ျမန္မာက်ပ္ေငြက်ဆင္းျခင္း ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ အစီရင္ခံစာပို႔မည္ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- UMFCCI)
    ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာေငြက်ပ္တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္း အေျခအေနသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑အေပၚ ထိခိုက္ေစမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းအေထြေထြ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ လာေစေရး အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္(U.M.F.C.C.I) မွ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ အၾကံဳျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာကို ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တစ္ၾကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုကာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေနျခင္းအေျခအေန၊ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ တည္ျငိမ္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဆို္ပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရ ေရတို ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုု စနစ္တက် ျပဳစုကာ အၾကံျပဳစာ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိေငြလဲႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားေငြ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား ကြာဟမႈ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖုိး ျမင့္တက္လာကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားအားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျမင့္မားေနျခင္း၊ တရားမဝင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အားေကာင္းေနျခင္းႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းကစားၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ပါက Free Floating Exchange Rate အစား Managed Floating Exchange Rate စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးသင့္ၿပီး ေငြေၾကးေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာနည္းျဖင့္ ထိန္းညွိေပးရန္၊ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အား လိုအပ္ပါက ဝင္ေရာက္ ထိန္းညွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကး ေစ်းကစား သူမ်ားအား သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေၾကညာရန္၊ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းထိန္းညွိျခင္း ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ တရားမဝင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အား တုိက္ဖ်က္၍  ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသံုုးျပဳသူမ်ားအၾကားသာ တိုက္ရိုက္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳေစရန္၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အေကာင့္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ အမ်ားဆံုး ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ေငြထုတ္ယူရန္ သတ္မွတ္တားျမစ္ထားမႈအား ခ်က္ခ်င္း ပယ္ဖ်က္ရန္ ဟူ၍ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္အား သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

 က်ပ္ေငြ ဝယ္လိုအားျမႇင္႔တင္နိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြလႊဲေပးေခ်မႈတြင္ က်ပ္ေငြကိုသာ အသံုးျပဳေရး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ (ဥပမာ - ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္၊ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ၊ လူသံုးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လစာမ်ားေပးေခ်ျခင္း မ်ားတြင္)အေၾကြးဝယ္ကဒ္ (Credit Card) မ်ား အသံုးျပဳ၍ က်ပ္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား တိုးျမင့္လာေစေရး အစိုးရမွ တြန္းအားေပးရန္  ဟူ၍ အႀကံျပဳထားသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.