01/21/16

EITI အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္
EITI အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ EITI အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြဖက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းတာေၾကာင့္ ပထမဆံုးအစီရင္ခံစာမွာ အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မရခဲ့ဘူးလို႔ အစီရင္ခံစာေရးသားမႈမွာ ပါ၀င္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လာမယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပိုရလာမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး၊ ဒီအတြက္ လာမယ့္ အစီရင္ခံစာမွာ သတၱဳက႑အျပင္ သစ္ေတာ သားငါး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စတဲ ့အပိုင္းေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားမယ္လို႔ MATA လို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈတာ၀န္ယူမႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈ အရပ္ဘက္လူ႔မႈအဖဲြပအစည္းက ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ EITI အစီရင္ခံစာ ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ MATA သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို သြားေရာက္သတင္းယူခဲ့တဲ့ မေမခက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ EITI အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္၊ အဲဒီ အစီရင္ခံစာျပဳစုရာမွာ အစိုးရပိုင္းနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းပိုင္းေတြဖက္ကေန အထူးသျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အျပည့္အ၀မရိွခဲ့ဘူးလို႔ EITI အစီရင္ခံစာေရးသားရာမွာပါ၀င္တဲ့ MATA အဖဲြ႔က ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ အစီရင္ခံစာျပဳစုရာမွာ အစိုးရဖက္က လႊမ္းမိုးမႈေတြလည္း ရိွတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လာမယ့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုရိွလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတဲ့အေၾကာင္း MATA အဖဲြ႔က မမိုးမိုးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“ဒုတိယအႀကိမ္မွာဆိုရင္ေတာ့ က်မတို႔ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အပြင့္လင္းဆံုးေျပာရင္ က်မတို႔ တင္လိုက္တဲ့ အစိုးရသစ္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ က်မတို႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ က်မတို႔ ယူဆတယ္ေပါ့ေနာ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ EITI အစီရင္ခံစာကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအတိုင္းလိုက္နာပါ့မယ္လို႔ ဂတိေပးထားတာကို အစိုးရဖက္က ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့အျပင္၊ သယံဇာတ ထြက္ရာေဒသရွိေဒသခံမ်ားအတြက္ ရရွိရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရံႈးမႈအေပၚ ေတာင္းဆိုေပးၾကတဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ဖမ္းဆီးအ ေရးယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ MATA အဖဲြ႔က ကိုလင္းလင္းက ေျပာပါတယ္။

“လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြကိုလည္း ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အစိုးရေရာ၊ ကုမၸဏီဘက္ကပါ၊လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြမွာ ေဒသခံမ်ားရဲ႕ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္း တဲ့ဟာေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္ လိုင္စင္မဲ့တူးေဖာ္ျခင္းေတြ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ တူးေဖာ္ေနတဲ့ကိစၥေတြ၊ သက္တမ္းလြန္တူးေဖာ္ျခင္း အရာေတြကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ သိေနတာေလးေတြရွိပါတယ္။”

ထုတ္ျပန္ၿပီတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ အျငင္းပြား စရာျဖစ္ေနတဲ့ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ နဲ႔ သတၱဳ က႑သံုးမ်ဳိးရဲ႕ ဘ႑ာေရး ကိစၥေတြကုိပဲ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါ တယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မွာေတာ့ သတၳဳက႑အျပင္ သစ္ေတာ၊ သားငါးက႑၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ က႑ စတဲ့အပိုင္းေတြကို ထပ္မံျဖည္႔တင္းကာ ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ (MATA) က ကိုရဲမင္းဦးကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ကို အေျခခံၿပီး ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ အခြန္ဘ႑ာေငြ ၁၀၀ % ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေရနံနဲ႔ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီ (၁၃) ခု၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ရတနာျပပြဲရဲ႕ အခြန္ဘ႑ာေငြ ၆၇ %ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ (၃၀) ခုနဲ႔ သတၱဳက႑ ရဲ႕ အခြန္ ဘ႑ာေငြ ၅၀ % ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကုမၸဏီ (၁၁) ခုတို႔က ေကာက္ခံရရွိတဲ့အခြန္အခ အခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပမယ့္ မၾကာေသးခင္က လန္ဒန္အေျခစိုက္ Global Witness အဖြဲ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိန္း ဂဏန္းေတြ နဲ႔ ကဲြလဲြမႈရွိေနပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခဲ့တာမွာ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီလို ကုမၸဏီေတြရဲ႕ေငြစာရင္းေတြမွာ ထုတ္ျပန္ဖို႔ခက္ခဲမႈေတြရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာေရနံ႔နဲ႔ သဘာဝဓါတ္ေငြံလုပ္ငန္း (MOGE) ဝင္ေငြရရွိမႈကို စစ္ေဆးေဖာ္ျပရာမွာလည္း အားနည္းမႈေတြရွိေၾကာင္း (MATA) က ကိုရဲမင္းဦးကေျပာပါတယ္။

“ဦးပိုင္ရဲ႕အခန္းက႑သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီလိုလို၊ ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းစုႀကီးလိုလုိ မတင္မက်ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကုမၸဏီမ်ားကေန ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးပိုင္း ဆိုင္ရာေတြမွာကေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရးေတြယူၿပီးေတာ့ လုပ္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဦးပိုင္လို ကုမၸဏီႀကီးရဲ႕ စာရင္းစစ္တဲ့ က႑ကအစ တပ္မေတာ္ စာရင္းစစ္ရံုးကေန စစ္ေဆးတာတို႔ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြလို ပံုစံမ်ိဳးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္ထည့္ေ၀မႈက်ေတာ့ အျခားႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးေတြလို ျဖစ္မေနတာလိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္က က်င္းပခဲ့တဲ့ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ EITI အဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ ၄၅ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ EITI အဖြဲ႔ဝင္ ေလာင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ EITI အစီရင္ခံစာကိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကုန္ ဒီဇင္ဘာလတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမခ/VOA
http://burmese.voanews.com/content/eiti-myanmar-report/3154355.html


ashin-gambira-620.jpg
၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အရွင္ဂမၻီရ (ခ) ကိုညီညီလြင္ ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္
Photo: U Gambira Facebook

၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာလႈပ္ရွားမႈမွာ အရွင္ဂမီၻရအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ဦးညီညီလြင္ကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈနဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး အုိးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ကို ပို႔လိုက္ပါတယ္။

ဦးညီညီလြင္ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေဆးကုသဖို႔ တရားမ၀င္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရတာျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိမွာ က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူးလို႔ ဦးညီညီလြင္ရဲ့မိခင္ ေဒၚေရးက ေျပာပါတယ္။

"နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈလို႔ ေျပာတာပဲ၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး၊ ခ်င္းမိုင္မွာ ၅ နာရီၾကာ ႏွာတံဘယ္ဘက္မွာ လို႔ေျပာတယ္၊ အတြင္းထဲကခြဲရတာ ခ်ဳပ္ရိုးေၾကာင္းက အရွည္ႀကီး၊ အျပင္ကေန မျမင္ရဘူးေလ၊ အန္တီစိုးရိမ္တာ က က်န္းမာေရးက ေနာက္ထပ္ ၆ လ ေဆးေသာက္ရဦးမယ္"

ဦးညီညီလြင္ကို မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးမွဴး ဦးေသာင္းဒန္က တရားလိုလုပ္တုိင္ၾကား တာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔မွာ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဦးညီညီလြင္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈမွာ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လြတ္ေျမာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ကလြတ္ေျမာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာ လူ၀တ္လဲလိုက္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသူနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို သူ႔ရဲ့ဇနီးျဖစ္သူနဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံကေန ျပန္လာတာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္လုပ္ဖို႔ ျပန္္လာတာလို႔ သိရပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/ashin-gambira-nyinyilwin-still-arrested-01202016113908.html

ကာဘူးၿမိဳ႕မွာ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တိုက္ခိုက္မွုေတြ အနက္ ေနာက္ဆုံး တစ္ခု ျဖစ္။
အာဖဂန္ နစၥတန္ နိုင္ငံ၊ ကာဘူး ၿမိဳ႕ေတာ္က ႐ုရွား သံ႐ုံး အနီးမွာ အေသခံ ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံး လူ ၄ ေယာက္ ေသဆုံးတယ္လို႔ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒဏ္ရာရသူ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ကို ေဆး႐ုံ တင္ထားရတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီ တိုက္ခိုက္မွုကို ဘယ္အဖြဲ႕ကမွ သူတို႔ လက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္မေျပာေသး ေပမယ့္ တာလီဘန္ အဖြဲ႕ရဲ့ လက္ခ်က္ ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆ ရပါတယ္။

သိပ္မၾကာခင္ ကလည္း ကာဘူးၿမိဳ႕က အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ အီတလီ သံ႐ုံးေတြ အနားမွာ တိုက္ခိုက္မွုေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒီ တိုက္ခိုက္မွုေတြဟာ တာလီဘန္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွုေတြ ျပန္လည္ စတင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ တိုက္ခိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ တခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ ၾကေပမယ့္ အတည္ျပဳနိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အညီသာ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မရပါက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ( ၁၉ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္ထြန္းဟိန္က ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္တံု႔ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

"ငါတို႔က ငါတို႔ သေဘာက်ဖြဲ႔လို႔ရတာမဟုတ္ဘူးေလ။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရပဲ ဖြဲ႔လို႔ရတာေလ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အစိုးရဖြဲ႔ရင္ ဘယ္လိုဖြဲ႔ရမလည္းဆိုတာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွာ ညႊန္ျပထားတာရိွတယ္။ အဲဒီအတိုင္း လိုက္နာၿပီး ငါတို႔က ဖြဲ႔ရတာ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ မျပင္ေသးပဲနဲ႔"ဟု ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ တိုက္ရိုက္ ေရြးျခယ္ခြင့္ရရိွထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးညီပုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္လည္း ဦးညီပုက ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သကပ္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၃)ဦး အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္မရရိွပါက မည္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္မွ လံုးဝမပါဝင္ဘဲ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အတိုက္အခံပါတီအေနျဖင့္ ရပ္တည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က "ေဆြးေႏြးတာက သူတို႔က အခုမွေျပာတာေလ။ ငါတို႔က ခ်က္ခ်င္း သူတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာက တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ခ်င္း သြားေတြ႔လို႔ရတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ စီအီးစီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔မွ ေတြ႔လို႔ရတာေလ"ဟု ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစဥ္တစိုက္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူအရ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာ ျဖစ္ရမည္ဟုရပ္တည္ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုသည့္ တင္ျပခ်က္မွ ပါတီႏွစ္ခုအၾကား ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူး ေျပာင္းေရးကို သိမ္ေမြ႔စြာေလ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို အဟန္႔အထား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Mizzima -

topmyanmar-workers-620.jpg လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ကေနာင္ခန္းမမွာ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔က ထိပ္တန္းျမန္မာ စက္ရံုအလုပ္သမား ၂ဝဝ ေက်ာ္အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ တစ္လစာကို အလုပ္ရွင္ဘက္က ျပန္ေပးစဥ္
Photo: Htet Arkar/RFA


ရန္ကုန္တုိင္း လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွာရိွတဲ့ ထိပ္တန္းျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုက အလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္ဟာ လုပ္ခတစ္လစာရဖို႔အတြက္ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာမွာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ကုမၸဏီက ေငြက်ပ္သိန္း ၃၃၀ ေက်ာ္ ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။

အဲဒီလို ကုမၸဏီက တစ္လစာေပးဖို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီေျဖရွင္းခဲ့တာေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြဟာ လုပ္ခတစ္လစာျပန္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔က အလုပ္သမားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။

အလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ တစ္လစာေပးအပ္ပြဲကို လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္က ကေနာင္ခန္းမမွာ ဒီကေန႔ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ထိပ္တန္းျမန္မာစက္ရံုဘက္က အလုပ္ရွင္ကိုယ္စား အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ိဳးက တက္ေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြက္ လုပ္အားခ တစ္လစာရရွိဖို႔ အလုပ္သမားေတြက ၂လေက်ာ္ၾကာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ တစ္ဦးကို က်ပ္တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းႏႈန္းရရိွမွာျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပတဲ့ အလုပ္သမား၂၀၀ေက်ာ္ဟာ ထိပ္တန္းျမန္မာစက္ရံုမွာပဲ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
RFA

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တင္ ၿဖိဳခြင္းခံရသည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စတင္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္(ယေန႕)တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ပြဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး စနစ္ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒအေပၚ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းသည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ စတင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီးယေန႔(ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္)တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စတင္တာ တစ္ႏွစ္ျပည့္အျဖစ္လုပ္တာပါ။ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေတြ ထုတ္ေဖာ္ခဲ႔ပါတယ္ ။ ေစ်းခ်ဳိမွာေက်ာင္းသားေတြက တစ္ႏွစ္ျပည့္ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္ ။ ၿပီးခဲ႔တဲ့ဒီဇင္ဘာက အထက္ျမန္မာျပည္ ဗ က သ ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုထားတဲ႔အခ်က္ ၁၆ ခ်က္အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးထားတဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို
ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ကို ထပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုတာပါ” ဟု အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ဗကသဥကၠ႒ ကိုဥာဏ္လင္းထက္က ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၈၆/၂၆ လမ္းမွစတင္၍ ေစ်းခ်ဳိမွတစ္ဆင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္အထိလမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ကာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ျဖင့္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း လူထုအားေပး ေထာက္ခံမႈႈကို ရခဲ့သည့္ေက်ာင္းသား သပိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရျပီး အမ်ားစုမွာ သာယာ၀တီ ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ႔ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို သက္ဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက တရားဥပေဒႏွင့္မညီ၍ တားဆီးမႈ ၃ ႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ စတင္ခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအသီးသီးကို ျဖတ္သန္းခ်ီတက္ခဲ႔ရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈခံခဲ႔ရသည္။

သတင္း - မ်ဳိးမင္းပိုင္
Photo..MIZZIMA
The Ladies News Journal


အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ NLD ပါတီမွ ကရင္အမ်ိဳးသား ဦး၀င္းခုိင္သန္း ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဥကၠဌရာထူးအတြက္ NLD ပါတီမွ ဦး၀င္းျမင့္ တုိ႔ကုိ လ်ာထားေၾကာင္း CNA ႏွင့္ စတိတုိင္းမ္ဂ်ာနယ္တုိ႔ကုိ ပါတီ၏ တရား၀င္ေျပာခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္း က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌရာထူးအတြက္ ANP ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌရာထူးအတြက္ USDP ပါတီမွ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကုိ လ်ာထားေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref - CNA

The Ladies News Journal

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ANP အေနနဲ႔ ပါ၀င္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ANP ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း NLD အေနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ကမ္းလွမ္းလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္သင့္ပဲလို႔လည္္း ေျပာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက က်င္းပတဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီဟာ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိတာေၾကာင့္ NLD ကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ သမၼတကေန ျပည္နယ္အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီအေၾကာင္း ကိုေအာင္ေအာင္က တင္ျပေပးမွာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သြားမွာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ANP အေနနဲ႔ လက္မခံႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနတာပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အက်ဳိးစီးပြါး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္အရ ျပည္နယ္မွာ အမတ္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအႏုိင္ရရွိထားတဲ့ ANP အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိရင္ ဒီအစိုးရအဖြဲ႔မွာ ANP အေနနဲ႔ ပါ၀င္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာပါတယ္။

“ဒီမိုကရက္တစ္ society ကိုသြားလိုတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုမဟုတ္ဘူး ၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို သြားလိုတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သိပါလွ်က္နဲ႔ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕အားနည္းခ်က္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အားသာခ်က္အျဖစ္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို အသံုးျပဳခဲ့မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုရဖို႔ ခက္ခဲသြားပါလိမ္႔မယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္မယ္ ဆိုတဲ့လမ္းေၾကာင္းကေန ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေထာက္ခံၿပီးမွ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုရဲ႕ အၾကပ္အတည္း ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕အၾကပ္အတည္းကို အားသာခ်က္အျဖစ္ ယူသြားတဲ့ပါတီအျဖစ္ပဲ က်ေနာ္တို႔ သက္မွတ္ျခင္းကို သမိုင္းမွာ က်န္သြားရပါလိမ့္မယ္။”

NLD ပါတီအေနနဲ႔ တစိုက္မတ္မတ္ရပ္တည္လာခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ မူအတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းရာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ အႏိုင္ရထားတဲ့ ANP ပါတီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထဲကသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သင့္တယ္ဆိုၿပီး ANP က ရပ္တည္ဆံုးျဖတ္ထားတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ANP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က အခုလိုဆက္ေျပာပါတယ္။

“သို႔ေသာ္ ဒီႏွစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ရွမ္းေရးရာ ၀န္ႀကီးတဦးအပါအ၀င္မွ ၉ ဦးပဲရပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၃ ဦးပဲ ရပါတယ္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ၂၁ ဦးရပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ၁၂ ဦးရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနထိ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးဟာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကို မဲေပးခဲ့တာေတာင္မွ လက္ရွိ ၆၈ ႏွစ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အခင္အက်င္းမွာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးလည္း လက္နက္ကိုင္ေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို သြားမယ္ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီး တနည္းအားျဖင့္ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဒီ ဒုတိယအေျပာင္းအလဲမွာေတာင္မွ majority seats ကိုရထားတဲ့ ပါတီႀကီးတခုရဲ႕ အမတ္ အေရအတြက္ကို အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ဗ်ာ၊ အခုထိ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္မွာ ရွိေနေသးပါတယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက ေျပာရမယ့္သေဘာပါပဲ။”

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႔ေရႊေစတီ ေက်ာင္းတိုက္မွာ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းအတြင္း ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ လူမႈကြန္ယက္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို NLD အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းသြားမယ္လို႔ရခိုင္ျပည္နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးညီပုက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အဲဒီ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ANP ပါတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ NLD အေနနဲ႔ေတာ့ ဒီလိုအစိုးရဖြဲ႔စည္းရာမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ထားတာမ်ဳိးမရွိတဲ့အျပင္ NLD ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားထားၿပီးၿပီလို႔ ဦးညီပုက ေျပာပါတယ္။

“ဒါကေတာ့ တရား၀င္ေျပာထားၿပီးသားပါ။ က်ေနာ္တို႔စီက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိတဲ့ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အစိုးရေတြ ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာၿပီးသြားပါၿပီ။”

အရင္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ANP အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ NLD အေနနဲ႔ေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးနဲ႔ ထပ္တူက်တဲ့ ႏိုင္ေရးပါတီတရပ္ အေနနဲ႔ မသတ္မွတ္တာေၾကာင့္ အခုလို အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္တာမဟုတ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္ ကေျပာပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့ သမၼတကေန ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ခန္႔အပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေန သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြကို ခန္႔အပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ေအာင္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/anp-will-not-participate-in-the-government-unless-the-state-minister-position-is-granted/3154324.html

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၈၆ ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရရံုးခန္းမမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္။ Photo: Thiha Tun/RFA
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြကေန က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါး သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔လုိက္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန စတဲ့ အစိုးရအဖဲြ႔ေတြက က်ပ္သန္းေပါင္း ၂ေသာင္းနီးပါး ကို သံုးစဲြခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မေန႔ကေပးပု႔ိလုိက္တဲ့ သ၀ဏ္လႊာမွာပါရွိတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။

"၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြရသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြမွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ၁ ခု၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ၇ ခု၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ၂ ခု၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ၁ ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ၁ ခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ၁ ခုနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ၁ ခု စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၄ ခုအတြက္ ရန္ပံုေငြစုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၁၂၈၁ဝ.၇၃၁ ကို ခြဲေဝသံုးစြဲထားရွိမႈကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာပါတယ္"

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္သန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္နီးပါး သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ ( ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ) တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔ ၂၁၁ ခု အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း သုံးေထာင္ သံုးစဲြခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက တုိင္းနဲ႔ဲျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ဆည္ေျမာင္းတာတမံေတြ၊ ေရးႀကီးေရလွ်ံမႈ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အင္းေလးကန္ အစဥ္အၿမဲသာယာလွပေရးနဲ႔ ေရရွည္တည္တံံ့ေရးတုိ႔အတြက္ သုံးစြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေခ်ာင္းေျမာင္းေတြ ျပန္လည္တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ေျမထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္လည္း က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္႔ႏွစ္ရာေက်ာ္ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မွု ပုဒ္မ ၁၃(၁) အရ တရားလိုလုပ္တရားစြဲၿပီး အိုးဘိုေထာင္ကို တန္းပို႔
ဇန္နဝါရီ၁၉ ရက္ေန႔ ညက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ သံဃလွူပ္ရွားမွုတုန္းက ဦးဂမၻီရဘြဲ႕နာမည္နဲ႔ သံဃာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခု လူဝတ္လဲထားတဲ့ ကိုညီညီလြင္ကို မႏၲေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္က ပါဝါဟိုတယ္မွာ တည္းခိုေနတုန္း ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

တခ်ိန္က ဦးဂမၻီရျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိုညီညီလြင္ကို သူတည္းခိုတဲ့ ပါဝါဟိုတယ္ကေန ည ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ လူဝင္မွု ႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိေတြ အင္အား ၁၅ေလာက္ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ဖမ္းသြားတာပါ။

ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃလွဴပ္ရွားမွဳတုန္းက ဦးဂမၻီရနာမည္နဲ႕ သံဃေခါင္းေဆာင္တပါးျဖစ္ခဲ႕ဘူးတဲ႕ ယခု လူ၀တ္လဲထားတဲ႕ ကိုညီညီလြင္ကို မႏၱေလး မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္က ပါ၀ါဟိုတယ္မွ မေန႕ညက တည္းခိုေနတုန္း ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။ မဟာေအာင္ေျမ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးမွဳး ဦးေသာင္းဒန္က တရားလိုလုပ္ျပီး တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မွဳ ပုဒ္မ ၁၃(၁) အရ မဟာေအာင္ေျမတရားရံုးမွာ တရားစြဲဆိုျပီး အိုးဘိုေထာင္ကို ပို႕လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္ရမန္ယူလာေရာက္စဥ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း။

Posted by BBC Burmese on Wednesday, January 20, 2016
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ မဟာေအာင္ေျမတရား႐ုံးမွာ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးမွုး ဦးေသာင္းဒန္က တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မွု ပုဒ္မ ၁၃(၁) အရ တရားလိုလုပ္တရားစြဲၿပီး အိုးဘိုေထာင္ကို တန္းပို႔လိုက္ပါတယ္။

ကိုညီညီလြင္ရဲ့ အေမ ေဒၚေရးကေတာ့ သူ႔သားဟာ ထိုင္းနိုင္ငံကေန တရားဝင္ျပန္လာၿပီး မိတၳီလာကို ၁၆ ရက္ေန႔ ကတည္းက ေရာက္ၿပီးေတာ့ မႏၲေလးကို အသြားမွာ အဖမ္းခံရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုညီညီလြင္ရဲ့ အမွုကို ေရွ႕ေနလိုက္ေပးမယ့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚရႊက္ႏုေအာင္က ကိုညီညီလြင္ရဲ့ ေျပာျပခ်က္ေတြနဲ႔ အေထာက္အထားေတြကို အေျခခံၿပီး ကိုညီညီလြင္ဟာ ထိုင္းကိုတရားဝင္သြားၿပီး ေဆးကုသမွုခံခဲ့တာမို႔ ဒီအေၾကာင္းရာေတြနဲ႔ ခုခံေခ်ပသြားမယ္လို႔ ေျပာ ပါတယ္။

ဦးဂမၻီရဘြဲ႕နာမည္နဲ႔ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ့ အေရးအခင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့မွုေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၈ႏွစ္ခ်ခံရၿပီး ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္ေန႔က သမတ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လြတ္ေျမာက္ လာသူျဖစ္ပါတယ္။

ေထာင္ကလြတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ဩစေၾတးလ် နိုင္ငံသူ Marie Linda နဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တရားဝင္ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ထပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္နဲ႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ဂိတ္ကေန မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္လုပ္ဖို႔ လာရင္း ခုလို အဖမ္းခံ လိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 စိန္႔ အယ္လီဂ်ာ ဘုရားေက်ာင္းရဲ့ ၂၀၁၁ မတ္လ ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပုံနဲ႔ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပုံ ႏွိုင္းယွဥ္ခ်က္။
အီရတ္ နိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ သက္တမ္း အရင့္ဆုံး ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းကို အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံ IS အဖြဲ႕က ၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီး လိုက္တယ္ ဆိုတာကို ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပုံေတြ အရ အတည္ျပဳ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ စိန္႔ အယ္လီဂ်ာ ဘုရားေက်ာင္းဟာ အီရတ္ ေျမာက္ပိုင္းက မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ အနီး ေတာင္ကုန္း တစ္ခုေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေလာက္ တည္ရွိ ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ဘုရားေက်ာင္းဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ IS အဖြဲ႕က မိုလ္ဆူးၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး မၾကာမီမွာပဲ ဖ်က္ဆီး ခံလိုက္ရတာလို႔ ဓာတ္ပုံ အကဲျဖတ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

မိုဆူးလ္ ၿမိဳ႕က ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Paul Thabit Habib က ခရစ္ယာန္ ဘာသာရဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းဟာ ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း ဖ်က္ဆီး ခံေနရၿပီလို႔ သတိေပး ေျပာဆို ပါတယ္။

IS အဖြဲ႕ဟာ အီရတ္နဲ႔ ဆီးရီးယားမွာ ရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ ေတြရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မွုေတြကို သိမ္းယူတာ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာထဲ အတင္း အဓမၼ ေျပာင္းခိုင္းတာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။

ဝတ္ေက်ာင္းေတြ အမ်ားအျပားနဲ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာ မေပၚခင္ ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြကိုလည္း IS အဖြဲ႕က ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmeseေရႊျပည္သာ၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူ႔ဘ၀ လံုျခံဳေရးကုိ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ သူမ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀

၁၇.၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ “ဘုရားဒကာအမည္ခံ ေလာင္းကစားႏွင့္ ဘိန္းရာဇာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူမုိက္ ၀င္းႏိုင္ႏွင့္ လူမုိက္ ခင္စိန္တုိ႔ ဦးေဆာင္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိလာခဲ့ပါသည္။

ယင္းသုိ႔ ေဖာ္ျပ ပါရွိလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ၏ ဘ၀လံုျခံဳေရးကုိ ထိပါးေစသည့္အျပင္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို ထိခုိက္လာေစႏုိင္သျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ စီမံညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ အထူးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀.၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာပါ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ေနသူ မ်ားျဖစ္သည့္ ၀င္းႏုိင္၊ (၄၄)ႏွစ္၊ လိပ္(ခ)ခင္စိန္၊ (၄၇)ႏွစ္၊ ေအာင္စုိး(ခ)ေအာင္စုိးေလး၊ (၄၁)ႏွစ္၊ ေရႊအုိးစည္(ခ)ရဲညြန္႔၊ (၄၂)ႏွစ္တုိ႔ႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၀င္းႏုိင္၊ (၅၀)ႏွစ္၊ စိန္ေဌး၊ (၅၆)ႏွစ္တုိ႔(၆)ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ၀င္းႏိုင္ပါ(၆)ဦးတုိ႔အား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းမ်ား၌ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police
https://www.facebook.com/yangonpolice/


ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ထဲ ေရေဘးအႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရတဲ႔ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကေလးေဒသကို အကူအညီေပးဖို႔ ဂ်ာမနီအစိုးရက ယူရိုသိန္း ၁၀၀ ထပ္မံလွဴဒါန္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ကေလးေဒသတြင္းမွာရွိတဲ႔ ေက်းလက္ ေဒသ ၃၂ ရြာရဲ႕ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ တံတားေတြနဲ႔ လမ္းေတြကို ဒီေငြနဲ႔ တည္ေဆာက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္းက အကူအညီလိုတဲ႔ ေနရာေတြကို ေဆြးေႏြးျပီး ဆက္လက္ကူညီသြားဖို႔ ညိုႏိႈင္းသြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီသံအမတ္ Christian Ludwig က ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ႔ ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ ကိုထက္ေအာင္က ေျပာျပေပးမွာပါ။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ ဇူလိုင္လလယ္ကတည္းက စခဲ႔တဲ႔ မိုးႀကီးေရလွ်ံမႈေတြေၾကာင့္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး ခံခဲ႔ရတဲ႔ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသေတြကို ဂ်ာမနီအစိုးရအေနနဲ႔ ယူရို သိန္း ၁၀၀ ထပ္မံလွဴဒါန္းသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရေဘးအႏၱရယ္ကို အဆိုး၀ါးဆံုး ခံခဲ႔ရတဲ႔ ေနရာအျဖစ္ ကေလးေဒသကို အစိုးရတာ၀န္ရွိတဲ႔ သူေတြက ေထာက္ျပတာေၾကာင့္ ဒီေဒသတစ္၀ိုက္ကိုပဲ အက်ိဳးရွိေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီသြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီ သံအမတ္ႀကီး Christian Ludwig က ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းတိုင္ပင္ၿပီး ေမြးျမဳေရး ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အတူလက္တဲြလုပ္ေဆာင္တဲ႔ အခါမွာ သူတို႔ အၾကံျပဳတာက ကေလးေဒသ တစ္၀ိုက္ကိုပါ။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ထဲ ေရေဘးအႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရတဲ႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အမ်ားစုရွိေပမယ့္ကေလးေဒသဟာ ေရေဘးဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုး ေဒသတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔လည္း အစိုးရက အႀကံေပး ေထာက္ျပ တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖဲြ႔၀င္ေတြကိုေစလႊတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖဲြ႔၀င္ေတြနဲ႔ နည္းပညာပိုင္း အကူအညီေပးတဲ႔ KFW ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ဟာ ဒီေဒသ ၀န္းက်င္မွာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အတည္ျပဳခဲ႔တာပါ။ တကယ့္ေတာ့ အဲဒီ႔ေဒသတစ္၀ိုက္မွာ လမ္းတံတား အပ်က္အဆီး အေတာ္ေလးမ်ားတာကို ေတြ႔ျမင္ခဲ႔ရတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ လူေနမႈဘဝ အတြက္ ကူညီေပးဖို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ တစ္ႏို္င္ငံလံုးကို အကူအညီမေပးႏိုင္ေပမယ့္လို့ ေဒသတစ္ခုကိုပဲ ဦးတည္ထားလိုက္ရင္ အဲဒီ႔ေနရာအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ား အက်ိဳးရွိေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။”

ဒီေထာက္ပံေငြေတြကို ကေလးေဒသတြင္းမွာရွိတဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ တံတားေတြနဲ႔ လမ္းေတြ တည္ေဆာက္ သြားမယ္လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕အကူအညီေတြဟာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ေတြအတြက္ ပံုမွန္အေျခအေန လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔တစ္ေတြကို ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကို ျဖတ္ေကာက္ခံရမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းေတြကို ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း မရႏိုင္သလို႔ တျခားေနရာေတြကိုလည္း လြယ္လင့္တကူ သြားႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ကေလးေတြကို စာသင္ေက်ာင္းေတြဆီ ပို႔ႏိုင္မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေနထိုင္မေကာင္းတဲ႔ သူေတြကိုလည္း ေဆးရံုေဆးခန္းေတြကို ပို႔ေပးဖို႔ ခဲယဥ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ေဒသရဲ႕အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြျဖစ္တဲ႔ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးကို ဖန္တီးေပးတာဟာ တကယ့္ကို အေရးပါတဲ႔ အခန္းက႑ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ တျခား ေရေဘးသင့္ေဒသေတြျဖစ္တဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရခိုင္ေဒသေတြကိုလည္း အေရးေပၚ အကူအညီေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔ ရန္ပံုေငြ ရာထားတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ ဂ်ာမနီ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရးဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဓိက ဦးစားေပးက႑ တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ဖံြျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အနာဂတ္မွာ သူမအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြသာသိတဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဆင္းရဲမဲြေတေနသလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးၿပီး အဲဒီ႔ေနရာေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလဲဆိုတာ ညိုႏိုင္းခ်င္ပါတယ္။”

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က မိုးႀကီးေရလွ်ံမႈေတြေၾကာင့္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၂ ခုမွာ ေရေဘးသင့္ခဲ႔ၿပီး လယ္ေျမဧက ၇ သိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ႔တာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေန အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျပီး ျပည္တြင္းေကာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြကိုပါ တရား၀င္ လက္ခံခဲ႔ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ ျပည္ေထာင္စု သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲက က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄ ဘီလီယံ ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ထက္ေအာင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


IS အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲမွာ ျပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းတြင္ ဆီးရီယားႏုိင္ငံ Deir al-Zor, ေဒသကို တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ျမိဳ႕အတြင္းရွိ အမ်ိဳသမီး ႏွင့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ရာ  လက္ရွိတြင္ လူေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္ကို အဂၤါေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ဆီးရီယားရွိ လူအခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕မွာ အဆုိပါ ျမိဳ႕ကို ၄ ရက္ၾကာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ျမိဳ႕အတြင္းရွိ အိမ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စီနင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္ အတြင္း အမ်ိဳသမီးမ်ား သာမက အမ်ိဳသား ၅၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးရီယားရွိ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ အၾကီးအကဲ Rami Abdulrahman, က အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕မ်ားမွာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ႏွင့္ အသက္ ၅၅ႏွစ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳသားမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟု ေျပာဆုိသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံကမူ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Mark Toner က “ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြ IS အဖြဲ႕မွ ျပန္ေပးဆြဲ ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို အေသးစိတ္ မသိရေသးေပမယ့္လည္း အေျခအေနကို သိလိုတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ အရပ္သားမ်ားမွာ Deir al-Zor ရွိ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕မ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရွိႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနျပီး စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွာ အီရတ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိေနေသာ Raqqa မ်ားကိုလည္း ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ IS အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕မွာ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီယားႏိုင္ငံရွိ နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျပီး အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ထားရာ နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႕ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာ Deir al-Zor ေဒသမွာ ျပီးခဲ့ေသာ မတ္လ ကတည္းက ဆီးရီယားအစုိးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေသာ
နယ္ေျမအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref း reuters
သတင္း - ေဇာ္မင္းဦး
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies


 ပါကစၥတန္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ခ်ာဆာဒါၿမိဳ႕ရိွ ဘာခ်ာခန္ဘတကၠသိုလ္အတြင္း စီးနင္းထားတဲ့ စစ္ေသြးႂကြဘအၾကမ္းဖက္ဘသမားေတြနဲ႔ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြၾကား ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံး လူ ၁၉ ဦး ေသဆုံးကာ ၅၀ ဒဏ္ရာ ရရိွခ့ဲေၾကာင္း အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

၃ နာရီခန္႔ ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း လုံၿခံေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ ေျပာၾကားပါတယ္။

ခ်ာဆာဒါၿမိဳ႕ဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစၥလာမာဘတ္နဲ႔ မိုင္ ၃၀ ေလာက္သာ ကြုာေ၀းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသနတ္သမား ၄ ဦးေသဆုံးခဲ့တယ္လုိ႔ စစ္ဘက္က ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အနည္ဆုံး ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရိွတယ္လို႔ ဒုစစ္ေဆးေရးမႉးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ႀကီး ဆာအဒ္ ၀ါဇာက ေျပာပါတယ္။


ဒီေန႔မနက္ပိုင္း ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီခြဲေလာက္မွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက တကၠသိုလ္အတြင္း ေဖာက္ခြဲမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး စီးနင္း၀င္ေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက တကၠသိုလ္၀င္းကို သံခ်ပ္ကာ ကားေတြနဲ႔ ၀န္းရံ ပိတ္ဆို႔ထားၾကပါတယ္။

ေသဆုံးသူ ၅ ဦးကို ေသနတ္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအရာရိွ ဘီလား ဖာဇီက ေအအက္ပီကို ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese/


Breaking news on 20-1-2016

စကၤပူ နိုင္ငံတြင္းမွ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသားေတြကို ခုလိုဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခဲ့တာဟာ နိုင္ငံတကာ လံုျခံဳေရး ဥပေဒအရ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသား တရားခံ ၂၇ ေယာက္ဟာ နိုင္ငံတကာက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ေတြကို လိွဳ ့၀ွက္
ဆက္သြယ္ျပီး အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ သင္တန္းေတြ တက္ထားၾကသူေတြျဖစ္ျပီး သူတို ့မွာ အဖြဲ ့၀င္ စာရင္းနံမည္ေတြ ရထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

တပါတ္တခါ ဗလီ၀တ္ျပဳပြဲမွာ စကၤာပူနိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ဘို ့ အစည္းအေ၀း ေတြလုပ္ေနၾကတာကို စကၤာပူရဲေတြက အခ်ိန္မွီ စံုစမ္းေဖၚထုတ္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသား (၂၇)ဦး မွာ -

From left to right: Alam Khurshed, 27; Alam Mahabub, 34; Ali Abdul, 40. Ali Md Ashraf, 33; Alim Abdul, 32; Aminur, 31. Golam Jilani Abdur Rouf, 27; Haque Md Mofazzal, 29; Hasan Md Mahmudul, 30. Photo: Singapore’s Ministry of Home Affairs

ယခုဖမ္းဆီးတဲ့ သူေတြကို ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အဖြဲ ့စည္းေတြက ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးေနပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္နည္းပညာနဲ ့ တိုက္ခိုက္ေရးသရုပ္ျပ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုရုပ္သံေတြ ကို အြန္လိုင္းကေန ျဖန္ ့ေ၀သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

ဒါ့အျပင္ ခေလးငယ္ေတြ ကို အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းမ်ား ေပးဘို ့ ရွာေဖြျပီး ဆီးရီးယား နိုင္ငံကို ပို ့ေဆာင္ေစလႊတ္ေနၾကတာကို လည္းအေသးစိတ္ ေဖၚျပထားပါတယ္။

SOUTHEAST ASIA
Social Action for Women - SAW
https://www.facebook.com/Social-Action-for-Women-SAW
ထိုင္း နိုင္ငံ ဘန္ေကာက္နဲ ့ စမုတ္ပကမ္ Samut Prakan ျမိဳ ့နယ္တြင္ ယေန ့မနက္ပိုင္းမွာ ျမိဳ ့တြင္းရပ္ကြက္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရၾကီးေရလ်ွံ မွုေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ လမ္းေတြ ပိတ္ဆို ့ခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပိုစ့္ သတင္းစာ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္နွာမွာေဖၚျပ ထားပါတယ္။

ယေန ့မနက္းပိုင္းကစ ဘန္ေကာက္နဲ ့ျမိဳ ့နယ္တခ်ိဳ ့မွာ မိုးရြာသြန္းမွုေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာပါ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့က အဓိက လမ္းမေတြျဖစိတဲ့ ခ်ရြမ္ကုန္ Charoen Krung နဲ ့ Tanon Tok ထနံုတုတ္-ခ်န္း လမ္းမ စတဲ့ေနရာေတြ မွာ ကားလမ္းပိတ္ ဆို ့မွုေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

စမုတ္ပကမ္နဲ ့ဘန္ ့ပူ ျမိဳ့ ့နယ္က စက္မွုဇံုေတြမွာ ေရက နွစ္ေပေက်ာ္ အထက္ ေရၾကီးေနခဲ့လို ့ ဆိုင္ကယ္ေတြ ကားေတြေမာင္နွင္ဘို ့ အခက္ခဲေတြ ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းပို ့ခ်ိန္ေတြ အခ်ိန္ေနာက္က်ခဲ့ျပီး အစိုးရရံုးကုပဏီ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္ခ်ိန္ ေနာက္က်ေနခဲ့ရေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

Social Action for Women - SAW
https://www.facebook.com/Social-Action-for-Women-SAW

Jihadi John ဟာ သတင္းသမားေတြကို လည္လွီးသတ္ျဖတ္တဲ့ ဗီဒီယို တင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ကမာၻက အလိုရွိဆုံး အၾကမ္းဖက္ သမားတစ္ဦး ျဖစ္လာပါတယ္။ (Credit: Reuters)
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ​ဂ်ီဟတ္ဒစ္ ​သမား ​Jihadi ​John ​ဟာ ​ႏိုဝင္ဘာလတုန္းက ​ေသဆုံးသြားၿပီလို႔ ​IS ​အစၥလာမ္မစ္ ​အဖြဲ႔က ​အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

IS ​ေတြ ​ႀကီးစိုးထားတဲ့ ​Raqqa ​ၿမိဳ႕မွာ ​သြားလာေနတုန္း ​ေမာင္းသူမဲ့ ​ေလယာဥ္ဒရုန္းနဲ႔ ​တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ​ေသဆုံးသြားတာလို႔ ​ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္ ​အစိုးရကလည္း ​Jihadi ​John ​ေသဆုံးၿပီ ​ဆိုတာ ​အေတာ့္ကို ​ေသျခာတယ္လို႔ ​ႏိုဝင္ဘာလက ​ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ ​အခုအခါမွသာ ​IS ​အဖြဲ႔ရဲ့ ​Dabig ​မဂၢဇင္းမွာ ​ေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ ​အတည္ျပဳႏိုင္တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

Jihadi ​John ​ရဲ့ ​နာမည္ရင္းဟာ ​Mohammed ​Emwazi ​ျဖစ္ၿပီး ​အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ​သတင္းေထာက္ ​James ​Foley ​နဲ႔ ​Steven ​Sotloff ​တို႔ကို ​လည္လီွးသတ္ျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ​အေနာက္တိုင္း ​အစိုးရက ​အလိုရွိေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းေထာက္ေတြကို ​လည္လွီးသတ္ျဖတ္တဲ့ ​ဗီဒီယိုကိုလည္း ​အင္တာနက္ေပၚ ​ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ​ၿဗိတိန္ ​ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ​အမႈထမ္းေတြ၊ ​အေမရိကန္ ​ႏိုင္ငံက ​ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ​အမႈထမ္း ​တစ္ေယာက္နဲ႔ ​ဂ်ပန္ ​သတင္းေထာက္သမားေတြအျပင္ ​တျခား ​လူေတြကိုလည္း ​သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ​Jihadi ​John ​ဟာ ​IS ​အဖြဲ႔ရဲ့ ​မ်က္ႏွာစာ ​ျဖစ္လာၿပီး ​IS ​ရဲ့ ​ရက္စက္မႈကို ​ပိုၿပီး ​မ်က္ဝါးထင္ထင္ ​သိလာၾကတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

IS ​အဖြဲ႔ရဲ့ ​မဂၢဇင္းမွာေတာ့ ​အသက္ ​၂၄ ​ႏွစ္အရြယ္ ​Jihadi ​John ​ဟာ ​တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးမွာပဲ ​ခ်က္ျခင္း ​ေသဆုံးသြားၿပီး ​သူဟာ ​အာလ္လာ ​အရွင္ျမတ္ရဲ့ ​သူရဲေကာင္း ​ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ​ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Mohammed ​Emwazi ​ဟာ ​လန္ဒန္အေျခစိုက္ ​ကြန္ျပဴတာ ​ပရိုဂမ္မာ ​တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ​ကူဝိတ္မွာ ​ေမြးဖြားသူ ​ျဖစ္ပါတယ္။

သူမိဘေတြကေတာ့ ​အီရတ္ႏိုင္ငံက ​ျဖစ္ၿပီး ​အသက္ ​၆ ​ႏွစ္အရြယ္မွာ ​လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကို ​ေရာက္ရွိလာတာပါ။

လူလတ္တန္းစားေတြ ​အေနမ်ားတဲ့ ​North ​Kensington ​ရပ္ကြက္မွာ ​ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ​အဲဒီ ​ရပ္ကြက္မွာ ​အစြန္းေရာက္သမားေတြ ​စုေပါင္း ​ေနထိုင္ၾကတာကို ​ၿဗိတိန္ ​အစိုးရက ​သိရွိသြားတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese


အိုင္အက္စ္ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕မွ ဂ်ီဟတ္ဒီ ဂြ်န္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလမွာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕က အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဂ်ီဟတ္ဒီ ဂြ်န္လုိ႔ လူသိမ်ားၿပီး ကူ၀ိတ္ႏိုင္ငံဖြား၊ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူ နာမည္ရင္း မိုဟာမက္ အမ္၀ါဇီ ကြယ္လြန္တဲ့အေၾကာင္းကို အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕ရဲ႕ အြန္လိုင္းမဂၢဇင္း Dabiq မွာေၾကညာထားပါတယ္။

အိုင္အက္စ္ေတြရဲ႕ အမာခံ အေျခစိုက္စခန္း ရာခါၿမိဳ႕မွာ မိုဟာမက္ အမ္၀ါဇီ ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူေသဆုံးခဲ့တာ ေသခ်ာေၾကာင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာလထဲမွာ အေမရိကန္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ၀န္ထမ္း ေဒးဗစ္ ဟိန္းစ္ နဲ႔ တကၠစီေမာင္းသူ အယ္လန္ ဟန္နင္း တို႔အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးထားသူေတြကို ေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္ခဲ့တဲ့ အမ္၀ါဇီရဲ႕ ဗီဒီယိုေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရာခါၿမိဳ႕မွာ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္တစ္စင္းရဲ႕ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ အမ္၀ါဇီ စီးနင္းလုိက္ပါလာတဲ့ကားကို ထိမွန္ၿပီး အမ္၀ါဇီ ေသဆုံးခဲ့တယ္လုိ႔ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အမ္၀ါဇီကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေရးမွာ ၿဗိတိန္မွ တစ္စီး၊ အေမရိကန္မွႏွစ္စီး စုစုေပါင္း ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ သုံးစီးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္းရဲ႕ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ္၀ါဇီရဲ႕ကားကိုထိမွန္ခဲ့ၿပီး ကားထဲမွာ တျခားသူတစ္ဦးလည္း ပါ၀င္ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese


News update 20-1-2016

ပါကစၥတန္ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီး Shaukat Ali Yousafzai ရွာကပ္ အလီယူစာဖါ က ယခုအခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားရာမွာ Bacha Khan University ဘာခ် ကန္ တကၠသိုလ္ကို ေသနတ္သမားေတြ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ ရလို ့ လူ ၂၀ေသဆံုးျပီး ၆၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္းနဲ ့ ဒီထက္ပိုျပီး ေသဆံုးမွု ျမင့္တက္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အေသခံဗံုးသမားေတြဟာ ေက်ာင္းခန္းအတြင္ ၀င္ေရာက္ျပီး အေသခံဗံုး ခြဲခဲ့တဲ့ ယခုျဖစ္ရပ္ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့စည္းတခုျဖစ္တဲ့ တာလီဘန္ေတြက သူတို ့လက္ခ်က္လို ့ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

Social Action for Women - SAW
https://www.facebook.com/Social-Action-for-Women-SAW

နယူးဂ်ာဆီ ျပည္နယ္က စာသင္ေက်ာင္းတခုမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းစဥ္ (Credit: ABC licensed)
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ​အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ​စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ​ဗုံးေတြ ​ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ​ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြေၾကာင့္ ​ေက်ာင္းေပါင္း ​တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကို ​ပိတ္ခ်ခဲ့ရပါတယ္။

နယူးဂ်ာဆီ ​ျပည္နယ္က ​အနည္းဆုံး ​ေက်ာင္း ​၉ ​ေက်ာင္းေလာက္ ​ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ​ရရွိခဲ့လို႔ ​ရဲေတြက ​ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရပါတယ္။

ေက်ာင္း ​၄ ​ေက်ာင္းမွာေတာ့ ​ဘာဗုံးမွ ​မရွိဘူးလို႔ ​ရဲေတြက ​ေျပာၿပီး ​က်န္ ​၅ ​ေက်ာင္းေလာက္မွာ ​ရွာေဖြ ​စစ္ေဆးမႈေတြ ​ျပဳလုပ္ေနဆဲ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ​အသံေတြဟာ ​တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ​ဆင္တူေနတဲ့အတြက္ ​အသံသြင္းၿပီး ​ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ​လုပ္တာ ​ျဖစ္မယ္လို႔ ​ယူဆေနၾကပါတယ္။

Massachusetts ​ျပည္နယ္က ​Arlington ​ေက်ာင္းမွာလည္း ​ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈနဲ႔ ​ေသနတ္ ​ပစ္ခတ္မႈ ​ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ​ၿခိမ္းေျခာက္ခံရလို႔ ​အဂၤါေန႔မွာ ​ေက်ာင္းပိတ္ခ်ခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ေယာက္ေယာက္က ​အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ ​ေနာက္ေနတာလို႔ ​ရဲေတြက ​ယူဆထားေပမယ့္လည္း ​ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ ​ေက်ာင္းကို ​ပိတ္ခ်တာေတြ၊ ​ရွာေဖြမႈေတြ ​လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

Delaware ​ျပည္နယ္က ​ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းမွာလည္း ​ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ​ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အရင္တပတ္ ​ေသာၾကာေန႔တုန္းကလည္း ​ေဘာစတြန္ၿမိဳ႕က ​ေက်ာင္း ​၉ ​ခုမွာ ​အလားတူ ​ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိး ​ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese

ဂ်ာကာတာမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ လုံၿခဳံေရး တင္းၾကပ္ထား (Credit: ABC)
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ​ကမာၻလွည့္ ​ခရီးသည္ေတြ ​သြားလာမႈ ​မ်ားတဲ့ ​ဘာလီကြ်န္းမွာ ​အၾကမ္းဖက္မႈ ​လုပ္မယ္လို႔ ​အစိုးရက ​ၿခိမ္းေျခာက္စာ ​ရရွိတဲ့အတြက္ ​လုံၿခဳံေရးေတြ ​တင္းၾကပ္ေနပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ​ဂ်ာကာတာ ​ၿမိဳ႕မွာ ​အၾကမ္းဖက္မႈ ​ျဖစ္ေပၚၿပီး ​တစ္ပါတ္ေတာင္ ​မရွိတဲ့ ​အခ်ိန္မွာပဲ ​အခုလို ​ၿခိမ္းေျခာက္စာ ​ရရွိထားတာပါ။

ဘာလီေျမာက္ပိုင္းက ​Buleleng ​ၿမိဳ႕ ​အာဏာပိုင္ေတြက ​ၿခိမ္းေျခာက္စာ ​ရရွိတာ ​ျဖစ္ၿပီး ​Denpasar ​နဲ႔ ​Singaraja ​ကိုလည္း ​တိုက္ခိုက္မယ္လို႔ ​ပါရွိပါတယ္။

တစ္ေယာက္ေယာက္က ​ေပ်ာ္ေစပ်က္ေစနဲ႔ ​ေရးထားတာ ​ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ​ရဲေတြကေတာ့ ​ဒီကိစၥကို ​အေရးတယူ ​လုပ္ၿပီး ​လုံၿခဳံေရး ​တိုးျမင့္ထားတယ္လို႔ ​အင္ဒိုနီးရွား ​ရဲက ​ေျပာပါတယ္။

ေလဆိပ္ေတြ၊ ​ေဖ်ာ္ေျဖေရး ​စင္တာေတြနဲ႔ ​အစိုးရ ​ရုံးေတြမွာ ​လုံၿခဳံေရး ​ပိုမို ​ခ်ထားတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးတပ္ဖြဲ႔ေတြကိုလည္း ​ကမာၻလွည့္ ​ခရီးသည္ေတြ ​သြားလာမႈမ်ားတဲ့ ​ေနရာကို ​ပို႔ေဆာင္ထားၿပီး ​ႏိုင္ငံျခားက ​ေကာင္စစ္ဝန္ရုံးေတြမွာလည္း ​လုံၿခဳံေရး ​တိုးခ်လိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ​ၾကာသပေတးေန႔တုန္းကပဲ ​ဂ်ာကာတာ ​ၿမိဳ႕မွာ ​ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈေတြ ​ေသနတ္ ​ပစ္ခတ္မႈေတြ ​ျဖစ္ပြားခဲ့ရာက ​လူ ​၈ ​ဦး ​ေသဆုံးၿပီး ​ျပည္သူ ​၄ ​ဦး ​ပါဝင္ပါတယ္။

IS ​အစၥလာမ္မစ္ ​အဖြဲ႔ကေတာ့ ​အဲဒီအၾကမ္းဖက္မႈဟာ ​သူတို႔ရဲ့ ​လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ​ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အရွင္ဂမၻီရ (ခ) ကိုညီညီလြင္ ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: U Gambira Facebook
၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈမွာ အရွင္ဂမၻီရ အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုညီညီလြင္ကို မေန႔ညက မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပါဝါဟိုတယ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကိုညီညီလြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း မိသားစုဝင္တစ္ဦးက RFA ကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ဟုတ္တယ္၊ အခုအထိ က်မတို႔လည္းလိုက္တုန္းပဲ၊ ဘာမွကိုမသိရေသးဘူး၊ ႏွစ္ေယာက္ စလံုး ေခၚသြားတာ လို႔ေျပာတယ္၊ ညက သူ႔အမ်ဳိးသမီးကို ျပန္လႊတ္လိုက္ၿပီး သူ႔ကိုေခၚထား လိုက္တယ္လို႔ေျပာတယ္"

အရွင္ဂမၻီရ ဟာ ေရႊဝါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီ့အခ်ိန္ စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ေထာင္ကေန ျပန္လြတ္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ရဟန္းဘဝကေန လူဝတ္လဲ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာရလာခဲ့တဲ့ က်န္းမာေရး အေျခအေနေတြကိုလည္း ကုသေနရသူျဖစ္တယ္လို႔ မိသားစု၀င္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ကိုညီညီလြင္ဟာ ျပည္ပမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ေနခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိတာ ရက္ပိုင္းပဲရွိေသးတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ဗကသ(အထက္ဗမာျပည္)ေက်ာင္းသားမ်ားက ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး ေက်ာင္းသားသပိတ္ နွစ္ပတ္လည္ျဖစ္သည့္ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၀-ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ပညာေရးေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသား/လယ္သမား/အလုပ္သမားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚၾကသည္။

၄င္းတို႔သည္ ေစ်းခ်ိဳနာရီစင္အနီးတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းနွင့္ ဗကသ(အထက္ဗမာျပည္) သေဘာထားေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ေဟာေျပာခဲ့ၾကျပီး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားနွင့္အတူ အင္အား ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကသည္။

“ေက်ာင္းသားေတြ မမွားဘူးဆိုတာ ျပည္သူေတြကသိတယ္။မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ေနတာကို ဒီအစိုးရကလက္နက္ဆိုလို႔ အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္းမပါတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အင္အားသံုး ေျဖရွင္းခဲ့တာေတြကို လံုး၀ကန္႔ကြက္တယ္”ဟု ယာယီေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကိုဥာဏ္လင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ယေန႔သည္ မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားစုစည္း၍ ပညာေရးဥပေဒအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစိုးရဘက္က အၾကမ္းဖက္ နွိမ္နင္းခဲ့သည့္ တစ္နွစ္ျပည့္ေျမာက္ေသာေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအနက္ ေက်ာင္း သားသမဂၢလြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ဖမ္းဆည္းခံ ေက်ာင္းသားမ်ား လယ္သမား/အလုပ္သမားမ်ား/နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး၊တို႔ အဓိကပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ဆက္ေ၀
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ေတြအေပၚ အႏၱရာယ္ရွိေစႏုိင္တာကုိ ေထာက္ျပၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခု အတြက္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ IMF ေခၚ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ႀကီးက ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးဟာ ၂၀၁၆ ခုမွာ ၃.၄% နဲ႔ ၂၀၁ရ ခုမွာ ၃.၆ % တုိးလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့အေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ IMF အဖြဲ႔ႀကီးက အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ အရင္က ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြထက္ (ဒႆမ ၂ %) ေလ်ာ့နည္းေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ဒီႏွစ္မွာ ၆.၃ % တုိးၿပီး ၊ ၂၀၁ရ မွာေတာ့ ၆.၀ % သာ တုိးလိမ့္မယ္လုိ႔ IMF က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပုိ႔ကုန္ေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့စီးပြားေရးစနစ္ကေန စားသုံးသူေတြရဲ႕ ၀ယ္လုိအားအေပၚ အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ဆီကုိ ေျပာင္းလဲရာမွာ ႐ုန္းကန္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုလုိေျပာင္းလဲရာမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္ၾကမ္း၀ယ္လုိအား ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္လာတဲ့ သံယံဇာတ ေပါႂကြယ္၀တဲ့ Brazil လုိ ႏုိင္ငံေတြ အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း တ႐ုတ္အစုိးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဌာနရဲ႕ အဂၤါေန႔ကထုတ္ျပန္ခ်က္အရ၊ ၂၀၁၅ ခုအတြက္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ ၆.၉% ရွိတဲ့အတြက္၊ ဒါဟာ ၂၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ အေႏွးေကြးဆုံး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရဲ႕ ပထမ သုံးပတ္အတြင္းမွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္နဲ႔ ေရနံေစ်းထုိးက်မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေနျပည္ေတာ္မွာ မၾကာခင္ ျပန္စတင္ေတာ့မယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ အစည္းအေ၀းေတြအတြက္ အသစ္ခန္႔အပ္လုိက္တဲ့ တမတ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ပိုမို ထည့္သြင္းလာတာဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔လည္း တုိင္းျပည္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရ မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ မနႏၵာခ်မ္း က တင္ျပထားပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ျပန္လည္စတင္မယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြအတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က တမတ္သား စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ အသစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတာက္ထြန္းနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြတ္သိန္း အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းစိုး အပါအ၀င္ ၅၆ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလံုးရဲ႕ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြစာရင္းကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ က အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြတ္သိန္းတုိ႔က ၂ ေယာက္ကေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွာ သင္တန္းမႉးဘ၀နဲ႔ လုပ္စဥ္မွာေတာ့ က်ေနာ္ သူတို႔ကို ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းတုိ႔ ဘာတို႔ က်ေနာ္ ပို႔ခ်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ သူတုိ႔ ၂ ေယာက္စလံုးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က ေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်။ က်ေနာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ လူေကာင္းေတြပါခင္ဗ်။ တိုင္းျပည္အတြက္ကုိ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကို လုပ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္းေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ မဆက္ဆံခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာကိုက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ ပါရမယ္ဆိုတဲ့ ေပၚလစီအရေပါ့ေလ အခုအခ်ိန္ခါမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ရွိတဲ့သူေတြကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာပါ ထည့္တဲ့သေဘာပါပဲ။”

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Antony Blinken နဲ႔ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စုိး၀င္းတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုစဥ္ - အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑နဲ႔ အသစ္တက္လာမယ့္ NLD အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ခ်ျပ ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ကေတာ့ - အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္လံုၿခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဆက္လက္ လက္တြဲရမွာပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ သူ႔အျမင္ကို အခုလို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကိစၥေတြမွာေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ NLD နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီး လုပ္ရပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်။ NLD ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကိစၥေတြမွာကို တပ္မေတာ္ မပါဘဲနဲ႔ ပစ္ပယ္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ညိႇညိႇႏိႈင္းႏိႈင္းလုပ္ရတဲ့အခါမွာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္စားေပါ့ေလ သူတုိ႔နဲ႔ တုိက္႐ိုက္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးသြားႏုိင္မယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္အတြက္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ထားတယ္လို႔ က်ေနာ္ သိရပါတယ္ခင္ဗ်။”

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အတိုက္အခံ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ NLD ကုိယ္စားလွယ္ ၂၃၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၃၅ ဦးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္တာေၾကာင့္ - မၾကာခင္ ျပန္စတင္ေတာ့မယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားစု တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖု႔ိကေတာ့ ထင္သေလာက္ မလြယ္လွဘူးလို႔ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ က ယူဆပါတယ္။

“က်ေနာ့္အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႔မွာေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ မရွိပါဘူးခင္ဗ်။ သူတို႔ဟာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးဟာ အေပၚကပဲ ကကန ဆိုတဲ့ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွာေလ။ အဲဒီရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္အတုိင္းပဲ လႊတ္ေတာ္မွာေရာက္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက အမိန္႔နာခံရမယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတု႔ိက ဒီ သေဘာထားေတြ၊ ဘာညာ ဆုိတာထက္ သူတို႔က အေပၚက လူႀကီးေတြ သူတို႔ဆက္ဆံေရး မေကာင္းဘူး၊ မႀကိဳက္ဘူး ဆုိလို႔ရွိရင္ေတာ့ ခ်က္ျခင္းလဲပစ္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။”

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွာေတာ့ - အရင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ သားမက္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သိန္းႏုိင္ လည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က အခုလို သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

“လက္ရွိေပါ့ေလ မဂၤလာဒံု ေလတပ္စခန္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းႏုိင္ေပါ့ေလ အသက္အားျဖင့္ေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ ၅၈၊ ၅၉ ေလာက္ရွိၿပီ။ သူ႔ကို ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့မွေပါ့ေလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ပင္စင္နားနီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေလတပ္ကေနၿပီးေတာ့မွ တေနရာကို ေရႊ႕တဲ့အေနအထားမ်ိဳးလို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”

မၾကာခင္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီက အစိုးရသစ္ တက္လာေတာ့မယ္ဆုိေပမဲ့ - တုိင္းျပည္ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး နဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခု ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD ဦးေဆာင္မယ့္ အစိုးရသစ္ ကေတာ့ မတ္လမွာ တာ၀န္စယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မနႏၵာခ်မ္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com