ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ကိစၥ ေလးခ်က္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းသတင္းမ်ားမွာ NLD အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ ထိုကိစၥ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ထုတ္ၾကည့္သည္။

၁။ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ထုတ္ပယ္ျခင္း

စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ဦးဝင္းထိန္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ NLD ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္တိုးက သူ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားသည့္ “CEC ဆိုတာ ဝယ္လို႔ရတယ္။ သမိုင္းဆိုတာ ဝယ္လို႔မရဘူး” ဟူေသာပို႔စ္ကို ဦးဝင္းထိန္ ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ဦးတင္ေမာင္တိုးကို ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ဦးတင္ေမာင္တိုးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာ အတြက္ NLD မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းထိန္၏ ယခုလုပ္ရပ္သည္ အာဏာရွင္ဆန္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္တိုးကလည္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ထားသည္။

ဦးဝင္းထိန္ကမူ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ “လုပ္စရာရွိတာ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ခဲ့ပါ” ဟူသည့္ အႀကံေပးခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ဦးတင္ေမာင္တိုး ေတြ႔ဆုံစဥ္ ဦးတင္ေမာင္တိုးထံမွ အရက္နံ႔ရေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ဆိုသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ား အၾကား ေဝဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

“(NLD) ပါတီတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ မရွိတာေတြ၊ လုပ္ပုံလုပ္နည္း မွားယြင္းတာေတြကို ကြၽန္ေတာ္ သတိထားမိတာ ၾကာပါၿပီ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက ဆိုသည္။

ပါတီတြင္းမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အျပစ္ရွိသည္ဟု ယူဆပါက အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးထိုင္၍ ဆုံးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အာဏာရ NLD ပါတီသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ရာ အျပစ္ေပး အေရးယူသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေၾကညက္ရန္လိုေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းက ေထာက္ျပသည္။

ဦးဝင္းထိန္၏ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ဦးတင္ေမာင္တိုးကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းအေပၚ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း မသိရွိေၾကာင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းကလည္း ဆိုသည္။
“ဒါမ်ဳိးထုံးစံ မရွိခဲ့ပါဘူး။ တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ပါဘူး” ဟု ပါတီသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပါတီဝင္မ်ားကို ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးျခင္းကို ရည္ရြယ္၍ ၎က ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသိန္းညြန္႔ကလည္း NLD တြင္ ၎ရွိခဲ့စဥ္က NLD ပါတီ၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စာတမ္းကို ျပဳစုေပးခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ပါတီတြင္ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္ အေလ့အထ မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
“ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ အျပစ္ရွိတယ္ဆို သူ႔ကို ခုခံေခ်ပခြင့္ ေပးသင့္တာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဦးသိန္းညြန္႔သည္ NLD ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါတီကိစၥ လုပ္၊ မလုပ္

ဦးတင္ေမာင္တိုးကို ဦးဝင္းထိန္က ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းမွာ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါတီအေရးကို လုပ္၊ မလုပ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ ဦးဝင္းထိန္က ဦးတင္ေမာင္တိုးကို ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းမွာ “လုပ္စရာရွိတာ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ခဲ့ပါ” ဟူသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

ထိုအခါ ေဝဖန္သူမ်ားက ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ မညီေၾကာင္း ေဝဖန္ေသာအခါ ဦးဝင္းထိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ေန၍ အသိေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဆိုေတာ့ သူ (ဦးဝင္းထိန္) ေျပာခါမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ အမႈပတ္သလို ျဖစ္ေတာ့မယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဦးဝင္းထိန္ကို အဆိုပါစကား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွအပ မည္သူမွ် အတိအက် မသိႏိုင္ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္ျပန္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၂ (ဋ) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ပါတီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳမထားေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ဦးဝင္းထိန္ကို အဆိုပါစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါက ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသိန္းညြန္႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဒါဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို စိန္ေခၚတာလို႔ ထင္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ ၿငိတယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္တဲ့ ပါတီကိစၥလုပ္တယ္ ဆိုတာ လူသစ္စုတာ၊ ေလ့က်င့္ေပးတာနဲ႔ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာေတြပဲ”

၃။ လစ္လပ္ေနရာ အစားထိုးျခင္း

ယခုအခါတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ရွိ လစ္လပ္ေနရာ အခ်ဳိ႕ကို အစားထိုး ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ NLD ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္တိုး ေနရာကိုမူ မခန္႔အပ္ရေသးေပ။
“ဒီေနရာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားေနတုန္းပဲ” ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးဝင္းထိန္၏ ရွမ္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (NGO) တစ္ရပ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟုဆိုကာ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚခင္မိုးမိုး အပါအဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ငါးဦးကိုလည္း ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ယင္းငါးဦးကိုမူ ျပည္နယ္အစည္းအေဝးထိုင္ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ငါးဦးေနရာကို ယခုအခါ NLD က လူစားထိုး ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က The Voice သို႔ အတည္ျပဳသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ NLD အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သစ္တြင္ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေဇာ္မင္းလတ္က ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဒၚစန္းစန္းေမာ္၊ ဦးေနေဇာ္ႏိုင္ႏွင့္ ဦးစိုင္းသိန္းဝင္းထြန္းတို႔ကို ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ခန္႔အပ္စာတြင္လည္း ဦးဝင္းထိန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ခန္႔အပ္စာမိတၱဴကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ထံသို႔ ျဖန္႔ေဝရန္ ပါရွိသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာမွ မသိေသးပါဘူးဗ်ာ။ ရန္ကုန္က ဘာမွမသိရေသးပါဘူး။ သတင္းေတာ့ ၾကားပါတယ္” ဟု ေရႊဂုံတိုင္ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္မွ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

၄။ ကိုယ္တိုင္ထြက္မည္

ယခုရက္ပိုင္း အတြင္းကပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးခြန္သန္းလြင္ကလည္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္၍ ပါတီဝင္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ဆက္လက္ပါဝင္လိုေၾကာင္း NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ထံ တင္ျပခဲ့သည္။

ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ေျခလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရသည္မွာ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္စာ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ၿပီးေသာ္လည္း ပါတီဝင္အျဖစ္ NLD ပါတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုတ္ထြက္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္

ထိုျပင္ NLD ပါတီကို တိုက္ခိုက္ေျပာဆို ေရးသားျခင္းကိုလည္း မည္သည့္အခါမွ် ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ႏုတ္ထြက္စာတြင္ ဦးခြန္သန္းလြင္က ကတိျပဳထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္ကမူ ယင္းကဲ့သို႔ မထင္ေပ။
ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
“သူကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရပ္ေတြကို မေက်နပ္လို႔ ႏႈတ္ထြက္တာနဲ႔ တူပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ မဆန္းဘူးဗ်ဳိ႕။ ျဖစ္လိုက္ပ်က္လိုက္ပဲ”

ရဲႏိုင္ဦး

============

The Voice

http://thevoicemyanmar.com/article/1696-uwh

COMMENTS

Name

art,1,article,1301,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7339,interview,219,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15684,news,2842,opinion,764,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,139,statement,59,technic,55,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ကိစၥ ေလးခ်က္
ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ကိစၥ ေလးခ်က္
https://1.bp.blogspot.com/-h4xnePi7jOY/V9QtK_paQKI/AAAAAAAAZCw/iYipcI2eo7MpYpGOWmtbAIpEwxGMjotYgCPcB/s640/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-h4xnePi7jOY/V9QtK_paQKI/AAAAAAAAZCw/iYipcI2eo7MpYpGOWmtbAIpEwxGMjotYgCPcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/nld_74.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/nld_74.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy