02/11/16


 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ပင္စင္သက္တမ္းကို ၆၅ ႏွစ္ သတ္မွတ္ရန္ တနလၤာေန႔က ၿပီးဆုံးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ The Ladies သို႔ အတည္ျပဳေျပာသည္။

"ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သူကေတာ့ ၆၅ မွာ ပင္စင္ယူမွာေလ။ ဒါေပမဲ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူးေပါ့။ ဒီၾကားထဲ ေျပာင္းရင္လည္း ေျပာင္းမယ္၊ မေျပာင္းရင္လည္း မေျပာင္းဘူးေပါ့" ဟု အဆိုပါအရာရွိက The Ladies သို႔ ေျပာသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ႏွစ္ဦး၏ ပင္စင္သက္တမ္းကို ၆၅ ႏွစ္ သတ္မွတ္ရန္ တနလၤာေန႔က ၿပီးဆုံးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ ၄ လပတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာၾကားသည္ဟု BBC ျမန္မာပိုင္း သတင္းဌာန၏ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ ဗုဒၵဟူးေန႔ ညပိုင္းတင္ဆက္ေသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္လည္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အသက္ေျခာက္ဆယ္ ျပည့္လွ်င္ အၿငိမ္းစားယူသည့္ စနစ္ကို ဆက္လက္ထားရွိရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာ အစည္းအေ၀းတြင္ လြိဳင္ေကာ္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳက အေရးႀကီးအဆို အျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေပ။ လက္ရိွ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွာ ၂၀၁၆ ခုနစ္တြင္ အသက္ ၆၀ ျပည့္မည္ ျဖစ္သည္။

“အခုလို လုပ္တာ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ အညီပါပဲ” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၁ တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လုပ္ငန္းသဘာ၀သည္ ထူးျခားမႈရိွသည့္ အေလ်ာက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရိွသည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေကာ္မရွင္႐ံုးမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဌာနတို႔၌ တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၿငိမ္းစား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသန္စြမ္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အရပ္ဘက္ အစိုးရ႐ံုးမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သား ၅၄၁ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္႐ံုး၏ ျပန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက “ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိ (အၿငိမ္းစား) မ်ား အေရအတြက္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနအလိုက္ သိရွိလိုေၾကာင္း” ေမးခြန္းအား ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက အထက္ပါအတိုင္း အေၾကာင္းျပန္ႀကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ေနာင္ကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ (အၿငိမ္းစား) မ်ားအား အျခားဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္းအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ အရာထမ္းမ်ား ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွျဖစ္ေစ အဆုိျပဳလာပါက ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔က ေျဖၾကားသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္လစာသည္ ၃၂၀,၀၀၀ က်ပ္ - ၄,၀၀၀ - က်ပ္ ၃၄၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး နယ္ဘက္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ ဦးစီးအရာရွိလစာမွာ ၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ - ၄,၀၀၀ က်ပ္ - ၂၇၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လစာေလ်ာ့နည္းသြားသည့္အျပင္ ရိကၡာေျခာက္၊ ရိကၡာစို၊ ပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းမႈႏွင့္ သက္စြန္႔ တာဝန္စရိတ္၊ ဆံသႏွင့္ ခဝါစရိတ္၊ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရရွိသည့္ အရာရွိဝတ္စံု စရိတ္မ်ားလည္း မရရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မႈထမ္းသက္ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ ဗိုလ္ႀကီးမ်ားသာ ပင္စင္လစာ ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးေက်ာ္သူ၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္တြင္ ပါရွိခဲ့သည္။

“အရပ္ဘက္ အစိုးရ႐ံုးေတြမွာ တပ္မေတာ္သားေတြက အရာရွိေနရာ ေရာက္လာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြက တက္လမ္း ပိတ္သြားတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔က ဥပေဒအတိုင္း လုပ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ ဒီဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

သတင္း - ကိုေပါက္
photo -httpnldyouthmalaysia.blogspot.com
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies


နယူးရီးယားၿပီးလို႔ တပတ္ေလာက္ေနတာနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္အြန္လိုင္းေပၚမွာ တာစူေနၾကတာကေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္မွာက်ေရာက္မယ့္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ပဲြေတာ္ပါပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း အခိ်န္ကိုက္လံႈ႕ေဆာ္လာၾကသလို လူငယ္အမ်ားစုကလည္း ႀကိဳတင္ တက္ၾကြစိုင္းျပင္းေနၾကတာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံကို ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဆိုၿပီး စတင္ေရာက္ရိွလာတာ ၁၉၉၆-၉၇ ေလာက္ကလို႔ ထင္မွတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဆိုၿပီး ေတးစီးရီးေတြစတင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခိ်ရာကေန သီခ်င္းေခြမ်ားေပါက္ၿပီး လူငယ္ထုၾကား ပိုမို သိရိွေရပန္းစားလာခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အရင္က အေနာက္တိုင္းနိုင္ငံေတြမွာသာ ေခတ္စားခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဟာ စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္ဖန္တီးမႈကေန အာရွကို ကူးစက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံထိ ေရာက္ရိွလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီခ်စ္သူမ်ားေန႔ က်င္းပတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေျပာခင္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ေပၚေပါက္လာပံုေလးကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ယေန႔ထိ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံကလူငယ္ေတြဟာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုတာသိတဲ့သူ အင္မတန္နည္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ဖူးခဲ့တဲ့ ဆရာအတၱေက်ာ္ေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲမွ ဗယ္လင္တိုင္းေဒး ေပၚေပါက္လာပံုေလးကို ယေန႔လူ ငယ္မ်ားသိေအာင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အရင္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
ခရစ္ယာန္အာဇာနည္ေတြထဲမွာ ဗယ္လင္ထိုင္းဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔သူေတြမေရမတြက္နိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွတယ္။ အဲဒီ့ထဲကမွ ဒ႑ာရီလာ ဗယ္လင္ထိုင္းဘဲြ႕ခံသူေတာ္စင္တပါးအေၾကာင္းကေတာ့ ဒီလိုပါ။ စစ္တပ္ကို ခဲ်႕ထြင္ခ်င္တာမို႔ အရြယ္ေရာက္သူအမ်ဳိးသားေတြကို အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ေရာမဧကရာဇ္ ဒုတိယေျမာက္ ခေလာဒစ္ယပ္(စ္)ရဲ့ အမိန့္ကိုဖီဆန္ျပီး လူငယ္ေလးေတြကို လွ်ဳိ႕၀ွက္လက္ထပ္ေပးခဲ့ဖူးတယ္လို့ အဆိုရိွပါတယ္။ ဒါကို ဘုရင္ႀကီးသိသြားေတာ့ သူ႔ကိုဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ကြပ္မ်က္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ ဒါက သိပ္မခိုင္လံုလွတဲ့ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ပါ။

သူ႔ထက္ နည္းနည္းေလးပိုခိုင္လံုတဲ့ ဒ႑ာရီမွာက်ေတာ့ ဘုရင္ခေလာဒစ္ယပ္(စ္)က ဘုန္းေတာ္ႀကီးဗယ္လင္ထိုင္းကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္လို႔မို႔ တရားစဲြဆိုၿပီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အမႈစစ္ခဲ့တယ္လို႔ အဆိုရိွပါတယ္။ အမႈစစ္ရင္းက ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ဘုရင္က အထင္ႀကီးသြားၿပီး Paganism လို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြကေခၚတဲ့ ဗာဟီရ၀ါဒကို ကူးေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ အသက္ကိုခ်မ္းသာေပးမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသတဲ့။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဗယ္လင္ထိုင္းက အဲလိုကမ္းလွမ္းတာကို ျငင္းပယ္ၿပီး ဘုရင္ကိုသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေျပာင္းဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ေနာက္ဆံုးမွာ သူ႔ကိုဘုရင္က ကြပ္မ်က္လိုက္ပါတယ္။ မကြယ္လြန္ခင္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဗယ္လင္ထိုင္းဟာ ေထာင္မွဴးရဲ႕သမီးေလး မ်က္စိကြယ္ေနတာကို သူ႔တန္ခိုးနဲ႔ စကၡဳနွစ္ကြင္း အလင္းရေအာင္ ကုသေပးခဲ့ပါေသးသတဲ့။
အဲဒါကိုပဲ သမိုင္းအေျခခံတစက္မွမပါတဲ့ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ၀ါဒျဖန္႔လိုက္တဲ့အခါ ဇာတ္ကနည္းနည္းပိုနာသြားတယ္။ အဲဒီ့ဘုန္းႀကီး ဗယ္လင္ထိုင္းကိုမကြပ္မ်က္ခင္ ညဦးပိုင္းမွာသူက သူခ်စ္တဲ့မိန္းကေလးလို႔လည္းဆိုရဲ႕၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း သူနဲ႔ခင္သြားၿပီး သူကပဲ မ်က္စိျမင္ေအာင္ ကုေပးခဲ့တဲ့ ေထာင္မွဴးရဲ႕သမီးေလးလို႔လည္းဆိုရဲ႕၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း အဲဒီ့နွစ္ေယာက္စလံုးပါလို႔ ေျပာၾကရဲ႕၊ အဲ . . . အဲဒီ့မိန္းကေလးေတြဆီကို ကမၻာ့ပထမဆံုး ဗယ္လင္ထိုင္းကတ္ျပားေလးကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးက စေရးခဲ့ တာျဖစ္သြားတယ္။ ေသခါနီးမွာတမ္းစာေလးေပါ့ခင္ဗ်ာ။ စာရဲ႕အဆံုးမွာေတာ့ မင္းရဲ႕ဗယ္လင္ထိုင္းထံမွ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ From Your Valentine ေပါ့၊ အဲလိုေလးေရးထားပါသတဲ့။ ဘာသမိုင္းအေထာက္အထားမွမရိွဘဲ လိုရာေတြးကာ ခဲ်႕လိုက္ၾကတာပါ။

ကဲ ဒါပါပဲ။ ဗယ္လင္တိုင္းေဒး ေပၚေပါက္လာပံုကိုၾကည့္ရင္ ဘာသမိုင္းအေထာက္အထားမွမရိွဘဲ လိုရာေတြးကာ ခဲ်႕လိုက္ၾကတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ပထမပိုင္းကေတာ့ ကဗ်ာေလးေတြေရးပို႔တာတို႔၊ ပို႔စ္ကတ္ေလးေတြ အခ်င္းခ်င္း အမွတ္တရပို႔ၾကတာတို႔ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ေခ်ာကလက္ေတြ၊ နွင္းဆီပန္းေတြ လက္ေဆာင္ေပးတာေတြ ေခတ္စားလာပါတယ္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေဈးကြက္တခုအျဖစ္ ျမင္လာၾကျပီး စိန္ရတနာေတြ၊ ေရႊထည္စၥည္းေတြနဲ႔ အျခားလူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြပါ လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ အေလ့အထမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကပါေတာ့တယ္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဗယ္လင္တိုင္းေဒးဆိုတာ ဘယ္သူေတြရဲ႕စနက္ေၾကာင့္ ခုလိုေပၚေပါက္ထင္ရွားလာသလဲဆိုတာ ေတြ႕ရမွာပါ။
ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံက ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူငယ္မ်ားဟာလည္း ဘုမသိဘာမသိနဲ႔ေရာေရာင္ၿပီး စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ မိႈင္းသြင္းခံေနရပါတယ္။ခ်စ္သူမ်ားေန႔ေရာက္တာနဲ႔ လူငယ္ေတြဟာ ပိုက္ဆံေတြေသာက္ေသာက္လဲဲ အကုန္ခံၿပီးလက္ေဆာင္ေတြ ေပးၾကပါေတာ့တယ္။

အဓိက,ကေတာ့ ဗယ္လင္တိုင္းေဒးဆိုတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ သူတို႔ကုန္ပစၥည္းေတြေရာင္းခ်ရေရးအတြက္ လူငယ္ေတြကို အသံုးခ်လိုက္တာပါပဲ။ အဲဒီေန႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေတြ ျပတ္ထြက္သြားသည္အထိ ေရာင္းခ်ရပါတယ္။ ေခ်ာကလက္တို့၊ ပန္းစည္းတို့ဆိုရင္ ေဈးနွစ္ဆ သံုးဆေလာက္အထိ တက္သြားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မနၱေလးက တကၠသိုလ္မိန္းလမ္းျဖစ္ တဲ့ ၇၃ လမ္းေပၚဆိုရင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္ေတြဟာ တိုးမေပါက္ေအာင္ပါပဲ။ လူငယ္ေတြဟာလည္း နွေျမာရေကာင္းမွန္းမသိေတာ့ဘဲ သူ႔ထက္ငါအၿပိဳင္အဆိုင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြေပးၾကပါေတာ့တယ္။ စီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ေတာ့ တကယ့္လာဘ္ရႊင္တဲ့ ရက္ရာဇာရက္ႀကီးပါပဲ။
ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ပို႔စ္စကတ္ေတြ၊ ေခ်ာကလက္ေတြ၊ ပန္းစည္းေတြ ေပးတာေလာက္ကေတာ့ ဘာကိစၥမွမရိွပါ။ ကိစၥရိွတာကေတာ့ ဒီဗယ္လင္တိုင္းေဒးေန႔မွာ ခ်စ္သူစံုတဲြေတြ ဟိုတယ္တည္းခိုခန္းသြားၿပီး ခ်စ္ပဲြ၀င္ၾကတာပါပဲ။ ဘယ္သူကမ်ားအစျပဳခဲ့လဲေတာ့ မသိပါ။ ဟုတ္သလား မဟုတ္သလားဆိုတာကေတာ့ အဲ့ဒီဗယ္လင္တိုင္းေဒးမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရိွတဲ့ ဟိုတယ္တည္းခိုခန္းေတြ၊ အခန္းလြတ္မရိွေအာင္ အားေပးၾကတာက သက္ေသခံေနပါတယ္။

အဲ့ဒီရက္မတိုင္ခင္ တပတ္ေလာက္ကတည္းက ႀကိဳတင္အခန္းမွာၾကလို႔ အခန္းအားလံုးကုန္ပါတယ္လို႔ အသိဟိုတယ္၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာျပဖူးပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ေဆးဆိုင္ေတြမွာ ကိုယ္၀န္တားေဆးေတြ၊ လိင္စိတ္ၾကြေဆးေတြ အရမ္းေရာင္းရတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ လာ၀ယ္ၾကသူေတြထဲမွာ လူငယ္ေတြမ်ားျပီး အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ လူငယ္ေတြေတာင္ ပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။

တည့္တည့္ေျပာရရင္ေတာ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေကာင္းေလးေတြ ပန္းေကာင္းအညႊန္႔က်ဳိးျဖစ္ ၾကရပါတယ္။ အဲ့ဒီခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္ ေထာင္ဂဏန္းေက်ာ္ဟာ အပ်ဳိစင္ဘ၀ကို စြန္႔လႊတ္ၾကရတယ္လို႔ NGO အဖဲြ႕အစည္းတခုက ေျပာျပတာ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထိုင္သူ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးငါးဦးမွာ ေလးဦးက အပ်ဳိစင္မဟုတ္ၾကေတာ့ဘူးလို႔ စစ္တမ္းတရပ္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာဟာ မျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ ျငင္းဖို႔ခက္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္အမ်ားစုဟာ က်န္းမာေရးဗဟုသုတနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အင္မတန္ အားနည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံၾကတာကေန ဘီပိုး၊ စီပိုးေတြ၊ ကာလသားေရာဂါေတြ၊ HIV, AIDS လို ေရာဂါမ်ဳိးေတြအထိ ကူးစက္နိုင္တယ္ဆိုတာ လူငယ္ေတြသိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါေတြဟာ တႀကိမ္တခါဆိုျပီး ခြင့္လႊတ္နိုင္တဲ့အရာေတြ မဟုတ္ပါ။ မိမိခ်စ္သူဟာ ဘယ္ေလာက္သန္႔တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိနိုင္ပါ။

ဒီခ်စ္သူမ်ားေန႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္ေတြအသိထဲ ဘယ္ေလာက္မိႈင္းတိုက္ခံရသလဲဆိုရင္ အဲဒီေန႔မွာ မိမိခ်စ္သူအေပၚမွာ အလိုမလိုက္ရင္ဘဲ မခ်စ္သေယာင္ျဖစ္ေအာင္ လဲြမွားတဲ့အသိေတြ အသြင္းခံေနရတာပါပဲ။ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံၿပီး ေရာဂါေတြကူးစက္ၾက ကိုယ္၀န္ေတြရိွၾကၿပီး ေကာင္ေလးကမယူနိုင္လို႔ ဘ၀ေတြပ်က္ၾက မိမိဘာသာသတ္ေသတဲ့အထိျဖစ္ၾကနဲ႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအတြက္ေတာ့ လူငယ္ေလးေတြ အညႊန္႔က်ဳိတဲ့ေန႔ ဘ၀ပ်က္ေစတဲ့ ေန႔ဆိုးရက္ဆိုးႀကီးလို႔ေျပာရင္ လြန္မယ္မထင္ပါ။
ယခု ေက်းလက္ေဒသေတြအထိ ဒီခ်စ္သူမ်ားေန႔ေရာဂါႀကီးဟာ ကူးစက္ပံ်႕နံွ႔ေနၿပီး အေျခခံေက်ာင္းမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားအထိ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနၾကပါတယ္။ အဲဒီေန႔အတြက္ဆိုရင္ တႏိုင္ငံလံုးက လူငယ္အားလံုးဟာ ကဲကဲလႈပ္ ၀က္၀က္ကဲြဆင္ႏဲႊၾကတာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္မွာပါ။ ဒါနဲ႔ကြ်န္ေတာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြေရာက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းအခ်ဳိ႕ကို ေမးၾကည့္ပါတယ္။

သူတို့ေရာက္ေနတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံလိုမ်ဳိး ဆင္ႏဲႊၾကလားေပါ့။ သူတို႔ေျပာျပတာကေတာ့ မရိွဘူးေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ရိွေတာ့ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံေလာက္ မဆိုးဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီကလို ေဈးေရာင္းပဲြေတာ္ႀကီးေတြလို ေရာင္းခ်ၾကတာေတြ အဲဒီေန႔မွာ အကၤ် ီဆင္တူေတြ၀တ္ၾက အရုပ္ႀကီးေတြကိုင္ၿပီး သြားၾကလာၾက အုန္းအုန္းကၽြက္ဆင္ႏဲႊၾကတာေတာ့ လံုး၀မရိွပါဘူးတဲ့။ အဲ့ဒီထက္ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံလို ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဆိုျပီး ဟိုတယ္လာၾကတဲ့အတဲြ မရိွသေလာက္ပါပဲလို႔ ဘန္ေကာက္က ဟိုတယ္တခုမွာလုပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ေျပာျပပါတယ္။
မိဘမ်ားေရာ လူငယ္မ်ားေရာ ေျပာခ်င္တာက ဒီခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအတြက္၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုေကာင္းက်ဳိးေတြရိွခဲ့သလဲဆိုတာ ေသခ်ာစဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။
ဘာမွန္းမသိတဲ့ သူမ်ားနိုင္ငံက ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို ပံုတူကူးခ်ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံက လူငယ္ေတြ ဘယ္ေလာက္လမ္းမွားေရာက္ေနသလဲ၊ ဘ၀ေတြပ်က္ေနရသလဲဆိုတာ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။

အားလံုးမွာတာ၀န္ရိွပါတယ္။ မိဘမ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိရဲ႕သားသမီးလမ္းမွားမေရာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုသလို အစိုးရအေနနဲ႔လည္း အဲဒီေန႔မွာ လူငယ္ေတြ ဟိုတယ္တည္းခိုခန္းသြားတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဟိုတယ္တည္းခိုခန္းေတြကို ေသခ်ာအမိန့္ထုတ္ျပန္ပိတ္ပင္သင့္သည္။ ထို႔အတူ တာ၀န္သိလူငယ္မ်ားအေနနဲ႔လည္း ဗယ္လင္တိုင္းေဒးေန႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္ခ်င္းအသိေပးမႈေတြကို လက္မခံေၾကာင္း ျပသမႈေတြ စုေပါင္းၿပီး လုပ္သင့္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးဟာ ကမၻာေပၚမွာ အေပ်ာ္အပါးအမက္ဆံုး လူမ်ဳိးလို႔ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ မမွားနိုင္ပါ။ ဆယ္နွစ္လရာသီလံုးပဲြေတာ္ မပ်က္တဲ့အျပင္ အျခားဘာသာေတြရဲ့ ခရစၥမတ္ဆိုမတ္လိုက္တာပဲ၊ အစ္ေန႔ဆိုလည္း အစ္လိုက္တာပဲ တရုတ္နွစ္သစ္ကူးဆိုလည္း ကူးလိုက္ ၾကတာပါပဲ။ ဒါတင္အားမရ ခ်စ္သူမ်ားေန့၊ အေဖေန႔၊ အေမေန႔၊ ေဟာ္လို၀င္းေဒးဆိုၿပီးေတာင္လုပ္လိုက္ၾကေသးတယ္။ သူမ်ားေတြရဲ႕ နွစ္သစ္ကူးပဲြေတြကို ေပ်ာ္ပါးဆင္ႏဲႊၾကတာ ယဥ္ေက်းမႈအရ လက္ခံလို႔ရေပေသးတယ္။ ဒီဗယ္လင္တိုင္းေဒးကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔လားလားမဆိုင္တဲ့အျပင္ မည္သည့္ေကာင္းက်ဳိးမွမေပးပါဘူး။
တိုင္းျပည္ဒီေလာက္ဆင္းရဲေနတဲ့အခိ်န္မွာ မလိုအပ္ဘဲ ပိုက္ဆံေတြ ေသာက္ေသာက္လဲ အကုန္ခံၾက လူငယ္ေလးေတြ ပန္းေကာင္း အညႊန္႔က်ဳိးျဖစ္ၾက ဘ၀ေတြပ်က္ၾကနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြဟာ စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ သားေကာင္ေတြျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾကတာဟာ သနားစရာ အလြန္ပင္ေကာင္းလွပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြကို စဥ္းစားဖို႔ေျပာခ်င္တာက ဘယ္ကေနဘယ္လိုေပၚေပါက္လာမွန္း မသိရတဲ့တိုင္းတပါးက ခ်စ္သူမ်ားေန႔ထက္ တန္ဖိုးထားစရာေန႔ေတြ အဲဒီရက္မတိုင္ခင္မွာ ရိွၾကတာသိေစခ်င္ပါတယ္။ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ ရယ္လို့ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ သမိုင္း၀င္ေန့ရက္ျဖစ္ပါတယ္။ ထို့အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး အမို်းသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ျဖစ္လာမယ့္ ထိန္လင္းဆိုတဲ့ကေလးေလး ေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့တဲ့ေန႔ျဖစ္ပါ တယ္။ သူကစာေပကိုခ်စ္တယ္၊ ကေလးေတြကိုခ်စ္တယ္၊ ဒီထက္ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ့ ေယာက်ာ္းေကာင္းေယာက်ာ္းျမတ္ တေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးတိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ေပးခ်စ္ျပသြားတဲ့ ခ်စ္သူေကာင္းတေယာက္ ေယာက်ာ္းေကာင္းတေယာက္က်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ခ်စ္ဖို႔ေမ့ေနၾကျပီး ဘာမွန္းမသိတဲ့ သူမ်ားနိုင္ငံက စိန္႔ဗယ္လင္တိုင္းဆိုတဲ့ သူေတာ္စင္တေယာက္ အကြပ္မ်က္ခံရတဲ့ေန႔ကို ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဆိုျပီး ေပ်ာ္ပဲြဆင္ႏဲႊေနၾကတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ လမ္းလဲြေနသလားဆိုတာ . . . ။

ေက်ာ္ၾကီး(MDY)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းတြင္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံသူကို မုဒိမ္းက်င့္သည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားေၾကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာမိတ္(AAC)ထံမွ သိရွိရသည္။

"ျဖစ္တာက ဆယ္လပိုင္း ကတည္းကျဖစ္တာ။ ဟိုတယ္မွာ ေရပိုက္ျပင္တဲ့ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ကို ဖမ္းထားတာ။ ႏိုင္ငံျခားသူက မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းေပမယ္႔ ရဲက ျပန္မလႊတ္ေပးဘဲ လုပ္ထားတာ။ ဝင္းနဲ႔ေဇာ္ လူသတ္မႈလို မတရားျဖစ္မွာစိုးလို႔ သူ႔အေဖကိုယ္တိုင္ ဖုန္းဆက္ၿပီး အကူအညီ ေတာင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္ကူညီေနပါတယ္" ဟု ျမန္မာအလုပ္သမား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာမိတ္ (AAC)မွ ကိုရဲမင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ ေကာ့ေတာင္ကြ်န္း ရဲစခန္းတြင္ တိုင္တန္းခဲ့သည့္ အဆိုပါ အမႈမွာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသူက အရက္မူးၿပီး မွားယြင္းကာ တုိင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တိုင္တန္းမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးျဖစ္ကာ သူ၏ဇနီးမွာလည္း ဟိုတယ္တစ္ခုထဲတြင္ အတူတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာမိတ္ (AAC) က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

စစ္တပ္၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေထာက္မက်ားကန္ေပးထားတဲ့ ေဒါက္ ၃ ခုအနက္မွာ ၂ ေဒါက္က နည္းနည္းယိုင္သြားျပီ။ လႊတ္ေတာ္ေဒါက္တိုင္နဲ႔ အစိုးရေဒါက္တိုင္။

လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ စစ္အုပ္စုအတြက္ တရားဝင္မႈ legitimacy ကလုံးဝနီးနီးဆုံးရွဳံးသြားျပီ။ သူတို႔ဘက္က အေရြးေကာက္ခံထားရတဲ့သူဟာ တေယာက္ႏွစ္ေယာက္ အရွက္ေျပရုံေလာက္ပဲပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေဒါက္တိုင္တတိုင္ေတာ့ ျပိဳလဲသြားျပီလို႔ က်ေနာ္မေျပာဘူး။ ယိုင္သြားျပီလို႔ပဲ က်ေနာ္ေျပာတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္။ ပထမတခ်က္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ NLD ေတြ အမ်ားစုျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ဟာ လြတ္လပ္သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ အားလုံးဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုထားၾကရသူ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ သူတို႔ကို ခ်ည္ျပီးတုတ္ျပီးသား။ သူတို႔ကိုလႊတ္ေတာ္ထဲပို႔လိုက္ေပမယ့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပို႔လိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ ပို႔လိုက္တာ။ NLD အမတ္ေတြရဲ့ဘဝက ကေလးေတြ စိန္ေျပးတမ္းကစားတဲ့အခါဆိုၾကသလိုမ်ဳိး ေခြးရူးဘဝ မလြတ္မလြတ္ သံၾကိဳးၾကီးနဲ႔ ဒရြတ္ဒရြတ္ ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ။ ဒုတိယတခ်က္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲမရ ဘာမရပဲ မိန္႔မိန္႔ၾကီး ထိုင္ေနမယ့္ တမတ္သားက ရွိေနဦးမွာမို႔လို႔ပဲ။ အဲဒီတမတ္သားက သေဘာမတူရင္ ဘာမွ ျပင္လို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ အေျခခံဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ၾကီးကလည္း ရွိေနျပန္တယ္။ ဒီေတာ့ တမတ္သားက အဓိက သုံးမတ္သားက သာမည ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေဒါက္တိုင္ဟာ ယိုင္ပဲ ယိုင္သြားတယ္။ မပ်က္မစီး ေသးဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အလုပ္အေကြ်းဆက္ျပဳရဦးမွာပဲ။

ေနာက္ေဒါက္တိုင္တခုက အစိုးရေဒါက္တိုင္။ ဒီေဒါက္တိုင္ကလည္း မျပိဳေသးဘူး။ ယိုင္ရုံေလာက္ပဲ ယိုင္တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔တဖြဲ႔လုံးကို NLD စိတ္ၾကိဳက္ဖြဲ႔ခြင့္ရေတာ့မယ္ဆိုေပမယ့္ အားလုံးသိၾကျပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း အေရးပါတဲ့ ဝန္ၾကီးဌာနေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္လုံဝန္ၾကီးဌာနေတြက စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ လက္ထဲမွာပဲ ရွိေနတယ္။ ကာကြယ္ေရးက တတိုင္းတျပည္လုံးကို အာဏာသိမ္းခြင့္ရွိတယ္။ အစိုးရတဖြဲ႔လုံးကိုဖ်က္သိမ္းခြင့္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကာကြယ္ေရးက တကယ့္ အာဏာရွင္ ဝန္ၾကီးဌာန။ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္လုံက ျပည္သူလူထုကို တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန။ တႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္ေထြအုပ္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ေထြအုပ္ေတြ အားလုံးကို ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနက ခန္႔မယ္။ ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းေလး ကိုးလိုးကန္႔လန္႔ ျဖစ္ေနတာက ရပ္ေက်းအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ရပ္ေက်းအဆင့္က NLD ရဲ့လူေတြ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ နည္းနည္းပါးပါး အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က အကုန္စဥ္းစားျပီးသား။ အဲသလို အခက္ေတြ႔မွာစိုးလို႔ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျပီး ရပ္ေက်းေတြကို သက္တမ္းမကုန္ခင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ပစ္လိုက္တယ္။ တကယ္ဆိုရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသက္တမ္းက ၂၀၁၂ ကျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒ အရ ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ စရမယ္။ အခုအသစ္ျပန္ျပင္တဲ့ ဥပေဒအရဆိုရင္ သမၼတသက္တမ္းကုန္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပြဲစရမယ္။ အခုေတာ့ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျပီး ဘာမွ သက္တမ္းမကုန္ေသးခင္ အသစ္ေရြးေနၾကတယ္။ NLD ကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း အာဏာမေပးမွာစိုးလို႔ ဘာမွ မေျပာရဲ။ လႊတ္ေတာ္ေဟာင္း အမတ္ေတြကလည္း တေယာက္မွ ပါးစပ္မဟၾက။

ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာက ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနလက္ထဲမွာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာက ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္လုံလက္ထဲမွာ။ သူတို႔စစ္အာဏာရွင္ေတြ လက္လႊတ္လိုက္ရတာက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အာဏာ တစိတ္တေဒသ။ NLD ကရသြားမွာက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အာဏာ တစိတ္တေဒသ။ စစ္ေရး၊ လုံျခဳံေရးမွအပျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အာဏာဟာ NLD လက္ထဲေရာက္သြားမယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူတို႔မၾကိဳက္တာလုပ္ရင္ အာဏာသိမ္းပစ္လိုက္လို႔ ရေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြအဖို႔ရာ ေအးေအးေဆးေဆး ထိုင္ၾကည့္ေနရုံပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရဆိုတဲ့ ဒုတိယေဒါက္တိုင္ကလည္း တျခမ္းတပဲ့ နဲ႔သြားယိုင္သြားရုံေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ သူတို႔လက္ထဲက လြတ္မသြားေသးဘူး။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ အဓိကအက်ဆုံးေဒါက္တိုင္ၾကီးျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ကေတာ့ သူတို႔လက္ထဲမွာ အျပည့္အဝရွိေနေသးတယ္။ အရပ္သားအစိုးရက အမိန္႔ေပးတာကို သူတို႔လိုက္နာစရာ မလိုဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥအဝဝမွန္သမွ် အစိုးရက ဘာမွဝင္စြက္ဖက္လို႔ မရဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ စစ္တပ္ကို အစိုးရက ဘာမွတို႔လို႔ထိလို႔ မရဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအကာအကြယ္ ေအာက္က စစ္တပ္ကို အစိုးရက စိတ္နဲ႔ေတာင္ ျပစ္မွားလို႔ မရဘူး။

ဒီခ်ဳပ္အာဏာရခဲ့ေသာ္ ေဆာင္းပါးကို က်ေနာ္ေရးတဲ့အခ်ိန္တုန္းက အခုေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြအေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အျငင္းအခုံျဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒါေတြကို အားလုံးလက္ခံသေဘာတူထားၾက ျပီလို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ အခုဒါေတြကို က်ေနာ္ျပန္ေျပာေနတာက အျငင္းပြားမႈရွိေနေသးလို႔မဟုတ္ဘူး။ ေရွ႕ဆက္ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာအတြက္ နိဒါန္းပ်ဳိးေနတာပါ။ လက္ရွိအခင္းအက်င္းက ဒီလိုရွိပါတယ္ဆိုတာကို အရင္ခ်ျပတဲ့သေဘာပါ။

ဒီလိုအေျခအေန၊ ဒီလိုအခင္းအက်င္းမ်ဳိးေအာက္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေရွ႕ငါးႏွစ္သက္တမ္းမွာ သူတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ဒါကဒီေဆာင္းပါးမွာ က်ေနာ္အဓိက ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါတယ္။

NLD ဟာစစ္အာဏာရွင္ေတြအတြက္ အဓိက ရန္သူမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ NLD ဆိုတဲ့ ဆင္ရိုင္းကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတဲ့က်ဳံးထဲမွာ ပိတ္ဖမ္းျပီးယဥ္ပါးေအာင္ ဆုံးမထားႏိုင္ျပီ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အတြက္ တကယ့္ရန္သူဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ျပင္ပမွာရွိေနတယ္။ သူတို႔ရဲ့ တကယ့္ရန္သူဟာ လက္ဝဲအင္အားစု ျဖစ္တယ္။ လက္ဝဲအင္အားစုဆိုတာ အစဥ္တစိုက္ေတာက္ေလွ်ာက္က်င့္သုံးလာတဲ့ လက္ဝဲလက္ယာခြဲျခားနည္းအရ ေျပာတဲ့ လက္ဝဲ အင္အားစုကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသားနဲ႔ လူမ်ားစုျပည္သူၾကီးရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားဘက္က ရပ္တည္သူေတြကို လက္ဝဲလို႔ သတ္မွတ္ျပီး၊ ေရေပၚဆီ လူတန္းစား၊ အထူးစပယ္ရွယ္လူတန္းစား၊ သူေဌးသူၾကြယ္၊ ခရိုနီ၊ စစ္ဗိုလ္ဆိုတဲ့ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားေတြ အက်ဳိးရွိမယ့္စကား၊ အဲဒီလူေတြ အက်ဳိးရွိမယ့္အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြကို လက္ယာသမားလို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ တကယ့္ရန္သူေတြဟာ အလုပ္သမားသပိတ္၊ အလုပ္သမားအေရးတက္ၾကြသူ၊ လယ္သမားသပိတ္၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ၊ လက္ပံေတာင္းအေရးေဆာင္ရြက္သူ၊ လက္ပံေတာင္းလယ္သမား၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြနဲ႔ အဲသလိုလူေတြကို အကာအကြယ္ေပးသူ၊ ေထာက္ခံသူ၊ အဲသလိုလူေတြ အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ကူညီအားေပးၾကသူေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ တကယ့္ရန္သူျဖစ္လာမယ္။ NLD ကိုေတာ့ သူတို႔ဘက္ကၾကည့္ရင္ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အေနအထားမရွိေသးတဲ့ ယာယီမဟာမိတ္လို႔ သေဘာထားပါလိမ့္မယ္။

အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသားဘက္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ဟာ သူတို႔ရဲ့ပင္မရန္သူ ဆိုတာ လက္ေတြ႔က်က်ပိုျပီးေတြ႔လာသိလာရပါလိမ့္မယ္။ ဆြန္လြတ္ရြယ္ဂ်ာသိနည္း၊ ေဒၚခင္ဝင္းသိနည္း၊ ဦးေအာင္ျမင့္သိနည္း၊ ကိုပါၾကီးသိနည္းမ်ဳိးနဲ႔ လက္ေတြ႔က်က်ဆက္ျပီးသိရဦးမွာမို႔ ဘာမွ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္စရာမရွိဘူး။ NLD နဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ လူထုအဖို႔ရာ (ဆက္လက္ျပီး) ဇေဝဇဝါျဖစ္လာရဖို႔ရွိပါတယ္။ အားကိုးအားထားျပဳစရာ တပ္ဦးအျဖစ္ကေန၊ စိတ္မခ်ရတဲ့ မိတ္ေဆြေဟာင္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုအေျခအေနကို ဘယ္ပုံဘယ္နည္းေရာက္လာသလဲဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီအင္အားစုေတြရဲ့ ရပ္တည္ပုံရပ္တည္နည္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပိုျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္သာပါလိမ့္မယ္။

ဒီေန႔ေခတ္မွာ ၁။ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု၊ ၂။ NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၃။ အေမရိကန္၊ အီးယူဦးေဆာင္တဲ့ နီယိုလစ္ဘရယ္အုပ္စုဆိုတဲ့ အုပ္စုၾကီး ၃ ခုအတြင္းမွာ ဘုံအက်ဳိးစီးပြား တခုေပၚေပါက္လာပါတယ္။ တူညီတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားတရပ္ေပၚေပါက္လာတယ္။ ေပၚေပါက္လာတယ္ ဆိုတာထက္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိထူေထာင္လိုက္လို႔ ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ ဆိုရင္ ပိုမွန္ပါမယ္။ ဒီအကြက္ေပၚလာေအာင္ အကြက္စေရႊ႔သူ အေမရိကန္၊ အီးယူေခါင္းေဆာင္တဲ့ နီယိုလစ္ဘရယ္ အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ နီယုိလစ္ဘရယ္အုပ္စုဟာ သူတို႔ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေစ်းခ်ဳိလုပ္သားေစ်းကြက္၊ ေစ်းခ်ဳိသယံဇာတေစ်းကြက္၊ ေစ်းခ်ဳိကုန္ၾကမ္းေစ်းကြက္ဆိုတဲ့ ေစ်းကြက္ၾကီးေတြ ရလာတာကို ျမင္ခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထဝီႏိုင္ငံေရး အရလည္း စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားခ်င္တယ္။ အဲသလိုျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ (unfettered capitalism) ထူေထာင္ခ်င္တယ္။ အဲဒါက အေမရိကန္ ၊ အီးယူေခါင္းေဆာင္တဲ့ နီယိုလစ္ဘရယ္သမားေတြရဲ့ ဆႏၵပဲ။ ဒီဆႏၵအေပၚအေျခခံျပီး စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုနဲ႔ အေမရိကန္တို႔ ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈင္းခဲ့တယ္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္မေပးခင္ကာလမွာ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကတယ္။) စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုဘက္ကလည္း ဒါကို သေဘာတူတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ သူတို႔လက္မခံႏိုင္တဲ့အရာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအျဖစ္ကေန အရင္းရွင္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ေျပာင္းခ်င္တယ္။ ဒါက ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာက (သူတို႔ေတာင္းဆိုခ်င္တာက) အရင္က သူတို႔လုပ္ခဲ့သမွ် မေကာင္းမႈေတြကို သင္ပုန္းေခ်ရမယ္။ သူတို႔ လက္ရွိစည္းစိမ္ကို အကာအကြယ္ေပး ရမယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္တခ်ိန္မွာ နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒထြန္းကားလာတဲ့အခါမွာ ျမန္မာဘက္အျခမ္းက အရင္းရွင္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ စည္းစိမ္ခံစားၾကရမယ့္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားဟာလည္း စစ္ခရိုနီလူတန္းစားဆိုတဲ့ (စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္ + သူတို႔အေပါင္းအပါ ခရိုနီမ်ား) သာျဖစ္ရမယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြဘက္က ဒီလိုလားခ်က္ကို အေမရိကန္ကလည္း သေဘာတူတယ္။ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ နီယိုလစ္ဘရယ္တို႔ရဲ့ သေဘာက လက္ဝဲအင္အားစုနဲ႔ လက္ယာ အစြန္းေရာက္ စစ္အာဏာရွင္ႏွစ္ရပ္ အနက္ တခုခုကိုသာေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုရင္ လက္ယာ အစြန္းေရာက္စစ္အာဏာရွင္ကိုသာ ေရြးမွာျဖစ္တယ္။ လက္ဝဲအင္အားစုေတြကို ေခ်မႈန္းဖို႔အတြက္ လက္ယာအစြန္းေရာက္ေတြကို တမင္ေတာင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါမ်ဳိးနမူနာေတြရွိခဲ့တယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဘာသာေရး အစြန္းမေရာက္တဲ့ အစိုးရ၊ တိုးတက္တဲ့ လက္ဝဲအစိုးရကို ေခ်မႈန္းျဖိဳခ်ဖို႔အတြက္ မူဂ်ာဟစ္ဒင္နဲ႔ တာလီဘန္တို႔ကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပး ေမြးထုတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ လက္တင္အေမရိကမွာရွိတဲ့ လက္ဝဲအင္အားစုေတြကို ျဖိဳခြင္းဖို႔အတြက္ လက္တင္အေမရိက လက္ယာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို အေမရိကစစ္သင္တန္းေက်ာင္း School of America က ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျပီး ေမြးထုတ္ေပးဖူးတဲ့ အေထာက္အထားေတြလည္း အခိုင္အမာရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသင္တန္းဆင္းေတြက လက္တင္အေမရိကေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လက္တင္အေမရိက ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုအခါမွာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံ Fort Benning မွာ နာမည္ေျပာင္းဖြင့္လွစ္ထားရတဲ့ အဲဒီေက်ာင္းကို School of America အေမရိကစစ္ သင္တန္းေက်ာင္းအစား School of Assassin သုတ္သင္ေရးသမား သင္တန္းေက်ာင္း လို႔ေတာင္ လူ႔အခြင့္အေရးသမားေတြက ရွဳတ္ခ်ေခၚေဝၚၾကတယ္။ နီယိုလစ္ဘရယ္လမ္းစဥ္နဲ႔ အညီ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့အရင္းရွင္စနစ္ကိုသာလက္ခံမယ္ဆိုရင္ စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းဟာ သူတို႔အတြက္ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာတႏိုင္တည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေပၚလစီလည္း မဟုတ္ဘူး။ တကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ရဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒျဖစ္တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ အီးယူတို႔ဟာ NLD ကိုစစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ေပးခဲ့တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ လိုခ်င္တဲ့ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အခြင့္အေရးေပးဖို႔ ေစ့စပ္ေပးခဲ့တယ္။ ေစ့စပ္တာကို လက္မခံရင္ NLD ကိုေတာင္ ရာဇဝင္ထဲမွာ ထားရစ္ခဲ့ျပီး နီယိုလစ္ဘရယ္ေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးခ်ီတက္ၾကေတာ့မယ္လို႔ အခ်က္ျပခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း NLD ဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို မတို႔ရဲ မထိရဲတဲ့အျပင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ စစ္အုပ္စုလုပ္သမွ် အညံ့ခံရတဲ့ဘဝေရာက္လာခဲ့တာပါပဲ။ NLD ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ ၊ စီးပြားေရး အယူအဆကလည္း နီယိုလစ္ဘရယ္ အယူဝါဒကို လက္သင့္ခံတယ္။ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ကိုလက္ခံတယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ယွဥ္လာခဲ့ရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အက်ဳိးစီးပြားဘက္မွာပဲ ရပ္တည္တယ္။ လက္ပံေတာင္းအေရးနဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားအေရး ေတြမွာ NLD ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ အဲသလိုရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ထူေထာင္ေရးဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားတရပ္အေပၚမွာ ႏိုင္ငံျခားနီယိုလစ္ဘရယ္ ေတြရယ္၊ စစ္အုပ္စုရယ္၊ NLD ရယ္ဟာ သုံးဦးသုံးဖလွယ္သေဘာတူညီခ်က္ရသြားခဲ့ၾကျပီ။ သူတို႔သုံးဦးအတြက္ တူညီတဲ့ ဘုံအက်ဳိးစီးပြား common ground ေတြ႔သြားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအက်ဳိးစီးပြားအေပၚမွာ သူတို႔ ၃ အုပ္စုရဲ့ ဝင္း-ဝင္း-ဝင္း အေျခအေနတရပ္ဟာ အခုလို ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ့ ဝင္း-ဝင္း-ဝင္း ကစားပြဲမွာ ပါခြင့္မရဘဲ ဖယ္ခ်န္ျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ လူတန္းစားကေတာ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားေတြပါပဲ။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေၾကာင့္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာမယ့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို စစ္အုပ္စုဘက္က ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ။ ကိုင္တြယ္ပုံ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္မယ့္သူဟာ စစ္အုပ္စုျဖစ္မယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ ၅ ႏွစ္ကာလႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို ဦးေဆာင္ပုံေဖာ္မယ့္သူဟာ စစ္အုပ္စုပဲ ျဖစ္မယ္။ သူတို႔က တကယ့္အာဏာရွင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကပဲ ဦးေဆာင္မယ္။ သူတို႔ကပဲ ေရြးခ်ယ္မႈကိုလုပ္မယ္။ NLD ဟာ ျပဳသူအေနအထား (active position) မွာ မရွိဘူး။ အျပဳခံသူ၊ ခုခံသူ အေနအထား (passive position) မွာပဲရွိမယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ့ ဦးေဆာင္မႈကို တုန္႔ျပန္သူ၊ ခုခံသူ အဆင့္မွာပဲ ရွိမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာကိုသာ အဓိကထားၾကည့္ရွဳခ်င္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ကိုင္တြယ္နည္းႏွစ္နည္းရွိတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။

ပထမနည္းက စစ္အုပ္စုက NLD နဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ျပီး အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသားနဲ႔ အမ်ားျပည္သူကိုယ္စားျပဳဒီမိုကရက္တစ္ လႈပ္ရွားမႈေတြကို အတူပူးေပါင္း ဖိႏွိပ္ထားတဲ့နည္းျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသားလႈပ္ရွားမႈေတြကို ဖိထားမယ္။ (ရက္ရက္စက္စက္ အျပတ္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းတာမ်ဳိးေတာ့ မလုပ္ဘူး။) တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေျမြမေသတုတ္မက်ဳိး ဆက္လုပ္ထားမယ္။ NLD အစိုးရကို ၾကီးထြားေအာင္ျမင္ခြင့္မေပး၊ သို႔ေသာ္ အသက္ရွင္ခြင့္ေပးမယ္။ သူတို႔စစ္အုပ္စု အက်ဳိးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ အက်ဳိးေဆာင္ခိုင္းမယ္။ သူတို႔စစ္အုပ္စု အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ အေနာက္အင္အားစုနဲ႔ စစ္အုပ္စုၾကားမွာ NLD ကိုပြဲစားလုပ္ခိုင္းမယ္။ အေျခအေနကို တတ္ႏိုင္သမွ် တည္ျငိမ္ေအာင္က်ိဳးစားျပီး နီယိုလစ္ဘရယ္ အရင္းရွင္စနစ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထူေထာင္မယ္။ သူတို႔ စစ္အုပ္စုအတြက္ စီးပြားရွာမယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ့ ဘ႑ာေရး ေတာင့္သထက္ေတာင့္ေအာင္ လုပ္မယ္။ စစ္အင္အားေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခိုင္သထက္ခိုင္ေအာင္ လုပ္မယ္။ အဲဒီနည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရင္ လာမယ့္ ၅ ႏွစ္မွာ ယာယီဖြံ႔ျဖိဳးတည္ျငိမ္မႈ တစုံတရာရွိႏိုင္တယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြကေတာ့ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆက္လက္ ရုန္းကန္ၾကရလိမ့္မယ္။

ဒုတိယနည္းကေတာ့ NLD နဲ႔ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသား လက္ဝဲလႈပ္ရွားမႈေတြကို ရန္တိုက္ေပးတဲ့နည္းျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသားေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းမယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို စစ္ေရးအရ တိုးျမႇင့္ျပီး ပက္ပက္စက္စက္ တိုက္ခိုက္မယ္။ လုယက္၊ မီးရွိဳ႕ ၊ မုဒိန္းက်င့္လုပ္ရပ္ေတြကို အရွိန္ျမႇင့္တင္လုပ္ကိုင္မယ္။ မဘသနဲ႔ အစြန္းေရာက္မ်ဳိးခ်စ္ေတြကို ေျမႇာက္ေပးျပီး ပဋိပကၡေပါင္းစုံဖန္တီးမယ္။ NLD ကို ဆူးၾကားက ဘူးခါး ဘဝေရာက္ေအာင္ လုပ္မယ္။ NLD ကိုနာမည္ပ်က္အရွက္ရဘဝမ်ဳိးေရာက္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ၾကိဳးစားစြမ္းေဆာင္မယ္။ ဒါဆိုရင္ NLD ရဲ့သဘာဝအရ ဘယ္ဘက္ကိုမွ ျပတ္ျပတ္သားသားမရွိတဲ့ အတြက္ ထမိန္မႏိုင္ပုဝါမႏိုင္ ျဖစ္ဖို႔မ်ားမယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ “NLD အစိုးရျဖစ္ေတာ့မွ တိုင္းျပည္က ဆူဆူပူပူျဖစ္လာတယ္၊ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္လာတယ္၊ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရျဖစ္လာတယ္၊ NLD ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္မရွိဘူး၊ စစ္တပ္ကိုပဲ အားကိုးရတယ္” ဆိုတာမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ဒီနည္းကိုသာ စစ္အုပ္စုကေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္ေတာ့ လာမယ့္ ၅ ႏွစ္မွာ တိုင္းျပည္ဟာ ေသြးေခ်ာင္းစီးဦးမယ့္ အလားအလာရွိေနပါတယ္။
စစ္အုပ္စုဟာ ႏိုင္ငံေရး အတန္အသင့္တည္ျငိမ္မႈရျပီး သူတို႔စစ္အုပ္စုတခုလုံးအတြက္ စီးပြားေရးအက်ဳိးရွိမယ့္လမ္းကို ရည္မွန္းခ်က္ထားမယ္ဆိုရင္ ပထမလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လိမ့္မယ္။ NLD နည္းနည္း အသက္ရွဴေခ်ာင္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ NLD နာမည္ပ်က္ျပီး ေနာင္ ၅ ႏွစ္မွာ သူတို႔အေရြးေကာက္ခံရေရး ဆိုတာမ်ဳိးကို ရည္မွန္းခ်က္ထားရင္ေတာ့ ဒုတိယလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မယ္။ NLD အက်ပ္အတည္းေတြ႔မယ္။ အေျမာ္အျမင္နည္းပါးျပီး အလိုေလာဘၾကီးတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ဒုတိယနည္းကို မေရြး ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမမခံႏိုင္ပါဘူး။

ဘယ္နည္းကိုပဲ ေရြးေရြး အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြ အတြက္ ကေတာ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို အနည္းနဲ႔ အမ်ားဆိုသလိုၾကဳံေတြ႔ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျပီး ခုခံကာကြယ္ေရးသည္သာ တခုတည္းေသာေရြးခ်ယ္ရာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

NLD ေအာက္ေျခရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ အေကာင္းဘက္ကိုသာ အျမဲေမွ်ာ္ေတြးသူ ေပၚလီယာနာ ဒီမိုကရက္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၾကတဲ့ အိပ္မက္တခုရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြနဲ႔ NLD ပူးေပါင္းျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ၾကဖို႔ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ပါ။ အဲဒီအိပ္မက္က သိပ္လွတဲ့ အိပ္မက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအိပ္မက္ကို NLD ဘက္က ကတၱီပါ လမ္းခြဲလုပ္ခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါျပီ။ ဦးဝင္းတင္ကို တကယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ကျဖဳတ္ျပီး၊ နာယက အျဖစ္ အေပၚကို ကန္ထုတ္ခဲ့ခ်ိန္ကတည္းက အဲဒီကတၱီပါလမ္းခြဲစတင္ခဲ့ပါတယ္။ NLD ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ထားသမွ်၊ စစ္တပ္နဲ႔ ေျပလည္ ေရးအတြက္ ဘာမဆိုလိုက္ေလ်ာမယ္လို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသမွ်မွာ အဲဒီအိပ္မက္ဟာ အေကာင္အထည္ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ေႏွာင္းခဲ့ပါျပီ။

ေဇာ္ဝင္း
၈၈ ဗကသေက်ာင္းသားေဟာင္းေဖေဖၚ၀ါရီလဆန္းပိုင္းေရာက္တယ္ဆိုရင္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုေန ့ဆိုတဲ့စကားလံုးကို သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စတဲ့ေနရာတိုင္းလိုလိုေတြ ့လာရၿပီ။ ေနာက္ဆံုး စတိုးဆိုင္ေတြ၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာ ေတြမွာေတာင္ ျပည္ေထာင္စုေန ့အထိမ္းအမွတ္ေလွ်ာ့ေစ်းဆိုတဲ့အသံုးႏွဳန္းေတြ ပလူပ်ံေနေတာ့တာမဟုတ္လား ။

အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာ ေရဒီယို ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကား ဖန္သားျပင္ေတြေပၚမွာ ဆိုင္းဘုတ္ေတြေပၚမွာလည္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ေမြးျမဴေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္ေရး စတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန ့အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္ေတြဆိုတာေတြကလည္း မၾကားျခင္ မျမင္ျခင္အဆံုး ဘလႅဘိုင္လိုက္ေအာင္ ဖံုးလႊမ္းေလ့ရွိတာထံုးစံလိုျဖစ္ေနခဲ့ၿပီေလ။

ဒီေနရာမွညၾကားျဖတ္လို ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဖဆပလျပည္လုံးကၽြတ္ညီလာခံႀကီး (၂၃.၁.၄၆) မွာေျပာၾကား ခဲ့တဲ့ အဆုိအမိန္႔မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကိုေရးျပျခင္ပါတယ္။ “က်ေနာ္လုိခ်င္တဲ့ ညီညြတ္ေရးက တတုိင္းျပည္လုံး လူတမ်ဳိးလုံးရဲ့ လြတ္လပ္ေရး၊ လူတမ်ဳိးလုံးရဲ့ အက်ဳိး၊ အဲဒီလုိ တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တူညီတဲ့အက်ဳိး တူညီတဲ့အလုပ္ ဒါေတြကုိရေအာင္ အဲဒီလုိ တူညီတဲ့အက်ဳိး၊ တုိင္းသူျပည္သားေတြရေအာင္တူညီတဲ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ ညီညြတ္ေရးမ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။ ပါးစပ္က ေျပာရုံနဲ႔မၿပီးေသးဘူး။ ပါးစပ္ကညီညြတ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ အလုပ္မွာလည္းတူရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း၊ အဲဒါမ်ဳိးကုိမွ ညီညြတ္ေရးလုိ႔ ေခၚထုိက္တယ္။”

အခုလာမဲ ့၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ( ၁၂) ရက္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုေန ့ဟာ ၆၉ ႀကိမ္ေျမာက္ရွိပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုေန ့ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ၾကားခဲ့နာခဲ့ရဘူးေပမဲ ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ့အဓိပၸါယ္အစစ္အမွန္ရယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့စနစ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံလို ့သာ အမည္ခံထားေပမဲ့ တကယ္တမ္းက တျပည္ေထာင္စနစ္ကိုသာက်င့္သံုးေနတယ္ဆိုတာကို သိတဲ့လူမ်ားလာေအာင္ ရွင္းျပဖို ့အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္။

ပထမဆံုးကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေန ့ဆိုတာဘာေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာရတာလည္းဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖို ့လိုပါတယ္။ ရွည္လွ်ားတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အတိတ္သမိုင္းတေလွ်ာက္ကို ျပန္လည္ေစာင္းငဲ့ၾကည္လိုက္ရင္ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ဗမာ၊ ရခုိင္၊ ကယား စတဲ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ားဟာ ရာစုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလ ေတြကထဲက ပေဒသရာဇ္မင္းေတြတန္ခိုးအာဏာၿပိဳင္ဆိုင္ခ်ဲ့ထြင္ၾကတဲ့ စစ္မက္ၿမိဳ့ျပနိုင္ငံငယ္ေလးေတြအျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္ေဒသကိုယ္စီကိုယ္ငွထူေထာင္လို ့စုဖြဲ ့ေနခဲ့ၾကတာပါ။

၉ ရာစုကေန ၁၃ ရာစုႏွစ္တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀) တိုင္ သွ်မ္းသွ်မ္းေတာက္ထြန္းကား၀ေျပာခဲ့ၿပီး ပထမျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္လို ့သတ္မွတ္ခံရတဲ့ အေနာ္ရထာဘုရင္ရဲ့ ပုဂံအင္ပါယာဟာ (၁၂၈၇) ခုႏွစ္မွာ မြန္ဂိုေတြရဲ့ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဳးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မွဳ့ ေအာက္မွာၿပိဳက်ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ (၁၂၉၇ ~ ၁၃၁၃) ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ရွမ္းညီေႏွာင္သံုးဦးတည္ေထာင္တဲ့ ျမင္စိုင္းမင္းဆက္၊ (၁၃၁၃ ~ ၁၃၆၄ ) ပင္းယမင္းဆက္၊ (၁၃၁၅ ~ ၁၃၆၄) စစ္ကိုင္းမင္းဆက္၊ ( ၁၃၆၄ ~ ၁၅၅၅) အင္း၀မင္းဆက္ ဆိုတဲ့ ပေဒသရာဇ္ၿမိဳ့ျပနိုင္ငံေတြေပၚထြန္းခဲ့တယ္။

အင္း၀ဘုရင္ မင္ႀကီးစြာေစာ္ကဲလက္ထက္ (၁၃၈၅) ခုႏွစ္ေလာက္မွာ စတင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ၾကာျမင့္ေအာင္ ရွည္လွ်ားစြာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဲခူး-အင္း၀ၿမိဳ့ျပႏွစ္နိုင္ငံစစ္ပြဲ (သို ့) မြန္ဗမာစစ္ပြဲဟာ အင္း၀ဘုရင္ သီဟသူလက္ထက္မွာ ဟံသာ၀တီပဲခူးကိုတိုက္ခိုက္အၿပီး (၁၄၂၄) ခုႏွစ္မွာၿပီးဆံုးသြားခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီမြန္ဗမာစစ္ပြဲနဲ ့ေခတ္ၿပိဳင္သမိုင္း ပိတ္ကားေပၚမွာ အင္း၀မွာနန္းတည္ထားတဲ့ ျမန္မာဘုရင္ေတြဟာ ဟန္တရုပ္ေတြကိုေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ သိႏၷီ ေစာ္ဘြားနဲ ့စစ္ခင္းေနသလို ရခိုင္မင္းနဲ ့လည္း စစ္ဆိုင္ေနခဲ့တာပါ။

အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ စစ္ပမ္းေနတဲ့အင္း၀ဟာ ေတာင္ငူမင္းဆက္က ဘုရင့္ေႏွာင္လက္ထက္ (၁၅၅၅) မွာအသိမ္းခံ ရၿပီးပ်က္သြားခဲ့ျပန္တယ္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံရဲ့သမိုင္းမွာ ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္လို ့အသတ္အမွတ္ခံရတဲ့ ေတာင္ငူမင္းဆက္ဟာ ၁၆ ရာစုကေန ၁၈ ရာစုၾကား ( ၁၅၁၀ ~ ၁၇၅၂) ႏွစ္ေပါင္း၂၆၆ ေက်ာ္အုပ္စိုးခဲ့တယ္။ ဘုရင့္ေႏွာင္လက္ထက္မွာ ပုဂံမင္းဆက္လက္ထက္ပိုင္ဆိုင္သမွ် နယ္ေျမေတြသာမက အိႏၵိယပိုင္မဏိပူရ၊ ခ်င္းမိုင္၊ အယုဒၶယအပါအ၀င္ ယိ္ုးဒယားပိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ လာအိုပိုင္လင္းဇင္းအထိ သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့တာမို ့ အေရွ့ေတာင္ အာရွရဲ့အႀကီးဆံုးအင္ပါယာတခုျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ ့ဘုရင့္ေႏွာင္နတ္ရြာစံၿပီး ၁၈ ႏွစ္အၾကာ အဲ့ဒီအင္ပါယာႀကီး ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ျပန္တယ္။

(၁၆၂၂) ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ေတာင္ငူမင္းဆက္က ေညာင္ရမ္းမင္းဦးေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ့ေတာ္ကိုအင္း၀ဆီ ေျပာင္းေရြ ့ခဲ့သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ ့ နိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတြလုပ္ခဲ့ရာက ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးလို ့စည္ပင္၀ေျပာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ (၁ရ၂၂) ကေန စက်ဆင္းလာခဲ့ရာက အင္း၀ၿမိဳ့ေတာ္ဟာ မြန္လူမ်ိဳးစုေတြ ျပန္လည္တည္ေထာင္တဲ့ ဒုတိယဟံသာ၀တီမင္းဆက္ေစလႊတ္တဲ့ မြန္စစ္သူၾကီး ဒလပန္းရဲ့ တပ္ေတြသိမ္းပိုက္တာခံရၿပီး ပ်က္ခဲ့လို ့ ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံ နိတၳိတံခဲ့ရတယ္။

တခ်ိ္န္ထဲမွာဘဲ မုဆိုးဖိုရြာသူႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ်က အေလာင္းမင္းတရား(ေခၚ)အေလာင္းဘုရားဘြဲ ့ခံၿပီး ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ (၁၇၅၂ ~ ၁၈၈၅) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္မွာ ေရႊ႕ဘိုၿမိဳ႕က အစျပဳၿပီး ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့လို ့နိုင္ငံသမိုင္းမွာ တတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ လို ့ထင္ရွားတယ္။ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္လက္ထက္မွာ အာသံ၊ မဏိပူရ၊ ရခိုင္ နဲ ့ ယိုးဒယား အယုဒၶယအထိ နယ္ေျမခ်ဲ့ထြင္နိုင္ခဲ့လို ျမန္မာ့့သမိုင္းမွာဒုတိယအႀကီးဆံုးအင္ပါယာကို တည္ေထာင္ခဲ့တယ္လို ့မွတ္တမ္း ၀င္တယ္။
(၁၈၂၄) ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ့ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက အဂၤလိပ္-ျမန္မာပထမစစ္ပြဲနဲ ့အတူ ရခုိင္၊ တနသၤာရီ ေဒသေတြကို ျမန္မာမင္းေတြထံကသိမ္းယူခဲ့တယ္။ ေနာက္ (၁၈၅၂) ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲနဲ ့ ေအာက္ဗမာျပည္ကုိ သိမ္းယူ၊ ၿပီးေတာ့ (၁၈၈၅) ခုႏွစ္မွာ တတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲနဲ ့ အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ေအာက္ျမန္မာ့ဦးစြန္းေပ်ာက္လို ့တနိုင္ငံလံုး သူ ့ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရတယ္မဟုတ္လား။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ့အစိုးရဟာ ေျမျပန္ ့ေဒသနဲ ့ေတာင္ေပၚေဒသဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းခြဲသီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မစ္ရွင္ေတြကို ေတာင္တန္းေဒသဆီေစလႊတ္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေစခဲ့တယ္။

နယ္ခ်ဲ့က်ဴးေက်ာ္သူတိုင္း၊ အနိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္သူတိုင္း အဖိႏွပ္ခံရသူေတြအေပၚ အၿမဲတေစက်င့္သံုးေလ့ရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ကေတာ့ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘဲဆိုတာ ဘယ္သမိုင္းမွာၾကည့္ၾကည့္ျမင္သာပါတယ္။ တိုင္းတပါး ကၽြန္သေဘာက္္ဘ၀နဲ ့ျမန္မာနိင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္းတရာေက်ာ္အတြင္း ကိုယ္ေျမကိုယ္ေရမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနျခင္တဲ့စိတ္ေတြနဲ ့ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုဟာ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ ့နယ္ခ်ဲ့ရန္ကိ ္ုေခါင္းငံု ့မခံ ဖိႏွိပ္မွဳ့ ေတြကိူဆန္ ့က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ( ၁၉၄၅) ၿပီးဆံုးလို ့စစ္ပမ္းေနခ်ိန္လည္းျဖစ္၊ နယ္ခ်ဲ့ကိုလိုနီစနစ္က်ဆံုးခ်ိန္ေရာက္လာတဲ့ အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုးရဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ေတြအရွိန္ဟုန္ႀကီးစြာ ျဖစ္တည္လာတာမို ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးမေပးမျဖစ္ ေပးရေတာ့မယ့္ အေျခအေနကုိ ေရာက္လာတဲ့အခါ ၿဗိတိသွ်အစိုးရရဲ့ သေဘာထားက ေျမျပန္ ့ေဒကုိသာ လြတ္လပ္ေရးေပးၿပီး ရွမ္းျပည္နဲ ့ေတာင္တန္းေဒသေတြကုိ ခ်န္ထားလုိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္းမလားစီမံကိန္း၊ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကိုအႀကံႀကီးစြာအဆိုျပဳခဲ့တာပါ။

တရုပ္ျပည္ကိုလြတ္လပ္ေရးေပးေတာ့ ေဟာင္ေကာင္၊ မကၠာအိုကၽြန္းေတြကိုခ်န္ထားသလိုေပါ့ ရသေလာက္ ကုတ္ထား မလႊတ္တမ္းဆုပ္ထားျခင္ေသးတဲ့သေဘာပါဘဲ။ ကၽြန္ဘ၀မေရာက္ခင္ကအတိုင္း ျမန္မာတနိုင္ငံလံုး တေပါင္းတစည္းတည္း လြတ္လပ္ေရးရခ်င္ရင္ ေတာင္တန္းသားေတြသေဘာတူမွသာ၊ ေပါင္းစည္းျခင္မွသာ ေပးနိုင္မယ္လို ့အက်ပ္ကုိင္ခဲ့တယ္။

အဲ့ဒီအက်ပ္ကိုင္မွဳ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့တကြ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေတြဟာ ေတာင္တန္းေဒသနဲ့ ဗမာျပည္ကုိ ေပါင္းစည္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတူတူရဖို ့အတြက္ လႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကရတယ္။
ဒီလိုႀကိဳးပမ္းရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ့သေဘာထားက ဗမာအပါအ၀င္တိုင္းရင္းသားတိုင္းက အကြဲကြဲ အျပားျပား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမယ့္အစား စည္းစည္းလုံးလုံး၊ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ ့ အတူတကြအားထုတ္ ၾကမယ္ဆုိရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လြတ္လပ္ေရးရနိုင္သလို၊ ရၿပီးရင္လည္း တုိင္းျပည္ဟာ ပိုမုိတုိးတက္ဖြ့ံၿဖိဳး လာမွာျဖစ္ၿပီး၊ ရလာတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကုိလည္း အားလုံးမွ်မွ်တတ ခံစားၾကရမွာျဖစ္တယ္လုိ ့ယုံၾကည္ ခဲ့ပါတယ္။

ထုိ့အတူဘဲ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း တကယ္လို ့ဗမာျပည္ကိုသာကြက္ လြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္တန္းေဒသေတြကို ခ်န္ထားခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေတာင္တန္းသားမ်ားအေနနဲ ့ကိုလုိနီလက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဖုိ ့ပိုအလွမ္းေ၀းသြားလိမ့္မယ္လုိ ့ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့့္ ေျမျပန္ ့နဲ ့ေပါင္းဖုိ့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း လဲျခားနယ္က ပင္လုံၿမိဳ့ေလးမွာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာင္တန္းသားမ်ား ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (The Supreme Council of the United Hill Peoples: SCOUHP) ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ၀င္ၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ကုိယ္စားလွယ္ (၂၃) ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။

အပုဒ္ (၉) ပုဒ္ ပါတဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွာ အပုဒ္ (၇) မွာကေတာ့ ‘ နယ္စပ္ေဒသရွိ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရရွိေသာအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိရမည္ ဆုိၿပီးေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေျပာရရင္ …
(၁) တန္းတူရည္တူ ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး
(၂) တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကုိယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေရး၊
(၃) လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာကာကြယ္ခ်က္မ်ားျပဌာန္းထားရွိေရး … တို ့ပါဘဲ။

ဒါဟာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ဆုိတာဟာ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မိသားစုစိတ္ဓါတ္ပါဘဲ။ ဒီစိတ္ဓါတ္နဲ ့ဘဲ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန ့မွာ နယ္ခ်ဲ့ကိုလိုနီကၽြန္သေဘာက္ဘ၀က တမ်ိဳးသားလံုး တတိုင္းျပည္လံုး လြတ္ေျမာက္လို ့ လြတ္လပ္ေရးမကိုဋ္ပန္း ဆြတ္ခူးနိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါေပမဲ့ကံအေၾကာင္းမလွစြာနဲ ့ဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ နိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို နိုင္ငံေရးနည္းနဲ ့မေျဖရွင္းဘဲ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းၾကရာက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အင္အားႀကီးသူကဗိုလ္က်စီးပိုး အနိုင္က်င့္တတ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္တြယ္သြားခဲ့တယ္မဟုတ္လား။

အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီးစစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ဟာ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို တျပည္ေထာင္စနစ္ (သို ့) စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ ့ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာ ဒီကေန ့အခ်ိန္ထိမဟုတ္လား။

ဦးသိန္းစိန္တို ့စစ္အာဏာရွင္ေတြ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားတဲ့၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒဟာ နိုင္ငံကို အမည္ခံအေနနဲ ့ျပည္ေထာင္စုလ္ို ့ေခၚေ၀ၚၿပီး ျပည္နယ္ေတြ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းေဒသေတြလို ့ ေဖာ္ျပထား ေပမဲ့ အႏွစ္သာရကေတာ့ အားလုံးကို တပ္မေတာ္ကသာ ရာသက္ပန္ႀကိဳးူကုိင္ခ်ယ္လွယ္အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ ့ ရည္ရြယ္ ဖန္တီးေရးဆြဲထားတဲ့ဖြဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဖတ္ဖူးသူ၊ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိသူတိုင္းသိနိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္မုိ ့လည္း၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို မိဘျပည္သူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြေရာ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ့အစည္းေတြကပါ လုံး၀လက္မခံႏုိင္ၾကပါဘူး။ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ့ အစီအမံျဖစ္တဲ့ တဖက္သတ္လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးကုိ လက္မခံၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တျပည္လံုးအျပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ကိုေတာင္ အားလံုးလက္မွတ္မထိုးတဲ့သမိုင္းက လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ရွိေနပါေသးတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ကမာၻ ့အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ႀကီးကို အၿပီးတိုင္မၿငိမ္းသတ္နိုင္ေသးတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရားကေတာ့ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး၊ အင္အားႀကီးသူေတြက လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒအလံထူလို ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးငယ္စုေတြအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ အနိုင္က်င့္ဗိုလ္က် ႏွိပ္စက္ခဲ့တာေၾကာင့္ဆိုတာပါဘဲ။

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ အားႀကီးသူက ဗိုလ္က်အနိုင္က်င့္တတ္တဲ့စိတ္ဆိုး အာဏာရွင္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအျခင္းျခင္းၾကားမွာေတာင္ ကူးစက္ေနၿပီဆိုတာပါဘဲ။ ထင္ရွားတဲ့ဥပမာေပးရရင္ ဗမာလူမ်ိဳးတင္ဗိုလ္က်တတ္တာမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ကခ်င္ထဲမွာလည္း အားေကာင္းတဲ့ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြက အားနည္းတဲ့ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြအေပၚျဖစ္ျဖစ္၊ ရွမ္းနီအစရွိတဲ့ တျခားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္ဗိုလ္က်အနိဳင္က်င့္တာေတြ၊ ရွမ္းလူမ်ိဳးစုေတြၾကားမွာလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ အားနည္းတဲ့ လူမ်ိဳးငယ္စုေတြအနိဳင္က်င့္ခံေနရတာကို ျမင္ၾက၊ ၾကားၾကၿပီမဟုတ္လား။

ျပည္သူလူထုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့တကြ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူေရးဆြဲလက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအိမ္မက္ဆိုတဲ့ မၿပီးေသးတဲ့ပန္းခ်ီကားကို ဆက္ေရးဆြဲဖို ့ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္နဲ ့ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ဒီမိုကေရစီစံရည္စံညႊန္းေတြနဲ ့ဖီလာဆန္ ့က်င္ေနတဲ့၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို အေျခခံက်က် ျပင္ဆင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္း လူလူျခင္းအနိုင္က်င့္ျခင္းကလြတ္ေျမာက္ေစမဲ့ ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္၊ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ ့ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္တည္ရာမွာ မိမိနဲ ့ မိမိ၀န္းက်င္ မွာစြဲကပ္ေနတဲ့ ဗိုလ္က်စီးပိုး အာဏာရွင္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို သုတ္သင္သန္ ့စင္ အနိုင္ယူလို ့ ပဥၥမျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ရာမွာ အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ အျဖစ္ပါ၀င္နိုင္ၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္
(မင္းေကာင္းခ်စ္)
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ( ၉) ရက္ေန ့၂၀၁၆ ခုႏွစ္

အလက္ပိုၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈကို ေတြ႔ရစဥ္ (Credit: AFP) 
ရုရွားကေန ​ကူညီတိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ​အလက္ပိုၿမိဳ႕ ​ထိုးစစ္ဆင္ေရးအတြင္း ​ေဖေဖာ္ဝါရီလ ​အတြင္းမွာပဲ ​လူေပါင္း ​၅၀၆ ​ေယာက္ ​ေသဆုံးရၿပီလို႔ ​လူအခြင့္အေရး ​ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ ​အဖြဲ႔ေတြက ​ေျပာပါတယ္။

ဆီးရီးယား ​အစိုးရဟာ ​ရုရွားရဲ့ ​အကူအညီနဲ႔ ​အလက္ပိုၿမိဳ႕ကို ​ျပန္လည္ ​ရယူဖို႔အတြက္ ​ေဖေဖာ္ဝါရီလ ​၁ ​ရက္ေန႔ကစၿပီး ​ထိုးစစ္ဆင္ေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ရုရွားရဲ့ ​ေဝဟင္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ​ကေလးငယ္ ​၂၃ ​ဦးပါ ​ေသဆုံးရတယ္လို႔ ​ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ​Observatory ​for ​Human ​Rights ​အဖြဲ႔က ​ေျပာပါတယ္။

အလက္ပို ​ၿမိဳ႕သား ​တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ​တူရကီႏိုင္ငံဘက္ကို ​ထြက္ေျပးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ​တူရကီ ​အစိုးရက ​နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ ​မေပးတဲ့အတြက္ ​နယ္စပ္မွာပဲ ​ေသာင္တင္ေနၾကရပါတယ္။

တူရကီႏိုင္ငံမွာ ​ဆီးရီးယား ​ဒုကၡသည္ ​အေယာက္ေပါင္း ​၂.၇ ​သန္း ​ေရာက္ရွိေနၿပီးသား ​ျဖစ္ပါတယ္။ ​တူရကီႏိုင္ငံထဲ ​ဝင္ခြင့္ရတဲ့ ​Abdul ​Karim ​Bahloul ​ရဲ့ ​ေျပာျပခ်က္အရ ​ကေလးငယ္ေတြဟာ ​ဗုံးေတြေၾကာင့္ ​ေသဆုံးရသလို ​တခ်ဳိ႕ကလည္း ​အေအးဒဏ္နဲ႔ ​အစာငတ္မြတ္မႈ ​ဒဏ္ေၾကာင့္ ​ေသဆုံးေနရတယ္လို႔ ​ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဒဏ္ရာ ​ရရွိတဲ့ ​လူေတြကိုသာ ​တူရကီက ​ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးေနၿပီး ​လူေပါင္း ​၃၀၀၀၀ ​ေလာက္ကိုေတာ့ ​ယာယီတဲေတြနဲ႔ ​အစားအစာကိုသာ ​ေပးပို႔ေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ​ျဖစ္ေနတဲ့ ​ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ​လူေပါင္း ​ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ ​ေသဆုံးရၿပီး ​ႏိုင္ငံရဲ့ ​လူဦးေရ ​တဝက္ေလာက္က ​အိုးအိမ္စြန္႔ခြာေနရပါတယ္။

တူရကီႏိုင္ငံထဲကို ​ဝင္ေရာက္ဖို႔ ​ႀကိဳးစားတဲ့ ​လူေတြထဲမွာ ​အေသခံ ​ဗုံးေဖာက္ခြဲေရး ​သမားေတြ ​ပါဝင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ​တူရကီက ​လုံၿခဳံေရး ​တင္းၾကပ္ထားပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႔တုန္းကပဲ ​သကၤာမကင္းျဖစ္ေနတဲ့ ​လူတစ္စုရဲ့ ​အိတ္ကို ​ရွာေဖြၾကည့္ရာက ​အေသခံ ​ဗုံးေဖာက္ခြဲေရးမွာ ​အသုံးျပဳတဲ့ ​ခါးပတ္နဲ႔ ​ေဖာက္ခြဲေရး ​ပစၥည္းေတြကို ​ေတြ႔ခဲ့တယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

ဆီးရီးယား ​ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္  ​ေနတိုးအဖြဲ႔နဲ႔ ​ကုလသမဂၢတို႔က ​ဒီတပတ္အတြင္းမွာပဲ ​ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ​ျပဳလုပ္မွာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢကလည္း ​ေဝဟင္တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ​ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ ​ရုရွားကို ​ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

အရင္တေလာတုန္းက ​ကုလသမဂၢကေန ​ဦးေဆာင္ၿပီး ​ဆီးရီးယား ​ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ​ကိစၥ ​ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ ​အဆင္မေျပမႈေတြ ​မ်ားခဲ့လို႔ ​ေဖေဖာ္ဝါရီလ ​၂၅ ​ရက္ေန႔အထိ ​ဆိုင္းငံ့ထားပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese

ပုဒ္မ ၄၃၆ ဆိုတာ … (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ( ၁၂ ) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ပုဒ္မခြဲ (က) နဲ႔ (ခ) ပါ၀င္တယ္။

၄၃၆(က) ဤ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ၆၀၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊၁၆၁၊ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း(၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊၃၀၅၊ ၃၁၄၊၃၂၀၊ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ၊ အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႔ရွိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။

၄၃၆(ခ) ပုဒ္မခြဲ(က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ အပ အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။ လို ့ထည့္ေရးထားတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဲ့ဒီပုဒ္မကိုျပင္ျခင္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းက အဆိုျပဳရမယ္။ ၿပီးရင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံရအံုးမယ္။ ဒါတြင္မကေသးဘဲ ျပည္သူေတြကဆႏၵခံယူရမယ္တဲ့။ ဆႏၵခံယူတဲ့အခါက်ေတာ့လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုးရဲ့ ထက္၀က္ေက်ာ္ဖို ့လိုတယ္လို႔ ေရးၿပီး လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး တင္းက်ပ္ထားတာ။

(၇၅) ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္မွာဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုေရတြက္ၾကည့္လိုက္ပါ။ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္လို႔ ဆိုၿပီး မေရြးရေသးတဲ ့နယ္ေျမေတြရွိတယ္။ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိတယ္။ ေနာက္တခါ အစိုးရ၀န္ႀကီးျဖစ္သြားတဲ ့အမတ္ေတြေနရာအစားထိုးရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပည့္အ၀အစားထိုး မထားဘူး။ အဲဒီေတာ့ ၇၅ရာခိုင္ႏွဳန္း ဆိုတာ ဘယ္လိုမွမျပည့္နိုင္ဘူး။ မျပည့္ဘူးဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမွျပင္လို႔ မရႏိုင္ဘူးမဟုတ္လား။

ျပင္ဆင္ျခင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၇၅) ရာခိုင္ႏွဳန္းျပည့္လို႔ သေဘာတူပါတယ္ဆိုေတာင္မွ တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္ေထာက္ခံမွရမယ္။ တပ္မေတာ္သားကလည္း သူ႔သေဘာနဲ႔သူ လုပ္လို႔မရဘူး။ ကာခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳမွဆိုေတာ့။ ျပင္လို ့မရေအာင္ ဦးသိန္းစိန္တို ့တေတြ တမင္ရည္ရြယ္အကြက္ခ်ေရးဆြဲခဲ့တာ။

လက္ရွိစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ ့ဦးသိန္စိန္တို ့စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ (၂၀၀၈) ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ မူလပထမ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းေရးဆြဲထားတဲ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒနဲ ့ကန္႕သတ္ပုံျခင္း တပုံစံတည္း ျဖစ္ေနတာကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးပိႆုကာႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာသံုးခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ အေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ အဲ့ဒီလိုပုဒ္မမ်ားနဲ ့ လုံး၀ကန္႕သတ္ထားခ်က္မပါရွိပါ။ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္လည္း မလိုအပ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ၆၇ ရာခိုင္ႏွဳန္း (သုံးပုံႏွစ္ပုံမဲ) ကျပင္ဆင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္လို႔ရတယ္လို႔ ျပဌာန္းခဲ့တယ္။

ဒီေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူလူထုက ဘယ္လိုျပင္ခ်င္ ျပင္ခ်င္ စစ္အာဏာရွင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ စစ္တပ္သေဘာမတူဘဲ ျပင္လို႔ကိုမရဘူး။ စစ္အာဏာရွင္နဲ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းဥပေဒအထက္ ရာသက္ပန္အုပ္ခ်ဳပ္အနိုင္က်င့္ခြင့္ရွိေအာင္ ျမန္မာတနိုင္ငံလံုးကို ထာ၀စဥ္စစ္ကၽြန္ျပဳဖို ့ထိတ္တံုးခတ္လိုက္တဲ့ အေျခခံဥပေဒလို႔တိတိက်က်ေျပာလိ္ု ့ရသလို အလြန္ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာေရးဆြဲခဲ့တာဆိုတာကို အျငင္းပြားစရာ လံုး၀မလိုဘူး။
ဒါေၾကာင့္ တို ့နိုင္ငံကို စစ္သံေလွာင္ခ်ိဳင့္ ထဲထည့္ခပ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ေသာ့ခေလာက္ႀကီးကို ဖြင့္လွစ္ဖယ္ရွားနိုင္ဖို ့ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္း နိုင္ရာ၀န္ထမ္းရင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို ့လိုတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
(မင္းေကာင္းခ်စ္)
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ ရပ္ထားေသာယာဥ္ေပၚမွ ပစၥတုိတစ္လက္ႏွင့္ က်ည္ဆန္ ၇၂ ေတာင့္ ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ၎အား စစ္ေဆးရာမွ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား သုံးသိန္းေက်ာ္ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ ညပိုင္းက သတင္းရရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္းရွိ Victoria International School အေရွ႕ဘယ္ ဘက္ေၾကာတြင္ မီးဖြင့္ကာ စက္ႏႈိးရပ္ထားေသာ MDY-1G^.... Toyota Hilux Vigo Kun 26 ယာဥ္အား တာေမြၿမဳိ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္သူမ်ားက လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ မသကၤာသျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ (ခ) ညီညီစုိး (၂၆) ႏွစ္၏ ေဘးလြယ္အိတ္ထဲမွ Ausatria ႏုိင္ငံလုပ္ GNP -190 နံပါတ္ပါ 9MM သံကုိယ္ထည္ အနက္ေရာင္ ပစၥတုိတစ္လက္ (ေလဆာပါ)၊ 9MM LUGER တံဆိပ္ က်ည္ ၁၂ ေတာင့္ ျဖည့္ထားေသာ က်ည္အိမ္ တစ္ခု၊ 9MM LUGER တံဆိပ္ က်ည္ ၁၀ ေတာင့္ျဖည့္ထားေသာ က်ည္အိမ္တစ္ခုႏွင့္ 9MM LUGER တံဆိပ္ က်ည္အေတာင့္ ၅၀ ပါေသာ စကၠဴ ဘူး တစ္ဘူးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ကုိင္ဖုန္း သုံးလုံး၊ ေအာင္ၾကည္မင္း အမည္ပါ မွတ္ပုံတင္တစ္ခု၊ ညီညီစုိးအမည္ပါ မွတ္ပုံတင္တစ္ခု၊ ေငြစုစာအုပ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ တစ္ခု၊ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ အမည္ပါ မွတ္ပုံတင္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္စ္ပုိ႔စာအုပ္ တစ္အုပ္၊ ATM ကတ္ တစ္ကတ္၊ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၅၀ လႊဲအပ္ေပးထားေသာ ေျပစာတစ္ရြက္၊ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴ ၁၃၃ ရြက္၊ ေငြစကၠဴ အေရာ က်ပ္ ၆၃၀၀၊ မွတ္စုစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ႏွင့္ ပုိက္ဆံအိတ္ တစ္လုံးတုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည့္အတြက္ တာေမြၿမဳိ႕မရဲစခန္းမွ(ပ) ၁၁၇/၂၀၁၆၊ လက္နက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ (စ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ယင္းေနာက္ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္အား ဆက္လက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (စ်)ရပ္ကြက္ ဘုမၼာ(၂)လမ္းအတြင္းေနထိုင္သည့္ ေ၀သာထြန္း (ခ) မ်ဳိးေဇာ္ (၃၄)ႏွစ္၏ ေနအိမ္ Sound Box အတြင္း ႏွင့္ ေနအိမ္ ေလွခါးအုတ္ခုံ အံ၀ွက္အတြင္းမွ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၃၃၀၈၀၀ အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ ညပိုင္းက သိရသည္။

အဆုိပါ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူမွာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၌ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းမိထားသည့္ ေ၀သာထြန္းႏွင့္ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္တို႔၏ ပတ္သက္မႈကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။

“တာေမြမွာ လက္နက္မႈနဲ႔ ဖမ္းမိတဲ့ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ကို စစ္ေတာ့ ေျမာက္ဥကၠလာမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ထပ္မိတာပါ။ ဒီ စိတ္ၾကြေဆးျပားေတြကို ပိုင္တာက ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ပိုင္တာ။ သူ႕ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စခန္းက မစစ္ဘူး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွာ ေခၚၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္”ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ အားစစ္ေဆးရာ၌ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လက္နက္မ်ား ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လက္နက္မ်ား ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု စုံစမ္းသိရွိရသျဖင့့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရဲမွဴးသန္းဦးအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၎က “လက္နက္ေတြ လိႈင္သာယာမွာ ဖမ္းမိတယ္ဆိုတာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးက သိရတာ။ အဲဒီေတာ့ တိုင္း႐ုံးကိုပဲ ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ သူတို႔ပဲ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မသိဘူး”ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ ညပိုင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိတစ္ဦးအား လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လက္နက္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ “အမႈကို စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာကိုမွ ေျပာျပလို႔မရဘူး။ မီဒီယာေတြကို တစ္ခုခုေျပာလိုက္ရင္ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူေတြ တိမ္းေရွာင္တာေတြရွိရင္ အမႈကိုဆက္လိုက္ရတာ ခက္ခဲသြားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာမွေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ အားလုံးသိရင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားပါ့မယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

Writer: ႐ိႈင္းလင္းေအာင္
Eleven Media Groupျမန္မာႏုိင္ငံက ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေတြ တႏွစ္ကို ၅ ေကာင္ႏႈန္းနဲ႔ ေလ်ာ့က်လာေနၿပီး မ်ိဳးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ့္အေရးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လို႔ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ ေနသူေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခုလက္ရွိ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြထက္ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုေသးတယ္လု႔ိလည္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုပါတယ္။ မသိဂႌထုိက္ က အေၾကာင္းစံု တင္ျပထားပါတယ္။

မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ့္အေရးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေတြရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနကို ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္တဲ့ Wildlife Conservation Society – WCS သားငွက္တိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က ဦးေက်ာ္လွသိန္းက အခုလို စၿပီး ေျပာပါတယ္။

“ဒီမ်ိဳးတံုးမယ့္အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီ မႏၱေလးနဲ႔ ဗန္းေမာ္ၾကားေပါ့ေနာ္ ႏွစ္စဥ္ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္တာေပ့ါ။ ႏွစ္စဥ္လုပ္တဲ့အခါမွာ မႏၱေလးနဲ႔ ဗန္းေမာ္ၾကားမွာေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ၁ ႏွစ္ကို ၅ ေကာင္ေလာက္ ေလ်ာ့လာတယ္လို႔ စစ္တမ္းေတြအရ သိရတာေပါ့ေနာ္။”

WCS နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနတို႔ ႏွစ္စဥ္ ေကာက္ယူထားတဲ႔ တရား၀င္ စာရင္းဇယားေတြ အရေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ၈၆ ေကာင္ ရွိခဲ႔ရာကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေရာက္မွာေတာ့ ၅၈ ေကာင္ဘဲ က်န္ရွိေတာ့တယ္လို႔ WCS-Myanmar ရဲ႕ ၀ဘ္ဆုိက္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ သားငွက္တိရစၦာန္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္က ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ သုေတသနလုပ္ မွတ္တမ္းတင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေတြ က်က္စားတဲ့ မႏၱေလးနဲ႔ ဗန္းေမာ္ၾကား ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ခန္႔ ေဒသထဲကမွ ၇၄ ကီလိုမီတာရွိတဲ့ မႏၱေလးနဲ႔ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကားကိုေတာ့ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဒသအျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စတင္သတ္မွတ္ၿပီး လစဥ္ ကင္းလွည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ အေရးတင္မကဘဲ လင္းပိုင္ေတြနဲ႔ ငါးဖမ္းၾကတဲ့ ဓေလ့ကိုပါ မေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးမႈ လုပ္ငန္းေတြကို ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း တခု ျဖစ္တဲ႔ Wildlife Conservation Society – WCS ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈက နယ္ေျမတခုလံုးကို ၿခံဳငံုႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔လည္း ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာပါတယ္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီမွာထိန္းသိမ္းတာ က်ေနာ္တုိ႔ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒါ လုပ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ တျခားအဖြဲ႔အစည္းဆုိတာေတာ့ မရွိေသးဘူးဗ်။ မႏၱေလးနဲ႔ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကားထဲမွာေတာ့ အရင္တုန္းက ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ေလာက္က ၁၈ ေကာင္ေလာက္ပဲရွိၿပီးေတာ့၊ က်ေနာ္တုိ႔ ထိန္းသိမ္းေရးေတြ လုပ္လာတယ္။ အဲဒီထဲမွာ တလကို ၂ ေခါက္ေလာက္ ပံုမွန္ ကင္းလွည့္ခရီးစဥ္နဲ႔ ပညာေပးခရီးစဥ္ေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ ၂၄ ေကာင္ေလာက္အထိ ဒီဧရိယာထဲမွာ တိုးလာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေမြးဖြားတာေတြ၊ ေသဆံုးတာေတြကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ သိရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ လက္လွမ္းမမီတဲ့ ဘယ္လိုေခၚမလဲ တႏွစ္တေခါက္ စစ္တမ္းေကာက္တဲ့ မႏၱေလးနဲ႔ ဗန္းေမာ္ၾကားေတာ့ လြတ္ေနတာေပ့ါေနာ္။ အထက္ပိုင္းေတြေပါ့ ေျပာရလို႔ရွိရင္။ ေက်ာက္ေျမာင္းရဲ႕အထက္ကေနၿပီးေတာ့ ဗန္းေမာ္အထိ အပိုင္းေတြေပါ့ေနာ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီအပိုင္းေတြကိုပါ က်ေနာ္တုိ႔က ထိန္းသိမ္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ အေကာင္အေရအတြက္လည္း တိုးတက္လာမယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ထင္တာပဲခင္ဗ်။”

လင္းပိုင္ေတြ အဓိက ေသဆံုးရတာကေတာ့ ငါးဖမ္းပိုက္ေတြမွာ ၿငိမိတာ၊ ေနာက္ ဘက္ထရီ ေလွ်ာ့႐ိုက္ ဖမ္းဆီးမႈေတြေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ေသဆံုးရတာေတြ ရွိေနတာလို႔လည္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုပါတယ္။ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေတြက ျမန္မာ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံတို႔မွာ ေတြ႔ရၿပီး မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ့္ အေရးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးၾကဖို႔ ေဟာင္ေကာင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းက တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္ရွင္။

မသိဂႌထုိက္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/irrawaddy-dolphin/3185661.html

လွည္းတန္းေစ်းအျပင္ဘက္ လမ္းေဘးေစ်းတစ္ေနရာကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: RFA
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွည္းတန္းလမ္းနဲ႔ ထန္းတပင္လမ္းေထာင့္နားက လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းေတြက ေစ်းေရာင္းခြင့္မရွိဘူးလို႔ မေန႕ညေနက တားျမစ္တဲ့အခါမွာ၊ ေစ်းဗန္းေတြပါေမွာက္သြန္ပစ္တဲ့အတြက္ ဆင္းရဲသားေစ်းသည္တခ်ိဳ႕ အရင္းအႏွီးေတြ ထိခိုက္နစ္နာ သြားရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အ့ဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မ်က္ျမင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မႏၱေလးအခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ တည္ေထာင္သူ ျပည္သူ႔ ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္ ကိုေဇာ္ေဇာ္က စည္ပင္ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ေစ်းေရာင္းတဲ့ေနရာခအတြက္ ေငြမေပးနိုင္တဲ့ေစ်းသည္ေတြကို ဖမ္းေလ့ရွိတယ္လို႔ RFA ကိုေျပာပါတယ္။

"စည္ပင္သာယာက ေစ်းသည္ေတြကို မေရာင္းရဘူးေပါ့ေနာ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေပါ့ေနာ္ ၊ ေစ်းသည္ေတြရဲ႕ ေျပာင္းဖူးဗန္းေတြတို႔၊ ေျမပဲတို႔ ေနာက္ေတာ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေပါ့ေလ ဆြဲၿပီးေတာ့ လႊင့္တယ္ျပဳ တယ္ေပါ့ေလ၊ ငိုယိုၿပီး ေတာင္းပန္တာေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔မွာမရွိလို႔ ေစ်းေရာင္းစားတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ေျခေထာက္ကို ဖက္ၿပီးေတာင္းပန္တာေတာင္မွ ေစာင္းေျမာင္းၿပီးေတာင္မွ ေျပာသြားတယ္ေပါ့ သူတို႔က၊ လွည္းတန္းလမ္းမေရာ လွည္းတန္းေစ်းရွိတဲ့ေနရာက်ေတာ့ လမ္းေဘးကက်ဥ္းက်ဥ္းေလးရယ္၊ ဒါေပမဲ့ စည္ပင္သာယာကို ဆိုင္ေတြကေန ပိုက္ဆံေပးထားတဲ့အတြက္ အေစာႀကီးထြက္ခြင့္တယ္ခင္ဗ်၊ ဒီလိုပဲ ထန္းတပင္လမ္းထဲက ေစ်းသည္ေတြ က်ေတာ့ ေငြေၾကးအသျပာမရတဲ့အတြက္ ဖမ္းတယ္ဆီးတယ္ေပါ့"

အဲ့ဒီလွည္းတန္းတဝိုက္ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြဟာ စည္ပင္ဝန္ထမ္းေတြကို ေနရာအတြက္ ေန႔စဥ္ေငြေပးၿပီး ေစ်းေရာင္း လုပ္ကိုင္စားေနရသလို၊ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း ေငြမေပးနိုင္တဲ့ ေစ်းသည္ေတြဆိုရင္ မ်က္ႏွာသာမေပးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုေဇာ္ေဇာ္ဟာ အဲ့ဒီလွည္းတန္းလမ္းေဘးမွာ ညဘက္ငါးကင္ေရာင္းၿပီး အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://burview.rfaweb.org

ဆည္ေရကန္ ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ေျမတူးစက္ႀကီးေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ကန္႔ကြက္ေနၾကတဲ့ ဆားခါးရြာသားမ်ား (ပံု - ေဒါက္တာစိုးႏိုင္)
မႏၱေလးတိုင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ ဆားခါးရြာ အပါအ၀င္ ရြာ ၃ ရြာေလာက္က ေသာက္သံုးေရအတြက္ မွီခိုေနရတဲ့ ျမနႏၵာဆည္အနီးမွာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ရွင္းလင္းၿပီး စီမံကိန္းအတြက္ ေျမတူးစက္ႀကီးေတြနဲ႔ တူးေဖာ္ေနတဲ့အတြက္ ဆားခါးရြာက ေဒသခံ ၅၀၀ ေလာက္က ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ၃၀၀ ေလာက္က ေျမတူးစက္ေတြကုိ တားဆီးခဲ့ပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရတင္မက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈေတြပါ ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားတဲ့ Green for All အဖဲြ႔ကလည္း ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျမင္းၿခံခရို္္င္အတြင္းက ဆားခါးရြာ၊ ရေသ့ႏွမ္းရြာ၊ ေဂြးပင္ရိုး စတဲ့ ေက်းရြာေတြက ေထာင္နဲ႔ခ်ီရွိတဲ့ ေဒသခံေတြ ေသာက္သံုးေရအတြက္ အမွီအခုိျပဳေနရတဲ့ ဆည္ ပ်က္စီးမွာကိုစိုးရိမ္ၿပီး ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားတဲ့ Green for All အဖဲြ႔ရဲ႕ တာ၀န္ခံေဒါက္တာ စိုးႏုိင္ က ေျပာပါတယ္။

“၁၉၅၀ ေက်ာ္က တည္ခဲ့တဲ့ ဆားခါးရြာရဲ႕ ရြာထိပ္က ေသာက္ေရကန္ေတြကို ေရတဆင့္ျဖည့္ေပးေနတဲ့ ဆည္ ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီဆည္ကို ေရက်တဲ့ ေရလမ္းေၾကာင္းေတြကို မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေန ေျပာတာပဲ။ အဲဒါကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းနဲ႔ ေျမယာေဖာ္ထုတ္ေရးဆုိၿပီးေတာ့ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ အဲဒါကို သိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ရြာသူရြာသားေတြက မေက်နပ္လို႔ ဆႏၵျပၾကတာပါ။ ဧကရာခ်ီၿပီးေတာ့ ဆည္ထဲ ေရက်ေကာင္းတဲ့ လမ္းေတြကို ပိတ္ၿပီးေတာ့ ေရလမ္းေၾကာင္းေတြကို ပိတ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ ေျမကြက္ေဖာ္ၿပီးေတာ့ ယူမယ့္သေဘာရွိပါတယ္။ ဆည္ ကို အဲ့လိုမ်ိဳး ေရလမ္းေၾကာင္းေတြ ပိတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဆည္ထဲကို ေရက်ေတြ ရပ္သြားၿပီးေတာ့ ရြာထိပ္မွာရွိတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကန္ေတြ၊ ရြာသံုးေရကန္ေတြ၊ ရြာက အဲဒီကန္ေတြက မိုးေရကိုပဲ အားကိုးရတာဗ်။ အဲဒီရြာမွာ ေပ ၈၀၀၊ ၁၀၀၀ ေလာက္ တူးမွ ေရထြက္တာ။ အဲေတာ့ လူတုိင္း မတူးႏုိင္ၾကဘူး။ ဆည္ခမ္းသြားလို႔ရွိရင္ ရြာထိပ္က ေသာက္သံုးေရကန္ေတြကို ေပးတဲ့ ကန္ေတြကိုလည္း ျဖည့္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲေတာ့ သူတို႔အတြက္ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ဆႏၵျပၾကတာပါခင္ဗ်။ ဒီေန႔ ဆႏၵျပၾကတဲ့ လူအုပ္ထဲမွာ ပါတဲ့ အင္အားက ၅၀၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ ရြာမွာ ေျမထိုးေျမေကာ္စက္ေတြနားမွာ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဆႏၵျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ကေနၿပီးေတာ့ ေျမေကာ္စက္ေတြ၊ ေျမထုိးစက္ေတြနဲ႔ ထုိးမွာစိုးလို႔ ဆုိၿပီးေတာ့ အဲဒီနားမွာ ေစာင့္ၾကပ္ေနတဲ့ အင္အားက ၃၀၀ ေလာက္ ခ်န္ခဲ့ပါတယ္ သူတို႔။”

ေဒသခံအင္အား ၈၀၀ ခန္႔ေလာက္က စီမံကိန္းဆက္မလုပ္ဖို႔ ေျမတူးစက္ေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနေပမဲ့ အာဏာပုိင္ေတြကေတာ့ ဆက္လုပ္မယ့္ အေျခအေနရွိတယ္လုိ႔လည္း သူက ဆက္ေျပာျပပါတယ္။

“ဒီဟာကို စီမံကိန္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ရန္ပံုေငြခ်ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူတုိ႔က သုံးဖို႔အတြက္၊ လုပ္ဖို႔အတြက္ အမိန္႔ရၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ သူတုိ႔ကေတာ့ ဆက္လုပ္ရမွာလို႔ ေျပာပါတယ္။”

အခုလို စီမံကိန္းလုပ္မယ့္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမွာကို စုိးရိမ္ရၿပီး အခုေလာေလာဆယ္မွာပဲ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီး ႐ွိေနတဲ့ သစ္ပင္ေတြ ပ်က္စီးရတဲ့အတြက္ မၾကာခင္မွာပဲ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကို အဲဒီေဒသကလူေတြ ခံစားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဒါက္တာ စိုးႏုိင္ က ဆုိပါတယ္။

“ဒီဆည္သာ တကယ္လို႔ မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္၊ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီးေတာ့ ေရမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ရြာပတ္လည္မွာေပါက္ေနတဲ့ ထန္းေတာေတြေရာ၊ မန္းက်ည္းပင္ေတြေရာ၊ သစ္ႀကီး၀ါးႀကီးေတြ ေပါက္ေနတာေတြအားလံုး မိုးေရမေသာက္ရတာနဲ႔ပဲ ဆံုး႐ံႈးသြားႏုိင္ပါတယ္။ အခုပဲ ေျမထုိးထားတဲ့ ဧက ၁၄၀၊ ၅၀၊ ၂၀၀ ေလာက္မွာ သစ္ပင္ေတြ အျမစ္ကပါ အကုန္လံုး တူးသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အခုလံုး ေဖာ္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အဲဒီနားမွာ သလင္းေခါင္ႀကီးျဖစ္ေနၿပီဗ်။ မိုးရြာလို႔ရွိရင္ ေသခ်ာတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ သစ္ပင္ေတြက မိုးေရေတြကို အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး ေျမဆီလႊာကို အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး ဆည္တဲကိုခ်တဲ့ေရဟာ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေနတာပဲ။ အခုေတာ့ အဲဒီသစ္ပင္ေတြကို အကုန္လံုး ေဂၚနဲ႔ထုိးပစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ သစ္ပင္တပင္ျဖစ္ဖုိ႔ရာက ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီေစာင့္ရတာ။ အဲဒီသစ္ပင္ေတြ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ပိုၿပီးေတာ့ ပူလာႏုိင္တယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ေျခာက္ေသြ႔လာႏုိင္တယ္။”

ေဒသခံေတြကေတာ့ ေသာက္သံုးေရ ခက္ခဲတဲ့ ေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆည္ေရကန္ပ်က္စီးမွာ စိုးရိမ္မႈရွိေနၿပီး ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။

မေအးေအးမာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပမယ့္ အေမရိကန္ - အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံကုိ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ Rancho Mirage မွာရွိတဲ့ Sunnylands မွာ သမၼတ Barack Obama က ၂ ရက္ၾကာ တာ၀န္ယူ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲကုိ တျခား အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူ မၾကာခင္ ရာထူးက အနားယူေတာ့မယ့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္လည္း တက္ေရာက္ဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။

အာဆီယံအဖြဲ႔ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တာနဲ႔အညီ အာဆီယံအသင္းႀကီးနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိက္ရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး သမၼတ Barack Obama က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ကေန ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ၂ ရက္ၾကာ ထိပ္သီးညီလာခံ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထိပ္သီးညီလာခံအတြင္း စီးပြားေရး၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ထူေထာင္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဥတုရာသီ ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ လူေမွာင္ခုိကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားေနတဲ့ ကိစၥအပါအ၀င္ ေဒသႏၱရ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ အရာရွိေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံႏုိင္ငံေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သမုိင္း၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရလုိက္တဲ့ NLD ပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သလုိ မၾကာခင္ သီတင္းပတ္ အနဲငယ္အတြင္းမွာ သမၼတအသစ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ လက္ေထာက္ အမ်ဳိးသားအႀကံေပး Ben Rhodes က အဂၤါေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အခုက်င္းပတဲ့ ထိပ္သီးညီလာခံဟာ သမၼတ အုိဘားမားအစုိးရရဲ႕ အာရွခ်ိန္ခြင့္လွ်ာညႇိေရး အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ ေပၚလစီကုိ မီးေမာင္းထုိးျပတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ညီလာခံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ အာဆီယံအသုိက္အ၀န္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အရင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလုိပဲ အနာဂတ္မွာလည္း ဆက္လက္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Daniel Russel က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔၊ မေန႔က ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ေနရာမွာ မဟာမိတ္ေတြ၊ လံုၿခံဳေရးမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေတြ ထားရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈအေပၚ အေျခခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အားေပးတဲ့ ေပၚလစီကိုလည္း က်င့္သံုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အေမရိကန္က ဂုဏ္ယူသလို ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေတြကလည္း ဒါကို လက္ခံအားေပးၿပီး ဆက္လုပ္ေဆာင္ေပးပါလို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ စစ္ေရးအရ အကူအညီေပးခဲ့တာေတြ ရွိသလို၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ တႏုိင္ငံခ်င္းစီ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔၊ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔၊ ႏုိင္ငံသားေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔နဲ႔ အရပ္သားေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျခအေနေအာက္ ေနထိုင္ၾကဖို႔လည္း အကူအညီေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

မတ္လကုန္မွာ ရာထူးက အနားယူေတာ့မယ့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္လည္း ဒီထိပ္သီးညီလာခံကုိ တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္ ဆုိတာကုိ အေမရိကန္အစုိးရက မၾကာခဏ ေထာက္ျပ ေျပာဆုိေနခဲ့တာပါ။

Sunnylands မွာ က်င္းပမယ့္ အေမရိကန္ - အာဆီယံ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္း၀ုိင္းၾကားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတဦးအျဖစ္နဲ႔ ေနာက္ဆုံး တက္ေရာက္မယ့္ အခမ္းအနားျဖစ္ေပမဲ့ သူထားရစ္ခဲ့မယ့္ အေမြအႏွစ္ဟာ ဒီမွာတင္ အဆုံးသတ္သြားတာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အႀကီးတန္း သံတမန္ေဟာင္း Priscilla Clapp က ေျပာပါတယ္။

“သမၼတဦးသိန္းစိန္ ထားရစ္ခဲ့မယ့္ အေမြအႏွစ္ဟာ အာဆီယံ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲနဲ႔ အဆုံးသတ္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အၾကာႀကီး ဆက္တည္ရွိေနမွာပါ။ သူထားရစ္ခဲ့မယ့္ အေမြအႏွစ္ဟာ အေျခခံ အားျဖင့္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီ အႏုိင္ရလုိက္တဲ့ကိစၥလုိ႔ ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။ ဒီကိစၥျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ သူက ဦးေဆာင္ လုပ္ေပးခဲ့တာပါ။ သူသာ သမၼတအျဖစ္ ၅ ႏွစ္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ခဲ့ရင္ ဒီေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရႏုိင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သူက်င္းေပးခဲ့တယ္၊ စစ္တပ္တပုိင္းလုိ႔ ေခၚလုိ႔ရေပမယ့္ အရပ္သားအမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ အရပ္သားအစုိးရလက္ထဲကုိ သူ႔အေနနဲ႔ အာဏာလြဲေျပာင္း ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြပါ။”

တဘက္မွာလည္း တခ်ိန္က အာဆီယံအသင္းႀကီးကုိယ္၌က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပယ္ထားခဲ့တဲ့ အေျခအေနကေန အလွည့္က် ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရေအာင္ သူ႔လက္ထက္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ႀကိဳးစားႏုိင္ခဲ့တယ္ဆုိတယ္ဆုိတာကုိလည္း Priscilla Clapp က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိပါတယ္။

“အာဆီယံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သူထားရစ္ခဲ့မယ့္ အေမြအႏွစ္ကေတာ့ နံပတ္ ၁ အေနနဲ႔ - ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ့ အေနအထားေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အေစာပုိင္း စစ္အစုိးရ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ စစ္အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္ေရးကုိ အာဆီယံဘက္က လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ ဆုိင္းငံ့ခဲ့ရပါတယ္။ နံပတ္ ၂ ကေတာ့ - ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တင္းျပည့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ျဖစ္လာတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစုိးရစံနစ္ေၾကာင့္ အေတာ္မ်ားမ်ားက သိပ္မလုိလားခဲ့ပါဘူး။ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြဟာ စီးပြားေရးအရ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြျဖစ္လာေနတဲ့ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံထဲမွာ အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္လာမွာပါ။”

ဒီထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔အတူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္နဲ႔ တျခား ထိပ္တန္း အစုိးရအရာရွိေတြ တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရဘက္ကေတာ့ သမၼတ အုိဘားမားနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး John Kerry၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး Penny Pritzker၊ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနက အထူးကုိယ္စားလွယ္ Michael Froman တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကမယ္လုိ႔ အေမရိကန္အစုိးရ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ကိုုေဇာ္၀င္းလႈိင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

အလက္ပို အေနာက္ပိုင္းကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းကို သူပုန္ေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ ႏွစ္ပိုင္းကြဲေန
ဆီးရီးယားနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း အလက္ပိုၿမိဳ႕ ဆီကို ေသာက္သုံးေရ ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရၿပီး လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး အေျခအေနေတြ တမဟုတ္ခ်င္း ဆိုးဝါးလာ ေနတယ္လို႔ ICRC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။

လတ္တေလာ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အနည္းဆုံး လူ၅ေသာင္းေလာက္ အလက္ပိုၿမိဳ႕ကေန ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရတယ္လို႔ ICRC အဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ ICRC ဌာနခ်ဳပ္ ကေန ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ အလက္ပိုၿမိဳ႕ေန လူထုအေနနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီေတြရဲ့ ေရေပးေဝရာေနရာေတြက ေရေတြကိုပဲ အခုအခါ အားကိုးေနရတယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အလက္ပိုၿမိဳ႕ထဲမွာ ေရ အျဖတ္ခံထားရတာ သီတင္းႏွစ္ပတ္ ၾကာ ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဓါတ္ဆီဆိုင္ေတြ အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသလို လၽွပ္စစ္မီးနဲ႔ ေလာင္စာဆီေတြ ရွားပါး ျပတ္လပ္ေနၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ WFP ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာစီမံကိန္းအဖြဲ႕ အသုံးျပဳေနက် လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ တူရကီေတာင္ပိုင္းကေန ဆီးရီးယားနိုင္ငံ အလက္ပို အေရွ႕ပိုင္းကို သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဟာလည္း ဆီးရီးယား အစိုးရက ထိုးစစ္ဆင္မွုႀကီး လုပ္ခဲ့အၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္က စလို႔ ပိတ္ဆို႔ခံထားရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔မ်ား အလက္ပိုၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းက သူပုန္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေနရာေတြကို ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္ေတြက ပိတ္ဆို႔ ဝိုင္းထားလိုက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လူ၃သိန္းေလာက္ စားနပ္ ရိကၡာ အေထာက္အပံ့ေတြ မရပဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ အလက္ပို ျပည္နယ္ တခုလုံးမွာ ရွိတဲ့ ေဆးကုသေရး ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းေတြလည္း ၿပိဳပ်က္လုနီးပါး အေျခအေန ေရာက္ေနၿပီလို႔ Medecins sans frontiers နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ကလည္း သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

သူတို႔ ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ေဆး႐ုံအနည္းဆုံး ၃ခုဟာလည္း ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွုကို ခံခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တိုက္ပြဲေတြ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မွုေတြ အႀကီးအက်ယ္ မျဖစ္ခင္ကတည္းက အလက္ပိုၿမိဳ႕ရဲ့ အေျခအေနက ဆိုးဝါးေနရာမွာ အခုၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး ျပႆနာေၾကာင့္ ကပ္ေဘးဆိုက္ေတာ့မယ့္ အႏၲရာယ္မ်ိဳး ေရာက္ေနၿပီလို႔ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ကေန ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ Imogen Folkes က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား၊ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးလက္နက္နဲ႔ ဆိုက္ဘာစြမ္းပကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေတြက သတိေပးလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တရက္အၾကာမွာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရနဲ႔ သူ႔ကို ႏိုင္ငံျခားက အေထာက္အပံ့ ေပးေနသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး  ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈတြ ခ်မွတ္မယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ႏ်ဴကလီးယား ေဖာက္ခြဲစမ္းသပ္ခဲ့တဲ့အျပင္ တနဂၤေႏြေန႔က တာေ၀းပစ္ ဒံုးလက္နက္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ေနာက္ ဗုဒဟူးေန႔က အထက္လႊတ္ေတာ္ကေန ေထာက္ခံမဲ ၉၆ မဲ ကန္႔ကြက္မဲမရွိ အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ၀င္အမတ္ Bob Corker က ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီရွိတဲ့ အေမရိကန္ေပၚလစီဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပိုမိုတင္းၾကပ္တဲ့ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ခ်မွတ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ကုန္သြယ္ရာမွာ ဓာတ္သတၱဳေတြနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရအတြက္ ေငြမာကို ရရွိေစမယ့္ အျခားလုပ္ငန္းေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး၊ ၿပံဳးယမ္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

 ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရီယြန္ေဂးလ္ (ဝဲ) ကြပ္မ်က္ခံရတယ္လို႔ ယြန္ဟပ္ သတင္းဌာနက ေျပာ။
ေျမာက္ကိုရီးယား နိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရီယြန္ေဂလ္း Ri Yong-gil ကို အဂတိ လိုက္စားမွု စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ကြပ္မ်က္ လိုက္တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ သတင္းဌာန ယြန္ဟပ္က ေဖာ္ၿပ ခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရီယြန္ေဂလ္းဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ရယူမွုေတြ၊ အက်င့္ပ်က္မွု စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ အခုလ အေစာပိုင္းက ကြပ္မ်က္ ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အမည္မေဖာ္တဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ကို ကိုးကားၿပီး ယြန္ဟပ္ သတင္းဌာနက ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခား အတည္ျပဳနိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။

ေျမာက္ကိုရီးယားက တာေဝးပစ္ ဒုံးက်ည္ တစ္စင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ၿပီး ရက္ပိုင္း အၾကာမွာ အခုလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရီ ကြပ္မ်က္ ခံရတဲ့ သတင္း ထြက္ေပၚ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရီဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ ကင္ဂ်ဳံအန္း အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္တပ္ရဲ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္ဂ်ဳံအန္း လက္ထက္မွာ ကြပ္မ်က္ ခံခဲ့ရတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား အရာရွိေပါင္း အေယာက္ ၇၀ ေလာက္ ရွိသြားၿပီလို႔ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က ခန္႔မွန္း ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို ကြပ္မ်က္ခံရသူေတြ ထဲမွာ ကင္ဂ်ဳံအန္းရဲ့ ဦးေလး ေတာ္စပ္သူလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ သူက ကင္ဂ်ဳံအန္းရဲ့ အဓိက အႀကံေပး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သစၥာေဖာက္မွုနဲ႔ အသတ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒီ Bernie Sanders နဲ႔ ဘီလီယံနာသူေဌးႀကီး Donald Trump တုိ႔ ၂ ဦးဟာ New Hampshire ျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္က ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈေတြမွာ အဂၤါေန႔က အသီးသီး အႏုိင္ရလုိက္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့့ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဟာ မေန႔က ခ်က္ျခင္းဆုိသလုိပဲ မၾကာခင္ သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈေတြ က်င္းပမယ့္ South Carolina နဲ႔ Nevada ျပည္နယ္တုိ႔မွာ အာ႐ုံစုိက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

New Hampshire ျပည္မွာ အဂၤါေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈေတြအတြင္း ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဘက္မွာ Vermont ျပည္နယ္က အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Sanders က ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း Hillary Clinton ကုိ မဲအေရအတြက္ ၆၀% - ၃၈% နဲ႔ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရလုိက္တာပါ။

ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီဘက္မွာေတာ့ Donald Trump က သူနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံး ၿပိဳင္ဘက္ သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း Ohio ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး John Kasich ထက္ မဲအေရအတြက္ ၂ ဆေက်ာ္ မ်ားၿပီး ၃၅% နဲ႔ အႏုိင္ရလုိက္သြားပါတယ္။ တျခား သမၼတ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထက္လည္း Trump က မဲအျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရလုိက္တာပါ။

New Hampshire ျပည္နယ္က သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈေတြမွာ အဆင့္ (၇) မွာသာ ရွိခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီ အႀကီးအကဲေဟာင္း Carly Fiorina နဲ႔ အဆင့္ (၆) သာ ရရွိခဲ့တဲ့ New Jersey ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Chris Christie တုိ႔ ၂ ဦး သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈကေန ေနႏႈတ္ထြက္ သြားၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထက္ အရင္ေစာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသမီး သမၼတတဦး ရႏုိင္တယ္လို႔ နယူးေယာက္မဂၢဇင္းက ေရးပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္အရ သမၼတျဖစ္ဖို႔ အလားအလာရွိေနတယ္လို႔လည္း ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာကို ကိုးကားၿပီး သတင္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူဟာ သမၼတျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ေရပန္းအစားဆုံး ျဖစ္ေနပါတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဦးေက်ာ္ေထြးကလည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈက ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနတယ္လို႔ ဂါဒီယန္းကို ကိုးကားၿပီး သတင္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။

မတ္ ၁၇ ရက္မွသာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ စစ္တပ္က ေရြးခ်ယ္တဲ့ သမၼတ အမည္စာရင္း ေၾကညာဖုိ႔ အစည္းအေ၀း စမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေရြးခ်ယ္မခံရရင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္ႏုိင္မယ့္ အလားအလားရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတ ေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ဟာ သမၼတ အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရဖို႔အတြက္ ပါတီတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ ဆန္ဒါနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနပါတယ္။

ိDVB
http://burmese.dvb.no/archives/134803

အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက အေဝးကေန လုံျခဳံေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေပးေနတယ္လို႔ဆို
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ့ လုံျခဳံေရးကို အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနၿပီလို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ့ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးတစ္ေယာက္ ဘီဘီစီ ကို အတည္ျပဳ ေျပာပါတယ္။

ရဲမွူးႀကီး သန္းဝင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အထူးတပ္ဖြဲ႕က တာဝန္ယူထားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ေတြ လႊဲေျပာင္းယူ ၿပီးရင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို သူရာထူးနဲ႔ ဆီေလ်ာ္တဲ့ လုံျခဳံေရး အဆင့္ေတြ တိုးေပးသြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ့ လုံျခဳံေရးကို ေနအိမ္မွာ သူ႔ အစီအစဥ္နဲ႔ သူ ယူထားတာ ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ အေဝးက ေစာင့္ၾကည့္ လုံျခဳံေရး ယူေပးတယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို လုပ္ႀကံမယ္လို႔ အြန္လိုင္းေပၚ မွာ လူငယ္တစ္ေယာက္ကၿခိမ္း ေျခာက္ခဲ့ၿပီးတဲေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို လုံျခဳံေရးကို စတင္ေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို အထိအရွ မခံနိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္လို႔ ခံယူထားတဲ့ အတြက္ လုံျခဳံေရး ေစာင့္ေရွာက္မွု ေပးတာလို႔ အဲဒီ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီ အနိုင္ရၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းဖို႔ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို အခုလို ၿခိမ္းေျခာက္မွုေတြရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု လုံျခဳံေရး တာဝန္ယူ ေပးေနတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲဝင္ေတြဟာ အမ်ားျမင္ေနက် ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝတ္စုံနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ သီးျခား အေရာင္ရင့္ ဝတ္စုံေတြနဲ႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ျပည္တြင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းပိုုင္းကစၿပီး သိသိသာသာ က်ဆင္း လာ တာမိုု႔ ျပည္တြင္း ဘဏ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေငြလဲေကာင္တာေတြ အခုုရက္ပိုုင္း ေဒၚလာ ဝယ္ယူမႈ ပိတ္ထားၾကပါ တယ္။ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္း ဆက္တိုုက္က်ဆင္းေနတာကိုု ဗဟိုုဘဏ္အေနနဲ႔ ဝင္ထိန္းေပးဖိုု႔လိုုသလိုု ေဒၚလာေစ်း အတက္အက် ျမန္လြန္းတာကိုု သတိထားဖိုု႔လိုုတယ္လိုု႔ ဘဏ္ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေထာက္ျပ ၾကပါတယ္။ သတင္းအျပည့္အစံုု ကိုုေတာ့ ဗြီအိုုေအ သတင္းေထာက္ မျမင့္ျမင့္ခိုုင္က တင္ျပေပးမွာပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔က ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ တရားဝင္ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာ အေမ ရိကန္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ၁၂၆၁ က်ပ္ရွိခဲ့ရာက ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ ေန႔မွာ ၁၂၃၀ အထိ ဆက္တိုုက္ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း ဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနတာမို႔ ျပည္တြင္း ပုုဂၢလိက ဘဏ္ေတြရဲ႕ တရားဝင္ေငြလဲ ေကာင္တာေတြမွာ ေဒၚလာဝယ္ယူမႈ ပိတ္ပင္ထား တာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ လဲလွယ္လိုုသူေတြအေနနဲ႔ ျပင္ပေစ်းကြက္မွာပဲ အလဲအလွယ္ လုုပ္ေနၾကရတာပါ။

အခုုလိုု အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း အတက္အက် ျမန္လြန္းတာကိုု ဗဟိုုဘဏ္အေနနဲ႔ ဝင္ထိန္း ေပးဖိုု႔ လိုုၿပီး ေစ်းကြက္ကိုုေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ဖိုု႔ မျဖစ္ႏိုုင္ဘူးလိုု႔ ကေမၻာဇဘဏ္ရဲ႕ အႀကီးတန္း အႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

“ေဒၚလာေစ်းက တအားက်တာ၊ တအားတက္တာ သိပ္မေကာင္းဘူး။ အတက္ေတာင္မွ ေျဖးေျဖး ညင္ညင္သာသာနဲ႔ တက္တာေကာင္းတယ္။ ညင္ညင္သာသာနဲ႕ဆင္းတာေကာင္းတယ္။ ဒီဟာမ်ိဳးတက္တာ၊ က်တာကို အတက္မၾကမ္းဖို႔၊ အက်မၾကမ္းဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေလးတခုပဲ။ အဲဒါကိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က ညင္ညင္သာသာ ထိန္းေက်ာင္းေပးရင္ေကာင္းတယ္။”

ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ ေငြလဲေကာင္တာေတြ ေဒၚလာဝယ္ယူမႈ ပိတ္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ ေတာ့ သူက အခုုလိုုဆက္ေျပာပါတယ္။

“ပိတ္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္႕အေနနဲ႔ေတာ့ ပိတ္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အမွန္သူက ခဏ ယာယီ suspend လုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေရာင္းတဲ့လူက သိပ္မ်ားေတာ့ ေငြေလးေတြ ျပတ္သြားတာ ရွိတယ္ေပါ့ေလ။ အဲဒါ ျပတ္သြားတာရွိရင္ ျပန္ျဖည့္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ခဏေလးေစာင့္ပါ၊ ေငြျပန္ယူေနတာေလးေတြ ