ထုိင္းအိမ္ေရွ႕စံမင္းသားအား နန္းအပ္ရန္ အခက္ႀကံဳေန


ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာက ေၾကညာခဲ့သည့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား၏ ထီးနန္းဆက္ခံေရးဆုိင္ရာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ လကၡဏာမ်ား ပါ၀င္ျခင္း ရွိမရွိ ဂ႐ုတစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ခမည္းေတာ္ ကြယ္လြန္သည္မွာ ၂ ပတ္ေက်ာ္ၾကာၿပီး ျဖစ္ေသာလည္း ၄င္း နန္းဆက္ခံေရးမွာ မေသခ်ာေသးပဲ အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ဆုိကာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသုိ႔ အခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

နန္းေတာ္၏ ဘ႑ာႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အသက္ ၉၆ ႏွစ္အရြယ္ ထိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း
ပရမ္တင္ဆူလာႏြန္ဒါက နန္းေတာ္၏ Regent အုပ္စုိးသူ ျဖစ္လာသည္။ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရမ္မွာ ျမန္မာကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကုိ ေမြးစားထားသည္ဟု ထုိင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။)

အိမ္ေရွ႕စံ၏ ရႈပ္ေပြသည့္ ေနာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိင္းျပည္သူမ်ားအား အရွက္ရေစခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ၄င္းအား ထီးနန္းဆက္ခံျခင္းမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေစေနျခင္းလားဟု ေလ႔လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၃ က ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ ေနရာအား ဆက္ခံမည့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မဟာ၀ဇီရာေလာင္ကြန္း အေနျဖင့္ ဘုရင္စနစ္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူထု အႀကဳိက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားၾကား ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္ကုစားရန္ ႀကီးေလးသည့္ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကြယ္လြန္သူ ဘုရင္ဘူမိေဘာႏွင့္ မိဖုရား သီရိေခတ္တုိ႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္သည့္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းကုိ ၁၉၅၂ တြင္ ဘန္ေကာက္ရွိ ဒူစစ္နန္းေတာ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ မင္းသားသည္ ထိုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံပညာေရး ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ဥေရာပႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ရွိ ပုဂၢလိက ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဒန္႔ရြန္းရွိ ေတာ္၀င္စစ္ေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ကာ ထုိင္းစစ္တပ္တြင္ ေလယာဥ္မွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုိင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား တုိက္ခုိက္သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္း ပါ၀င္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းသည္ အသက္ ၂၀ တြင္ နန္းေမြဆက္ခံသူ အိမ္ေရွ႕မင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာ ထီးနန္းစုိးစံခဲ့သည့္ ဖခင္ဘုရင္ ဘူမိေဘာႏွင့္ ကြဲျပားစြာပင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ နန္းမဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ၊ မိန္းမလုိက္စားသူ၊ ဇနီးမ်ားအား ႏွိပ္စက္တတ္သူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ၄င္း၏ ညီမျဖစ္သူ မင္းသမီး သီရိဒုံမွာမူ ဖခင္ ဘူမိေဘာ၏ ေျခရာကုိ လုိက္မွီသူအျဖစ္ ထုိင္းျပည္သူအမ်ားက ေလးစားၾကည္ညိဳၾကသည္။


အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ၃ ႀကိမ္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၃၇ ႏွစ္အထိရွိသည့္ သား ငါးဦးႏွင့္ သမီး ႏွစ္ဦးရွိသည္။ မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္း၏ ပထမအိမ္ေထာင္မွာ မိဖုရားသီရိေခတ္ဘက္မွ ေတာ္စပ္သည့္ ႏွမ၀မ္းကြဲျဖစ္သူ သုန္သာ၀လီကစ္ထိရကာရာ ျဖစ္သည္။ ထုိလက္ထပ္မႈမွာ ၁၉၇၇ မွ ၁၉၉၁ အထိ ၁၄ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ မင္းသမီး သုန္သာ၀လီသည္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္ ကြာရွင္းၿပီးေသာ္လည္း မိသားစု၀င္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနၿပီး ေတာ္၀င္မိသားစု တာ၀န္မ်ား ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ပထမအိမ္ေထာင္မွ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မင္းသမီး ဘာဂ်ရာကစ္ထိရဘာ သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းသံအမတ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ကာလရွည္ၾကာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ခဲ့သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သူဇာရီနီ ၀ီ၀ါခ်ရာေ၀ါင္ဆီႏွင့္ ၁၉၉၄ တြင္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သား ေလးဦးႏွင့္ သမီးတစ္ဦး ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ထုိအိမ္ေထာင္မွာ ႏွစ္ႏွစ္သာ တည္တံ့ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ တြင္ ကြာရွင္းခဲ့သည္။ ကြာရွင္းၿပီးေနာက္တြင္ သူဇာရီနီႏွင့္ သားေလးဦးမွာ ေတာ္၀င္အိမ္ရာမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံရၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရကာ ယခုအခါ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ ဒုတိယအိမ္ေထာင္မွ သမီးျဖစ္သူကုိမူ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက မိခင္ျဖစ္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါပဲ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ မင္းသမီး သီရိ၀ဏၰ၀ါရီ နာရီရတနာသည္ အဖုိးျဖစ္သူ ဘုရင္ ဘူမိေဘာကဲ့သုိ႔ပင္ အားကစား ၀ါသနာပါသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ဆီးဂိမ္းတြင္ ထုိင္းလက္ေရြးစင္ ၾကက္ေတာင္ကစားသမားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

မဟာ၀ဇီရာ မင္းသားသည္ ၂၀၀၁ တြင္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ သီရိသမီ ဆူ၀ဒီႏွင့္ တတိယ အိမ္ေထာင္ အျဖစ္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သီရိသမီႏွင့္ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ မင္းသား ဒီပန္ကြန္း ရာသမီဂ်ဳိတီသည္ ေတာ္၀င္မိသားစုက ဦးေဆာင္သည့္ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပုိစတာမင္းသားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ မင္းသမီး သီရိသမီကုိ ၂၀၁၄ တြင္ ကြာရွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာ္၀င္ဘြဲ႕ထူးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ မင္းသမီး၏ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္အခ်ဳိ႕သည္ ေတာ္၀င္မိသားစုအား ဂုဏ္သေရဖ်က္မႈ အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ခြဲမွ ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းအတြက္ မိသားစု၀င္မ်ားထက္ပင္ ရင္းႏွီးမႈရွိသူမွာ ပူဒယ္အမ်ဳိးအစား ေခြး ဖူဖူ ျဖစ္သည္။ ထုိေခြး ဖူဖူသည္ ထုိင္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈ ခံရသူျဖစ္သည္။ ဖူဖူအား ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ရွိ နာမည္ေက်ာ္ ခ်ာတူခ်က္ေစ်းမွ ၀ယ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဖူဖူသည္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေလတပ္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံထားရသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား၏ နန္းေတာ္အတြင္း အေျခအေနကုိ ၂၀၀၇ တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဗီဒီယုိတစ္ခု၌ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ဗီဒီယုိတြင္ ေမြးေန႔ပြဲ၌ တတိယ အိမ္ေထာင္ျဖစ္သူ မင္းသမီး သီရိသမီသည္ အေပၚပုိင္းဗလာက်င္းလ်က္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္ပံု ပါ၀င္ၿပီး ကိတ္မုန္႔ကုိ ဖူဖူႏွင့္အတူ စားေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရသည္။

မင္းသားသည္ နန္းေတာ္ဘ၀ႏွင့္ေ၀းရာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ျမဴးနစ္တြင္ ေနထုိင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း မင္းသား၏ဘ၀မွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ားကုိ ဖူဖူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္မ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ မင္းသားသည္ အေရးႀကီးသည့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကုိ ဖူဖူကုိ ေခၚသြားေလ့ရွိၿပီး ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ေနခ်ိန္တြင္ အနား၌ ထုိင္ခုိင္းထားေလ့ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဖူဖူေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဓေလ့ ထံုးစံအတုိင္း ေလးရက္ၾကာ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ၿပီး သၿဂၤ ိဳဟ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ နန္းမဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ရင္းႏွီးမႈရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထုိင္းမီဒီယာတစ္ခုႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴး၌ ယင္း၏ အေရာင္စံုေသာ ဘ၀ပံုရိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မင္းသားက အကယ္၍ သူသည္ သုိးမည္းတစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္ဆုိပါက “တစ္ခါတစ္ရံ သုိးမည္းကလည္း အျခားသူေတြကုိ ကူညီေပးတာရွိပါတယ္။ သုိးမည္းေတြေၾကာင့္ သိပ္မျဖဴတဲ့သူေတြေတာင္ ပုိျဖဴသလုိ ထင္ရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယ မိသားစုအား မင္းသား၏ ဆက္ဆံပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းသည့္အခါ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ဖခင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လုိၿပီး သားသမီးအားလံုးကုိ မွ်တစြာ ဆက္ဆံသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ေရာက္ သား ၄ ဦးက ဖခင္ကုိ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငင္းပယ္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းသည္ သူတန္ဖုိးထားသည့္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္အား ေက်ာခုိင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ထီးနန္းဆက္ခံမႈက ဘုရင္စနစ္ ေထာက္ခံသူမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ လႊမ္းမုိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစမည္ကုိ မသိႏုိင္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုိမုိအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ အိမ္ေရွ႕မင္းသား၏ အေရာင္စံုေသာ ပံုရိပ္က နက္႐ိႈင္းသည့္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ ညီညြတ္ေစသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံသည့္ ဖခင္ေနရာကုိ ဆက္ခံႏုိင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ အရည္အခ်င္းရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းျပည္သူအမ်ားစုကမူ မင္းသာ မဟာ၀ဇီရာမွာ ဖခင္ေကာင္း တစ္ဦး မဟုတ္သျဖင့္ ဘုရင္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္မရွိဟု ယူဆထားၾကသည္။

KHTun

The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7565,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16100,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,147,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ထုိင္းအိမ္ေရွ႕စံမင္းသားအား နန္းအပ္ရန္ အခက္ႀကံဳေန
ထုိင္းအိမ္ေရွ႕စံမင္းသားအား နန္းအပ္ရန္ အခက္ႀကံဳေန
https://1.bp.blogspot.com/-ORP88Hx11l0/WBYMSoZK3nI/AAAAAAAAZ30/JjzTXFG3lsEQ0DFyL5DM4SBozoAuSn0IACLcB/s1600/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ORP88Hx11l0/WBYMSoZK3nI/AAAAAAAAZ30/JjzTXFG3lsEQ0DFyL5DM4SBozoAuSn0IACLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_630.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_630.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy