၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Miss World အလွမယ္ဆုကို ပူအာတာရီကိုအလွမယ္ စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ ဆြတ္ခူး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့သည့္ ၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ Miss World ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူအာတာရီကိုနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီက အလွမယ္သရဖူကို ဆြတ္ခူးရရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း Daily Mail က ေဖာ္ျပထားသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ Miss World အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကို သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ပူအာတီရီကိုအလွမယ္ ဒယ္လ္ဗယ္လီမွာ ဒိုမီနီကန္အလွမယ္ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားအလွမယ္ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာတို႔ကိုေက်ာ္ျဖတ္၍ အလွမယ္သရဖူကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Miss World ၿပိဳင္ပြဲကို ကမၻာတစ္လႊားမွေန၍ အလွမယ္စုစုေပါင္း ၁၁၇ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ အလွမယ္ ျမတ္သီရိလြင္က သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၆ Miss World ၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဆန္ခါတင္ ငါးဦးစာရင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ ႏွစ္ဦးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအလွမယ္မ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွားအလွမယ္ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အလွမယ္ ကာထရီအိုနာ ဂေရးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
၂၀၁၆ Miss World အလွမယ္သရဖူကို ဆြတ္ခူးရရွိသြားခဲ့သည့္ ပူအာတာရီကိုအလွမယ္ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီသည္ ျပင္သစ္၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ ေျပာၾကားနိုင္စြမ္းရွိၿပီး သူမ၏အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မွာ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးနိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီက အသိေပးသြားခဲ့သည္။
၂၀၁၆ Miss World အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရသည့္ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Miss Worid အလွမယ္ စပိန္နိုင္ငံသူ မီရိုင္ရာ လာလာဂူနာက သရဖူေဆာင္းေပးခဲ့ၿပီး ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ၏ေနာက္တြင္ ဒိုမီနီကန္အလွမယ္ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္က ဒုတိယဆုကိုလည္းေကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားအလွမယ္ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာက တတိယဆုကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ရရွိသြားခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၆ Miss World ၿပိဳင္ပြဲ အႏွစ္ခ်ဳပ္
--------------------------------------------
၂၀၁၆ Miss World အလွမယ္ - စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ(ပူအာရီကို)
ဒုတိယဆု - ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)
တတိယဆု - နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)
ဆန္ခါတင္ငါးဦးစာရင္း - စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ(ပူအာရီကို)၊ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)၊ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကာထရီအိုနာ ဂေရး(ဖိလစ္ပိုင္)၊ အီဗီလင္း သန္ဂူး(ကင္ညာ)
ဆန္ခါတင္ ၁၁ ဦး စာရင္း - စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ(ပူအာရီကို)၊ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)၊ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကာထရီအိုနာ ဂေရး(ဖိလစ္ပိုင္)၊ အီဗီလင္း သန္ဂူး(ကင္ညာ)၊ လင္တီဖရန္းစ္(ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)၊ ဘီအာထရစ္ ဖြန္က်ဴရာ(ဘရာဇီး)၊ ယင္ေကာင္း(တ႐ုတ္)၊ ဟြိဳင္၀မ္(ေတာင္ကိုရီးယား)၊ အယ္လ္တန္ဂီရယ္လ္(မြန္ဂိုလီးယား)၊ ေအာ္ဒရာ မာရီ(အေမရိကန္)
ဆန္ခါတင္ ၂၀ ဦးစာရင္း - စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ(ပူအာရီကို)၊ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)၊ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကာထရီအိုနာ ဂေရး(ဖိလစ္ပိုင္)၊ အီဗီလင္း သန္ဂူး(ကင္ညာ)၊ လင္တီဖရန္းစ္(ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)၊ ဘီအာထရစ္ ဖြန္က်ဴရာ(ဘရာဇီး)၊ ယင္ေကာင္း(တ႐ုတ္)၊ ဟြိဳင္၀မ္(ေတာင္ကိုရီးယား)၊ အယ္လ္တန္ဂီရယ္လ္(မြန္ဂိုလီးယား)၊ ေအာ္ဒရာ မာရီ(အေမရိကန္)၊ မာဒီလင္း ကိုဝီ(ၾသစေၾတးလ်)၊ နာတာလီယာေရွာ့တ္(ကြတ္ခ္ကၽြန္းစုမ်ား)၊ ေမာ္ဂါနီ အက္ဒ္ဗစ္ဂ်္(ျပင္သစ္)၊ ကီမာေဗာ(ဂါနာ)၊ တီမီယာ ဂ်ီလင္ဆာ(ဟန္ေဂရီ)၊ ပရီယာဒါရွီနီ ခ်တ္တာဂ်ီး(အိႏၵိယ)၊ ယိုရွီကာဝါ(ဂ်ပန္)၊ ဆင္ကူရိုဗာ(ဆလိုဗက္ကီးယား)၊ ဂ်င္နီတာ ဘတ္ဒီး(ထိုင္း)
တိုက္ႀကီးမ်ားအလိုက္ အလွမယ္ဆုပိုင္ရွင္မ်ား
-------------------------------------------------------------------
အာဖရိက - အီဗီလင္း သန္ဂူး(ကင္ညာ)
အေမရိက - ေအာ္ဒရာ မာရီ(အေမရိကန္)
အာရွ - နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)
ကာရစ္ဘီယံ - ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)
ဥေရာပ - လင္တီဖရန္းစ္(ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)
သမုဒၵရာပိုင္း - မာဒီလင္း ကိုဝီ(ၾသစေၾတးလ်)
အားကစားဆုပိုင္ရွင္ အလွမယ္မ်ား
---------------------------------------------------------------
ပထမဆု - နာတာလီယာေရွာ့တ္(ကြတ္ခ္ကၽြန္းစုမ်ား)
ဒုတိယဆု - အန္ဂ်ီလီကာ ဇက္ခ်စ္ဂ္နာ(ခရိုေအးရွား)
တတိယဆု - အန္သီယာ ဇမ္းမစ္(ေမာ္လ္တာ)
Top Model အလွမယ္ဆုရရွိသူမ်ား
------------------------------------------------------------
ပထမဆု - ယင္ေကာင္း(တ႐ုတ္)
ဒုတိယဆု - နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)
တတိယဆု - ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)
Talent ဆုပိုင္ရွင္ အလွမယ္
------------------------------------------------
အယ္လ္တန္ဂီရယ္လ္(မြန္ဂိုလီးယား)
Multimedia ဆုပိုင္ရွင္ အလွမယ္
------------------------------------------------------
ကာထရီအိုနာ ဂေရး(ဖိလစ္ပိုင္)
Beauty With A Purpose ဆုပိုင္ရွင္ အလွမယ္
-----------------------------------------------------------------
နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)
============
The Voice
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.