႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားရဲ႕ မဟုတ္မဟတ္လုပ္ဇာတ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား တံု႔ျပန္မည့္ အင္တာနက္စစ္သည္ေတာ္အဖဲြ႔


Twitter တြင္ #Arakan #Myanmar ဟူေသာ စာသား႐ိုက္ထည့္လိုက္ရာ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသားမ်ား ေထြးခနဲက်လာသည္။ ယင္း႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ စာသားမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွ လူနည္းစု ရခိုင္အပါအ၀င္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသားမ်ားမဟုတ္ၾက။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုႀကီးက ခဲြျခားဆက္ဆံ၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံေနရသည္ဟု နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၊ အေနာက္အုပ္စု မီဒီယာမ်ားက က႐ုဏာသက္ေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ စာသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း အခ်ဳိ႕၊ အစိုးရအဖဲြ႔အခ်ဳိ႕၏ ေ၀ဖန္သံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေပၚထြက္လာသည္။ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းရိွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းမ်ားကို ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီတို႔၏ အမွန္တကယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္က '႐ိုဟင္ဂ်ာ'ဟူေသာ အမည္အေခၚခံရ႐ံုသက္သက္မဟုတ္ေပ။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာကို သီးျခားလြတ္ေျမာက္သည့္ေဒသ ထူေထာင္ေရးျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ယင္းေဒသမ်ားကို ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ လႈပ္ရွားမႈတျဖစ္လဲ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္၀ါဒကို တံု႔ျပန္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး သေဘာတရားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့သလို ေျမျပင္အေျခအေနသတင္းမ်ားကိုလည္း အခိ်န္နွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ဘဂၤါလီအက်ဳိးေဆာင္မ်ား၏ ခေလာက္ဆန္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၊ အစိုးရအဖဲြ႕အခ်ဳိ႕၏အျမင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဘဂၤါလီစစ္ေသြးၾကြျခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္မွာ ေမွးမိွန္ကြယ္ေပ်ာက္ေနၿပီး ျမန္မာအစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ဘဂၤါလီျပႆနာ ကိုင္တြယ္ပံုသည္ တရား နည္းလမ္းမက်ဟူေသာအသံမ်ားသာ တြင္တြင္ေပၚထြက္ေနသည္။

BBC, CNN ကဲ့သို႔ေသာ အေနာက္အုပ္စု သတင္းဌာနမ်ားကလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တို႔သည္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ) မ်ားကို လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္သမား ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ အရပ္သားဘဂၤါလီမ်ားဟူ၍ မခဲြျခားဘဲ တေပါင္းတစည္းတည္း အျပစ္ေပးေနသည္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ေနသည္။ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ေနသည္။ ႏိုင္ငံမဲ့ဘဂၤါလီမ်ားကိုသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ဖမ္းဆီးညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈကို ေၾကာက္ရံြ႕ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟု ဘဂၤါလီအက်ဳိးေဆာင္မ်ား၏အလိုက် တဖက္ေစာင္းနင္းအျမင္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေရနံသူေဌးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ဖိႏိွပ္မႈမ်ားနွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကို ၀တ္ေက်တန္းေက်မွ်သာ ေ၀ဖန္တတ္ေသာ၊ ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသ၌ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ဳိးမ်ားအား အစၥေရး၏ႏိွပ္ကြပ္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ေလသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ပင္ မေ၀ဖန္ရဲေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအုပ္စု (HRW) သည္ ျဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားသံုး၍ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကံဖန္အျပစ္တင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီသည္ ေမာင္ေတာေဒသျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနသတင္းမ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ အာရဗီ၊ တ႐ုတ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ အခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ(ဘဂၤါလီ)ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးသတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႕က မည္မွ်ပင္ သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ေနကာမူ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ျပႆနာမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာ သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈ၊ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈကို ပိုမိုၾကံဳေတြ႕လာရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ)မြတ္စလင္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ေနသည္ဟုဆိုကာ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရိွ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားကို ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရိွအဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ႏို၀င္ဘာ ၂၅ တြင္ တျပိဳင္နက္တည္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ မြတ္စလင္အဖဲြ႕အစည္းေျခာက္ဖဲြ႕မွ လူအင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေဒသစံေတာ္ခိ်န္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ျမန္မာသံ႐ံုးကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၿပီး ၎တို႔ေရးသားေတာင္းဆိုထားသည့္စာခြ်န္လႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မြတ္စလင္မ်ားကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈရပ္တန္႔ပါ''ဟု ေရးထားေသာ ဗီႏိုင္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ေသာ ျမန္မာလုပ္သားတဦးက ေျပာသည္။

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ မြတ္စလင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕သို႔လာ ေရာက္ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႐ုပ္ပံုကို ပံုဖ်က္၍ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားလံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ျမန္မာသံ႐ံုးကိုဗံုးခဲြရန္ ႀကံစည္သည့္ အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးၾကြတဦးကို ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ မြတ္စလင္အဖဲြ႕အစည္းမွ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕သို႔ လာေရာက္ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ သား ေထာင္နွင့္ခီ်၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာက္ဇ္ဘဇားအေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး႐ံုး (UNHCR) ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္သူ John Mckissick က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ဳိးေရးမ်ဳိးျဖဳတ္မႈရိွေနသည္ဟု အေျခအျမစ္မရိွ၊ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္း၏ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂီ်နီဗာၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာနိုင္ငံ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္နွင့္ သံအမတ္ႀကီးဦးထင္လင္းက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည္။

ဘဂၤါလီျပႆနာသည္ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္အတြက္ ေခါင္းခဲခဲ့ရသည့္ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဘဂၤါလီစစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာကို စိန္ေခၚေသာ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားက ဓမၼဓိ႒ာန္မက်ေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ ရႈျမင္ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ယာစြန္းအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ႏိုင္ငံေရးေရစီေၾကာင္းအတြင္းသို႔ တြန္းပို႔သလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီအေရးနွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ မီဒီယာအရ နိုင္ငံတကာ တြင္ အၿမဲတမ္းခံစစ္အေနအထားနွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ Twitter တြင္ #Arakan #Myanmar ဟူေသာ စာသား႐ိုက္ထည့္လိုက္တိုင္း ဘဂၤါလီ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာသားမ်ား တဖဲြဖဲြက်လာျခင္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာမည္အခံ ဘဂၤါလီမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ စိမ့္၀င္ထိုးေဖာက္ ထားႏိုင္သည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

ဘီဘီစီတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ မိတ္ေဆြတဦးက ယင္းအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဤသို႔ ရွင္းျပဖူးသည္။ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၎တို႔သိေစခ်င္ေသာ သတင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ အခိ်န္နွင့္တေျပးညီ ေပးပို႔ေၾကာင္း၊ ဘီဘီစီ၀န္ထမ္းတဦးက သတင္းတပုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္စြာျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား ကို သတင္း တပုဒ္နွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းလွ်င္ေတာ့ တာ၀န္ရိွသူသည္ အစည္းအေ၀းတက္ေနသည္။ ျပင္ပသို႔သြား ေရာက္ေနသည္ဟုသာ ေျဖၾကားေလ့ရိွၾကေၾကာင္း သိရသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ မီဒီယာကို မီဒီယာျဖင့္ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ဖို႔အေရးႀကီးသည္။ ဤအတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဤေနရာတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္ မတီအေနနွင့္ သတိထားစရာအခ်က္တခ်က္ရိွသည္။ ယင္းမွာ မိမိတို႔၏ အဓိကပစ္မွတ္ပရိသတ္သည္ ႏိုင္ငံ တကာမွ လူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို အဓိကထားၿပီး ထုတ္ျပန္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္႐ံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီတခုတည္းျဖင့္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ေခတ္ႏွင့္အညီ အင္တာနက္စစ္သည္ေတာ္တပ္ဖဲြ႕ (Internet Warrior Brigade) ဖဲြ႕စည္းရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အင္တာနက္ အထူးကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိး၊ သံုးမ်ဳိးထက္မနည္းကို ကြ်မ္းက်င္ေရလည္စြာေျပာႏိုင္ရမည္။ မီဒီယာသေဘာသဘာ၀ကို နားလည္သူမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ သံတမန္ေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုသည္။ ေမာင္ေတာေဒသအၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယျဖစ္ရသူ ဘဂၤါလီ အေယာက္ ၃၀ ေက်ာ္၊ ၄၀ ေက်ာ္တို႔ကို အုပ္စုလိုက္ မၾကာခဏေဖာ္ျပေနျခင္းမွာ မီဒီယာ၏ သေဘာ သဘာ၀ကို နားမလည္ရာေရာက္သည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ အင္တာနက္စစ္သည္ေတာ္တပ္ဖဲြ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ သိေစခ်င္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား အထူးသျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ား၏သတင္း၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို အခိ်န္နွင့္တေျပးညီ တံု႔ျပန္ျခင္း၊ ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားမွ ေမးျမန္းစံုစမ္းလာသည္မ်ားကို ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္စြာျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ား လုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက ''မီဒီယာကို မီဒီယာျဖင့္တိုက္''ဟု ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး BBC, VOA, RFA လိမ္ေနသည္၊ ညာေနသည္။ မိုးလံုးျပည့္မုသာ၀ါဒမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနသည္၊ BBC, VOA ေလလိႈင္းၾကားမွ လူသတ္သမားသတိထားဟူ၍ လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။
ယေန႔ေခတ္သည္ အင္တာနက္ေခတ္သည္ အိုင္တီေခတ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ရန္ အထူးသျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီတို႔၏ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေျပာၾကားထုတ္လႊင့္ေနမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ အင္တာနက္စစ္သည္ေတာ္တပ္ဖဲြ႕ (Internet Warrior Brigade)ဖဲြ႕စည္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းပါဗ်ာ။

SM
News Watch
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

COMMENTS

BLOGGER: 1
Loading...
Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7752,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16399,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,159,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားရဲ႕ မဟုတ္မဟတ္လုပ္ဇာတ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား တံု႔ျပန္မည့္ အင္တာနက္စစ္သည္ေတာ္အဖဲြ႔
႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားရဲ႕ မဟုတ္မဟတ္လုပ္ဇာတ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား တံု႔ျပန္မည့္ အင္တာနက္စစ္သည္ေတာ္အဖဲြ႔
https://3.bp.blogspot.com/-6ujVwwrcx-A/WEzS449dJwI/AAAAAAAA51Y/mDqqr3usHMouJfVPCtzDYY_DzzTohEiJACLcB/s400/2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-6ujVwwrcx-A/WEzS449dJwI/AAAAAAAA51Y/mDqqr3usHMouJfVPCtzDYY_DzzTohEiJACLcB/s72-c/2.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/blog-post_568.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/blog-post_568.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy