မိုဆူးသို႔ အီရတ္တပ္မ်ား ပိုမိုနီးကပ္လာစဥ္ ဂ်ီဟတ္မ်ားက မုတ္ဆိတ္မ်ားရိတ္၍ ပံုဖ်က္ၿပီး ေနရာေျပာင္း ပုန္းေအာင္းေန

အီရတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေအာက္တို ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မိုဆူးၿမိဳ႕သို႔ ပိုမိုနီးကပ္လာေနစဥ္ ၿမိဳ႕ထဲရွိ IS ဂ်ီဟတ္မ်ားသည္ မုတ္ဆိတ္မ်ားရိတ္၍ ပံုဖ်က္ျခင္...


အီရတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေအာက္တို ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မိုဆူးၿမိဳ႕သို႔ ပိုမိုနီးကပ္လာေနစဥ္ ၿမိဳ႕ထဲရွိ IS ဂ်ီဟတ္မ်ားသည္ မုတ္ဆိတ္မ်ားရိတ္၍ ပံုဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ပုန္းေနသည့္ေနရာ မ်ားကိုလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မုိဆူးအား ျပန္လည္သိမ္းယူေရး ထိုးစစ္ဆင္မႈသည္ ၁၀ ရက္ ေျမာက္ရွိလာၿပီး ဂ်ီဟတ္မ်ားအား ဖိအားမ်ားေပးမႈႏွင့္အတူ အေနာက္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ပစ္မွတ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားရွိ IS တို႔၏ ေျခကုပ္ျဖစ္သည့္ ရာကာၿမိဳ႕အား ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

အေရွ႕ဘက္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အီရတ္အထူးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက မိုဆူးမွ ငါးကီလိုမီတာ (သံုးမိုင္) အကြာ အတြင္းသို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ီဟတ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ တိုက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။ "Daseh အဖဲြ႕၀င္ အခ်ဳိ႕က ပံုစံခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းသြားတယ္။ မုတ္ဆိတ္ေတြ ရိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အ၀တ္အစားေတြ ေျပာင္း၀တ္ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြ ထိတ္လန္႔ေနမယ္။ ၿမိဳ႕ထဲကေန ထြက္ေျပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကလိမ့္မယ္" ဟု မုိဆူးအေရွ႕ပိုင္းမွ ေဒသခံ အဘူဆာအိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ IS တုိက္ခုိက္ေရးသမား အမ်ားအျပားသည္ မုိဆူးၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္မွေန၍ ဆီးရီးယားသို႔ ထြက္ေျပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နီးကပ္ေသာ တိဂရစ္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိခဲ့သည္။

မုိဆူးေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားမွ တုိက္ခိုက္မႈ အသံမ်ားကို ၿမိဳ႕ထဲမွပင္ ၾကားေနရၿပီး အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းမွ ေလယာဥ္မ်ားသည္ ပံုမွန္ထက္ႏွိမ့္၍ ပ်ံသန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ မိုဆူးၿမိဳ႕သိမ္း စစ္ဆင္ေရး၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ အီရတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ေတာင္၊ အေရွ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္မွေန၍ မိုဆူးကို ခ်ဥ္းကပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းထိုးစစ္ဆင္မႈအား ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းက ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ကာ့ဒ္ပက္ရွ္မာဂါ တုိက္ခုိက္ေရးသမား မ်ားႏွင့္အတူ အီရတ္အစိုးရ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ရြာမ်ားအား သတိထား၍ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ယင္းခ်ီတက္မႈအတြင္း ဂ်ီဟတ္မ်ား၏ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ၊ စႏိုက္ပါျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ အေသခံ ကားဗံုးခဲြမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

အီရတ္ဒုတိယ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ မုိဆူးထဲတြင္ ဂ်ီဟတ္တိုက္ခုိက္ေရးသမား ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိႏုိင္သည္ဟု ယူဆရၿပီး အရပ္သား တစ္သန္းေက်ာ္သည္ ပိတ္မိေနသည္ဟု သိရသည္။ မိုဆူးၿမိဳ႕အား သိမ္းယူႏုိင္ပါက ရာကာၿမိဳ႕သည္ အီရတ္ သို႔မဟုတ္ ဆီးရီးယားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္လယ္၌ နယ္ေျမအမ်ားအျပား သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့ေသာ IS အဖဲြ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ တစ္ခုတည္းက်န္ေသာ အဓိကၿမိဳ႕ ႀကီးျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ မိုဆူးၿမိဳ႕ထဲမွ အရပ္သား ၃၃၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၿပီး ထုိးစစ္စတင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ရက္တည္းအတြင္း လူအမ်ားဆံုး ထြက္ေျပးခိုလံႈမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း အီရတ္၏ အိုးအိမ္မဲ့ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဂ်က္ဆင္မုိဟာ မက္အယ္ဂ်က္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုးစစ္စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသူ အေရအတြက္သည္ ၁၀၀၀၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကလည္း ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref : AFP
Eleven Media Group

COMMENTS

Name

art,1,article,1280,cartoon variety,21,crime,50,culture,1,documentary,7,Entertainment,4,health,27,history,1,international,6418,interview,206,Live,8,LocalNews,14084,news,2842,opinion,750,photos,202,poem,114,satires,38,song,12,speech,12,sports,127,statement,58,technic,42,translate,32,video,1057,voice,74,
ltr
item
dawnmanhon: မိုဆူးသို႔ အီရတ္တပ္မ်ား ပိုမိုနီးကပ္လာစဥ္ ဂ်ီဟတ္မ်ားက မုတ္ဆိတ္မ်ားရိတ္၍ ပံုဖ်က္ၿပီး ေနရာေျပာင္း ပုန္းေအာင္းေန
မိုဆူးသို႔ အီရတ္တပ္မ်ား ပိုမိုနီးကပ္လာစဥ္ ဂ်ီဟတ္မ်ားက မုတ္ဆိတ္မ်ားရိတ္၍ ပံုဖ်က္ၿပီး ေနရာေျပာင္း ပုန္းေအာင္းေန
https://1.bp.blogspot.com/-B6gNNHk3m-A/WBIeJYkweiI/AAAAAAAAZzU/UINLRmfTcrIhD5JPheupIokZjreZTmuqACLcB/s400/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-B6gNNHk3m-A/WBIeJYkweiI/AAAAAAAAZzU/UINLRmfTcrIhD5JPheupIokZjreZTmuqACLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_768.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_768.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy