အငွားအိမ္ရာမ်ားကုိ ငါးႏွစ္သက္တမ္းသာ ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ ငွားရမ္းလုိပါက ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္လုိ


အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အငွား အိမ္ရာမ်ားကို ငါးႏွစ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး အေျခအေနအရ အငွားအိမ္ရာမွ အဝယ္အိမ္ရာ၊ အေရာင္းအိမ္ရာမ်ား ကို ေျပာင္းၿပီး ဝယ္ယူႏုိင္စြမ္းမရွိပါက ငွားရမ္းေနထုိင္ခြင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထား လာမႈကို စိစစ္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ စိစစ္ကာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အငွားအိမ္ရာငွားရမ္းေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ ဝန္ထမ္း၊ ပုဂၢလိက ဝန္ထမ္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုဆိုၿပီး သုံးမ်ဳိးသုံးစား ခဲြျခားထားတယ္။ မဲႏႈိက္တဲ့အခါမွာ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ႀကံဳရာက်ပန္းလုပ္ ကိုင္စားေသာက္ၾကတဲ့ သူေတြလည္းပါတယ္။ အဲဒီလူေတြ အငွားအိမ္ရာမွာ ေနရင္း စီးပြားေရး အဆင္ေျပလာမယ္ဆုိရင္ အငွားအိမ္ရာမွာတစ္သက္လုံး မေနေတာ့ဘဲ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြ ဝယ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဒီအိမ္ကိုျပန္အပ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီထက္ပိုၿပီး ႀကိဳးစားခ်င္လာေအာင္ ငါးႏွစ္အငွား အိမ္ရာဆိုၿပီး သတ္မွတ္ လုိက္တာပါ။ ေနာက္ငါးႏွစ္မွာလည္း စီးပြားေရး အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ အငွားအိမ္ရာကေန အဝယ္အိမ္ရာ ကို ေျပာင္းၿပီးဝယ္ႏုိင္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ အဲဒီလုိမဝယ္ႏုိင္ဘူး ဒီအိမ္မွာပဲေနခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ၿပီးေလွ်ာက္ရမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္ငွားရမ္း ေနထုိင္ခြင့္ျပဳပါဆိုတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာကို စိစစ္ေရးအဖဲြ႕နဲ႔ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားသြားမွာပါ''ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခုိင္က ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားရွိ ႏုိင္ငံပိုင္ အငွားအိမ္ရာမ်ားကို လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအသစ္အရ ငါးႏွစ္သာေနထုိင္ခြင့္ျပဳရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အုိးအိမ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အငွားအိမ္ရာမ်ားတြင္ ငွားရမ္းေနထုိင္သူမ်ားမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္တြင္ မပါရွိေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

''ဥပေဒကေတာ့ တစ္ေျပးညီတည္းပဲ သြားေနတာပါ။ အရင္ေနၿပီးသား အငွားအိမ္ရာ ငွားရမ္းသူေတြအတြက္လည္း စဥ္းစားထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဥပေဒ တစ္ခု မၾကာခင္ထြက္လာမွာပါ။ လက္ရွိအေနအထား ကေတာ့ ငွားရမ္းမယ့္သူေတြကို စတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ ဥပေဒ အတုိင္းတစ္ေျပးညီ လုိက္နာရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခင္အငွား အိမ္ရာကလူေတြလည္း စည္းကမ္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိေျဖေလွ်ာ့မႈျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္'' ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အုိးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခုိင္က ရွင္းျပသည္။

အငွားအိမ္ရာ ငွားရမ္းရာတြင္ အိမ္ပိုင္ယာပိုင္ မရွိ သူမ်ားကိုသာ ငွားရမ္း မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အိမ္လခကို သတ္မွတ္ထား သည့္ရက္တြင္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ရာ မေပးသြင္းပါက ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ အငွားအိမ္ရာေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေငြက်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံခ်ထား ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဘီလီယံ ၂ဝ ခ်ထားေပးေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အငွား အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၂ဝဝ ကို ေရမီးအျပည့္အစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''အငွားအိမ္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၄၅-၄၆ ခုႏွစ္ ေလာက္ ကတည္းက လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္နဲ႔ အညီျဖစ္ေအာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အၿငိမ္းစားတို႔၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစားတို႔နဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႕နဲ႔ အႀကံျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ကို တင္ျပတဲ့အခါမွာ သေဘာ တူညီခဲ့ၿပီး တဲ့ေနာက္ ၃၂ ခ်က္ထြက္လာတယ္။ အဲဒီမွာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ အငွားအိမ္ရာ ေတြလုပ္ေနတဲ့သူေတြကို တင္ျပထားတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ အဲဒီအခ်က္ေတြခ်ျပလုိက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ က်ပ္သုံးေသာင္းတန္အငွားအိမ္ရာေတြမွာ ငါးႏွစ္ပဲေနခြင့္ျပဳမယ္ ဆိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္''ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခုိင္က ေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အငွားအိမ္ရာမ်ားမွာ ယခင္စာရင္း အေဟာင္းအရဆိုပါက ၁၆ဝဝဝ ရွိၿပီး လက္ရွိ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အငွားအိမ္ရာ အခန္းစုစုေပါင္း ၅ဝဝဝ ခန္႔ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အငွား အိမ္ရာမ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္ နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ခ် ထားေပးျခင္းမရွိေသးဘဲ လက္ရွိတြင္ က်န္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္သာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေသးသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

MOI
The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.