''အမ်ဳိးသားေရးထိပါးမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပဲြနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေတာင္းဆိုပဲြ''ဟု အမည္တပ္ကာ အစိုးရကိုဆႏၵျပၾကသည္။ ထိုအနီးပတ္၀န္းက်င္က လူမ်ားက လက္မခံ၍ ႏွင္ထုတ္ခံရသည္ဟုသိရသည္။ ရန္ပင္ျဖစ္ၾကေသး၍ လံုျခံဳေရးရဲမ်ားကိုပင္ ေခၚယူရသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ရခိုင္ျပႆနာကို စိစစ္မည့္ေကာ္မရွင္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါေန၍ ကန္႔ကြက္ၾကသည္ဆိုရာမွာ သဘာ၀က်က် စဥ္းစားရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဤႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဘက္က ရပ္တည္မည္ဟု ဘယ္သူကမွ် တထစ္ခ်သတ္မွတ္ထား၍မရပါ။ အမွားအမွန္ကို ဆင္ျခင္ စိစစ္ၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာက္ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္(ေဟာင္း) ကိုဖီအာနန္ကိုပင္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပလိုက္ၾကေသး သည္။ ဘာမွ်မလုပ္ရေသးခင္ အလိုမရိွေၾကာင္း ဆႏၵျပသည္ဆိုျခင္းမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ထိုဆႏၵျပသူမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးထားေသးသိမ္သည္၊ အေျမာ္အျမင္မရိွ၊ ရိုင္းပ်သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ားကို ႏိွပ္စက္သည္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္မည္ဟု အထင္ေရာက္ဖြယ္ရိွပါသည္။ ဤေကာ္မရွင္ပါ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ မည္သို႔မွ်စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းမလုပ္ရေသးဘဲ ရခိုင္ဘက္က ရပ္တည္မည္။ ဘဂၤါလီဘက္က ရပ္တည္မည္ဟု မည္သူကမွ်ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ေဒသခံပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကိုလည္း ဘယ္သူကမွ် ထည့္မေျပာၾကပါ။

တကယ္ေတာ့ ရခိုင့္ျပႆနာကို ကိုယ့္ဘာသာေျဖရွင္းေနခဲ့ၾကသည္မွာၾကာပါၿပီ၊ ကမၻာကိုမေပါက္ပါ။ အျခားျပင္ပ မီဒီယာမ်ားကလည္း မြတ္စလင္မ်ား၏ ၀ါဒျဖန္႔မႈ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈစသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္း တရားမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔၏ အဆိုးကိုခ်ည္း ကမာၻကိုတင္ျပၾကသည္။ ရခိုင္ဘက္က ကမာၻကို သတင္းမျဖန္႔ႏိုင္ၾက။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မြတ္စလင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ရခိုင္လူမို်းမ်ားက ဖိႏိွပ္ေနပါသည္။ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနပါသည္ဟုသာ ျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ယခုအခါ နိုင္ငံ တကာမွ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ ကိုဖီအာနန္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ကမၻာက ရခိုင္ကိစၥကို အတြင္းက်က်သိရပါလိမ့္မည္။ ဤလို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး သာလွ်င္ ကမၻာကိုေပါက္ေအာင္ ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ရခိုင္ကကမၻာကို သတင္းမျဖန္႔ႏိုင္ၾက၍လည္း ရခိုင္အေရးကို အတြင္းက်က်မည္သူမွ် မသိၾကရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘဂၤါလီမ်ားတျဖည္းျဖည္းစိမ့္၀င္ လာၾကသည္မွာ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္မ်ား အလြန္နည္းပါးသြားပါၿပီ။ ရခိုင္မ်ားမွာ တတ္နိုင္သူမ်ားက ရန္ကုန္လို၊ မႏၲေလးလို၊ ေမာ္လၿမိဳင္လို ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ကုန္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ဖားကန္႔သို႔ပင္ ထြက္ခြာ သြားၾကၿပီး ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြရာမွာ ရခိုင္ေတြအမ်ားအျပားရိွသည္။ ေျမစာပံုၿပိဳ၍ ေသေက်ၾကရသည့္ အခါလည္း ရခိုင္ေတြ အမ်ားအျပားပါ၀င္သြားၾကပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ဆင္းရဲမဲြေတၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အဆင္းရဲဆံုးဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲရသည့္အထဲ ယခုလို လူမ်ဳိးျခားက ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ျဖစ္လာသည့္ အခါ ရခိုင္လူမ်ဳိးရယ္လို႔ ေနာက္ေနာင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ရပါသည္။ ယခင္ အဂၤလိပ္ေခတ္ ကိုေတာ့ မေျပာေတာ့ပါ။ မဆလလက္ထက္၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္မ်ားမွာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၏ မသမာမႈမ်ား ေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ပိုမိုေရာက္လာၾကသည္ကိုလည္း ထည့္တြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါဘဲ တိုင္းရင္းသား ေယာင္ေယာင္၊ သူတို႔ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္တခုတပ္လိုက္ပါသည္။ ဘဂၤါလီစကားအရ '႐ိုဟင္'ဆိုသည္မွာ ရခိုင္ကိုေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ၾကလွ်င္ပင္ '႐ိုဟင္တိတ္အာေဆး'ဟု ေမးၾကပါသည္။ ရခိုင္ကလာတာလားဟု ေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ '႐ိုဟင္ဂ်ာ'အမည္သည္ ရခိုင္ေဒသနွင့္ ဆက္ႏႊယ္ကာ ရခိုင္အမည္ကို ခံယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔သည္ ရခိုင္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္ ရခိုင္ေဒသရိွ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ သူတ႔ိုကိုယ္သူတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာဟုဆိုကာ ေနာက္ဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ား ေတာင္းၾကမည္လား မေျပာႏိုင္ပါ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိွ ရခိုင္မ်ား၊ သက္မ်ားက်ေတာ့ ဘဂၤလားေဒသမွာ ယခင္ေရွးသမိုင္းေခတ္မ်ားကတည္းက ေရာက္ရိွေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္မွာ အမ်ားအျပားပင္ရိွပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသမွာ ရခိုင္မ်ား၊ သက္မ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခြင့္အေရး၊ မည္သည့္ျပည္နယ္မွ မေတာင္းဆိုၾက၊ သူတို႔ဘာသာေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အစိုးရ၏ ဥပေဒကို လိုက္နာၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ယခု ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္လာၾကေသာ ဘဂၤါလီမ်ားမွာမူ ရခိုင္အမည္ကိုခံကာ တျခားႏိုင္ငံက ဖမ္းမိလွ်င္ ျမန္မာျပည္ကပါဟု လိမ္လည္ၿပီး အမည္ခံၾကပါေသးသည္။ ဤအျဖစ္ အပ်က္မ်ားကို ကမၻာသို႔သိေအာင္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္မွာ ရခိုင္ဘက္က ပညာရွင္ေဒါက္တာေအးခ်မ္းလို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကလည္း သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခီ်ၿပီး ေရးသားျပခဲ့ပါေသးသည္။

ယခုအခါ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က မစၥတာကိုဖီအာနန္ကို လက္ခံေတြ႕ဆံုရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ရခိုင့္အေရးကိစၥကို သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခီ်ၿပီး ရွင္းလင္းျပခဲ့သည္။ ယခင္ကလည္း ဤသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုေရးသားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတပ္မေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္သူက ရွင္းလင္းတင္ျပေသာအခါ ၾကားနာသြားသူမွာလည္း ကမၻာကို အမွန္အတိုင္းတင္ျပမည့္ မစၥတာကိုဖီအာနန္ျဖစ္ေနေသာအခါ ကမၻာသိရခိုင့္အေရးျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ကိုဖီအာနန္ကပင္လွ်င္ ရခိုင္မ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားကို မည္သည့္ဖိနိွပ္ မႈမွ်မလုပ္ပါဟု သူ႔ေတြ႕ရိွခ်က္ကို ေျပာဆိုသြားပါေသးသည္။

ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ရခိုင့္အေရး မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္လာဖြယ္ရိွေၾကာင္း စိတ္ေအးရဖြယ္ရိွပါသည္။

တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္တိုင္က “မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းက်ပ္မႈမရိွဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ သူ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ၎တို႔သည္လည္း ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရာက္ရိွမႈ၊ ဘာသာကူးေျပာင္း ကိုးကြယ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေရွးယခင္ကတည္းက လက္ခံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း။
ယခုျပႆနာမွာလည္း ဘာသာေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဘာသာေရးကိုအေျခခံၿပီး လံႈ႔ေဆာ္ေနမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မွ်တစြာ သံုးသပ္ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေကာ္မရွင္နွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားအား တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္”ဟု ေျပာဆိုသြားပါသည္။

သူ၏တင္ျပမႈမ်ားသည္ သမာသမတ္ရိွၿပီး ရခိုင္ေဒသက လူအမ်ားအေနႏွင့္လည္း လက္ခံသေဘာတူရ မည့္အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီေလာက္ေျပာထားၿပီးမွ ဘာမ်ားဆက္ၿပီးလုပ္ခ်င္ၾကေသးသလဲ မသိ။ 'ရခိုင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္'ကိစၥလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီ။ က်ားေသကို အသက္သြင္းခ်င္ၾကေသးသလားဟု ေမးရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။

တင္တင္ဦး

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.