အာေဘးရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအသာရမႈက ဂ်ပန္မွာ ကာစီႏိုဝုိင္းေတြ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေစမည္


ေအာက္တုိဘာ ၁၈။ ။ ဂ်ပန္မွာ ကာစီႏုိ၀ုိင္းေတြကို ခြင့္ျပဳဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြက်ရႈံးတာ ၁၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ေၾကးႀကီးႀကီးေလာင္းကစား၀ုိင္းေတြအတြက္ ကမၻာမွာ ေနာက္ထပ္မ်က္ႏွာစာသစ္ ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေတာ့မယ္လုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္လူထုဟာ ေလာင္းကစားစြဲလမ္းမွာ စုိးတဲ့အတြက္ ကာစီႏုိ၀ုိင္းေတြကုိ ၂ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ႏႈန္း ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကာစီႏုိေတြကုိ တရားဝင္လုပ္ဖုိ႔အဆိုျပဳခ်က္ မ်က္နွာသာေပးခံေနရေၾကာင္း အတြင္းလူေတြက ေျပာပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ ကာစီႏုိ၀ုိင္းေတြသာ ေရာက္လာရင္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၄၀ ေလာက္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းၿပီး အေမရိကန္ၿပီးရင္ ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုးေစ်းကြက္ျဖစ္လာႏုိင္ကာ အက်ိဳးအျမတ္ရသူေတြထဲမွာ လာ့စ္ဗီးဂက္စ္ဆန္းေကာ့ပ္ ကေန ျပည္တြင္းဂိမ္းလုပ္ငန္း ဆာဂါးဆမ္မီဟုိးဒင္းတို႔အထိ ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

“အမယ္စံုအပန္းေျဖမႈေတြဟာ ဂ်ပန္ရဲ႕တုိးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အဓိကဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မယ္”လုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ကာစီႏုိ၊ ဟုိတယ္၊ ေရွာ့ပင္းနဲ႔ လူစုေဝးႏုိင္တဲ့ေနရာေတြ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ပေရာဂ်က္ေတြကုိ ရည္ညြန္းၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေျပာပါတယ္။ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ကမၻာတဝန္းကလူေတြကို ဘယ္လုိဆြဲေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ကေန အဲဒီအပန္းေျဖမႈေတြကို ဆက္လက္စဥ္းစားသြားပါမယ္”

ဇူလုိင္လတုန္းက အာေဘးရဲ႕ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(LDP) ေတာင္ၿပိဳကမ္းျပိဳအႏုိင္ရၿပီးေနာက္ LDP အတြင္း ေလာင္းကစားကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြ၊ အာေဘးရဲ႕ညြန္႔ေပါင္းမဟာမိတ္ထဲက အစိတ္အပုိင္းေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အားလံုးက ကာစီႏုိ၀ုိင္းေတြကုိ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ခြင့္ျပဳေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ အလားအလာကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ မွာ ၿပီးဆံုးေတာ့မယ့္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ “အတည္ျပဳနိုင္ေခ် ရာနွဳန္းျပည့္ နီးပါးရွိတယ္ ” လုိ႔ ကာစီႏုိလုိလားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာအုပ္စုဥကၠဌျဖစ္ၿပီး LDP ပါတီထိပ္တန္းေနရာေတြထဲမွာ မၾကာေသးမီက ပါဝင္လာခဲ့တဲ့ ကာစီနိုေထာက္ခံအားေပးသူ ၃ ဦးထဲမွာ တစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္သူ ဟီရုိယူကီ ဟုိဆုိဒါက ေျပာပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို ေကာ္မတီကုိ တင္ရင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ LDP ကလႊမ္းမုိးထားတာေၾကာင့္ ဥပေဒအတည္ျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ေထာက္ခံသူေတြက ကာစီႏုိ၀ုိင္းေတြဟာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ျမင့္တက္ေစၿပီး “အာေဘးေနာမစ္”ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာမွာ အာေဘးအာဏာရၿပီးေနာက္ပုိင္း ေငြလြယ္လြယ္ျဖစ္ဖုိ႔ အစုိးရရဲ႕လွံဳ႕ေဆာ္ေပးမႈေတြနဲ႔ ဗီဇာစည္းကမး္ေလွ်ာ့ေပါ့မႈေၾကာင့္ ဧည့္သည္ေတြ အလံုးအရင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုတ္ကအထူးလာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ပတုိးရစ္ေတြဟာ ၂၀၁၂ က ၈.၄ သန္းကေန မႏွစ္က ၁၉.၇ သန္းအထိ တုိးတက္လာေပမယ့္ ၂၀၂၀ မွာ တစ္ႏွစ္ကုိ သန္း ၄၀ အထိ ရွိဖုိ႔၊ သူတုိ႔ႏွစ္စဥ္သံုးစြဲေငြက နွစ္ဆတုိးၿပီး ၃.၅ ထရီလ်ံယန္းရွိဖို႔ အာေဘးရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ျပည့္မီဖုိ႔ ခက္ခဲေနပါတယ္။

မႏွစ္က ယန္းေငြ ျပန္မတ္လာၿပီး ဧည့္သည္တစ္ဦးခ်င္း ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့သြားျခင္းနဲ႔အတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဒုတိယအႀကိ္မ္အလံုးအရင္းမ်ားလာရင္ ဂ်ပန္ဘဏ္ေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခရီးသြားေအဂ်င္စီေတြ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္မွာ ေလာင္းကစားဟာ အလွ်ံပယ္ရွိၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနရာတကာမွာ ဥပေဒနဲ႔ညီမညီ ေသခ်ာမသိရေပမယ့္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ဖြင့္လွစ္ေနၾကတဲ့ “ပါခ်င္ကုိ” ပင္ေဘာခန္းမေတြကေန အစုိးရကခြင့္ျပဳတဲ့ ျမင္းေလာင္းတာ၊ စက္ေလွနဲ႔ စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ ေလာင္းတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ၀ါသနာအရအလုပ္ေတြဟာ မထင္မရွားျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္က အလြန္အမင္းလုိခ်င္ေန တဲ့ ေငြအလွ်ံပယ္သံုးႏုိင္သူ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္ေတြၾကားမွာ လူႀကိဳက္မမ်ားပါဘူး။

လူထုကလည္း သေဘာသိပ္မေတြ႕လွဘဲ လတ္တေလာႏွစ္ေတြမွာလုပ္တဲ့ လူထုစစ္တမ္းေတြအရ ကာစီနိုကုိ ဆန္႔က်င္သူ ေတြက ေထာက္ခံသူေတြထက္မ်ားၿပီး အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ၆၅ – ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာေဘးေနာမစ္ကို ေထာက္ခံသူေတြနဲ႔အတူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအာဏာကိုအသံုးျပဳၿပီး တျခားလူႀကိဳက္နည္းတဲ့ စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႕ျခင္းလုိမ်ိဳး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ ကာစီႏုိကုိလည္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိပါတယ္။

စုျပည့္စံု

Ref: Reuters, Oct 18th
Kumudra
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.