၀မ္းနည္းရမွာလား၀မ္းသာရမွာလားအမိေျမ သရ၀ဏ္(ျပည္)


ငယ္စဥ္ကဖတ္ဖူးေသာ ရုပ္ျပစာအုပ္တအုပ္ရွိသည္ ။စာအုပ္အမည္က ၀မ္းနည္းရမွာလား၀မ္းသာရမွာလားမိသိန္းၾကည္ဟူ၍ျဖစ္သည္ ။ ကာတြန္းဦးျမင့္သိန္းေရးဆြဲေသာစံေရြွျမင့္ရုပ္ျပစာအုပ္အမည္ျဖစ္မည္ထင္သည္ ။ယခုအခါက်ြန္ေတာ္လည္း စံေရြွျမင့္ကဲ့သို့ပင္ ၀မ္းနည္းရမွာလား၀မ္းသာရမွာလားဟူေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကိုျမင္ေတြ ့ေနရပါသည္ ။ထိုျဖစ္ရပ္ကား ျမန္မာျပည္အတြင္းတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ၾကျဖတ္ၾက တိုက္ၾကခိုက္ၾကေသာ စစ္ပြဲမ်ား ၊တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္ ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ KIA ေခါ ္ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ ့တို ့၏စစ္သတင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန့က ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့ (KIO) ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ ့ ( KIA) တို ့၏အေရးပါေသာ စစ္စခန္းတခုျဖစ္သည့္ ဂီဒြန္စခန္း (အခ်ိဳ့ကလည္း ဂ်ိဒြန္စခန္းဟုအသံထြက္သည္ )ကိုျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေလေၾကာင္း ၊ၾကည္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္တိုက္ခိုက္ျပီးလက္ရသိမ္းပိုက္လုိက္ေၾကာင္းသတင္းမ်ားထြက္ေပါ ္လာသည္ ။နွစ္ဖက္စလံုး အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားျပားေၾကာင္းသိရသည္ ။ ေဖ.စစ္ဘြတ္တြင္ ဟိုဘက္သည္ဘက္ အားက်မခံ တင္ထားေသာ က်ဆံုးစစ္သားဓာတ္ပံုမ်ားကိုျမင္ရသည္ကရင္နင့္စရာျဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ့၊ ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမေရွ့တြင္ လူတေထာင္ခန့္စုေ၀း၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ တရားေသာစစ္ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ေထာက္ခံပြဲ ဟူ၍က်င္းပခဲ့သည္ ။ထိုအခါ က်ြန္ေတာ္စဥ္းစားမိသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတေယာက္အေနနွင့္ စစ္ပြဲေတြကိုေထက္ခံရမွာလား ၊ စစ္ပြဲေတြကိုဆန္ ့က်င္ကန့္ကြက္ရမွာလား ဆိုေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္သည္ KIA ကိုမေထာက္ခံ ။ အားမေပး ။ ျပည္သူလူထုထိခိုက္နစ္နာေစေသာအျပဳအမူ ၊နိုင္ငံေတာ္မတည္ျငိမ္ေစေသာ အၾကမ္းဖက္မွုမ်ားကိုမၾကိဳက္ ။ နိုင္ငံ၏ အဓိကကုန္သြယ္ရာနယ္စပ္စခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္လို ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအားစစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ပဲ တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို မနွစ္ျမိဳ ့ ။အရပ္သားေတြထိခိုက္ေသေၾကေစေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုမေထာက္ခံ ။ သို့ေသာ္ KIA လို လက္နက္စြဲကိုင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မည္သည့္စစ္၀ါဒီမ်ားေခါင္းေထာင္ထလာျခင္းကိုမွမနွစ္သက္ ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္တေၾကာ့ျပန္လာမည့္အေရးကို မလိုလားေခ် ။ ထို့ေၾကာင့္ကန့္ကြက္လ်င္လည္းသတိၾကီးစြာထား၍ကန့္ကြက္မည္ ။ေထာက္ခံလ်င္လည္း သတိၾကီးစြာထား၍ေထာက္ခံရမည္ဟု မိမိဘာသာမူ၀ါဒခ်မွတ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္သည္ သာကူးမဟုတ္ ၊ျခံစည္းရိုးေပါ ္ခြထိုင္၍နိုင္မည့္ဘက္သို့ခုန္ခ်တတ္ေသာၾကားေနသမားမဟုတ္ ။ သို ့ေသာ္ စစ္ေထာက္ခံေရး၊စစ္ဆန့္က်င္ေရးနွစ္ခုစလံုးကို ဆန္ ့က်င္၏ ။

စစ္ပြဲေတြရပ္ဟုဆိုကာနဖူးစည္းေတြဘာေတြနွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵေတြျပ ၊ ပါေဖာမန့္ေတြလုပ္တာမ်ိဳးကိုက်ြန္ေတာ္လက္မခံ ။ ဒါေတြသည္အလကားသက္သက္ For Show ေတြျဖစ္သည္ ။ ဆႏၵျပရံုနွင့္ဘယ္စစ္ပြဲမွကမၻာေပါ ္တြင္ရပ္ဆုိင္းသြားသည္မဟုတ္ ။ စစ္ပြဲေတြရပ္ဟုေအာ္ေနရံုနွင့္ ဘယ္ေတာ့မွစစ္ပြဲသည္ရပ္သြားမွာမဟုတ္ ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲသည္လည္းေကာင္း။ပထမကမၻာစစ္ ၊ဒုတိယကမၻာစစ္သည္လည္းေကာင္း ၊ အီရန္အီရတ္စစ္ပြဲသည္လည္းေကာင္းဆႏၵျပမွုေၾကာင့္စစ္ၾကီးျပီးဆံုးသြားသည္မဟုတ္ ။ကမၻာေပါ ္တြင္စစ္ပြဲကိုရပ္နိုင္တာနည္းနွစ္နည္းပဲရွိသည္ ။ ထိုနည္းနွစ္မ်ိဳးမွာ တဖက္နွင့္တဖက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးကာ ကိုလံဘီယာျပည္တြင္းစစ္ ျပီးဆံုးသြားသလိုမ်ိဳး ၊ ကေမၻာဒီးယားျပည္တြင္းစစ္ျပီးဆံုးသြားသလိုမ်ိဳး ၊ အီရန္အီရတ္စစ္ပြဲျပီးဆံုးသြားသလိုမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္မ်ားေဆြးေႏြးညွိနွိုင္းသေဘာတူညီကာ စားပြဲ၀ိုင္းမွတဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရကာ စစ္ပြဲကိုရပ္တန့္သည့္နည္းသည္ ပထမနည္းျဖစ္သည္ ။ ဒုတိယနည္းမွာ တဖက္နွင့္တဖက္သည္းၾကီးမည္းၾကီး တိုက္ခိုက္ၾကျပီးသည့္ေနာက္ အရွံုးအနိုင္ေပါ ္ကာ စစ္နုိင္သူစစ္ရွံုးသူေပါ ္ေပါက္လာျပီး စစ္ပြဲျပီးဆံုးသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုနည္းျဖင့္ ပထမ ကမၻာစစ္ျပီးဆံုးခဲ့သည္ ။ အေမရိကန္ကအနုျမဴဗံုးၾကဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္လက္နက္ခ်ကာ ၀င္ရိုးတန္းနိုင္ငံမ်ား(အီတလီ ၊ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္)စစ္ရွံုးျပီး အေမရိကန္နွင့္ မဟာမိတ္မ်ားစစ္နိုင္ကာ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးဆံုးခဲ့သည္ ။ ေတာင္နွင့္ေျမာက္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ ေျမာက္ဗီယက္နမ္တပ္ဖြဲ့မ်ားက ဆိုင္းဂံုျမိဳ ့ကို ၁၉၇၅ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန့တြင္သိမ္းပိုက္နိုင္ကာ ထိုေန့တြင္ပင္ ေတာင္ဗီယက္နမ္တပ္ဖြဲ့မ်ားက လက္နက္ခ်ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျပီးဆံုးျပီး ေတာင္နွင့္ေျမာက္ဗီယက္နမ္ကိုေပါင္းစည္းကာ ဟိုခ်ီမင္းက ဗီယက္နမ္ကြန္ျမူနစ္နိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေပ၏ ။ ေတာင္ပိုင္းနွင့္ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ခိုက္ၾကေသာအေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္တြင္လည္း က်ြန္စနစ္ကိုလိုလားေသာေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ခုနစ္ခုနွင့္ဖြဲ့ထားသည့္ကြန္ဖယ္ဒရိတ္တပ္ေပါင္းစုကို သမၼတလင္ကြန္းဦးေဆာင္ေသာ က်ြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းလိုသည့္ေျမာက္ပိုင္းအစိုးရတပ္မ်ားက အနုိင္ရလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၁၈၆၁ မွ ၁၈၆၅ အထိေလးနွစ္တုိင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေမရိကန္နိုင္ငံသားေပါင္း ေျခာက္သိန္းနွစ္ေသာင္းနွင့္ ရွစ္သိန္းခြဲၾကားေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရေသာစစ္ပြဲမွာအဆံုးသတ္ခဲ့ရေပ၏ ။ဆိုလိုရင္းမွာ စစ္ပြဲတပြဲျဖစ္ပြားေသာအခါ အရွံုးအနိုင္ေပါ ္သြားေသာအခါစစ္ပြဲျပီးတတ္သည္ဟူသည့္ အင္မတန္ခိုင္မာသည့္မူ၀ါဒျဖစ္သည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ကမၻာေပါ ္တြင္စစ္ပြဲမ်ားျပီးဆံုးသြားျခင္းတြင္အဓိကအားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွုေအာင္ျမင္သြားျခင္းဆိုေသာနည္းနွင့္ တဖက္ဖက္မွ ေအာင္ပြဲဆင္အနိုင္ရသြားေသာနည္းဆိုျပီးနည္း နွစ္နည္းသာေတြ ့ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။အထူးသျဖင့္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားမွာ အခ်ိန္သိပ္မၾကာလိုက္ပဲ တဖက္ဖက္ကစစ္နိုင္၍ စစ္ပြဲျပီးသြားၾကတာမ်ားသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေၾကာင့္စစ္ပြဲေတြျပီးသြားတာလည္းရွိသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံကိုၾကည့္ပါ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့နိုင္ငံတြင္ ယေန့တိုင္စစ္ပြဲေတြမျပီးဆံုးေသးပဲရွိေနတာမည္သူ့ကိုအျပစ္တင္ရမည္နည္း ။ဘာေတြမွားေနသနည္း ။ လက္နက္ကိုင္ေနေသာသူမ်ားအားလံုးသည္ တကယ္ေကာ ရင္ထဲအသည္းထဲက စစ္ပြဲေတြျပီးေစခ်င္ပါသလား ။ စစ္ပြဲေတြတကယ္ကိုမရွိေစခ်င္ေတာ့တာလား ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္ အားသြန္ခြန္တိုက္လိုခ်င္တာမွဟုတ္ၾကရဲ့လား ။စစ္ပြဲ ေတြရွိေနမွ မိမိအေနအစာေးခ်ာင္မည့္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေတြရွိေနၾကသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္ ။ ဘာေၾကာင့္ကမၻာေပါ ္တြင္ စစ္ပြဲေတြျပီးေစေသာနည္းနွစ္နည္းလံုးျမန္မာျပည္တြင္အလုပ္မျဖစ္တာလဲဟုစဥ္းစားၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းစစ္သည္ ကမၻာေပါ ္တြင္အရွည္ၾကာဆံုးစစ္ပြဲဟု စံခ်ိန္တင္ထားသည္။သူ ့ေနာက္မွျဖစ္ေသာျပည္တြင္းစစ္မ်ားျပီးဆံုးကုန္ၾကျပီ ။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးပင္ျပီးဆံုး၍ တတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ေတာ့မလိုလိုျဖစ္ေနေသာကမၻာၾကီး၀ယ္ ျမန္မာနိုင္ငံကေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးကတည္းကတိုက္လုိက္ၾကတာယခုထိအေျဖမထြက္ေသးဘူးဆိုေတာ့ ဒီဘဒၵကမၻာမွာေရာစစ္ပြဲေတြျပီးၾကဦးမွာလား ။ ေနာင္ပြင့္မည့္အရိေမေတၱယ်ဘုရားလက္ထက္အထိစစ္ပြဲေတြနွင့္ၾကိဳဆိုေတာ့မွာလားဟုသံသယ၀င္မိပါသည္ ။ ရွင္းေအာင္ေျပာရလ်ွင္ စစ္ပြဲေတြဘာေၾကာင့္သံမဏိၾကာရွည္ေနသလဲဆိုလ်ွင္ စစ္ပြဲမွအက်ိဳးအျမတ္ရေနသူေတြရွိေနလို ့ ၊ထိုသူေတြက စစ္ပြဲကိုရွိေနေစခ်င္လို ့ဟုသာေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးပြဲေတြလုပ္ခဲ့၏ ။ယခုအစိုးရလက္ထက္မွာလည္းလုပ္ေနဆဲ ။ အခ်ိဳ ့အဖြဲ ့မ်ားက အစိုးရနွင့္လက္တြဲကာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ( Ceasefire Agrement ) တြင္လက္မွတ္ထိုးသည္ ။အခ်ိဳ ့အဖြဲ ့ေတြကအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာလက္မွတ္ထိုးဖို့ျငင္းဆန္သည္ ။ လက္မွတ္မထိုးေသာအဖြဲ ့မ်ားကို တပ္မေတာ္က စစ္ေရးအရဖိအားေပးသည္ ။ထိုအခါ ရင္ဆုိင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ပါးကိုက္ေတာ့နားကိုက္ၾကသည္ ။ သူကဒီစခန္းတိုက္ေတာ့ ငါတို့က ဟိုေနရာကို၀င္ခ်မယ္ဆိုတာေတြျဖစ္လာသည္ ။ မင္းတို့က ဒီေနရာတိုက္ေတာ့ ငါတို့ကမင္းတို့ ဌာနခ်ဳပ္ကိုထိုးစစ္ဆင္တယ္ဆိုတာေတြျဖစ္လာသည္ ။ စစ္ဆင္ၾကသည္ ။ သတ္ၾကသည္ ။ေသၾကသည္ ။ မတည္ျငိမ္မွုေတြျဖစ္သည္ ။ ေသာကပင္လယ္ေ၀ၾကသည္ ။ ေျပးၾကလြွားၾကသည္ ။ စစ္၏အနိဌာရံုေတြေပါ ္သည္ ။ နိုင္ငံတကာတြင္ မတည္ျငိမ္ေသာမျငိမ္းခ်မ္းေသာ မိမိနိုင္ငံသားခ်င္းသတ္ျဖတ္ေနေသာနိုင္ငံအျဖစ္္အဆိုးျမင္ခံၾကရသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုန္သည္ ။ သယံဇာတမ်ားျပဳတ္းတီးသည္ ။ နိုင္ငံဆင္းရဲမြဲျပာက်သည္ ။ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ပို၍အေရးပါအရာေရာက္လာသည္ ။

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ေဆြးေႏြးပြဲနည္းျဖင့္လည္းမျငိမ္းခ်မ္းနိုင္ ၊ တဖက္ကိုတဖက္ကအနိုင္တိုက္၍လည္းစစ္ပြဲမျပီးနိုင္ပဲဇာတ္ေမ်ာၾကီးျဖစ္ကာတိုင္းျပည္နစ္နာေနရ၏ ။ KNU နွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေသာအခါ ကိုးကန္ ့ကထခ်၏ ။ ကိုးကန္ ့ကိုနွိမ္နွင္းလိုက္ေသာအခါ KIA ကထလာျပန္သည္ ။ KIAနွင့္တိုက္ပြဲျပီးသြားေသာအခါ ၀တို ့ကတစခန္းထလာဦးမည္လားမသိ ။ ထိုကဲ့သို ့ ဂ်ာေအးသူ ့အေမရိုက္ျဖစ္ကာ ဘယ္ေတာ့မွျငိမ္းခ်မ္းနိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ ။ ျမန္မာျပည္မျငိမ္းခ်မ္းလ်ွင္ ျငိမ္းခ်မ္း၍လံုျခံဳေရးစိတ္ခ်ရပါမွ နိုင္ငံေရးတြင္တပ္မေတာ္ပါ၀င္မွုကို ေနာက္ဆုတ္ပါမည္ဟုေျပာထားေသာ တပ္မေတာ္သည္လည္းဘယ္ေတာ့မွေနာက္ဆုတ္မွာမဟုတ္ေတာ့ ။ မျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးတြင္တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံု ျပဳျပင္ေရးတြင္အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေနသည္ ။ မျငိမ္းခ်မ္းျခင္းေၾကာင့္တပ္မေတာ္က နိုင္ငံေရးမွမထြက္ဟုဆို၏ ။ တပ္မေတာ္ကပါေနသျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လူေတြကမၾကိဳက္ၾက။ ျပင္ခ်င္ေသာ္လည္းတပ္မေတာ္ကသေဘာမတူလ်ွင္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္လို့မရ ။အားလံုးမွာ ကရြတ္ကင္းေလ်ွာက္သလိုအဆံုးမရိွေသာ သံသရာ၀ဲၾသဃၾကီးထဲတြင္ပိတ္မိေနသည္ ။ ထို၀ဲၾသဃၾကီးထဲမွၾကိဳးစား၍ရုန္းထြက္ၾကည့္ေစခ်င္သည္ ။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားသည္ ကိုယ္က်ိဳးေတြကိုစြန္ ့ရမည္ ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ျငမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးၾကစမ္းပါ ။ ဟိုအခ်က္သည္အခ်က္စသည္ျဖင့္ ကတ္တီးကတ္ဖဲ့စဥ္းစားမေနနွင့္ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းလက္နက္ခ်ရေသးတာမဟုတ္သျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးၾကေစခ်င္သည္ ။ မိမိအတၱ ၊မိမိအဖြဲ ့၊မိမိလူမ်ိဳးစု အက်ိဳးစီးပြားထက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာတနိုင္ငံလံုးမ်က္နွာနွင့္အနာဂါတ္ကို ေထာက္ထားကာ လက္မွတ္ထုိးလိုက္ၾကပါ ။ KNU လိုကာလရွည္ၾကာလက္နက္စြဲကိုင္တိုက္ခိုက္လာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ရွစ္ဖြဲ့ပင္လက္မွတ္ထိုးနိုင္လ်ွင္ ၊ ကခ်င္ (KIO/KIA)အပါအ၀င္ ကရင္နီအဖြဲ ့( KNPP) ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ( NMSP)ဘာေၾကာင့္မ်ားမထိုးနိုင္ရသနည္း။SSPP/SSAအဖြဲ့ကဘာ့ေၾကာင့္မ်ားမထိုးနိုင္ရသနည္း ။ ျပည္ေထာင္စုမ်က္နွာေတာ့နည္းနည္းေထာက္ထားၾကဖို ့ေကာင္းသည္ ။ ထိုသို့အားလံုးတျပိဳင္နက္လက္မွတ္ထိုးျပီးျပီးခ်င္းလည္း လက္နက္မ်ားကိုလာသိမ္းမည္မဟုတ္ ။ကိုိယ့္လက္နက္ကိုယ္ကိုင္ထားခြင့္ရွိေသးရာ နွစ္ေပါင္း ၆၈နွစ္ခန့္အေျဖမေပါ ္ေသာလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကိုခ်ဥ္းကပ္နည္းအသစ္ျဖင့္ အေျဖရွာၾကည့္သင့္သည္ ။ တပ္မေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆)ခ်က္ကိုလည္းေလွနံဓားထစ္သေဘာမဟုတ္ပဲ ညွိနွိုင္းေျဖေလ်ာ့၍ရနိုင္သည့္အခ်က္မ်ားဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကေရာ ၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကေရာသေဘာထားသင့္သည္ ။ တပ္မေတာ္ကစြဲကိုင္ထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆)ခ်က္ဆိုသည္မွာ

(၁) ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိရန္
(၂) သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္
(၃) ျငိမ္ခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေပါ ္အျမတ္မထုတ္ရန္
(၄) ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပါ ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ ။
(၅) နိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ထားသည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္
(၆) ဒို့တာ၀န္အေရးသံုးပါးနွင့္ဒီမိုကေရစီအနွစ္သာရကိုလက္ခံျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေလ်ွာက္လွမ္းေနမွု တြင္လုိက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္

