အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တြင္ Police Command Centre မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ကင္းလွည့္ေနေသာ ရဲကားမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆင္ဟြာ)
    ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေရးႀကီး ေနရာမ်ားတြင္ CCTV မ်ား တပ္ဆင္ ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ေရးအတြက္ Police Command Centre မ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ရန္လည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ ေအာင္စိုးက ယေန ့ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

“အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားရွိ အေရးႀကီးေနရာမ်ားတြင္ CCTV မ်ား တပ္ဆင္ ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ေရးအတြက္ Police Command Centre မ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ရန္လည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္၊ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ ့ကလည္း ေလဆိပ္ေတြမွာ ေခတ္မီ နည္းပညာသုံး လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္၍ ၂၄ နာရီ တာဝန္ခ်ထား စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မက္မန္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအး၏ “ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ား၌ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ ့ေနရပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ မည္သို ့စီစဥ္ထားသနည္း” ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥအားလုံးတြင္ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ (CTC:_ Counter Terrorism committee) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ ၁၄ ခုတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အေရးႀကီး ေနရာမ်ားတြင္ Police Command Centre မ်ား ထားရွိျခင္းသည္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားပါက အျမန္ဆုံး တုံ ့ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ ့တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဌာန အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ကဲ့သို ့ အေရးႀကီး ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး အထူးတပ္ဖြဲ ့မ်ား တာဝန္ခ်ထားျခင္း၊ အေရးႀကီး အေဆာက္အအုံမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ စက္ရုံမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရး စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ တာဝန္ခ်ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိေအာင္ ျပဳလုပ္၍ စိစစ္ သုံးသပ္လ်က္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တုံ ့ျပန္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ အေရးေပၚ စီမံ ခန္ ့ခြဲေရး ဗဟိုဌာန ထူေထာင္ထားျပီး ယူရို ၁၀ သန္းတန္ဖိုးရွိ အဆင့္ျမင့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ အသုံးျပဳထားျခင္း၊ အေရးေပၚ စီမံခန္ ့ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ဗဟို အဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ထိ ဖြဲ ့စည္းထားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းမႈ အပါအဝင္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဖြဲ ့မ်ားဖြဲ ့စည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Interpol, Aseanapol ႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း စသည့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

“ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး ေနရာေတြက ရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ သမားတို ့၏ တိုက္ခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ အေျခအေန၊ အၾကမ္းဖက္ သမားတို ့၏ အဆင့္အတန္း အေျခအေနေတြ ကို ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏႈန္းေတြနဲ့ အညီ - အစိမ္းေရာင္ - သာမန္ အဆင့္(၅)၊ အျပာေရာင္ - ေစာင့္ၾကည့္ အဆင့္ (၄)၊ အဝါေရာင္ - အဆင့္ျမင့္ အေျခအေန အဆင့္ (၃)၊ လိေမၼာ္ေရာင္ - အျမင့္ဆုံး အဆင့္ (၂)၊  အနီေရာင္ - အဆိုးဆုံး အေျခအေန အဆင့္ (၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ၊ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ လက္နက္ ဥပေဒ၊ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ လက္နက္ ယာယီ ျပင္ဆင္မႈ အက္ဥပေဒမ်ား ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7732,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16366,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တြင္ Police Command Centre မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တြင္ Police Command Centre မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္
https://4.bp.blogspot.com/-fjTaarnqxgI/V_ZGk_5UIPI/AAAAAAAAzgY/EGXQWVstx9MIISFKErB9z0oJKh8wXYbCwCLcB/s400/1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-fjTaarnqxgI/V_ZGk_5UIPI/AAAAAAAAzgY/EGXQWVstx9MIISFKErB9z0oJKh8wXYbCwCLcB/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/police-command-centre.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/police-command-centre.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy