အငွားအိမ္ရာမ်ားကုိ ငါးႏွစ္သက္တမ္းသာ ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ ငွားရမ္းလုိပါက ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္လုိ


အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အငွား အိမ္ရာမ်ားကို ငါးႏွစ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး အေျခအေနအရ အငွားအိမ္ရာမွ အဝယ္အိမ္ရာ၊ အေရာင္းအိမ္ရာမ်ား ကို ေျပာင္းၿပီး ဝယ္ယူႏုိင္စြမ္းမရွိပါက ငွားရမ္းေနထုိင္ခြင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထား လာမႈကို စိစစ္ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ စိစစ္ကာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အငွားအိမ္ရာငွားရမ္းေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ ဝန္ထမ္း၊ ပုဂၢလိက ဝန္ထမ္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုဆိုၿပီး သုံးမ်ဳိးသုံးစား ခဲြျခားထားတယ္။ မဲႏႈိက္တဲ့အခါမွာ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ႀကံဳရာက်ပန္းလုပ္ ကိုင္စားေသာက္ၾကတဲ့ သူေတြလည္းပါတယ္။ အဲဒီလူေတြ အငွားအိမ္ရာမွာ ေနရင္း စီးပြားေရး အဆင္ေျပလာမယ္ဆုိရင္ အငွားအိမ္ရာမွာတစ္သက္လုံး မေနေတာ့ဘဲ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြ ဝယ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဒီအိမ္ကိုျပန္အပ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီထက္ပိုၿပီး ႀကိဳးစားခ်င္လာေအာင္ ငါးႏွစ္အငွား အိမ္ရာဆိုၿပီး သတ္မွတ္ လုိက္တာပါ။ ေနာက္ငါးႏွစ္မွာလည္း စီးပြားေရး အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ အငွားအိမ္ရာကေန အဝယ္အိမ္ရာ ကို ေျပာင္းၿပီးဝယ္ႏုိင္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ အဲဒီလုိမဝယ္ႏုိင္ဘူး ဒီအိမ္မွာပဲေနခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျပန္ၿပီးေလွ်ာက္ရမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္ငွားရမ္း ေနထုိင္ခြင့္ျပဳပါဆိုတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာကို စိစစ္ေရးအဖဲြ႕နဲ႔ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားသြားမွာပါ''ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခုိင္က ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားရွိ ႏုိင္ငံပိုင္ အငွားအိမ္ရာမ်ားကို လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအသစ္အရ ငါးႏွစ္သာေနထုိင္ခြင့္ျပဳရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အုိးအိမ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အငွားအိမ္ရာမ်ားတြင္ ငွားရမ္းေနထုိင္သူမ်ားမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္တြင္ မပါရွိေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

''ဥပေဒကေတာ့ တစ္ေျပးညီတည္းပဲ သြားေနတာပါ။ အရင္ေနၿပီးသား အငွားအိမ္ရာ ငွားရမ္းသူေတြအတြက္လည္း စဥ္းစားထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဥပေဒ တစ္ခု မၾကာခင္ထြက္လာမွာပါ။ လက္ရွိအေနအထား ကေတာ့ ငွားရမ္းမယ့္သူေတြကို စတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ ဥပေဒ အတုိင္းတစ္ေျပးညီ လုိက္နာရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခင္အငွား အိမ္ရာကလူေတြလည္း စည္းကမ္းခ်က္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိေျဖေလွ်ာ့မႈျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္'' ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အုိးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခုိင္က ရွင္းျပသည္။

အငွားအိမ္ရာ ငွားရမ္းရာတြင္ အိမ္ပိုင္ယာပိုင္ မရွိ သူမ်ားကိုသာ ငွားရမ္း မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အိမ္လခကို သတ္မွတ္ထား သည့္ရက္တြင္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ရာ မေပးသြင္းပါက ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ အငွားအိမ္ရာေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေငြက်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံခ်ထား ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဘီလီယံ ၂ဝ ခ်ထားေပးေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အငွား အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၂ဝဝ ကို ေရမီးအျပည့္အစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''အငွားအိမ္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၄၅-၄၆ ခုႏွစ္ ေလာက္ ကတည္းက လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္နဲ႔ အညီျဖစ္ေအာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အၿငိမ္းစားတို႔၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစားတို႔နဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႕နဲ႔ အႀကံျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ကို တင္ျပတဲ့အခါမွာ သေဘာ တူညီခဲ့ၿပီး တဲ့ေနာက္ ၃၂ ခ်က္ထြက္လာတယ္။ အဲဒီမွာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ အငွားအိမ္ရာ ေတြလုပ္ေနတဲ့သူေတြကို တင္ျပထားတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမွာ အဲဒီအခ်က္ေတြခ်ျပလုိက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ က်ပ္သုံးေသာင္းတန္အငွားအိမ္ရာေတြမွာ ငါးႏွစ္ပဲေနခြင့္ျပဳမယ္ ဆိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္''ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခုိင္က ေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အငွားအိမ္ရာမ်ားမွာ ယခင္စာရင္း အေဟာင္းအရဆိုပါက ၁၆ဝဝဝ ရွိၿပီး လက္ရွိ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အငွားအိမ္ရာ အခန္းစုစုေပါင္း ၅ဝဝဝ ခန္႔ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသို႔တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အငွား အိမ္ရာမ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္ နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ခ် ထားေပးျခင္းမရွိေသးဘဲ လက္ရွိတြင္ က်န္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္သာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေသးသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

MOI
The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1316,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7558,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16088,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,146,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အငွားအိမ္ရာမ်ားကုိ ငါးႏွစ္သက္တမ္းသာ ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ ငွားရမ္းလုိပါက ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္လုိ
အငွားအိမ္ရာမ်ားကုိ ငါးႏွစ္သက္တမ္းသာ ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ ငွားရမ္းလုိပါက ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္လုိ
https://2.bp.blogspot.com/-LdEpx5zLmts/WAG0DPhySaI/AAAAAAAAZpU/UTin7fBO-WofoGYW57qmyNc8GS_LTEGhgCLcB/s400/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-LdEpx5zLmts/WAG0DPhySaI/AAAAAAAAZpU/UTin7fBO-WofoGYW57qmyNc8GS_LTEGhgCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_934.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_934.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy