အေနာက္တုိင္းဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မွုေတြ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ေတာ့မွာလား

စစ္အစိုးရလက္ထက္က ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားမွမၾကာခနလာေသာသီခ်င္းတပုဒ္ရွိသည္ ။သီဆိုသူကရဲေဘာ္စိုး၀င္းထင္သည္ ။

“ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့တာ ဒို ့မမွုပါ
သယံဇာတေတြေပါတဲ့ေျမ “

ထိုသီခ်င္းကိုၾကားတိုင္း ရင္ေမာမိသည္ ။ စစ္အစိုးရသည္ အေနာက္တိုင္းနိုင္ငံမ်ား (အထူသျဖင့္အေမရိကန္အစိုးရ) မွျမန္မာနိုင္ငံအေပါ ္ နိုင္ငံေရးနွင့္စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မွုမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္းကိုအလြန္မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေနလ်က္တဖပ္ကလည္း ထိုပိတ္ဆို ့မွုမ်ားကိုအေရးမစိုက္ဟန္ ေဆာင္လ်ွက္ ၀ါဒျဖန့္ေနခဲ့ပံုမွာ ေရွ့ေနာက္မညီသလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ အေရးတကယ္မစိုက္လ်ွင္ျဖင့္ သီခ်င္းေတြဘာေတြနွင့္တုန္ ့ျပန္ေနဖို့ပင္မလိုပါ ။ မသိသလိုေနလိုက္ရံုပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ယခုေတာ့ စစ္အစိုးရက ေဆာင္းပါးမ်ားေရး၍ အေမရိကန္နွင့္အေနာက္တိုင္း၏ Sanctions (ပိတ္ဆို့မွု) မ်ားကို ဂရုမစိုက္ေၾကာင္း ၊ ရယ္စရာေကာင္းေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္းမွပုဆိန္ရိုးတို ့၏လုပ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာနိုင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ခ်င္ေသာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ့လက္သစ္မ်ား ၏ မစားရတဲ့အမဲသဲနွင့္ပက္ေသာလုပ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သူတို ့အစိုးရကဂရုမစိုက္ေၾကာင္း မၾကာခန၀ါဒျဖန့္ခ်ိပါသည္ ။ သီခ်င္းထဲမွာပါသလိုပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သယံဇာတေပါမ်ားေသာတိုင္းျပည္ျဖစ္သည္မွာမွန္ပါသည္ ။သို ့ေသာ္ထိုသယံဇာတမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားတဦးတည္းတဖြဲ ့တည္းပိုင္မဟုတ္ပဲ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုးပိုင္ဆိုင္ရံုမက ေနာင္လာမည့္အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားပါပိုင္ဆုိင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုေတာ့ ထည့္မေျပာေပ ။ထို ့ေၾကာင့္ သယံဇာတေပါမ်ားမွုကိုအေျခခံ၍ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မွုမ်ားကို တရုတ္နွင့္ေပါင္း၍ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္၊တရုတ္နည္းတရုတ္ဟန္နွင့္ အန္တုဗလျပဳခဲ့ရာ ၂၂ နွစ္ၾကာေသာအခါ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သစ္ေတာဟူ၍ဘာမွမယ္မယ္ရရမက်န္ေတာ့ေသာ ေတာကတံုး ၊ေတာင္ကတံုးအခြံသက္သက္ခ်ည္းသာက်န္ေတာ့ေသာ နိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ေပ၏ ။ န.၀တ ၊ န.အ.ဖ ေခတ္တေလ်ွာက္လံုး ၀ါဒျဖန့္ေျပာဆိုလာခဲ့ရာတြင္ျမန္မာနိုင္ငံအေပါ ္ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မွုအားလံုးမွာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆိုသျဖင့္ျဖစ္လာရျခင္းလိုလို ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္ ။ျမန္မာနိုင္ငံၾကီးမဖြံ ့ျဖိဳးမတိုးတက္ရျခင္းမွာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ NLDပါတီ၀င္မ်ား ၊ ျပည္ပအားကိုးပုဆိန္ရိုးမ်ားေၾကာင့္ဟုတစိုက္မတ္မတ္စြပ္စြဲေလ့ရွိပါသည္ ။စစ္အစိုးရအဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာအလြဲသံုးမွုမ်ား ၊ စီမံခန္ ့ခြဲမွုအလြဲမ်ား ၊လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ား ၊ ဖိနွိပ္မွုမ်ား ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေကာင္းစားေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုမူတလံုးတပါဒမ်ွထည့္သြင္းေျပာၾကားေလ့မရွိေခ် ။

၁၉၈၈ တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရထံမွ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ့ေခါ ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကအာဏာသိမ္းခဲ့စဥ္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မွုမ်ားမရွိခဲ့ေသးပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ဆိုးရြားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီနွင့္လူ့အခြင့္အေရးကိုေလးစားေသာ နိုင္ငံမ်ားက အစိုးရ၏မေလ်ာ္ကန္ေသာ ၊ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာအျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ေပါ ္ေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းပြဲအျပီးတြင္ အခ်ိဳ့သံရံုးမ်ားမွသံတမန္ဆက္ဆံေရးအဆင့္ေလ်ွာ့ခ်သည့္အေနအထာေလာက္သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး အနိုင္ရ NLDပါတီကိုအာဏာလြွဲေျပာင္းမေပးပဲ ဖိနိွပ္မွုမ်ားစြာျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးနွင့္နိုင္ငံေရးပိတ္ဆို ့မွုမ်ားကိုနုိင္ငံမ်ားစြာမွလုပ္လာၾကပါသည္ ။ ဤလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရျပီး ပိတ္ဆို့မွုနွင့္ပါတ္သက္၍ ဘာမွေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ ။ ပိတ္ဆို ့မွုမ်ားမွာ စစ္အစုိးရေၾကာင့္သာေပါ ္ေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္မွာထင္ရွားသည္ ။ပိတ္ဆို ့ၾကေသာနိုင္ငံမ်ားမွာလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတခုတည္းမဟုတ္ပဲ အဂၤလန္ ေနာ္ေ၀ ဆြစ္ဇာလန္အပါအ၀င္ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ား ၊ ၾသစေတးလ် ၊ကေနဒါ စေသာနုိင္ငံမ်ားလည္းပါ၀င္သျဖင့္ စစ္အစိုးရမွာတကမၻာလံုးနွင့္တေယာက္ျဖစ္ေန၏ ။ ၁၉၉၀ တြင္ဥေရာပသမဂၢမွခ်မွတ္ခဲ့ေသာဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မွုမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ားကိုျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာပိတ္ပင္မွု ၊ အဆင့္ျမင့္သံတမန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေရြ ့ဆိုင္းျခင္း ၊ လူသားျခင္းစာနာမွုအေထာက္အပံ့မွလြဲ၍ ဘ႑ာေရးအကူုအညီမေပးျခင္း ၊စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မွုမ်ားခ်မွတ္ျခင္း ၊ျမန္မာအစိုးရအားလက္နက္ေရာင္းခ်မွုပိတ္ပင္ျခင္း ၊ျမန္မာနုိင္ငံမွ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား တင္ပို ့ျခင္း တင္သြင္းျခင္း ကိုပိတ္ပင္ျခင္း ၊ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ျပည္ပရွိပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း ၊ အခ်ိဳ ့ပုဂိၢဳလ္မ်ားနွင့္အဖြဲ ့အစည္းအခ်ိဳ ့ကိုအမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္း တို ့ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။NLD ပါတီ၀င္မ်ားကို စစ္အစိုးရ၏ဖိနွိပ္ေနွာက္ယွက္မွုမ်ား ရပ္တန့္သြားေစရန္ ပိတ္ဆို ့မွုမ်ားရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္ ။

ကုလသမဂၢ ၊ ဥေရာပသမဂၢနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ကာလမ်ားက အေရွ့အလည္ပိုင္းနိုင္ငံအခ်ိဳ ့ကို စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္အေရးယူပိတ္ဆို ့မွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စီးပြားေရးမ်ားၾကပ္တည္းလာျပီးေဒသတြင္းမတည္ျငိမ္မွုမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ အေတာ္ပင္ေ၀ဖန္ခံေနရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ ဤတၾကိမ္တြင္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကိုဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့ေသာအခါ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးမွေရွာင္ရွားနိုင္ရန္ (ေဒသခံျပည္သူလူထုမထိခိုက္ေစရန္) အတတ္နိုင္ဆံုးၾကိဳးစားလာၾကေပသည္ ။ထိုအခါ Targeted Sanctions (ဥေရာပသမဂၢက Stand Alone Sanction ဟုေခါ ္သည္) ေခါ ္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပစ္မွတ္ထားကာ သီးသန္ ့ျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မွုပံုစံကိုပိုမိုက်င့္သံုးလာၾကေပသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ့အခြင့္အေရးကိုထိပါးေနွာက္ယွက္ေနသည္ဟုသူတို ့ယူဆေသာ အေျပာင္းအလဲကိုမလိုလားသူ (သို့မဟုတ္) ျပည္သူလူထုကိုဖိနွိပ္သူ ဟုယူဆသူမ်ားကိုသာစာရင္းျပဳစု၍ သူတို ့၏ပိုင္ဆုိင္မွုမ်ားကိုထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊အေမရိကန္နွင့္ အီးယူပိုင္နက္ထဲသို့၀င္ေရာက္ခြင့္ကန့္သတ္ျခင္း ၊ ၎တို့ပိုင္ဆုိင္ေသာကုမၼဏီမ်ားနွင့္စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းစေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ရာ ျမန္မာနုိင္ငံမွလူပုဂၢိဳလ္ ၆၁ ဦး နွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၈၃ ခုကို ဒဏ္ခတ္ပိတ္ပင္ခဲ့ေလ၏ ။ အျခားေသာအေထြေထြဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မွုမ်ားတြင္လည္း တိုးသာဆုတ္သာေအာင္ တနွစ္တခါျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး အေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါက ေျဖေလ်ွာ့မွုမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ေအာင္ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားေလသည္ ။ထိုကန့္သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွအလါန္ခ်မ္းသာေသာ ခရိုနီၾကီးမ်ား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအခ်ိဳ့သည္ ေငြေၾကးအလြန္ခ်မ္းသာေသာ္လည္း အေမရိကနွင့္ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားသို ့ေဆးသြားကုခြင့္မရျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရျခင္းတို့ျဖစ္ေပါ ္ခဲ့ေပ၏ ။ သို ့ေသာ္ထိုအေရးယူပိတ္ဆို့မွုမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အလုပ္မျဖစ္ပဲ နိုင္ငံေရးသိကၡာခ်ရံု ၊နိုင္ငံေရးဖိအားေပး ရံုသက္သက္သာျဖစ္ျပီးျပည္သူလူထုကိုသာပိုမိုဆင္းရဲၾကပ္တည္းေစသည္ဟုအခ်ိဳ ့ကေ၀ဖန္ၾကသည္ ။ ဟုတ္သင့္သေလာက္လဲဟုတ္ေပသည္ ။ ပိုက္ဆံအလြန္ခ်မ္းသာေသာ ခရိုနီၾကီးမ်ားနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား သည္ အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားတြင္ေငြမ်ားအပ္နွံထားသူမရွိသေလာက္ရွားသျဖင့္ သူတို ့၏ပိုင္ဆုိင္မွုမ်ားကို အေမရိကန္က သိမ္းယူထားလိုက္နိုင္ျခင္းမွာ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ ။ ထိုသို ့အေမရိကန္နွင့္ဥေရာပကလက္မခံေသာေငြေၾကးမ်ားအား စကၤာပူကအစစ္အေဆးမရွိလက္ခံေနေသာအခါ အေမရိကန္နွင့္ အီးယူ၏ပိတ္ဆို့မွုမွာ ဟန္ျပသက္သက္ဆိုသလိုျဖစ္ေနသည္ဆိုျခင္းမွာလည္းမမွားေပ ။ လာဘ္စားမွုနွင့္ အမည္မေဖာ္နိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားနွရရွိသည့္ေငြေၾကးမ်ားမွာလည္း တရုတ္ဘဏ္မ်ားနွင့္စကၤာပူဘဏ္မ်ားတြင္အပူအပင္မရွိအပ္နွံနိုင္ၾကေလသည္ ။ မည္သူကအပူအပင္ရွာ၍ အေမရိကသို ့သြားေနမည္နည္း ။ နယူးေယာက္ကိုမလာရေသာခရိုနီသည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္သြား၍ေပ်ာ္ပါးမည္ ။ လန္ဒန္ကလက္မခံလ်ွင္ ဒူဘိုင္းမွာအိမ္ေတြေျမေတြ၀ယ္ထားမည္ ။ ပဲရစ္ကလက္မခံလ်ွင္ ပီကင္းမွာရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမည္ ။စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္လည္းထိုနည္းနွင္နွင္ပင္ အေမရိကန္နွင့္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားက စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားျမန္မာသို ့တင္ပို့ေရာင္းခ်ျခင္းကိုပိတ္ပင္ထားလ်ွင္ တရုတ္တပ္မေတာ္ထံက၀ယ္မည္ ၊ ရုရွားထံက၀ယ္မည္ ၊ ယုတ္စြအဆံုး မိမိလိုပင္ကမၻာက၀ိုင္းပယ္ထားေသာေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံမွစစ္ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္မည္ျဖစ္သည္ ။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို့မွုမ်ားေၾကာင့္နိုင္ငံေရး သိကၡာက် အရွက္ကြဲရေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံသည္ တရုတ္၊ရုရွား ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားတို ့နွင့္ပိုမိုနီးစပ္သြားေသာရလာဒ္ထြက္ေပါ ္ခဲ့ေလ၏ ။ ေစ်းတြက္တြက္ေသာအခါ ခရိုနီလည္းမရွံုး ၊ ျမန္မာစစ္တပ္လည္း မရွံုးပဲ တိုင္းျပည္နွင္နွင့္ျပည္သူလူထုသာ မိေအးနွစ္ခါနာဆိုသလို ဘက္ေပါင္းစံုမွခံရေလသည္ ။ ခံရပံုမွာ နိုင္ငံျခားမွရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုမ်ားမလာသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းကို ပထမခံရ၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာအထည္အလိပ္အပါအ၀င္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္သျဖင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားပိတ္ရကာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ၾကျပီးဒုတိယမိနစ္နာၾက၏ ။ ၅၁ သန္းေသာျမန္မာျပည္သူလူထုပိုင္ဆိုင္သည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို တရုတ္စေသာနိုင္ငံမ်ားသို ့စစ္အစိုးရနွင့္ခရိုနမ်ားကရရာေစ်းျဖင့္ ေဖာခ်င္းေသာခ်င္းေရာင္းခ်ၾကေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကနစ္နာရျပန္သည္ ။ သို ့ေသာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေစခ်င္ေသာအခ်က္မွာ ဤစီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မွုမ်ားသည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္နိုင္ငံေရးသမားမ်ားေၾကာင့္ေပါ ္ေပါက္လာျခင္းလံုး၀မဟုတ္ပဲ စစ္အစိုးရ၏ အမွားမ်ားေၾကာင့္သာ တစထက္တစဆိုးလာရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွျပဌာန္းေသာ ပိတ္ဆို ့မွုမ်ားသည္ ယခင္ကဟန္ျပေလာက္သာျဖစ္ျပီးသိပ္မျပင္းထန္ေသးေပ ။ သို ့ေသာ္ ၂၀၀၃ ခုေမလ ၃၀ ရက္ေန့တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ သူ ့ကိုအားေပးေထာက္ခံသူရာေပါင္းမ်ားစြာအားျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ကာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမွုၾကီးအျပီးတြင္ေတာ့ နိုင္ငံတကာမွဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့မွုမ်ားမွာ ျပင္းထန္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ဒီပဲယင္းသည္ သူတို့လက္ခ်က္မဟုတ္သေယာင္ စစ္အစိုးရကဟန္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေျခစလက္စမ်ားအရ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေခတ္တြင္ အစိုးရ၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရွိပဲ မည္သည့္အဖြဲ့အစည္းကမွဤမ်ွၾကီးမားေသာအုပ္စုလိုက္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတမွုၾကီးမ်ိဳးကိုလုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္းအားလံုးသိၾကေပ၏။ထူးဆန္းေသာျဖစ္ရပ္မွာလည္း လုပ္ၾကံခံရ၍ေသဆံုးသြားသူမ်ားဘက္မွဥပေဒေၾကာင္းအရဘာမွတရားစြဲဆိုခြင့္မရခဲ့ပဲ ၊ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းေဘးမွကံသီ၍လက္မတင္ေလးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ဦးတင္ဦးတို့အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ တရားလိုကတရားခံျဖစ္ျပီး တရားခံမ်ားက တရားလိုျဖစ္ေနေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ ။ ထိုျဖစ္ရပ္အတြက္ယေန့အထိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရားမ်ွတမွုနွင့္ ဥပေဒမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ ။ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို့အာဏာရလာေသာအခါ ထိုဒီပဲယင္းအေရးအခင္းလက္သည္တရားခံကိုေကာ္မရွင္ဖြဲ ့၍စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ဟုထင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလို လိုလားေသာေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခါးသီးဖြယ္အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ဆိုးကိုျပည္ဖံုးကားခ်ခဲ့ပါသည္ ။ စာေရးသူ၏အျမင္အရေျပာရပါမူ လူပုဂၢိဴလ္ေရးမပါပဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွုေထာင့္မွၾကည့္၍ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းကို ျပန္လည္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သင့္ပါ၏ ။ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုအျပစ္မေပးနိုင္ေတာင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ေပ၏ ။ ထားေတာ့ ဤကားေျပာလိုရင္းမဟုတ္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစိုးရဦးစီးေသာအၾကမ္းဖက္မွုတခုေၾကာင့္ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းအျပီးတြင္ ပိတ္ဆို ့ဒဏ္ခတ္မွုမ်ားတဟုတ္ထိုးတိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းကိုေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္ ။

ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းအျပီးတြင္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္းထိမ္းသိမ္းခံရသည္ ။ ထို့ေနာက္ ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ အေမရိကန္အထက္လြွတ္ေတာ္အမတ္ဂ်င္၀က္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနေသာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ စိမ္းလဲ့ကန္သာ နိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာတြင္ ၄၅ မိနစ္ခန့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေနြးခြင့္ရခဲ့ပါသည္ ။ ထိုေတြ ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲတြင္ေျပာၾကသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္သံရံုးက ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန့တြင္ သူ ့နိုင္ငံသို ့ေၾကးနန္းျဖင့္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ ။ ၀ီကီလိခ္ေပါက္ၾကားမွုအရထိုေၾကးနန္းထြက္ေပါ ္လာခဲ့ရာ ရွည္လ်ားလွေသာေၾကးနန္းစာတြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္မွာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို့မွုမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ ဂ်င္၀က္ကိုေျပာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ ။အေမရိကန္သံရံုးေၾကးနန္းစာထဲတြင္ဤသို့ေရးထား၏

“She noted that sanctions were strengthened after the Depayin incident (Note: in which government-backed thugs attacked a convoy carrying ASSK and her supporters, killing several), but she had not called for those measures.”

ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းအျပီးတြင္ အေရးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မွုမ်ားပိုမိုတင္းၾကပ္လာသည္ကို သူသိပါေၾကာင္း ( မွတ္ခ်က္- ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းမွာအစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာလူရမ္းကားမ်ားကေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္သူမကိုေထာက္ခံသူမ်ားလုိက္ပါလာေသာယာဥ္တန္းကိုတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး လူေပါင္းမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့သည္) သို ့ေသာ္ ဤကဲ ့သို ့ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မွုမ်ားျဖစ္ပြားေအာင္ သူေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္ဟူ၍ပါရွိေပသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာစကားကိုေၾကးနန္းထဲတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပရာတြင္
“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့စီးပြားေရး နိမ့္က်ေနတာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့တာေတြနဲ့မဆိုင္ဘူး ( ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၀၈ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ ့၏ထုတ္ျပန္ခ်က္က္ိုကိုးကားလ်က္) စစ္အစိုးရရဲ ့လြဲမွားတဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒလမ္းညြွန္မွုေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ ။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မွုေတြဟာနုိင္ငံေရးအေၾကာင္းသက္သက္ပါပဲ။ နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေတြျဖစ္လာရင္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့တာေတြေပ်ာက္သြားမွာပဲ ။ဒါဟာရွင္းရွင္းေလးပဲ “ ဟုေျပာခဲ့သည္ ။

ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့သလိုပင္ ။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိမ္းသိမ္းထားရာမွလြွတ္ေပးျပီးနိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ ့ျပဳလုပ္ခဲ့သည္နွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို့မွုမ်ားကိုတဆင့္ျခင္းေျဖေလ်ွာ့ေပးခဲ့ေလသည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ယခုအခါ အေမရိကန္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုအခ်ိဳ ့ျမန္မာျပည္တြင္းသို ့၀င္လာၾကေပျပီ ။ ကိုကာကိုလာ ၊ KFC ၾကက္ေၾကာ္စေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျမန္မာနိုင္ငံထဲ၀င္လာၾကေပျပီ ။ ပိတ္ဆို့မွု၌ က်န္ရွိေနေသးသည္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အားစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကိုတားျမစ္ထားျခင္းနွင့္ Targeted Sanctions အရ လူပုဂၢိဳလ္ ၆၁ ေယာက္နွင္ ့တြဲဖက္၍စီးပြားေရးမလုပ္ရန္ ၊ ထိုလူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၼဏီနွင့္လုပ္ငန္း ၈၃ ခုနွင့္ပါတ္သက္ျပီး ရင္းနွီးျမွုပ္နွံမွုမလုပ္ရန္( အလုပ္တြဲမလုပ္ရန္)ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွစစ္အစိုးရနွင့္ရင္းနွီးပါတ္သက္ခဲ့ၾကေသာခရိုနီၾကီးအမ်ားစုထိုတားျမစ္စာရင္းထဲမွာပါေနပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွလူသိထင္ရွားေသာပုဂၢလိကဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းထိုတားျမစ္စာရင္းထဲမွာပါေနဆဲျဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်က္သည္ အေမရိကန္ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုအထိနာေစသည္ ။ ျမန္မာျပည္မွခရိုနီၾကီးမ်ားသည္ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လွျပီးစီးပြားေရးလုပ္ကြက္ေကာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လြွမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကရာ ထိုခရိုနီမ်ားနွင့္မပါတ္သက္ပဲ ျမန္မာျပည္တြင္း၀ယ္စီးပြားေရးစတင္လုပ္ကိုင္ဖို့ခက္ခဲေပလိမ့္မည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ ၊စကၤာပူ ၊ထိုင္း ၊ဗီယက္နမ္၊ကိုရီးယားစေသာနိုင္ငံမ်ားသည္ ထိုသို့ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားမရွိသျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္တိုင္းၾကဲကာ အတားအဆီးမရွိ ခရီးေပါက္ေနၾကေပသည္ ။ ယခုအခါနိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတရား၀င္အလုပ္သေဘာခရီးစဥ္၍ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို့မွုမ်ားေျဖေလ်ွာ့ေရးအေပါ ္ေဒါ ္ေအာ္ငဆန္းစုၾကည္၏သေဘာထားကို သမၼတအိုဘားမားနွင့္ လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကေမးျမန္းမည္ဟုသိရေပသည္ ။

က်ြန္ေတာ့္သေဘာကိုေျပာရလ်ွင္ အေမရိကန္၏အေရးယူပိတ္ဆို့မွုအားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးေစခ်င္ပါသည္ ။ ခရိုနီနွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၆၁ ေယာက္ကို ေမတၱာရွိလြန္း၍ေတာ့မဟုတ္ ။သူတို ့ပိုင္ကုမၼဏီ ၈၃ ခုကို ေစတနာရွိလြန္း၍ေတာ့မဟုတ္။ ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္သျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကိုအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာတိုးတက္ရရွိေစခ်င္၍ျဖစ္သည္ ။ တရုတ္ကုမၼဏီမ်ား ၊ ထိုင္းကုမၼဏီမ်ား၊ထိုင္၀မ္ကုမၼဏီမ်ား ၊ ကိုရီးယားကုမၼဏီမ်ား ျပိဳင္ဘက္မရွိထင္တိုင္းၾကဲေနသည့္ေနရာတြင္ တာ၀န္ယူမွု တာ၀န္ခံမွုရွိေသာ အေမရိကန္ကုမၼဏီမ်ား၀င္ေရာက္လာေစလို၍ျဖစ္သည္ ။ ခရိုနီမ်ား ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအေနနွင့္ အေမရိကန္ကစီးပြားေရးပိတ္ဆို့ထားလည္း အေနအစားပ်က္သည္မဟုတ္ ။ စားျမဲစားဆဲ ခ်မ္းသာေနၾကဆဲသာျဖစ္သည္ ။သူတို့ခ်မ္းသာတာ ၊သူတို့စားေပါက္ေခ်ာင္တာမေခ်ာင္တာျပည္သူလူထုကစိတ္မ၀င္စားပါ။သူတို့မေကာင္းခဲ့သည္ကားမွန္ပါ၏။သို့ေသာ္သူတုိ ့ကိုအျပစ္ေပးဖို့ မဆိုင္ေသာျပည္သူလူထုကပါ၀င္၍ ခံေနရသည္မွာယုတၱိမရွိပါ ။သဘာ၀မက်ပါ။ ျပည္သူလူထုစိတ္၀င္စားသည္ကအားလံုးစား၀တ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ဖို့ပင္ျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္ထိုလူေတြ နွင့္သူတို့က်ဴးလြန္ခဲ့သမ်ွကို စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မွုမွ ေလ်ွာ္ပစ္လိုက္၍အေမရိကန္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုျပည္တြင္းကို၀င္လာေစျပီး စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားထူေထာင္ကာ ၅၁ သန္းေသာျပည္သူလူထု၏ မနက္စာညစာနပ္မွန္ရေအာင္ရုန္းကန္ေနရေသာဘ၀မ်ားကိုျမွင့္တင္နိုင္ေစရန္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေကာင္းဆံုး၊ဆံုးျဖတ္အၾကံေပးနိုင္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါေၾကာင္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္
၁၆.၉.၂၀၁၆[full-post]
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.