ဟူ၍ျဖစ္သည္ ။ ဤအခ်က္ေျခာက္ခ်က္တြင္မေၾကနပ္စရာဟူ၍ နံပါတ္ေျခာက္အခ်က္ကိုပင္ၾကံဖန္အျပစ္တင္စရာရွိသည္ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီမက်ပဲ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေနနိုင္ရန္ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒျဖစ္သည္ ။ ထိုဥပေဒအတိုင္းသြားလ်ွင္ဒီမိုကေရစီသို့ေရာက္ပါ့မလားဆိုတာ ေတြးစရာျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သေဘာမတူတာေတြကိုေနာက္မွနိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေဆြးေနြး ၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုတာေလာက္ေတာ့ လက္မွတ္ထိုးဖို့၀န္မေလးသင့္ဟုထင္သည္ ။ ထိုအခ်က္ေျခာက္ခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွအေသးစိတ္ခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းကေလးေတြလည္းရွိွိသည္ဆို၏ ။ထိုအခ်က္မ်ားမွာ လူမသတ္ရန္ ၊ အဓမၼတပ္သားစုေဆာင္းျခင္းမျပဳရန္ ၊ ဆက္ေၾကးမေကာက္ရန္ ၊တပ္ေနရာသစ္တိုးခ်ဲ့တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳရန္ ၊ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ့မ်ားအတြင္းသို ့အပစ္ရပ္ထားေသာ အဖြဲ့မွတပ္သားမ်ားထည့္သြင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရန္ ၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ၀င္ေ၇ာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္နွင့္ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္ရွိ ျပည္သူ ့စစ္တပ္ဖြဲ့၀င္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရန္တို့ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ထိုစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ (SNLD) ဥကၠဌဦးခြန္ထြန္းဦးက

“တပ္မေတာ္ကေတာ့ ဆက္ေၾကးမေကာက္နဲ့လြယ္လြယ္ေျပာမွာေပါ့။သူတို့ကနိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ရွိတာကိုး ။တဘက္ကၾကည့္ျပန္ေတာ့တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့ေတြကလည္းဒါကိုဘယ္လုပ္ခ်င္မလဲ ၊လိုက္နာဖို့လည္းခက္တယ္ “

ဟုေထာက္ျပခဲ့သလို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ( RCSS/SSA) မွဗိုလ္ၾကီးစိုင္းမိန္းက

“အမွန္ဆိုရင္ဒီအခ်က္ေတြြက နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ သြားေဆြးေႏြးရမယ့္အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ဥပမာ တပ္သားသစ္မစုေဆာင္းရဘူး ဆိုတဲ့ေနရာမွာ တဘက္ကိုက်ေတာ့ပိတ္ပင္ထားျပီး တပ္မေတာ္က်ေတာ့အင္အားေတြစုေနတယ္၊ခ်ဲ့ေနတယ္ ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အေရအတြက္က တပ္မေတာ္ကိုမမီပါဘူး ။တကယ္ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားတယ္ဆိုရင္ တပ္ေတြေတာင္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ့နီးစပ္ရာေနရာေတြမွာ ေလ်ွာ့ခ်ေပးရမယ္။ တပ္ေတြဆုတ္ေပးတာမ်ိဳးလုပ္ရမယ္ “

ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္ ။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ သူ ့အျမင္ကိုယ့္အျမင္ရွိၾကေပမည္ ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတကယ္လိုလားစိတ္ျဖင့္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ငါနဲ့မတူငါ့ရန္သူစိတ္ကို နွစ္ဘက္စလံုးကစြန္ ့ပယ္ရေပမည္ ။

လိုရင္းကိုေျပာရလ်ွင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ျပည္တြင္းစစ္မွာ မျပီးနိုင္မစီးနုိင္ရွည္ၾကာေနပါျပီ ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္ကေရာ ၊တပ္မေတာ္ဘက္ကေရာ သံေ၀ဂရရန္အခ်ိန္တန္ပါျပီ ။ျပည္တြင္းစစ္သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားအားလံုးစုေပါင္း၍တယုတယေမြးျမဴထားသည့္နွယ္ နွစ္ေပါင္းၾကာရွည္သည္အထိ ဖြံ့ျဖိဳးေ၀စည္ကာရွင္သန္ၾကီးထြားေနပါသည္ ။ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္လ်ွင္စစ္ပြဲေတြကိုရပ္ၾကပါ ။ မည္သူကမည္သူ့ကိုသတ္၍ အနိုင္ယူလိုက္သည္ျဖစ္ေစ ေသဆံုးၾကသူမ်ားမွာ ကုလားလည္းမဟုတ္ ၊တရုတ္လည္းမဟုတ္ ၊ အဂၤလိပ္လည္းမဟုတ္ ၊ ဂ်ပန္လည္းမဟုတ္ ကိုယ့္နိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။မာနယ္ပေလာစခန္းက်သြား၍လည္း၀မ္းသာစရာမဟုတ္ ၊ ဂီဒြန္စခန္းက်သြား၍လည္း၀မ္းသာစရာမဟုတ္ ။ျမန္မာတနိုင္ငံလံုးျငိမ္းခ်မ္းသြားမွသာ၀မ္းသာစရာျဖစ္သည္ ။ ထို့ထက္ပို၍ဆိုရလ်ွင္ လြွတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သူမ်ား ထြက္ခြာသြားေသာအခါ ၊ အစိုးရအဖြဲ့တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္မွအမည္စာရင္းတင္သြင္းသူ၀န္ၾကီးသံုးပါးေနရာတြင္သမၼတစိတ္ၾကိဳက္ခန့္အပ္ခြင့္ရွိသည့္အခါ ၊ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္နိုင္သည့္အခါ ၊ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစိုးရက နိုင္ငံေတာ္၏လံုျခံဳေရးနွင့္ကာကြယ္ေရးကိုစီမံခန့္ခြဲခြင့္အျပည့္အ၀ရွိလာသည့္အခါ ။ျပည္တြင္းစစ္ပြဲၾကီးျပီးဆံုးသြားသည့္အခါ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီအျပည့္္အ၀ရျပီဆိုသည့္အခါမ်ားတြင္သာ ျပည္သူလူထုက၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေပ်ာ္ရြွင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ယခုအခါမွာေတာ့ ၀မ္းနည္းရမွာလား ၀မ္းသာရမွာလားအမိျမန္မာျပည္ဟုသာ ေျပာခ်င္ပါေတာ့သည္ခင္ဗ်ား။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္
၂၃.၁၂.၂၀၁၆

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7580,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16132,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,151,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၀မ္းနည္းရမွာလား၀မ္းသာရမွာလားအမိေျမ သရ၀ဏ္(ျပည္)
၀မ္းနည္းရမွာလား၀မ္းသာရမွာလားအမိေျမ သရ၀ဏ္(ျပည္)
https://1.bp.blogspot.com/_7u1Lw3-AF7w/S98BDNJrE1I/AAAAAAAABIA/5xMRJw24Vl4/s1600/dove1(2).jpg
https://1.bp.blogspot.com/_7u1Lw3-AF7w/S98BDNJrE1I/AAAAAAAABIA/5xMRJw24Vl4/s72-c/dove1(2).jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/blog-post_733.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/blog-post_733.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy