ရန္မ်ားကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ


ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအာဏာ ရခဲ့လွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္မ်ား အေတာ္အတန္ ေအးခ်မ္းသြားလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ လူမႈစီးပြားမ်ားလည္း ပိုမို အဆင္ေျပလာၿပီး ျပည္သူတို႔ မ်က္ႏွာပန္း လွခ်ိန္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွန္တကယ္ အာဏာ ရၿပီးအခ်ိန္ ရွစ္လၾကာေသာ္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔က လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာေသးပါ။ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရန္သူမ်ားက ဝိုင္းရံလ်က္ ရွိေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကို ဝိုင္းရံေနေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရန္သူမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡမ်ား ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုး အေနအထား တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ရခိုင္ ျပႆနာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔က စတင္ တံု႔ဆိုင္းလာၿပီး အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ ေနာက္ပိုင္း ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား ႀကံဳလာရေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ ပဋိပကၡ အသစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္လိုလို ၾကားသိေနရေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကလည္း ဘူးေလးရာ ဖ႐ံု ဆင့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္တြင္း၌ ရတက္ မေအးစရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာပန္း လွခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္သစ္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ရခိုင္ ျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳကာ မြတ္ဆလင္ ကမၻာက ျမန္မာတို႔ကို ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနၿပီး ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ထူးမျခားနားပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာကို ဝိုင္းရံေနေသာ ရန္စြယ္မ်ားကို မည္သူတို႔က မည္သို႔ ေျဖရွင္းပါမည္နည္း။

မေဟာင္းသည့္ အနာ

ရခိုင္ျပႆနာက စရေပမည္။

အစိုးရ အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံတကာ ေဝဖန္သံမ်ား၏ ရင္းျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပႆနာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာ ရခ်ိန္တြင္လည္း မေျပာင္းခဲ့ပါ။ ပဋိပကၡ ပံုစံသစ္မ်ား ဖန္တီးလာျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ပို၍ပင္ ပြဲဆူလာသည္။

ကိုဖီအာနန္ ကဲ့သို႔ေသာ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို ဖိတ္ေခၚ၍ ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ေနခ်ိန္ ျပႆနာသစ္တို႔ အစျပဳလာျခင္း ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကို အစျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အၾကမ္းဖက္သူမ်ားမွာ ဖိႏွိပ္ခံ ရသူမ်ားအျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းသြားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးတို႔က Facebook, Twitter စသည့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား လိႈင္လိႈင္ သံုး၍ အျဖစ္မွန္ကို တင္ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ မေဟာင္းႏိုင္ေသာ ရခိုင္ ျပႆနာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းသည္ပင္လွ်င္ ဖိႏွိပ္သူလက္သည္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခံလာရသည္။

“အဲဒီ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လံုးဝ မႀကိဳက္ဘူး”ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အာဏာရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေလွစီးဒုကၡသည္ ျပႆနာ၌ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံသား ေပးသင့္လွ်င္ ေပးရမည္ဟု ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ရပ္တည္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပံုဖ်က္ခံေနရျခင္းကိုမူ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ေခါင္းပါးေနသျဖင့္ ေျမျပင္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္သို႔ လြယ္လြယ္ႏွင့္ မတက္ႏိုင္ ျဖစ္ရသည္။ အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး၏ အခန္းက႑ႏွင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သက္ဆိုင္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္သူက အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ ေျပာၾကားေလ့ရွိၿပီး Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္လည္း အၿမဲတေစ ရွင္းလင္း အသိေပးတတ္သည္။

ယခု NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး၏ သတင္းျပန္ၾကားမႈ အခန္းက႑ကို ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရ။

ယင္းအစား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး တစ္ဦးတည္းသာ ရခိုင္ျပႆနာ အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံ့ေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ပင္တိုင္ေျဖၾကားလ်က္ ရွိသည္။ Facebook,Twitter ႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ တို႔ကိုလည္း ဦးေဇာ္ေဌးက တာဝန္ယူေနရသျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားကို လံုေလာက္သည့္ တံု႔ျပန္ ေျဖရွင္းမႈ ရွိ မရွိ သံသယ ျဖစ္စရာ ရွိသည္။

ဦးေဇာ္ေဌးကမူ အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္မႈက မလံုေလာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စနစ္တက် ပံုဖ်က္ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပႆနာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

“တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက RSO အဖြဲ႔ဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဖိႏွိပ္ ခံရေၾကာင္း သတင္း ျဖန္႔ခ်ိမႈကို လက္နက္အျဖစ္ သံုးၿပီး လုပ္တာ ရွိတယ္။ အစိုးရ ေျပာင္းသြားေတာ့ အရင္က လုပ္ေနတဲ့ လက္နက္ကို ဘာသာေရး ေခါင္းစဥ္ ေျပာင္းလိုက္တာ”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ရွင္းျပသည္။

ရခိုင္ျပႆနာကို အေျဖရွာရန္ စီးပြားေရးက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဆိုသည္။

ေဒသတစ္ခု တည္ၿငိမ္ရန္မွာ စီးပြားေရးက အေရးပါၿပီး ဆင္းရဲလြန္းလွ်င္ မည္သို႔မွ် ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ရခိုင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးလွ်င္ စီးပြားေရး အစီအစဥ္မ်ား ကပ္ပါလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ရခိုင္အတြက္ စီးပြားေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါတီကလည္း ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

စီးပြားေရးအပူ

အစိုးရေျပာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ ႀကံဳလိုက္ရေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားကလည္း ပူစရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္လွ်င္ အျခား ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္၍ မ်က္ေမွာက္ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ေလ့လာသူ အမ်ားအျပားက ရင္တမမျဖစ္ေနၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ပင္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈကို ထုတ္ေဖာ္ ဝန္ခံထားသည္။

“စီးပြားေရး အေနနဲ႔ အတက္ဘက္ကို မေရာက္ေသးဘူး”ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဆိုသည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက အစိုးရကို ေဝဖန္သလို ျဖစ္မည္စိုး၍ ထို႔ထက္ပို၍ စကားမဆို။

စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ အစိုးရ အလႊဲအေျပာင္း ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု မူဝါဒ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ရာ ယင္းဂယက္က ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားကို ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဆက္စပ္ စီးပြားေရးကိုပါ အထိနာေစခဲ့သည္။

“အဲဒီ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဝန္ခံသည္။

အျခား တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႔မွ တစ္ဖြဲ႔သို႔ အကူးအေျပာင္း၌ စီးပြားေရး မူဝါဒကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေရစီးေၾကာင္း အလွည့္အေျပာင္းတြင္ ေဒၚလာေဈး မာလာျခင္း၊ အစိုးရသစ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သစ္ ျပန္ဖြဲ႔ရန္ အခ်ိန္ယူလိုက္သျဖင့္ ေခတၲ ရပ္ဆိုင္းသြားေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စသည္တို႔က မ်က္ေမွာက္ စီးပြား၏ ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ဆိုသည္။

အဓိက ပို႔ကုန္မ်ား ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ပို႔ကုန္မ်ားလည္း နာလန္ မထူေသး။

ငါး၊ ပုစြန္ ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ က်ဆင္းခဲ့သလို ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း အလုပ္ျဖစ္ရန္ လမ္းစမရွိဟု ေရထြက္ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မစမီက ငါးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြား၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။

ငါးလုပ္ငန္း၏ ေရႊေခတ္က အတိတ္၌ က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး မေခ်ာေမြ႔ျခင္း၊ နည္းပညာ အဆင့္ မမီျခင္းႏွင့္ စရိတ္စက ႀကီးမားျခင္းတို႔က ငါးလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္း၌သာ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ အမ်ားအျပားအတြက္ အဓိက အတားအဆီး တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

စီးပြားေရး ပဲ့ကိုင္ရွင္မ်ားကို အျပစ္တင္သူ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။

လက္ရွိ အစိုးရတြင္ စီးပြားေရး က႑ တာဝန္ယူေနသည့္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္ မျဖစ္ဟု အစိုးရႏွင့္လည္း နီးစပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။ ဘြဲ႔တု ျပႆနာမွသည္ ရက္ ၁၀ဝ စီးပြားေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ေဂၚဇီလာ အိပ္မက္ႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွစ္ဆ တက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားသူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေဝဖန္ ခံရသူမ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးက ေနရာ ယူထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ စီးပြားေရး အသင္းခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ကို ဦးေဆာင္သူ စာရင္းဝင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက လက္ရွိအတိုင္း ဆက္သြားလွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဆက္လက္ က်ဆင္းေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာကိန္း ထုတ္သည္။

“ဒီလူေတြနဲ႔ ဆက္သြားရင္ အလုပ္ မျဖစ္ဘူး။ လူေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ ေျခာက္လေလာက္ အနည္းဆံုး ၾကာမယ္။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရးက ဆက္က်ေနမယ့္ အေနအထားပဲ”ဟု အစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္လည္း နီးစပ္သူ ယင္းလုပ္ငန္းရွင္က ေျပာဆိုသည္။

မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက လိုက္ေလေဝးေလ ျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ထိပ္တန္း ဦးစားေပး သတ္မွတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ဆက္ရန္ အားထုတ္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး ကဲ့သို႔ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း ေရွ႕မဆက္ပါ။ စီးပြားေရးတြင္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား ႀကံဳရသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္လည္း ျပႆနာသစ္မ်ား ထပ္တိုးလာေနသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုႏွင့္အတူ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးသူ လက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္သာ ခရီးဆက္ေနရၿပီး အထင္ကရ အဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ အမ်ားအျပားက စည္းဝိုင္း အျပင္ဘက္၌သာ ရွိေနသည္။

ကိုးကန္႔၊ ပေလာင္၊ ရခိုင္ လက္နက္ကိုင္ သံုးဖြဲ႔ျပႆနာကို မရွင္းႏိုင္ေသးခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးပါေသာ အထင္ကရ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ KIA က ထိုသံုးဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အစိုးရကို စတင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာသစ္မ်ား စတင္ခဲ့ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနသျဖင့္ စစ္ေရး ဖိအားကို စစ္ေရးအရ တံု႔ျပန္ျခင္းဟု ၎တို႔က ဆိုထားသည္။

မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡသစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကို မေရမရာ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အားလံုး ပါဝင္လာေရး မေသခ်ာေတာ့။

မူဆယ္၊ မံုးကိုး စသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္က အေရးပါလာသည္။

ရွမ္းေျမာက္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္က တ႐ုတ္သို႔ ခရီး ထြက္သြားသည္။

ထိုခရီးစဥ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါလာႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အမ်ားအျပား အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါလာႏိုင္ေရး တြန္းအား တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တ႐ုတ္သို႔ ေရာက္ေနခ်ိန္ ထူးျခားသတင္း တစ္ခု ထြက္ခဲ့သည္။

ယင္းမွာ တ႐ုတ္ အစိုးရအာေဘာ္ျဖစ္ေသာ Global Times သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ အေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားမွာ တ႐ုတ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေၾကာင္း၊ ယင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားထားခ်က္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ သတင္းစာ၏ ထိုသို႔ေသာ ရပ္တည္ ေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးမွာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တို႔ အေနႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို အျပစ္တင္ေလ့ မရွိဘဲ ႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္းရန္သာ စကား ဆိုတတ္သည္။

ယခု ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသူ ကိုးကန္႔၊ ပေလာင္ႏွင့္ ရခိုင္ သံုးဖြဲ႔ကို အျပစ္တင္သံျဖင့္ ေရးသားျခင္းက ျမန္မာ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံ အားေပးသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတားအဆီးမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔က ကူညီ ဖယ္ရွားမည့္ အရိပ္အေယာင္လည္း ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္စြယ္ ပဋိပကၡသစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ေပါက္ေဖာ္တို႔ကို အားကိုးရမည့္ကိန္း။

ရခိုင္ျပႆနာ၊ စီးပြားေရးအပူႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတားအဆီးမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရကို ဖိအားေပးေနေသာ ရန္စြယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ ျပႆနာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖိအားေပး တိုက္ခိုက္ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရအတြက္ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္မည့္ ေကာ္မရွင္ထံမွ ေမွ်ာ္စရာ ရွိေနေသးသည္။

စီးပြားေရးတြင္ အစိုးရ၏ ပဲ့ကိုင္ရွင္မ်ားကို သေဘာ မေတြ႔သူမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ အားစိုက္ လံုးပန္းျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ အစိုးရ အကူအညီႏွင့္ ယခု ေနာက္ဆံုး စင္ကာပူ ခရီးစဥ္က ျမန္မာ့ စီးပြားအတြက္ ေမွ်ာ္စရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရအတြက္ ပူပန္စရာ အမ်ားအျပား ရွိေနေသာ္လည္း ေဗဒါပန္းႏွင့္ တင္စား ခိုင္းႏိႈင္းခံရသူ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မွာ ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ရင္း အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ႏွစ္ ၂၀ အခ်ိန္အတြင္း ေက်ာ္ျဖတ္မည္ဟု ဆိုထားၿပီး ယင္းအတြက္ ကူညီရန္လည္း စင္ကာပူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္ေသးသည္

ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ပူပန္စရာမ်ားၾကားမွ ပန္းပန္ေနဆဲ ေဗဒါပ်ံကို ျပည္သူ အမ်ားစုကလည္း ယံုၾကည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဖိအားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ကို အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း စကားဆိုသည္။ သူက ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သူ၏ မွတ္ခ်က္မွာ - “#ေတာ္႐ံုလူ႐ူးသြားမယ့္ ဒုကၡမ်ိဳးစံုကို တစ္ေယာက္ထဲ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရင္ဆိုင္လာတဲ့ အဲဒီ #က်က္သေရရွိလြန္းတဲ့အမ်ိဳးသမီးႀကီးအတြက္ #ဒီဖိအားေလာက္ကေတာ့အေပ်ာ့ပါ”

ေနာ္ကိုကို

============
The Voice ( 3.12.2016 )

http://thevoicemyanmar.com/article/4117-rtm
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.