နိုင္ငံေရးနွင့္ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း -သရ၀ဏ္(ျပည္)


“နိုင္ငံေရးဆိုတာ စီးပြားေရးပါပဲ “ ဟုနိုင္ငံေရးသုခမိန္ေတြေျပာၾကသည္ ။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္က နိုင္ငံေတာ္သို ့အသံလြွင့္မိန္ ့ခြန္းတစ္ခုတြင္ ထိုစဥ္က နိုင္ငံေတာ္သမၼတေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကလည္းထိုစကားကိုထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္ ။ ဟုတ္ေတာ့လည္းဟုတ္သည္ ။ ယေန့ကမၻာကိုၾကည့္ပါ ။ မတည္ျငိမ္မွုမ်ား ၊နိုင္ငံေရးအာဏာလုမွုမ်ား၊ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာနိုင္ငံမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိသည္ ။ ဥေရာပတိုက္တြင္အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေသာ ဂရိနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္ ၊စီးပြားေရးအၾကပ္ရိုက္ကာ နိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ၾကီးမ်ား။ ေဒ၀ါလီခံရလုနီးပါးျဖစ္ေနသည္ ။ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုျမင့္မားသည္ ။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအၾကီးအက်ယ္ျပေနသည္ ။အလုပ္လက္မဲ့နွုန္းအလြန္အမင္း မ်ားျပားေနသည္ ။ ထိုနိုင္ငံမ်ိဳးသည္ နိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္ ။ အေမရိကတိုက္တြင္ အဆင္းရဲဆံုးနုိင္ငံမွာ ေဟတီနိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ ထိုနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးျပသနာေသာင္းေျခာက္ေထာင္နွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ။ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားမၾကာခနျဖစ္ပြားသျဖင့္ Banana Republic ( အာဏာသိမ္းမွုကိုငွက္ေပ်ာသီးအခြံနြွာစားသလို အလြယ္လုပ္ေနေသာနိုင္ငံ) ဟုပင္ေျပာင္ေလွာင္ေခါ ္ေ၀ါ္ၾကသည္ ။ အာဖရိကတိုက္ တြင္လည္းထိုနည္းလည္းေကာင္း ။ အျခားတစ္ဖက္ကိုၾကည့္လ်ွင္ ခ်မ္းသာေသာ ဥေရာပနိုင္ငံအမ်ားစုနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ ကေနဒါ စေသာနိုင္ငံမ်ား သည္ နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ၾကသည္ ။ သိပ္ျပီးၾကီးမားေသာ တိုင္းျပည္ပ်က္ေလာက္ေသာ ျပသနာမ်ားမရွိၾက ။ စီးပြားေရးေကာင္းေတာ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ေကာင္းေကာင္းေထာက္ပံ့နိုင္သည္ ။ ပညာေကာင္းေကာင္းသင္ေပးနိုင္သည္္ ။ ပညာတတ္ေတာ့ နိုင္ငံသားမ်ား၏အသိအျမင္ဗဟုသုတၾကြယ္၀ၾကသည္ ။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏အရည္အေသြးျမင့္မားၾကသည္ ။လူေတာ္ေတြမ်ားသျဖင့္ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေရြးရာတြင္ လူေတာ္ေတြအမ်ားၾကီးထဲကမွ အေတာ္ဆံုး ၊အေကာင္းဆံုးဆိုေသာလူေတြကို ဆန္ကာနွင့္စစ္ခ်သလို ပိုက္စိပ္တိုက္၍ေရြးခ်ယ္နိုင္ၾကသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ သူတို ့နိုင္ငံမွေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ အရည္အခ်င္း၇ွိၾကသည္ ။ ေပါေတာေတာေၾကာင္ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ စကားေတြသိပ္မေျပာၾက ။မလုပ္ၾက ။ နိုင္ငံသားေတြကလည္း အရည္အခ်င္းရွိသူေတြမ်ားသျဖင့္ အစိုးရက မဟုတ္တာလုပ္ေနလ်ွင္ခ်က္ျခင္းသိသည္ ။ခ်က္ျခင္းေထာက္ျပေ၀ဖန္နိုင္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ စီးပြားေရးေကာင္းလ်ွင္ နိုင္ငံေရးေကာင္းသည္ ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ စီးပြားေရးေကာင္းေသာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးေကာင္းမည္ ။ နိုင္ငံေရးေကာင္းေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးေကာင္းမည္ ။

ခ်ြင္းခ်က္ေတာ့ရွိပါသည္ ။ တရုတ္လိုနိုင္ငံမ်ိဳးသည္ စီးပြားေရးေကာင္းေသာ္လည္းနိုင္ငံေရးအရသိပ္ျပီးလြတ္လပ္မွုမရွိ။အခ်ဳပ္အျခယ္ေတြမ်ားသည္ ။အစိုးရကလည္း တနိုင္ငံစနစ္နွစ္မ်ိဳး ျဖင့္ ျပည္မၾကီးကိုတစ္မ်ိဳး ၊ေဟာင္ေကာင္ကိုတစ္မ်ိဳး အုပ္ခ်ုပ္ေနရသည္ ။ သို ့ေသာ္စီးပြားေရးေကာင္းသျဖင့္ အတိတ္ကလို ေတာ္လွန္ေရးေတြ ၊ ျပည္တြင္းစစ္ေတြဘာေတြမျဖစ္ေအာင္ တရုတ္အစိုးရကထိမ္းထားနိုင္သည္ ။ စီးပြားေရးေကာင္းလာလ်ွင္ က်န္ေသာျပသနာနည္းသြားတတ္သည့္သေဘာျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လိုေနသည္မွာ စီးပြားေရးေကာင္းဖို ့ ျဖစ္သည္ ။ လူမ်ားစုၾကီးရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမွု ေခ်ာက္ကမၻားၾကီးထဲမွ ရုန္းထြက္နိုင္ဖို ့ျဖစ္သည္ ။က်န္တာေတြအသာထား လူေတြ ဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၊ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္အရင္လုပ္ရမည္ ။ လူေတြဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေျမာက္လာလ်ွင္ သူတို ့၏သားသမီးမ်ားကိုပညာေကာင္းေကာင္းသင္ၾကားေပးနိုင္လိမ့္မည္ ။ ထိုအခါနိုင္ငံတြင္း၀ယ္ ပညာတတ္ဦးေရပြားမ်ားလာမည္ ။ နိုင္ငံသားတို့၏အသိဥာဏ္ဗဟုသုတျမင့္မားလာလိမ့္မည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာနွင့္ယွဥ္နိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ရွားသလို ၊နိုင္ငံတကာနွင့္ယွဥ္နိုင္ေသာနိုင္ငံသားလည္းရွားသည္ ။ ရွင္းေအာင္ဆိုရလ်ွင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆင္းရဲမြဲေတမွုနွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေၾကာင့္မ်ိဳးဆက္ျပတ္သလိုျဖစ္သြားျပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းနည္းသြားသလို ေနာက္လိုက္ေကာင္းလည္း ရွားပါးသြားေခ်သည္ ။ ပညာအေျမာ္အျမင္မရွိေသာသူမ်ားေခါင္းေဆာင္တက္ျဖစ္ေသာအခါ ကိုယ္တိုင္က အသိပညာဗဟုသုတနည္းသူျဖစ္သျဖင့္ ကိစၥတစ္ခုကိုလုပ္သင့္မလုပ္သင့္ မခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ ၊ သူတပါးကိုလည္း လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ရွင္းလင္းစြာမညြွန္ၾကားတတ္ ။ ထိုအခါသူ ့ဘ၀ေပးအေတြ ့အၾကံဳအရ လုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္ေတာ့သည္ ။ လုပ္သင့္တာ မလုပ္သင့္တာကိုမခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ေတာ့ေပ ။တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ အတၱၾကီးကာ ဗဟုသုတနည္းရသည့္အထဲ မိမိထက္ေတာ္သူတတ္သူကို မနာလိုမစၧရိယစိတ္ထား မ်ားေနေသးျပီဆိုလ်ွင္တစ္နိုင္ငံလံုးငါးပါးေမွာက္ေတာ့သည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံ၏မ်က္ေမွာက္ေခတ္သမိုင္းတြင္္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ဦးနု ၊ဦးသန္ ့၊ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့ေလာက္သာ ကမၻာ့အဆင့္မီေခါင္းေဆာင္မ်ားေပါ ္ထြက္လာပါသည္ ။

ထိုအခါက်ြန္ေတာ္တို့သည္တစ္ခါလာလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၊တစ္ခါလာလဲ ဦးသန္ ့ ၊တစ္ခါလာလဲ ေဒါ ္ေအာ္ငဆန္းစုၾကည္တို ့ အေၾကာင္းကိုသာေျပာကာ သူရဲေကာင္းပမာကိုးကြယ္ေနရပါသည္ ။သူတို့ေတာ္တာ ၊ သူတို ့ရိုးသားတာ ၊ သူတို ့ၾကိဳးစားတာကိုသာ ပံုျပင္သဖြယ္ေျပာေနၾကရသည္ ။မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္သူတို့လိုေတာ္ေအာင္ ၊သူတို့လို ျဖဴစင္ရိုးသားေအာင္ၾကိဳးစားလိုစိတ္နည္းၾကသည္ ။ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္မူကား ဂ်ပန္နိုင္ငံသားအားလံုးနီးပါးသည္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ရိုးသားၾကသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ၾကိဳးစားၾကသည္ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို စာဖတ္ၾကသည္ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို နိတိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ၾကသည္။တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္စြန့္ဖို ့အသင့္ရွိၾကသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို့ကတစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကိုတမ္းတျပီးငိုယိုၾကေသာ္လည္း သူတို့လိုျဖစ္ေအာင္မၾကိဳးစားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္လို နိုင္ငံမ်ားတြင္ နိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမ်ားျဖစ္သည္။ဦနုမ်ားျဖစ္သည္ ။ ဦးသန့္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့နိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလိုလူသည္တစ္ေယာက္တည္းရွိျပီး သူမ်ားနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်ည္းျဖစ္ၾကသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ တိုးတက္မွုခ်င္းကြာပါသည္ ။ နိုင္ငံသားတိုင္းအရည္အခ်င္းျမင့္မားေနေသာနိုင္ငံတြင္ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းေတြတက္လာျပီးဆရာၾကီးလုပ္၍မရေပ ။ နိုင္ငံသားတိုင္းအရည္အေသြးနိမ့္ပါးေနေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ထြန္းကားဖို ့လြယ္ကူပါသည္ ။ နိုင္ငံမြဲျပာက်ဖို ့လြယ္ကူပါသည္ ။အဂတိလိုက္စားမွု အေျခခိုင္ဖို့လြယ္ကူပါသည္ ။သယံဇာတက်ိန္စာဒဏ္ခံရဖို ့လြယ္ကူပါသည္ ။အရာရာသည္နိုင္ငံသားတို့၏အသိဥာဏ္အဆင့္အတန္းေပါ ္တြင္မူတည္ပါသည္ ။နိုင္ငံသားေတြပညာတတ္ဖို ့အေရးၾကီးပါသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသိပညာဥာဏ္နည္းပါးၾကေသာေၾကာင့္မေသသင့္ပဲေသၾကရေသာအျဖစ္မ်ားစြာေတြ့ရပါသည္ ။ ေရတြင္းပ်က္ထဲတြင္ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ ့မ်ားရွိေနတတ္တာမသိၾကေသာၾကာင့္ ေရတြင္းဆင္းဆယ္ရင္းေသၾကပါသည္ ။ ျပတ္က်ေနေသာဓာတ္ၾကိဳးကိုကိုင္မိရာမွေသၾကပါသည္ ။ ထမင္ခ်က္ေနရာမွကေလးကိုတစ္ေယာက္တည္းထားခဲ့ရာကေလးေရထဲျပဳတ္က်ျပီးေသၾကပါသည္ ။ ပိုးသတ္ေဆးကို မွားေသာက္ျပီးေသၾကပါသည္ ။ကေလးမီးမဖြားနိုင္သျဖင့္ေသၾကပါသည္ ။အရပ္လက္သည္ျဖင့္ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာေၾကာင့္ေသၾကပါသည္ ။ေခြးရူးကိုက္ျပီး ကာကြယ္ေဆးအခ်ိန္မီမထိုးသျဖင့္ေသၾကပါသည္ ။ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး စီပိုး အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ျပီးေသၾကပါသည္ ။ HIV / AIDS ေရာဂါမ်ားကူးစက္၀င္ေရာက္ပံုမသိသျဖင့္ေရာဂါကူးကာေသၾကပါသည္ ။

အေပါစားအညံ့စားအရက္မ်ားေသာက္ၾကေသာေၾကာင့္ေသၾကပါသည္ ။ေဆး၀ါးအတုမ်ားေၾကာင့္ေသၾကပါသည္ ။ စားသံုးဆီ အညံ႔စားမ်ားေၾကာင့္ေရာဂါရကာေသၾကပါသည္ ။ဆိုးေဆးမ်ားေၾကာင့္ေသၾကပါသည္ ။ မိမိကေလးကိုပေယာဂဆရာလက္သို ့အပ္ျပီးသရဲပူးတာထုတ္ခိုင္းသျဖင့္ ေသၾကရပါသည္ ။ မဆင္မျခင္ ဆိုင္ကယ္စီးၾကသျဖင့္ေသၾကပါသည္ ။ေမးခိုင္ပိုး၀င္၍ေသၾကရသည္ ။ ေျမြကိုက္သျဖင့္ေသၾကရသည္ ။ ေမာ္ေတာ္ေမွာက္ျပီးေသၾကရသည္ ။ေျမစာပံုျပိဳက်ျပီးေသၾကရသည္ ။ မီးရထားသံလမ္းေပါ ္တြင္အိပ္ေနသျဖင့္ရထားၾကိတ္ခံရျပီးေသဆံုးသည္ ။ ေန့စဥ္ေသေနေသာ လူဦးေရကားမနည္းလွေပ ။ ထိုေသေနၾကေသာအေၾကာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကာကြယ္၍ရပါလ်က္ အသိပညာနည္းပါးလွေသာေၾကာင့္ေသရျခင္းျဖစ္သည္ ။ အသိဥာဏ္နည္းသည္ဆိုရာတြင္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားပါမက အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကလည္း လံုေလာက္ေသာအသိဥာဏ္ဗဟုသုတမရွိသျဖင့္ ဤသို ့ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဤအရာအားလံုးသည္ ဆင္းရဲ မြဲေတျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။တိုင္းျပည္တိုးတက္ေစလိုလ်ွင္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းကိုအျမစ္ျဖတ္ရမည္ ။ ဆင္းရဲမြဲေတမွုကိုတိုက္ဖ်က္နိုင္ျပီဆိုလ်ွင္ လူေတြ ပညာတတ္ျပီးအသိအျမင္ၾကြယ္၀လာၾကလိမ့္မည္ ။ထိုအခါ နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ပါလိမ့္မည္ ။ ေျပာျပီးသားစကားကိုပဲထပ္ေျပာပါမည္ ။
“ နိုင္ငံေရးဆိုတာ စီးပြားေရး “ပင္ျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္ကတစ္ေၾကာင္းထပ္ျဖည့္ခ်င္သည္ ။ “ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးျဖစ္သည္ ။ စီးပြားေရးဆိုသည္မွာ ခရိုနီတစ္စုထားစရာမရွိေအာင္ကြက္၍ခ်မ္းသာျခင္းကိုမဆိုလို ၊နိုင္ငံသားအားလံုးၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းကိုဆိုလိုပါေၾကာင္း”

သရ၀ဏ္(ျပည္)

နိုင္ငံေရးဂ်ာနယ္
၂၈.၁၀.၂၀၁၆

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7737,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16381,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: နိုင္ငံေရးနွင့္ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း -သရ၀ဏ္(ျပည္)
နိုင္ငံေရးနွင့္ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း -သရ၀ဏ္(ျပည္)
http://paxtonforuscongress.com/img/home.png
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_906.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_906.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy