ထုိင္းအိမ္ေရွ႕စံမင္းသား နန္းခံပါက မိဖုရား ဘယ္သူျဖစ္မည္ကုိ မသိၾကေသးဟု ဆုိ


အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိ ထုိင္းအိမ္ေရွ႕မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္း၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိ ရွင္ၾကား ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေ၀ဖန္သူမ်ားကမူ အိမ္ေရွ႕ မင္းသား၏ ခ်စ္သူမ်ားစြာႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ေတာ္၀င္အခ်စ္ ဇာတ္လမ္း မွွွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ စ႐ုိက္လကၡဏာ ရွိမရွိ ဆုိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစမည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ေလ႔လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိင္းေတာ္၀င္ မင္းဆက္တြင္ ၾကင္ယာအမ်ားအျပား ထားရွိျခင္းမွာ အစဥ္အလာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘုရင္ ဘုမိေဘာ၏ ဘုိးေတာ္ ရာမ-၅ ဘုရင္တြင္ မိဖုရားႏွင့္ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ထူးျခား သည္မွာ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းသည္ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ ခါးသီးသည့္ လမး္ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္း၏ဖယ္ရွားခံရေသာ အေျခြအရံ အခ်ဳိ႕မွာ ထူးဆန္းသည့္ ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အိမ္ေထာင္သံုးဆက္ ျပဳိကြဲခဲ့ျခင္းက အိမ္ေရွ႕မင္းသား၏ ထုိင္းျပည္ အမ်ားအျပား၏ ဆန္႔က်င္မႈ ႀကဳံရေစၿပီး အေမရိကန္ရွိ သားေလးဦးကုိ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားျခင္း အပါအ၀င္ ယခင္ဇနီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ပစ္ခါခါ ၿပဳိကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထုိင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ ကြယ္လြန္ခါနီး ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာ ခဲ့ေသာ္လည္း ထီးဆန္းဆက္ခံမည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေသးေပ။

မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ လြန္က လမ်ားတြင္ ပထမ အိမ္ေထာင္ျဖစ္သူ ႏွမ၀မ္းကြဲ သုန္သာ၀လီ ကစ္ထိရကာရာႏွင့္ လက္ထပ္ထားဆဲအခ်ိန္တြင္ ထုိင္းသရုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္ ကေလးငါးဦး ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ကေလးမ်ား၏ မိခင္ အရပ္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္ သူဇာရီနီ ၀ီ၀ါခ်ရာေ၀ါင္ဆီ သည္ မင္းသား၏ ဒုတိယ အိမ္ေထာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ လြန္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ သူဇာရီနီအား အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ဗုိလ္မႈး တစ္ဦးႏွင့္ ေဖာက္ျပန္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ကြာရွင္းခဲ့သည္။

မင္းသားသည္ သူဇာရီနီႏွင့္ရသည့္ သားသမီး ငါးဦးအနက္ သား ေလးဦး ကုိ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ကာ ယင္းတုိ႔၏ ေတာ္၀င္ ဘြဲ႕ထူးမ်ား၊ သံတမန္ ပတ္စပုိ႔မ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ကာ ယင္းတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းလခေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ၿဗိတိန္ရွိ ထုိသားသမီးမ်ား တက္ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ စာပုိ ႔ခဲ့သည္ဟု ျပည္ပေရာက္ ထုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားၿပီး စာမ်ားကုိ အြန္လုိင္းတြင္ တင္ခဲ့သည္။ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ခံရသည့္ သားသမီးမ်ားမွာ မိခင္ကဲ့သုိ႔ပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။

မင္းသားသည္ ၂၀၀၁ တြင္ လက္ထပ္ခဲ့သည့္ တတိယ အိမ္ေထာင္ အရပ္သူ သီရိရာသမီဆူ၀ဒီႏွင့္ သားတစ္ဦး ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထီးနန္း ဆက္ခံသူ ျဖစ္လာမည့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ မင္းသား ဒီန္ကြန္းရာ သမီဂ်ဳိတီ သည္ ဖခင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္အတူ ဂ်ာမနီတြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္ တတိယ ၾကင္ယာေတာ္ တုိ႔ ျပဳလုပ္ သည့္ ေမြးေန႔ပါတီတစ္ခု၏ ဗီဒီယုိဖုိင္ ထြက္ေပၚပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီးေနာက္ လူထု၏ အာ႐ံုစုိက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ဗီဒီယုိထဲတြင္ အိမ္ေရွ႕မိဖုရား သီရိသမီသည္ အေပၚပုိင္း ဗလာက်င္း ထားၿပီး ေအာက္ပုိင္း တြင္ ဘီကီနီ ေဘာင္းဘီကုိသာ ၀တ္ဆင္ထား သျဖင့္ ေတာ္၀င္မိသားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစသည္ ဟု နန္းတြင္းတြင္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိဗီဒီယုိဖုိင္ မည္သုိ႔ ထြက္ေပၚ လာသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိ ရေသာ္လည္း မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္းအစား မင္းသမီး သီရိဒံုကုိ ထီးနန္းဆက္ခံေစလုိသူမ်ားက ျဖန္႔ေ၀သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ မင္းသမီး သီရိဒံုသည္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကုိ ခံယူရရွိထားသည္။ ထုိဗီဒီယုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။

အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္ မဇ္သီရိသမီတုိ႔၏ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ၂၀၁၄ တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး မဇ္သီရိသမီ၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးကာ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ မဇ္သီရိသမီ၏ ေမာင္ႏွမ အနည္းဆံုး သံုးဦးသည္ တရားမ၀င္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္မႈ၊ ေတာ္၀င္မိသားစု အား ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ တုိ႔မွာ ေတာ္၀င္မိသားစုအား ေ၀ဖန္မႈျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

မဇ္သီရိသမီ၏ ဦးေလးျဖစ္သူ အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေပါင္ပတ္ခ်ာယာပန္သည္ တရားမ၀င္ ကာစီႏုိမ်ား လုပ္ကုိင္မႈ၊ ဆီေမွာင္ခုိမႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားစြဲခံခဲ့ရသည္။ မဇ္သီရိသမီသည္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္ ကြာရွင္းၿပီးေနာက္ ေတာ္၀င္ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းခံရေသာ္လည္း နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ေဒၚလာ ၅ သန္းကုိ အစုိးရက ေတာ္၀င္ဘ႑ာတုိက္မွ ထုတ္ယူကာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ နစ္နာေၾကး ေပးခဲ့ေၾကာင္းကုိ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ စာတစ္ေစာင္တြင္ လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္း၏ ထုတ္ပယ္ခံရေသာ အေျခြအရံေဟာင္းမ်ားၾကားတြင္ လည္း စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၄ က ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ အက္ခါရာ၀တ္ လင္ရတ္သည္ ထူးဆန္းစြာ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး သူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကုိ အလ်င္အျမန္ သၿဂိဳဟ္ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ထုိအမႈမွာ “အထိခုိက္မခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟုဆုိကာ သတင္းအနည္းငယ္သာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ရဲမွဴး ပရာ၀တ္သာ၀န္သီရိက “သူ (အက္ခါရာ၀တ္) ဟာ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားျပားၿပီး အေဆာက္အအံုေပၚကေန ခုန္ခ်ေသဆံုးသြားတာပါ” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ သံုးဦး ထုတ္ပယ္ ကာ အဖမ္းခံရမႈတြင္လည္း အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ စစ္စခန္းတစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား ထီးနန္ဆက္ခံပါက မည္သူက မိဖုရားျဖစ္လာမည္နည္း ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမွာ အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသား၏ အျခား ဘ၀ အစိတ္အပုိင္းမ်ားနည္းတူ ယင္းေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမွာ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေပ။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား နန္းတက္ခ်ိန္တြင္ မိဖုရားအျဖစ္ ေဘး၌ ရွိေနႏုိင္သူမွာ အရပ္သူ ေလယာဥ္မယ္ေဟာင္း သုသီတာ ၀ဇီရာေလာင္ကြန္း နာဘယုဒၵယ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး အျဖစ္ ေတာ္၀င္ ဘြဲ႕ထူးေပးထားသည့္ သုသီတာသည္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္အတူ ဂ်ာမနီ၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Bild စာေစာင္သည္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ၀ဇီရာေလာင္ကြန္း၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု ထဲတြင္ ေလဆိပ္ သုိ႔ ေရာက္လာသည့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား သည္ ေအာက္သုိ႔ ေလွ်ာက်ေန သည့္ ေဘာင္းဘီႏွင့္ အလြန္တုိေသာ အက်ီကုိ ၀တ္ထားၿပီး လက္ႏွင့္ ေက်ာဘက္တြင္ ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ား ေတြ႕ ရသည္။

အတူပါလာသည့္ သုသီတာက ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးကာ အလြန္က်ပ္သည့္ ရွပ္အက်ီကုိ ဗိုက္သားေဖာ္၍ ၀တ္ထားသည္။ ထုိ၀တ္ဆင္ပံုမ်ားမွာ ဥေရာပတြင္ မထူးဆန္းေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဘုရင့္နန္းေတာ္ အတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိသည့္ ၀တ္ဆင္ပံုမ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား၏ တီးတုိးေ၀ဖန္ျခင္းကုိ ခံေနရသည္။

KHTun


The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1301,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7336,interview,219,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15674,news,2842,opinion,764,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,139,statement,59,technic,55,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ထုိင္းအိမ္ေရွ႕စံမင္းသား နန္းခံပါက မိဖုရား ဘယ္သူျဖစ္မည္ကုိ မသိၾကေသးဟု ဆုိ
ထုိင္းအိမ္ေရွ႕စံမင္းသား နန္းခံပါက မိဖုရား ဘယ္သူျဖစ္မည္ကုိ မသိၾကေသးဟု ဆုိ
https://3.bp.blogspot.com/-pEX8gZqhokM/WAeSPRmir2I/AAAAAAAAZsk/3UutYFCPYFopi0NgRX_LQlW6_OM69Ko4gCLcB/s400/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-pEX8gZqhokM/WAeSPRmir2I/AAAAAAAAZsk/3UutYFCPYFopi0NgRX_LQlW6_OM69Ko4gCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_859.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_859.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy