ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းႏိုင္ အမည္ အလဲြသံုးစားျပဳလုပ္သူ အေရးယူမည္ တိုင္းမွဴးဦး၀င္းႏိုင္၏ သူငယ္ခ်င္းဟု အမည္ကို အလဲြသံုးစားျပဳၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းေဖာက္ဖ်က္သူ 5F-8266 LandCruiser (Cygnus)ပိုင္ရွင္အား အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅

၂၄.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘုံသာလမ္း(အလယ္) ဘေလာက္တြင္5F-8266 Land Cruiser (Cygnus)အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးမွာ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တန္႔ထားသျဖင့္ အျခားယာဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးမွ မီးပိြဳင့္တာ၀န္က် ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ တစ္ဦးထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မွ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အား ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခ်ိန္တြင္ ၎ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲမွ ကား၀ွီးတက္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အား ျပသရန္ေျပာဆိုစဥ္ ၎ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွ
တိုင္မွဴးဦး၀င္းႏိုင္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းဟုေျပာဆိုၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေမာင္းႏွင္ထြက္သြားေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။

“တိုင္းမွဴးဦး၀င္းႏိုင္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း”ဟု ေျပာဆိုသူ အဆိုပါ စည္းကမ္းပ်က္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၊ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းႏိုင္တို႔ သိရွိျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၎၏ေျပာဆိုခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၏ အမည္ကိုအလဲြ သံုးစားျပဳလုပ္ေျပာဆိုျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား လိုက္လံစံုစမ္းရွာေဖြခဲ့ရာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၉၇)၊ (၁)ရပ္ကြက္ေန ေဒၚတင္တင္ေအာင္ ဆိုသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ ၎လိပ္စာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေနထိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္၏ ေနရပ္လိပ္စာအမွန္ကို ဆက္လက္စံုစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။


ယင္းကဲ့သို႔ အဆိုပါသတင္းအား လူမႈကြန္ရက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ျဖစ္စဥ္အားသိရွိရသျဖင့္ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပ သူကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေရးယူႏိုင္ရန္ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္စံုစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။

ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားကိုလည္း ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သူ မည္သည့္ယာဥ္ကိုမဆို ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတိုင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ အထက္အႀကီးအကဲမ်ား၏ အမည္ကို အလဲြသံုးစားျပဳၿပီး စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒႏွင့္ အညီအေရးယူသြားရန္ မွာၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎ျပင္ သတင္းပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွာ တိုင္းတပ္ဖဲြ႕မွဴး၏ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ ျဖစ္သည္ဟု စိစစ္သိရွိပါကလည္း ဥပေဒအတိုင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သူကိုမဆို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး၏ အမည္ကိုအလဲြသံုးစားျပဳ၍ အခြင့္အေရးရယူသြားသူ 5F-8266 LandCruiser(Cygnus) အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္အား လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပါက ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ ယာဥ္လိုင္စင္သက္တမ္း
တိုးျမွင့္ျခင္းကို ရာသက္ပန္ပိတ္သိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပိုင္ရွင္မွလာေရာက္ေျဖရွင္းလာပါကလည္း လူမႈကြန္ရက္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္လည္အသိေပးေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 5F-8266 LandCruiser (Cygnus)အမ်ိဳးအစားကိုေတြ႕ရွိပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္-

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး ၀၁- ၂၃၂၃၁၉၉၊ ၁၉၉
အမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕ခဲြ ၀၁-၂၉၆၄၅၄၊ ၀၁-၂၉၁၂၈၅၊
အမွတ္(၇)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕၊ ဒုတပ္ဖဲြ႕ခဲြ ၀၉-၅၄၀၉၀၃၀၊၀၉-၂၅၀၀၆၀၈၇၈

Yangon Police
https://www.facebook.com/yangonpolice/
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.