ရိုးရိုးေလးလား ၊ဆန္းဆန္းေလးလား ၊မေရာင္ရာဆီလူးတာလား - သရ၀ဏ္(ျပည္

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းကိုနွိုင္းယွဥ္စဥ္းစားမိေသာအခါ အဓိကကြာျခားခ်က္ရပ္ကိုသတိထားမိသည္ ။ ထိုအခ်က္မွာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ရွိမွုမရွိမွုျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အားသာခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်င္လည္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားဘ၀ ၊ နိုင္ငံေရးသမားဘ၀တို ့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္အတူ လူေတာ္မ်ားစြာတျပိဳင္နက္ေပါ ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတေယာက္တည္း ထူးခ်ြန္၍ေတာ္ေနျပီး က်န္ေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွာ နလပိန္းတံုးမ်ားျဖစ္နၾကလ်ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလဲ ဂ်ပန္သို ့ေရာက္မွာမဟုတ္ပါ ။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဆိုတာလဲျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ ။ BIA , BDA ဆိုတာေတြလဲျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ ။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလဲရလာမည္မဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၀၀ ဖိုး ေတာ္ခဲ့သည္ဆိုလ်ွင္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး ၈၀ ရာခိုင္နွန္း အရည္အခ်င္းရွိၾကသူမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္ ။ ထိုအားသာခ်က္ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္အလုပ္ေတြအမ်ားၾကီးလုပ္နိုင္ခဲ့၏ ။ ေအာင္ျမင္မွုေတြအမ်ားၾကီးရခဲ့၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္တြင္ သခင္နု ၊ ဦးသန္ ့ ၊ သခင္သိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္) ၊ သခင္သန္းထြန္း၊သခင္စိုး ၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ၊ ဦးရာရွစ္ ၊စေသာ သက္တမ္းမတိမ္းမယိမ္းလူေတာ္မ်ားေပါ ္ထြက္ခဲ့သလို ၊ သခင္ျမ ၊ ဦးရာဇာတ္ ၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား ၊ ေဒါ ္တာဘေမာ္ ၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ ၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း စေသာ သက္ၾကီး၀ါရင့္နိုင္ငံေရးသမားလူေတာ္မ်ားစြာေပါ ္ထြက္ခဲ့သည္ ။ ေျပာရလ်ွင္ လူေတာ္မ်ား အံုနွင့္က်င္းနွင့္ထြက္ေပါ ္လာေသာ ေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုအၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေပးနုိင္သူမ်ား ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျပန္လည္ေ၀ဖန္ရဲသူမ်ား ၀န္းရံေနခဲ့သျဖင့္ အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္ ၊အေကာင္းဆံုးအစီအမံမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်မွတ္နိုင္ခဲ့သည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဖဆပလအစိုးရ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့သည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့ထက္အျပတ္အသတ္သာပါသည္ ။ 

      လူထုေထာက္ခံမွုကိုရရွိရာတြင္ ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္မညံ့ေခ် ။ နိုင္ငံတကာကေထာက္ခံသည့္ပရိသတ္အေနအထားတြင္ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပင္သာပါေသးသည္ ။ သို ့ေသာ္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာေခတ္ၾကီးတြင္ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူေတာ္ရွားပါးေသာေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္ကလို လူေတာ္မ်ား အံုနွင့္က်င္းနွင့္တျပိဳင္နက္ေပါ ္ထြက္လာေသာေခတ္မဟုတ္ေတာ့ ။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ နွင့္ အာဏာရွင္ဦးေန၀င္း၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္နိမ့္က်ကာ လူေတာ္မ်ားရွားပါးသြားေသာေခတ္ျဖစ္သည္ ။ ထြက္ေပါ ္လာေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးလို ေသဒဏ္ေပးခံရသူခံရ ၊ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံရသူခံရျဖစ္ကုန္ၾကသည္ ။ ထက္ျမက္ေသာမ်ိဳးဆက္ျပတ္ေတာက္သြားသည္ ။ ထိုအထဲတြင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္သာ ခ်ြန္ထြက္ေနသည္ ။ တိုတိုေျပာရလ်ွင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်က္နွာေၾကာင့္္  NLD ပါတီ နိုင္သည္ ။အစိုးရဖြဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္လူေတာ္ရွားပါးမွုျပသနာ ကိုရင္ဆိုင္ရသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အနားတြင္၀န္းရံေနသူမ်ားထဲမွအေကာင္းဆံုး Line Up ကိုထုတ္သံုးသည့္တိုင္ အေကာင္းဆံုးအစိုးရအဖြဲ့ေတာ့ျဖစ္မလာခဲ့ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား ခန့္အပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္အေတာ္ဆံုးဆိုသူေတြ ဟုေသခ်ာေပါက္မေျပာနိုင္သူမ်ား၀န္ၾကီးအဖြဲ့ထဲမွာမ်ားေနသည္ ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆိုသူေတြမွာလည္း အေတာ္ဆံုးဆိုသူေတြထက္ သစၥာအရွိဆံုးသူေတြကိုသာေနရာေပးတာေတြ ့နိုင္သည္ ။ နိုင္ငံျခားသားစာေရးဆရာတေယာက္ကပင္ ထိုစဥ္ကအစိုးရအဖြဲ ့စာရင္းကိုၾကည့္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏နိုင္ငံေရးမွာသစၥာခံနိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ဟုေ၀ဖန္ၾကသည္ ။ သစၥာရွိသူ ၊သစၥာခံသူရာထူးရမည္ ျဖစ္သည္ ။ပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ ျပင္ပပညာရွင္အခ်ိဳ ့လည္း အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ပါလာ၏။သို ့ေသာ္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ အၾကံဥာဏ္ေပးနိုင္ေသာ ၊ေ၀ဖန္ေထာက္ျပနိုင္ေသာသူအလြန္ရွားပါးဟန္ရွိသည္ ။ အမ်ားျပည္သူအျမင္တြင္ အေတာ္ဆံုးမဟုတ္သူမ်ား ၀န္ၾကီးေတြျဖစ္လာၾကသည္ ။သစ္ေလာကမွလူတေယာက္ကေျပာသည္ မွာ သစ္ေတာ၀န္ၾကီး (ယခုသယံဇာတနွင့္ပါတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန) သည္ လူေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သစ္လုပ္ငန္းတြင္အလြန္က်ြမ္းက်င္သူတေယာက္မဟုတ္ပါဟုေျပာသည္ ။ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာလည္း ၀န္ၾကီးေတြကအလုပ္မက်ြမ္းက်င္သျဖင့္ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖစ္ေနၾကရာ ညြွန္ခ်ဳပ္ေတြ ၊အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ေတြက သူတို ့လိုခ်င္ေသာလမ္းေၾကာင္းသို ့ေရာက္ေအာင္နွပ္ေၾကာင္းေပးကာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ဟု ေျပာၾကသည္ ။ နဂိုရပိုင္ခြင့္မ်ား ၊လာဘ္လာဘခြင္မ်ား ရမည့္ဘက္သို ့သာ သာသာထိုးထိုးအၾကံေပးၾကေပလိမ့္မည္ ။       သူမ်ား၀န္ၾကီးဌာနေတြေတာ့မသိ ၂၁ နွစ္ခန့္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးေလာကမွာေတာ့ ေျပာသံဆိုသံေတြညံေနပါသည္ ။ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဟူ၍ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္တက္လာၾကသူမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုတကယ္နားလည္က်ြမ္းက်င္သူနည္းျပီး လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခါ ္ဆိုသလို တပ္မွလာ(သို မဟုတ္ လူၾကီးနွင့္နီးစပ္သူ)မ်ားသာမ်ားပါသည္ ။ လုပ္ငန္းနားမလည္သျဖင့္ ကေမာက္ကမအမိန့္ေတြေလ်ွာက္ထုတ္ရင္း သက္တမ္းငါးနွစ္ကုန္ၾကရသည္ ။ 

၀န္ၾကီးတဦးလက္ထက္တြင္အျခားအေရးၾကီးေသာကိစၥမ်ားကိုအာရံုမစိုက္ပဲ က်ြန္ေတာ္တို ့ဧည့္လမ္းညြွန္မ်ား ဆင္တူယူနီေဖာင္း ၀တ္ေရးကိုပဲ အလုပ္ၾကီးအကိုင္ၾကီးလုပ္ကာညြွန္ၾကားပါသည္ ။ သူတို ့၀တ္ဆင္ခိုင္းေသာ ဧည့္လမ္းညြွန္ယူနီေဖာင္းမွာလည္း ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားမ်ား ၊စည္ပင္သာယာအမွိုက္က်ံဳးသမားမ်ား ၀တ္ဆင္ေသာ အက်ၤ ီနွင့္ပံုစံဆင္ေသာ ေ၀.စကုတ္လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္ပါသည္ ။ဘယ္လိုမွျမန္မာမဆန္ပါ။ ထိုစဥ္က စတင္ဖြဲ့စည္းကာစ ျမန္မာနိုင္ငံဧည့္လမ္းညြွန္မ်ားအသင္း ( MTGA ) တြင္ က်ြန္ေတာ္တို့ပါ၀င္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္၊ေခ်ာခ်ာေၾကးမံု ၊ခင္သီတာေအး ၊ ကိုေနလင္းထိုက္ ၊ ဖရန္ကီညီညီ ၊ကိုထြန္းျမတ္ ၊ကိုကိုလတ္ ၊၊ဇင္ျငိမ္းေအး ၊ကိုတင္ေမာင္ေမာင္ စသည့္ ဂိုဒ္အသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျခားအလုပ္မ်ားကိုမလုပ္နိုင္ပဲ  ဂိုဒ္မ်ားယူနီေဖာင္းမ၀တ္ရေရးကိုပဲ ေနျပည္ေတာ္ေျပးလိုက္ ၊ရန္ကုန္ျပန္လာလိုက္နွင့္ဖတ္ဖတ္ေမာခဲ့ၾကပါသည္ ။ ဂိုဒ္မ်ားသည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ျမန္မာ၀တ္စုံမ်ားကိုျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္ဆင္ၾကသျဖင့္ ေဘာင္းဘီစကပ္မ်ားနွင့္ ယူနီေဖာင္းထပ္မံမလိုအပ္ေတာ့ပါေၾကာင္းအာေပါက္မတတ္ ၀န္ၾကီးလက္ခံေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္ ။ထိုအခါ ထဘီနွင့္ပုဆိုးအျပာေရာင္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ခိုင္းေသးသည္။ ေနာက္ေတာ့ဂိုဒ္မ်ားကမ၀တ္ပဲ ဆန့္က်င္ၾကသျဖင့္ ေတာင္လိုလိုေျမာက္လိုလိုနွင့္ျပီးသြားပါသည္ ။ အဓိပါယ္မရိွေသာညြွန္ၾကားခ်က္တခုအတြက္အသင္းမွလူမ်ား ေျခာက္လခန့္ဖတ္ဖတ္ေမာခဲ့ရပါသည္ ။ထို၀န္ၾကီးလည္းေနာက္ေတာ့ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနသို ့ေျပာင္းသြားပါသည္ ။  ထို ့ေၾကာင့္၀န္ၾကီးလုပ္မည့္သူသည္ လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္သူ ၊ လုပ္ငန္းလုပ္သက္ အေတြ ့အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္သင့္ပါသည္ ။ လူၾကီးနွင့္ခင္သျဖင့္ ၊ စိတ္ခ်ရေသာလူယံုေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ ခန့္လိုက္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ပါ ။ ဘယ္၀န္ၾကီးျဖစ္ျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပါယ္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ အေတာ္ဆံုး (၁၀ )ေယာက္စာရင္းတြင္ပါ၀င္သူျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္ ။ထိုသို ့မဟုတ္ပါက ကေမာက္ကမေတြသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။  

 နိုင္ငံတကာတြင္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းျမင့္တင္ရန္ ရံပံုေငြဟူ၍လြွတ္ေတာ္ကဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးပါသည္ ။ထိုဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ကိုယ့္နိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာေအာင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနက)လုပ္ၾကပါသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ CNNတြင္ မေလးရွားနိုင္ငံသို ့လာလည္ၾကဖို ့ Truly Asia အမည္ျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေၾကျငာပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့မေၾကျငာနိုင္ပါ ။ ဘတ္၈်က္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ဘာ့ေၾကာင့္ဘတ္ဂ်က္မရွိသလဲ ။ထိုသို ့လုပ္ဖို့ လိုသည္ဟု မသိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ သူမ်ားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ့္နိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေစ်းကြက္ျမင့္တင္ဖို ့အစိုးရက နုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျပပြဲမ်ားသို ့သြားနိုင္ရန္ခရီးသြားကုမၼဏီမ်ားကိုေငြေရးေၾကးေရးကအစကူညီပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ဆီတြင္ ကုမၼဏီမ်ားကိုယ့္စားရိတ္နွင့္ကိုယ္ သြားၾကရသျဖင့္ တြင္က်ယ္မွုမရွိပါ ။ ခရိုနီကုမၼဏီမ်ားသာ အျမဲသြားနိုင္ၾကပါသည္ ။ယခုအခါ ထိုသို ့အေရးပါေသာေျခလွမ္းမ်ား ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကိုမၾကားရပါကေမာက္ကမမ်ားျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ ။တိုးရစ္မ်ားထံမွ၀င္ေၾကးေဒါ္လာေငြမ်ား ေကာက္ခံၾကေသာ္လည္း သန့္စင္ခန္းမ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါသည္ ။ အင္း၀စေသာေနရာမ်ားတြင္ ျမင္းလွည္းေမာင္း၍မရေလာက္ေအာင္လမ္းမ်ားဆိုးလွပါသည္ ။ အခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားတြင္အမွိုက္မ်ားရွုပ္ပြေနပါသည္ ။ နယ္စပ္ေဒသ၀င္ေပါက္အခ်ိဳ  ့တြင္ ထို၀င္ေပါက္မွ ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္လာလ်ွင္ ထို၀င္ေပါက္မွပင္ျပန္ထြက္ရမည္ဆိုေသာ ကေမာက္ကမအမိန့္ အခ်ိဳ ့ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ။

ယခုအခါ နိုင္ငံျခားသားမ်ားစီးနင့္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တမ်ိဳးတိုးကာ စည္းကမ္းလုပ္လာျပန္သည္ ။ Tour Car ဟု ေခါ ္ေသာ ကားမ်ားခရီးသြားေလာကမွာရွိပါသည္ ။ နံပါတ္အနက္ေတြလည္းရွိသည္ ။ အခ်ိဳ ့ကားမ်ားရွာပါး၍ေစ်းၾကီးစဥ္က နံပါတ္အနီ (တကၠစီ )မ်ားကိုပင္ မႏၱေလး၊ပုဂံ စေသာေနရာမ်ားတြင္ အေပါ ္မွတကၠစီဆိုင္းဘုတ္ကိုျဖဳတ္၍ နိုင္ငံျခားသားမ်ားစီးရန္၀န္ေဆာင္မွုေပးခဲ့ၾကပါသည္ ။ ယခုအခါ နိုင္ငံျခားသားတင္ေဆာင္ေျပးဆြဲေသာ ကားအားလံုးကို လိုင္စင္နံပါတ္အျပာေရာင္ေျပာင္းလဲၾကရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအမိန္ ့မွာ ယခင္ထဲကရွိေသာ္လည္း ယခုမွတင္းၾကပ္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။ထိုအျဖစ္မွာလက္ေတြ ့တြင္မလြယ္ပါ ။ အနက္ေရာင္လိုင္စင္မွ အျပာေရာင္လိုင္စင္ကိုေျပာင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိပါသည္ ။ပထမအခ်က္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ လိုင္စင္တြင္ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုင္ရွင္နာမည္မတူေသာကားမ်ားအျပာေရာင္လိုင္စင္ေျပာင္း၍မရပါ ။အမညေပါက္ေျပာင္းလ်ွင္လည္း အခြန္ေဆာင္ခိုင္းသျဖင့္ ကားပိင္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မေျပာင္းခ်င္ၾကပါ ။ ကားတစီးတည္းကိုပဲ တေယာက္အမည္ေျပာင္းတိုင္းအခြန္တခါေဆာင္ခိုင္ေးနတာလည္းသိပ္အဓိပါယ္မရွိပါ ။  ထို ့ေနာက္နံပါတ္ျပာသြားလ်ွင္အခြန္အခမ်ားေဒါ ္လာျဖင့္ေဆာင္ရမည့္ျပသနာလည္းရိွိေသးသည္ ။ အခ်ိဳ ့ကားမ်ားသည္ အိမ္စီးကားမ်ားျဖစ္သည္ ။ တိုးရစ္လာလ်ွင္ ကားကုမၼဏီနွင့္ဆက္သြယ္၍ တိုးဆြဲမည္ ၊ အျခားအခ်ိန္တြင္အိမ္စီးသည့္ကားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းထဲတြင္အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္ ။ တိုးရစ္ေလာကသည္ မေကာင္းေျခာက္လေကာင္းေျခာက္လျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ပါးေသာ (အလုပ္မရွိေသာ ) ေနြရာသီနွင့္ မိုးရာသီေျခာက္လတြင္ နံပါတ္အျပာၾကီးနွင့္ ငုတ္တုတ္ဘယ္သူမွထိုင္မေနခ်င္ပါ ။ တကယ္ေတာ့နံပါတ္နီျခင္း။နက္ျခင္း၊ျပာျခင္းကျပသနာမဟုတ္ ။ ယာဥ္လိုင္စစ္ ၊လူလိုင္စင္ရိွဖို ့ ၊ တာ၀န္ယူမွု တာ၀န္ခံမွုရွိဖို ့ကအဓိကျဖစ္သည္ ။ အခ်ိဳ  ့ခရီးသြားရာသီမ်ားတြင္ ပုဂံစေသာ ေနရာမ်ား၌္နိုင္ငံျခားသားကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ရုတ္တရက္အမ်ားၾကီးစုျပံဳက်လာေသာအခါ နံပါတ္အနီအနက္မေရြးနိုင္ေတာ့ပဲ ေညာင္ဦး ၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္း စေသာ ျမိဳ့မ်ားမွ ရရာကားမ်ား ငွား၍ အဆင္ေျပေအာင္ထည့္ေပးရသည္မ်ားလည္းရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။ နံပါတ္အျပာခ်ည္းပဲ အသံုးျပဳရမည္ဆိုလ်ွင္ အေရးေပါ ္အေျခအေနမွာပင္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား (ကားရွိပါလ်က္နံပါတ္မျပာေသာေၾကာင့္) ၀န္ေဆာင္မွုမေပးနိုင္ပဲ ငုတ္တုတ္ထိုင္ၾကည့္ရေပလိမ့္မည္ ။ တဖန္ နိုင္ငံျခားသားဆိုရာ၌ မိမိအသိအက်ြမ္း မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းလဲ ရွိနိုင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူျမန္မာျပည္လာခိုက္ မိမိပုိင္ေသာ နံပါတ္အနက္အိမ္စီးကားျဖင့္ လိုက္ပို ့ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလားဟုေမးရမလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထို ့အျပင္ ဂိုဒ္မပါေသာ ေက်ာပိုးအိပ္လြယ္ FIT ခရီးသည္မ်ားသည္ တကၠစီစသည္ျဖင့္ငွားစီးေသာအခါ တကၠစီသည္ နံပါတ္အျပာမဟုတ္သျဖင့္ ကားေပါ ္မွဆြဲခ်ၾကရမည္လား ေမးစရာျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုသို ့ဆိုလ်ွင္ နံပါတ္အျပာတပ္ထားေသာကားမစီးပဲ အနီ ၊အနက္စီးသူကိုဘယ္သူကဖမ္းမွာလဲ ။ယာဥ္ထိမ္းရဲကလည္းသူနွင့္ဆိုင္မည္မထင္ ၊ Tourist Police ကဖမ္းမွာလား ။ေ၀းေသးသည္ ။ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ထမ္းေတြကို တိုးရစ္ေတြသြားလာေသာေနရာအားလံုးမွာ ကင္းပုန္း၀ပ္ခိုင္းကာေစာင့္ၾကည့္မည္ေလာ ။မေယာင္ရာဆီလူးေနသလိုရွိပါသည္။ မျဖစ္နိုင္တာေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလ်ွင္ ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းေသာ္လည္းလက္ေတြ ့မက်ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ဤကေမာက္ကမ အမိန့္ကို ဆိုင္းငံ့သင့္ပါသည္ ။

         ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုဆိုင္းငံ့လိုလ်ွင္ခ်က္ျခင္း ဆိုင္းငံ့နိုင္ေၾကာင္းကို က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္ရွိရိုးရိုးေလးဟိုတယ္က သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္သည္ ဟိုတယ္ခရီးခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲတရားမ၀င္အခန္းေပါင္း ၁၆၀ ေဆာက္လုပ္မွုနွင့္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားအား ပိတ္သိမ္းရန္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနက အျပစ္ေပးအေရးယူခဲ့ပါသည္ ။ ထိုစဥ္ကပင္ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ပိုင္ရွင္သည္ လက္တံရွည္ေသာ ၊အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေပါက္ေရာက္ေၾကာင္းသတိထားမိပါသည္ ။ ကရင္တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ၾကီးတဖြဲ ့ကပင္ တရား၀င္စာေရးျပီး ျပစ္ဒဏ္ကိုေလ်ွာ့ေပါ့ေပးဖို ့၀င္ေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္ ။ ေျပာရလ်ွင္ ဥပေဒကို ေက်ာ္ခြ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အားကိုးျဖင့္ သူတို ့၏အင္အားကိုျပျခင္းျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္မခံပယ္ခ်ျပီး တရားမ၀င္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ ့ အခန္းေတြကိုဖ်က္သိမ္းရန္ ။မဖ်က္သိမ္းပါက ဟိုတယ္လိုင္စင္ကိုပါယ္ခ်က္ရန္အမိန္ ့ခ်လိုက္ပါသည္ ။ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ခဲ့၍ ျပည္သူမ်ားသေဘာက်ပါသည္ ။သို ့ေသာ္ယခင္ကလည္း ခ်ျပီးေသာအမိန္ ့မ်ား ျပန္ဖ်က္တတ္ေသာ သာဓကမ်ားရွိထားသျဖင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏အမိန့္ကိုမယံုမရဲေတာ့ရွိခဲ့ပါသည္ (ဥပမာရန္ကုန္မွာအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြကို မေဆာက္ဖို ့၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကတားျမစ္ခဲ့ျပီး ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့တာမ်ိဳး) ။ထင္သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္တြင္ရွိေသာရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ကို ဖ်က္သိမ္းရန္မလိုပဲ ေနာက္ထပ္ (၆)လဖြင့္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနက အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ ။၆လျပည့္လ်ွင္ေနာက္တမ်ိဳးလွည့္လာနိုင္ပါသည္ ။  ျမန္မာဇာတ္ကားေတြလို ဇာတ္စသည္နွင့္ဘယ္လိုဆံုးမည္ဆိုတာခန္ ့မွန္း၍ရေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သူမ်ွမအံ့ၾသေတာ့ပါ ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ကိစၥတြင္ အဂတိလိုက္စားမွုမ်ားရွိေၾကာင္း လူမွုကြန္ယက္ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္နွာတြင္ေ၀ဖန္သံမ်ား ညံလာပါေတာ့သည္ ။ထိုေ၀ဖန္မွုမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသူရဦးေအာင္ကို၏သမီး နွင္းစပယ္ေအာင္ကို ကလည္း 
“ အိမ္ကိုတခါမွအ၀င္မခံသလို ရံုးလည္းတခါမွအ၀င္မခံပါ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ဟိုတယ္ေတြျပန္ဖြင့္ခြင့္ေပးတာ ဟိုတယ္ခရီး ၀က ဌာနဆိုတာကို သတိေလးခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္ “ဟုသူ၏ေဖ.ဘုတ္ကြန္မန္ ့တြင္ ့ေရးထားသည့္အတြက္ ဤကိစၥသည္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားေပ၏ ။

             ေရြွတံခါးမွူးခ်စ္သူမီဒီယာ ေဖ.ဘြတ္တြင္ေရးသားထားေသာ ေပးစာတေစာင္တြင္ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရေရးတြင္ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဦးေနထက္သိန္းနိုင္ နွင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနကိုၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူ နွစ္ဦးအျဖစ္ ကို၀ဏၠဆိုသူနွင့္ မလွဥမၼာေထြး ဆိုသူနွစ္ေယာက္ကို ေဖာ္ျပထားေပ၏ ။ ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီး၀န္ၾကီးဌာန ညြွန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္ မွတဆင့္ ၀န္ၾကီးသို ့က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ လာဘ္ေပးခဲ ့သျဖင့္ ဟိုတယ္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေရးသားထားပါသည္ ။ ေရးသားမွုတြင္အလြန္အေသးစိတ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သျဖင့္ အတြင္းသိသူတေယာက္က ေဖာ္ေကာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ တဖက္နားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍မရပါ ။ အဓိကအခ်က္မွာ တိုင္ၾကားသူ၏နာမည္နွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (ေဖ့ဘြတ္ေပါ ္တြင္) မပါရွိသျဖင့္ တိုင္စာထက္ ပစ္စာသေဘာလည္းျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္ ။ သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္သို ့တိုင္စာတြင္ အမည္ ၊မွတ္ပံုတင္အမွတ္ပါရွိျပီး ေဖ.စ္ြတ္ေပါ ္တြင္ အမည္မေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါက တိုင္စာမွာ ဥပေဒသေဘာေဘာင္၀င္ပါသည္ ။ သို ့မဟုတ္ပဲအမည္မေဖာ္ပါက အသေရဖ်က္ျခင္းဟုလည္းယူဆရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုကိစၥသည္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ဂုဏ္သိကၡာ ၊ အမည္ပါ၀င္ေနသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ နွင့္သက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနမွတရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပြင့္လင္းျမင္သာစြာထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သလို ။ ၾကားခံအဖြဲ ့အစည္းတခုခု (ဥပမာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန ၊ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ ့ ၊ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန ) လည္း ခ်က္ျခင္းစစ္ေဆးသင့္ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္ ။ မဟုတ္လ်ွင္ စြပ္စြဲသူကို ၊ ဟုတ္လ်ွင္ က်ဴးလြန္သူကို ဥပေဒအတိုင္းအေရးယူအျပစ္ေပးေစခ်င္ပါသည္ ။ NLD အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ ျပည္သူလူထုက အယံုၾကည္ဆံုးအခ်က္မွာ အဂတိ မလိုက္စားဘူးဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်က္ကိုထိပါးေစေသာ သတင္းမ်ားသည္ ခုတေလာတြင္ ဟိုမွသည္မွတစြန္းတစ ထြက္ေပါ ္လာေနသည္ျဖစ္ရာ ထိေရာက္စြာစံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္ ။ 

              ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ကို (၆)လ ျပန္ဖြင့္ခြင့္ေပးျခင္းေနာက္တြင္မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရိွိသလဲဆိုတာျပည္သူလူထုကသိခ်င္ေနၾကပါသည္ ။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းသေဘာတရားအရ လာမည့္ခရီးသြားရာသီအတြက္ၾကိုတင္လက္ခံထားေသာ booking မ်ားဖ်က္သိမ္းလ်ွင္ခရီးသြားမ်ားနစ္နာနိုင္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လဖြင့္ခြင့္ေပးသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္တရပ္ပါ၀င္ပါသည္ ။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ဟုတ္ခ်င္လဲဟုတ္ပါမည္ ။ သို ့ေသာ္ ဥပေဒအထက္တြင္မည္သူမ်ွခ်ြင္းခ်က္မရွိသင့္ပါ ။ အစိုးရသည္ ဗူးဆိုလွ်င္ဖရံုမသီးသင့္ပါ ။ ခရီးသြားေလာကတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဧည့္လမ္းညြွန္လုပ္လာသူတစ္ေယာက္အေနနွင့္ေျပာရလ်ွင္ Tour ေလာကတြင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္၌ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္သည္ နိုင္ငံျခားသားတည္းခိုေလ့ရွိေသာဟိုတယ္မဟုတ္ပါ ။ က်ြန္ေတာ့္လုပ္သက္တစ္ေလ်ွာက္ က်ိဳက္ထီးရိုးသို ့နိုင္ငံျခားသားနွင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ေရာက္ဖူးေသာ္လည္း တစ္ခါမွရိုးရိုးေလးဟိုတယ္တြင္ နိုင္ငံျခားသားတည္းတာမေတြ ့ရဖူးပါ (ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြတည္းလ်ွင္ေတာ့မေျပာတတ္ပါ၊ဥေရာပတိုက္သားနွင့္အေမရိကန္ေတြေတာ့တခါမွတည္းတာမေတြ ့ပါ)။ က်ိဳက္ထီးရိုးတြင္ က်ိဳက္ထိုဟိုတယ္ ၊ Mountain Top ဟိုတယ္ ၊ Golden Rock ဟိုတယ္မ်ားတြင္သာ နိုင္ငံျခားသားအမ်ားစုတည္းပါသည္ ။ထို ့အျပင္ေတာင္ေျခတြင္လည္း Golden Sun Rise ဟုိတယ္၊ Bawga Theiddhi ဟိုတယ္ Lotus Da Dar ဟိုတယ္၊ Eternity Resort အပါအ၀င္အျခားဟိုတယ္မ်ား၊က်ိဳက္ထိုတြင္ စိမ္းလဲ့တင္ဟိုတယ္ စသည္ျဖင့္ အလံုအေလာက္ရွိျပီးျဖစ္ရာ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ဥပေဒနွင့္မညီ၍ပိတ္သိမ္းခံရလည္း ခရီးသြားေလာကအတြက္ထိခိုက္စရာမရွိပါ ။ ပိုင္ရွင္အတြက္ေတာ့ထိခိုက္ခ်င္ထိခိုက္နိုင္ပါသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ ဟိုတယ္ (၆)လဆက္ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသိပ္ျပီးဆီေလ်ာ္မွုမရွိပဲ အစိုးရသည္ ကိုယ္ေထြးျပီးသားတံေတြးကိုကိုယ္ျပန္မ်ိဳသလိုရွိေနပါသည္ ။ 

ခရီးသြားေလာက၌ စည္းကမ္းနွင့္မညီဘူးဆိုကာ ဘာမဟုတ္ေသာကိစၥနွင့္ ဂိုဒ္လိုင္စင္အသိမ္းခံရေသာ ဧည့္လမ္းညြွန္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။ဧည့္လမ္းညြွန္တေယာက္ဆိုလ်ွင္သူ ့ဧည့္သည္နိုင္ငံျခားသားက ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုက္ေ၀သည္ဆိုသျဖင့္ ဧည့္လမ္းညြွန္ကို မဆီမဆိုင္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းေသာအျဖစ္မ်ားလဲ ျမန္မာ့ခရီးသြားေလာက၌ အတိတ္တခ်ိန္ကျဖစ္ခဲ့ဖူး ၊ရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။သို ့ေသာ္ ထိုသို ့မဆီမဆိုင္ခံရလ်ွင္ေသာ္မွ ဧည့္လမ္းညြွန္ကေလး ဤခရီးသြားရာသီတြင္ အလုပ္မပ်က္ေစရန္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္ဆိုေသာ စီရင္ထံုးမ်ိဳး မရွိခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း ရိုးရိုးကေလးနွင့္ ဆန္းေနေသာ ကိစၥတခုအတြက္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ ဟူေသာရထားေခါင္းတြဲၾကီးေနာက္မွ ရထားတြဲမ်ားအားလံုး သန့္ရွင္းေခ်ာေမြ ့ စြာေမာင္းနွင္နိုင္ၾကပါေစ ။

သရ၀ဏ္(ျပည္) 

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္ 
၄.၁၁.၂၀၁၆

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7578,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16126,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,150,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ရိုးရိုးေလးလား ၊ဆန္းဆန္းေလးလား ၊မေရာင္ရာဆီလူးတာလား - သရ၀ဏ္(ျပည္
ရိုးရိုးေလးလား ၊ဆန္းဆန္းေလးလား ၊မေရာင္ရာဆီလူးတာလား - သရ၀ဏ္(ျပည္
https://lh3.googleusercontent.com/-BnCYXxU4pRI/WBwmMaXe-jI/AAAAAAAAZ54/OMAyJBbLWMY/%25255BUNSET%25255D.png
https://lh3.googleusercontent.com/-BnCYXxU4pRI/WBwmMaXe-jI/AAAAAAAAZ54/OMAyJBbLWMY/s72-c/%25255BUNSET%25255D.png
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_74.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_74.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy