၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Miss World အလွမယ္ဆုကို ပူအာတာရီကိုအလွမယ္ စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ ဆြတ္ခူး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့သည့္ ၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ Miss World ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူအာတာရီကိုနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီက အလွမယ္သရဖူကို ဆြတ္ခူးရရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း Daily Mail က ေဖာ္ျပထားသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ Miss World အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကို သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အိမ္ရွင္ျဖစ္ခြင့္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ပူအာတီရီကိုအလွမယ္ ဒယ္လ္ဗယ္လီမွာ ဒိုမီနီကန္အလွမယ္ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားအလွမယ္ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာတို႔ကိုေက်ာ္ျဖတ္၍ အလွမယ္သရဖူကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Miss World ၿပိဳင္ပြဲကို ကမၻာတစ္လႊားမွေန၍ အလွမယ္စုစုေပါင္း ၁၁၇ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ အလွမယ္ ျမတ္သီရိလြင္က သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၆ Miss World ၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဆန္ခါတင္ ငါးဦးစာရင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ ႏွစ္ဦးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအလွမယ္မ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွားအလွမယ္ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အလွမယ္ ကာထရီအိုနာ ဂေရးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
၂၀၁၆ Miss World အလွမယ္သရဖူကို ဆြတ္ခူးရရွိသြားခဲ့သည့္ ပူအာတာရီကိုအလွမယ္ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီသည္ ျပင္သစ္၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ ေျပာၾကားနိုင္စြမ္းရွိၿပီး သူမ၏အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မွာ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးနိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီက အသိေပးသြားခဲ့သည္။
၂၀၁၆ Miss World အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရသည့္ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Miss Worid အလွမယ္ စပိန္နိုင္ငံသူ မီရိုင္ရာ လာလာဂူနာက သရဖူေဆာင္းေပးခဲ့ၿပီး ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ၏ေနာက္တြင္ ဒိုမီနီကန္အလွမယ္ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္က ဒုတိယဆုကိုလည္းေကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားအလွမယ္ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာက တတိယဆုကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ရရွိသြားခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၆ Miss World ၿပိဳင္ပြဲ အႏွစ္ခ်ဳပ္
--------------------------------------------
၂၀၁၆ Miss World အလွမယ္ - စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ(ပူအာရီကို)
ဒုတိယဆု - ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)
တတိယဆု - နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)
ဆန္ခါတင္ငါးဦးစာရင္း - စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ(ပူအာရီကို)၊ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)၊ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကာထရီအိုနာ ဂေရး(ဖိလစ္ပိုင္)၊ အီဗီလင္း သန္ဂူး(ကင္ညာ)
ဆန္ခါတင္ ၁၁ ဦး စာရင္း - စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ(ပူအာရီကို)၊ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)၊ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကာထရီအိုနာ ဂေရး(ဖိလစ္ပိုင္)၊ အီဗီလင္း သန္ဂူး(ကင္ညာ)၊ လင္တီဖရန္းစ္(ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)၊ ဘီအာထရစ္ ဖြန္က်ဴရာ(ဘရာဇီး)၊ ယင္ေကာင္း(တ႐ုတ္)၊ ဟြိဳင္၀မ္(ေတာင္ကိုရီးယား)၊ အယ္လ္တန္ဂီရယ္လ္(မြန္ဂိုလီးယား)၊ ေအာ္ဒရာ မာရီ(အေမရိကန္)
ဆန္ခါတင္ ၂၀ ဦးစာရင္း - စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ(ပူအာရီကို)၊ ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)၊ နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကာထရီအိုနာ ဂေရး(ဖိလစ္ပိုင္)၊ အီဗီလင္း သန္ဂူး(ကင္ညာ)၊ လင္တီဖရန္းစ္(ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)၊ ဘီအာထရစ္ ဖြန္က်ဴရာ(ဘရာဇီး)၊ ယင္ေကာင္း(တ႐ုတ္)၊ ဟြိဳင္၀မ္(ေတာင္ကိုရီးယား)၊ အယ္လ္တန္ဂီရယ္လ္(မြန္ဂိုလီးယား)၊ ေအာ္ဒရာ မာရီ(အေမရိကန္)၊ မာဒီလင္း ကိုဝီ(ၾသစေၾတးလ်)၊ နာတာလီယာေရွာ့တ္(ကြတ္ခ္ကၽြန္းစုမ်ား)၊ ေမာ္ဂါနီ အက္ဒ္ဗစ္ဂ်္(ျပင္သစ္)၊ ကီမာေဗာ(ဂါနာ)၊ တီမီယာ ဂ်ီလင္ဆာ(ဟန္ေဂရီ)၊ ပရီယာဒါရွီနီ ခ်တ္တာဂ်ီး(အိႏၵိယ)၊ ယိုရွီကာဝါ(ဂ်ပန္)၊ ဆင္ကူရိုဗာ(ဆလိုဗက္ကီးယား)၊ ဂ်င္နီတာ ဘတ္ဒီး(ထိုင္း)
တိုက္ႀကီးမ်ားအလိုက္ အလွမယ္ဆုပိုင္ရွင္မ်ား
-------------------------------------------------------------------
အာဖရိက - အီဗီလင္း သန္ဂူး(ကင္ညာ)
အေမရိက - ေအာ္ဒရာ မာရီ(အေမရိကန္)
အာရွ - နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)
ကာရစ္ဘီယံ - ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)
ဥေရာပ - လင္တီဖရန္းစ္(ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)
သမုဒၵရာပိုင္း - မာဒီလင္း ကိုဝီ(ၾသစေၾတးလ်)
အားကစားဆုပိုင္ရွင္ အလွမယ္မ်ား
---------------------------------------------------------------
ပထမဆု - နာတာလီယာေရွာ့တ္(ကြတ္ခ္ကၽြန္းစုမ်ား)
ဒုတိယဆု - အန္ဂ်ီလီကာ ဇက္ခ်စ္ဂ္နာ(ခရိုေအးရွား)
တတိယဆု - အန္သီယာ ဇမ္းမစ္(ေမာ္လ္တာ)
Top Model အလွမယ္ဆုရရွိသူမ်ား
------------------------------------------------------------
ပထမဆု - ယင္ေကာင္း(တ႐ုတ္)
ဒုတိယဆု - နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)
တတိယဆု - ယာရစ္ဇာ ရီယက္စ္(ဒိုမီနီကန္)
Talent ဆုပိုင္ရွင္ အလွမယ္
------------------------------------------------
အယ္လ္တန္ဂီရယ္လ္(မြန္ဂိုလီးယား)
Multimedia ဆုပိုင္ရွင္ အလွမယ္
------------------------------------------------------
ကာထရီအိုနာ ဂေရး(ဖိလစ္ပိုင္)
Beauty With A Purpose ဆုပိုင္ရွင္ အလွမယ္
-----------------------------------------------------------------
နာတာရွာ မန္န်ဴရယ္လ္လာ(အင္ဒိုနီးရွား)
============
The Voice

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7574,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16117,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,148,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Miss World အလွမယ္ဆုကို ပူအာတာရီကိုအလွမယ္ စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ ဆြတ္ခူး
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Miss World အလွမယ္ဆုကို ပူအာတာရီကိုအလွမယ္ စတီဖာနီ ဒယ္လ္ဗယ္လ္လီ ဆြတ္ခူး
https://2.bp.blogspot.com/-0HAvS9qjDkw/WFhmedbXmFI/AAAAAAAAaao/WsUH6UA7p8MrlP29xnbSLFDINoAzOYM5ACLcB/s400/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-0HAvS9qjDkw/WFhmedbXmFI/AAAAAAAAaao/WsUH6UA7p8MrlP29xnbSLFDINoAzOYM5ACLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/miss-world.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/12/miss-world.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy