သမၼတ Obama အမိန္႔အရ ျမန္မာအေပၚ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အခ်က္မ်ား

ျမန္မာလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ အေမရိကန္သမၼတ ဘရာ့ခ္ အိုဘားမား။ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိ...ျမန္မာလူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ အေမရိကန္သမၼတ ဘရာ့ခ္ အိုဘားမား။ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၄။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အုိဘားမားကေန ေသာၾကာေန႔က ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔အာဏာကို သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။

ဒီလို႐ုပ္သိမ္းမယ့္ အစီအစဥ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့လထဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ သစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို လာေရာက္စဥ္ကတည္းက သမၼတ အုိဘားမား က ေၾကညာခဲ့တာပါ။ အခုအမိန္႔ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈေတြဟာ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ အရပ္သားအစိုးရ နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေတြကို ေထာက္ခံအားေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မၾကာေသးမီ ႏွစ္ေတြအတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္းေရးအပါအ၀င္ သိသာတဲ့ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ယာယီလက္ေထာက္၀န္ႀကီး Adam J. Szubin က ဆုိပါတယ္။

ဒီလို စီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းဟာ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အားေပးရာေရာက္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ လံုၿခံဳတဲ့ဘ႑ာေရး စနစ္တရပ္ ေပၚထြန္းႏုိင္ေအာင္ ကူညီသြားမယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။

သမၼတထုတ္ျပန္တဲ႔ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၇ ေန႔စြဲပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ အရ - ၂၀၀၈ Tom Latos ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈအက္ဥပေဒပါ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ OFAC က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရးဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈေတြ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာဒဏ္ခတ္မႈစည္းမ်ဥ္း (BSR) အရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းခံရတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကို SDN ေခၚ ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ခံရတဲ့ စာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။

ပစၥည္းဥစၥာအားလံုးနဲ႔ ၎တို႔မွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္အားလံုးကို (BSR) မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္သြင္းေသာ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ပတၱျမား ပါ၀င္သည့္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားအေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ - ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈအားလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။

(BSR) ေခၚ ျမန္မာဒဏ္ခတ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဥပေဒစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည့္ကိစၥသည္ မျဖစ္မေန ကိစၥတရပ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

အခုလို ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တာဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးအရ ပိတ္ဆို႔ထားမႈကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သူမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။

ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ျဖင့္ ဖယ္ရွားလိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လုပ္ကိုင္မည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္ထားသည္႔ ကိစၥရပ္အားလံုး ပါ၀င္သည္။

 ဦးေက်ာ္ဇံသာ  / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1278,cartoon variety,21,crime,50,culture,1,documentary,7,Entertainment,4,health,27,history,1,international,6392,interview,206,Live,8,LocalNews,14052,news,2842,opinion,749,photos,202,poem,114,satires,38,song,12,speech,11,sports,126,statement,58,technic,42,translate,32,video,1057,voice,74,
ltr
item
dawnmanhon: သမၼတ Obama အမိန္႔အရ ျမန္မာအေပၚ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အခ်က္မ်ား
သမၼတ Obama အမိန္႔အရ ျမန္မာအေပၚ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အခ်က္မ်ား
https://3.bp.blogspot.com/-ofMYqqMawiE/V_gmkxlSzpI/AAAAAAAAzts/rYx2XnaPS3czVXH47unkCw0cj4IKGUGIwCLcB/s400/3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ofMYqqMawiE/V_gmkxlSzpI/AAAAAAAAzts/rYx2XnaPS3czVXH47unkCw0cj4IKGUGIwCLcB/s72-c/3.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/obama.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/obama.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy