၆၆(ဃ) ရိွသင့္၊ မရိွသင့္


စစ္အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံေရးအရ အျမင္မတူသည့္ပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ႏိွပ္ကြပ္ရာတြင္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅(ည)ကို အဓိကထား အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ အလြန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတက္လာခိ်န္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) စသည့္ပုဒ္မမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳခဲ့ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရတက္လာခိ်န္တြင္ ထိုပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ တိုက္တြန္း၊ ဖိအားေပးမႈမ်ားရိွေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒတခုသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။

လက္ရိွ လူေျပာမ်ားေနသည့္ပုဒ္မမွာ ၆၆(ဃ)ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား အားေကာင္းေနသည့္တိုင္ ဆက္ရိွသင့္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးမႈ အနည္းအက်ဥ္းလည္းရိွေနျပန္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက Eleven Media Group CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးေ၀ျဖိဳးတို႔ကို ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစဲြလိုက္ခိ်န္တြင္ ၎ပုဒ္မသည္ လူအမ်ားအၾကား အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစသည့္ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္သို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖံြ႕ျဖိဳးလာမႈအေပၚ အေျချပဳကာ 'ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ'ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္စဲြျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဟုဆိုရာ၌ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ၊ အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုး အက်ဳံး၀င္သည္။ ပုဒ္မ ၄(ဃ)တြင္ ''ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္သူႏွင့္ အသံုးျပဳသူတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္''ဟု ျပ႒ာန္ထားသည္။ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအျပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳေနသူမ်ား အားလံုးကိုပါ သိမ္းက်ဳံးျပ႒ာန္းထားသည္ျဖစ္၍ ဥပေဒ၏ ညႊန္းဆိုမႈနွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္း႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၈၈(က)တြင္ ''၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္''ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ရိွအခိ်န္ထိ နည္းဥပေဒမရိွေသးေပ။ ဤနည္းဥပေဒမရိွျခင္းကလည္း ရွင္းလင္းသဲကဲြမႈမရိွသည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုရာဆဲြယူအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားျပဳရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္အသြင္ျဖင့္ရိွေနသည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ၎တို႔ဆီသို႔ ဥပေဒၾကမ္းအေနျဖင့္ ေရာက္လာျခင္းမရိွေသးဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာၾကားသည္။ ''ကြ်န္ေတာ္တို႔ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအေနနဲ႔က ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တာတို႔၊ အသစ္ေရးတာတို႔၊ ပယ္ဖ်က္တာတို႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီခ်ေပးလာ တဲ့ ဥပေဒေတြအေပၚမွာပဲ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ၆၆(ဃ)နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ျပင္ေပးပါတို႔၊ ပယ္ဖ်က္ေပးပါတို႔ကို ဥပေဒၾကမ္းအေနနဲ႔ တက္လာတာမရိွေသးပါဘူး''ဟု ၎ကNews Watch သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''လႈပ္ရွားေနတဲ့အဖဲြ႕ေတြကိုေတာ့ အားလည္းေပးပါတယ္။ ဒါက ျပည္သူလူထုက ဥပေဒကိုစိတ္၀င္စားလာတဲ့ ကိစၥဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အားေပးတာ။ ျပင္ဆင္တဲ့အဆင့္ေရာက္ ေအာင္ကေတာ့ စနစ္တက် သြားရမွာေပါ့။ စနစ္တက်ဆိုတာက လူတေယာက္၊ နွစ္ေယာက္ရိွေန႐ံုနဲ႔ ဒီဥပေဒကိုျပင္လို႔မရဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ အမ်ားၾကီးရေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ရလာၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးပဲြေတြလုပ္တာတို႔လုပ္ေပါ့။ ဒါကလည္း ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေအာင္လုပ္တဲ့သေဘာ။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့မွ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီေတြကို ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေပးပို႔ရမွာေပါ့''ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ ''ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူ ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေနွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း''ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ျပင္ဆင္ရန္ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္က စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီဟု သတင္းတရပ္ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ၎ေကာ္မရွင္မွ ဦးေအးေမာက္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ''အဲဒါ မွားတယ္ခင္ဗ်ာ၊ မွားေရးတာ။ ေလ့လာသံုးသပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေတာ့ ေလ့လာေနတယ္ေျပာတာ''ဟု ဦးေအးေမာက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သူရဦးေရႊမန္းက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္စ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က ပို႔စ္တခုတင္ခဲ့သည္။ ထိုပို႔စ္မွာ ''ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ဥပေဒကိစၥေတြအေပၚစကားေတြ ေျပာေနၾကတယ္။ စကားေတြ မ်ားေနၾကတယ္။ ျပႆနာေတြရိွေနၾကတယ္။ ျပင္သင့္တာ ျပင္မွာလား၊ ဖ်က္မွာလား၊ ဆက္ထားမွာလား။ ဒါဟာ မူ၀ါဒျပႆနာ။ မူ၀ါဒက ဥပေဒျဖစ္လာတာဆိုေတာ့ ေပၚလစီခ်မွတ္သူေတြႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အေရးႀကီး တယ္။ ဒီဥပေဒကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးသူေတြက လိုတမ်ဳိး၊ မလိုတမ်ဳိးလုပ္လို႔ရတယ္။ ျပင္းထန္တယ္၊ တခ်က္လႊတ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ၾကတယ္။ ဥပေဒဟာ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒျဖစ္ရန္၊ နိုင္ငံနွင့္ ႏိုင္ငံသားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရန္ ျဖစ္သလို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးသူမ်ားဟာ မွ်တမႈနွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား ေကာင္းဖို႔လိုတယ္။ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထားဆႏၵနွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားက ဘယ္လိုရိွၾကပါသလဲ''ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

''ခက္တာပဲ သိလား။ လွည္း ေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းနဲ႔ ႏြားစားက်က္မက်န္ ထၿပီးေတာ့ေျပာျပီဆို ေတာ့မွ အဲဒီအသံေတြ၊ အဲဒီကေနထြက္လာတယ္။ အစကတည္းက ဒီဥစၥာဟာ မတရားတဲ့ဥပေဒပါလို႔ လူေတြ ေျပာေနတာကို ဘာမွမလုပ္ဘူး''ဟု ဦးေရႊမန္းတို႔ လႈပ္ရွားမႈနွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနၾကီးဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဆာင္းခတို႔ ဦးေဆာင္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖဲြ႔မွ ျပဳစုထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံရသူ ခုနစ္ဦးရိွခဲ့ျပီး ငါးဦးမွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုငါးဦးအနက္ ေမာင္ေဆာင္းခမွာ တဦး အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ လက္ရိွ NLD အစိုးရလက္ထက္ နို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ အဆိုပါအဖဲြ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရသူ ၁၈ ဦးရိွျပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူ ရွစ္ဦးရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးတည္ေဆြးေႏြးသင့္သည့္အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရိွသည္ဟု ဆိုႏိုင္စရာရိွသည္။ တခ်က္က ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒထဲတြင္ ဆက္ထားသင့္၊ မသင့္ဟူသည္ကို ေဆြးေႏြးသင့္ သည္။ ေနာက္တခ်က္က ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လိုသလိုအဓိပၸာယ္ဆဲြယူဖြင့္ဆိုႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ၆၆(ဃ)လို ပုဒ္မမ်ဳိးမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒထဲတြင္ မရိွသင့္သည့္ပုဒ္မမ်ဳိးျဖစ္သည္။ Cyber Law လို ဥပေဒ ထဲတြင္သာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသင့္သည့္ ပုဒ္မမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တရားစဲြဆိုမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ အာမခံေပးသင့္၊ မသင့္ဟူသည္ကို စဥ္းစားရာတြင္ မေပးသင့္ဟုဆိုလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားထဲမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တရားစဲြဆိုမႈအတြက္ မွ်တမႈရိွေကာင္းရိွနိုင္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္စ္ သို႔မဟုတ္ တျခားလူမႈကြန္ရြက္တခုခုေပၚမွာ ေရးတင္လိုက္သည့္စာေၾကာင္းအတြက္ တရားစဲြဆိုခံရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ အာမခံမရသည့္အခ်က္မွာ မွ်တမႈမရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၆၆(ဃ)လို ပုဒ္မမ်ဳိးကို Cyber Law ကဲ့သို႔ ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမည္ဟုဆိုလွ်င္လည္း ရွင္းလင္းပီျပင္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသင့္သည္။ ဥပမာ''အသေရ ဖ်က္ျခင္း''ဟူေသာ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္မွမပါဘဲလိုသလို ဆဲြယူဖြင့္ဆိုနိုင္သည့္ အသံုးအနႈန္းမ်ဳိးကို ပယ္ဖ်က္ သင့္သည္။

Blogger တဦးလည္းျဖစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးလည္းျဖစ္သည့္ ကိုေနဘုန္း လတ္က “Cyber Law လိုဟာမ်ဳိး သီးသန္႔ရိွသင့္တယ္။ ၆၆(ဃ) ဆိုတာလည္း အဲဒီ Cyber Law မွာပဲ ထည့္သင့္တယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုတာကေတာ့ တယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာေတြနဲ႔ပဲ အဓိကသက္ဆိုင္တဲ့ဟာမ်ဳိးျဖစ္သင့္တယ္။ Online User ေတြကို ပါလာၿပီး သက္ေရာက္ေနတာတာ့ မေကာင္းဘူး။ Cyber Law ဆိုျပီးေတာ့ အဲဒီ Cyber Law ထဲမွာ ၆၆ (ဃ) ကို ေျပာင္းထည့္သင့္တယ္။ အဲဒါ ပိုေကာင္းတယ္ အခုေလာေလာဆယ္ အဲဒီလို မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ ၆၆ (ဃ) ကို ဘယ္လို ျပင္သင့္လဲဆိုေတာ့ နံပါတ္ (၁) အာမခံေပးရမယ္။ နံပါတ္ (၂)က ၾကားလူကေန စဲြတယ္ဆိုတာလည္း အဓိပၸာယ္ မရိွပါဘူး။ ခံရရင္ ခံရတဲ့သူကပဲစဲြေပါ့။ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က စဲြသင့္တယ္။ ေနာက္တခုက နည္းဥပေဒ မရိွဘူး။ ၆၆ (ဃ)မွာ ေရးထားတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တိက်တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ မရိွဘူး။ နည္းဥပေဒဆဲြဖို႔လိုေနတယ္။ ၆၆ (ဃ) ကိုမျဖစ္မေနသံုးရမယ္ဆိုရင္ အာမခံေပးဖို႔ရယ္၊ ၾကားလူက တရားစဲြဆိုတာ မလုပ္ဖို႔ရယ္၊ နည္းဥပေဒေရးဖို႔ရယ္၊ အဲဒီ ၃ ခုကို လုပ္ရတယ္''ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ကလည္း Cyber Law ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။ '' Cyber Law ကို ျပ႒ာန္းျပီးေတာ့ ဒါကို ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့အာမခံမရတဲ့ ဥစၥာကို အာမခံေပးဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ လုပ္သင့္တယ္။ အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္ အဓိကေျပာခ်င္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Cyber Law မရိွေသးေပ။ ''ျပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာနက Cyber Law က ျပီးေတာ့မယ္ဆိုျပီးေတာ့ ေျပာေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပီးမသြားဘူး ထင္တယ္။ ဒါကို လက္ရိွအစိုးရက ေနာက္ဆက္တဲြ လုပ္သင့္တယ္။ ျမန္ျမန္ျပီးေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သင့္ တယ္။ Cyber Law ၿပီးတယ္ဆိုရင္ Online မွာ ျပစ္မႈေတြ၊ အသေရဖ်က္မႈေတြ အကုန္လံုးကို အဲဒီ Cyber Law ကပဲ စဲြသြားမယ္။ ဒီ Cyber Law ကလည္း တကယ္သမာသမတ္က်ရမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔လည္း ကိုက္ညီရမယ္။ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြလည္းမရိွေအာင္ နည္းဥပေဒေတြလည္း တျပိဳင္နက္တည္း ျပီးျပည့္စံုေန ရမယ္ေပါ့'' ဟု ေမာင္ေဆာင္းခက Cyber Law ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

၆၆(ဃ)လို ပုဒ္မမ်ဳိးကို ဥပေဒစာမ်က္နွာမ်ားေပၚမွ အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ေရးထက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေရးအပိုင္းကို အေလးေပးစဥ္းစားသင့္သည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ အျပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္လွ်င္ Online ေပၚက ျပစ္မႈမ်ားကို လ်စ္လူ်ရႈရာေရာက္သြားနိုင္သည္။ Cyber Law ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကို ျမန္နိုင္သမွ် ျမန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းေရႊ႕သင့္သည္။ Cyber Law ေရးဆဲြရာတြင္လည္း စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားရွင္းလင္းပီျပင္ျပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံခိ်န္၊ စံညႊန္းမ်ားနွင့္လည္း အတတ္နိုင္ဆံုး ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ Cyber Law မျပ႒ာန္းမီ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအတြက္ နည္းဥပေဒ ေရးဆဲြျပီး ရွင္းလင္းပီျပင္မႈမရိွသည့္စကားလံုး၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တိက်သည့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားျပဳသင့္ သည္။ နည္းဥပေဒမွာ ၀န္ၾကီးဌာနက ေရးဆဲြရသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္း ရသည္မဟုတ္၍ အခိ်န္တိုအတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

မေခ်ာစႏၵီထြန္း၊ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခ၊ ဦးခြန္ဂ်ာလီတို႔ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ စဲြဆိုေထာင္ခ်ခံခဲ့ရစဥ္က ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္သင့္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ Eleven Media Group CEO ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တို႔ကို ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းမွ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစဲြဆိုလိုက္ခိ်န္တြင္ ဆက္ရိွသင့္သည္ဟူေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ခိုင္မာသည့္စစ္တမ္းနွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားမရိွေသာ္လည္း ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ထိုသို႔မူမမွန္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိးအမ်ားအျပားေတြ႕ရသည္။ ပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ လူထုအတြက္ အက်ဳိးျပဳ၊ မျပဳဆိုသည့္ ''မူ''အေပၚ အေျခခံသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း Blogger ေနဘုန္းလတ္က အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ရပ္တည္ခ်က္တခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာျပတ္ျပတ္သားသားရိွဖို႔လိုပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က သူမ်ားကို ဒီပုဒ္မနဲ႔ စဲြရင္ေပ်ာ္တယ္။ ကိုယ့္လူကို စဲြရင္ေတာ့ မၾကိဳက္ဘူး။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိး၊ ဒီလိုခံစားတာမ်ဳိးက လူအေပၚအေျချပဳ ၿပီးေတာ့ ေတြးတာမ်ဳိးရိွတာေပါ့။ လူေတြအေပၚ မူတည္ျပီး စဥ္းစားတဲ့အခါ အဲဒီလိုျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီလူေတြကို ဖယ္ျပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီမူ၀ါဒေတြအေပၚမွာ တည္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားမွ အဆင္ေျပမွာ။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူေတြအေပၚမွာ တည္ျပီးေတာ့ စဥ္းစားရင္ သူ႔လူ၊ ကိုယ့္လူဆိုတာ ရိွတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘက္လိုက္မႈေတြ ရိွေနပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(တင္ေအာင္ၿငိမ္း/လင္းလင္းေအာင္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7732,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16366,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၆၆(ဃ) ရိွသင့္၊ မရိွသင့္
၆၆(ဃ) ရိွသင့္၊ မရိွသင့္
https://4.bp.blogspot.com/-wvesrzrEwmY/WDMTerr9a8I/AAAAAAAAaHE/xgeiMa7lRcgXFp4HUGfKIiOUzpEgd_sbwCLcB/s320/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-wvesrzrEwmY/WDMTerr9a8I/AAAAAAAAaHE/xgeiMa7lRcgXFp4HUGfKIiOUzpEgd_sbwCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_351.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_351.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy