နိုင္ငံေရးနွင့္ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း -သရ၀ဏ္(ျပည္)


“နိုင္ငံေရးဆိုတာ စီးပြားေရးပါပဲ “ ဟုနိုင္ငံေရးသုခမိန္ေတြေျပာၾကသည္ ။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္က နိုင္ငံေတာ္သို ့အသံလြွင့္မိန္ ့ခြန္းတစ္ခုတြင္ ထိုစဥ္က နိုင္ငံေတာ္သမၼတေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကလည္းထိုစကားကိုထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္ ။ ဟုတ္ေတာ့လည္းဟုတ္သည္ ။ ယေန့ကမၻာကိုၾကည့္ပါ ။ မတည္ျငိမ္မွုမ်ား ၊နိုင္ငံေရးအာဏာလုမွုမ်ား၊ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာနိုင္ငံမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိသည္ ။ ဥေရာပတိုက္တြင္အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေသာ ဂရိနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္ ၊စီးပြားေရးအၾကပ္ရိုက္ကာ နိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ၾကီးမ်ား။ ေဒ၀ါလီခံရလုနီးပါးျဖစ္ေနသည္ ။ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုျမင့္မားသည္ ။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအၾကီးအက်ယ္ျပေနသည္ ။အလုပ္လက္မဲ့နွုန္းအလြန္အမင္း မ်ားျပားေနသည္ ။ ထိုနိုင္ငံမ်ိဳးသည္ နိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္ ။ အေမရိကတိုက္တြင္ အဆင္းရဲဆံုးနုိင္ငံမွာ ေဟတီနိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ ထိုနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးျပသနာေသာင္းေျခာက္ေထာင္နွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ။ အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားမၾကာခနျဖစ္ပြားသျဖင့္ Banana Republic ( အာဏာသိမ္းမွုကိုငွက္ေပ်ာသီးအခြံနြွာစားသလို အလြယ္လုပ္ေနေသာနိုင္ငံ) ဟုပင္ေျပာင္ေလွာင္ေခါ ္ေ၀ါ္ၾကသည္ ။ အာဖရိကတိုက္ တြင္လည္းထိုနည္းလည္းေကာင္း ။ အျခားတစ္ဖက္ကိုၾကည့္လ်ွင္ ခ်မ္းသာေသာ ဥေရာပနိုင္ငံအမ်ားစုနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ ကေနဒါ စေသာနိုင္ငံမ်ား သည္ နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ၾကသည္ ။ သိပ္ျပီးၾကီးမားေသာ တိုင္းျပည္ပ်က္ေလာက္ေသာ ျပသနာမ်ားမရွိၾက ။ စီးပြားေရးေကာင္းေတာ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ေကာင္းေကာင္းေထာက္ပံ့နိုင္သည္ ။ ပညာေကာင္းေကာင္းသင္ေပးနိုင္သည္္ ။ ပညာတတ္ေတာ့ နိုင္ငံသားမ်ား၏အသိအျမင္ဗဟုသုတၾကြယ္၀ၾကသည္ ။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏အရည္အေသြးျမင့္မားၾကသည္ ။လူေတာ္ေတြမ်ားသျဖင့္ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေရြးရာတြင္ လူေတာ္ေတြအမ်ားၾကီးထဲကမွ အေတာ္ဆံုး ၊အေကာင္းဆံုးဆိုေသာလူေတြကို ဆန္ကာနွင့္စစ္ခ်သလို ပိုက္စိပ္တိုက္၍ေရြးခ်ယ္နိုင္ၾကသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ သူတို ့နိုင္ငံမွေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ အရည္အခ်င္း၇ွိၾကသည္ ။ ေပါေတာေတာေၾကာင္ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ စကားေတြသိပ္မေျပာၾက ။မလုပ္ၾက ။ နိုင္ငံသားေတြကလည္း အရည္အခ်င္းရွိသူေတြမ်ားသျဖင့္ အစိုးရက မဟုတ္တာလုပ္ေနလ်ွင္ခ်က္ျခင္းသိသည္ ။ခ်က္ျခင္းေထာက္ျပေ၀ဖန္နိုင္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ စီးပြားေရးေကာင္းလ်ွင္ နိုင္ငံေရးေကာင္းသည္ ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ စီးပြားေရးေကာင္းေသာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးေကာင္းမည္ ။ နိုင္ငံေရးေကာင္းေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးေကာင္းမည္ ။

ခ်ြင္းခ်က္ေတာ့ရွိပါသည္ ။ တရုတ္လိုနိုင္ငံမ်ိဳးသည္ စီးပြားေရးေကာင္းေသာ္လည္းနိုင္ငံေရးအရသိပ္ျပီးလြတ္လပ္မွုမရွိ။အခ်ဳပ္အျခယ္ေတြမ်ားသည္ ။အစိုးရကလည္း တနိုင္ငံစနစ္နွစ္မ်ိဳး ျဖင့္ ျပည္မၾကီးကိုတစ္မ်ိဳး ၊ေဟာင္ေကာင္ကိုတစ္မ်ိဳး အုပ္ခ်ုပ္ေနရသည္ ။ သို ့ေသာ္စီးပြားေရးေကာင္းသျဖင့္ အတိတ္ကလို ေတာ္လွန္ေရးေတြ ၊ ျပည္တြင္းစစ္ေတြဘာေတြမျဖစ္ေအာင္ တရုတ္အစိုးရကထိမ္းထားနိုင္သည္ ။ စီးပြားေရးေကာင္းလာလ်ွင္ က်န္ေသာျပသနာနည္းသြားတတ္သည့္သေဘာျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လိုေနသည္မွာ စီးပြားေရးေကာင္းဖို ့ ျဖစ္သည္ ။ လူမ်ားစုၾကီးရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမွု ေခ်ာက္ကမၻားၾကီးထဲမွ ရုန္းထြက္နိုင္ဖို ့ျဖစ္သည္ ။က်န္တာေတြအသာထား လူေတြ ဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၊ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္အရင္လုပ္ရမည္ ။ လူေတြဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေျမာက္လာလ်ွင္ သူတို ့၏သားသမီးမ်ားကိုပညာေကာင္းေကာင္းသင္ၾကားေပးနိုင္လိမ့္မည္ ။ ထိုအခါနိုင္ငံတြင္း၀ယ္ ပညာတတ္ဦးေရပြားမ်ားလာမည္ ။ နိုင္ငံသားတို့၏အသိဥာဏ္ဗဟုသုတျမင့္မားလာလိမ့္မည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာနွင့္ယွဥ္နိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ရွားသလို ၊နိုင္ငံတကာနွင့္ယွဥ္နိုင္ေသာနိုင္ငံသားလည္းရွားသည္ ။ ရွင္းေအာင္ဆိုရလ်ွင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆင္းရဲမြဲေတမွုနွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေၾကာင့္မ်ိဳးဆက္ျပတ္သလိုျဖစ္သြားျပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းနည္းသြားသလို ေနာက္လိုက္ေကာင္းလည္း ရွားပါးသြားေခ်သည္ ။ ပညာအေျမာ္အျမင္မရွိေသာသူမ်ားေခါင္းေဆာင္တက္ျဖစ္ေသာအခါ ကိုယ္တိုင္က အသိပညာဗဟုသုတနည္းသူျဖစ္သျဖင့္ ကိစၥတစ္ခုကိုလုပ္သင့္မလုပ္သင့္ မခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ ၊ သူတပါးကိုလည္း လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ရွင္းလင္းစြာမညြွန္ၾကားတတ္ ။ ထိုအခါသူ ့ဘ၀ေပးအေတြ ့အၾကံဳအရ လုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္ေတာ့သည္ ။ လုပ္သင့္တာ မလုပ္သင့္တာကိုမခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ေတာ့ေပ ။တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ အတၱၾကီးကာ ဗဟုသုတနည္းရသည့္အထဲ မိမိထက္ေတာ္သူတတ္သူကို မနာလိုမစၧရိယစိတ္ထား မ်ားေနေသးျပီဆိုလ်ွင္တစ္နိုင္ငံလံုးငါးပါးေမွာက္ေတာ့သည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံ၏မ်က္ေမွာက္ေခတ္သမိုင္းတြင္္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ဦးနု ၊ဦးသန္ ့၊ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့ေလာက္သာ ကမၻာ့အဆင့္မီေခါင္းေဆာင္မ်ားေပါ ္ထြက္လာပါသည္ ။

ထိုအခါက်ြန္ေတာ္တို့သည္တစ္ခါလာလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၊တစ္ခါလာလဲ ဦးသန္ ့ ၊တစ္ခါလာလဲ ေဒါ ္ေအာ္ငဆန္းစုၾကည္တို ့ အေၾကာင္းကိုသာေျပာကာ သူရဲေကာင္းပမာကိုးကြယ္ေနရပါသည္ ။သူတို့ေတာ္တာ ၊ သူတို ့ရိုးသားတာ ၊ သူတို ့ၾကိဳးစားတာကိုသာ ပံုျပင္သဖြယ္ေျပာေနၾကရသည္ ။မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္သူတို့လိုေတာ္ေအာင္ ၊သူတို့လို ျဖဴစင္ရိုးသားေအာင္ၾကိဳးစားလိုစိတ္နည္းၾကသည္ ။ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္မူကား ဂ်ပန္နိုင္ငံသားအားလံုးနီးပါးသည္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ရိုးသားၾကသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ၾကိဳးစားၾကသည္ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို စာဖတ္ၾကသည္ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို နိတိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ၾကသည္။တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္စြန့္ဖို ့အသင့္ရွိၾကသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို့ကတစ္နွစ္တစ္ၾကိမ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကိုတမ္းတျပီးငိုယိုၾကေသာ္လည္း သူတို့လိုျဖစ္ေအာင္မၾကိဳးစားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္လို နိုင္ငံမ်ားတြင္ နိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမ်ားျဖစ္သည္။ဦနုမ်ားျဖစ္သည္ ။ ဦးသန့္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့နိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလိုလူသည္တစ္ေယာက္တည္းရွိျပီး သူမ်ားနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်ည္းျဖစ္ၾကသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ တိုးတက္မွုခ်င္းကြာပါသည္ ။ နိုင္ငံသားတိုင္းအရည္အခ်င္းျမင့္မားေနေသာနိုင္ငံတြင္ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းေတြတက္လာျပီးဆရာၾကီးလုပ္၍မရေပ ။ နိုင္ငံသားတိုင္းအရည္အေသြးနိမ့္ပါးေနေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ထြန္းကားဖို ့လြယ္ကူပါသည္ ။ နိုင္ငံမြဲျပာက်ဖို ့လြယ္ကူပါသည္ ။အဂတိလိုက္စားမွု အေျခခိုင္ဖို့လြယ္ကူပါသည္ ။သယံဇာတက်ိန္စာဒဏ္ခံရဖို ့လြယ္ကူပါသည္ ။အရာရာသည္နိုင္ငံသားတို့၏အသိဥာဏ္အဆင့္အတန္းေပါ ္တြင္မူတည္ပါသည္ ။နိုင္ငံသားေတြပညာတတ္ဖို ့အေရးၾကီးပါသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသိပညာဥာဏ္နည္းပါးၾကေသာေၾကာင့္မေသသင့္ပဲေသၾကရေသာအျဖစ္မ်ားစြာေတြ့ရပါသည္ ။ ေရတြင္းပ်က္ထဲတြင္ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ ့မ်ားရွိေနတတ္တာမသိၾကေသာၾကာင့္ ေရတြင္းဆင္းဆယ္ရင္းေသၾကပါသည္ ။ ျပတ္က်ေနေသာဓာတ္ၾကိဳးကိုကိုင္မိရာမွေသၾကပါသည္ ။ ထမင္ခ်က္ေနရာမွကေလးကိုတစ္ေယာက္တည္းထားခဲ့ရာကေလးေရထဲျပဳတ္က်ျပီးေသၾကပါသည္ ။ ပိုးသတ္ေဆးကို မွားေသာက္ျပီးေသၾကပါသည္ ။ကေလးမီးမဖြားနိုင္သျဖင့္ေသၾကပါသည္ ။အရပ္လက္သည္ျဖင့္ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာေၾကာင့္ေသၾကပါသည္ ။ေခြးရူးကိုက္ျပီး ကာကြယ္ေဆးအခ်ိန္မီမထိုးသျဖင့္ေသၾကပါသည္ ။ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး စီပိုး အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ျပီးေသၾကပါသည္ ။ HIV / AIDS ေရာဂါမ်ားကူးစက္၀င္ေရာက္ပံုမသိသျဖင့္ေရာဂါကူးကာေသၾကပါသည္ ။

အေပါစားအညံ့စားအရက္မ်ားေသာက္ၾကေသာေၾကာင့္ေသၾကပါသည္ ။ေဆး၀ါးအတုမ်ားေၾကာင့္ေသၾကပါသည္ ။ စားသံုးဆီ အညံ႔စားမ်ားေၾကာင့္ေရာဂါရကာေသၾကပါသည္ ။ဆိုးေဆးမ်ားေၾကာင့္ေသၾကပါသည္ ။ မိမိကေလးကိုပေယာဂဆရာလက္သို ့အပ္ျပီးသရဲပူးတာထုတ္ခိုင္းသျဖင့္ ေသၾကရပါသည္ ။ မဆင္မျခင္ ဆိုင္ကယ္စီးၾကသျဖင့္ေသၾကပါသည္ ။ေမးခိုင္ပိုး၀င္၍ေသၾကရသည္ ။ ေျမြကိုက္သျဖင့္ေသၾကရသည္ ။ ေမာ္ေတာ္ေမွာက္ျပီးေသၾကရသည္ ။ေျမစာပံုျပိဳက်ျပီးေသၾကရသည္ ။ မီးရထားသံလမ္းေပါ ္တြင္အိပ္ေနသျဖင့္ရထားၾကိတ္ခံရျပီးေသဆံုးသည္ ။ ေန့စဥ္ေသေနေသာ လူဦးေရကားမနည္းလွေပ ။ ထိုေသေနၾကေသာအေၾကာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကာကြယ္၍ရပါလ်က္ အသိပညာနည္းပါးလွေသာေၾကာင့္ေသရျခင္းျဖစ္သည္ ။ အသိဥာဏ္နည္းသည္ဆိုရာတြင္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားပါမက အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကလည္း လံုေလာက္ေသာအသိဥာဏ္ဗဟုသုတမရွိသျဖင့္ ဤသို ့ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဤအရာအားလံုးသည္ ဆင္းရဲ မြဲေတျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။တိုင္းျပည္တိုးတက္ေစလိုလ်ွင္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းကိုအျမစ္ျဖတ္ရမည္ ။ ဆင္းရဲမြဲေတမွုကိုတိုက္ဖ်က္နိုင္ျပီဆိုလ်ွင္ လူေတြ ပညာတတ္ျပီးအသိအျမင္ၾကြယ္၀လာၾကလိမ့္မည္ ။ထိုအခါ နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ပါလိမ့္မည္ ။ ေျပာျပီးသားစကားကိုပဲထပ္ေျပာပါမည္ ။
“ နိုင္ငံေရးဆိုတာ စီးပြားေရး “ပင္ျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္ကတစ္ေၾကာင္းထပ္ျဖည့္ခ်င္သည္ ။ “ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးျဖစ္သည္ ။ စီးပြားေရးဆိုသည္မွာ ခရိုနီတစ္စုထားစရာမရွိေအာင္ကြက္၍ခ်မ္းသာျခင္းကိုမဆိုလို ၊နိုင္ငံသားအားလံုးၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းကိုဆိုလိုပါေၾကာင္း”

သရ၀ဏ္(ျပည္)

နိုင္ငံေရးဂ်ာနယ္
၂၈.၁၀.၂၀၁၆
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.