ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ ့အေရးယူမႈမ်ား ရုပ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ တုိးတက္ရန္ အလားအလာ ရွိဟု စီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သုံးသပ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ၿမဳိ ့ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့အား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ပိတ္ဆုိ ့အေရးယူမႈမ်ား ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း အမိန္ ့ထုတ္ျပန္လုိက္သျဖင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးသည္ တုိးတက္ရန္ အလားအလာ ျမင္လာႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ဆင္ဟြာသုိ ့ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ ့ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ ့မႈမ်ား ရုတ္သိမ္းလုိက္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ပုံမွန္နီးပါး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာျခင္းကုိ ျပႏုိင္ေၾကာင္း UMFCCI ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ မဆုိ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊ ပြင့္လင္းမွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားအား ေခတ္ႏွင့္ အညီ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက သုံးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပိတ္ဆုိ ့အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူး ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ ထားသူမ်ား(SDN) စာရင္းထဲရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖယ္ထုတ္ေပးလုိက္သည့္ အတြက္ ၄င္းတုိ ့၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ သြက္လက္ လာမည့္ အေနအထား ရွိၿပီး စီးပြားေရးကုိ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ေျခ ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ဘ႑ာေရးအရ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူရန္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ ေျဖေလၽွာ့ေပးမႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အမ်ဳိးသားအေရးေပၚအက္ဥပေဒကုိ ရုပ္သိမ္းရန္ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမားက လက္မွတ္ ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးတြင္ ပိတ္ဆုိ ့အေရးယူမႈမ်ား ဖြင့္လုိက္သည့္ အတြက္ ခ်က္ခ်င္း တုိးတက္လာမည္ မဟုတ္ဘဲ ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ရန္ ပိတ္ဆုိ ့ အေရးယူမႈသည္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ျခား စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အာရွ စိမ္းလန္းမႈ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရး(AGD)ဘဏ္၏ အႀကံေပး ျဖစ္သူ ဦးစုိးသိန္းက ဆင္ဟြာသုိ ့ေျပာသည္။

ယခင္က ပိတ္ဆုိ ့အေရးယူမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အတြက္ အေမရိကန္ ၊ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ မ်ားတြင္ အခက္အခဲ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုအခါတြင္ ပိတ္ဆုိ ့အေရးယူမႈမ်ား ရုပ္သိမ္းလုိက္သည့္ အတြက္ ကာလတုိတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သိသာမည္ မဟုတ္ဘဲ ေရရွည္တြင္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက သုံးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလွေအာင္က ပိတ္ဆုိ ့အေရးယူမႈမ်ား ရုပ္သိမ္းလုိက္သည့္ အတြက္ ပတၱျမား ႏွင့္ နီလာ ေစ်းကြက္မ်ား ပုိမုိ က်ယ္ျပန္ ့ေကာင္းမြန္ လာႏုိင္ေၾကာင္း ၊ အဓိက အေနျဖင့္ ျမန္မာဘက္မွ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းရာတြင္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆိုင္ရာဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အထူး ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားသူမ်ား(SDN)စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အၿငိမ္းစား အရာရွိႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ဘဏ္ ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အက်ဳံး၀င္ ခဲ့ေသာ္လည္း မႈးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအား စာရင္းတြင္ဆက္လက္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.