Empower Burma Act ဥပေဒၾကမ္းကုိ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကြန္ဂရက္ သုိ႔ တင္သြင္း

ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္သုိ႔ လာေရာက္ေနစဥ္အခ်ိန္ အတြင္း အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္အမတ္ ကုိရီဂါဒနာႏွင့္ ဒန္ဆူလီဗန္ တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ခုိင္မာေစရန္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္မႈမွတစ္ဆင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ Empower Burma Act ကုိ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကြန္ဂရက္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိဥပေဒၾကမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအား စီးပြားေရး တုိးတက္ရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳ မည့္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ မဟာမိတ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္သူေနရာတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆီးနတ္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔က အတည္ျပဳခဲ့ပါက အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တြင္ သမုိင္းမွတ္တုိင္ တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ အေရွ႕အာရွ၊ ပစိဖိတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆုိင္ဘာ လံုၿခဳံေရး မူ၀ါဒ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကုိရီဂါဒနာက “ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ျပန္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအစုိးရရဲ႕ ထိပ္တန္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ စီးပြားေရး အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ခု ခ်က္ခ်င္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္လာပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလုိဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ လက္ရွိ လူဦးေရရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုပဲ သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲႏုိင္မႈကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႔က အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းပါပဲ” ဟု ကုိရီဂါဒနာက ေျပာၾကားသည္။

Empower Burma Act အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၃၀ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သံုးစြဲႏုိင္ေရး အပါအ၀င္ တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္မည့္ ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အေမရိကန္အစုိးရက ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။

ဂါဒနာက “ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္ဆုိင္ ရမည့္ စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ အေမရိကန္အစုိးရက အကူအညီ ေပးမယ့္ မူ၀ါဒေတြကုိ ဒီဥပေဒက လမ္းညႊန္ေပးပါမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ယင္းက “အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီဥပေဒက ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ၊ ဒါေတြနဲ႔အတူ ပါလာမယ့္ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ယူေဆာင္ေပးႏုိင္မွာပါ” ဟု ဆုိသည္။

ထုိဥပေဒၾကမ္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေပးအပ္ျခင္း ကုိ ေထာက္ခံထားၿပီး အစီအစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါက ေထာင္စုႏွစ္စီမံကိန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ထည့္သြင္းရန္လည္း ေထာက္ခံထားသည္။

ဒန္ဆူလီဗန္က “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပုိမုိပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ရရွိဖုိ႔ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ တုိက္ပြဲ၀င္ရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မ်ဳိးဆက္ တစ္ခုမွာ တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာသူပါ။ သူ႕ရဲ႕ ၀ါရွင္တန္ ခရီးစဥ္ ကာလအတြင္း ဒီဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းတာက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕ တန္ဖုိးထားမႈကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မယ္ လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ အထီးက်န္မေနဘူးဆုိတဲ့ အေရးပါတဲ့ လကၡဏာ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဆင္းရဲမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စတာေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူရပ္တည္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပတာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳရန္အတြက္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္က လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆယ္ပယ္ဖ်က္ရန္ လုိအပ္သည္။ သမၼတ အုိဘားမားက ဆန္ရွင္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ မၾကာမီကာလအတြင္း Burma Emergency Act ကုိ ဖယ္ရွားသည့္ Executive Order ကုိ ေၾကငွာမည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Empower Burma Act ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ပါတီ ႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ မိတ္ေဆြဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒ၏ သမုိင္းမွတ္တုိင္ တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ေလ႔လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

KHTun
The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7732,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16366,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: Empower Burma Act ဥပေဒၾကမ္းကုိ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကြန္ဂရက္ သုိ႔ တင္သြင္း
Empower Burma Act ဥပေဒၾကမ္းကုိ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကြန္ဂရက္ သုိ႔ တင္သြင္း
https://2.bp.blogspot.com/-qPxxjef5pOE/V9__I5XJe5I/AAAAAAAAZRw/8X6IDssnryotVyCzElwRsxbn4EX9XQKBQCLcB/s400/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-qPxxjef5pOE/V9__I5XJe5I/AAAAAAAAZRw/8X6IDssnryotVyCzElwRsxbn4EX9XQKBQCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/empower-burma-act.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/empower-burma-act.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy