ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦး ျပန္ေဆာက္မည္


သမိုင္း၀င္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအေဆာက္အဦးကို ျပန္ၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ရွိမရွိ ဦးဦးလွေစာက NLD အစိုးရ ပညာေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကို ေမးျမန္းစဥ္။
သမိုင္း၀င္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအေဆာက္အဦးကို ျပန္ၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ရွိမရွိ ဦးဦးလွေစာက NLD အစိုးရ ပညာေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကို ေမးျမန္းစဥ္။
ျမန္မာ့သမိုင္း၀င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးကို မူလေျမေနရာမွာ ျပန္ၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ လာမယ့္ႏွစ္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်တ္မွာ ထည့္သြင္းၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း NLD အစိုးရက မေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပန္လည္ေရးဆဲြတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ တရား၀င္ ဖဲြ႕စည္းေရး ဘယ္လိုအဟန္႔အတားေတြ ရွိေနသလဲ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြ အတြက္ အေရးပါတဲ့ ပဋိညာဥ္ ကို အခုခ်ိန္ထိ ဘာေၾကာင့္ ေရးဆဲြျပဌာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာလဲဆိုတာေတြကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က ဆက္လက္တင္ျပမွာပါ။

မေန႔ ေသာၾကာေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ လက္ရွိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တည္ေထာင္ေရးနဲ႔ ႔ပတ္သက္လို႔ အဟန္႔အတားေတြျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေန ကို ေျမာက္ဦး မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာက အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။

" အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ဥပေဒထဲမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အဲ့ဒီ့ပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ဇြန္ ၂၅ရက္ေန႔မွာ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ပုဒ္မ(၄) ပုဒ္မခြဲ ဃ မွာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းနဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္ ရရွိေရးလို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကို တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရၿပီလို႔ ေယဘူယ် ေျပာဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္စာတမ္းနဲ႔အညီလို႔ ညႊန္းဆိုထားပါတယ္။ တကၠသိုလ္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းဟာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေကာင္စီ ဆိုတာဟာလည္း အဲ့ဒီ့ပဋိညာဥ္စာတမ္းအရ ဖြဲ႔စည္းရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း မရွိေသးတဲ့ တကၠသိုလ္ အားလံုး အတြက္ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြဟာ ေပးကားေပး၏ မရျဖစ္ေနပါတယ္။"

အခုလို အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမွာရွိေနတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ တခုခ်င္းစီအတြက္ ပဋိညာဥ္နဲ႔ တကၠသိုလ္အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ ပဋိညာဥ္ေရးဆဲြမယ့္ အခ်ိန္မူေဘာင္၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအားလံုး ဘယ္အခ်ိန္မွာ တည္ေထာင္ၿပီးစီးမလဲ၊ ေနာက္ၿပီး သမိုင္း၀င္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား အေဆာက္အဦး ကို ျပန္ၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ရွိမရွိ ဦးဦးလွေစာက NLD အစိုးရ ပညာေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း ကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

အရင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦး တည္ရွိခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္း မူလေျမေနရာမွာျပန္ၿပီးေဆာက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တာေတြကို အစိုးရက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသလို၊ တကၠသိုလ္အလိုက္ ပဋိညာဥ္ေတြေရးဆဲြဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို ဒု၀န္ႀကီးက အခုလို တုန္႔ျပန္ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။

"ဒီတကၠသိုလ္အသီးသီးရဲ႕ ပဋိညာဥ္စာတမ္းျပည့္စံုစြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်က္ကလည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒပါျဖစ္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒ ေပၚထြန္းမႈ နဲ႔ ဆက္သြယ္ေနပါေၾကာင္း ရိုေသစြာ တင္ျပပါတယ္။ အကယ္လို႔ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို မူၾကမ္းျပဳစုၿပီးရင္ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား၊ ေဒသအလိုက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အလႊာစံု နယ္ပယ္စံုကို ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီးမွ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရိုေသစြာ တင္ျပပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ တႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ တင္ျပမယ့္အစား လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေတာ့ က်ေနာ္ ရိုေသစြာ တင္ျပႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တင္ျပမယ့္အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ပါေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။ က်ေနာ္ ခုနက တင္ျပတဲ့ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကေတာ့ အခုလာမယ့္ ဘက္ဂ်က္မွာ ထည့္သြင္း ယာထားပါေၾကာင္း ရိုေသစြာတင္ျပပါတယ္။ "

၁၉၆၂ခုနွစ္မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္မွာ သမိုင္း၀င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦး ကို ဒိုင္းနမိုက္ နဲ႔ၿဖိဳခဲြခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ၿပီးခ်ိန္ေရာက္မွ သူတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အထူး၀မ္းသာမိေၾကာင္း ၁၉၇၃ခုနွစ္ မွဳိင္းရာျပည့္ ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမႈ မွာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တဦး အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢေပၚေပါက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဦးေဆာင္ခဲ့သလို ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ဦးခြန္ဆိုင္းက ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

" က်ေနာ္တို႔အတြက္ တသက္စာ အိမ္မက္ေပါ့ေနာ္။ အရမ္းဝမ္းသာတယ္ အစိုးရပိုင္းက အခုလိုေျပာလာတာကိုေလ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေခတ္က ေက်ာင္းသားေတြ ေထာင္က်ခဲ့တဲ့ အဓိက အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းထဲမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တရားဝင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ျပန္လည္ေပၚေပါက္ေရးဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာကိုး။ အဲ့ဒီ့ဟာက က်ေနာ္တို႔လက္ထက္မွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးေလ။ အခု အဲ့လိုၾကားရေတာ့ ရင္ေတာင္ခုန္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေက်ာင္းသားအေဆာက္အဦးဆိုတာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ျပရုပ္၊ ဒီမိုကေရစီရဲ႕မုဒ္ဦးပါပဲ။ အဲ့လိုက်ေနာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။"

မေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပညာေရးကိစၥရပ္ေတြထဲမွာ တကၠသိုလ္အသီးသီးရွိဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဒုပညာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
VOA Burmese News

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7728,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16360,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦး ျပန္ေဆာက္မည္
ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦး ျပန္ေဆာက္မည္
http://gdb.voanews.com/ED0AD5C6-C4BC-44AD-933B-EEE1B8670E76_w987_r1_s.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/blog-post_90.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/blog-post_90.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy