ဖယ္ဒရယ္မူကို၂၀၀၈ ေျခဥအေျခခံဖို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တိုက္တြန္း


၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာေတြ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က က်င္းပေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနဲ႔ဖံြၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ဖယ္ဒရယ္အေပၚ သေဘာထားကလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကို အေျခခံၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒုတိယေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသတင္းကိုေတာ့ တတ္ေရာက္သတင္းယူေနတဲ့ကိုသားညြန္႔ဦး ေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယေန႔မွာေတာ့ ဖယ္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးစာတမ္းေတြကို တင္သြင္းၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထူးျခားတာေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ကေန ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ဖယ္ဒရယ္ အယူအဆနဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက တင္သြင္းၾကတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ အယူအဆနဲ႔အေတာ္ေလးကြဲျပားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ တင္သြင္းတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ အယူအဆထဲမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့သူတို႔ ေရးဆြဲထားတဲံ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာဖယ္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ညီညြတ္တယ္ဆိုတာကို အဓိကထားၿပီး ေတာ့ ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဟာ အထက္ပါ တင္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အထဲမွာ ဆင္းသက္ျခင္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားရဲ႕ နယ္နိမိတ္ တည္တန္႔မႈကို အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထားျခင္း ၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထားျခင္း စတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရး ဥပေဒျပဳေရး ဆက္လွ်င္းၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားပါေနတာကို ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ႏိုင္ေအးက ဖယ္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့တာပါ။

အခု ညီလာခံအတြင္းမွာ တတ္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ဖယ္ဒရယ္ဆိုတဲ့ စကားကို တြင္တြင္ ေျပာၾကေပမယ့္၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြဖက္ကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ဆိုတဲ့ စကားစု အထူးေရွာင္ပါတယ္။ အခု စာတမ္းမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုဟာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ ၀ိေသသလကၡဏာေတြကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ပဲ ေျပာတာပါ။ တပ္မေတာ္ဖက္က တင္သြင္းတဲ့ အယူအဆနဲ႔ ဆင္တာကေတာ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ဦးေဆာင္ဖဲြ႔စည္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနဲ႔ဖံြၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ သေဘာထားပါ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အတြက္ လံုေလာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံေကာင္းေတြ ရိွတယ္လို႔ ႀကံခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႉေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ အၿငိမ္းစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးျမင့္စိုးက ႀကံခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ စာတမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္ေစႏိုင္တဲ့ composition ပံုစံမ်ိဳး မျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ယခင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိတ္သုန္းသံုးခဲ့ရတဲ့ စစ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေစႏိုင္တဲ့ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားေစတဲ့ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြဟာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ သတိျပဳဆင္ခ်င္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္းနဲ႔”

ဒီသေဘာထားေတြဟာ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံၿပီး ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုက်င့္သံုးဖို႔လိုလားတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ေတာ့ ကြာဟေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းေတြဖက္က တင္ျပခ်က္မွာေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုၿပီး ေတာင္းဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဖက္က ဗဟိုအလုပ္အမႉေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္က ပါတီရဲ႕သေဘာထားကို တက္ေရာက္ေျပာဆိုၿပီး အန္အယ္ဒီပါတီရဲ႕ ယခင္သေဘာထားကိုပဲ ထင္ဟပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္စား ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းက စာတမ္းတင္သြင္းရာမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕သေဘာထား ဒီႏွစ္ခုအၾကား ရိွေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္

“ဖယ္ဒရယ္ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရး လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ ခြဲထြက္ေရးေျပာလိုက္တာနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဖယ္ဒရယ္ဆိုတာ ေပါင္းစည္းေရး အေျခခံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျပဳေရး တရားစီရင္ေရး ၃ ရပ္ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းတဲ့စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ေဒသႏၱရ အစိုးရေတြၾကားမွာ အာဏာခြဲေ၀ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ၂ ခုကို သဟဇာတ မွ်တေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆိုတာ ရွိသလို ေဒသႏၱရ အစိုးရေတြလည္းရွိတဲ့ အစိုးရ ၂ ရပ္ အသြင္‌သဏ ၭာန္ကို အႏွစ္သာရအရေကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအရပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ”

လူမ်ိဳးစုကိုအေျခခံတဲ့ဖယ္ဒရယ္ထက္ လူမ်ိဳးစုအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စုဖဲြ႔မႉအေျခခံစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္လို႔လည္း အစိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၾကတဲ့ စာတမ္းေတြေပၚမွာ သီးျခားစီ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီစာတမ္းေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး လာမယ့္ ၃ လအတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ ရိွလာႏိုင္တယ္လို႔ အစည္းအေ၀းတတ္ေရာက္ေနတဲ့ အကဲခပ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒီတင္သြင္းစာတမ္းေတြကို ၾကည့္ၿပီး တဖက္နဲ႕တဖက္ ရိွေနတဲ့ သေဘာထားေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုအကဲျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ညီလာခံစီစဥ္သူတဦးက ဗီြအိုေအကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 သားၫြန္႔ဦး / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7740,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16385,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,158,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဖယ္ဒရယ္မူကို၂၀၀၈ ေျခဥအေျခခံဖို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တိုက္တြန္း
ဖယ္ဒရယ္မူကို၂၀၀၈ ေျခဥအေျခခံဖို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တိုက္တြန္း
https://3.bp.blogspot.com/-yGZTxgKSJHU/V8gx0IXeZsI/AAAAAAAAwGY/QZEVzMQUXpIn75TEEXT76UOdU6SNkJeKwCLcB/s400/3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-yGZTxgKSJHU/V8gx0IXeZsI/AAAAAAAAwGY/QZEVzMQUXpIn75TEEXT76UOdU6SNkJeKwCLcB/s72-c/3.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_78.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_78.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy