02/09/16

သူငယ္ခ်င္း ေဒါက္တာစိုုင္းခမ္းလိတ္၏ သီခ်င္ေလး ငွားသံုုုုးရလ်င္..( စဥ္းစားပါဦး )ေပါ့ ။ တခါငိုုရလ်င္ ..၁၀၀- မက ျပံဳးခဲ့ရတာလည္း..စဥ္းစားပါဦး ။

၅၉ ( စ ) အထူးေရးစရာမလိုုေတာ့ ။ ၁၉၄၇ ဖြဲ ့စည္းပံုုမွာ..အလားတူကန္ ့သတ္ခ်က္ မပါ ။ မရွိ ။ ရွိတယ္ေျပာတဲ့သူ..က်မ္းကိုုင္ေျပာရဲသလား ။

၁၉၇၄ ဥပေဒမွာလည္းမပါခဲ့ပါ ။ ပါခဲ့လ်င္..ဗုုိလ္ေနဝင္း..ရတနာနတ္မယ္ကိုု..လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါ ။

ထိုုလက္ထပ္မဂၤလာက်င္းပေသာ..အခ်ိန္သည္..၁၉၇၄..အေျခံဥပေဒကိုု..အတည္ျပဳျပီးစ..ပူပူေႏြးေႏြး..သက္တမ္း..၂ နစ္ပင္မျပည့္ေသးတဲ့ကာလ ။

( မွတ္ခ်က္ ) ..ထိုုစဥ္က..ျမန္မာနိုုင္ငံကေန နိုုင္ငံျခားကိုု အျပီးထြက္သြားသူ ၊ နိုုင္ငံျခားသားခံယူထားသူ..ဆိုုလ်င္ ျမန္မာနိုုင္ငံကိုု အလည္အပတ္ပင္ ဗီြဇာ ထုုတ္မေပးရ အမိန္ ့ထုုတ္ထားတာလဲ..ဦးေနဝင္းပါဘဲ ။ ရတနာနတ္မယ္ကိုု..ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးနိုုင္ဖိုု ့..လႊတ္ေတာ္မွာ...၁-နစ္ခြဲသာသက္တမ္းရွိေသးသည့္ ဥပေဒကိုု..ခၽြင္းခ်က္နင့္..ေနာင္တရလိုု ့ ျပန္လာမည္ဆိုုလ်င္ ( အလည္အပတ္မပါဘူးေနာ္ )..တဦးခ်င္းကိုု..ခၽြင္းခ်က္ နင့္ လူတဦးခ်င္းအလိုုက္..စဥ္းစား..ဆံုုးျဖတ္ေစရမည္ ။ အဲဒီလိုုျပင္ခဲ့ပါတယ္ ။ လူအားလံုုးလိုု ့ေတာင္မပါဘူးေနာ္ ။ လူတဦးခ်င္းအလိုုက္ ။

ျပင္ျပီးတာနဲ့ ရတနာနတ္မယ္ ျမန္မာနိုု္င္ငံကိုု လာခြင့္ျပဳလိုုက္ပါတယ္ ။ ၁၉၇၆ - ဒီဇင္ဘာမွာ လက္ထပ္လိုုက္ႀကပါတယ္ ။

ရတနာနတ္မယ္ရဲ ့ သား..၂ - ေယာက္ပါလာပါတယ္ ။ နိုု္င္ငံျခားသားေတြပါ ။ ငပလီအလည္သြားတာ..ညဖက္ ေသာင္ခုုံေပၚမွာ..ေတာ္သလင္းေခြးဇါတ္လမ္းပင္ခင္းတဲ့အထိ လြန္က်ဴးခဲ့တဲ့ နစ္ေယာက္ပါ ။ ( ေသျခာလိုု ့ ့ေရးတာေနာ္ )။

အဲဒီေတာ့..ယခုု..၅၉ ( စ ) ဆိုုတာ.

.၄၇ ....မွာလည္းမပါထားဘူး ။ အလားတူသေဘာရတာပင္မပါထားပါ ။

၇၄...မွာပါလ်င္ ဗိုုလ္ေနဝင္းနုုတ္ထြက္ေပးရမည္ေပါ့ ။

ပိုုဆိုုးတာက ရတနာနတ္မယ္ဟာ..ျမန္မာနိုုင္ငံသားျပန္လည္ခံယူေပမည့္..အီတလီနိုုင္ငံသားနင့္ ဆြစ္ဇာလန္နိုုင္ငံသား အျဖစ္ကေန မစြန္ ့လႊတ္ဘဲ..၃ နိုု္င္ငံသားခံယူထားတာပါ ။ လက္ရွိျမန္မာ့ဥပေဒအရ..ဘယ္ျမန္မာနိုုင္ငံသားမွ..အျခားနိုုင္ငံသားလက္မွတ္ ၂ ခုု ခံယူခြင့္မေပးထားပါဘူး ။

ဒါကိုုလဲ ေဆြးေႏြးႀကပါဦး တပ္မေတာ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္တိုု ့ ။ စဥ္းစာပါဦး..

ရွင္းရွင္းေလးပါ ။

ယခုု..ဗိုုလ္သန္းေရႊက..၅၉ ( စ ) ကိုုသြင္းလာသူ ။

မႀကာမွီလႊတ္ေတာ္ကေန..နိုုင္ငံသားတိုုင္း..ပိုုင္ဆိုု္င္မႈေက်ျငာရမည္ ဥပေဒထုုတ္ရပါမည္ ။ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ အတိအက်မသိလ်င္ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံမႈ အစစ္အမွန္ကိုုရနိုုင္မည္မဟုုတ္ပါ ။

အဲဒီ နိုုင္ငံသားတိုုင္း ( အားလံုုး ) ပိုုင္ဆိုု္င္မႈေက်ျငာသည့္အခါ..အခြန္ေရွာင္ရန္ဝါယမစိုုက္ထုုတ္သူမ်ားကိုု..နိုုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာမတည္သူအျဖစ္ တပါထည္း..ထဲ့သြင္းရပါမည္ ။ အခြန္ေရွာင္တာဟာ..ေထာင္ဒါဏ္အထိအေရးယူပိုုင္ေသာ..ျပစ္မႈျဖစ္ပါသည္ ။

၁၉၉၅ ခုုနစ္က ဂ်ာမဏီက ကမၻာ့တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ နာမည္ေက်ာ္ Staffie Graff ရဲ ့ဖခင္ဟာ..သူမ၏ ဝင္ေငြမ်ားကိုုထိန္ခ်န္ျပီး..အခြန္ေရွာင္ခဲ့လိုု ေထာင္ ၃ နစ္က်သြားပါတယ္ ။

အခုု က်ေနာ္ေအာ္ဇီနိုုင္ငံမွာ..နိုုင္ငံေရးခိုုလႈံေတာ့..နိုုင္ငံသားေလ်ာက္ထားရပါတယ္ ။ ကတိသစၥာဆိုုရပါတယ္ ။ ေအာ္စေတးလ်နိုုင္ငံဥပေဒမ်ာကိုု ေလးစားလိုုက္နာပါမည္ ။ အဲဒီထဲမွာ အခြန္လဲပါ၏ ။ အခြန္ေရွာင္လ်င္ က်ေနာ္ ေထာင္ အနည္းဆံုုး..၃-နစ္က်ပါမည္ ။

လက္ရွိဥပေဒအရ..ေထာင္က်လ်င္..က်ေနာ့္၏ နိုုင္ငံသားျဖစ္မႈ အလိုုလိုုပ်က္သြားပါျပီ ။ ကားတိုုက္မႈျဖစ္လိုု ့ေထာင္က်တာ မပ်က္ဘူးေနာ္ ။ မူးယစ္ေဆးမႈ ။ မုုဒိန္းမႈ ၊ ခိုုးမႈ ။ လူသတ္မႈ ။ အခြန္ေရွာင္မႈေတြေႀကာင့္ဆိုုလ်င္..နိုုင္ငံသား အဆင့္ပင္ မရေတာ့ပါ ။

ေထာင္က်မည္ ။ ေထာင္ကလႊတ္လ်င္..ေလယဥ္ေပၚတင္လႊတ္လိုုက္မည္သာ..။ ေညာင္း ။

အခုု..၅၉ ( စ ) ကိုု မျပင္လိုုသူေတြ အတြက္..နိုုင္ငံသားတိုုင္းပိုုင္ဆိုုင္မႈေႀကျငာရမည္နင့္ ျပန္ စီစစ္ရပါမည္ ။

တဆက္ထည္း..အခုု..ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုႀကည္ကိုု..သမတအျဖစ္မလိုုလားသူေတြဟာ..ခရီုုနီစစ္ဗိုုလ္ေတြ နင့္ လူခ်မ္းသာမိသားစုုေတြ ျဖစ္ေနႀကတာက..ထူးဆန္း..တိုုက္ဆိုုင္ေနတာ မဟုုတ္ပါ ။

ပိုုင္ဆိုုင္မႈ မေက်ျငာရဲတဲ့သူေတြ ခ်ည္းဘဲ ။ ပိုုင္ဆိုုင္မႈ ေက်ျငာရမွာ ေသအောင္ေႀကာက္ေနတဲ့လူေတြ ။ နိုုင္ငံေတာ္ကိုု အခြန္မေဆာင္ထား..အခြန္ေရွာင္ထားတဲ့ူေတြခ်ည္းဘဲ ။

တနည္း. ၅၉ ( စ ) ဆိုုတာ...အခြန္ဥပေဒနင့္ ေထာင္က်မည့္သူေတြ ထဲ့ထားတဲ့..လူတဦးတေယာက္ကိုု ရည္စူးထားတဲ့ ကန္ ့သတ္ခ်က္ သက္သက္ပါ ။

အဲဒီေတာ့..ဒါကိုုလိုုက္ေလ်ာမေပးလ်င္ ျမန္မာနိုုင္ငံရဲ ့ ( နိုုင္ငံေတာ္ သမတ ) ဟာ..လူထုုက ခန္ ့မွန္းပင္ မခ်န္ ့မွန္းနိုုင္ေသာ..လူဥိးျဖစ္မေနေပဖူးလား ။

နိုု္င္ငံေတာ္ သမတ၏ သိကၡာဟာ..သြားျပီ ။ လူထုုအမ်ားစုု ႀကိဳက္နစ္သက္သူဟုုတ္တာ..မဟုုတ္တာ ဖယ္ထား ။ ဘယ္ အေကာင္မွန္းပင္မသိရတဲ့ အေကာင္တေကာင္ ျဖစ္မသြားေပဖူးလား ။ ခင္ဗ်ားက သမတျဖစ္မည့္သူကိုု အေကာင္လိုု ့ေျပာသင့္လားဗ်ာ ။

ေျပာတယ္ကြာ..အထီးျဖစ္မလား ။ အမျဖစ္မလား ။ အျဖဴလား အမဲလားမွ မသိနိုု္င္သူ ။ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မဟုုတ္သူလဲ တင္သြင္းနိုု္င္ေတာ့..ငါႀကည့္မရတဲ့..လူစုုပ္ေတြ ၊ လူယုုတ္မာျဖစ္ေနရင္ ငါကေတာ့ အေကာင္ လိုု ့သတ္မွတ္ထားသူျဖစ္ေနရင္..ငါ့မွာ..ဥပေဒအရ..မွန္ေနတယ္ေလ ။ ျပည့္သူ ့ကိုုယ္စားလွယ္ဆိုုတိုုင္းလဲ..ငါ့ စံနင့္ လူေကာင္းလိုု ့ သတ္မွတ္မရတဲ့သူေတြ အခုုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေနတယ္ေလ ။

ဒါက်ေနာ့္ အေႀကာင္းျပခ်က္ ။

အဲဒီေတာ့..ထားပါေတာ့..ေမာင္ျဖဴသမၼတျဖစ္ျပီတဲ ့ ။ သမၼတႀကိးေမာင္ျဖဴ..ဥေရာပသြား..။ အေမရိကန္ ၊ ဂ်ပန္၊ တရုုတ္ သြားပါျပီတဲ ့ ။ ေဒၚစုု ကလဲ ခရီးတြင္တြင္ထြက္ရဦးမွာေလ ။

အဲဒီမွာ..အိမ္ရွင္အစိုုးရေတြရဲ ့..အေလးထားမႈ ။ ဆက္ဆံမႈ ။ တုုန္ ့ျပန္မႈေတြက...က်ေနာ္တိုု ့နိုုင္ငံကိုုကိုုယ္စားျပဳသြားေလတဲ ့ သမၼတရဲ ့ ဂုုဏ္သိကၡာကိုု..ခင္ဗ်ားတိုု ့ဘဲ လက္ညိဳးထိုုးထိုုးေနတဲ့ နိုုင္ငံႀကိးေတြက မလုုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း..၊ အေလးထားတာမွာ..မ်က္နာငယ္ေနရမည္သာ ။

အဲဒီလိုုျဖစ္ေအာင္ ခင္ဗ်ားတိုု ့ လုုပ္မိလ်က္သား..တနည္း..သမိုုင္းတရားခံ ဆိုုတာမွ..တရားခံစစ္စစ္ ။

ေဒၚစုု ချမာတိုုင္းျပည္အတြက္..ခြက္ဆြဲ ထြက္ရဦးမွာက.. အႀကိမ္ႀကိမ္ ။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ ဟိုုလူလာလဲ မ်က္နာခ်ိဳေသြးရ ။ အခုုေတာ့ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္သမီးကိုုယ္တိုုင္..( သူ ့သမီးကိုုယ္တိုုင္ ) ဟိုုလူလာ မ်က္နာခ်ိဳေသြးရ ရံုုမကေတာ့ဘူး ။ ခြက္ဆြဲျပီး..ထြက္ရေတာ့မွာ ။

အဲဒီလိုုနိုုင္ငံေတာ္မွာ လိုုအပ္ခ်က္ေတြမ်ားေအာင္....ဆင္းရဲမြဲေတသြားေအာင္လုုပ္ခဲ့သူေတြက..ပိုုင္ဆိုု္င္မႈေက်ျငာရမွာ..ေသမေလာက္ေႀကာက္ေနသူေတြက..မိမိတိုု ့ေႀကာင့္ မြဲျပာက်ေနတဲ့တိုုင္းျပည္ကိုု..ျပန္လည္ နာလန္ထူဖိုု ့..လုုပ္ေပးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုုးလူကိုု..လုုပ္ကိုု္င္ခြင့္မေပးတာဟာ..

နိုုင္ငံေတာ္ နင့္ နိုုင္ငံသားေတြကိုု..ပ်က္စီးရာ ပ်က္ဆီးေႀကာင္း ႀကံေဆာင္မႈပါေျမာက္ေနပါတယ္ ။ နိုု္ငငံေတာ္အေပၚ..မေကာင္းစိတ္ထားေနရာေရာက္ေနေလမလား..လိုု ့တခ်က္ေလး..ျပန္စဥ္းစားမိႀကေလရဲ ့လား ။

ေဒၚစုုဟာသမတျဖစ္လာလ်င္..ငါတိုု ့ေႀကာင့္ ျပည္ပထြက္ ကၽြန္ခံေနရသူ..၅ - သန္း ၊ ငါ့တိုု ့ေႀကာင့္ ေနစရာအိုုးအိမ္မဲ့သြားရတဲ့....သိန္းဂဏန္းခ်ီရွိလာတဲ ့ အိုုးအိမ္မဲ့ က်ဴးမိသားစုု..အျမန္ဆံုုး..လူလိုုသူလိုုေနထိုုင္ခြင့္ လုုပ္ေပးနိုုင္မည္လိုု ့..ေတြးႀကည့္ပါဦး ။ စဥ္းစားပါဦး..

ေနာက္တခုုက..ေဒၚစုုက လက္တုုန္ ့ျပန္မည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း..သံဃာအား..ဘုုရားေသာ္မွ မလြန္သာ..ဆိုုရီုုးစကား ။ ခင္ဗ်ားတိုု ့ဟာ..ျပည္သူေတြဒုုကၡမွာ ႀကာႀကာနစ္မြန္းေနတာ ျမင္လိုုတဲ့ ေစတနာဆိုုးဟာ..လိုုသည္ထက္ လြန္ကဲလာလ်င္..တရက္ မႀကာခင္..ျပည္သူေတြက..ပိုုင္ဆိုုင္မႈေက်ျငာေရးဖိအားေပးေတာင္းဆိုုလာမယ္ ။ အခြန္ေရွာင္သူေတြကိုု..နိုုင္ငံေတာ္အေပၚသစၥာ မတည္သူ ။ သစၥာမဲ့သူ သတ္မွတ္ေရး..ဖိေတာင္းလာလ်င္..

အဲဒီသူေတြဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဥပေဒႀကိးတခုုလံုုးေတာင္ ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားမယ္ဆိုုတာ..

သတိေပးရင္း..

စဥ္းစားႀကပါဦး ။

က်ေနာ္တိုု ့တိုုင္းျပည္မွာ....အစြမ္းအစထက္ျမက္တဲ ့ လူငယ္ေလးေတြ..ကိုုယ့္အစြမ္းအစကိုု..ထုုတ္ေဖၚခြင့္ မရေအာင္ပိတ္ပင္ခဲ့လိုု ့..ျပည္ပကိထြက္ႀကရတယ္ ။ ခင္ဗ်ားတိုု ့က အဲဒီလူငယ္ေတြကိုု အေမေက်ာ္ ေဒြးေဒၚလြမ္း..အျပစ္ပံုုခ်င္တယ္ ။
အဲဒါေႀကာင့္ တိုုင္းျပည္ မြဲသြားရတယ္ ။

အခုု လူထုုတရပ္လံုုး၏ဆႏၵျဖစ္တဲ့ ေဒၚစုု ကိုု အစြမ္ဒအစ အျပည့္ လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ပါပိတ္ပင္တာဟာ..တနိုုင္ငံလံုုးရဲ ့ အစြမ္းအစ ကိုု ပိတ္ပင္မႈေျမာက္ေနပါတယ္ ။

စဥ္းစားႀကပါဦး ။ ငါတိုု ့ စိတ္ထဲရွိတဲ့အတိုုင္း..တိုုင္းျပည္အေပၚ ညစ္ပတ္ေနဦးမည္ဆိုုလ်င္..

စဥ္းစားပါဦး. စိုုင္းခမ္းလိတ္က...သီခ်င္းေလးကိုု..

(.ေနရာတိုုင္းေတာ့..အရံႈး မေပးနိုုင္ဘူး..) နဲ ့ အဆံုုးသပ္ထားပါတယ္ ဆိုုတာလဲ.

.စဥ္းစားပါဦး..။

[စာသားကို Billy H. Mackenzie မွ ကူးယူ၍ ဓာတ္ပံုမ်ားကို တို႕ဗမာ Dobama မွ ရယူေဖာ္ျပသည္။
.
Credit : Billy H. Mackenzie & Chein Pan
.

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ညဦးပုိင္းက လူမူကြန္ယက္စာမ်က္နာမ်ားတြင္ ပ်ံလြင့္ခဲ့သည့္ "၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျပလည္ႏုိင္" ဆုိသည့္သတင္း ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမၸဏီ လက္ေအာက္ရွိ MNTV ႐ုပ္သံသတင္းဌာနက ထုတ္လႊင့္ခဲ့မႈအေပၚ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ရက္တြင္ MNTVက ၎တို႔၏ ႐ုပ္သံသတင္းဌာနမွ တစ္ဆင့္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ေျဖရွင္းလိုက္သည္။

"MNTV၏ ၇.၂.၂၀၁၆ ည ၇နာရီ သတင္းအစီအစဥ္တြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ယူၿပီး ပုဒ္မ ၅၉(စ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပလည္မႈ ရရွိၿပီဟု ေဖာ္ျပေနသည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္မွာ MNTV သတင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါေၾကာင္း ႏွင့္ MNTV အေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္မႈ ေျပလည္မႈ ရရွိၿပီဟု သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္" ဟု ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထားသည္။

"အန္ကယ္လည္း အခု အဲ့ဒီ့ကိစၥ အရမ္းရွင္းေနရတယ္။ ကိုယ္မလုပ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို ဖုိတုိေရွာ့နဲ႔ ဖြတာေပါ့ေနာ္။ ဒါအတည္ျပဳပါ ဆုိရင္ေတာ့ We did not do that (ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီလိုမလုပ္ပါဘူး)။ ဒါမ်ဳိးသတင္းမ်ဳိးဆုိတာ အစိုးရကပဲ MRTV တို႔ ကပဲ ထုတ္ျပန္ ရမွာေပါ့ေနာ္" ဟု ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကို မဇၩိမသတင္းဌာနသုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Multi Media ကြ်မ္းက်င္သူ ကုိရာဇာ က "ဖုိတုိေရွာ့ဆုိတာ ဗီဒီယုိဖုိင္အေပၚ လုပ္လုိ႔မရပါဘူး၊ ဖုိတုိေရွာ့ဆုိတာ ပုံအေသေပၚမွာပဲ ျပဳလုပ္လုိ႔ရတာပါ။ ဗီဒီယုိဖုိင္တစ္ခုကုိ စာသားျပဳျပင္ဖုိ႔ဆုိတာ ခက္ခဲပါတယ္။ ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ အဲသည္လုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ိဳးလဲ ျပည္တြင္းမွာ မရွိသေလာက္ပါပဲ" ဟု The Ladies သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္လြင့္မႈကုိ ၾကည့္ခဲ့ရသည့္ NLD ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက "ကြ်န္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ အဲသည္သတင္းကုိ ထုိင္ၾကည့္ခဲ့တာပါ။ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ေမးတယ္။ ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အဲသည္သတင္းမွာ ေျပာခဲ့တယ္။ ေျမးနဲ႔ ေခ်ႊးမကုိေတာ့ ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ အားလုံးကုိ ၿခံဳငုံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီသတင္းက တပ္မေတာ္နဲ႔ NLD ၾကားမွာ 59f ကုိ ေဆြးေႏြးေနၿပီး ေျပလည္ဖုိ႔ မ်ားတယ္လုိ႔ ထုတ္လြင့္သြားတာပါပဲ" ဟု ဆုိသည္။

The Ladies ၏ ေလ႔လာခ်က္အရ လူမူကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ျဖန္႔ေ၀ၾကသည္မ်ားမွာ MNTV သတင္းေၾကငွာခ်ိန္တြင္ ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးထားသည့္ ပုံမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရွိေသးပါ။

MNTV မွ ၅၉(စ) သတင္းကုိ အမွန္တကယ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့
"၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျပလည္ႏုိင္" ဆုိသည့္သတင္း ေရႊသံလြင္မီဒီယာ၏ MNTV ႐ုပ္သံသတင္းဌာနက အမွန္တကယ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ညဦးပုိင္းက လူမူကြန္ယက္စာမ်က္နာမ်ားတြင္ ပ်ံလြင့္ခဲ့သည့္ "၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျပလည္ႏုိင္" ဆုိသည့္သတင္း ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမၸဏီ လက္ေအာက္ရွိ MNTV ႐ုပ္သံသတင္းဌာနက ထုတ္လႊင့္ခဲ့မႈအေပၚ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ရက္တြင္ MNTVက ၎တို႔၏ ႐ုပ္သံသတင္းဌာနမွ တစ္ဆင့္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ေျဖရွင္းလိုက္သည္။"MNTV၏ ၇.၂.၂၀၁၆ ည ၇နာရီ သတင္းအစီအစဥ္တြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ယူၿပီး ပုဒ္မ ၅၉(စ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပလည္မႈ ရရွိၿပီဟု ေဖာ္ျပေနသည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္မွာ MNTV သတင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါေၾကာင္း ႏွင့္ MNTV အေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္မႈ ေျပလည္မႈ ရရွိၿပီဟု သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္" ဟု ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထားသည္။ "အန္ကယ္လည္း အခု အဲ့ဒီ့ကိစၥ အရမ္းရွင္းေနရတယ္။ ကိုယ္မလုပ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို ဖုိတုိေရွာ့နဲ႔ ဖြတာေပါ့ေနာ္။ ဒါအတည္ျပဳပါ ဆုိရင္ေတာ့ We did not do that (ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီလိုမလုပ္ပါဘူး)။ ဒါမ်ဳိးသတင္းမ်ဳိးဆုိတာ အစိုးရကပဲ MRTV တို႔ ကပဲ ထုတ္ျပန္ ရမွာေပါ့ေနာ္" ဟု ေရႊသံလြင္မီဒီယာကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကို မဇၩိမသတင္းဌာနသုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Multi Media ကြ်မ္းက်င္သူ ကုိရာဇာ က "ဖုိတုိေရွာ့ဆုိတာ ဗီဒီယုိဖုိင္အေပၚ လုပ္လုိ႔မရပါဘူး၊ ဖုိတုိေရွာ့ဆုိတာ ပုံအေသေပၚမွာပဲ ျပဳလုပ္လုိ႔ရတာပါ။ ဗီဒီယုိဖုိင္တစ္ခုကုိ စာသားျပဳျပင္ဖုိ႔ဆုိတာ ခက္ခဲပါတယ္။ ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ အဲသည္လုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ိဳးလဲ ျပည္တြင္းမွာ မရွိသေလာက္ပါပဲ" ဟု The Ladies သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။အဆုိပါ သတင္းထုတ္လြင့္မႈကုိ ၾကည့္ခဲ့ရသည့္ NLD ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက "ကြ်န္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ အဲသည္သတင္းကုိ ထုိင္ၾကည့္ခဲ့တာပါ။ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ေမးတယ္။ ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အဲသည္သတင္းမွာ ေျပာခဲ့တယ္။ ေျမးနဲ႔ ေခ်ႊးမကုိေတာ့ ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ အားလုံးကုိ ၿခံဳငုံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီသတင္းက တပ္မေတာ္နဲ႔ NLD ၾကားမွာ 59f ကုိ ေဆြးေႏြးေနၿပီး ေျပလည္ဖုိ႔ မ်ားတယ္လုိ႔ ထုတ္လြင့္သြားတာပါပဲ" ဟု ဆုိသည္။The Ladies ၏ ေလ႔လာခ်က္အရ လူမူကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ျဖန္႔ေ၀ၾကသည္မ်ားမွာ MNTV သတင္းေၾကငွာခ်ိန္တြင္ ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးထားသည့္ ပုံမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ထားျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရွိေသးပါ။The Ladies News
Posted by The Ladies News Journal on Monday, February 8, 2016
The Ladies News Journal


ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ အမ်ားအျပားအား ျခစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ ဆုိေသာ သတင္းမ်ား ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာကတည္းက ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ အကယ္၍ ထုိသတင္း မွန္ကန္သည္ ဆုိပါက ႏုိင္ငံအတြင္း အစုိးရ၏ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုၾကား တင္းမာသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိေနေၾကာင္း လကၡဏာရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တပ္ႏွင့္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ေခတ္မီေရးႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕လံုး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ လက္နက္ ကိရိယာသစ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆန္းသစ္သည့္ လူထု ဆက္ဆံေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ျပန္လည္ရရွိေရး ႀကဳိးစားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေသးစိတ္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး နယ္ေျမကာကြယ္ေရးကုိသာ ဦးစားေပးအျဖစ္ ထားရွိသည္။ တပ္အား ပုိမုိက်စ္လစ္ကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပုိမုိ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိသည့္ တပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း လံုၿခဳံေရး တာ၀န္က စစ္ဘက္ထဲမွ အရပ္ဘက္က လႊဲေျပာင္းရယူရန္ စီစဥ္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အင္အားကုိ လက္ရွိ ရွစ္ေသာင္းခန္႔မွ ၂၀၂၀ တြင္ ၁၅၅၀၀၀ အထိ တုိးျမွင့္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရး သင္တန္းမ်ား၊ လူစုလူေ၀း ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ေခတ္မီ နည္းစနစ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီျဖင့္ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့သည္။

တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ တစ္ေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္ျခင္း၊ လက္နက္ ကုိင္ ပုန္ကန္သူမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း အံုၾကြမႈမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာ ရွိသည္။ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ စစစ အဖြဲ႕တုိ႔တြင္လည္း ဘံုအက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုၾကား ၿပဳိင္ဆုိင္မႈ မွာ အၿမဲလုိလုိ ရွိခဲ့သည္။

၁၉၄၈ တြင္ ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဦးႏုအစုိးရက ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တစ္ဖြဲ႕မွာ ပံုမွန္ေန႔စဥ္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဖြဲ႕မွာ ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္မႈႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ဓားျပမႈက့ဲသုိ႔ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ ျပသ၁နာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ အသံုးျပဳသည္။

စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆင့္အတန္း အေနအထားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ခုၾကား ၿပဳိင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ခု၏ ဆက္ဆံေရးကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ အခ်က္မွာ ဦးႏုအစုိးရ၏ ၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦးထံ အသီးသီး နာခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိ၀န္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး ၿပဳိင္ဘက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၈ တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးသည္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ရန္ကုန္ၿမဳိ႕အတြင္း ခ်ီတက္လွည့္လည္မႈ ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးက ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေစျခင္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈတစ္ခုကုိ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရး မေက်နပ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အားလံုးအား စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ မရွိျခင္းအေပၚ ဦးႏုအစုိးရလက္ထက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက အၿမဲပင္ အလုိမက်ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ တက္လာၿပီး ၂ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲကာ စစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားကုိ ေခၚယူထည့္သြင္း ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ စစ္တပ္ပုံစံ ေလ့က်င့္ေရး စခန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစၿပီး ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အားလံုးကုိ တပ္အတြင္း သုိ႔ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟု အမည္ေျပာင္းကာ စစ္တပ္ပံုစံ ဖြဲ႕စည္းပံုသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထိပ္တန္း ရာထူးမ်ားတြင္ တပ္မွ အရာရွိမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တပ္၏ “ညီငယ္” တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ဘတ္ဂ်က္၊ လက္နက္ကိရိယာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဦးစားေပးျခင္း မခံရေပ။

ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်ၿပီး ျခစားမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနသည္ဟု နာမည္ထြက္ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပဋိပကၡ ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕႕ျဖစ္ေသာ လံုထိန္းအဖြဲ႕ကုိ ၁၉၇၄ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထုိအဖြဲ႕မွာ ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းေလ့ရွိသည္ဟု ထင္ရွားသည္။ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီေရး အံုၾကြမႈမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္ထက္ပင္ ပုိမုိျပင္းထန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ထပ္မံ အမည္ေျပာင္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၁ တြင္ အာဏာရလာသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ စစ္တပ္က ျပည္တြင္းလံုၿခဳံေရး တာ၀န္အခ်ဳိ႕ကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ပံုမွန္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မတုိင္မီကပင္ ႏုိင္ငံ၏ လူစည္ကားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခဳံေရး တာ၀န္ယူမႈကုိ အစိမ္းေရာင္ ယူနီေဖာင္းမ်ားအား အျပာေရာင္ ယူနီေဖာင္းမ်ားက အစားထုိး လ်က္ရွိသည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ တာ၀န္မ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈမွာ ထင္သာ ျမင္သာ ရွိေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ခြဲျခားရန္ စြန္႔စားရမႈမ်ား ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ က စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ခြဲျခားခဲ့စဥ္က တပ္ဖြဲ႕အသီးသီး၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑ ဆုိင္ရာမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ ဆုိင္ရာမ်ား အတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္သည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ထုိသုိ႔ ျပသ၁နာမ်ဳိး ျဖစ္ပြား ႏုိင္ေျခ နည္းပါးသည္။ စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္ ၾသဇာအာဏာ အႀကီးဆံုး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေ၀စု အမ်ားဆံုး ရယူထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကုိ စစ္တပ္က ခန္႔အပ္ရသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တုိးခ်ဲ႕ရာတြင္လည္း တပ္မွ လူမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ ျဖည့္တင္းျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အား သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရဲအရာရွိမ်ားအား ယင္းတုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္ ကြဲျပားသည့္ တာ၀န္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိသည့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ခြဲျခား႐ႈျမင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ အကယ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ သီးျခား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ခြင့္ႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ ရရွိမည္ဆုိပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္တပ္က ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ား ရွိပါက တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိျပဳရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း ယခု သတင္းမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အထူးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစစ အဖြဲ႕မ်ား မူးယစ္ေမွာင္ခုိ လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိသည္ဟု ဆုိကာ တပ္ခ်ဳပ္က စံုစမ္းစစ္ေဆး ခုိင္းသည္ဟု သတင္းထြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ျခစားမႈ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ ထုိသတင္းမွာ ထူးဆန္းသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

သုိ႔ေသာ္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားမွာ ျခစားမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုမွ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တပ္ခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ စစ္တပ္က ပါ၀င္ပတ္သက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိသတင္းအေပၚ ျမန္မာအရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးက စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားဥပေဒစုိးမုိးရန္ ႏွင့္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ရန္ ယခင္ကတည္းက ဦးတည္ခ်က္ရွိသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ျခစားမႈမ်ားကုိ အေရးယူမႈအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ညီညြတ္မႈႏွင့္ သစၥာရွိမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္သည့္ တုံု႔ျပန္အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။ ထြက္ေပၚလာသည့္ တီးတုိးသတင္းမ်ားကုိ ပုိမတြက္သင့္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ စုိးရိမ္ဖြယ္ ျပသ၁နာတစ္ခုကုိ အဓိက ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အတူေျဖရွင္းမႈ၏ အေစာပုိင္းလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ေမာင္ႏုိး
The Ladies News Journal

မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ မ်ဳိးလႊတ္ အမတ္ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရာတြင္ ဆႏၵမဲ ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္အသာျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ NLD ကုိယ္စားျပဳ အမတ္ ဦးျပဴးလြင္အား ေရြးေကာက္ပဲြ ရႈံးနိမ္႔ခဲ့သူ ႀကံခုိင္ေရးပါတီမွ မ်ိဳးလႊတ္အမတ္ေဟာင္း ဦးလွေဆြအား “ဗီဇမေကာင္းသူ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းခံထားရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ တြင္ ဦးလွေဆြက ဦးျပဴးလြင္အား အသေရဖ်က္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးလွေဆြ၏ ေရွ႕ေနက ၄င္း၏ အမူသည္တြင္ သက္ေသခုိင္ခုိင္မာမာ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ဦးလွေဆြသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကန္႔ကြက္လႊာကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁ ၊ ဒုတိယ ကန္႔ကြက္လႊာကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ တုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးျပဴးလြင္၏ ေရွ႕ေနက “ကန္႔ကြက္လႊာမွာ ျပင္ဆင္တာကုိ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒါက ဥပေဒနဲ႔ မညီပါဘူး။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကန္႔ကြက္လႊာအား ျပင္ဆင္မႈ ထည့္သြင္းျခင္းကုိ လက္ခံျခင္းျပဳ၊မျပဳမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးအေပၚ မူတည္ၿပီး ကန္႔ကြက္လႊာသည္ ႐ုိးသားမႈမရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးလွေဆြ၏ ေရွ႕ေနကမူ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ႐ုိး႐ုိးသားသား ေမ့က်န္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ စံုလင္မွ ခံု႐ံုးက အမွန္ကုိသိမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ခံရပါမယ္။ ပထမကန္႔ကြက္လႊာကုိ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ခုိင္လုံတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ က်န္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ ကန္႔ကြက္လႊာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခံု႐ံုးက ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရာတြင္ NLD မွ ဦးျပဴးလြင္က ၁၀၈,၉၀၅ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ဦးလွေဆြက ၃၇,၁၁၃ မဲ ရရွိခဲ့သည္။


The Ladies News Journal

စစ္အစိုးရရ႔ ၂ ထပ္ဆင့္ ယုတ္မာပံု..။
ျမန္မာႏိုင္ငံသား သား ၂ ေယာက္ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္က ႐ုတ္သိမ္းတယ္..။

ဒီေနာက္
အဲဒီသား ၂ ေယာက္ အေၾကာင္းျပဳျပီး
အေမကို သမတ မျဖစ္ေအာင္

ဖြဲ့စည္းပံုဥပေဒအစဥ္အဆက္ မရွိတဲ့ ၅၉(စ)နဲ႔ ပိတ္တယ္..။

မိဘမဲ့တာထက္ နိုင္ငံမဲ့ေတြရဲ႕ဘ၀ကပိုခံစားရခက္ပါတယ္...
နိုင္ငံျခားကိုေရာက္မွပဲ နိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးကိုပိုသိလာရတယ္...ေဒၚစုရဲ့သားေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ခံစားရရွာမလည္း အေမကိုေထာင္ခ်တယ္ သားေတြကိုနိုင္ငံမဲ့လုပ္ျပစ္တယ္...ျဗိတိန္နိုင္ငံသားအျဖစ္ေျပာင္းလည္းလိုက္တာမဟုပ္ပါဘူး.....နိုင္ငံမဲ့ေနတဲ့ ခေလးနွစ္ေရာက္ကို လူသားခ်င္းစာနာျပီး နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးလိုက္ၾကပါ။

အမွန္တရားဆိုတာ ဖုံးကြယ္လို႕မရျပီ
==================

အေမစုရဲ့ သား ၂ ဦးစလုံးဟာ ၁၉၈၉ တိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ရွိခဲ့ျပီး စစ္အစိုးရက ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ရေၾကာင္း

=================
ေဒၚစု ကိုယ္တိုင္ ရွင္းျပလိုက္ျပီ
=================

က်ြန္မက ၅၉(စ)နဲ႕ပတ္သက္ျပီး နဲနဲရွင္းျပခ်င္ပါတယ္
၅၉(စ)ဟာ သမၼတ ျဖစ္ရမဲ႕ သူရဲ႕ အရည္ခ်င္း ကန္႕သန္႕ခ်က္ေပါ့ေနာ္
ဘာလဲဆိုေတာ့ သမၼတျဖစ္ရမဲ႕သူရဲ႕ သားသမီး ေခ်ြးမစသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမျဖစ္ရဘူးဆိုတာပါ

တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာက်တယ္ က်ြန္မသားႏွစ္ေယာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားခံယူလိုက္ရင္ က်ြန္မသမၼတ ျဖစ္လို႕ ရျပီေပါ့

က်ြန္မေျပာမယ္ က်ြန္မ သမၼတ ျဖစ္တာမျဖစ္တာဟာ အဓိက မဟုတ္ဘူး အဓိက က ဥပေဒေၾကာင္းရ မမ်ွတလို႕ ျပင္တာ

ဘယ္လိုမၾကိဳက္တာလဲဆိုရင္ က်ြန္မသားေတြဟာ နဂိုက ျမန္မာႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ရေနျပီးသား။ ၁၉၉၈ေနာက္ပိုင္း က်ြန္မအက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေတာ့ က်ြန္မသားေတြကို အရင္အစိုးရက ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ေတြရုတ္သိမ္းလိုက္တယ္။

အဲ႕ေနာက္ပိုင္း က်ြန္မသားေတြ ျဗိတိသ်ွႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားတယ္။

ဒါေတြထားပါ က်ြန္မဘာမွ မေျပာလိုဘူး

က်ြန္မေျပာခ်င္တာ လူတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ရင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ရိွရပါတယ္

ဥပမာ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ပီးသားတစ္ေယာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရင္ သူဘာသာသူ ဥပေဒေၾကာင္းရခံရမွာပါ မိဘက အစားဝင္ခံလို႕မရပါဘူး

ဥပေဒေၾကာင္း အရ အသက္၁၈ျပည့္လ်ွင္ မိဘနဲ႕သားသမီးက မသက္ဆိုင္ဘူး ဒါဥပေဒေၾကာင္းအရေနာ္

မိဘ သားသမီး သံေယာဇဥ္က တျခားဆက္ႏြယ္မႈ

ဒီလို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရိွေနတဲ႕ ကိစၥကို ဘာေၾကာင့္ သူတပါးကို လႊမ္းမိုးခ်င္တဲ႕ သားသမီး ေခ်ြးမ သမက္ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ရင္ သမၼတ မျဖစ္ရဆိုတဲ႕ ဥပေဒကို မၾကိဳက္တာ

က်ြန္မ သမၼတျဖစ္တာ မျဖစ္တာ ကိစၥမဟုတ္ဘူး ျဖစ္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံဒီထက္ တိုးတက္မယ္ ထင္ပါတယ္ ဒါ က်ြန္မအျမင္သက္သက္ပါ

က်ြန္မျဖစ္ရင္လည္း က်ြန္မၾကိဳးစားသြားမွာပါ

ဒီလို သူတပါးကို လႊမ္းမိုးထားတဲ႕ ဥပေဒမ်ိဳးရိွေနတာ အာဏာရွင္ဆန္တယ္လို႕ က်ြန္မျမင္တယ္

အဲ႕ဒီေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္တဲ႕ ဥပေဒကို ျပင္ဖို႕
လက္မွတ္ထိုးၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ပခုကၠဴေဟာေျပာပဲြ
၁၂.၇.၂၀၁၄

မူရင္းသတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ဒီမွာဖတ္ပါ >>>

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IL04Ae01.html

http://www.mmtimes.com/…/8313-true-democracy-impossible-wit…

http://s23.postimg.org/5qc4njcex/Myanmar_back_on.png

http://s30.postimg.org/pmyafa…/True_democracy_impossible.png

Credit. D Thit San

 lutputar-fire-620.jpg လပၸတၱာၿမိဳ႕မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က မီးေလာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ေနအိမ္ေတြကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo: Kyaw Htoon Naing/RFA

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက မီးေဘးအႀကီးအက်ယ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္း လပြတၱာၿမိဳ႕က မီးေဘးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ တစ္ရက္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းကို လွဴဒါန္းၾက ဖို႔ ျပည္ေထာင္းစုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္္သန္းက ဒီေန႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာမွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္ထဲက က်ပ္တစ္ေသာင္းကို မီးေဘးဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာအတြက္၊ က်န္တစ္ေသာင္းက်ပ္ထဲက ငါးေထာင္ကို လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းပစၥယေတြအတြက္၊ က်န္ ငါးေထာင္ကို အေထြေထြစရိတ္အျဖစ္ လွဴဒါန္းမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စုစုေပါင္းလွဴဒါန္းေငြ က်ပ္ ၁၃ သန္းေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။

နန္႔ဆန္ မီးေဘးမွာ ျပည္သူ ၁၂၇၀ ၀န္းက်င္၊ လပြတၱာ မီးေဘးမွာ ၇၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/mp-donate-fire-victims-02082016101214.html

kachin-parliament-620.jpg ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပစဥ္
Photo: Kyaw Myo Min/RFA

ဒုတိယအႀကိမ္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြကို ဒီေန႔ စတင္က်င္းပၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ နဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌေတြကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမွာ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ကလဲြၿပီး က်န္တဲ့တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၂ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌေတြကို အမည္စာရင္း အၿပိဳင္တင္သြင္းသူ မရွိတာေၾကာင့္ မဲခဲြမဆံုးျဖတ္ခဲ့ရဘဲ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ သဘာပတိေရြးခ်ယ္တာကအစ အမည္စာရင္း အၿပိဳင္တင္သြင္းသူေတြရွိတာေၾကာင့္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ ႔နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းရင္ က ေျပာပါတယ္။

"သဘာပတိ ေရြးခ်ယ္းၿပီးတာနဲ႔ ဥကၠဌေပါ့ေနာ္၊ ၿပီးတာနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌကို ျပန္ေရြးခ်ယ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ SNLD ကိုလည္းပဲ အားေပးေထာက္ခံပါတယ္၊ SNLD က သဘာပတိနဲ႔ ဥကၠဌကို သူတို႔တင္သြင္းတယ္၊ ေနာက္ဒုတိယဥကၠဌကို ျပန္တင္သြင္းပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့မရပါဘူး"

ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ဒုဥကၠဌေနရာေတြအတြက္ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီနဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္တုိ႔က အမည္စာရင္း အၿပိဳင္တင္သြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးစိုင္းလံုးဆုိင္နဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ လက္ရွိ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္ တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ပါတယ္။ ဦးစိုင္းလံုးဆုိင္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ သက္တမ္းမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဒါဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ဒုဥကၠဌေနရာေတြအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီတုိ႔ အမည္စာရင္း အၿပိဳင္တင္သြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

က်န္တဲ့ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္ စတဲ့ျပည္နယ္ ၅ခုနဲ႔ တနသၤာရီ၊ ဧရာ၀တီ၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း စတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး ၇ခု စုစုေပါင္း တိုင္း/ျပည္နယ္ ၁၂ ခုမွာ အမည္စာရင္း အၿပိဳင္တင္သြင္းတာမရွိဘဲ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီက အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ျပည္နယ္တြင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးအႏုိင္ရရွိထားတဲ့ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေနရာအတြက္ ဦးစံေက်ာ္လွနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌေနရာအတြက္ ဦးဘုိးမင္းတုိ႔ကို အဆုိျပဳတင္သြင္းရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လႊတ္္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကပံု၊ တင္ေျမွာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ ဒု ဥကၠဌ ေတြရဲ့ စကားေတြကို အာအက္ဖ္ေအ သတင္းေထာက္ မေဝမာထြန္း စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရိွန္ကို အာအက္္ဖ္ေအ အဖဲြ႕သား ဦး၀င္းနုိင္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ဒုဥကၠဌေနရာေတြအတြက္ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီနဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္တုိ႔က အမည္စာရင္း အၿပိဳင္တင္သြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီက အႏုိင္ရသြားပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/state-divison-parliament-leaders-02082016100423.html

ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစုိးရသစ္ကုိ ဦးေဆာင္မယ့္ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္္းစဥ္ေတြကို လာမယ့္ မတ္လ ၁၇ ရက္မွာ စတင္မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက အမ်ားစုအျဖစ္နဲ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဒီကေန႔ပဲ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတတာ၀န္ ယူခြင့္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သမၼတသစ္ေတြ တရား၀င္ မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၄ ပုံ ၁ ပုံ ေနရာယူထားတဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ အေပးအယူ ညွိႏႈိင္းမႈေတြ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔လည္းအမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာပါ။ ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္အခန္းအနားေတြမွာ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ သတင္းယူေနတဲ့ ဗြီအုိေအ ျမန္မာပုိင္းသတင္းေထာက္ ေမခ က သတင္းေပးပုိ႔ ထားပါတယ္။

အႏိုင္ရ NLDပါတီက ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို စတင္ က်င္းပရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတမ်ား စတင္ ေရြးခ်ယ္မယ့္ လုပ္ငန္္းစဥ္ ေတြ လုပ္ေဆာင္မယ့္ရက္ကုိ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ေၾကညာ လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရသစ္ကုိ ဦးေဆာင္မယ့္ သူေတြကုိ စတင္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ NLD ပါတီကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္ အခန္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

“သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔လိုက္ ဒုတိယသမၼတ တဦးစီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီးပါက သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့ ဒုတိယသမၼတ အမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ တင္ပို႔ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အခန္းအနားကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေပးပုိ႔တဲ့ သဝဏ္လႊာမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ ကတိသစၥာ ျပဳထားတဲ့အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ဥပေဒသစ္ ျပဌာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းနဲ႔ အသစ္ေရးဆြဲရာမွာလည္း ဖဲြ႔စည္းပုံနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလုိတဲ့ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ သမၼတရဲ႕ သဝဏ္လႊာကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ဖတ္ၾကားျပခဲ့တာပါ။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ဥပေဒ မ်ားအသစ္ျပဌာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းျခင္း၊ ရုတ္သိမ္းျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ ၾကရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိမ္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာပါမည္ဟု ကတိ သစၥာျပဳထားသည့္အေလွ်ာက္ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိေစေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။”

လာမယ့္ ေမလ ၁၇ ရက္မွာ နာမည္စာရင္းေတြထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးရင္ ထုတ္ျပန္ခံရတဲ့ သမၼတေလာင္း လ်ာထားခံရသူေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည္႔စံုျခင္းရွိမရွိကို စိစစ္ဖို႔ သမၼတေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔က စိစစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး၊ ဒု ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး အျပင္ လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တို႔ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကလႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔ေတြက သမၼတေလာင္းလ်ာ ဒုသမၼတေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ၃ ဦးထဲကေန ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္မယ့္သူကို ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး မဲအမ်ားဆံုး ရသူက သမၼတျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္နဲ႔ ညိႈႏိႈင္းမႈေတြလုပ္ေနတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနေပမယ့္ တပ္ပိုင္း ကေကာ NLD ဘက္ကပါ ဒါကိုအတည္ျပဳေပးျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ တားဆီးထားတဲ့ ၅၉(စ) ဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ကိုလည္း တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဘက္က ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာျပဌာန္းထားတဲ့ အတိုင္းဘဲထားရွိလိုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အေခါက္ျပင္ဆင္ထားတာမွာ တပ္ဘက္က ေပးခဲ့တဲ့ သေဘာထား အတိုင္းဆက္လက္ လက္ခံမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၅၉(စ) ဥပေဒဆိုင္ငံ့ ဖို႔လုပ္ေဆာင္ လာပါကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ဆိုင္းငံ့လုပ္ေဆာင္ဖို႔ မပါဝင္တာ ေၾကာင့္ လက္ခံဖို႔မရွိဘူးလို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တဦးကေျပာပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အမတ္အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံ ရသူ ဦးလွေဌးဝင္းကေတာ့ ၅၉(စ)နဲ႔ပက္သတ္ၿပီး အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဟိုေန႔ကလည္းေျပာထားတယ္ေလ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမွ မွတ္ခ်က္ျပဳစရာမရွိေသးပါဘူး။ ေစာပါေသးတယ္။ အခုက ၾကားထဲကသာေျပာေနတာ၊ ကာယကံရွင္ေတြက ဘာမွမေျပာေသးဘူး။ အန္ကယ္ေျပာထားတဲ့အတိုင္းပဲ အမ်ိဳးသားအႀကိဳးစီးပြားဘက္က ကာကြယ္သြားမယ္လို႔ေျပာထားတဲ့အတြက္ အဲဒီအတိုင္းဘဲ ရပ္တည္မွာပါ။”

လက္ရွိမွာ သမၼတေရြးခ်ယ္ဖို႔ရက္ သတ္မွတ္လိုက္ေပမယ့္ သမၼတ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါဆိုတာကို ခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔သာ သတင္းေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚေနေပမယ့္ အတည္ျပဳလို႔ မရေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔
တပ္မေတာ္နဲ႕ညိွႏွိဳင္းေနတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေနသလို NLD ပါတီအေနနဲ႔ ၅၉ (စ)မျပင္ႏိုင္ခင္မွာ ယာယီသမၼတ တင္ဖို႔လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔လည္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ တည္ဆဲဖြဲ႔စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ သူ႔သက္တမ္း မကုန္ဆံုးမွီမွာ ဆႏၵအေလ်ာက္ သမၼတေနရာကေန ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်ိန္မွာ ဒုသမၼတ တဦးက ယာယီသမၼတအေနနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔ေတြက သမၼတေလာင္းလ်ာ ဒုသမၼတ တဦးကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမခ/VOA
http://burmese.voanews.com/content/the-list-of-myanmar-presidents-will-elect-in-may/3181418.html

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြကို ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြကို ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအဝင္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု မွာရွိတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြကို ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္လိုက္ပါတယ္။ ရွမ္းနဲ႔ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ကလြဲလို႔ က်န္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ တခဲနက္ အႏိုင္ရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သတင္း အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္တိုင္ သတင္း သြားေရာက္ရယူခဲ့တဲ့ ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ မျမင့္ျမင့္ခိုင္က တင္ျပေပးပါမယ္။

ဒီကေန႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ဦးတင္ေမာင္ထြန္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီး ကမာရြတ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ က ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ကိုေတာ့ ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒျပဳရာမွာ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစတဲ့ အစြဲေတြမထားဘဲ အဂတိတရား ကင္းကင္းနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုသာ အေလးထား ေဆာင္ ရြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သစ္ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက သူ႕ရဲ႕မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္ သြင္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိက တာ၀န္ဟာ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ျဖစ္တာႏွင့္အညီ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အဖြဲ႕အစည္းစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ စတဲ့ အဂတိတရားမ်ားကို ကင္းရွင္းစြာႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး ၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုေရွ႕ရႈ႕ၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြ အင္မတန္မ်ားသလိုလာမယ့္ အစိုးရသစ္အေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားမႈက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈျဖစ္ လာမယ္လို႔ သဃၤန္းကၽြန္း မဲဆႏၵ နယ္ရဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုေနဘုန္းလတ္က ေျပာပါတယ္။

“ျပႆနာေတြက ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ေကာ၊ တိုင္းေတြျပည္နယ္ေတြမွာေကာ သူဟာသူ သီးျခားသီးျခား ျပႆနာေလးေတြက အမ်ားႀကီးပဲ ။ အဲဒီျပႆနာေတြ ထဲမွာလည္း တခ်ိဳ႕ဟာေတြက ျပႆနာ အတိမ္၊အနက္က အရမ္းနက္နဲတဲ့အခါမွာ ေျဖရွင္းဖို႔ခက္ခဲတာေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီဟာေတြက ျပႆနာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တခုက အဓိက စိန္ေခၚမႈကေတာ့ လူထုရဲ႕ expectation ေပါ့ေနာ္ ။ လူထုရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အရမ္းျမင့္မားတယ္။ အဲဒီလို ျမင့္မားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ လူထုရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာလည္း ဒါလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ က ႀကီးမားတဲ့ စိတ္ေခၚမႈပဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုျမင္ပါတယ္”

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တဦးအေနနဲ႔ေတာ့ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးနဲ႔ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာဝန္ကိုသာ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဇင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔က ဒီ တို႔တာ၀န္ အေရး ၃ ပါးနဲ႔ ဒီလႊတ္ေတာ္ ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဒါကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ ဒါကိုပဲ အဓိက က်ေနာ္တို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တာပါ။ လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္လည္း ဒါ အကုန္လံုးေပါ့ သစၥာျပဳ ထားတဲ့အတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာပါ။”

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနရာ အနည္းငယ္ပဲ အႏိုင္ရရွိတာမို႔ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္သာမကပဲ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြ အတြက္ပါ အခုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ အရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိုးကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက ေျပာ ပါတယ္။

“အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ positive အျမင္ပဲ ။ positive view နဲ႔ပဲ ၾကည့္သြားမယ္ ။ အားလံုးက ဒီတိုင္းေဒသႀကီးေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့မွ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြကို က်ေနာ္တို႔ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြ အမ်ားစု ပါဝင္လာမို႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက်တဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္းရင္း သားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကေျပာပါတယ္။

“ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကေတာ့ USDP အမတ္ မ်ားတာေပါ့ေနာ္။ အခုကေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြမ်ားတယ္။ အဲဒီေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ေတြမ်ားတယ္ေလ။ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုေပါ့။ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု မ်ားတဲ့ အခင္အက်င္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု အားလံုးက လိုလားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကေတာ့ အရင္ထက္ ပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ေတာ့ျမင္တယ္။ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြ ေလ်ာ့လာလိမ္႔မယ္လို႔ေတာ့ ျမင္တယ္။”

ဒီကေန႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာေတြကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားစု ေရြးခ်ယ္ခံ ခဲ့ရေပ မယ့္လည္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာေတာ့ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္က ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ပါတီက အမ်ားဆံုးအႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာလည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ဦးစံေက်ာ္လွကို ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမင့္ျမင့္ခိုင္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/state-division-hluttaw-start-/3181479.html

 theinsein-phone-620.jpg သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္
Photo: Ye Htut Facebook

ဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥေတြကို ၂၀၀၈ ဖဲ႔ြစည္းပံုနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီေန႔စတင္က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ၿပီး တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အျမင့္ဆံုးအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဥပေဒေတြကို အသစ္ျပဌာန္း တာ၊ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းတာ၊ ရုပ္သိမ္းတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲ႔ြစည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာပါမယ္လို႔ ကတိသစၥာျပဳထားတဲ့အတုိင္း ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာမွာပါရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္ မႈေတြေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံဖံ႔ြၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေက်နပ္အားရဖြယ္ရာ အလား အလာေကာင္းေတြနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပပါတယ္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတုိ႔ကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဖို႔ လည္း ဆုေတာင္းထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ပထမဆံုးေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာျဖစ္ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ဆုိင္းငံ့ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ဆုိေနၾကခ်ိန္မွာ ဒီသ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႔လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/theinsein-2008-constitution-02082016094302.html

႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကို၊ Saint Petersburg နဲ႔ Sverdlovsk ၿမိဳ႕ေတြ
႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ေမာ္စကို၊ Saint Petersburg နဲ႔ Sverdlovsk ၿမိဳ႕ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ ၾကံစည္ခဲဲ့ၾကတဲ့ IS စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္တယ္လို႔ ႐ုရွား နုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

ဒီအၾကမ္းဖက္သမားေတြကို Yekaterinburg ေဒသက Urals ၿမိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကို ထြက္ခြာဖို႔ စီစဥ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ လံုၿခံဳေရးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ေနအိမ္ေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြရာမွာ ေသနတ္ေတြ၊ လက္ပစ္ဗံုးေတြ ပါတဲ့ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒ စာအုပ္ေတြကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ Interfax သတင္းဌာနက ေၾကညာပါတယ္။ ေဖာက္ခြဲဖို႔ ႀကံစည္သူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဟာ IS အဖြဲ႔၀င္တဦး ျဖစ္ၿပီး တူရကီႏိုင္ငံကေန တဆင့္ ေရာက္လာသူျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတတာ၀န္ယူခြင့္မရွိပဲ ျဖစ္ေနရတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကုိသာ ျပင္ဆင္မယ္ဆုိရင္ သတ္မယ္လုိ႔ အင္တာနက္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ လူငယ္တဦးဟာ အခုေနာက္ဆုံး ပါတီကုိ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ ေတာင္းပန္ သြားတယ္လုိ႔ NLD ကေျပာပါတယ္။ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ဥပေဒအရ တစုံတရာ အေရးယူဖုိ႔ မရွိေပမဲ့ ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ရေအာင္ ကတိေပး လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ မဆုမြန္ ကေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဆိုင္းငံ့မယ္ဆိုရင္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ ေသေအာင္သတ္မယ္လို႔ Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ ကေန ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ ရဲလြင္ျမင့္နဲ႔ မိခင္တုိ႔ လာေရာက္ ေတာင္းပန္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာပါတယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ တစုံတရာ အေရးယူဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမွာ မဟုတ္ေပမဲ့ ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ေအာင္လည္း ခံ၀န္ကတိထုိးခုိင္းခဲ့တယ္လုိ႔ ဦးဝင္းထိန္ကေျပာပါတယ္။

"ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ မေန႔ကတုန္းက သူတို႔သားအမိ ကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လာၿပီးေတာ့ ေတာင္းပန္ခ်င္တယ္ လို႔ေျပာတယ္။ ေတာင္းပန္မယ္ေျပာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းပန္ဖို႔ မလိုပါဘူး အဲ့ဒီ့လို အသိညဏ္ျဖစ္လာၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ သူ႔အေနနဲ႔ ဘာမွ အေရးယူစရာအေၾကာင္းလည္း မရွိဘူး။ အဲ့ဒီ့လို အသိေလး ဝင္လာတာ ေက်နပ္ပါတယ္။ ဝမ္းသာပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္မို႔လို႔ ရန္ကုန္မွာ ရွိတဲ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိတဲ့ ဦးဉာဏ္ဝင္းနဲ႔သြားေတြ႔ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပၿပီးေတာ့ ေတာင္းပန္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စာေရးၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ထိုးခုိင္းလုိက္တဲ့ဟာကို ဒီကေန႔ညေန သံုးနာရီေလာက္က လက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီလို႔ေျပာတယ္။ သူတို႔သားအမိက ေရႊဂံုတုိင္ အေနာက္ေရႊဂံုတုိင္လမ္းရံုးခ်ဳပ္မွာ ဦးဉာဏ္ဝင္းကို လာေတြ႔ၿပီးေတာ့ သူလုပ္ခဲ့တာ မွားပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးသြားတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲ့ဒီ့စာရြက္က က်ေနာ့္ဆီေရာက္ေနၿပီ။"

အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကို သတ္မယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူေတြအၾကား စိုးရိမ္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့တာပါ။ ဦးဝင္းထိန္ ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အစီအမံေတြ ခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

" က်ေ်နာ္ကေတာ့ အကုန္လံုးစိတ္ပူေနတာကို ကိုယ္ခ်င္းလည္း စာတယ္။ သေဘာလည္းေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုျခံဳေရးကိစၥေတာ့ ဘာမွ မေျပာပါရေစနဲ႔။"

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕က တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုသိန္းေအာင္ျမင့္ကေတာ့ မႏၲေလးျမိဳ ့ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ ့နယ္ အမွတ္(၇) ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

မဆုမြန္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ (ေကအုိင္စီ)

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ခလယ္ရြာေက်းရြာအေနာက္ဘက္ ၅မိုင္ခြဲအကြာရွိ က်ိဳက္ကေမာ့ေတာင္တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီခြဲ ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းမႈတစ္ခု စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လက္ရွိ ရာဘာၿခံ ဧက ၁၀၀ေက်ာ္ မီးေလာင္ကၽြမ္းသြားၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း ညေန ၄နာရီအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။

မီးေလာင္သည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ သတင္းရယူေနသည့္ ေကအုိင္စီ သတင္းေထာက္ ေစာျမတ္ဦးသာက “လက္ရွိ အေျခအ ေနက မီးအားေကာင္းေနတုန္းပါပဲ။ အခုက ကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႔ပဲ ရြာသား ၁၀၀ေက်ာ္ေလာက္လာၿပီး မီးၿငိမ္းသတ္ၾကတယ္။ သစ္ ကုိင္းေတြနဲ႔ပဲ (မီးညႊန္႔ကို) ႐ုိက္ၿပီး ၿငိမ္းသတ္ေနရတယ္။ ေတာင္ထိပ္မွာဆုိေတာ့ ေရလည္းမရွိဘူး။ မီးအားေကာင္းေတာ့ အနား ကပ္လုိ႔ေတာင္ သိပ္မရဲဘူး״ဟု မီးေလာင္ကၽြမ္းသည့္ ျမင္ကြင္းကို ေျပာသည္။

ယခု မီးေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ ေတာင္ေပၚတြင္ ရာဘာၿခံ ဧကေပါင္း ၁၅၇၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မီးေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရာဘာၿခံအားလုံး မီးေလာင္ကၽြမ္းသြားမည္ကို ၿခံပုိင္ရွင္မ်ားက စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္ကလည္း က်ဳိက္ကေမာ့ေတာင္တြင္ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရာဘာၿခံေပါင္း ၁၀ဧကေက်ာ္ မီး ေလာင္ကၽြမ္းသြားခဲ့သည္။

ေကအုိင္စီ - KIC
http://kicnews.org


မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဒုတိယအႀကိမ္ ပထမပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီး တုိင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း က်မ္းသစၥာ ႀကိမ္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၏ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကုိ လြဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီလ၈ရက္ေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

‘’ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဂုဏ္ေတြဘာေတြမက္ေမာလုိ႔ မဟုတ္ေပမဲ့ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတုိင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြရဲ႕ အေဆာင္အေယာင္ေတြကုိ လြဲေျပာင္းေပးသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္ ‘’ဟု တုိင္းလႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

ယင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၏ အေဆာင္အေယာင္မ်ားမွာ ေနအိမ္၊ကား၊ကုိယ္ေရးအရာရွိႏွင့္ ေနအိမ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု NLDအမတ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္၁မွ ဦးတာႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္၂မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္မ်ဳိး၀င္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကုိ စီစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ လုံၿခံဳေရးမ်ားစြာလည္း ခ်ထားခဲ့သည္။ ယခုမေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကုိ ေခတၱရပ္နားလုိက္ၿပီး လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေစာေက်ာ္၀င္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာစဥ္
Photo: RFA
နိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္နုိင္ဖို႔အတြက္ လာမယ့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ အစုအဖဲြ႔အစည္းအေ၀းေတြ စတင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။


ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပတ့ဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေၾကညာလိုက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

"သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔လိုက္၊ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အဆိုျပဳရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ အရ သတ္မွတ္ေၾကညာအပ္ပါတယ္"

မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ အစုအဖဲြ႔အလိုက္အစည္းအေဝးေတြ စတင္က်င္းပမွာ ျဖစ္ၿပီး  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးစီကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


အဲဒီအဆိုျပဳထားတဲ့ ၃ ဦးထဲက ၁ ဦးကို လ်ိွဳ႕၀ွက္မဲစနစ္နဲ႔ တင္ေျမွာက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂ ဦးက ဒုသမၼတေတြ ျဖစ္ လာမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တစ္ရက္စာ ေန႔တြက္စားရိတ္ တစ္ဦးစီရတဲ့ က်ပ္နွစ္ေသာင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ဆန္နဲ႔ ဧရာ၀တီတုိင္း လပၸတၱာၿမိဳ႕ေတြ မီးေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို လွဴဒါန္းဖို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေၾကညာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ စုစုေပါင္း ၆၅၃ ဦးရိွတဲ့အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၃၀ ေက်ာ္လွဴဒါန္း မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

မိန္းကေလးငယ္ကို အပ်က္အစီးပုံ ေအာက္ကေန ဆြဲထုတ္ ကယ္တင္နိုင္ခဲ့။
ထိုင္ဝမ္မွာ စေနေန႔က လွုပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ခဲ့တဲ့ တိုက္ခန္းတြဲ ေအာက္မွာ နာရီ ၆၀ ေက်ာ္ ပိတ္မိေနတဲ့ ၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကို ထပ္မံ ကယ္ဆယ္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တိုင္နန္ၿမိဳ႕က အဲဒီ တိုက္ခန္းတြဲ ေအာက္ကေန ဒီကေန႔ တနလၤာေန႔မွာ အဲဒီ မိန္းကေလးငယ္ နဲ႔အတူ သူ႔ရဲ့ အေဒၚ အပါအဝင္ တျခား ၃ ဦးကိုလည္း ကယ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ ညပိုင္းအထိ လူ ၃၁၀ ကို ကယ္ဆယ္ နိုင္ခဲ့တယ္လို႔ အရာရွိေတြက ေျပာခဲ့ၿပီး အခု တနလၤာေန႔မွာ ၄ ဦးကို ထပ္မံ ကယ္တင္ နိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကေတာ့ အပ်က္အစီးေတြ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ကယ္တင္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စေနေန႔က လွုပ္ခဲ့တဲ့ ျပင္းအား ၆.၄ ရွိ ငလ်င္ေၾကာင့္ ခုခ်ိန္အထိ ၃၈ ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း အတည္ျပဳ နိုင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၁၇ ထပ္ ရွိတဲ့ အဲဒီ တိုက္ခန္းတြဲ အေဆာက္အအုံဟာ ထိုင္ဝမ္မွာ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး အႀကိဳ စတင္ ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔ မနက္ လင္းအားႀကီး အခ်ိန္က ၿပိဳက်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေဆာက္အအုံ ၿပိဳက်မွုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္း စစ္ေဆးမွု တစ္ခုကိုလည္း စတင္ ျပဳလုပ္ေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႔ တနလၤာေန႔မွာ စတင္။
ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးကို ဒီကေန႔ တနလၤာေန႔မွာ စတင္ က်င္းပ ခဲ့ၾကပါတယ္။

သမၼတနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတ အမည္ စာရင္းေတြ စတင္ တင္သြင္းရမယ့္ ရက္ကို လာမယ့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ သတ္မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့ ပါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း လႊတ္ေတာ္ေတြ အတြက္ ဥကၠ႒နဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေတြကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၾကရာမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုက လြဲရင္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြက ရယူခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ား စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ျပည္နယ္ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကိတ္အနယ္ မဲခြဲ ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီက ဦးစိုင္းလုံဆိုင္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ပါတီက ဦးစံေက်ာ္လွကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း မွာေတာ့ NLD ပါတီက ဦးတင္ေမာင္ထြန္းကို အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾက ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု ဆန္ခါေက်းရြာအနီးက ေမွာ္ပံုေတာင္ေၾကာမွာ ကုမၸဏီေတြကဝွက္ထားတဲ့ ေက်ာက္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာအသံုးျပဳတဲ႔ စက္ယႏၱရားမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္ ။ Photo: Ko Tin Hlaing
ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖၚေရးေဒသမွာ အစိုးရစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က ၿပီးခဲ႔တဲ႔လအတြင္း ေက်ာက္တူးကုမၸဏီေတြ ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ စက္ယႏၱယားေတြကို စစ္ေဆးၿပီးျပန္သြား တဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီေတြက အင္အားအျပည့္နဲ႔ စက္ယႏၱယားေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ေက်ာက္မ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ ဖားကန္႔ေဒသခံေတြက RFA ကိုေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔လ တတိယအပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ဖားကန္႔ကို ေရာက္ရွိလာၿပီး စစ္ေဆးေနခ်ိန္ မွာ ေက်ာက္ကုမၸဏီေတြက အသံုးျပဳတဲ့ ကားေတြ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ေလ်ာ႔က် သြားၿပီး တခ်ိဳ႕ကားေတြကို ဖြက္ထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။  ဖားကန္႔ေဒသခံ ကိုဝင္းကိုက အခုလိုေျပာပါတယ္။

"စစ္ေဆးေနတဲ့အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ကားကအစီး ၂ဝဝ ေလာက္နဲ႔လည္ပတ္ေနတယ္၊ အခုစစ္ေဆးၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဆိုတဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးတို႔ ဘာတို႔ ျပန္သြားတဲ့ အခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္းကေတာ့ ဖြတ္ထားတဲ့ အစီးေတြ ျပန္ထုတ္ၿပီး ေလး ငါးရာနဲ႔ ျပန္လည္ပတ္ေနၾကတာေပါ့၊ အဲဗားဝင္းနားတို႔ ကုမၸဏီႀကီးေတြက်ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ေလးကို က်န္ေနတဲ့ကာလေလး ဆက္ၿပီးေတာ့ ယႏၱယားအျပည့္အဝနဲ႔ လုပ္ၾကတာေပါ့၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ က်ေနာ္တို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကေတာ့ ဒါေတြကို မွတ္တမ္းျပဳစုတာေပါ့"

အခုအခါမွာ ေက်ာက္ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ အင္အားအျပည့္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ၂၄ နာရီ မျပတ္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမစာ မ်ားကိုသယ္တဲ့ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနနဲ႔ ထမင္းကိုေတာင္ ကားေပၚကမဆင္းပဲ စားေနၾကရတယ္လို႔ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ နီးစပ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔က ေက်ာက္မ်ားကို အထိန္းအကြပ္မဲ့ ထုတ္လုပ္တာေတြကို မလိုလားေၾကာင္း ေျပာေနပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

မဂၤလာဒုံ စံသမာဓိရပ္ကြက္အိမ္ဖ်က္ခံျပည္သူမ်ား (သတင္းဓာတ္ပံု- Credit ဦးေဇာ္ရမ္း)
ရန္ကုန္၊ မဂၤလာဒုံမွာရွိတဲ႔ စံသမာဓိရပ္ကြက္က က်ဴးေက်ာ္လို႔ဆိုတဲ့ေနရာေတြကို ဖ်က္ဆီးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဒီကေန႔မွာေတာ့ ေနအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရသူေတြထဲက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေခၚေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးေပမဲ့ အေျဖတခုခုမထြက္ခဲ့ပါဘူး။ စေနညေနပိုင္းက အဲဒီေနရာကို လူအုပ္ႀကီးနဲ႔ အတင္း၀င္ၿပီး ဖ်က္ဆီးတာေၾကာင့္ တဖက္နဲ႔တဖက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္အေျခအေနျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာေတြ ရွိၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီကေန႔မွာ အခုလို ေခၚယူေဆြးေႏြးတာပါ။ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုတာမွာ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ စံသမာဓိရပ္ကြက္က မေအးျမင့္ကို ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းက နန္းေလာဝ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတဲ့အခါ သူက အခုလိုစေျဖပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ဒီေျမနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုသြားမယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေလးကို သူတို႔ကိုေျပာပါဆိုေတာ့ က်မက ေျပာတယ္ေလ၊ ဒီေျမနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း က်မတို႔ေနလာတာ ဒီအထဲမွာ ဘာမွလည္းမရွိခဲ့ဘူး။ ဟိုတုန္းက ဒါ စားက်က္ေျမႀကီး၊ ေတာႀကီးကို အကုန္လံုးခုတ္ရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ က်မတို႔ ဓားမဦးခ် စိုက္ပ်ိဳးစားလာတဲ့ေျမေတြ။ ၁၈ ႏွစ္ရွိၿပီေပါ့ေနာ္။ ၿပီးေတာ့လညး္ က်မတို႔ ဒီေျမနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေျမကြက္အစားထိုးေပးတာကို မယူႏိုင္ပါဘူး။ က်မတို႔ ဒီေနရာကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္ကိုမွလည္းေျပာင္းဖို႔ ေရြ႕ဖို႔ မရွိပါဘူး။ ေျပာင္းစရာ ေနရာလည္းမရွိဘူး။ ဒီေျမမွာပဲ က်မတို႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးနဲ႔ေနသြားခ်င္ပါတယ္။ က်မတို႔ကေတာ့ က်မတို႔ ဆႏၵကိုေျပာတယ္ေပါ့။

ေမး။ ။အဲဒီ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးဘက္က ဘာျပန္ေျပာပါသလဲရွင့္။

ေျဖ။ ။ ဒီေျမနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ မရႏိုင္ဘူးတဲ့။ မရႏိုင္ဘူးလို႔ေတာ့ ဒါမ်ိဳး ပထမ ဒီလုိေျပာတာကေတာ့ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုယ္တိုင္က မရႏိုင္ဘူးလို႔ေျပာတာေတာ့မဟုတ္ဘူး အဲ့ဒီ ဒုဦးစီးမွဴးနဲ႔ အရင္ေတြ႔ရတယ္ အမ။ ဒုဦးစီးမွဴး က အရင္စစ္ၿပီးေတာ့မ် က်မတို႔ကို အေမးအေျဖလုပ္ၿပီးေတာ့ စာေတြေရးတယ္။ စာေတြေရးၿပီးေတာ့မ် က်မတို႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို တင္ျပမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒုဦးစီးမွဴးကေျပာတာပါ။ ဒုဦးစီးမွဴးနဲ႔ေျပာဆိုၿပီးေတာ့မွ အဲ့လိုလက္မွတ္ေတြ ထိုးခိုင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ က်မတို႔ လက္မွတ္ေတြေတာ့ မထိုးဘူး။ စက္မွဴဇံုေျမဆိုၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်မတို႔ လက္မွတ္မထိုးေပးခဲ့ပါဘူး။ သူက လက္မွတ္ထိုးေပးပါတဲ့။ အေပၚမွာ စာတပ္ထားတာလည္း က်မတို႔ မႀကိဳက္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတို႔လက္မွတ္မထိုးခဲ့ဘူးအမ ။ အဲဒါ လက္မွတ္မထိုးဘဲနဲ႔ ၿပီးေတာ့မွ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ေတြ႔ရတယ္ေပါ့ေနာ္။

ေမး။ ။ အဲ့ေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ မေအးျမင့္တို႔ဘယ္အခ်က္ေတြမွာ သေဘာတူလိုက္ၾကသလဲရွင့္။

ေျဖ။ ။ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ဘယ္လိုကူညီေပးရမလဲဆိုၿပီး က်မကို ေမးတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မထပ္ေျပာတယ္ေလ။ ဒီေျမရဲ႕ ဥပေဒအသံုးအႏွဳန္းေတြ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရြက္စာတန္းေတြ လည္း က်မတို႔မွာ ရွိပါတယ္။ ဒီေျမဟာလည္း ဘယ္ႏွႏွစ္ သက္တမ္းရွိရင္ ဒီေျမမွာေနတဲ့လူသာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္ဆိုၿပီးထုတ္ျပန္ထားတာေတြ က်မတို႔မွာအခ်က္အလက္ ေတြ အကုန္လံုးရွိပါတယ္လို႔ အဲေတာ့ ဒီေျမကို မတရားသိမ္းဆည္းမယ္ဆိုရင္လည္း ဒီပိုင္ရွင္လက္ထဲကိုသာလွ်င္ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ အပ္ႏွံရမယ္ဆိုတာလည္း က်မတို႔ အကုန္လံုးနားလည္ထားၿပီးေတာ့ က်မတို႔ေျမဟာ က်မတို႔ ပိုင္တဲ့ေျမပဲျဖစ္ရမယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ က်မတို႔ ဒီေနရာကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္မွလည္း ေနစရာမရွိဘူး ၊ ဒီမွာပဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနသြားမယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကို ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို က်မေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနနဲ႔ကေရာ ဘာေတြျပန္ေျပာသလဲရွင့္။

ေျဖ။ ။သူကေတာ့ ဘာျပန္ေျပာသလဲဆိုေတာ့ ရႏိုင္တယ္၊ မရႏိုင္ဘူး ရႏိုင္တယ္ လို႔ေတာ့ မေျပာဘူးေပါ့ေနာ္။ က်မတို႔ရဲ႕အခက္အခဲကိုတင္ျပတယ္။အခု ပထမႏွစ္တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္း အခု အခက္အခဲေရာက္ေနတယ္ ။ က်မတို႔ အိပ္လည္ မအိပ္ရဘူး ။ အၾကမ္းမဖက္ဖို႔ေပါ့ေနာ္။ တရားဥပေဒ ေဘာင္ထဲကေနၿပီးေတာ့ တကယ္လို႔ က်မတို႔ကို ဖမ္းမယ္ဆိုရင္လည္း ဖမ္းပါ။ က်မတို႔ တရားဥပေဒ ေဘာင္ထဲကေနၿပီးေတာ့ ရွင္းပါ့မယ္။ က်မတို႔ဘက္က အၾကမ္းမဖက္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သူတို႔ဘက္ကလည္း အၾကမ္းဖက္တာေတြကို ထပ္ ၿပီးေတာ့ မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တားေပးပါဆိုၿပီး က်မကေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးေျပာတယ္။

ေမး။ ။ဒီေတာ့ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က ဘာကတိမွေပးလိုက္တာမရွိဘူးေပါ့ေနာ္ မေအးျမင့္။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့အမ။ မရွိဘူး ။ သူက အဲဒါဆိုရင္လည္း သူတို႔ ခံစားခ်က္ေတြကိုေျပာျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ အဲဒီစာကို အထက္ကိုတင္ေပးလိုက္ေတာ့ ။ သူလည္း သြားစရာရွိေသးလို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ၿပီးသြားတယ္ေပါ့အမရယ္။

ေမး။ ။ဟုတ္ကဲ့အမ။ အခု ဒီဖ်က္စီးခံရတဲ့ အိမ္ေျခနဲ႔ အခုအဲ့ဒီမွာရွိေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေကာ အမ။

ေျဖ။ ။ ဖ်က္စီးခံရတဲ့အိမ္ေျခကေတာ့ ၂၀၀ ေလာက္ ရွိမွာေပါ့ေနာ္။ ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၀ ေပါ့ ေလာေလာဆယ္ က်မတို႔ တျခမ္းတည္းေပါ့ေနာ္၊ ဟိုပိုက္လံုး ဟိုဘက္ျခမ္းေတာ့မပါဘူး။ ဖ်က္ၿပီး အကုန္လံုး ဒီေန႔ အကုန္အၿပီး ဖ်က္ရမယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕လည္း သူမ်ားတကာအိမ္ေတြမွာ သြားၿပီး တည္းခိုတဲ့လူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မိုးေတြကလည္း ရြာေနတဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြကေတာ့ ဟိုအိမ္ခို၊ ဒီအိမ္ခို နဲ႔ အခုေတာ့ ျပန္ၿပီးေရာက္ေနတဲ့လူေတြကေတာ့ အေယာက္ အားလံုးေပါင္းဆိုရင္ ၁၄၀ ၊ ၁၅၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ က်မတို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ ပစၥည္းေတြေပါ့အမရယ္ ေနရာမရွိေတာ့ ပစၥည္းေတြ သြားထားၾကတယ္။ လူေတြကေတာ့ တဲေတြထိုးၿပီးျပန္ေနေနၾကတာေပါ့အမရယ္။

ေမး။ ။ က်မသိတာက သူတို႔ ဘက္က လာဖ်က္တဲ့လူေတြကို မေအးျမင့္တို႔ဘက္က ၂ ေယာက္ကိုေတာ့ ဖမ္းမိထားတယ္လို႔ေျပာပါတယ္ရွင့္။ အဲဒီလူေတြကို မေအးျမင့္တို႔ ဘာလုပ္လိုက္သလဲရွင့္။

ေျဖ။ ။ အဲဒီလူေတြကို က်မတို႔ ဘာမွ လက္ဖ်ားနဲ႔လည္းမထိပါဘူးအမ။ တဲကိုေခၚလာၿပီး ေမးစရာရွိတာေမးတယ္။ ေမးၿပီးေတာ့ ရဲ ၀တ္စံုေတြ အထုတ္လိုက္က်န္ခဲ့တာေတြကိုလည္း တစုတည္း ရြာသူႀကီးကိုလည္း အပ္တယ္။ ရြာသူႀကီး အပ္ၿပီးေတာ့ ရဲစခန္းကို ပို႔လိုက္ပါတယ္အမ။

ေမး။ ။ သူတို႔က ဘယ္အဖြဲ႔ကလို႔ေျပာတာေတြရွိလား။ မေအးျမင့္တို႔ ေမးလိုက္ေသးလား။

ေျဖ။ ။လိွဳင္သာယာ ရပ္ကြက္က၊ ဘယ္ရပ္ကြက္က ဘယ္လမ္းက ဆိုတာကို နာမည္ေတြနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ နံပတ္ေတြနဲ႔ အကုန္လံုးအခ်က္အလက္ေတြယူၿပီးေတာ့ အသံေတြလည္းဖမ္းထားၿပီးေတာ့ ၊ က်မတို႔ အကုန္လံုးေမးျမန္းၿပီးေတာ့မွ ရဲစခန္းကိုပို႔လိုက္ပါတယ္။

ေမး။ ။ သူတို႔က အရပ္သားေတြလားရွင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတခုခုကလား၊ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းလား။

ေျဖ။ ။အရပ္သားေတြပဲ အမ၊ သူတို႔ကို အကူအညီေတာင္းလို႔ လိုက္လာရတယ္လို႔ေျပာတယ္ သူတို႔ကေတာ့ ။

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုတာမွာ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ စံသမာဓိရပ္ကြက္က မေအးျမင့္ကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းက နန္းေလာဝ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

နန္းေလာင္၀္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ခုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ ေနရာေတြအတြက္ NLD ပါတီက လ်ာထားသူေတြထဲက ထက္၀က္ထက္မနည္းကို ဗီြအိုေအက အတည္ျပဳထားႏုိင္ပါၿပီ။ အခုအတည္ျပဳထားသူေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုုင္း အြန္လိုင္းေပၚမွာျပန္႔ေနၿပီး NLD ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြက တရား၀င္ အတည္ျပဳမေပးေသးတဲ့ စာရင္းထဲက အတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္နဲ႔ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားပါတီေတြကေန ဥကၠ႒ နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ ေနရာေတြကို ရဖို႔ ႀကိဳးစား ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ မေမခက သတင္းေပးပို႔ထားပါ တယ္။

တနလၤာေန႔မွာ တႏိုင္ငံလံုးက ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြ စတင္က်င္းပေတာ့မွာပါ။ အႏိုင္ရပါတီ NLD အေနနဲ႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၂ ခုမွာလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေနရာ ၁၂ေနရာကို ရယူသြားဖို႔စီစဥ္ထားေပမဲ့ က်န္တဲ့ေနရာ ၂ ေနရာျဖစ္တဲ့ ရခိုင္နဲ႔ရွမ္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ေနရာေတြကို NLD ပါတီက လ်ာထားတာမရွိပါဘူး။ အဲဒီ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွာ NLD ပါတီက ဒုတိယနဲ႔ တတိယ အမ်ားဆံုးပဲ အႏုိင္ရထားတာေၾကာင့္လည္း အဲဒီေနရာ ေတြကို ခ်န္လွပ္ထားတာပါ။

ခ်ိပ္ပိတ္စာအိတ္ေတြနဲ႔ ထည့္ထားတဲ့ NLD က ေရြးခ်ယ္လ်ာထားတဲ့ အမည္စာရင္းေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ကစၿပီး အြန္လိုင္းေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေပမယ့္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြကေကာ စာရင္းထဲမွာပါတဲ့ လ်ာထားခံရသူေတြကပါ တရား၀င္ အတည္ျပဳေျပာဖို႔ အေစာပိုင္းက ျငင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔မနက္ပိုင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဗီြအိုေအက ဆက္သြယ္အတည္ျပဳတာမွာေတာ့ ဥကၠ႒နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ ေနရာတခ်ဳိ႕ဟာ ထြက္ေနတဲ့ စာရင္းထဲက အတိုင္းျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တရား၀င္အတည္ျပဳေပးဖို႔ျငင္းၾကပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးက NLD ပါတီ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ လူစာရင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ထိ သူမသိဘူးလို႔ဆိုၿပီး မႏၱေလးတိုင္းအတြက္ အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ မႏၱေလးတိုင္းက ေအာင္ေက်ာ္ဦးနဲ႔ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေဌးပါ။ ဥကၠ႒က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး ။ တိုင္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမရွိဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔က NLD ထဲကလူပဲ ေရြးရတာေပါ့ဗ်ာ။”

က်န္တဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးေတြအတြက္ ဗီြအိုေအက ေမးျမန္းအတည္ျပဳထားတာအရ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ ေနရာေတြအတြက္ လ်ာထားသူေတြဟာ ထြက္ထားတဲ့စာရင္းထဲကအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ ေနရာေတြနဲ႔ပက္သတ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေဒါက္တာေအးေမာင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ဥပေဒျပဳမႈမ႑ိဳင္ ေပါ့ေနာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳတဲ့ ပါလီမန္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ထဲကေန ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လဲ ျပည္နယ္ ပါလီမန္ရဲ႕ ဥကၠ႒ ၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒီေနရာေတြ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဘက္က အဆိုျပဳတင္သြင္းတာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။”

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ဒုတိယေနရာအမ်ားဆံုး အႏုိင္ရထားၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို အႏုိင္ရထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း SNLD အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ ေနရာေတြကို တင္သြင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး စိုင္းၫြန္႔လြင္က ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

“NLD တင္ရင္ေထာက္ခံဖို႔ပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း အခုက မေန႔ညေနကမွ NLD မတင္ဘူးဆိုတာ သိရပါတယ္။ သိရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔ေတြအားလံုး တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ၊ မနက္ျဖန္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေယာက္ကို ဥကၠ႒ေနရာ၊ ဒု ဥကၠ႒ေနရာ တင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္သိသေလာက္ကေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းေက်ာ္သိန္းပါ။ ေနာက္ဒုတိယတေယာက္ကေတာ့ ေဒၚခင္ထားရီပါ။ သိႏီၷ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ပါ။”

ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္၊ တနလၤာေန႔မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတ၀န္း ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးမွာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကို တခ်ိန္တည္း က်င္းပမွာပါ။ အဲဒီလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ေနရာေတြကို ေရြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွပဲ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ NLD ပါတီဟာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အမတ္ေနရာ ၄၇၅ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦး စုစုေပါင္း ၄၉၆ ဦး အႏုိင္ရရွိထားပါတယ္။

ေမခ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

 ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာေတြရွိေနလို႔ ငလ်င္ အႏၲရာယ္မ်ား
စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ငလ်င္လွုပ္လာခဲ့ရင္ ထိခိုက္နိုင္ေျခမ်ား နိုင္တာမို႔ ျမန္မာနိုင္ငံေျမငလ်င္အသင္းနဲ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ UN-Habitat တို႔က ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အသိပညာေပးတာေတြ ခပ္စိပ္စိပ္လုပ္လာေနပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕အပါအဝင္ ျပတ္ေရြ႕ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနတဲ့ အတြက္ ငလ်င္ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ နိုင္ငံလို႔ ေျပာလို႔ရနိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမငလ်င္ အသင္း အတြင္းေရးမွူး ဦးေစာေထြးေဇာ္က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ဟာ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊စစ္ကိုင္းနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားစတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖတ္သြားတာေၾကာင့္ အဲဒီၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အင္အားစစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ဆုံး အင္အားအမ်ားဆုံးလွုပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ သပိတ္က်င္းမွာ လွုပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ ဘယ္လိုေဆာက္လုပ္သင့္သလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခု ျမန္မာနိုင္ငံမွာ MNBC Myanmar National Building Code ဆိုတဲ့ စံစနစ္ တရပ္လုပ္ထာၿပီးျဖစ္လို႔ ဒီစနစ္ကိုစသုံးၿပီး ေဆာက္ၾကဖို႔ သူတို႔အေနနဲ႔ ေဆာ္ၾသေနတယ္လို႔ ဦးေစာေထြးေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

ငလ်င္အႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ္ေနတဲ့ေနရာက ဘယ္ေလာက္ငလ်င္လွုပ္နိုင္ေျခရွိလဲ၊ ကိုယ္ရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးက ဘယ္လို အေဆာက္အဦးမ်ိဳးလဲ အထပ္ျမင့္လား နိမ့္သလား စတာေတြကို သိေနဖို႔ လိုတယ္။

ငလ်င္လွုပ္တာနဲ႔ အနီးအနားက ေဘးကင္းလုံျခဳံရာကို သြားၿပီး ဝပ္လိုက္ပါ၊

ေခါင္းငုံ႔ၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ထားပါ၊

အနားမွာရွိတဲ့ ျမဲၿမံတဲ့ အရာကို အသေအခ်ာကိုင္ထားပါလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေတြကို အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖို႔လဲ လိုၿပီး နိုင္ငံနဲ႔ခ်ီ ေလ့က်င့္တာမ်ိဳး လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံေျမငလ်င္အသင္း အတြင္းေရးမွူး ဦးေစာေထြးေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

ကယ္ဆယ္တာကို ေမၽွာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္ေနၾကတဲ့ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ
ထိုင္ဝမ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက္က ေျမငလ်င္လွုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿပိဳက်ခဲ့တဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးႀကီးရဲ့ အပ်က္အစီးပုံေအာက္မွာ လူ ၁၂၀ ေက်ာ္ ပိတ္မိေနဆဲပဲလို႔ ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြက ေျပာပါတယ္။

တိုင္နန္ၿမိဳ႕က အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဟာ အပ်က္အစီးေတြေအာက္မွာ ပိတ္မိေနတဲ့ လူ ၂ဦးေလာက္နဲ႔ သူတို႔ အဆက္အသြယ္လုပ္လို႔ ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အခုအခ်ိန္ထိ ကယ္ထုတ္နိုင္ခဲ့သူ ၁၇၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေမၽွာ္လင့္တႀကီးေစာင့္ေနခဲ့ၾကတဲ့ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြၾကားမွာ စိတ္ပ်က္ေဒါသထြက္မွုေတြက ပိုမ်ားလာေနတယ္လို႔ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ေျပာပါတယ္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ခဲ့တဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးဟာ ကြန္ကရိနဲ႔ မေဆာက္ဘဲ ကုန္က်စရိတ္နည္းေအာင္ ေပၚလီစတိုင္လိန္းလို႔ ေခၚတဲ့ ဓါတ္ေပါင္းတမ်ိဳးနဲ႔ ေဆာက္ထားတယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ အခု အခါေသဆုံးသူ ၃၀ ေက်ာ္သြာပါၿပီ။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံအတြင္းက ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး ၃၁၀၀ ဟာ ျခင္ကေနတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ပုိး ကူးစက္ေနတယ္လုိ႔ သမၼတ Juan Manuel Santos က ေျပာပါတယ္။​

အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ကုိ သြားေရာက္လည္ၿပီး ျပန္ေရာက္လာတဲ့ သမၼတက တုိင္းျပည္ကုိ စေနေန႔က ရုပ္ျမင္သံၾကားကတဆင့္ ေျပာၾကားတဲ့အထဲ အဲဒီလုိ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဒီကိစၥကုိ ကူညီဖုိ႔အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ေစလႊတ္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ျခင္ကေနတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ပုိး
သမၼတ Barack Obama ကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ကူညီဖုိ႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ကုိလံဘီယာရဲ႕ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ အခုသီတင္းပတ္အတြင္း ေရာက္လာၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ Santos က ေျပာပါတယ္။

ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးငယ္ေတြမွာ Microcephaly ေခၚ ဦးေႏွာက္ေသး၊ ေခါင္းေသးေရာဂါနဲ႔ ဦးေႏွာက္အာရုံ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚတာဟာ ဇီကာကူးစက္ေရာဂါပုိးနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိတယ္ မရွိဘူးဆုိတဲ့ တိက် ခုိင္မာတဲ့ အေထာက္အထား မေတြ႔ရေသးဘူးလုိ႔လည္း သမၼတ Santos က ေျပာပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

BRT တစ္ခါစီး ၃၀၀ နဲ႔ ေျပးဆြဲ
ႀကိဳတင္ေငြေပးကတ္နဲ႔ ေပးေခ်ရမယ့္ BRT Lite ဘတ္စ္ကား စမ္းသပ္ေျပးဆြဲမွုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဒီကေန႔ စတင္လိုက္ပါတယ္။

BRT (Bus Rapid Transit) ဘတ္စ္ကားအစီးေရ ၁၃ စီးနဲ႔ ေထာက္ႀကံ့လမ္းဆုံကေန ၿမိဳ႕ထဲအထိ အသြားအျပန္ ယာဥ္လိုင္းနဲ႔ စတင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကားမွတ္တိုင္ေတြကို ပုံမွန္ဘတ္စ္ကားေတြ ေျပးဆြဲေနတဲ့ မွတ္တိုင္ ၃ ခုစာကို BRT မွတ္တိုင္တစ္ခု သတ္မွတ္ထားတာပါ။

ကားခကေတာ့ တခါစီး ၃၀၀ က်ပ္ ေပးရၿပီး တစ္ေထာင္တန္ ကတ္ကေန ၃၀၀၀ တန္ ရွိတဲ့ ကတ္ေတြနဲ႔ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ ေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BRT Lite စနစ္နဲ႔ ဘတ္စ္ကားလိုင္းေတြ ထပ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ရွိၿပီး ပထမအဆင့္မွာ ဘတ္စ္ကား (၆၅)စီးနဲ႔ ေျပးဆြဲမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခု BRT ေျပးဆြဲတဲ့ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကုမၸဏီမွာ အစိုးရက ေငြက်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံ ထည့္ဝင္ထားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၄ ဦးကေန က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၀ ထည့္ဝင္ထားပါတယ္။

၆ လအတြင္း နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ယာဥ္လိုင္းျဖစ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားတဲ့ Myanmar central power လၽွပ္စစ္ကုမၸဏီရဲ့ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေဇယ်သူရမြန္က ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တရုတ္လူမ်ဳိးေတြဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ တနဂၤေႏြေန႔ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာရွိတဲ့ တရုတ္တန္းမွာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ တရုတ္လူမ်ဳိးေတြဟာ ဘုံေက်ာင္းေတြကုိသြားၿပီး ဘုရားရွိခုိးတာ၊ တရုတ္နဂါးအကကုိ ၾကည့္ရႈၾကတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က တရုတ္ႏြယ္ဖြား ဦးၾကင္ေမာင္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္စည္းေ၀းပြဲေတြကုိ စတင္ေခၚယူၿပီးတဲ့ေနာက္ NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကုိ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ႏွစ္သစ္မွာ စနစ္သစ္နဲ႔ တိုင္းျပည္လည္းတိုးတက္ႀကီးပြားမယ္။ေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းေတြလည္း ေပၚထြက္လာၿပီဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ က်ေနာ္ကေတာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

တျခား တရုတ္ႏြယ္ဖြား ကုိမ်ဳိးခုိင္ကလည္း ေမ်ာက္ႏွစ္ရဲ႕ ထူးျခားမႈကုိ အခုလုိ ေျပာျပပါတယ္။

“တရုတ္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဒီႏွစ္က ေမ်ာက္ႏွစ္ေပါ့ေနာ္။ ေမ်ာက္ေတာင္မွ ထူးထူးျခားျခားေမ်ာက္ေပါ့ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ဘုရားေက်ာင္းကိုလာၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ႏွစ္ကူးေကာင္းေအာင္ ဆုေတာင္းၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးေတြေကာင္းမြန္ေအာင္ လာၿပီးေတာ့ ဘုရားမွာ ဆုေတာင္းတာေပါ့။”

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မွာလည္း တရုတ္လူမ်ဳိးေတြ တနဂၤေႏြေန႔ညက ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳပြဲေတြ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ မၾကာခင္က်ေရာက္ေတာ့မယ့္ ေမ်ာက္ႏွစ္ကုိ ႀကိဳဆုိရင္း အစဥ္အလာအတုိင္း ဖက္ထုပ္ေတြစားၿပီး မီးရွဴး မီးပန္းနဲ႔ ေျဗာက္အုိးေတြ ပစ္ေဖာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္ဟာ တရုတ္လူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ မိသားစုနဲ႔ အိမ္မွာ အတူေနၾကတဲ့ အစဥ္အလာျဖစ္ေပမယ့္လည္း တခ်ဳိ႕လူငယ္ေတြကေတာ့ စားေသာက္ဆုိင္ေတြသြားၿပီး ဖက္ထုပ္ကုိ ၀ယ္စားၾကပါတယ္။

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ အခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားက်ဆင္းမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာ၊ မီးရွဴး မီးပန္းနဲ႔ ေျဗာက္အုိး ပစ္ေဖာက္မႈေတြကုိ အစုိးရက ကန္႔သတ္ထားတာေတြေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ေကာင္းကင္ျပင္ဟာ အခါတုိင္းႏွစ္ေတြလုိ မီးရွဴး မီးပန္းေတြနဲ႔ ျပည့္မေနေပမယ့္လည္း ေပ်ာ္ပါးလုိၾကတဲ့ လူငယ္ေတြကေတာ့ ပုိက္ဆံစု၀ယ္ၿပီး မီးရွဴး မီးပန္းနဲ႔ ေျဗာက္အုိးေတြ ပစ္ေဖာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

 SSA ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႕ရဲ့စစ္ေရးျပအခမ္းအနား
ေတာင္တန္းနဲ႔ျပည္မ အတူလက္တြဲၿပီး လြတ္လပ္ေရး အရယူဖို႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တိုင္းရင္းသား ေတြေမၽွာ္မွန္းတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္ရွိ အာဏာရ လာတဲ့ ပါတီကလည္း ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို သြားမယ္လို႔ ေျပာထားေပမယ့္ အရပ္သား အစိုးရအေနနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚဖို႔ အခက္အခဲရွိနိုင္တယ္လို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဉီးစိုင္းလိတ္က ေျပာပါတယ္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၇ရက္က က်ေရာက္တဲ့ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားေန႔ အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ရာမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံး နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

တဖက္ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း နယ္ေျမလုတဲ့တိုက္ပြဲ ေတြျဖစ္ေနသလို မူးယစ္ေဆးဝါးဒဏ္ ေနခံေနရတဲ့အေၾကာင္း၊ အစိုးရရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဟာလည္း အမည္ခံမၽွသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဖယ္ဒရယ္နိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕ရဲ့ ေထာက္ခံခ်က္မပါပဲ မျဖစ္နိုင္လို႔ ဖယ္ဒရယ္သြားဖို႔ စစ္တပ္မွာ လုံးလုံး မူတည္သလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း ဉီးစိုင္းလိတ္က ဘီဘီစီကို ေျပာသြားပါတယ္။

၆၉ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားေတြကို ရန္ကုန္နဲ႔ရွမ္းျပည္ေတာင္ႀကီး ေက်ာက္မဲ မိုင္းေငါ့စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ က်င္းပသလို ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ RCSS/SSA ေတာင္ပိုင္း ဌာနခ်ဳပ္မွာလည္း စစ္ေရးၿပ အခမ္းအနားေတြနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

လုံၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ဗင္နီဇြဲလား သံအမတ္ႀကီး Rafael Ramire
ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက တာေ၀းပစ္ဒုံးယာဥ္ ပစ္လႊတ္လုိက္တဲ့အေပၚ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီက တနဂၤေႏြေန႔မွာ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕အဆိုအရ ၿဂိဳဟ္တုတလံုး သယ္ေဆာင္သြားတယ္လုိ႔ဆိုတဲ့ တာေ၀းပစ္ဒံုးယာဥ္တစင္းကို တုိင္းျပည္အေနာက္ေျမာက္ဘက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီးမွာရွိတဲ့ Tongchang-ri ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္တဲ့ေနရာကေန တနဂၤေႏြေန႔က ပစ္လႊတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိ္င္ငံတကာရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကုိ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ ေနာက္တဆင့္ ဘယ္လုိ အေရးယူမႈမ်ဳိးေတြ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆုိတာကုိ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ေတြ တနဂၤေႏြေန႔က ရွားရွားပါးပါး ေတြ႔ဆုံၿပီး မိနစ္ ၉၀ ေလာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႔ဆုံမႈအၿပီး လုံၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အခုလအတြက္ အလွည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗင္နီဇြဲလား သံအမတ္ႀကီး Rafael Ramirez က လုံၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကုိ ဖတ္ၾကားခဲ့တာမွာ - အခု ပစ္လႊတ္မႈအပါအ၀င္ တာေ၀းပစ္ ဒုံးက်ည္ နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳၿပီး ပစ္လႊတ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တု၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အာကာသထဲေရာက္ ယာဥ္ပစ္လႊတ္မႈေတြဟာ ေျမာက္ကုိရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တည္ေဆာက္ေရးစနစ္ကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေစတဲ့အတြက္ အဲဒီ ပစ္လႊတ္မႈ အားလုံးဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စတင္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ အျပင္းအထန္ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေစတယ္လုိ႔ - ဖတ္ၾကား ျပခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကုိရီးယားက အခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲဲ့မႈနဲ႔ အခု တနဂၤေႏြေန႔မွာ တာေ၀းပစ္ဒုံးယာဥ္ ပစ္လႊတ္လုိက္မႈေတြအေပၚ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ သိသာတဲ့ အေရးယူမႈအသစ္ေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ အသင့္ရွိေနတယ္လုိ႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ေျမာက္ကိုရီးယားက တာေ၀းပစ္ဒံုးယာဥ္ တစင္း လႊတ္တင္
ေျမာက္ကိုရီးယားက တာေ၀းပစ္ဒံုးယာဥ္ တစင္း လႊတ္တင္လိုက္တယ္ဆိုတဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ကမၻာတလႊား စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ေစၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုံ႔ျပန္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

ပဲ႔ထိန္းတပ္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္းစီက ခ်မွတ္ထားတဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရကေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္လုိက္တာလို႔ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး John Kerry က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ရႈတ္ခ် ေျပာဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး အၾကံေပး Susan Rice ကလည္း အလားတူ ရႈတ္ခ် ေျပာဆိုၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ရဲ႕ လက္နက္ အစီအစဥ္ေတြဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ တခ်ိဳ႕ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္စရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ Park Geun – hye ကေတာ့ ဒံုးယာဥ္ ပစ္လႊတ္မႈဟာ သည္းခံႏုိင္စရာ မရွိတဲ႔ ရန္စမႈလို႔ သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုပါတယ္။ ဂ်ပန္ ျပည္သူေတြ အျပည့္အ၀ လံုျခံဳေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abe က ကတိျပဳပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ဒံုးယာဥ္ ပစ္လႊတ္မႈက ကုလ သမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခ်ိဳးေဖာက္တာလို႔ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Philip Hammod က ေျပာဆိုပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံကေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ တာေ၀းပစ္ဒံုးယာဥ္ လႊတ္တင္မႈဟာ အဓိပၸါယ္မဲ႔ ရန္စမႈ ျဖစ္ၿပီး ကုလ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီမွာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တံု႔ျပန္ၾကဖို႔ ေျပာ ဆိုပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးယာဥ္ လႊတ္တင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ ဒီကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ကုလ သမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီမွာ အစည္းအေ၀းေခၚဖုိ႔လည္း ရွိေနပါတယ္။ ကုလ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ban Ki – moon ကေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္က လံုး၀ မႏွစ္သက္စရာ ျဖစ္ၿပီး ကုလ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ ရုရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဆန္႔က်င္တဲ႔ မူ၀ါဒဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ မျဖစ္ ဆိုတာကို သံုးသပ္ၾကဖို႔ အေရးတႀကီး အၾကံျပဳပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ တရုတ္တို႔ကေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယာ တို႔ဟာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဆန္႔က်င္ အေလးမထားတဲ႔ အေပၚမွာ စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္း ဒီကေန႔မွာဘဲ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com