ရိုးရိုးေလးလား ၊ဆန္းဆန္းေလးလား ၊မေရာင္ရာဆီလူးတာလား - သရ၀ဏ္(ျပည္

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းကိုနွိုင္းယွဥ္စဥ္းစားမိေသာအခါ အဓိကကြာျခားခ်က္ရပ္ကိုသတိထားမိသည္ ။ ထိုအခ်က္မွာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ရွိမွုမရွိမွုျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အားသာခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်င္လည္ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားဘ၀ ၊ နိုင္ငံေရးသမားဘ၀တို ့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္အတူ လူေတာ္မ်ားစြာတျပိဳင္နက္ေပါ ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတေယာက္တည္း ထူးခ်ြန္၍ေတာ္ေနျပီး က်န္ေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွာ နလပိန္းတံုးမ်ားျဖစ္နၾကလ်ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလဲ ဂ်ပန္သို ့ေရာက္မွာမဟုတ္ပါ ။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဆိုတာလဲျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ ။ BIA , BDA ဆိုတာေတြလဲျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ ။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလဲရလာမည္မဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၀၀ ဖိုး ေတာ္ခဲ့သည္ဆိုလ်ွင္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး ၈၀ ရာခိုင္နွန္း အရည္အခ်င္းရွိၾကသူမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္ ။ ထိုအားသာခ်က္ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္အလုပ္ေတြအမ်ားၾကီးလုပ္နိုင္ခဲ့၏ ။ ေအာင္ျမင္မွုေတြအမ်ားၾကီးရခဲ့၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္တြင္ သခင္နု ၊ ဦးသန္ ့ ၊ သခင္သိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္) ၊ သခင္သန္းထြန္း၊သခင္စိုး ၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ၊ ဦးရာရွစ္ ၊စေသာ သက္တမ္းမတိမ္းမယိမ္းလူေတာ္မ်ားေပါ ္ထြက္ခဲ့သလို ၊ သခင္ျမ ၊ ဦးရာဇာတ္ ၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား ၊ ေဒါ ္တာဘေမာ္ ၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ ၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္း စေသာ သက္ၾကီး၀ါရင့္နိုင္ငံေရးသမားလူေတာ္မ်ားစြာေပါ ္ထြက္ခဲ့သည္ ။ ေျပာရလ်ွင္ လူေတာ္မ်ား အံုနွင့္က်င္းနွင့္ထြက္ေပါ ္လာေသာ ေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုအၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေပးနုိင္သူမ်ား ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျပန္လည္ေ၀ဖန္ရဲသူမ်ား ၀န္းရံေနခဲ့သျဖင့္ အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္ ၊အေကာင္းဆံုးအစီအမံမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်မွတ္နိုင္ခဲ့သည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဖဆပလအစိုးရ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့သည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့ထက္အျပတ္အသတ္သာပါသည္ ။ 

      လူထုေထာက္ခံမွုကိုရရွိရာတြင္ ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထက္မညံ့ေခ် ။ နိုင္ငံတကာကေထာက္ခံသည့္ပရိသတ္အေနအထားတြင္ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကပင္သာပါေသးသည္ ။ သို ့ေသာ္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာေခတ္ၾကီးတြင္ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လူေတာ္ရွားပါးေသာေခတ္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္ကလို လူေတာ္မ်ား အံုနွင့္က်င္းနွင့္တျပိဳင္နက္ေပါ ္ထြက္လာေသာေခတ္မဟုတ္ေတာ့ ။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ နွင့္ အာဏာရွင္ဦးေန၀င္း၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္နိမ့္က်ကာ လူေတာ္မ်ားရွားပါးသြားေသာေခတ္ျဖစ္သည္ ။ ထြက္ေပါ ္လာေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးလို ေသဒဏ္ေပးခံရသူခံရ ၊ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံရသူခံရျဖစ္ကုန္ၾကသည္ ။ ထက္ျမက္ေသာမ်ိဳးဆက္ျပတ္ေတာက္သြားသည္ ။ ထိုအထဲတြင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္သာ ခ်ြန္ထြက္ေနသည္ ။ တိုတိုေျပာရလ်ွင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်က္နွာေၾကာင့္္  NLD ပါတီ နိုင္သည္ ။အစိုးရဖြဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္လူေတာ္ရွားပါးမွုျပသနာ ကိုရင္ဆိုင္ရသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အနားတြင္၀န္းရံေနသူမ်ားထဲမွအေကာင္းဆံုး Line Up ကိုထုတ္သံုးသည့္တိုင္ အေကာင္းဆံုးအစိုးရအဖြဲ့ေတာ့ျဖစ္မလာခဲ့ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား ခန့္အပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္အေတာ္ဆံုးဆိုသူေတြ ဟုေသခ်ာေပါက္မေျပာနိုင္သူမ်ား၀န္ၾကီးအဖြဲ့ထဲမွာမ်ားေနသည္ ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆိုသူေတြမွာလည္း အေတာ္ဆံုးဆိုသူေတြထက္ သစၥာအရွိဆံုးသူေတြကိုသာေနရာေပးတာေတြ ့နိုင္သည္ ။ နိုင္ငံျခားသားစာေရးဆရာတေယာက္ကပင္ ထိုစဥ္ကအစိုးရအဖြဲ ့စာရင္းကိုၾကည့္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏နိုင္ငံေရးမွာသစၥာခံနိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ဟုေ၀ဖန္ၾကသည္ ။ သစၥာရွိသူ ၊သစၥာခံသူရာထူးရမည္ ျဖစ္သည္ ။ပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ ျပင္ပပညာရွင္အခ်ိဳ ့လည္း အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ပါလာ၏။သို ့ေသာ္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ အၾကံဥာဏ္ေပးနိုင္ေသာ ၊ေ၀ဖန္ေထာက္ျပနိုင္ေသာသူအလြန္ရွားပါးဟန္ရွိသည္ ။ အမ်ားျပည္သူအျမင္တြင္ အေတာ္ဆံုးမဟုတ္သူမ်ား ၀န္ၾကီးေတြျဖစ္လာၾကသည္ ။သစ္ေလာကမွလူတေယာက္ကေျပာသည္ မွာ သစ္ေတာ၀န္ၾကီး (ယခုသယံဇာတနွင့္ပါတ္၀န္းက်င္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန) သည္ လူေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သစ္လုပ္ငန္းတြင္အလြန္က်ြမ္းက်င္သူတေယာက္မဟုတ္ပါဟုေျပာသည္ ။ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာလည္း ၀န္ၾကီးေတြကအလုပ္မက်ြမ္းက်င္သျဖင့္ စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖစ္ေနၾကရာ ညြွန္ခ်ဳပ္ေတြ ၊အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ေတြက သူတို ့လိုခ်င္ေသာလမ္းေၾကာင္းသို ့ေရာက္ေအာင္နွပ္ေၾကာင္းေပးကာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ဟု ေျပာၾကသည္ ။ နဂိုရပိုင္ခြင့္မ်ား ၊လာဘ္လာဘခြင္မ်ား ရမည့္ဘက္သို ့သာ သာသာထိုးထိုးအၾကံေပးၾကေပလိမ့္မည္ ။       သူမ်ား၀န္ၾကီးဌာနေတြေတာ့မသိ ၂၁ နွစ္ခန့္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးေလာကမွာေတာ့ ေျပာသံဆိုသံေတြညံေနပါသည္ ။ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဟူ၍ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္တက္လာၾကသူမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုတကယ္နားလည္က်ြမ္းက်င္သူနည္းျပီး လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခါ ္ဆိုသလို တပ္မွလာ(သို မဟုတ္ လူၾကီးနွင့္နီးစပ္သူ)မ်ားသာမ်ားပါသည္ ။ လုပ္ငန္းနားမလည္သျဖင့္ ကေမာက္ကမအမိန့္ေတြေလ်ွာက္ထုတ္ရင္း သက္တမ္းငါးနွစ္ကုန္ၾကရသည္ ။ 

၀န္ၾကီးတဦးလက္ထက္တြင္အျခားအေရးၾကီးေသာကိစၥမ်ားကိုအာရံုမစိုက္ပဲ က်ြန္ေတာ္တို ့ဧည့္လမ္းညြွန္မ်ား ဆင္တူယူနီေဖာင္း ၀တ္ေရးကိုပဲ အလုပ္ၾကီးအကိုင္ၾကီးလုပ္ကာညြွန္ၾကားပါသည္ ။ သူတို ့၀တ္ဆင္ခိုင္းေသာ ဧည့္လမ္းညြွန္ယူနီေဖာင္းမွာလည္း ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားမ်ား ၊စည္ပင္သာယာအမွိုက္က်ံဳးသမားမ်ား ၀တ္ဆင္ေသာ အက်ၤ ီနွင့္ပံုစံဆင္ေသာ ေ၀.စကုတ္လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္ပါသည္ ။ဘယ္လိုမွျမန္မာမဆန္ပါ။ ထိုစဥ္က စတင္ဖြဲ့စည္းကာစ ျမန္မာနိုင္ငံဧည့္လမ္းညြွန္မ်ားအသင္း ( MTGA ) တြင္ က်ြန္ေတာ္တို့ပါ၀င္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္၊ေခ်ာခ်ာေၾကးမံု ၊ခင္သီတာေအး ၊ ကိုေနလင္းထိုက္ ၊ ဖရန္ကီညီညီ ၊ကိုထြန္းျမတ္ ၊ကိုကိုလတ္ ၊၊ဇင္ျငိမ္းေအး ၊ကိုတင္ေမာင္ေမာင္ စသည့္ ဂိုဒ္အသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျခားအလုပ္မ်ားကိုမလုပ္နိုင္ပဲ  ဂိုဒ္မ်ားယူနီေဖာင္းမ၀တ္ရေရးကိုပဲ ေနျပည္ေတာ္ေျပးလိုက္ ၊ရန္ကုန္ျပန္လာလိုက္နွင့္ဖတ္ဖတ္ေမာခဲ့ၾကပါသည္ ။ ဂိုဒ္မ်ားသည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ျမန္မာ၀တ္စုံမ်ားကိုျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္ဆင္ၾကသျဖင့္ ေဘာင္းဘီစကပ္မ်ားနွင့္ ယူနီေဖာင္းထပ္မံမလိုအပ္ေတာ့ပါေၾကာင္းအာေပါက္မတတ္ ၀န္ၾကီးလက္ခံေအာင္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္ ။ထိုအခါ ထဘီနွင့္ပုဆိုးအျပာေရာင္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ခိုင္းေသးသည္။ ေနာက္ေတာ့ဂိုဒ္မ်ားကမ၀တ္ပဲ ဆန့္က်င္ၾကသျဖင့္ ေတာင္လိုလိုေျမာက္လိုလိုနွင့္ျပီးသြားပါသည္ ။ အဓိပါယ္မရိွေသာညြွန္ၾကားခ်က္တခုအတြက္အသင္းမွလူမ်ား ေျခာက္လခန့္ဖတ္ဖတ္ေမာခဲ့ရပါသည္ ။ထို၀န္ၾကီးလည္းေနာက္ေတာ့ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနသို ့ေျပာင္းသြားပါသည္ ။  ထို ့ေၾကာင့္၀န္ၾကီးလုပ္မည့္သူသည္ လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္သူ ၊ လုပ္ငန္းလုပ္သက္ အေတြ ့အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္သင့္ပါသည္ ။ လူၾကီးနွင့္ခင္သျဖင့္ ၊ စိတ္ခ်ရေသာလူယံုေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ ခန့္လိုက္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ပါ ။ ဘယ္၀န္ၾကီးျဖစ္ျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပါယ္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ အေတာ္ဆံုး (၁၀ )ေယာက္စာရင္းတြင္ပါ၀င္သူျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္ ။ထိုသို ့မဟုတ္ပါက ကေမာက္ကမေတြသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။  

 နိုင္ငံတကာတြင္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းျမင့္တင္ရန္ ရံပံုေငြဟူ၍လြွတ္ေတာ္ကဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးပါသည္ ။ထိုဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ကိုယ့္နိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာေအာင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနက)လုပ္ၾကပါသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ CNNတြင္ မေလးရွားနိုင္ငံသို ့လာလည္ၾကဖို ့ Truly Asia အမည္ျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေၾကျငာပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့မေၾကျငာနိုင္ပါ ။ ဘတ္၈်က္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ဘာ့ေၾကာင့္ဘတ္ဂ်က္မရွိသလဲ ။ထိုသို ့လုပ္ဖို့ လိုသည္ဟု မသိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ သူမ်ားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ့္နိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေစ်းကြက္ျမင့္တင္ဖို ့အစိုးရက နုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျပပြဲမ်ားသို ့သြားနိုင္ရန္ခရီးသြားကုမၼဏီမ်ားကိုေငြေရးေၾကးေရးကအစကူညီပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ဆီတြင္ ကုမၼဏီမ်ားကိုယ့္စားရိတ္နွင့္ကိုယ္ သြားၾကရသျဖင့္ တြင္က်ယ္မွုမရွိပါ ။ ခရိုနီကုမၼဏီမ်ားသာ အျမဲသြားနိုင္ၾကပါသည္ ။ယခုအခါ ထိုသို ့အေရးပါေသာေျခလွမ္းမ်ား ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကိုမၾကားရပါကေမာက္ကမမ်ားျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ ။တိုးရစ္မ်ားထံမွ၀င္ေၾကးေဒါ္လာေငြမ်ား ေကာက္ခံၾကေသာ္လည္း သန့္စင္ခန္းမ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါသည္ ။ အင္း၀စေသာေနရာမ်ားတြင္ ျမင္းလွည္းေမာင္း၍မရေလာက္ေအာင္လမ္းမ်ားဆိုးလွပါသည္ ။ အခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားတြင္အမွိုက္မ်ားရွုပ္ပြေနပါသည္ ။ နယ္စပ္ေဒသ၀င္ေပါက္အခ်ိဳ  ့တြင္ ထို၀င္ေပါက္မွ ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္လာလ်ွင္ ထို၀င္ေပါက္မွပင္ျပန္ထြက္ရမည္ဆိုေသာ ကေမာက္ကမအမိန့္ အခ်ိဳ ့ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ။

ယခုအခါ နိုင္ငံျခားသားမ်ားစီးနင့္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တမ်ိဳးတိုးကာ စည္းကမ္းလုပ္လာျပန္သည္ ။ Tour Car ဟု ေခါ ္ေသာ ကားမ်ားခရီးသြားေလာကမွာရွိပါသည္ ။ နံပါတ္အနက္ေတြလည္းရွိသည္ ။ အခ်ိဳ ့ကားမ်ားရွာပါး၍ေစ်းၾကီးစဥ္က နံပါတ္အနီ (တကၠစီ )မ်ားကိုပင္ မႏၱေလး၊ပုဂံ စေသာေနရာမ်ားတြင္ အေပါ ္မွတကၠစီဆိုင္းဘုတ္ကိုျဖဳတ္၍ နိုင္ငံျခားသားမ်ားစီးရန္၀န္ေဆာင္မွုေပးခဲ့ၾကပါသည္ ။ ယခုအခါ နိုင္ငံျခားသားတင္ေဆာင္ေျပးဆြဲေသာ ကားအားလံုးကို လိုင္စင္နံပါတ္အျပာေရာင္ေျပာင္းလဲၾကရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအမိန္ ့မွာ ယခင္ထဲကရွိေသာ္လည္း ယခုမွတင္းၾကပ္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။ထိုအျဖစ္မွာလက္ေတြ ့တြင္မလြယ္ပါ ။ အနက္ေရာင္လိုင္စင္မွ အျပာေရာင္လိုင္စင္ကိုေျပာင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိပါသည္ ။ပထမအခ်က္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ လိုင္စင္တြင္ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုင္ရွင္နာမည္မတူေသာကားမ်ားအျပာေရာင္လိုင္စင္ေျပာင္း၍မရပါ ။အမညေပါက္ေျပာင္းလ်ွင္လည္း အခြန္ေဆာင္ခိုင္းသျဖင့္ ကားပိင္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မေျပာင္းခ်င္ၾကပါ ။ ကားတစီးတည္းကိုပဲ တေယာက္အမည္ေျပာင္းတိုင္းအခြန္တခါေဆာင္ခိုင္ေးနတာလည္းသိပ္အဓိပါယ္မရွိပါ ။  ထို ့ေနာက္နံပါတ္ျပာသြားလ်ွင္အခြန္အခမ်ားေဒါ ္လာျဖင့္ေဆာင္ရမည့္ျပသနာလည္းရိွိေသးသည္ ။ အခ်ိဳ ့ကားမ်ားသည္ အိမ္စီးကားမ်ားျဖစ္သည္ ။ တိုးရစ္လာလ်ွင္ ကားကုမၼဏီနွင့္ဆက္သြယ္၍ တိုးဆြဲမည္ ၊ အျခားအခ်ိန္တြင္အိမ္စီးသည့္ကားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းထဲတြင္အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္ ။ တိုးရစ္ေလာကသည္ မေကာင္းေျခာက္လေကာင္းေျခာက္လျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ပါးေသာ (အလုပ္မရွိေသာ ) ေနြရာသီနွင့္ မိုးရာသီေျခာက္လတြင္ နံပါတ္အျပာၾကီးနွင့္ ငုတ္တုတ္ဘယ္သူမွထိုင္မေနခ်င္ပါ ။ တကယ္ေတာ့နံပါတ္နီျခင္း။နက္ျခင္း၊ျပာျခင္းကျပသနာမဟုတ္ ။ ယာဥ္လိုင္စစ္ ၊လူလိုင္စင္ရိွဖို ့ ၊ တာ၀န္ယူမွု တာ၀န္ခံမွုရွိဖို ့ကအဓိကျဖစ္သည္ ။ အခ်ိဳ  ့ခရီးသြားရာသီမ်ားတြင္ ပုဂံစေသာ ေနရာမ်ား၌္နိုင္ငံျခားသားကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ရုတ္တရက္အမ်ားၾကီးစုျပံဳက်လာေသာအခါ နံပါတ္အနီအနက္မေရြးနိုင္ေတာ့ပဲ ေညာင္ဦး ၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္း စေသာ ျမိဳ့မ်ားမွ ရရာကားမ်ား ငွား၍ အဆင္ေျပေအာင္ထည့္ေပးရသည္မ်ားလည္းရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။ နံပါတ္အျပာခ်ည္းပဲ အသံုးျပဳရမည္ဆိုလ်ွင္ အေရးေပါ ္အေျခအေနမွာပင္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား (ကားရွိပါလ်က္နံပါတ္မျပာေသာေၾကာင့္) ၀န္ေဆာင္မွုမေပးနိုင္ပဲ ငုတ္တုတ္ထိုင္ၾကည့္ရေပလိမ့္မည္ ။ တဖန္ နိုင္ငံျခားသားဆိုရာ၌ မိမိအသိအက်ြမ္း မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းလဲ ရွိနိုင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူျမန္မာျပည္လာခိုက္ မိမိပုိင္ေသာ နံပါတ္အနက္အိမ္စီးကားျဖင့္ လိုက္ပို ့ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလားဟုေမးရမလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထို ့အျပင္ ဂိုဒ္မပါေသာ ေက်ာပိုးအိပ္လြယ္ FIT ခရီးသည္မ်ားသည္ တကၠစီစသည္ျဖင့္ငွားစီးေသာအခါ တကၠစီသည္ နံပါတ္အျပာမဟုတ္သျဖင့္ ကားေပါ ္မွဆြဲခ်ၾကရမည္လား ေမးစရာျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုသို ့ဆိုလ်ွင္ နံပါတ္အျပာတပ္ထားေသာကားမစီးပဲ အနီ ၊အနက္စီးသူကိုဘယ္သူကဖမ္းမွာလဲ ။ယာဥ္ထိမ္းရဲကလည္းသူနွင့္ဆိုင္မည္မထင္ ၊ Tourist Police ကဖမ္းမွာလား ။ေ၀းေသးသည္ ။ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ထမ္းေတြကို တိုးရစ္ေတြသြားလာေသာေနရာအားလံုးမွာ ကင္းပုန္း၀ပ္ခိုင္းကာေစာင့္ၾကည့္မည္ေလာ ။မေယာင္ရာဆီလူးေနသလိုရွိပါသည္။ မျဖစ္နိုင္တာေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလ်ွင္ ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းေသာ္လည္းလက္ေတြ ့မက်ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ဤကေမာက္ကမ အမိန့္ကို ဆိုင္းငံ့သင့္ပါသည္ ။

         ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုဆိုင္းငံ့လိုလ်ွင္ခ်က္ျခင္း ဆိုင္းငံ့နိုင္ေၾကာင္းကို က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္ရွိရိုးရိုးေလးဟိုတယ္က သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္သည္ ဟိုတယ္ခရီးခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲတရားမ၀င္အခန္းေပါင္း ၁၆၀ ေဆာက္လုပ္မွုနွင့္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားအား ပိတ္သိမ္းရန္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနက အျပစ္ေပးအေရးယူခဲ့ပါသည္ ။ ထိုစဥ္ကပင္ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ပိုင္ရွင္သည္ လက္တံရွည္ေသာ ၊အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေပါက္ေရာက္ေၾကာင္းသတိထားမိပါသည္ ။ ကရင္တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ၾကီးတဖြဲ ့ကပင္ တရား၀င္စာေရးျပီး ျပစ္ဒဏ္ကိုေလ်ွာ့ေပါ့ေပးဖို ့၀င္ေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္ ။ ေျပာရလ်ွင္ ဥပေဒကို ေက်ာ္ခြ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အားကိုးျဖင့္ သူတို ့၏အင္အားကိုျပျခင္းျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္မခံပယ္ခ်ျပီး တရားမ၀င္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ ့ အခန္းေတြကိုဖ်က္သိမ္းရန္ ။မဖ်က္သိမ္းပါက ဟိုတယ္လိုင္စင္ကိုပါယ္ခ်က္ရန္အမိန္ ့ခ်လိုက္ပါသည္ ။ ဥပေဒအတိုင္းလုပ္ခဲ့၍ ျပည္သူမ်ားသေဘာက်ပါသည္ ။သို ့ေသာ္ယခင္ကလည္း ခ်ျပီးေသာအမိန္ ့မ်ား ျပန္ဖ်က္တတ္ေသာ သာဓကမ်ားရွိထားသျဖင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏အမိန့္ကိုမယံုမရဲေတာ့ရွိခဲ့ပါသည္ (ဥပမာရန္ကုန္မွာအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြကို မေဆာက္ဖို ့၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကတားျမစ္ခဲ့ျပီး ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့တာမ်ိဳး) ။ထင္သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္တြင္ရွိေသာရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ကို ဖ်က္သိမ္းရန္မလိုပဲ ေနာက္ထပ္ (၆)လဖြင့္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနက အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ ။၆လျပည့္လ်ွင္ေနာက္တမ်ိဳးလွည့္လာနိုင္ပါသည္ ။  ျမန္မာဇာတ္ကားေတြလို ဇာတ္စသည္နွင့္ဘယ္လိုဆံုးမည္ဆိုတာခန္ ့မွန္း၍ရေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သူမ်ွမအံ့ၾသေတာ့ပါ ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ကိစၥတြင္ အဂတိလိုက္စားမွုမ်ားရွိေၾကာင္း လူမွုကြန္ယက္ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္နွာတြင္ေ၀ဖန္သံမ်ား ညံလာပါေတာ့သည္ ။ထိုေ၀ဖန္မွုမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသူရဦးေအာင္ကို၏သမီး နွင္းစပယ္ေအာင္ကို ကလည္း 
“ အိမ္ကိုတခါမွအ၀င္မခံသလို ရံုးလည္းတခါမွအ၀င္မခံပါ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ဟိုတယ္ေတြျပန္ဖြင့္ခြင့္ေပးတာ ဟိုတယ္ခရီး ၀က ဌာနဆိုတာကို သတိေလးခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္ “ဟုသူ၏ေဖ.ဘုတ္ကြန္မန္ ့တြင္ ့ေရးထားသည့္အတြက္ ဤကိစၥသည္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားေပ၏ ။

             ေရြွတံခါးမွူးခ်စ္သူမီဒီယာ ေဖ.ဘြတ္တြင္ေရးသားထားေသာ ေပးစာတေစာင္တြင္ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရေရးတြင္ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ ဦးေနထက္သိန္းနိုင္ နွင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနကိုၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူ နွစ္ဦးအျဖစ္ ကို၀ဏၠဆိုသူနွင့္ မလွဥမၼာေထြး ဆိုသူနွစ္ေယာက္ကို ေဖာ္ျပထားေပ၏ ။ ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီး၀န္ၾကီးဌာန ညြွန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္ မွတဆင့္ ၀န္ၾကီးသို ့က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ လာဘ္ေပးခဲ ့သျဖင့္ ဟိုတယ္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေရးသားထားပါသည္ ။ ေရးသားမွုတြင္အလြန္အေသးစိတ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သျဖင့္ အတြင္းသိသူတေယာက္က ေဖာ္ေကာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ တဖက္နားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍မရပါ ။ အဓိကအခ်က္မွာ တိုင္ၾကားသူ၏နာမည္နွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (ေဖ့ဘြတ္ေပါ ္တြင္) မပါရွိသျဖင့္ တိုင္စာထက္ ပစ္စာသေဘာလည္းျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္ ။ သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္သို ့တိုင္စာတြင္ အမည္ ၊မွတ္ပံုတင္အမွတ္ပါရွိျပီး ေဖ.စ္ြတ္ေပါ ္တြင္ အမည္မေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါက တိုင္စာမွာ ဥပေဒသေဘာေဘာင္၀င္ပါသည္ ။ သို ့မဟုတ္ပဲအမည္မေဖာ္ပါက အသေရဖ်က္ျခင္းဟုလည္းယူဆရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုကိစၥသည္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ဂုဏ္သိကၡာ ၊ အမည္ပါ၀င္ေနသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ နွင့္သက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာနမွတရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပြင့္လင္းျမင္သာစြာထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သလို ။ ၾကားခံအဖြဲ ့အစည္းတခုခု (ဥပမာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန ၊ အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ ့ ၊ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန ) လည္း ခ်က္ျခင္းစစ္ေဆးသင့္ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္ ။ မဟုတ္လ်ွင္ စြပ္စြဲသူကို ၊ ဟုတ္လ်ွင္ က်ဴးလြန္သူကို ဥပေဒအတိုင္းအေရးယူအျပစ္ေပးေစခ်င္ပါသည္ ။ NLD အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ ျပည္သူလူထုက အယံုၾကည္ဆံုးအခ်က္မွာ အဂတိ မလိုက္စားဘူးဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်က္ကိုထိပါးေစေသာ သတင္းမ်ားသည္ ခုတေလာတြင္ ဟိုမွသည္မွတစြန္းတစ ထြက္ေပါ ္လာေနသည္ျဖစ္ရာ ထိေရာက္စြာစံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္ ။ 

              ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ကို (၆)လ ျပန္ဖြင့္ခြင့္ေပးျခင္းေနာက္တြင္မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရိွိသလဲဆိုတာျပည္သူလူထုကသိခ်င္ေနၾကပါသည္ ။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းသေဘာတရားအရ လာမည့္ခရီးသြားရာသီအတြက္ၾကိုတင္လက္ခံထားေသာ booking မ်ားဖ်က္သိမ္းလ်ွင္ခရီးသြားမ်ားနစ္နာနိုင္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လဖြင့္ခြင့္ေပးသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္တရပ္ပါ၀င္ပါသည္ ။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ဟုတ္ခ်င္လဲဟုတ္ပါမည္ ။ သို ့ေသာ္ ဥပေဒအထက္တြင္မည္သူမ်ွခ်ြင္းခ်က္မရွိသင့္ပါ ။ အစိုးရသည္ ဗူးဆိုလွ်င္ဖရံုမသီးသင့္ပါ ။ ခရီးသြားေလာကတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဧည့္လမ္းညြွန္လုပ္လာသူတစ္ေယာက္အေနနွင့္ေျပာရလ်ွင္ Tour ေလာကတြင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပါ ္၌ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္သည္ နိုင္ငံျခားသားတည္းခိုေလ့ရွိေသာဟိုတယ္မဟုတ္ပါ ။ က်ြန္ေတာ့္လုပ္သက္တစ္ေလ်ွာက္ က်ိဳက္ထီးရိုးသို ့နိုင္ငံျခားသားနွင့္အၾကိမ္ၾကိမ္ေရာက္ဖူးေသာ္လည္း တစ္ခါမွရိုးရိုးေလးဟိုတယ္တြင္ နိုင္ငံျခားသားတည္းတာမေတြ ့ရဖူးပါ (ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြတည္းလ်ွင္ေတာ့မေျပာတတ္ပါ၊ဥေရာပတိုက္သားနွင့္အေမရိကန္ေတြေတာ့တခါမွတည္းတာမေတြ ့ပါ)။ က်ိဳက္ထီးရိုးတြင္ က်ိဳက္ထိုဟိုတယ္ ၊ Mountain Top ဟိုတယ္ ၊ Golden Rock ဟိုတယ္မ်ားတြင္သာ နိုင္ငံျခားသားအမ်ားစုတည္းပါသည္ ။ထို ့အျပင္ေတာင္ေျခတြင္လည္း Golden Sun Rise ဟုိတယ္၊ Bawga Theiddhi ဟိုတယ္ Lotus Da Dar ဟိုတယ္၊ Eternity Resort အပါအ၀င္အျခားဟိုတယ္မ်ား၊က်ိဳက္ထိုတြင္ စိမ္းလဲ့တင္ဟိုတယ္ စသည္ျဖင့္ အလံုအေလာက္ရွိျပီးျဖစ္ရာ ရိုးရိုးေလးဟိုတယ္ ဥပေဒနွင့္မညီ၍ပိတ္သိမ္းခံရလည္း ခရီးသြားေလာကအတြက္ထိခိုက္စရာမရွိပါ ။ ပိုင္ရွင္အတြက္ေတာ့ထိခိုက္ခ်င္ထိခိုက္နိုင္ပါသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ ဟိုတယ္ (၆)လဆက္ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသိပ္ျပီးဆီေလ်ာ္မွုမရွိပဲ အစိုးရသည္ ကိုယ္ေထြးျပီးသားတံေတြးကိုကိုယ္ျပန္မ်ိဳသလိုရွိေနပါသည္ ။ 

ခရီးသြားေလာက၌ စည္းကမ္းနွင့္မညီဘူးဆိုကာ ဘာမဟုတ္ေသာကိစၥနွင့္ ဂိုဒ္လိုင္စင္အသိမ္းခံရေသာ ဧည့္လမ္းညြွန္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။ဧည့္လမ္းညြွန္တေယာက္ဆိုလ်ွင္သူ ့ဧည့္သည္နိုင္ငံျခားသားက ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုက္ေ၀သည္ဆိုသျဖင့္ ဧည့္လမ္းညြွန္ကို မဆီမဆိုင္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းေသာအျဖစ္မ်ားလဲ ျမန္မာ့ခရီးသြားေလာက၌ အတိတ္တခ်ိန္ကျဖစ္ခဲ့ဖူး ၊ရွိခဲ့ဖူးပါသည္ ။သို ့ေသာ္ ထိုသို ့မဆီမဆိုင္ခံရလ်ွင္ေသာ္မွ ဧည့္လမ္းညြွန္ကေလး ဤခရီးသြားရာသီတြင္ အလုပ္မပ်က္ေစရန္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္လ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္ဆိုေသာ စီရင္ထံုးမ်ိဳး မရွိခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း ရိုးရိုးကေလးနွင့္ ဆန္းေနေသာ ကိစၥတခုအတြက္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ ဟူေသာရထားေခါင္းတြဲၾကီးေနာက္မွ ရထားတြဲမ်ားအားလံုး သန့္ရွင္းေခ်ာေမြ ့ စြာေမာင္းနွင္နိုင္ၾကပါေစ ။

သရ၀ဏ္(ျပည္) 

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္ 
၄.၁၁.၂၀၁၆
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.