ကေလးနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ လိင္ေစာ္ကားမႈေတြကိုင္တြယ္ဖို႔ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းမည္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္(MOI)
အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြအျပင္ မသန္စြမ္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲ သံုးစားမႈေတြ ကိုထိေရာက္စြာကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒေတြ အသစ္ေတြေရးဆြဲေနသလို အေရးယူမႈပိုင္းမွာလည္း ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မွ်တမႈ မရွိတာ ေတြ႔ရရင္ ျပန္လည္အေရးယူ ႏိုင္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႔ ျပည္တဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားခံခဲ့ရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လည္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ကိုလည္းစီစဥ္ေနၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈေတြလုပ္မယ္လို႔ ဂတိေပးေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းကေမခကေပးပို႔ထားပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အၾကမ္းဖက္တာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈေတြ တိုးပြားလာတာမွာ ထိေရာက္ တဲ့အေရးယူမႈမရွိတဲ့အေပၚေဝဖန္မႈေတြရွိေနခ်ိန္မွာဘဲ အစိုးရဘက္က လႊတ္ေတာ္မွာ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္သြားမယ္လို႔ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာေျပာဆိုလိုက္တာပါ။

“တရားရံုးကေန ခ်မွတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ဆက္လ်င္းၿပီး ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ မွ်တမႈမရွိတဲ့အမႈေတြကို စီစစ္ၿပီး၊ အယူခံမႈ စီစဥ္မွႈမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းေတြကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေခၚထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈအပိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း မိမိတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေပၚ တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ထိေ၇ာက္ေသာျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေ၇းအတြက္ကို လူမႈ၀န္ထမ္းနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢရဲ႕ Convention ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအၾကံျပဳခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအျဖစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကိုလည္း အသင့္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွ ကေလးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၊ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚမွာ က်ဴးလြန္ တဲ့ မုဒိမ္းမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိေ၇ာက္ဟန္႔တားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေ၇းကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။”

ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

လက္ရွိ ျပည္တဲေရးဘက္ကထုတ္ျပန္ထားတဲ့စာရင္းေတြအရ ဒီႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလအထိက ကေလးငယ္ေတြအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ ကားမႈဟာ မုဒိန္းမႈေတြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂ဆနီးပါးတိုးလာပါတယ္။ အသက္အပိုင္းအျခားအရဆိုရင္လဲ ၂ႏွစ္အရြယ္က စၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္ခံရတာ မ်ိဳးရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုေတြတိုးတက္လာတဲ့ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ ဘယ္လိုလူေတြက ပိုၿပီးက်ဴးလြန္သလဲဆိုတာကို ခုလို လႊတ္ေတာ္မွာ ေကာက္ယူထားတဲ့ စစ္တမ္းကေန ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို စိစစ္တဲ့အခါမွာ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ ၅. ၀၉ ရာခိုင္ႏွဳန္း၊ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ လူငယ္ ၈.၃၇ ရာခိုင္ႏွႈန္း ၁၈ ႏွစ္မွ ၅၀ ႏွစ္အထိက ၈၀.၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းနဲ႔ ၅၀ နဲ႔ အထက္က ၆. ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားပင္လွ်င္ အဓမၼက်ဴးလြန္မႈေတြကို ျပဳလုပ္လာေၾကာင္းလည္း က်ေနာ္တို႔ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အမ်ားဆံုးကေတာ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္နဲ႔ အသက္ ၅၀ ၾကား အရြယ္ေတြဟာ ကေလးသူငယ္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို အမ်ားဆံုးက်ဴးလြန္ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာသံုးသပ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ႏွစ္အလိုက္ မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈ အေရအတြက္ေတြမ်ားလာသလိုပဲ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြကလည္း ျမင့္မားလာတာကိုလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။”

အဓမၼျပဳက်င့္မႈခံရသူ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ မိသားစုေတြဟာလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိသားစု အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ႀကီးျပင္းၾကရသူေတြ အမ်ားစုျဖစ္တာေၾကာင့္ မိဘေတြက သားသမီးကုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးႏုိင္တာ၊ က်ဳးလြန္မႈေတြျဖစ္ေအာင္ အားေပးရာေရာက္ေစတဲ့ ညစ္ညမ္းစာေပ၊ ဗြီဒီယုိေတြ ႏွိမ္နင္းဖို႔လိုေနတာ ေတြေၾကာင့္လို႔ ေထာက္ျပမႈေတြရွိေနပါတယ္။

လက္ရွိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ ကားခံရသူေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ၀ုိင္းပယ္မႈနဲ႔ မိသားစု အေနနဲ႔ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေရး အခက္အခဲေပါင္းစုံနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရမႈ စတာေတြနဲ႔ ႀကံဳေနတာေတြရွိတာေၾကာင့္ အစိုးရက ထိေရာက္စြာ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေပးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ခုလို အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

“က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ ကေလးမ်ားအား အျပစ္တင္ျခင္း လူအသိုင္းအ၀ိုင္မ်ားမွ ပစ္ပယ္ထားျခင္းမ်ား မျပဳၾကပဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ကုစားရန္လိုအပ္ သကဲ့သို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒအရ မဟုတ္ပဲ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြအေပၚ အထူးဥပေဒေတြျပဌာန္းၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တဲ့အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ေတြသတ္မွတ္ၿပီး အျပစ္ေပးအေရးယူရန္လိုအပ္ပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြ အႏုိင္က်င့္ ေစာ္ကားခံရမႈေတြမွာ က်ဳးလြန္သူေတြဟာ သူစိမ္းေတြတင္မဟုတ္ဘဲ၊ ေသြးသားေတာ္စပ္သူေတြပါ ပါ၀င္ေနတဲ့ အတြက္လည္း ကေလးငယ္ေတြဘ၀ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ပုိၿပီးစုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေနရဆဲပါ။

ဥပေဒအသစ္ေတြေရးဆြဲေနျပဌာန္းေနၿပီလို႔ အစိုးရဘက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီဥပေဒကို ဘယ္ခ်ိန္လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပမလဲဆိုတာကေတာ့ ဝန္ႀကီးကေျပာဆိုသြားျခင္းမရွိပါဘူး။

၀န္ႀကီးကေတာ့ ကေလးသူငယ္ေတြအျပင္ မသန္စြမ္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲ သံုးစားမႈေတြ ကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒ ေတြျပဌာန္းၿပီးထိေရာက္စြာ အေရးယူဖို႔လဲ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ဂတိေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေမခ/ ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1303,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7359,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15726,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,141,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ကေလးနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ လိင္ေစာ္ကားမႈေတြကိုင္တြယ္ဖို႔ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းမည္
ကေလးနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ လိင္ေစာ္ကားမႈေတြကိုင္တြယ္ဖို႔ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းမည္
https://3.bp.blogspot.com/-9yW3Rs17QAM/WFFoeWpHA8I/AAAAAAAA6Nw/8-M9A6mBl50BcOksTvDCXGZdknO7Co9tQCLcB/s400/11.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-9yW3Rs17QAM/WFFoeWpHA8I/AAAAAAAA6Nw/8-M9A6mBl50BcOksTvDCXGZdknO7Co9tQCLcB/s72-c/11.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/blog-post_893.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/blog-post_893.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy