မီဒီယာ(သို႔မဟုတ္) အစိုးရႏွင့္ျပည္သူၾကားမွ ေဗာ္လံတီယာ


ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံထူေထာင္တဲ့အခါ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာလေတြမွာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ မ်ားစြာအေရးပါ,ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဆီကို အစိုးရရဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြေရာက္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံေတြ အစိုးရဆီကိုေရာက္ရိွဖို႔ ၾကားခံတာ၀န္ေတြကို မီဒီယာေတြ ထမ္းေဆာင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေတြ မ႐ိုးေျဖာင့္တဲ့အခါ သတင္းေတြကိုထိမ္ခ်န္ၿပီး တဖက္ေစာင္းနင္းေဖာ္ျပတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အေၾကာင္းျခင္းရာေတြက တိုင္းျပည္ကိုေတာင္ ေခ်ာက္ထဲခ်ႏိုင္တဲ့အထိ ေရာက္ရိွသြားနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တခုကို အျမင့္အထိျမႇင့္တင္ဖို႔ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္ထိနိွမ့္ခ်လိုက္ဖို႔ ၾသဇာအာဏာ တစိတ္တပိုင္းဟာ မီဒီယာေတြလက္ထဲမွာ ရိွလို႔ေနပါတယ္။ မီဒီယာေတြရဲ႕တာ၀န္ဟာ အစိုးရရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အစိုးရရဲ႕ေျခလွမ္းအမွားေတြကိုသာ ေထာက္ျပဖို႔ သက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းေတြ၊ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြ ၀မ္းသာႏိုင္ေရးတင္ျပဖို႔လည္း တာ၀န္ရိွပါတယ္။

ဥပမာ-ညေစ်းတန္း၊ နံနက္ခင္းေစ်းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့ ေျခလွမ္း ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုပရင့္မီဒီယာေတြ၊ ႐ုပ္သံမီဒီယာေတြက အေကာင္းျမင္တဲ့ ခ်ီးက်ဴးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးရပါ မယ္။ ဒါမွသာ မီဒီယာေတြရဲ႕ ခီ်းက်ဴးမႈ ျပည္သူေတြရဲ႕အားေပးမႈေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ေကာင္းေသာ ေျခလွမ္းေတြ ကို အားရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားမွာ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြကို အရပ္သားအစိုးရက စနစ္တက် ေနရာေပးတာ၊ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံၿပီး ေနရာခ်ထားေပးတာေတြကို မေဖာ္ျပဘဲ ေနရာေဟာင္းက မေျပာင္း ခ်င္တဲ့ ေစ်းသည္ေတြရဲ႕စကားေတြ၊ အစိုးရေနရာေပးတာမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ေတြနဲ႔ပဲ တခိ်န္လံုး တင္ျပ ေပးေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အားေပးကူညီမႈမေတြ႕ရဘဲ မေကာင္းျမင္ဘက္က ေဇာင္းေပးတင္ျပေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

အခုလို အတိမ္းအေစာင္းမခံႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကာလမွာ မီဒီယာေတြရဲ႕ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ ပိုလို႔ေတာင္ သတိထားရပါတယ္။ မိမိေရးလိုက္တဲ့ သတင္းတပုဒ္ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ နစ္နာသြားႏိုင္မလား။ အေျပာင္း အလဲေကာင္းေတြဆီသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခုကို ထိခိုက္သြားႏိုင္မလားဆိုတဲ့ ခ်င့္ခိ်န္မႈေတြဟာ မီဒီယာ သမားတိုင္းဆီမွာလိုအပ္ပါတယ္။ မိမိလက္ထဲမွာ ရိွေနတဲ့ သတင္းတပုဒ္ဟာ မွန္ကန္ေန ေသာ္ျငားလည္း တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ တစံုတရာေကာင္းက်ဳိးမရိွဘဲ ေခ်ာက္က်သြားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မေဖာ္ျပရ ဘူးလို႔ မီဒီယာက်င့္၀တ္ေတြမွာ ပါရိွပါတယ္။

အစိုးရတရပ္ေကာင္းတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဆီေရာက္ရိွဖို႔၊ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခုကေန ေသြဖည္ မထြက္သြား ေစဖို႔ ထိန္းေက်ာင္းရန္ တာ၀န္ေတြဟာ မီဒီယာေတြဆီမွာရိွပါတယ္။ အခုလက္ရိွ အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းမွာ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တခ်ဳိ႕က မွားယြင္းေနတာေတြ၊ ေထာက္ျပစရာေတြျဖစ္ေနတာ မွန္ကန္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလည္း ရိွေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားလို႔ မရပါ ဘူး။ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းေပးရပါမယ္။ ဒါမွသာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြ အၾကားအျပန္အလွန္ အားကိုးယံုၾကည္မႈေတြ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မီဒီယာေတြ မွန္ကန္တဲ့သတင္းအခ်က္ေတြေရးသားႏိုင္ေရးဟာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာလည္း အျပန္အလွန္ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြဟာ မီဒီယာကို လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ေပးရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလက္ရိွ မွာေတာ့ အစိုးရဌာနေတြဟာ မီဒီယာသမားေတြအတြက္ သတင္းယူႏိုင္ဖို႔ အခက္ခဲဆံုးေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဌာနေတြမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ဟာ မေပ်ာက္ကြယ္ေသးပါဘူး။ သတင္းတပုဒ္သိခြင့္ရေရးအတြက္ စာတတန္၊ ေပတတန္နဲ႔ေလွ်ာက္ေနရၿပီး ျပန္စာရဖို႔အေရးဟာလည္း အနည္းဆံုး တပတ္ေက်ာ္ၾကာ ေစာင့္ေနရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ သတင္းမီဒီယာအၾကားရိွေနတဲ့ အခက္အခဲတခုပါ။ သတင္းမီဒီယာေတြ ေခ်ာေမြ႕စြာ သတင္းယူနိုင္ေရးကိုလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ေဖးကူမွလိုခ်င္တဲ့ ပန္းတိိုင္ကို ျမန္ဆန္စြာေရာက္ႏိုင္မွာပါ။

ျပည္သူေတြဆီက အခုတေလာၾကားေနရတဲ့ အသံေတြထဲမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို အားမလိုအားမရ အသံေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စင္ကာပူခရီးစဥ္အတြင္း စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပဲြမွာေမးၾကတဲ့ ေမးခြန္းေတြမွာလည္း ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာေတြရဲ႕စြပ္စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တံု႔ျပန္ေျပာဆို သတင္း ထုတ္ျပန္တာေတြဟာ နည္းတယ္။ အလံုအေလာက္အားထည့္မႈမရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အေျပာင္းအလဲ၊ အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္သင့္ပါတယ္လို႔ေတာင္ ေမးခြန္းထဲမွာ ထည့္ေမးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပန္ ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို အားမရသံေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ေလာင္လာတဲ့ သေဘာရိွေနပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန ေတြထဲမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အလ်င္ျမန္ဆံုးနဲ႔ အဖ်တ္လတ္ဆံုးရိွေနရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အမ်ားေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါဘူး။

အစိုးရရဲ႕ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သတင္း မီဒီယာေတြက မွန္ကန္လ်င္ျမန္စြာ တင္ျပေပးသြားရင္းနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြအေနနဲ႔အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြ အၾကား ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္တဲ့ ပရဟိတသတင္းသမားေတြ ျဖစ္နိုင္ၾကပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္းပါ။

လတ္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.