တိုင္းမွဴးဦး၀င္းႏိုင္၏သူငယ္ခ်င္းဟု အမည္ကိုအလဲြသံုးစားျပဳၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔အား အေ
တိုင္းမွဴးဦး၀င္းႏိုင္၏သူငယ္ခ်င္းဟု အမည္ကို အလဲြသံုးစားျပဳၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ ေဖာ္ျပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

၂၃.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အလယ္) ဘေလာက္တြင္ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို စည္းကမ္းမဲ့ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရပ္တန္႔ထားၿပီး တာ၀န္ရွိသူ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မွ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္သည္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီေျဖရွင္းျခင္း မရွိဘဲ ဌာန ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ၏ အမည္ကို အလဲြသံုးစားျပဳသူအား စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွာ အမွတ္(၁၃၄/၁၃၅)၊ မိေက်ာင္းကန္အပိုင္း (၁)ရပ္ကြက္၊ ရိပ္သာ(၃)လမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ေဒၚတင္တင္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ၎၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးျမင့္သန္း၀င္း(ခ)ဦးမင္းေမာင္မွ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ လာေရာက္ ေျဖရွင္းရန္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ၁၇၀၀ အခ်ိန္တြင္ ဦးျမင့္သန္း၀င္း(ခ)ဦးမင္းေမာင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္ထြန္းတို႔မွာရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုးသို႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။


အဆိုပါ ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းႏိုင္ႏွင့္ သိရွိျခင္းမရွိသည့္အျပင္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း စိစစ္သိရွိရၿပီး ဦးျမင့္သန္း၀င္း(ခ)ဦးမင္းေမာင္မွ တာ၀န္ရွိသူယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္က ၎အား လုိင္စင္ေတာင္းခံျခင္းအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူတစ္ဦး၏အမည္ကုိ ေျပာဆုိပါက ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မွမစစ္ေဆးရဲေအာင္ အကာအကြယ္ယူသည့္သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ တုိင္းမွဴးဦး၀င္းႏုိင္
၏သူငယ္ခ်င္းဟု အမည္ကုိအလြဲသံုးစားျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့ပါသည္။

ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ဥပေဒႏွင့္အညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အမည္ကိုအလဲြသံုးစားျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးမွ ၎တို႔ ၂ ဦးအေပၚ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၇၀ကို ေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရလည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၃(ဌ)ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရလည္းေကာင္း အေရးယူသြားရန္ႏွင့္ ၎တို႔ ၂ ဦး၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားကိုလည္း ၆ လအထိ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ မရွိေစရန္ ပိတ္သိမ္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး
သုိ႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို တာ၀န္က်ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက တာ၀န္ ၀တၱရားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလုပ္ကုိင္ရဲေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၏အမည္ကို အကာကြယ္ရယူ၍ အလဲြသံုးစားျပဳခဲ့မိေၾကာင္း ၎ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ ၀န္ခံေတာင္းပန္ခဲ့သျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွ ၎၏အမည္ကုိ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေနာက္ေနာင္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈကို အကာကြယ္ရယူရန္အတြက္ မည္သည့္အစိုးရအဖဲြ႕ အႀကီးအကဲမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကိုျဖစ္ေစ အမည္ကိုအလဲြသံုးစားျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ဥပေဒအရအေရးယူခံရမည္ကုိသိရွိပါေၾကာင္း သက္ေသမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၀န္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးေစခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅မွာ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ တစ္မႈလ်င္ ဒဏ္ေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ထက္မပိုေသာေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ၆ လပိတ္သိမ္းစဥ္ကာလအတြင္း မည္သည့္ယာဥ္ကိုမွ် ေမာင္းႏွင္ခြင့္မရွိသည့္ျပင္ ေမာင္းႏွင္ပါကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ထပ္မံအေရးယူ ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Police
https://www.facebook.com/yangonpolice/

COMMENTS

Name

art,1,article,1316,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7549,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16074,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,146,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: တိုင္းမွဴးဦး၀င္းႏိုင္၏သူငယ္ခ်င္းဟု အမည္ကိုအလဲြသံုးစားျပဳၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔အား အေ
တိုင္းမွဴးဦး၀င္းႏိုင္၏သူငယ္ခ်င္းဟု အမည္ကိုအလဲြသံုးစားျပဳၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔အား အေ
https://1.bp.blogspot.com/-9wlmuaa2Dm8/WGFWMxIrSLI/AAAAAAAA7fA/BYyp99lj7nkNJNUL3aB91fI4WhkSHtdHQCLcB/s400/2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9wlmuaa2Dm8/WGFWMxIrSLI/AAAAAAAA7fA/BYyp99lj7nkNJNUL3aB91fI4WhkSHtdHQCLcB/s72-c/2.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/5f-8266-landcruisercygnus.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/5f-8266-landcruisercygnus.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy