သယ္ေဆာင္ရလြယ္ၿပီး အသံုးတည့္တဲ့ တက္ဘလက္နဲ႔ လက္ပ္ေတာ့ ဘာကို ေရြးခ်ယ္မလဲ


တက္ဘလက္ေတြဟာ ေပါ့ပါးၿပီး သယ္ေဆာင္ရလြယ္တာေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အသံုးျပဳရလြယ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ၊ မ်ားျပားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာ့ အိတ္ေဆာင္ကြန္ပ်ဴတာ (laptop) ေတြေနရာမွာ တက္ဘလက္ (tablet)ေတြ သံုးမယ့္သူေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္လာပါၿပီ။

စက္ပစၥည္းထဲသို႔ ႐ိုက္သြင္းျခင္း
တက္ဘလက္နဲ႔ လက္ပ္ေတာ့ ၾကား သိသိသာသာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အပိုင္းပါ။  ကီးဘုတ္ရွိတာနဲ႔ မရွိ တာပါ။ တက္ဘလက္ေတြက touch screen မ်က္ႏွာျပင္မွ တစ္ဆင့္ စက္အတြင္းသို႔ အခ်က္ အလက္ေတြ ခိုင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ က ညႊန္ ျပျခင္းေတြ၊ ဆြဲယူေခၚ ထည့္ျခင္း၊ ခလုတ္ႏွိပ္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါတယ္။  ျပႆနာ က ေတာ့ အီး ေမးလ္ပို႔တာ၊ ႐ံုးစာရြက္ စာတမ္းေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အခါ မွာ စာေတြ ႐ိုက္ထည့္ဖို႔ လိုလာၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ တက္ဘလက္ ေတြဟာ ကီး ဘုတ္မရွိတာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူေတြ အေနနဲ႔ ပံုစံ အ မ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေအာက္ ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ တဲ့(ပံုရိပ္ေယာင္)ကီး ဘုတ္ ပံုစံေတြနဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ ရပါတယ္။  ကြန္ပ်ဴ တာ သံုးသူ အ မ်ားစုဟာ တက္ဘလက္ေပၚက ကီးဘုတ္ အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ ကီး ဘုတ္ေတြေလာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္   မ႐ိုက္ႏိုင္ပါဘူး။
အသံုးျပဳသူ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ တက္ဘလက္ေတြနဲ႔   အျပင္ကီး ဘုတ္ေတြကို ဘလူးတုသ္နဲ႔ ခ်ိတ္ ဆက္ၿပီး သံုးၾကတာလည္း ရွိပါ တယ္။ ဒါက အပိုပစၥည္း၊  ကုန္က်စရိတ္ ထပ္လိုပါတယ္။  စာမ်ားမ်ာ ႐ိုက္ရန္ လိုအပ္သူေတြကေတာ့ ခိုင္းေစခ်က္ေတြကို စက္ပစၥည္းထဲသို႔ ႐ိုက္သြင္းျခင္း (Input Method) အရ  လက္ေတာ့ပ္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

အရြယ္အစားအရ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
တက္ဘလက္ေတြကေတာ့ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ေပါင္ေအာက္မွာပဲ အေလးခ်ိန္ရွိတာပါ။ လက္ပ္ေတာ့ အမ်ားစုကေတာ့ ႀကီးမားၿပီး ေလးလံၾကပါတယ္။ ေပါ့ပါး အေသး ငယ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ Apple Mac Book Air  11 ေတာင္မွ အေလး ခ်ိန္က ႏွစ္ေပါင္ေက်ာ္ပါတယ္။  တက္ဘလက္ေတြကေတာ့ လက္ပ္ေတာ့ ထက္စာရင္ သယ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူ ၿပီး ခရီးသြားရင္ေတာင္မွ ယူေဆာင္ၿပီး  အလုပ္လုပ္လို႔ ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဘက္ထရီသက္တမ္း
တက္ဘလက္ေတြက သူတို႔ အသံုးျပဳထားတဲ့ ဟာ့ဒ္ဝဲ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ပါဝါသံုးစြဲမႈ အနည္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္ကို မူတည္ၿပီး ဒီဇိုင္းဆြဲ ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ပ္ေတာ့ေတြမွာ အသံုးျပဳထားတဲ့  ဟာ့ဒ္ဝဲပစၥည္းေတြက ပါဝါသံုးစြဲမႈ မ်ားပါတယ္။ ျမင့္မားတဲ့ ဓာတ္အား သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဘက္ထရီေတြနဲ႔ လက္ပ္ေတာ့ေတြေတာင္မွ တက္ဘလက္ေတြေလာက္ အားမခံၾကပါဘူး။  တက္ဘလက္ေတြက အားတစ္ခါသြင္း႐ံုနဲ႔ ဆယ္နာရီၾကာ ဆက္တိုက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၾက ပါ တယ္။ ပံုမွန္အား ျဖင့္ လက္ပ္ေတာ့ အ မ်ားစုကေတာ့ ငါးနာရီေလာက္ပဲ ၾကာၿပီး ေမာ္ဒယ္အသစ္ လက္ပ္ေတာ့ေတြကေတာ့ ရွစ္နာရီအထိ  အားခံႏိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆြဲ တည္ ေဆာက္ထားၾကပါတယ္။

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ
အရြယ္အစားနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ ေတြမွာ လက္ပ္ေတာ့နဲ႔ ယွဥ္ရင္ သက္သာေပမဲ့ အခ်က္အလက္ သို ေလွာင္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏမွာေတာ့ တက္ဘလက္ေတြဟာ လက္ပ္ ေတာ့ ေလာက္ မသိမ္းဆည္းႏိုင္ ၾကပါဘူး။ တက္ဘလက္အမ်ားစု ဟာ 16 GB ကေန 128 GB အထိပဲ ရွိၾကပါတယ္။  ေဈးႏႈန္းသင့္ လက္ပ္ ေတာ့ တစ္လံုးမွာ ေတာင္ 500 GB အထိ ပါဝင္ပါတယ္။ လက္ ပ္ေတာ့ေတြက USB port အေပါက္ေတြက တစ္ဆင့္ external hardisk ေတြနဲ႔တြဲဖက္သံုးႏိုင္ ပါ ေသးတယ္။ တက္ဘလက္ အေန နဲ႔ ေတာ့micro SD နဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ ၿပီး သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္တဲ့ ပမာ ဏ ကေတာ့ လက္ပ္ေတာ့ ထက္ေတာ့ လံုးဝမမ်ားပါဘူး။ အခ်က္အလက္  သိုေလွာင္မႈမ်ားမ်ားလိုတဲ့သူကေတာ့ လက္ပ္ေတာ့ကို ပဲ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း
တက္ဘလက္ေတြမွာ အသံုး ျပဳတဲ့ ပေရာ္ဆက္ဆာေတြက တြက္ခ်က္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အခါ မွာ လက္ပ္ေတာ့ရဲ႕ ေနာက္မွာပဲ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ အီးေမးလ္ပို႔တာ၊ ဝက္ဘ္ ဆိုက္ အသံုးျပဳတာ၊ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြ၊ အသံဖိုင္ေတြ ၾကည့္႐ႈတာ ေတြ အတြက္ကေတာ့ စြမ္းေဆာင္ ရည္ပိုင္း ျမင့္ျမင့္မားမား မလိုပါဘူး။ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုမ်ိဳး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ၊ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး တစ္ၿပိဳင္ တည္း လုပ္ခိုင္းဖို႔ လိုရင္ေတာ့ လက္ပ္ေတာ့က ပို ၿပီး သင့္ေတာ္ပါတယ္။

ေဆာ့ဖ္ဝဲပိုင္း
တက္ဘလက္ေပၚမွာ ဝင္းဒိုး စ္ ကို အလုပ္လုပ္ခိုင္းရင္ေတာ့ သီအို  ရီအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမဲ့ လက္ပ္ ေတာ့ေလာက္ ေတာ့ ျမန္ဆန္ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တက္ဘလက္ေတြ အတြက္ အျခားပလက္ေဖာင္း အိုအက္စ္ေတြကေတာ့ အန္းဒ႐ြဳိက္နဲ႔ အိုင္အိုအက္စ္ပါ။ သည္အိုအက္စ္ ႏွစ္ခုစလံုးအေပၚမွာ လက္ပ္ေတာ့ေတြမွာ လုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအတိုင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အ ပလီေကးရွင္းေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ျပႆနာက ိinput သြင္းမယ့္ စက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဟာ့ဒ္ဝဲ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အကန္႔ အသတ္ေတြ တက္ဘလက္မွာ ရွိပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္
တက္ဘလက္ေတြကေတာ့ ေဒၚလာ ၁၀ဝ ေအာက္ (ျမန္မာေငြ ၁၅၀,ဝ၀ဝ ဝန္းက်င္) ေအာက္ တန္ဖိုးသင့္  ထုတ္ကုန္ေတြရွိပါတယ္။ အလယ္အလတ္အဆင့္ဆိုရင္ ေဒၚ လာ ၂၀ဝ ကေန ေဒၚလာ ၄၀ဝ အထိပါ။ ဒါက လက္ပ္ေတာ့ထက္စာရင္ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ တန္ဖိုးသင့္ လက္ပ္ေတာ့တစ္လံုးကေတာ့ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၄၀ဝ ေလာက္ ရွိပါတယ္။

Author ကိုသက္ၿဖိဳး

Kumudra

COMMENTS

Name

art,1,article,1304,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7372,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15752,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,141,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: သယ္ေဆာင္ရလြယ္ၿပီး အသံုးတည့္တဲ့ တက္ဘလက္နဲ႔ လက္ပ္ေတာ့ ဘာကို ေရြးခ်ယ္မလဲ
သယ္ေဆာင္ရလြယ္ၿပီး အသံုးတည့္တဲ့ တက္ဘလက္နဲ႔ လက္ပ္ေတာ့ ဘာကို ေရြးခ်ယ္မလဲ
https://4.bp.blogspot.com/-Gtk-SC10oLA/WDpxyXQAT8I/AAAAAAAAaLg/4iyXNEkaSSEGVQDKiwCYEy_u2V4WhpaHQCLcB/s400/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Gtk-SC10oLA/WDpxyXQAT8I/AAAAAAAAaLg/4iyXNEkaSSEGVQDKiwCYEy_u2V4WhpaHQCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_359.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_359.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy