01/19/16

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ ကေန တ႐ုတ္ ျပည္ ယူနန္ နယ္ ထဲ အထိ သြယ္တန္း ေနတဲ့ ေရနံ နဲ႔ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း ေၾကာင့္ သိမ္းဆည္း ခံ ခဲ့ရတဲ့ စိုက္ပ်ိဳး ေျမ ေတြ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥ ေတြ မွာ ေဒသ ခံ အာဏာပိုင္ ေတြ ပါဝင္ ပတ္သက္ ေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ ေနရတယ္ ဆိုၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ တစ္ခု က စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ လိုက္ ပါတယ္။

ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိ ခဲ့ၾကတဲ့ ေတာင္သူေတြ ဆီကေန ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အတပ္ၿပီး ေငြေတြ ျပန္လည္ ျဖတ္ေတာက္ ယူၾကတဲ့ ပမာဏ ဟာ သိန္း ေထာင္ ဂဏန္း နီးပါး ရွိတယ္ ဆိုၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တကယ္ စိုက္ပ်ိဳး စားၾကရတဲ့ ဓားမဦးခ် ေတာင္သူ ေတြ ဟာ နာမည္ မေပါက္ လို႔ ဆိုၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး မရ ၾကပဲ အခြင့္ အာဏာကို အသုံးျပဳ ၿပီး ဦးပိုင္ နာမည္ ေပါက္ေအာင္လုပ္ ေငြ ထုတ္ယူ ၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ မ်ိဳးေတြ လည္း ရွိေနတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

အခုလို အာဏာပိုင္ ေတြ ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ မႈ ေတြ အျပင္ ေပတစ္ရာ နီးနီး ပိုက္လုံး လမ္းေၾကာင္း အက်ယ္ ရွိတဲ့ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ထဲမွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေတြ ပ်က္စီး ရသလို၊ ေျမဆီလႊာ ဆုံး႐ႈံး မႈေတြ လည္း ျဖစ္ေပၚ ေစတယ္ ဆိုၿပီး အဲဒီ့ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ က ေျပာပါတယ္။

ေ႐ႊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ဟာ ဆိုရင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ကေန၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏြတေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔ကို ျဖတ္သန္းၿပီး ယူနန္ အထိ ဆက္သြယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese/burma/2016/01/160118_rakhine_china_gas_pipe_line

military-representatives-620.jpg တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေတြ႔ရစဥ္
Photo: RFA

လာမယ့္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ေဆြးေႏြးရာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ့စီမံကိန္းေတြကို ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာေအာင္မုိးညိဳရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံ ဒီေန႔ စာတင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုရဲ့ ဂုဏ္သေရကို ထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ တင္ျပတာျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္သားအစုအဖဲြ႔က ေပးပို႔တဲ့စာပါ အခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ။္

"တပ္မေတာ္အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥ၊ တပ္မေတာ္ အထည္စက္ရံုမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ တပ္မေတာ္ ဝါစိုက္ပ်ဳိးေရးတပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္တို႔အား သတင္းမွန္သိရွိျခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္နာယကက အဖြဲ႕အစည္းသိကၡာက်တဲ့ စကားလံုးေတြမသံုးပါနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ သတိေပးတာပါဟု ထိေရာက္စြာဟန္႔တားခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္က႑မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါ၊ ေဒါက္တာေအာင္မုိး ညိဳရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုရဲ့ ဂုဏ္သေရကို ထိခိုက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါရွိေနျခင္းေၾကာင့္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၄၃(ဃ)ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္၊ သို႔ပါ၍ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕မွ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ယင္းေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ကာကြယ္ေရးအခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္လႊာပို႔ပါတယ္"

တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕က အခုလိုတင္ျပတာကို လက္ခံတယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာေအာင္မုိးညိဳက ေျပာပါတယ္။

"သူတို႔က တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစလို႔ အသံုးအႏႈန္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလးေတြကို ျပင္ေပးပါတဲ့၊ ဒီလႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွာ ပါမွာစိုးလို႔ေပါ့ေလ၊ မွတ္တမ္းဆိုတာ စာအုပ္ႀကီးေတြေပးတာေပါ့၊ က်ေနာ္သေဘာတူလိုက္ပါတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးရာမွာ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳက တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ ပါ၀င္ေနတာေတြ၊ တပ္မေတာ္ရဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ဟာ ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားေတြရဲ့ လူမႈစီးပြားဘ၀အတြက္ အေထာက္အကူမျပဳတာေတြ၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းယူခံရမႈေတြမွာ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ေနတာေတြကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေန႔မွာပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယယက သူရဦးေရႊမန္းက ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ မွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သိကၡာက်တဲ့စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းေတြကို ထည့္သြင္း မေဆြးေႏြးဖုိ႔ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အစိုးရအဖဲြ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွာ ထည့္သြင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွတ္တမ္းထဲမွာ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို မထည့္သြင္းဖို႔ တပ္မေတာ္သား အစုအဖဲြ႔က တင္ျပတာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/army-wants-parliament-cancel-criticize-record-01182016104946.html

delco-kanpauk-protest-620.jpg တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကံေပါက္ေက်းရြာမွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ Delco ကုမၸဏီကို ေဒသခံေတြ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပစဥ္
Photo: U Khin Soe
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကံေပါက္ေက်းရြာမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ Delco ကုမၸဏီ၀င္း အတြင္းက စြန္႔ပစ္ေရကန္ က်ိဳးေပါက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံ ၃၀၀ နီးပါးက ကုမၸဏီကို ဒီကေန႔ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ၾက ပါတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ မနက္အေစာပိုင္းမွာ စြန္႔ပစ္ေရကန္ က်ိဳးက်တာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြမွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႔အစည္းက ၿမိဳ႔ခံ ဦးခင္စုိးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အဲဒီ့စြန္႔ပစ္ေရကန္ က်ိဳးေပါက္တာေၾကာင့္ ေရကန္ကေန ထြက္က်လာ တဲ့ ႏုန္းေရေတြေၾကာင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္ ၄၀ ေလာက္ ႏုန္းလႊမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ကေလးငယ္ေသဆံုးမႈမွာ ကုမၸဏီဘက္က ေငြက်ပ္ သိန္း ၇၀ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့တဲ့အတြက္ မိဘျဖစ္သူေတြက အမႈကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလ ၆ရက္ေန႔က က်ဳိးေပါက္တာဟာ ဒုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ၿပီး ကံေပါက္ေက်းရြာထဲမွာ ႏုန္းေရ ၄ေပေလာက္ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆႏၵျပသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ေဒသခံ ၃၀၀ နီးပါးက ကုမၸဏီ ၊ အစိုးရနဲ႔ ေဒသခံေတြပါ၀င္တဲ႔ သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေပးဖို႔ ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ မထိခိုက္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔၊ ေခ်ာင္းေတြထဲကို ေရဆုိးစြန္႔ပစ္တာေတြကို ရပ္ဆိုင္းဖုိ႔၊ Delco ကုမၸဏီရဲ့ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္နဲ႔ တျခားသတၱဳေတြ တူးေဖာ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ စတဲ့ အခ်က္ေတြ ကို ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/kanpauk-residents-protest-delco-company-01182016101811.html

 china-pipeline-620.jpg ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview ဟိုတယ္မွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္စဥ္
Photo: Aung Thain Kha/RFA

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဖက္ကေန အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအထိ သြယ္တန္းထားတဲ့ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမယာေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္တဲ့ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview ဟိုတယ္မွာ ဒီေန႔ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဲဒီအခမ္းအနားမွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပိုက္လုိင္းေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးရဲသိမ္းဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈျဖစ္စဥ္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးပါလာတယ္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈကို ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့ တရုတ္ကုမၸဏီေတြလည္း ေကာင္းေကာင္းနား လည္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေငြထုပ္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေရွ႕ မွာေပးတဲ့စနစ္မ်ဳိးကို က်င့္သံုးတာ၊ က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ ဘာေတြျဖစ္လာသလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ေျမယာ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မူဝါဒေတြ အရင္က ခိုင္ခိုင္မာမာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေအာက္မွာ ေတာင္တန္းေဒသေတြရဲ႕ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈေတြဟာ Up to date မျဖစ္ေတာ့တာပဲရွိတာ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားက သူတို႔ေတာင္ယာ သူတို႔ေျမကို ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ဒီယာေတြကို ဆက္ခံၿပီးလုပ္ေပ မယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာကေတာ့ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းတို႔ ပလပ္ေျမတို႔ အဲ့လိုျဖစ္ေနတယ္၊ အဲ့ေျမေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ ဌာနမ်ားကေနၿပီး နီးစပ္ရာနဲ႔ လက္ဝါးခ်င္းရိုက္ၿပီး နာမည္ေျပာင္းတာမ်ဳိးေတြ လုပ္တယ္"

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းဟာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္း ေလးခုကို ျဖတ္သန္းၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအထိ ကီလုိမီတာ ၈၀၀ ေလာက္ရွည္လ်ားၿပီး ပိုက္လုိင္းတည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

China National Petroleum Corporation ရဲ႕ ကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Southeast Asia Pipeline ကုမၸဏီ လီမိတက္က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ပိုက္လုိင္းဟာ ျမန္မာ၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတြက ကုမၸဏီႀကီး ၆ ခုတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾက တာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/china-pipeline-corruption-01182016091355.html

၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၏ မူႏွင့္အေျခခံသေဘာအပါအဝင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၏ ေဆြးေႏြးမႈကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ပင္လယ္ကူးသေဘၤာလိုင္းလည္း ဦးပိုင္၊ စသည္ျဖင့့္ ဦးပိုင္ ပိုင္တာေတြမ်ားေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝကို ဘယ္ေလာက္ အေထာက္္အကူျပဳေနသလဲ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့မဲဆႏၵနယ္က တပ္မွာေတာ့ မေသ႐ံုတစ္မယ္ စားေနရၿပီး အရွက္လံု႐ံု ဝတ္ဆင္ေနၾကရပါတယ္။ ထင္းေခြစားတဲ့လူနဲ႔၊ ေတာႀကိဳအံုၾကား ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ ခူးေရာင္းတဲ့သူနဲ႔ ဒီလို မျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“အရာရွိႀကီးမ်ား အလွ်ံပယ္ ျပည့္စံုေနသေလာက္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေနမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးစဥ္ သူရဦးေရႊမန္းက ၾကားျဖတ္ၿပီး “ဒီမွာ…ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ရင္ သိကၡာက်ေစတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ မသံုးပါနဲ႔။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ သတိေပးတာပါ” ဟု သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ။ ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ သိကၡာထိခိုက္သည္ဟုဆုိကာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အမတ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းမတင္ဘဲ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ကန္႔ကြက္လႊာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း၏ မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာအပါအဝင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂) ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳကလည္း တပ္မေတာ္အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးရာတြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ တပ္မေတာ္အထည္စက္ရံုမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ တပ္မေတာ္၏ ဝါစိုက္ပ်ိဳးေရးတပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မိသားစုဝင္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္ တို႔အား သတင္းမွန္သိရိွျခင္း မရိွဘဲ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေျပာဆိုခဲ့၍ ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ နာယကထံ ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကန္႔ကြက္လႊာ၌ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕မွ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရး အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

အဆုိပါ ကန္႔ကြက္လႊာကို လႊတ္ေတာ္နာယက က ဇန္န၀ါရီလ(၁၈) ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ပါေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

“သူတို႔က တပ္မေတာ္ရဲ႕ သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစလုိ႔မုိ႔လို႔ အသုံးအႏႈန္းေလးျပင္ထန္တာေလးကုိ ျပင္ေပးပါတဲ့ ဒီလႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွာ ပါမွာစုိးလုိ႔ေပါ့ေလ၊ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းဆုိတာ စာအုပ္ႀကီးေတြ ေပးတာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာတူလုိက္ပါတယ္၊ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး" ဟု အဆုိကို မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔၏ ေပးပို႔သည့္ ကန္႔ကြက္လႊာ၌ ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႔အအစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္ကို ထိခုိက္ေစေသာ ေဆြးေႏြးမႈပါရွိေၾကာင္းႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၆၃(က)ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းလည္း ကန္႔ကြက္လႊာ၌ ပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရႈံးၿပီး လပိုင္းအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀ိဥာဥ္ ခ်ဳပ္ေတာ့မယ့္ အစိုးရက
တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုး ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အလုအယက္
ေရြးေနပံုကလည္း ယုန္လိုျမန္သေလာက္ လိပ္လိုစိတ္ႏွလံုးသားနဲ႔ လုပ္တာဆိုတာ
အားလံုး ျမင္သာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္
သက္တမ္းအတိုင္း မသတ္မွတ္ဘဲ သမၼတ သက္တမ္းအတိုင္း သတ္မွတ္ဖို႔
ဥပေဒၾကမ္းကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွာ တင္သြင္းထားတာမို႔ ဒီဥပေဒနဲ႔အညီ
လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္တာတို႔ “တင္”ေျမွာက္တာတုိ႔ကို ရပ္ထားသင့္တာပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ ဇြတ္ကို ျမန္ျမန္ေရြးခ်ယ္ခိုင္းေနတာ ျမင္ေနၾကား ေနရျပန္ပါတယ္။ ကဲ၊
ဒါကေကာ ယုန္လိုလား၊ လိပ္လိုလား စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါေနာ္။
ဒီကာလမွာ ထူးထူးျခားျခား ငယ္ငယ္က စာသင္ခန္းမွာ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ရယ္စရာအျဖစ္
တစ္ခုကို ျပန္သတိရေနမိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တတ္ေယာင္ကား လုပ္တတ္တဲ့
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းပါ။ န၀တ၊ နအဖေခတ္ အစိုးရႀကီးေတြရဲ႕
၀န္ႀကီးအဆင့္ လူႀကီးမင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဟာသမွတ္တမ္းေတြ က်န္ခဲ့တာ
ရိွတယ္။ ဥပမာ “၀ယ္သာ” မေကာင္းလို႔ သေဘၤာ မထြက္ဘူးဆိုေတာ့ “၀ယ္သာ
မေကာင္းရင္ လဲလိုက္ေလ” လို႔ ေျပာတယ္ဆိုတာမ်ိဳး၊ “အမ္အိုင္ေဆာရီး”လို႔
တစ္ေယာက္က ေျပာေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္က “အမ္အိုင္ေဆာရီးတူး” လို႔
တံု႔ျပန္တဲ့အခါ သူကလည္း သိသလို တတ္သလိုနဲ႔ “အိုင္အမ္ေဆာရီးသရီး” လို႔
၀င္ေျပာတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြေပါ့။ အဲဒီ သူငယ္ခ်င္းကလည္း အဲဒီ၀န္ႀကီးေတြလို
လူမ်ိဳးပါပဲ။

အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားဘ၀ရဲ႕ စာသင္ရက္ တစ္ရက္မွာ ျမန္မာစာဆရာက
ေက်ာင္းသားေတြကို ျမန္မာစကားပံု တစ္ခုစီ ထေျပာေစပါတယ္။ တျခားလူ
ေျပာၿပီးသား မေျပာရဘူးဆိုေတာ့ စကားပံုတစ္ခုစီ စဥ္းစားေျပာၾကရတာေပါ့။ အဲဒီမွာ
အဲဒီ သူငယ္ခ်င္းက “လိပ္အဆင္း ျမင္းအတက္”လို႔ ဆိုလိုက္ပါတယ္။ တစ္တန္းလံုး
ေ၀ါခနဲ ပြဲက်သြားေပမယ့္ ျမန္မာစာဆရာက ေတာ့ ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးပဲ “ကဲ၊ မင္းစကားပံုကို
ရွင္းျပစမ္းပါဦး”လို႔ ဆုိေတာ့ သူက “လိပ္က အိမ္ေပၚကပဲ ဆင္းဆင္း၊ ေလွေပၚ
သေဘၤာေပၚကပဲ ဆင္းဆင္း၊ တံု႔ေႏွးတံု႔ေႏွး လုပ္ေနလို႔ သူ႕ေနာက္က ဆင္းမယ့္
လူေတြ ဆင္းလို႔မရဘဲ ဒုကၡ ေရာက္တတ္ပါတယ္၊ ျမင္းက်ေတာ့လည္း သိပ္္ျမန္ေတာ့
ျမင္းကို သေဘၤာေပၚတို႔ ရထားေပၚတို႔ တက္ခိုင္းရင္ သတိထား တက္ခိုင္းရပါမယ္၊
အဲဒါကို ေျပာတာပါဆရာ” လို႔ ခပ္တည္တည္ ေျဖလိုက္ပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့မွ
ဆရာက “ေတာ္ပါေပတယ္ ငါ့တပည့္ရယ္၊ ဘယ္က လိပ္အဆင္း ျမင္းအတက္
ရမွာလဲ၊ ေလွအဆင္း ျမင္းအတက္ပါကြ၊ ေလွေပၚက ဆင္းတဲ့အခါ ေရထဲေခ်ာ္က်
တတ္တယ္၊ ေလွနံကိုနင္းၿပီး ဆင္းရင္လည္း ေလွေစာင္းၿပီး ေရထဲ လိမ့္က်တတ္
တယ္၊ ကမ္းမကပ္ခင္ စိတ္ေစာၿပီး ခုန္ကူးရင္လည္း ကမ္းေပၚမေရာက္ဘဲ
ေခ်ာ္က်တတ္တယ္ စသျဖင့္ ေလွေပၚကဆင္းရင္ မလြယ္ဘူး၊ သတိထားရမယ္၊
ဒီလိုပဲ ျမင္းေပၚတက္ရင္ ျမင္းက သခင္မဟုတ္ရင္ ခါခ်တတ္တယ္၊ ျမင္းေပၚ
မတက္တတ္ရင္ ဇက္ကိုဆြဲမထားဘဲ ဇြတ္တက္ေတာ့ ျမင္းကေျပးထြက္သြား ရင္
ျပဳတ္က်တတ္တယ္ စသျဖင့္ ျမင္းက်ေတာ့ အတက္မွာ အေတာ္ခက္တယ္၊
သတိထားရမယ္လို႔ ေျပာတာ” လို႔ ရွင္းျပရပါတယ္။

သိပ္ၿပီး နီးကပ္စပ္ဆုိင္တာ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မွာေပမယ့္ လက္ရိွအစိုးရႀကီး
ဆင္းဖုိ႔လုပ္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္စ အဲန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရႀကီးတက္ဖို႔
ဟန္ျပင္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီအျဖစ္ကို သြားသတိရမိတာပါ။ ဒီလို
သတိရမိတယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ သြားေလသူႀကီးကို ေႏွးေႏွးေကြးေကြး လိပ္နဲ႔ႏိႈင္းၿပီး
ေနာက္တက္မယ့္သူကို ျမန္ဆန္တဲ့ ျမင္းမ်ိဳးလို တင္စားရသလားလို႔ အျပစ္တင္မယ္
ဆိုရင္ျဖင့္ ဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ရပါဘူးဗ်ာ။ မဟုတ္လို႔လည္း သိပ္ဆိုင္ခ်င္မွ ဆိုင္မွာပါလို႔
စကားခံထားပါေသးတယ္။

အမွန္ေတာ့လည္း “လိပ္” ဆိုရင္ေတာင္ သိပ္နာစရာ
မဟုတ္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့ရိုးရာ ပံုျပင္ေတြမွာေရာ ႏုိင္ငံတကာ ပံုျပင္ေတြမွာ
ပါ “လိပ္”က ေႏွးတာကလြဲရင္ ယုတ္မာတာ၊ ေကာက္က်စ္တာ၊ အရွက္မရိွတာ၊
မ်က္ႏွာေျပာင္တာ၊ ေလာဘႀကီးတာ၊ အတၱဆန္တာ စသည္မ်ား မရိွတာမို႔ နာစရာရိွ
လိပ္ကေတာင္ နာခ်င္နာေနမွာေလ။ ႏိုင္ငံတကာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ယုန္နဲ႔လိပ္မွာ
ဆိုရင္ အၿမဲတန္း ပညာရိွျဖစ္ခဲ့တဲ့ ယုန္ဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ဘ၀င္ျမင့္သေလာက္
အပ်င္းႀကီးတဲ့ အေကာင္အျဖစ္ ဇာတ္ပုိ႔လုပ္ရရွာၿပီး လိပ္ကေတာ့ ေႏွးေပမယ့္
၀ီရိယရိွသူ၊ ဇြဲရိွသူ၊ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာင္ျမင္မႈရသူ စသျဖင့္ ဇာတ္လိုက္ေနရာကို
ရခဲ့သူပါ။ ဒီေတာ့ လိပ္ျဖစ္ရလည္း သိပ္ေတာ့ နာစရာမရိွဘူး ထင္တာပါ။

တစ္ခုရိွတာက လိပ္က ဇာတ္လိုက္ျဖစ္တဲ့ တုိင္ေအာင္ “ေႏွးတယ္” ဆိုတဲ့
စ႐ိုက္လကၡဏာ ကေတာ့ မပ်က္ရွာဘူးေလ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုဦးလွရဲ႕
ေသာင္းေျပာင္း ေထြလာထဲက ပံုျပင္တစ္ပုဒ္မွာဆိုရင္ အတူေန လိပ္ေလးငါးေျခာက္
ေကာင္တို႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သြားၿပီး လက္ဖက္ရည္ သြားေသာက္ၾကသတဲ့။ ဆိုင္
ေရာက္လာမွာပဲ မိုးေတြအံု႔လာလို႔ လိပ္ႀကီးတစ္ေကာင္က ငါတုိ႔အျပန္မွာ
မိုးမိလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ငါတို႔ထဲက တစ္ေယာက္က အားလံုးအတြက္ အိမ္ျပန္ၿပီး
ထီးယူမွျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာသတဲ့။ ဒီေတာ့ တျခားလိပ္တစ္ေကာင္က အငယ္ဆံုး
လိပ္ကေလးကို “မင္းက အငယ္ဆံုးပဲ၊ မင္းျပန္ယူ” လို႔ေျပာေတာ့ လိပ္ကေလးက
မသြားခ်င္ဘူး။ “ကၽြန္ေတာ္သြားရင္ ခင္ဗ်ားတို႔က လက္ဖက္ရည္ေတြ အကုန္
ေသာက္ပစ္လိုက္မွာေပါ့ဗ်” လို႔ ေျပာသတဲ့။ ဒီေတာ့ လိပ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥကၠ႒
ျဖစ္ပံုရတဲ့ လိပ္လူႀကီးမင္းက “ငါကတိေပးပါတယ္ကြာ၊ မင္းျပန္မလာမခ်င္း ငါတုိ႔
လက္ဖက္ရည္ မေသာက္ပါဘူး၊ မင္းနဲ႔ အတူတူ ေသာက္ဖို႔ ေစာင့္ပါမယ္”လို႔
ေျပာသတဲ့။ ဒီေတာ့ လိပ္ေပါက္စလည္း စိတ္မပါတစ္ပါ ယက္ကန္ယက္ကန္နဲ႔
၀ိုင္းကေန ထသြားသတဲ့။

လက္ဖက္ရည္ေတြ ေရာက္လာေပမယ့္ လိပ္ေတြ
အားလံုးက ကတိတည္စြာပဲ လိပ္ကေလးကို ေစာင့္ေနၾကသတဲ့။ ဒီလို
ေစာင့္ေနၾကရတာဟာ ခုနစ္ႏွစ္ေတာင္ ၾကာသြားဆိုပဲ။ ဒီေတာ့ လိပ္လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒ႀကီးက “ကဲ၊ လက္ဖက္ရည္ေတာင္လည္း ေအးကုန္ၿပီကြာ၊ ငါတို႔ေစာင့္
တာလည္း ခုနစ္ႏွစ္ၾကာၿပီဆုိေတာ့ ဒီေလာက္ေစာင့္တာ ေတာ္ေလာက္ၿပီေပါ့၊
ဟိုေကာင္ ျပန္လာမယ္ မထင္ေတာ့ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔လက္ဖက္ရည္
ေသာက္ၾကစို႔” လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးၿပီးတူနဲ႔ စားပြဲကို တစ္ခ်က္ ထုလိုက္သတဲ့။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရဲ႕ တံခါးၾကားထဲကေန လိပ္ကေလးထြက္လာၿပီး
“ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္မယံုတာ” လို႔ ေျပာလိုက္ပါသတဲ့။ ေၾသာ္၊
သူ႕ခမ်ာ မယံုတဲ့အတြက္ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာတဲ့ အထိေတာင္ အခုအထိ မသြားရဲဘူးကိုး။

ဒီေတာ့ လိပ္ဆိုတာက ျမန္မာ့႐ိုးရာမွာေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ ပံုျပင္မ်ားမွာပါ “ေႏွးတယ္၊
တံု႔ဆိုင္းတယ္၊ အီၾကာေကြး ဆြဲတယ္” စသျဖင့္ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားသူပါ။
ဒီေတာ့ ဆင္းဖို႔ေျခလွမ္းျပင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရႀကီးကိုမ်ား လိပ္နဲ႔ႏိႈင္းမယ္
ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ေလာက္မိုက္သူ ဒီဇမၺဴမွာ ဘယ္ရိွပါ့မလဲ။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရႀကီးေလာက္ ေျခသြက္ လက္သြက္နဲ႔ လ်င္တာျမန္တာက
ၾကားဖူးႀကံဳဖူးသမွ်ထဲမွာ ႏိုင္ငံတကာၾကား ၿပိဳင္စံကာ ရွားမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာ
ေနလို႔ပါပဲ။

ကဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္မွာၿပီးတယ္။ အခုဆိုရင္ ဇန္န၀ါရီလလယ္
ဆိုေတာ့ ႏွစ္လေက်ာ္ကာလ ကေလးအတြင္းမွာ ေျခသြက္လက္သြက္ လုပ္သြားပံုမ်ား
ျပန္ေလ႔လာၾကည့္ပါဦး။ သမၼတႀကီးဆိုရင္ ဆင္းခါနီး ရက္ပိုင္းကေလးမွာ ကို
အက်ိုဳးတကယ္ရိွေစမယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အခ်ိန္မီရေအာင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသးတာ။
ဘယ္သူ အက်ိဳးရိွမွာလဲေတာ့ မေမးနဲ႔ေလ။ နာမည္ကိုက “သမၼတကာကြယ္ေရး
ဥပေဒ” ဆိုပဲ။ သမၼတဘာလုပ္လုပ္ တရားမစြဲရ၊ ေထာင္မခ်ရဆိုတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။
ဒီ ဥပေဒမ်ိဳး ကိုယ့္အတြက္ အေရးတႀကီး ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုတယ္ထင္ေနတဲ့ သမၼတႀကီး
ကျဖင့္ သနားစရာ ေကာင္းေနလား၊ အေတာ္ၾကည္ညိဳစရာပဲ ျဖစ္ေနလားေတာ့
မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး။ သမၼတလူၾကမ္းအဖြဲ႕ အဆိုအရေတာ့ ေနာင္သမၼတ
အဆက္ဆက္္ အကာအကြယ္ ရေစဖို႔ဆိုပဲ။ ေၾသာ္၊ အနာဂတ္ ျမန္မာသမၼတမ်ားကို
(ကိုယ္လိုဟာေတြပဲလို႔) ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေတာ္ မူေနၾကတာကိုး။

ဒါတင္ ဘယ္ကမလဲဗ်ာ။ အရင္က ေျခာက္လေလာက္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားမယ္ဆိုတဲ့
စီမံကိန္းႀကီးမ်ိဳးေတြေတာင္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လုပ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ခ်ေပး။
ရန္ကုန္တုိင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔ကြက္တဲ့ၾကားက လုပ္ခဲ့တဲ့
ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း အျမန္လုပ္ငန္းခြဲေ၀ေရးေတြ လုပ္႐ံုမက
ပင္စင္စားမ်ားကုိေတာင္ ေျမကြက္ခ်ေပးမယ္ ဆိုၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ ေတြေခၚလိုေခၚ။
ေၾသာ္၊ ျမန္ပံုသြက္ပံုေတြမ်ား။ ဒါတင္မကဘဲ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူက
“ေတာ္ပါေတာ့” ဆိုတဲ့အေျဖ အေပးခံရတဲ့ အစိုးရရဲ႕ သမၼတႀကီးက ဒီဇင္ဘာ ၃
ရက္ေန႔မွာပဲ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကို တရား၀င္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔
လႊတ္ေတာ္ကို စာပို႔ခဲ့သတဲ့။ ၿပီးေတာ့ ပို႔တဲ့ေန႔မွာပဲ အဲဒီဇုန္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥကၠ႒
ရထားဒု၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္မွာ လာရွင္းရာမွာ ဧကေပါင္း ၄,၃၀၀ ေလာက္ပါတဲ့
အဲဒီစီမံကိန္းမွာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွစ္ခုလည္းပါၿပီး တင္ဒါေခၚတာေတြေတာင္
ၿပီးသြားလို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလထဲ လုပ္ငန္းစေတာ့မယ္လို႔ ဆိုေနျပန္တယ္။

ေသနဂၤဗ်ဴဟာ
က်လွတဲ့ ဒီစီမံကိန္းကို ျမန္မာကပိုင္တာက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရိွၿပီး က်န္ ၈၅
ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေက်းဇူးရွင္ႏုိင္ငံႀကီးက ပိုင္တယ္လို႔လည္း သတင္းသဲ့သဲ့ ၾကားရပါ
တယ္။ ဒီေလာက္ ဆိုး၀ါးလွတာကို အလုအယက္ အတည္ျပဳေနတာဟာ အံ့ၾသစရာ
ျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ “လိပ္”လို လုပ္ေနတာပဲလို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္က စြပ္စြဲရင္ေတာင္
ေႏွးတာေလးလံတာကို ေျပာတာမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ လိပ္မွာက တျခား
လူသိမ်ားတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခု ရိွေသးတယ္ေလ။ “လိပ္လို ဘယ္သူ႕ဘက္ကိုပဲ
ယက္တယ္” ဆိုလား။

ေရြးေကာက္ပြဲရႈံးၿပီး လပိုင္းအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀ိဥာဥ္ ခ်ဳပ္ေတာ့မယ့္ အစိုးရက
တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုး ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အလုအယက္
ေရြးေနပံုကလည္း ယုန္လိုျမန္သေလာက္ လိပ္လိုစိတ္ႏွလံုးသားနဲ႔ လုပ္တာဆိုတာ
အားလံုး ျမင္သာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္
သက္တမ္းအတိုင္း မသတ္မွတ္ဘဲ သမၼတ သက္တမ္းအတိုင္း သတ္မွတ္ဖို႔
ဥပေဒၾကမ္းကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွာ တင္သြင္းထားတာမို႔ ဒီဥပေဒနဲ႔အညီ
လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္တာတို႔ “တင္”ေျမွာက္တာတုိ႔ကို ရပ္ထားသင့္တာပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ ဇြတ္ကို ျမန္ျမန္ေရြးခ်ယ္ခိုင္းေနတာ ျမင္ေနၾကား ေနရျပန္ပါတယ္။ ကဲ၊
ဒါကေကာ ယုန္လိုလား၊ လိပ္လိုလား စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါေနာ္။

ကဲ၊ ရိွေစေတာ့။ တစ္မိနစ္ရရင္ တစ္မိနစ္ျဖစ္ျဖစ္ ထိုင္ညစ္ဦးမယ္ ဆိုသူေတြလည္း
ကိုယ့္သမုိင္းကို ညစ္ေအာင္လုပ္ရင္း ဆက္ညစ္ခြင့္ ေပးလိုက္ၾကတာေပါ့။ ညစ္တာကို
ေဆးဖို႔ဆိုတာကလည္း တီဗီမွာ ေၾကာ္ျငာေနၾကတဲ့ အတုိင္းဆိုရင္ျဖင့္ တစ္ဇြန္း
တည္းနဲ႔ေတာင္ သန္႔ခ်င္သန္႔သြားတတ္တာကိုး။ ၿပီးေတာ့ အေနအထားက အခု
အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲေနတာ ဆိုတာလည္း မေမ့ၾကေစခ်င္ပါဘူး။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီကာလဟာ အေျပာင္းအလဲ ဆည္းဆာကာလပါ။

ဒီေနရာမွာ
ဆည္းဆာဆိုရင္ အမ်ားစုက ညေနရီကိုပဲ ေျပးျမင္တတ္ၾကတယ္။ အမွန္က ေန၀င္ၿပီး
ညအေမွာင္ မဖံုးခင္ကာလ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕နိဂံုးဟာ ဆည္းဆာျဖစ္သလို အေမွာင္
လံုးလံုး က်ေနရာက ေနစထြက္ခ်ိန္ကို အကူး ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕နိဒါန္းဟာလည္း
ဆည္းဆာပါပဲ။ ညေနဆည္းဆာနဲ႔ အ႐ုဏ္ဦး ဆည္းဆာလို႔ ခြဲျခား ေျပာၾကပါတယ္။
အခုကာလက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ေန႔သစ္ရဲ႕ အ႐ုဏ္ဦးဆည္းဆာဆိုတာ
လူတိုင္း သိပါတယ္။ ဆည္းဆာေရာက္ၿပီး ေနစထြက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အေမွာင္
လံုးလံုးက်ၿပီးမွ ထြက္တယ္လို႔လည္း က်မ္းစာမ်ားမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့
ေမွာင္စမ္းပါေစ။ မၾကာခင္ အ႐ုဏ္လာၿပီး ေလာကဓာတ္ တစ္ခုလံုး လင္းလက္
ေတာ့မွာပါ။

ဒီေတာ့ လင္းလက္တဲ့ အ႐ုဏ္နဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ညီညြတ္
တက္ၾကြျခင္းဆိုတဲ့ ျမင္းေကာင္းတစ္စီး ကလည္း ခြာသံျပင္းျပင္းနဲ႔ ေျပးလႊားၿပီး
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးကို ေခတ္သစ္ဆီ ေခၚေဆာင္သြားေတာ့မွာပါ။ ဒီေတာ့
“လိပ္အဆင္း ျမင္းအတက္” ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီကာလမွာ လင္းလက္အ႐ုဏ္ကို ေမွ်ာ္ရင္း
“ညီညြတ္ျခင္းျမင္း”ကို ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္အျဖစ္ ေျခလွမ္းပ်က္ေစမယ့္ အေျပာအဆို
အက်င့္အႀကံမ်ားျဖစ္တဲ့ ႐ုန္႕ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ မေျပာမိ မဆိုမိ မေရးမိဖို႔ ဆင္ျခင္
ေနထုိုင္ဖုိ႔ ကသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္
ခင္ဗ် ။

ရီေနႏုိင္
The Ladies News Journal


pharkant-machin-620.jpg
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု ဆန္ခါေက်းရြာအနီးက ေမွာ္ပံုေတာင္ေၾကာမွာ ကုမၸဏီေတြကဝွက္ထားတဲ့ ေက်ာက္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာအသံုးျပဳတဲ႔ စက္ယႏၱရားမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Ko Tin Hlaing

ဖါးကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ ေက်ာက္တူးေဖၚတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား အသံုးျပဳေနတဲ့ယာဥ္နဲ႔ စက္ယႏၱယားေတြကို အထူးအဖြဲ႔က စစ္ေဆးေနစဥ္မွာ ေျမသယ္ကားႀကီးေတြ သြားလာမႈေတြ သိသိသာသာ ေလ်ာ႔က်သြားတယ္လို႔ ဖါးကန္႔ေဒသခံေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

အခုလိုယာဥ္နဲ႔ စက္ယႏၱယားေတြကို စစ္ေဆးေနခ်ိန္မွာ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာတဲ့ ကားေတြ၊ စက္ယႏၱယားေတြ ကို ေရြ႔ေျပာင္းထားတယ္ဆိုတဲ႔ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုမႈေတြရွိေပမဲ႔ ၿမိဳ႔နယ္နဲ႔ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက အဲဒါဟာ ေကာလာ ဟလျဖစ္တယ္လို႔ RFAကို ေျပာဆိုပါတယ္။

ေဒသခံေတြကေတာ့ စစ္ေဆးေရး၀င္ေနခ်ိန္မွာ လမ္းေတြေပၚမွာ ကားအသြားအလာ နည္းသြားေပမဲ႔ မိုင္းခြဲ တာေတြေတာ့ ပိုၿပီးျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရမေဆး ေက်ာက္သမားတဥိီးျဖစ္တဲ႔ ကို၀င္းေအာင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

"သိသိသာသာႀကီးကို နည္းသြားတယ္၊ တန္ခ်ိန္ႀကီးတဲ့ကားမ်ဳိးေတြ တခ်ဳိ႕ေပ်ာက္သြားတယ္ေပါ့၊ မိုင္းေတြ အရင္ တုန္းက ခြဲတဲ့မိုင္းထက္ပိုၿပီးေတာ့ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေပါ့၊ အရင္တုန္းက မိုင္းကို တစ္တန္ေလာက္ထည့္မယ့္ ဟာကို အခုႏွစ္တန္၊ သံုးတန္စာမ်ဳိး အဲ့လိုခြဲလိုက္တယ္၊ အရင္တုန္းက နည္းနည္းခြဲတယ္၊ ကားအားနဲ႔လုပ္တယ္၊ အခုဟာက ကားအားကို ထုတ္မသံုးတဲ့အခါက် မိုင္းကိုမ်ားမ်ားထည့္ၿပီး ခြဲတဲ့အခါက်ေတာ့ ေျမစာမ်ားမ်ားထြက္ တယ္၊ အဲ့အခါမွာ ခုနကေျပာတဲ့ ဘတ္ဟိုးေတြ အသံုးေလ်ာ့ၿပီးမွ လုပ္လို႔ရတဲ့အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သြားတယ္၊ အိမ္ေတြဆို မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခါတယ္"

အရင္ကဆိုရင္ မိုင္းေတြကုိ ေျမပြလာရံုသာ အေပၚယံခြဲၿပီး ဘက္ဖိုးကားေတြနဲ႔ ေျမေကာ္တာျဖစ္ေပမဲ႔ အခုအခါမွာ မိုင္းမ်ားမ်ားခြဲၿပီး ယႏၱရားအသံုးျပဳတာကို ေလ်ာ႔ခ်လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီေတြက အသံုးျပဳတဲ့ကားႀကီးေတြကို လံုျခံဳရာမွာ ဖြက္ထားတာကို ဖါးကန္႔ေဒသခံ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြက ဓါတ္ပံုမ်ား ဗီဒီယိုမ်ား ရိုက္ကူးထားတာေတြရွိၿပိိီး သက္ေသခံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဆင္႔ဆင္႔ကို ဆက္လက္တင္ျပသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

RFA

gti-insein-620.jpg အင္းစိန္ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ GTI ေက်ာင္းကို ေတြ႕ရစဥ္
ဓါတ္ပံု - ကိုထြန္းသူ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ ႔နယ္မွာရွိတဲ့ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ GTI ေက်ာင္းမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ေတြကို ကာလတုိ၊ ကာလရွည္သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

မိတၳီလာၿမိဳ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းထိန္က အင္းစိန္စက္မႈလက္မႈသိပၸံ GTI ကုိ နယ္ပယ္စုံ စက္မႈအတတ္သင္သိပၸံအျဖစ္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းအေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းရာမွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"အင္းစိန္ GTI ႀကီးကို က်ေနာ္တို႔က Polytechnic Institute အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သြားနိုင္ေရးအတြက္ အင္းစိန္ GTI ပင္မေဆာင္မွာ ရံုးလုပ္ငန္း အတတ္ပညာသင္ သင္တန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ အျခား အသက္ေမြးဝမ္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား စသျဖင့္ ပံုမွန္သင္တန္းမ်ားအျပင္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္း အဆင့္ဆင့္နဲ႔အညီ ကာလတိုသင္တန္းမ်ား၊ ကာလရွည္သင္တန္းမ်ားကိုပါ ဖြင့္လႊစ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထားပါတယ္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ GTI ကို Polytechnic အျဖစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္"

GTI ၀င္းထဲက အေဆာက္အဦးေတြကုိ ၿပီးခဲ႔တဲ့ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ ဌားရမ္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးခဲ့သလုိ အခ်ဳပ္ခန္းအျဖစ္လည္း အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္းထိန္က ထည့္သြင္းေျပာသြားပါတယ္။

အင္းစိန္ GTI ကုိ ကုိလုိနီေခတ္က ဖြင္႔လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
RFA


antony-blinken-620.jpg
ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ Kempinski (ကန္ပင္စကီ ဟိုုတယ္) မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ အေမရိကန္အစိုုးရ လက္ေထာက္ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Antony Blinken ကိုေတြ႔ရစဥ္
Photo:Myo Thant Khaing/RFA


အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုုင္ရၿပီး ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေျပာင္းလဲသြား တာေၾကာင့္ ျမန္မာရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း တရုုတ္ႏုုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္တိုု႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အဖုုအထစ္ရိွမွာ မဟုုတ္ပဲ အေမရိကန္အစိုုးရရဲ႕ ျမန္မာနုုိင္ငံဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္သာျဖစ္ၿပီး တရုုတ္နဲ႔ သက္ဆုုိင္ျခင္း မရိွဘူးလို႔ အေမရိကန္အစိုုးရ လက္ေထာက္ႏိုုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Antony Blinken က ေျပာလိုုက္ ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ၊ တပ္မေတာ္ ဒုုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုုးဝင္းတိုု႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုအၿပီး Kempinski (ကန္ပင္စကီ ဟိုုတယ္) မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ေမးျမန္းတာကိုု Mr. Blinken က အခုုလိုု ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“အေမရိကန္အစိုုးရရဲ႕ ျမန္မာႏုုိင္ငံဆိုုင္ရာ ဆက္ဆံေရးဟာ ျမန္မာႏိုုင္ငံနဲ႔သာ သက္ဆုုိင္ပါတယ္၊ တရုုတ္ႏုုိင္ငံ နဲ႔ ဆက္စပ္မႈ မရိွပါဘူး၊ မိမိတိုု႔သေဘာထားက ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနနဲ႔ တရုုတ္အပါအဝင္ အိမ္နီးျခင္းႏုုိင္ငံ အားလံုုးနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ဖိုု႔ လိုုလားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တဲ့ ျမန္မာနဲ႔ တရုုတ္ႏွစ္နုုိင္ငံဟာ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေအးခ်မ္းသာယာဝေျပာေရးကိုု ဖန္တီးႏုုိင္မယ္လိုု႔ ယံုုၾကည္ တာျဖစ္ပါတယ္”
လိုု႔ ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသားေတြကိုု ခ်ီးက်ဴးဂုုဏ္ျပဳေၾကာင္းနဲ႔ အႏုုိင္ရတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကိုုလည္း ဂုုဏ္ျပဳေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးကိုု သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရ ဆဲ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ နိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အစိုုးရသစ္ တာဝန္မယူခင္မွာ အားလံုုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္း ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုရာမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။

လက္ရိွနုုိင္ငံေရး အေျခအေနဟာ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး အစိုုးရသစ္ကိုု ေအာင္ျမင္စြာ ဖဲြ႔စည္းသြားနိုုင္ ဖိုု႔အတြက္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး လက္ရိွနုုိင္ငံေရး အေျခအေနဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္ဆီသြားႏုုိင္ဖိုု႔ အဆင့္တစ္ခုုကိုု ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးတာသာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အနာဂတ္မွာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားအျပားကိုု ေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လက္ေထာက္ ႏုုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာ ပါတယ္။

RFA

 dassk-antony-blinken-620.JPG အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Antony Blinken တို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအေဆာင္မွာ ေတြ႔ဆံုစဥ္
Photo: Myo Thant Khaing/RFA

အေမရိကန္အစိုးရ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Antony Blinken ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီကေန႔မနက္က ေနျပည္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အေဆာင္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အ့ဲဒီေတြ႔ဆံုပဲြကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell နဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရ ထိပ္တန္းသံတမန္တခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ နုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုကူညီရမလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးၾကတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

Mr. Blinken ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္းနဲ႔ ဒီေန႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီကေန႔ ညေန ၄ နာရီမွာ အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေနျပည္ေတာ္ Kempinski ဟုိတယ္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA


ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ စြန္႔ပစ္ ေျမစာပံု သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသမွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ မၾကာေသးခင္ကစလုိ႔ အရွိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာရာမွာ ယာဥ္နဲ႔ စက္ယႏၱယားႀကီးေတြ ပုိမုိအသုံးျပဳေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အာဏာပုိင္ေတြ ဒီကေန႔ စတင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အလြန္အကၽြံ လုပ္ကုိင္ေနတယ္ဆုိၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚေနခ်ိန္မွာပဲ ယာဥ္နဲ႔ စက္ယႏၱယားေတြ စာရင္းကို ဗဟုိအစုိးရနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့ၾကတာပါ။ ဖားကန္႔ေဒသက ေနာက္ဆုံး အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ဗီြအုိေအျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စုက ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီေတြရဲ့ ယာဥ္၊ ယႏၱရားေတြကုိ စေနေန႔က စတင္စစ္ေဆးေနၿပီး ဒီကေန႔ အဆံုးသတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွစစ္ေဆးေနတဲ့အေျခအေနကိုေတာ့ ဖားကန္႔ေဒသက လက္ရိွေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔ ဒီ စစ္ေဆးမယ့္ ယာဥ္ေတြ ယႏၱရားေတြအားလံုးကိုဗ်ာ၊ သူတို႔ရဲ႕ ကုမၸဏီဆိုက္မွာ အားလံုးလာစုထားတယ္။ ထားၿပီးေတာ့မွာ အဲဒီမွာ သက္ဆိုင္ရာ၊ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက လာၾကည့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ေအာင္ေျခသိမ္း လုပ္မယ့္အဖြဲ႕ေတြကလည္း သူတို႔ဟာသူတို႔ အဖြဲ႔ေလးေတြ ၄၊၅ ဖြဲ႔ေတြ လုပ္တဲ့ အေနအထားေတြ ေတြ႔ရတယ္။တခ်ိဳ႕လည္း ယာဥ္ ယႏၱယားမ်ားေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အျမင္ေကာင္းေအာင္ေလွ်ာ့ခ်င္တဲ့လူလည္း ဒါမ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိမွာေပါ့။ အဲဒါေလးေတြ တခ်ိဳ႕ဖြက္တာ ျပဳတာ ဘာညာေလးေတြ ကေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ဘာပဲေျပာေျပာ အခုေနာက္ဆံုးအေနအထားက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း သေဘာေပါက္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေလးေတြ ရွိလာတဲ့အခါက်ေတာ့ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပတယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”

ေလာေလာဆည္မွာေတာ့ လံုးခင္းအုပ္စုကို စစ္ေဆးေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေအးျမသာယာအုပ္စု၊ ဆိတ္မူအုပ္စု စတဲ့ က်န္ရိွတဲ့ နယ္ေျမေတြကို ဆက္လက္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး ၁၀ ရက္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္မွ ၿပီးစီးႏိုင္မယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ပါတယ္။

လက္ရိွ ယာဥ္၊ ယႏၱရားစာရင္းေတြ ေကာက္ယူၿပီးရင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ လြယ္ကူလာႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္းလည္း ဆက္ေျပာပါတယ္။

“တရားမ၀င္ ၀င္လာတဲ့ဟာေတြေရာ၊ တရား၀င္ ၀င္လာတဲ့ဟာေတြေရာ ခုနက လိုင္စင္မရွိတဲ့ဟာေတြေရာ၊ ရွိတဲ့ဟာေတြေရာ ဒါေတြအားလံုးကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ စာရင္းေတြ အတိအက်ေကာက္မယ္။ ေကာက္ၿပီးေတာ့မွာ ဒါေတြကို လိုင္စင္ခ်ေပးတဲ့ဟာ ခ်မယ္။ အခြင္ေဆာင္သင့္တဲ့ဟာေဆာင္မယ္ အဲဒီေတာ့ တိက်တဲ့ စာရင္းတခုကေတာ့ ရလာမွာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီအေပၚမွာေနၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္မလဲ ၊ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ အေနအထားေတြလာမယ္ ။ ဒါကပထမဦးဆံုး ပဏာမအဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အခ်က္အလက္ခိုင္လံုမွသာလွ်င္ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ထပ္လုပ္မယ့္ အလုပ္ကိစၥေတြမွာ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ရတာ အဆင္ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ပထမေျခလွမ္းလို႔ပဲ က်ေနာ္ ဒီလိုေတာ့ျမင္တာေပါ့ဗ်ာ။”

ဒီလုိ ဖားကန္႔ေဒသတြင္း စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ တခ်ိဳ႔ကုမၸဏီေတြက ယာဥ္၊ ယႏၱရားေတြကို ေရႊ႔ေျပာင္းသို၀ွက္တာေတြ ရိွေနတယ္လုိ႔ ဖားကန္႔ ေဒသခံတဦးက ေျပာပါတယ္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ရက္ေန႔က ဥရုေခ်ာင္း ဟုိဘက္ ကားလမ္းဘက္ကို ကားေတြက ည ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အဲဒီဘက္ကိုေမာင္းသြားလိုက္တာ။ အဲဒီေနရာမွာ တန္းစီထားတဲ့ဟာ အဲလိုမ်ိဳး၊ ၿပီးေတာ့ လူအင္အားနဲ႔ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ဖြက္လိုက္တဲ့ပံုရတယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္ၾကည့္တာကေတာ့ ၂၀၀ နဲ႔ ၃၀၀ ၾကားမွာရွိမယ္ထင္တယ္။ စက္တူးေရာ၊ ေျမသယ္ကားေတြေပါ့ေနာ္။

ဖားကန္႔ေဒသခံေတြရဲ့ စိုးရိမ္မႈကိုေတာ့ သူက အခုလုိ ဆက္ေျပာပါတယ္။

“အခုက ကားအေရအတြက္ကလည္းမ်ားတယ္။ ဒီ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥ ေတြက ေနာက္ဆက္တြဲဘာျဖစ္လာသလဲဆိုေတာ့ ယာဥ္တိုက္မႈ ခနခနျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါပဲအဓိကပဲ ။ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ ဖားကန္႔ျပည္သူေဒသခံေတြက လံုး၀မလိုလားဘူးခင္ဗ်။ အခုက်ေနာ္တို႔ အရမ္းေၾကာက္ေနတာတခုရွိတယ္။ အခု ဒီ ဥရုေခ်ာင္း ဒီဟိုဖက္ ၊ မလႊတ္ယန္ ရြာသစ္ပိုင္းရဲ႕ ဟိုဖက္ကမ္းမွာ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆိုေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္သိရသေလာက္ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ မရက မွဴးက ကိုက္ ၃၀၀ အကြာပစ္ေပးပါလို႔ေျပာတယ္။ အခုက ကိုက္ ၃၀၀ ေတာင္မွမရွိဘူး။ ေျမစာက လိုတာထက္ပိုၿပီးေတာ့ ျမင့္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ မႏွစ္ကထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေရႀကီးမွာ က်ေနာ္တို႔ ေၾကာက္ေနတာ ဒီေျမစာၿပိဳၿပီး ဥရုေခ်ာင္း ပိတ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လံုးခင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တၿမိဳ႕လံုးက်ေနာ္တို႔ အားလံုး ေရလမ္းေၾကာင္းထဲပါသြားမွာ က်ေနာ္တို႔က ေၾကာက္ေနတာ။ အဲဒီကိစၥေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာ။ ေနာက္ထပ္လည္း က်ေတာ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ဦးမွာ တကယ္လို႔ ေျပာတာမလိုက္နာဘူးဆိုလို႔ရွိရင္။”

အခုႏွစ္ပြင့္လင္းရာသီစတင္ခ်ိန္မွာ ဖားကန္႔ေဒသကို တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္က ေျမသယ္ကားေတြ၊ တူးေဖာ္ေရးယႏၱရား ေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ တင္သြင္းၿပီး ေ အလြန္အကၽြံ တူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ေနာက္ ေျမစာပံုၿပိဳက်ၿပီး ေတြေၾကာင့္ လူေတြ ရာနဲ႔ခ်ီေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္း ေဝဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ေနာက္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္းကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သလို ဒီႏွစ္ဆန္းမွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ တခ်ိဳ႕ကို ေခၚယူ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/hpa-kant-news/3150955.html

 အေမရိကန္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Anthony Blinken သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္စဥ္။(သတင္းဓါတ္ပံု-VOA သတင္းေထာက္ မသိဂၤ ီလင္း)
အေမရိကန္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Anthony Blinken သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္စဥ္။(သတင္းဓါတ္ပံု-VOA သတင္းေထာက္ မသိဂၤ ီလင္း)

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို မေန႔ကပဲ ေရာက္လာတဲ့ အေမရိကန္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Anthony Blinken က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အကဲခတ္ဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ၿပီး၊ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ပါ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္သံတမန္က ေတြ႔ဆုံခဲ့တာပါ။ ခရီးစဥ္အဆုံးသတ္အျဖစ္ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့တဲ့ VOA သတင္းေထာက္ မသိဂၤ ီလင္းက အျပည့္အစုံ ေျပာျပေပးမွာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္တဲ့အေပၚ အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Anthony Blinken က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေပမဲ့၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အပါအ၀င္ တျခားစိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ဆိုင္ရဦးမယ္လို႔ သတိေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္အဆုံးသတ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္မွာ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ သံတမန္ Blinken က ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။

“လာမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီ အျပည့္အ၀ ထြန္းကားေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ သမုိင္းမွတ္တုိင္တခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားအျပားရွိမယ္ ဆုိတာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ သိပါတယ္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခံစားခြင့္ရဖုိ႔လုိသလုိ၊ ေရရွည္ခံဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း ေရွ႕ဆက္ရဦးမွာပါ။”

ခရီးစဥ္အတြင္း ေတ႔ြဆုံခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူဦးေဆာင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြ ခုိင္မာေအာင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔လည္း Mr. Blinken က ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။ NLD ပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရသစ္နဲ႔ အတူလက္တြဲျပီး ျမန္မာနုိင္ငံကုိ ဆက္လက္ ကူညီပံ့ပုိးသြားမယ္လုိ႔လည္း ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

“ဒီႏွစ္ထဲမွာ အသစ္တက္လာမယ့္ အစုိးရသစ္နဲ႔ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ အေမရိကန္ အေနနဲ႔ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပံ့ပုိးကူညီမႈေတြ ရွိခဲ့သလုိ၊ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ က႑စံုကေန အားျဖည့္ ကူညီဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔လည္း ဒုဝန္ႀကီး Blinken က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ အတြက္သာျဖစ္ၿပီး အာရွမွာ အင္အားၾကီးလာတဲ႔ ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏိုင္ငံကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိဖို႔ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း Mr. Blinken က သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို သြယ္ဝိုက္ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနတာေတြ၊ အစုိးရနဲ႔ လူထုနဲ႔ လက္တဲြ လုပ္ကုိင္ေနတာေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ တျခားဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ဆက္ဆံေရးေတြ ထူေထာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔လည္း အခုိင္အမာေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။”

လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႔လည္း အမႈရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြ၊ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိစၥကို ျပီးျပတ္ေအာင္ ေျဖရွင္းျပီး ထိန္းသိမ္းထားရာကေန လႊတ္ေပးဖို႔ကိုလည္း Mr. Blinken က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Blinken ရဲ႕ အခုေနာက္ဆုံး ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့႐ုံသာမက သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိုးဝင္းတို႔နဲ႔ လည္းေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။

သိဂႌလင္း/VOA
http://burmese.voanews.com/content/myanmar-transition-us-anthony-blinken/3150917.html

 ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား သမၼတ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျဖင့္ လႊတ္ေျမာက္လာစဥ္ (ေမလ ၂၀၁၃)
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား သမၼတ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျဖင့္ လႊတ္ေျမာက္လာစဥ္ (ေမလ ၂၀၁၃)

ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြအေပၚ တင္ထားတဲ့ စြဲခ်က္ေတြ အားလုံးကုိ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေပးၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူေတြကုိလည္း ျခြႊင္းခ်က္မရွိ ျပန္လြတ္ေပးဖုိ႔ HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္တုန္းက ေပးခဲ့တဲ့ ကတိကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလုံးကုိ ျပန္လြတ္ေပးဖုိ႔ HRW က ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ တိုးလာေနတာဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမွာ အဆုိးရြားဆုံး စြဲခ်က္တခုျဖစ္တယ္လုိ႔ HRW အာရွေရးရာ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး Phil Robertson က ေျပာပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္း ကုန္ဆုံးခါနီး ေကာင္းမြန္တဲ့ သမုိင္းအေမြအျဖစ္ ခ်န္ထားခဲ့လုိတယ္ဆုိရင္ အခု ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလုံးကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံး လြတ္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၂၈ ေယာက္ ရွိေနတယ္လုိ႔ AAPP-B ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ေနာက္ ၄၇၂ ေယာက္ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ စြဲခ်က္အတင္ခံေနရတဲ့ ပံုေတြ႔ေနရၿပီး အဲဒီအထဲမွာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း အဖမ္းခဲခဲ့ရသူ ၂၃ ေယာက္လည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ အမ်ားစုဟာ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လယ္ယာေျမ အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူေတြ၊ သတင္းသမားေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ အသေရ ဖ်က္မႈေတြနဲ႔ တရာစြဲခံရတာျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရး ေစာ္ကားမႈ က်ဴးလြန္တယ္ဆုိၿပီး တရားစြဲခံရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားစုဟာ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ လုိ႔ေခၚတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းမႈနဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္မႈဆုိင္ရာ ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံထားရတာ မ်ားတယ္လို႔လည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/hrw-on-myanmar-/3150256.html

ေတာင္-ေျမာက္ ကိုးရီးယား နယ္စပ္ျပေျမပံု (ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၆)
ဒီလအေစာပိုင္းမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားက nuclear လက္ႏွက္ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ ဘက္ၾကား ဝါဒျဖန္႔မႈေတြ အရွိန္ျမင့္လာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီကေန႔ေတာ့  ေျမာက္ကိုရီးယားက   ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံထဲကို မိုးျပန္ပူေပါင္းေတြနဲ႔ စာရြတ္ တသန္း ပို႔လႊတ္လိုက္ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ေန႔မွာ hydrogen ဗံုး စမ္းသပ္လိုက္တယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြနဲ႔ ေလ့လာ အကဲခတ္ေတြကေတာ့ သူတို႔ေျပာတာကို အျပည့္အဝ မယံုၾကည္ပါဘူး။

စစ္ပြဲႀကီးတခုအျဖစ္ လြယ္လြယ္ ကူကူ ေရာက္သြားႏိုင္တဲ့ စစ္ေရးထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမျဖစ္ၾကေပမယ့္ ေျမာက္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ၾကားမွာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ စစ္ဆင္မႈေတြ အျပဳိင္အဆိုင္ လုပ္ေနၾကၿပီး စစ္အင္အားျပတဲ့အေနနဲ႔ စစ္ဖက္ေရးရာ အပိုင္းမွာသ႐ုပ္ျပေနၾကတာပါ။

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ လက္ႏွက္စမ္းသပ္မႈ ျဖစ္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ စစ္မဲ့နယ္ေျမတေလွ်ာက္က သူ႔စခန္းေတြမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးေတြနဲ႔ Kpop သီခ်င္းေတြကို အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ အသံလႊင့္ခဲ့ ပါတယ္။

ဒါကို ေျမာက္ကိုရီးယားက လည္း တန္ျပန္ အသံထုတ္လႊင့္မႈေတြနဲ႔ တုံု႔ျပန္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔စာရြတ္ေတြကို မိုးျပန္ ပူေဖာင္းေတြနဲ႔ လႊတ္တင္ခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဖက္တန္းနယ္ေျမ၊ ေစ်းႀကီး စံျပေအးရပ္ကြက္အတြင္း ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္က ကေလးသူခိုးဟုထင္ကာ ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးရာမွ ဆိုင္ကယ္အားခိုးယူရန္ အားထုတ္ေနသူ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းထံ အပ္ႏွံေပးခဲ့ေၾကာင္း စံျပေအးရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းရပ္ကြက္ရွိ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ေနအိမ္တြင္ ေသာ့တန္းလန္းျဖင့္ ရပ္ထားေသာ ဆိုင္ကယ္ကို ခိုးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ရပ္ကြက္လူထုက သိရွိသြားကာ “သူခိုး သူခိုး”ဟု ေအာ္ဟစ္ရာ “ကေလးသူခိုး”ဟု ပတ္ဝန္းက်င္က ထင္မွတ္ၿပီး ဝိုင္း႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

ဦးမ်ိဳးေဇာ္၏ ဆိုင္ကယ္အား ဝင္ေရာက္ခိုးယူရန္ ႀကံစည္ခဲ့သူသည္ တပ္မေတာ္ ကုတင္ ၃၀၀ စစ္ေဆး႐ံုမွ တပ္ၾကပ္ႀကီးစာေရး ဇင္မင္းထက္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၎ကို စစ္ဥပေဒအရ အေရးယူရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတပ္ (၅၆၅) မွ တပ္ၾကပ္ျမတ္သူအား လဲႊေျပာင္းေပးလိုက္သည္ဟု စခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး ေအာင္သန္းျမင့္က ေျပာသည္။

“လမ္းထဲကိုလမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ဝင္လာတယ္။ သူစိမ္းဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾကည့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူက ရပ္ထားတဲ့ ဆိုင္ကယ္ေတြထဲက ေသာ့တန္းလန္းနဲ႔ ဆိုင္ကယ္ကို ဆြဲထုတ္ၿပီး ေမာင္းထြက္မလို႔ လုပ္ေနတုန္း ‘ေဟ့လူ ဘာလုပ္တာလဲ’လို႔ ေအာ္ၿပီး လိုက္တာ ထြက္ေျပးသြားတယ္။ အဲဒီမွာ ‘သူခိုး သူခိုး’လို႔ ေအာ္လိုက္တာ ဘယ္လိုကေန ဘယ္လို ကေလးသူခိုးျဖစ္တယ္ မသိပါဘူး။ အမွန္မွာေတာ့ ဆိုင္ကယ္သူခိုးပါ ကေလးသူခိုး မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

လူထုမ်ားအၾကား ကေလးခိုးမႈ ေကာလာဟလမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕မနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ကေလးခိုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမႈတစ္စံုတစ္ရာ တိုင္ၾကားထားမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း ဒုရဲမွဴး ေအာင္သန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ဆိုင္ကယ္ခိုးရန္ ႀကံစည္သည့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးစာေရးသည္ ေငြေၾကး အခက္အခဲေၾကာင့္ ႀကံမိႀကံရာ ႀကံစည္ရာမွ ဆိုင္ကယ္ခိုးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ခိုးယူမႈ မေျမာက္သည့္အတြက္ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္ဘက္မွလည္း အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။

(ဓါတ္ပံု အညႊန္း – ဆိုင္ကယ္ခိုးရန္ ႀကံစည္သူကို ကေလးခိုးသည္ဟုဆိုကာ ဝိုင္း႐ိုက္ခဲ့ၾကစဥ္)
Written by – သားႀကီး
Hinthar Media Corporation
http://www.hintharmedia.com


မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကေလးကစားစရာမ်ား မေကာက္မိရန္ စာမ်ား ကပ္၍ လက္ကမ္းစာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လာရႈိးလူငယ္မ်ား ပရဟိတအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမန္ဆုံး အတည္ျပဳေပးရန္ ေနျပည္ေတာ္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီး သက္ေနာင္က သက္ဆုိင္ဂ်ာနယ္ေျမရွိ လူကုန္ကူးအဖြဲ႕တုိ႔ထံ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကေလးခုိးမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယျဖစ္ဖြယ္ ၂ ခုပဲေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနမႈအေနအထားအရ ကေလးေပ်ာက္တာ မရွိေသးပါဘူး။ လူေပ်ာက္တယ္ဆုိတာကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမရဲစခန္းေတြက ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိက္ရွင္းေနရတာက ေပ်ာက္တာမဟုတ္ဘဲ ကေလးခုိးတဲ့ ကိစၥဟုတ္မဟုတ္ ကိစၥလုိင္ရွင္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
ကေလးခုိးမႈျဖစ္စဥ္ ရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ “ျဖစ္စဥ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ လ၊ ၃လက စၿပီး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြအေပၚ တက္လာတာ ၂ မႈ၊ ၃မႈေလာက္ရွိတယ္။ သာမန္ေလာက္ဖြတယ္လုိ႔ ထင္တာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္း တေန႔တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံအတြင္း ေနရာစုံက တက္လာတယ္။ ဧရာ၀တီတုိင္းတခုလုံးလုိလုိ ျဖစ္ေနသလုိလုိ ေကာလာဟလေတြ ျပန္႔လာပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူေတြက ျပန္လည္ဆန္းစစ္လုိက္တဲ့အခါမွာ ဒါဟာ သေဘာရုိးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္္လုိ႔ သုံးသပ္ရတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

“ျဖစ္စဥ္ေတြ အားလုံး ေလ့လာစုဆည္းလုိက္တဲ့အခါမွာ ယေနအထိ သံသယျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ ကေလးခုိးမႈလုိ႔ ေျပာႏုိင္တဲ့ အမႈ ၂ မႈပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ တမႈက ဖ်ာပုံမွာ ဥာဏ္ရည္မမီတဲ့ ကရင္မေလး ၆ ႏွစ္သမီးကုိ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္က ေခၚသြားတာ။ လုိက္ရွာေတာ့ ျပန္ေတြ႕တယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္မွာ ကေလး ၇ ေယာက္ကုိ ခုိးတဲ့ သူမိၿပီဆုိၿပီး တသင္းျဖန႔္တယ္။ ဖ်ာပုံမွာ ဥာဏ္ရည္မမီတဲ့ ကေလးမေပ်ာက္ခင္မွာ ဘုရားပြဲေစ်းမွာ တယ္လီဖုန္းေတြလုိက္ခုိးတယ္။ ပုိက္ဆံအိတ္ေတြ လုိက္ႏႈိက္တယ္ဆုိၿပီး လင္မယား ၂ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ဖမ္းထားတဲ့ ျဖစ္စဥ္တခုရွိပါတယ္။ အဲဒီလင္မယား ၂ ေယာက္မွာ ကေလး ၆ ေယာက္ပါလာတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ စစ္ေဆးေနစဥ္ ကာလမွာ ကေလး ၆ ေယာက္ကုိ ရဲစခန္းက ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားရပါတယ္”

“အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးတေယာက္ေပ်ာက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္က ေပၚလာတယ္။ အဲဒီကိစၥကုိလည္း စခန္းကုိ ေခၚအမႈဖြင့္တယ္။ ဒီအခါမွာ ပထမကေလး ၆ ေယာက္ေနာက္ေရာက္လာတဲ့ ကေလး ၁ ေယာက္ဆုိေတာ့ ကေလး ၇ ေယာက္ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒါကုိ ကေလး ၇ ေယာက္ခုိးတဲ့ တရားခံမိၿပီဆုိတဲ့ သတင္းကုိ ဖြေတာ့ တာပါပဲ။”

“ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ကေလးခုိးတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ တုံ႔ျပန္ခ်က္က သူအလုပ္သြားမယ္လုိ႔ ထြက္လာခ်ိန္မွာ ကေလးတဦးလမ္းျဖတ္ကူးဖုိ႔ လုပ္ေနတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ကေလးက ဥာဏ္ရည္မမီဘူး။ ကေလးရဲ႕ အေဖက ဆုိက္ကားသြားနင္းတယ္။ အေမက ေစ်းေရာင္းသြားတယ္။ ကေလးက အိမ္မွာ အေဒၚနဲ႔ က်န္ခဲ့တယ္။ အေဒၚကလည္း ေလျဖတ္ထားလုိ႔ စကားမေျပာႏုိင္ဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးေပ်ာက္သြားတယ္။ ကေလးကုိ လမ္းျဖတ္ကူးဖုိ႔အတြက္ ကူညီေပးတယ္။ သူအလုပ္သူဆက္သြားတယ္။ ကေလးက ေနာက္ကလုိက္လာတယ္။ အလုပ္ခြင္ျဖစ္တဲ့ ဂ၀ံတင္သေဘၤာမွာ ဂ၀ံတင္တယ္။ ကေလးက သူဘာသာကစားေနတယ္။ ဆိုၿပီး ရဲစခန္းမွာ ထြက္ဆုိထားပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိ ကေလးခုိးတယ္။ မခုိးဘူး သံသယ ျဖစ္စရာကုိ သက္ဆုိင္ရာက စစ္ေဆးရင္းအျဖစ္မွန္ေပၚလာမွာပါ”

“ျဖစ္သေယာင္ေယာင္အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေကာလဟာလ ျဖန္႔တာပါ။ ဒါက တမႈ ေနာက္တမႈက ေတာင္ႀကီး ျဖစ္စဥ္ ေတာင္ႀကီးအမႈမွာလဲ ျဖစ္စဥ္က အမ်ဳိးသားတေယာက္က ပ်ံက်အလုပ္ေတြ လုပ္တယ္။ လယ္တဲတခုမွာ ေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကေလး ၃ ေယာက္ ငွက္ပစ္ဖုိ႔္ဆုိၿပီး ေရာက္လာတယ္။ အတူူတူငွက္ပစ္ၾကတယ္။ ညေမွာင္လုိ႔ မျပန္ရဲဘူးဆုိေတာ့ သူက လုိက္ပုိ႔တယ္။ ဒါက ပထမတရက္ေနာက္ရက္ေတြမွာလဲ ငွက္ေတြပစ္ၾကတယ္။ အႀကီးဆုံး ကေလးတေယာက္က ေက်ာင္းတက္ရမယ္ဆုိၿပီး ျပန္တယ္ (၂) ေယာက္က မျပန္ဘဲ ငွက္ပစ္ဖုိ႔ က်န္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ၃ ရက္ေလာက္ေပ်ာက္ေနတယ္။ ရြာကလည္း ကေလးေပ်ာက္တယ္။ ခုိးခံရတယ္ဆုိၿပီး အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ေအာ္တယ္။ သူတုိ႔က ရြာနဲ႔အလွမ္းေ၀းေတာ့ မၾကားဘူး။ ျဖစ္စဥ္က ငွက္ပစ္ရင္း ရြာအနီးမွာ သစ္ရြက္သစ္သီးခူးစားငွက္ပစ္စားေနၾကေၾကာင္း ဖမ္းမိတဲ့အခ်ိန္မွာ ရဲစခန္းမွာယ ထြက္ဆုိတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ သူတုိ႔ေတြဟာ အေ၀းကုိ ထြက္မသြားဘူး။ ရြာနဲ႔ မလွမ္းမကမ္းေနရာေတြမွာ ငွက္ပစ္ရင္း ပတ္သြားေနတာေတြ႕ရတယ္။ သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ တကယ္ကေလးခုိးတယ္ဆုိရင္ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ၃ ရက္ေလာက္အတြင္းမွာ အေတာ္ေ၀းေ၀းကုိ ေရာက္ေနေလာက္ပါၿပီ။ ဒီသုံးသပ္ခ်က္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္သုံးသပ္ခ်က္ပါ။ ျဖစ္စဥ္ကုိေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းက စစ္ေဆးေနပါတယ္”လုိ႔ ဒုရဲမွဴးႀကီး သက္ေနာင္က News Watch သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ကေလးခုိးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ေသာကမႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က သတင္းထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း သိရွိသည္။

ထြန္း (ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


ဇန္နဝါရီ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(Democractic Karen Benevolent Army-DKBA) မွ ထုတ္ပယ္ထားျခင္းခံရသည့္ တပ္ မႉးအမ်ားစု ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔သည္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(Democratic Kayin Buddhist Army-DKBA )ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔က ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ DKBA မွာ ယခင္ မိခင္အစည္းအ႐ံုး(KNU)မွ ခြဲထြက္ခါစ ဖြဲ႔စည္းရပ္တည္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းနာမည္ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳကာ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ပယ္ခံထားရသည့္ DKBA က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥအေပၚ ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာဆန္းေအာင္က “က်ေနာ္တို႔ဟာ သူမ်ားလြင့္ပစ္ထားတဲ့ လမ္းေဘးကအမႈိက္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မူလအဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္လည္အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ သီးျခားအဖြဲ႔တစ္ခုလို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ယေန႔ ေျပာသည္။

တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳး သားတပ္မေတာ္(DKBA )အေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ ေရးအတြက္ DKBO အစည္းအ႐ံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၉၄)ႏွင့္ (၂/၉၄)အတိုင္း ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူတြင္ အေျခစိုက္မည့္ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ယခင္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ DKBA အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေက်ာ္သက္ႏွင့္ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာတိုင္းေရႊ (ခ) ဗိုလ္ဘိ တို႔မွ တာဝန္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ DKBA အဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (Democratic Karen Benevolent Army-DKBA) ဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ တစံုတရာ တံု႔ျပန္ေျပာမႈမ်ား မရွိေသးေၾကာင္းလည္း အမည္ မေဖာ္လိုသည့္ DKBA အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

DKBA သည္ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU မွ ခြဲထြက္ကာ စစ္ေရးဦး ေဆာင္မႈအျဖစ္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္-DKBA ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႔အျဖစ္ DKBO ကို ဦးစြာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ DKBA တပ္မႉးမ်ားညီလာခံတြင္ ယခင္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိး သားတပ္မေတာ္(Democratic Kayin Buddish Army-DKBA )အစား ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(Democratic Karen Benevolent Army-DKBA)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႔အျဖစ္ ကလို႔ထူးေဘာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(Klo Htoo Baw Karen Organization)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 စဖန္းေရွာင္း
ေကအုိင္စီ - KIC
http://kicnews.org


ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္လစခန္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း သာမန္ ေသြး႐ိုး သား႐ိုး အေျခအေနေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေသဆံုးခဲ့သူ ၂၃ဦးရွိေၾကာင္း မယ္လစခန္းမွျပဳစုထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း လူမႈေရးတာ၀န္ခံ ေစာဖေထာက “၂၀၁၄ကေတာ့ ေသဆံုးမႈေတြကို စာရင္းအတိအက်နဲ႔ မေျပာႏိုင္ေပ မယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ေသြး႐ိုးသား႐ိုး မဟုတ္ဘဲ ေသဆံုးမႈႏႈန္းဟာ ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ ရတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြက္ မယ္လစခန္းမွျပဳစုထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ေသဆံုးမႈမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူ ၁၄ဦးအထိရွိၿပီး မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၉ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ တာ့ခ္ခ႐ိုင္၊ အုန္းဖန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အုန္းဖ်န္စခန္းတြင္ စခန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေကာက္ခံရ ယူထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးသူတစ္ဦးသာရွိေၾကာင္း အုန္းဖ်န္စခန္း၏ လူမႈေရးတာ၀န္ခံ ေစာပလာေဖာ္က ေျပာသည္။

က်န္ရွိသည့္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ စာရင္းကို လတ္တေလာ မသိရွိရေသးသလို တႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းရွိ လူေသဆံုးမႈ စာရင္းအခ်ဳပ္ကို ေကာက္ယူေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ခန္႔မွသာ အတိအက် သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ဒုကၡ သည္ေကာ္မတီ-KRC တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္က ေျပာသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း ၇ခုအနက္ အႀကီးဆံုးစခန္းျဖစ္သည့္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း မိမိကိုယ့္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ယာဥ္တိုက္မႈ စသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ ပြားေလ့ရွိၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚျခင္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းအေပၚ စခန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စခန္းတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

 စဖန္းေရွာင္း
KIC - ေကအုိင္စီ
http://kicnews.org

ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႕က အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပမႈ (Credit: ABC) 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ​ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕မွာ ​အၾကမ္းဖက္မႈ ​ျဖစ္ေပၚၿပီးတဲ့ေနာက္ ​အၾကမ္းဖက္မႈကို ​ဆန္႔က်င္တဲ့ ​ဆႏၵျပမႈေတြ ​ျပဳလုပ္ေနၾကသလို ​အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ​ပါဝင္သူ ​တစ္ဦးရဲ့ ​အေလာင္းကိုလည္း ​ရြာသားေတြက ​ရြာထဲ ​အဝင္မခံဘူးလို႔ ​သိရပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ​တလႊားမွာ ​"အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ​ငရဲေရာက္ပါေစ"၊ ​"အစၥလာမ္မစ္ ​ႏိုင္ငံ ​တည္ေထာင္ေနတာဟာ ​အင္ဒိုနီးရွားရဲ့ ​ညီညႊတ္မႈကို ​ဖ်က္ဆီးေနတဲ့အတြက္ ​အဲဒီလုပ္ရပ္ကို ​ဆန္႔က်င့္စို႔" ​ဆိုတဲ့ ​စာသားေတြ ​ကိုင္ၿပီး ​ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕မွာ ​ေပါက္ကြဲမႈ ​၇ ​ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သလို ​ေသနတ္ ​ပစ္ခတ္မႈေတြလည္း ​ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ​စုစုေပါင္း ​လူ ​၈ ​ဦး ​ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။

ေသဆုံးသူေတြထဲမွာ ​ျပည္သူ ​၄ ​ဦးပါဝင္ၿပီး ​အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ​ရဲတစ္ဦးလည္း ​ပါဝင္ပါတယ္။

အေသခံ ​ဗုံးေဖာက္ခြဲတဲ့ ​အၾကမ္းဖက္ ​သမားကလည္း ​Starbucks ​ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ ​အၾကမ္းဖက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို ​ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈအတြင္း ​ေသဆုံးသြားတဲ့ ​အသက္ ​၂၅ ​ႏွစ္အရြယ္ ​Ahmad ​Muhazan ​ကို ​ေျမျမဳပ္သၿဂိဳလ္ရမွာ ​ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ​သူ႔ရဲ့ ​ရြာသားေတြက ​အေလာင္းကို ​လက္မခံဖို႔ ​ဆႏၵျပမႈေတြ ​ရွိေနပါတယ္။

အေနာက္ဂ်ားဗား ​ျပည္နယ္က ​Indra ​Maya ​ေဒသခံေတြက ​သူတို႔ေတြဟာ ​အၾကမ္းဖက္မႈကို ​မလိုလားဘူးလို႔ ​ေျပာဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကေပမယ့္ ​အဲဒီအထဲမွာ ​မြတ္စလင္ ​ဘာသာေရးဆရာလည္း ​ပါဝင္ပါတယ္။

မြတ္စလင္ ​ဘာသာေရး ​ဆရာကေတာ့ ​အစၥလာမ္ဘာသာရဲ့ ​သြန္သင္မႈနဲ႔ ​ဥပေဒကို ​ဆန္႔က်င္တဲ့ ​အၾကမ္းဖက္သမားရဲ့ ​အေလာင္းကို ​အလိုမရွိဘူးလို႔ ​ေျပာပါတယ္။

ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕မွာ ​ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ​အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ​ဆက္စပ္ၿပီး ​ဖမ္းဆီးခံရသူ ​၁၂ ​ဦးရွိၿပီ ​ျဖစ္ပါတယ္။ ​အဲဒီအထဲက ​တစ္ေယာက္ကေတာ့ ​ဆီးရီးယားႏိုင္ငံက ​ေငြေၾကးေတြကို ​လက္ခံၿပီး ​အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ​အၾကမ္းဖက္ ​သမားေတြကို ​ေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္လို႔ ​စြပ္စြဲခံေနရပါတယ္။

By Adam Harvey
ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese

ေက်ာက္မီးေသြးတံုုးမ်ားကိုု ေတြ႕ရစဥ္
လာမယ့္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္က်ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အေရအတြက္ ၁၇ ဆ ပိုမိုတိုးတက္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ညီလာခံမွာ အပူစြမ္းအင္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္းက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြဟာ ႏိုင္ငံ့ေျမာက္ပိုင္းမွာ ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ အခု လာမယ့္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ စီမံကိန္းအရ ႏိုင္ငံ့ေတာင္ပိုင္းမွာလည္း ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြ တိုးတက္မ်ားျပား လာေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ဒီစီမံကိန္းေတြဟာ ေငြနဲ႔ အခ်ိန္ အမ်ားအျပားသံုးစြဲရၿပီး၊ ဓါတ္အားလိုင္းႀကိဳးေတြ သြယ္တန္းေရး အတြက္လည္း ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေတြ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အခုအခါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ေရ စြမ္းအင္နဲ႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေတြအေပၚမွာသာ အဓိက မွီခိုေနရလို႔ ေက်ာက္ မီးေသြးလို စြမ္းအင္မ်ိဳးသံုးစြဲၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို တစ္ရက္ ၂၄ နာရီအျပည့္ ဓါတ္အားေပးႏိုင္မယ့္ သဘာဝစြမ္းအင္မ်ိဳး ရွာေဖြဖို႔လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြကသာ လိုအပ္မယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ တျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေၾကာင္းလည္းေျပာပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုေတြေၾကာင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈျပႆနာႀကီးထြားလာေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အား ေပးစက္ရံုေတြ ပိတ္ပစ္ရတဲ့အထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲႏိုင္သူ ဦးေရဟာ လူဦးေရရဲ႕ ၃၃ ရာနႈန္းသာရွိပါတယ္။ အစိုးရကေတာ့ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ဒီကေန႕ေခတ္ကေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္အမ်ားစုကို ကြန္ျပဴတာဂိမ္းေတြ၊ အင္တာနက္ဂိမ္းေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ အသံုးခ်ေနတဲ့အတြက္ စာဖတ္ခ်ိန္နည္းလာၿပီး စာေပနဲ႔အလွမ္းေ၀းတာဟာ ၀မ္းနည္းဖို႕ေကာင္းေၾကာင္း NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလြတ္က်က္ေျဖပညာေရးစနစ္ဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္တဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ ျပင္ပစာေပ ဖတ္ရႈတာေတြကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ေနတယ္ လို႔လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ ႏိုဘယ္-ျမန္မာစာေပပဲြေတာ္အတြက္ ေပးပို႔တဲ့ သူရဲ႕သ၀ဏ္လႊာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုမအင္ၾကင္းႏိုင္က တင္ျပမွာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အလြတ္က်က္ေျဖ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေခတ္မမွီေတာ့ေၾကာင္း သူရဲ႕အျမင္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္တြင္း ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ကိုလာေရာက္ေလ့လာတဲ့ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္က မဟာဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလိုေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“အလြတ္က်က္တာကိုလည္း ဒါပညာရဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ တကယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါအခုေခတ္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ေခတ္မမွီဘူးလို႔ေျပာရမယ္။ နားလည္ေအာင္ သင္ၿပီးဖို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့လုပ္ရမယ္။”

အခုလိုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလြတ္က်က္ေျဖရတဲ့ ပညာေရးစနစ္အျပင္ စာသင္ခ်ိန္ေတြထဲမွာ စာဖတ္ဖို႕အခ်ိန္ကိုထည့္မထားတာ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ စာၾကည့္တိုက္ေတြ အလံုအေလာက္ မရွိတာေတြ ေၾကာင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြဟာ စာေပနဲ႔အလွမ္းေ၀းသြားတာကို သူ႔အေနနဲ႔ ၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း စေနေန႔က စတင္ၿပီး သံုးရက္ၾကာက်င္းပတဲ့ ႏိုဘယ္ျမန္မာ စာေပပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားအတြက္ ေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရးသား ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြ စာေပဖတ္ရႈဖို႔ အခ်ိန္နည္းလာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ေတြထဲမွာ နည္းပညာအလြန္ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ လူေနမႈဘ၀ေတြေျပာင္းလဲလာၿပီး ကေလးေတြဟာ ကြန္ျပဳတာဂိမ္းေတြ၊ အင္တာနက္ဂိမ္းေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ အခ်ိန္ အမ်ားစုကို အသံုးခ်လာေနတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုပါတယ္။

အခုလို နည္းပညာေၾကာင့္ အေကာင္းအဆိုးရလဒ္ေတြရွိေနရာမွာ လူငယ္ေတြ လမ္းေၾကာင္းမလဲြေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ တည့္မတ္ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ကို လာေရာက္ေလ့လာေနတဲ့ NNER ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၀င္ ကိုစိုးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“ ဒီနည္းပညာမွာ အေကာင္း၊အဆိုးေတြရွိသလိို ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။ လူငယ္ေတြအတြက္ကို အခ်ိန္ေတြကုန္ဆံုးၿပီးေတာ့ ျပႆနာရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာလည္း က်ေနာ္တို႔လက္ခံပါတယ္။ ဒီအေမရိကန္တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာဆိုရင္လည္း ဒီ ဂိမ္းေတြ မွာ လူငယ္ေတြ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေနတဲ့ အေပၚမွာ သူတို႔လည္း စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သုေသသနလုပ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ဂိမ္းေတြကို ကစားတဲ့အခါမွာ လူငယ္ေတြကိုလည္း မကစားနဲ႔လို႔ေတာ့ တားလို႔မရဘူးေပါ့ေနာ္။ တားလို႔မရတဲ့အခါမွာ ဥာဏ္ေရထက္ျမတ္ေစတဲ့ ဂိမ္းေတြ အဲဒါေတြကိုဖန္တီးၿပီးေတာ့မွ လုပ္လာတာေတြေတြ႕ရတယ္။ အဓိကကေတာ့ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ လူႀကီးပိုင္းေတြက သူတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးစက္ေတြေပၚမွာ ဘယ္လိုေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့၊ ဘယ္လိုတည့္မွတ္ေပးမလဲ လမ္းေၾကာင္းေတြမလြဲသြားေအာင္ေပါ့ေနာ္ ၊ အဲဒါေတြကေတာ့ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့ ဦးေဆာင္တဲ့လူေတြက အေရးႀကီးတာေပါ့ေလ။”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စာၾကည့္တိုက္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ဆိုတာမ်ဳိး အင္မတန္ရွားပါး လာတာဟာလည္း လူငယ္ေတြအတြက္ စာေပေလ့လာဖတ္ရႈဖို႔အားနည္းခ်က္ေတြျဖစ္ေစတယ္လို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပသလို ကိုစိုးထြန္းကေတာ့စာၾကည့္တိုက္ေတြအစား အရက္ဆိုင္ေတြ၊ ဂိမ္းဆိုင္ေတြပိုၿပီးမ်ားေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ စာၾကည့္တိုက္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အရက္ဆိုင္ေတြမ်ားေနတာေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီလိုပဲ ဒီၿမိဳ႕ေတြမွာလည္းဖြင့္တာေတြက စာၾကည့္တိုက္ေတြ ၊ စာအုပ္ဆိုင္ေတြဖြင့္မယ့္အစား ဂိမ္းစင္တာေတြက ပိုၿပီးတိုးလာတာေတြမ်ားေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ စာဖတ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရမယ့္ဟာေတြစာၾကည့္တိုက္ေတြမရွိေပမယ့္လည္း က်ေနာ္တို႔ Online စာအုပ္ဆိုင္ေတြ ကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္လိုေပးႏိုင္မလဲေပါ့ေနာ္ ၊ application ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖုန္းတလံုးနဲ႕ က်ေနာ္တို႔ ရွာေဖြၿပီးေတာ့ သိႏိုင္ေအာင္ေပါ့ေနာ္၊ online စာအုပ္စဥ္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေပးႏိုင္တာမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ ၊ computerေတြ၊ notepad ေတြ၊ laptop ေတြ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသယ္ႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေန ထည့္ထားႏိုင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳး အဲေတာ့ ကိုယ္သိခ်င္တာေတြကို ခုနက application ေတြနဲ႔ google search ေတြနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းရွာႏိုင္တဲ့ဟာမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေပးၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြကို စာဖတ္ခ်င္စိတ္ႀကီး လာေအာင္လို႔ က်ေနာ္တို႔လုပ္ေပးရမွာကေတာ့ အေသအခ်ာပဲေပါ့ေနာ္။”

ႏိုဘယ္ျမန္မာစာေပပဲြေတာ္အတြက္ ေပးပို႔တဲ့သ၀ဏ္လႊာမွာလည္း ကေလးေတြစာဖတ္ခ်င္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကဖို႕နဲ႔ ကေလးစာအုပ္ေတြပိုၿပီးေရးသားထုတ္ေ၀ၾကဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအပါအ၀င္ ကေလးစာေပက႑ ျမွင့္တင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကစၿပီး တႏွစ္တႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ႏိုဘယ္ျမန္မာစာေပပဲြေတာ္ကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ကေန (၁၈)ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၈

ရန္ကုန္မွလာသည့္ ရခိုင္လူငယ္ႏွစ္ဦးကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ မင္းဂံ ရပ္ကြက္ ရွိ ႏိုင္တည္းခိုခန္းတြင္ တည္းခိုေနစဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔က ရဲႏွင့္ စရဖတို႔၏ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

“သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ရန္ကုန္က ျပန္လာသူေတြလို႔ သိရပါတယ္။ ႏိုင္တည္းခို ခန္းမွာ တည္းဖို႔လာတဲ့ ရခိုင္လူငယ္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးသြားပါတယ္။ ဖမ္းၿပီးတာနဲ႔ လက္ထိပ္ခပ္၊ မ်က္ႏွာဖံုး စြပ္ၿပီးေတာ့ ေခၚေဆာင္ သြားပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔က ေက်ာက္တူး ၿပီး ျပန္လာတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ကို ရဲနဲ႔ စရဖ က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတာပါ”ဟု ၀ံလက္ေဖါင္ေဒးရွင္း ဒါရိုက္တာ ခိုင္ေကာင္းစံက နိရဥၥရာသတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

သူတို႔သည္ AA အဖြဲ႕၀င္မ်ားလား၊ ဘာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားသလဲဆိုသည္ကို အတိအက် မသိရွိရေသးေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ ေအးခင္ေမာင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ သူက “ ဖမ္းတာ မွန္ပါတယ္။ မႈခင္းကိစၥေတြပါ။ ဘာကိစၥလည္းဆိုတာေတာ့ အတိအက်မသိရေသးပါဘူး။ သိတဲ့အခါ ေျပာျပေပးပါ့မယ္”ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ေအးခင္ေမာင္က နိရဥၥရာ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

အလားတူ ဇန္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕ကလည္း ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ Arakan Army (AA) မွ တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္သို႕ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွ ရဲစခန္းကုိ ကိုးကားျပီး The Ladies News Journal တြင္ သတင္း ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ ရကၡိဳင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးကို ရန္ကုန္သို႔သြားမည့္ ေအာင္သစၥာ အေဝးေျပး ယာဥ္ ေပၚတြင္ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕မ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ရင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္သစၥာ အေဝးေျပးယာဥ္ေပၚတြင္ ရကၡိဳင္ တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေလးဦး လိုက္ပါလာရာ မင္းျပားမွ တစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္မွ တစ္ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး က်န္ ႏွစ္ဦးမွာ လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း သတင္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။

“ဖမ္းတာက မေန႔က ဖမ္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကို ႐ံုးထုတ္လာပါတယ္။ တရား႐ံုးတင္ၿပီးေတာ့ မ်က္ႏွာေတြကို ပဝါနဲ႔ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ အစုိးရတပ္က တပ္မေတာ္သုံး ကားနဲ႔ တပ္ထဲကို ေခၚသြားတာကို ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ ဘယ္ရာထူးလဲ၊ ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိရေသးဘူး” ဟု ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

စံေမာင္သန္း
Arakan State
https://www.facebook.com/NarinjaraNews

ေက်ာက္စိမ္း မိုင္းတြင္း ေတြ မွာ သုံးစြဲ ေနတဲ့ ယႏၲယား စက္ႀကီး ေတြ ရဲ့ အစင္းေရ ပမာဏ ကို အာ႐ုံ စိုက္ ၿပီး တစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ အခ်ိန္ယူ စစ္ေဆးမယ္။ 
ဖားကန္႔ ေဒသမွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ စက္ယႏၲယား ကားႀကီးေတြ ကို မျမင္ကြယ္ရာ ေနရာေတြမွာ ဝွက္ထား ေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျပာဆိုမႈေတြ ကို ဖားကန္႔ ၿမိဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး က ျငင္းဆို လိုက္ ပါတယ္။

ေက်ာက္စိမ္း မိုင္းတြင္း လုပ္ငန္းရွင္ ေတြ ဟာ စက္ယႏၲယား ယာဥ္ႀကီး ေတြ အစင္းအေရ အေျမာက္အမ်ား တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကေန တရားမဝင္ တင္သြင္းၿပီး အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူ ေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္း ေတြ ကို ေနျပည္ေတာ္ ဗဟို အစိုးရ အရာရွိ ေတြ ဖားကန္႔ကို လာၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး မႈ စတင္ ခ်ိန္ မွာပဲ ကုမၸဏီ ေတြ က သူတို႔ရဲ႕ ယႏၲယားႀကီး ေတြ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနရာ ခ်ထား တဲ့ အျပဳအမူ အေပၚ ေဒသခံ ေတြ ရဲ႕ စြပ္စြဲမႈ ေတြ ထြက္ေပၚ လာတာ ပါ။

ကုမၸဏီ ေတြ ဟာ ဗဟို အစိုးရ အရာရွိေတြ ရဲ႕ စစ္ေဆးမႈ ကို ေရွာင္လႊဲလိုတဲ့ အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ကားႀကီး ေတြကို ဝွက္ ထား ၾကတယ္ ဆိုတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး ေဒသခံ အာဏာပိုင္ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဖားကန္႔ ၿမိဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးတင္ေဆြျမင့္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး ဌာန၊ ကညန လို႔ ေခၚတဲ့ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ စီးပြားကူးသန္း ဌာန နဲ႔ အေကာက္ခြန္ ဌာန စတဲ့ အစိုးရ ဌာန ေပါင္းစုံက ထိပ္တန္း အဆင့္ အရာရွိ ေတြဟာ ဖားကန္႔ မွာ ေရာက္ ရွိ ေနပါတယ္။

သူတို႔ဟာ ေက်ာက္စိမ္း မိုင္းတြင္း ေတြ မွာ သုံးစြဲ ေနတဲ့ ယႏၲယား စက္ႀကီး ေတြ ရဲ႕ အစင္းေရ ပမာဏ ကို အာ႐ုံ စိုက္ ၿပီး တစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ အခ်ိန္ယူ စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဦးတင္ေဆြျမင့္ က ဆိုပါတယ္။

ကုမၸဏီ ေတြ ဘက္က သူတို႔ ရဲ႕ ယာဥ္ ေတြ ကို ေန႔ရက္ အလိုက္ လာေရာက္ အစစ္ေဆး ခံရမယ့္ အခ်ိန္ဇယား လည္း ျပင္ဆင္ ထားတယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အသုံးျပဳေနၾကတဲ့ ယာဥ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္း က ပဲ ဝင္လာတာ ဆိုၿပီး ဦးတင္ေဆြျမင့္ က ဆိုေပမယ့္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ ကေန စက္ယႏၲယား ႀကီး ေတြ ဝင္ေရာက္ ခဲ့မႈ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ေတြ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္ တခ်ိဳ႕ကို ဗဟို အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ ေမးျမန္း စစ္ေဆး တာေတြ ျပဳလုပ္ ထားပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


 ခုိေတာင္ကၽြန္း လူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသဆံုးသူ ဟန္နာ၀ွစ္တာရစ္ခ်္၏ အစ္မ ေလာ္ရာ၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားကုိ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တရားေရး အရာရွိမ်ားက ျငင္းဆုိလုိက္သည္။ ထုိ လူသတ္မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာ္းလုပ္သား ႏွစ္ဦးအား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထုိင္းတရား႐ံုးႏွင့္ အစုိးရ၀က္ဘ္ဆုိက္ သံုးရာနီးပါးကုိ Anonymous ဟက္ကာ အဖြဲ႕က တုိက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလာ္ရာ၏ စြပ္စြဲမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းတရား႐ံုးက ကနဦး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု တရား႐ံုးေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။ “အမႈစစ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ရေလာက္တဲ့ မူမမွန္တာ၊ ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး” ဟု ယင္း ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္က ဆုိသည္။ လူသတ္မႈတြင္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္သံ႐ံုးမွ တစ္ဆင့္ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းမွသာ အျပည့္အ၀ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဟု ယင္းက ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးခင္က လိပ္ကြ်န္းရွိ ဟိုတယ္တစ္ခု၏ ေရကူးကန္တြင္ ေနာက္ထပ္ ျဗိတိန္ခရီးသြား အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည့္ ေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ၌ အလွဆုံးေနရာ ဆိုသည့္ ထုိင္းရဲ၏ မဆီေလ်ာ္ေသာ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဖြင့္ေျပာရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလာ္ရာက ဆိုသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံ လွတယ္ဆိုတာ ပို ့စကတ္တို ့ဓာတ္ပုံထဲမွာေတာ့ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မကေတာ့ သေဘာမတူႏိုင္ဘူး။ လွတယ္လို ့ထင္တဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ေလ။ က်ားတို ့၊ ျခေသၤ့တို ့လို အေကာင္ေတြေပါ့၊ ၾကည့္ရတာေတာ့ လွတာပဲ ။ ဒါေပမဲ ့ အနီးကပ္ သြားၾကည့္ပါလား၊ ရွင့္ကို တစ္စစီ ဆြဲျဖဲပစ္မွာ ။ ကြ်န္မေျပာခ်င္တာက ထိုင္းႏိုင္ငံလို အေယာင္ေဆာင္ အလွေတြက ရွင့္ကို အလြန္အႏၱရာယ္ၾကီးတဲ ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ျဖားေယာင္းႏိုင္တယ္” ဟု ေလာ္ရာက ဆုိသည္။

ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ဟန္နာ ႏွင့္ ေဒးဗစ္ေမလာတို ့အသတ္ခံရမႈကို စက္တင္ဘာလ အတြင္းက စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခ်က္သည္ စနစ္က်ေသခ်ာမႈမရွိဟု ေလာ္ရာက ေရးသား ခဲ့သည္။ ထို ့ျပင္ မိမိတုိ႔ မိသားစုအေနျဖင့္ လူသတ္တရားခံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏုတ္ဆိတ္ေနရန္ ေငြ အေျမာက္အျမား ကမ္းလွမ္းကာ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံခဲ့ရသည္ဟု ေလာ္ရာက ဆိုသည္။ ထို ့ျပင္ ထိုင္းအစိုးရသည္ လိပ္ကြ်န္းတြင္ အေနာက္တိုင္း ခရီးသြားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားအား ကာကြယ္ ဖုံးဖိေနသည္ဟုလည္း သူမက စြပ္စြဲခဲ့သည္။

အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားသူမ်ားက ထိုင္းရဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏွစ္ဦးကို လူစားထိုး ခ်ေကြ်းသည္ဟု ဆိုေသာ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ေလာ္ရာ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္နွာတြင္ တင္ထားခဲ့သည္။

ေဒးဗစ္ေမလာ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူအေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန ့တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသား နွစ္ဦးအေပၚ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဟန္နာ၏ မိသားစုက အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ သူတို ့၏ အေၾကာင္းကို ေျပာျပသိရွိရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံး နည္းလမ္းကိုရွာႏုိင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ထိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားက အေနာက္တိုင္းသားေတြကို မုန္းၾကတယ္။ သူတို ့က လူေတြရဲ႕ အသက္ကို နည္းနည္းပဲ တန္ဖိုးထားတယ္။ ဒါ ကၽြန္မ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး ။ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး" ဟု ေလာ္ရာက လိပ္ကၽြန္း၌ မၾကာေသးခင္က ေသဆုံးခဲ့ေသာ ျဗိတိန္လူငယ္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဆက္တိုက္ေသဆုံးမႈ ကို အေလးထား ေျပာျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျဗိတိန္လူငယ္၏ ကိုယ္ကို ခြဲစိတ္စစ္ေဆးရန္ ကြ်န္းမွ သယ္လာခဲ့ၿပီး ထိုင္းရဲမ်ားက သူသည္ အရက္မူးျပီး ေရကူးကန္ထဲ ေခါင္းစိုက္ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္သည္ဟု မီဒီယာမ်ားကို ေျပာခဲ့သည္။

“ဟန္နာကို ဆုံး႐ံႈးရကတည္းက လိပ္ကၽြန္းမွာ ေနာက္ထပ္ သံသယရွိစရာ ေကာင္းတဲ ့ ေသဆုံးမႈေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနခဲ့တာ။ အခုေနာက္ဆုံး လူေသမႈမွာလည္း ကြ်န္မ သံသယအမ်ားၾကီး ရွိတယ္။ ထိုင္းေတြကေတာ့ မူးယစ္ေဆးသုံးလို ့မေတာ္တဆ ေသတာပါလို ့ ေျပာလိမ့္မယ္။ အျဖစ္အမွန္ကို ဖုံးကြယ္ျပီး ဇတ္လမ္းဆင္တာက သူတို ့ခဏခဏ လုပ္ေနၾကပဲ။” ဟု ေလာ္ရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies


နိရဥၥရာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၇

ရခိုင္စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ယခုလ၂၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားျပီး စခန္းခ်ထားရာ ေနရာမွ ထြက္ခြာသြားၾကရန္ ေျမာက္ဦးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းမွ ညႊန္ႀကားထားေၾကာင္း ေမတၱာမွ်ေဝမွ နာယက ဆရာေတာ္အရွင္ဇာဂရမွ နိရဥၥရာ သတင္းဌာနသို ့ ေျပာသည္။

ယခုကဲသို ့ညြန္ၾကားခ်က္ကို ယမန္ ေန ့ေန ့လယ္ပိုင္းက ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုယ္တိုင္လာျပီး ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု သိရသည္။


ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ေစတီေတာင္ေက်းရြာႏွင္က်ီးရာျပင္ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္
ေနၾကေသာ ဒုကၡသည္ ဦးေရ မွာ ၁၉၆ ဦးရွိသည္ဟု သိရသည္။

“ သူတို႕ကုိ ဒီ လ ၂၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားျပီး ေဆြမ်ိဳးမ်ားအိမ္ေတြမွာ သြားေရာက္ ေနထိုင္ၾကဖို႕ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ညႊန္ၾကားတယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႕ၾကားသည္။

ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရရွိေသးသျဖင့္ ယခုညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို မသိရေသးပါ။

ဝဏၰခြာညိဳ
Arakan State
https://www.facebook.com/NarinjaraNews/