ေပက်င္း၊ ေအာက္တုိဘာ-၅

တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း မၾကာမီတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည့္ ကေလး၏ ဖခင္က ဆရာ၀န္ကို ဓားျဖင့္ အေသထိုးသတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

South China Morning Post ၏ သတင္းအရ ေအာက္တိုဘာလ ၃ရက္ေန႔က လိုင္၀ူရွိ လိုင္ကန္းေဆးရံုတြင္ ေဒါသထြြက္ေနသည့္ ေမြးကင္းစကေလး၏ ဖခင္ျဖစ္သူက ေဒါက္တာ လီေပါင္ဟြာ (၃၄ႏွစ္)ကို ဓားျဖင့္ ၁၅ခ်က္တိတိ ထိုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တိုက္ခိုက္သူမွာ ခ်င္ က်န္းလီဆိုသူ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
ခ်င္မွာ ဓားရွည္ႏွင့္ ဓားတိုတစ္ေခ်ာင္းကို လြယ္အိတ္ထဲ ၀ွက္ထည့္လာၿပီး ေဆးရံုထဲသို႔ ယူေဆာင္လာၿပီးေနာက္ ငါးထပ္ရွိ ေဒါက္တာလီ၏ ရံုးခန္းသို႔ သြားေရာက္ကာ တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အကူအညီေပးရန္ လာေရာက္သည့္ ေဒါက္တာလီ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း တားဆီးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားက ေဒါက္တာလီကို ကယ္ဆယ္ရန္ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

လူမႈမီဒီယာတြင္ ေျပာၾကားၾကသည့္ စကားမ်ားအရ ခ်င္၏ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မွာ ေသြးအဆိပ္သင့္ေရာဂါ၊ ႏ်ဴမိုးနီးယားေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ေဆးရံု၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ကေလးမွာ သာမန္အဖ်ားတက္ရာမွ က်န္းမာေရးအေျခအေန လ်င္ျမန္စြာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ခ်င္မွာ ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ေပးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လူနာ (သို႔မဟုတ္)လူနာ၏ မိသားစုမ်ားက ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သည့္ ျဖစ္ရပ္တသီတတန္းႀကီးထဲတြင္ လတ္တေလာအက်ဆံုးျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ၂၀၀၈ခုႏွစ္က ဆရာ၀န္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမွာ ပ်မ္းမွ် ေဆးရံုတစ္ရံုတြင္ ၂၀.၆မႈ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ၂၇.၃မႈအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

The Straitstimes
AM
china.com Myanmar
https://www.facebook.com/china.com.mm