ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားအား ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား


NLD အစုိးရလက္ထက္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ေန ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ အထိခုိက္ မခံမႈတုိ႔ကုိ နားလည္ေပးရန္ “အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ လုိက္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားအား ဒီမုိကေရစီ အလြန္ႏုနယ္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ဂုိအာၿမဳိ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ BRICS - BIMSTEC ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ပုိင္း တြင္ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမုိဒီက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စားပြဲ၀ုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က “ကၽြန္မတုိ႔ ေဒသတစ္ခုလုံးဟာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာ၀နဲ႔ လူလုပ္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ အႏၱရယ္ အပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း အေနျဖင့္ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ သည္းခံမႈမ်ား နားလည္ မႈမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ဳိးစံု ကုိ ညီညြတ္စြာ အခုိင္အမာ ဆန္႔က်င္ရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ စက္တင္ဘာ ၁၈ မွ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ အူရီၿမဳိ႕ရိွ စစ္အေျခစုိက္စခန္း တစ္ခု တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းကုိ ရည္ညႊန္း၍ “အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ က႐ုဏာသက္မိေၾကာင္း” ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုလ အေစာပုိင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားအား ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၌ ေလ့က်င့္ခဲ့သူ အစြန္းေရာက္ တစ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တုိက္ခုိက္ ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မုိဒီက ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသည္ အာရွတြင္ အၾကမ္းဖက္ ၀ါဒ ျဖန္႔ေ၀ရာ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ေမာင္းေတာေဒသမွ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္ သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခအေနအေပၚ နားလည္မႈေပး ရန္ BIMSTEC ညီလာခံတြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး“ကၽြန္မတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေန ရတဲ့ ျပသ၁နာေတြက ခက္ခဲတယ္ဆုိတာ ၀န္ခံပါတယ္။ ဒီျပသ၁နာရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးမႈနဲ႔ ဒါဟာ ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္သာမက ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကမၻာတစ္၀န္းက မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ နားလည္အသိအမွတ္ ျပဳေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ လုိအပ္ၿပီး အေျခအေန အား စိတ္ခံစားခ်က္ထက္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ သံုးသပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိလာတဲ့ တင္းမာမႈေတြကုိ တစ္ရက္ အတြင္း ေျဖရွင္းလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔အတူ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္ခ်က္ မ်ဳိးစံုအတြက္ အလုပ္လုပ္ရမွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေစရန္ NLD အစုိးရက အမွန္တကယ္ ႀကဳိးစား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းက “ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြဟာ တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြ ပါ၀င္တဲ့ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈ မရွိေသးတဲ့ အတြက္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ဒီမုိကေရစီဟု တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားမႈ ေပါင္းစပ္ထားတယ္ဆုိတာ အာ႐ံုစုိက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun
The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.