ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ နွစ္နုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ နွစ္နုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း
(၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ တိုက်ိဳျမိဳ႕)

ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တိုက်ိဳျမဳိ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ နုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အား ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၇း၄၅ နာရီတြင္ နိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ (Akasaka State Guest House) ၌ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ရွင္ဇိုအာေဘးမွ အခမ္းအနားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳဳၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

ယင္းေနာက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၇း၅၅ နာရီတြင္ နိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာရွိ Asahi ခန္းမတြင္ နွစ္နိုင္ငံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ နွစ္နုိင္ငံအၾကားစီးပြားေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအထူးသျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွုအတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းနွွီးျမဳပ္နွံမႈပိုမိုလာေရာက္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေပၚ ဂ်ပန္နုိင္ငံမွ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားေရးကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ နွစ္နုိင္ငံဆက္ဆံေရးနွင့္ ေဒသဆိုင္ ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

နွစ္နိုင္ငံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအျပီးတြင္ “ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား ဂ်ပန္ျပည္ပ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္အားေပးမ်ား ေစလႊတ္ေရးအစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လုပ္အားေပးမ်ားေစလႊတ္ေရး ဆိုင္ရာစာခၽြန္လႊာ” (Exchange of Notes for the dispatch of volunteers to the Republic of the Union of Myanmar under the Japan Overseas Volunteers Program between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of Japan) အား နွစ္နုိ္င္ငံအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရာ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအျပီး ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၅၀ နာရီအခ်ိန္၌ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔မွ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ၃ နွစ္တာကာလျပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၾကိဳဆိုခြင့္ ရရွိသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနို္င္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး နွင့္ တရားမ်ွတမႈစိုးမိုးေရး ဆိုသည့္ အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားကို မ်ွေ၀ခံစားေနသည့္ မိတ္ဖက္နုိ္င္ငံမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာနို္င္ငံ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အဘက္ဘက္မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာ သမိုင္း၀င္ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈ ပိုမိုအဓြန္႔ ရွည္ေစရန္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ ဆက္လက္အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လမ္းစဥ္၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ပုဂၢလိက က႑ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုလာေရာက္ေရး၊ ႏွစ္နုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးနွင့္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီနုိင္ငံေတာ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ေရး အစရွိသည့္က႑မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈလမ္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္သည့္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ငါးနွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၄၀ ဘီလီယံကို အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒနွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမိဳ႔ျပနွင့္ ေက်းလက္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ “ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္း” ကိုမူတည္ျပီး အစိုးရအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းနွီးျမဳပ္နွံမွုမ်ား အားလံုးေပါင္း၍ ငါးနွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၈၀၀ ဘီလီယံ ပမာဏျဖင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳေစမည့္ စီမံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

သတင္းဓာတ္ပံု- ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕
- ျပန္/ဆက္ဌာန
- ျမန္မာသံရံုး၊ တိုက်ိုျမိဳ႕
Ministry of Foreign Affairs Myanmar

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7712,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16344,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ နွစ္နုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ နွစ္နုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း
https://2.bp.blogspot.com/-jPvzAuS8A2s/WBoF_Q6GbDI/AAAAAAAAZ4c/lGhc0_r6L6o7eGsnVX9aSm4MNep_cEh5QCLcB/s640/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-jPvzAuS8A2s/WBoF_Q6GbDI/AAAAAAAAZ4c/lGhc0_r6L6o7eGsnVX9aSm4MNep_cEh5QCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_29.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_29.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy