ျပည္ပတြင္ လက္ထပ္မည့္ သူမ်ားအား အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳေထာက္ခံခ်က္ ေပးမည္ မဟုတ္


ျပည္ပတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ကို ဗဟိုတရား႐ုံး ညြန္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္မည္မဟုတ္ . ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပုဇြန္ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္လြင္က “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၃၅၃ အရ မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီမွတစ္ပါး အသက္ကို ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို ျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ မရွိေစရ” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါလ်က္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္လႊာ (ႏိုႀတီ) အေပၚ ေထာက္ခံခ်က္ေပး ရန္ ျငင္းဆန္ေနျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္၍ ျပည္ပသို႔ လိုက္ပါသြားၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ သည့္ အေနျဖင့္ လက္ထပ္ က်မ္းက်ိန္လႊာကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန႔္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္ ၂/၉၈ ကို ထုတ္ျပန္ထား သည့္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဦးေက်ာ္တင္က “ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား နိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးဦးက လက္ထပ္ေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္လႊာ ျပဳလုပ္လာပါက မည္သည့္ တရား႐ုံးကမွ် လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မျပဳရန္ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား အတြက္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳေထာက္ခံခ်က္ ကန္႔သတ္ ထားေသာ္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္း(သို႔မဟုတ္) ပညာသင္ သြားေရာက္မည့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အပ်ိဳ/လူပ်ိဳ ျဖစ္မွသာ လက္ခံမည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္း၏ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ပါရွိပါက ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

အဆိုတင္သြင္းသည့္ ဦးျမင့္လြင္က “တရား႐ုံးခ်ဴပ္က ညြန္ၾကားခ်က္ အရ ေပးလို႔မရဘူး ေျပာတယ္။ ဒီတရား႐ုံးက ဖြဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အပိုဒ္ ၁၆ မွာ ဆိုရင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူ ေယာက္်ားမိန္းမ လြတ္လပ္စြာ လက္ထပ္ႏိုင္တယ္။ ပဋိညာဥ္ ပုဒ္မ ၂၇ မွာဆိုရင္ လက္ထပ္ျခင္းကို တားျမစ္တ့ဲဟာ ပ်က္ျပယ္တယ္ ျပ႒ာန္းထားတာ ရွိတယ္။ သူက ဆန္႔က်င္တယ္ ဆိုရင္ ျပန္စိစစ္ေပးမယ္ ေျပာတယ္။ ဘယ္ေတာ့စိစစ္ေပး မလဲေ ျပာေတာ့ ျမန္ျမန္စိစစ္မယ္ ေျပာတယ္” ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ ညေနပိုင္းက The Ladies News သို႔ ေျပာသည္။

ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သာမက တစ္မၻာလုံးတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ဆိုပါက အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ အီတလီႏုိင္ငံမွအပ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သူမ်ား မယားအား ခိုးယူေပါင္းသင္းပါက တရားစြဲပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္လြင့္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“တရား႐ုံးကို လက္ထပ္ဖို႔ လာၾကတဲ့အခါ ကိုယ့္တိုင္းျပည္က ဘာမွ လုပ္မေပးႏိုင္ေတာ့ တိတ္တိတ္ပုန္း မယားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားသြားၿပီးေတာ့ ပတ္စ္ပို႔က နီနီ၊ တိုင္းျပည္က မြဲမြဲ၊ လူက တရားမဝင္ မယား။ ျဖစ္ေနတဲ့ ပုံစံက။ ယိုးဒယားမွာဆိုရင္ အမ်ားႀကီးပဲ”ဟု ဦးျမင့္လြင္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရွိေနသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံရွိ တရား႐ုံးမ်ား၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ မွတ္ပုံတင္႐ုံးမ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္အခါ အိမ္ေထာင္မရွိ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္လႊာ တစ္ေစာင္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ထပ္လိုသည့္ အပ်ိဳ လူပ်ိဳမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ လာ၍ တရား႐ုံး ေရွ႕တြင္ က်မ္းက်ိန္ဆိုသည့္အခါ တရားသူႀကီးက မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး၍ တံဆိပ္တုံး ထုေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအခါ တရားသူႀကီး ထုေပးလိုက္သည့္ တံဆိပ္တုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံဆိပ္တုံးျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳေပး ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထိုသို႔ တရားဝင္ လက္ထပ္ခြင့္မရသျဖင့္ တရားဝင္ အေမြဆက္ခံခြင့္ အပါအဝင္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္ မ်ား သည္လည္း ဥပေဒအရ မည့္သည့္ အခြင့္အေရးမွ မရရွိေတာ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္လြင္က ေျပာသည္။

စိုင္းဟန္
The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.