ေတာ္၀င္စ်ာပန ၿပီးမွသာ နန္းဆက္ခံမည္ဟု ထုိင္းအိမ္ေရွ႕မင္းသား ဆုိ


ထိုင္းႏိုင္ငံဘုရင္မင္ျမတ္ ဘူမိေဘာ ေသဆုံးေၾကာင္း ထိုင္းဘုရင္နန္းေတာ္မွ ေၾကညာခ့ဲေနာက္ ည ၉ နာရီခန္႔မွာ အိမ္ေရွ႕မင္းသားျဖစ္ တဲ့ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ သားေတာ္ မဟာဗဂ်ီရာေလာင္ကြန္းဟာ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ၏ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံမယ့္သူျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ေၾကညာခ့ဲသည္။

ထုိေန႔ညက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ဘုရင္မင္းျမတ္ နတ္ရြာစံေၾကာင္း ေတာ္ဝင္မိသားစုေရးရာ ဗ်ဴရို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္သူေတြက ကိုးမိနစ္ၾကာ တိတ္ဆိတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခမ္းအနား၏ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ၂၀၀၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အိမ္ေရွ႕စံကို ဘုရင္အသစ္ျဖစ္လာေစဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အိမ္ေရွ႕စံကို ထီးနန္းအရို္က္အရာ ဆက္ခံေပးဖို႔ ဖိတ္ၾကားျပီး ဘုရင္အျဖစ္ အတည္ျပဳေၾကညာေပးမွာ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၾကည့္ရႈေနသည့္ ျပည္သူမ်ား အံ႔အားသင့္သြားေစသည္က ပါလီမန္အေနျဖင့္ ဘုရင္အသစ္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေတာ္၀င္စ်ာပန အခမ္းအနားျပီးမွသာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။

အိမ္ေရွ႕စံမင္း ၀ဇီရာေလာ၀္ကြန္းအား ဖခင္ျဖစ္သူက ၄င္း၏ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံဖို႔ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရြးခ်ယ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ရာဇကုမၼာရ ဘြဲ႔ေတာ္ရရွိထားေသာ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ အရြယ္ရွိသည့္ အိမ္ေရွ႕စံဘုရင့္သားေတာ္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေလွ်ာက္ထားမွဳကို လက္ခံ ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖခမည္းေတာ္အတြက္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ႏွင့္အတူ ၀မ္းနည္း ပူေဆြးေနေသာကာလ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ထိုကာလ ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ ကဆိုသည္။

နန္းတက္ပဲြ စီစဥ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္က တုိင္းျပည္သုိ႔ မိန္႕ခြန္းေျပာရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ပရာယြတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၀မ္းနည္းျခင္း ကာလ တစ္ႏွစ္တာ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး စ်ာပနာ အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ကာလအတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ်ာ့ထားရန္ ဆိုသည္။

စုိင္းဟန္

ထိုင္းႏိုင္ငံဘုရင္မင္ျမတ္ ဘူမိေဘာ ေသဆုံးေၾကာင္း ထိုင္းဘုရင္နန္းေတာ္မွ ေၾကညာခ့ဲေနာက္ ည ၉ နာရီခန္႔မွာ အိမ္ေရွ႕မင္းသားျဖစ္ တဲ့ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ သားေတာ္ မဟာဗဂ်ီရာေလာင္ကြန္းဟာ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ၏ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံမယ့္သူျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ေၾကညာခ့ဲသည္။

ထုိေန႔ညက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ဘုရင္မင္းျမတ္ နတ္ရြာစံေၾကာင္း ေတာ္ဝင္မိသားစုေရးရာ ဗ်ဴရို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္သူေတြက ကိုးမိနစ္ၾကာ တိတ္ဆိတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခမ္းအနား၏ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ၂၀၀၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အိမ္ေရွ႕စံကို ဘုရင္အသစ္ျဖစ္လာေစဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အိမ္ေရွ႕စံကို ထီးနန္းအရို္က္အရာ ဆက္ခံေပးဖို႔ ဖိတ္ၾကားျပီး ဘုရင္အျဖစ္ အတည္ျပဳေၾကညာေပးမွာ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၾကည့္ရႈေနသည့္ ျပည္သူမ်ား အံ႔အားသင့္သြားေစသည္က ပါလီမန္အေနျဖင့္ ဘုရင္အသစ္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေတာ္၀င္စ်ာပန အခမ္းအနားျပီးမွသာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။

အိမ္ေရွ႕စံမင္း ၀ဇီရာေလာ၀္ကြန္းအား ဖခင္ျဖစ္သူက ၄င္း၏ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံဖို႔ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရြးခ်ယ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ရာဇကုမၼာရ ဘြဲ႔ေတာ္ရရွိထားေသာ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ အရြယ္ရွိသည့္ အိမ္ေရွ႕စံဘုရင့္သားေတာ္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေလွ်ာက္ထားမွဳကို လက္ခံ ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖခမည္းေတာ္အတြက္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ႏွင့္အတူ ၀မ္းနည္း ပူေဆြးေနေသာကာလ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ထိုကာလ ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ ကဆိုသည္။

နန္းတက္ပဲြ စီစဥ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္က တုိင္းျပည္သုိ႔ မိန္႕ခြန္းေျပာရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ပရာယြတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၀မ္းနည္းျခင္း ကာလ တစ္ႏွစ္တာ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး စ်ာပနာ အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ကာလအတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ်ာ့ထားရန္ ဆိုသည္။

စုိင္းဟန္
The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.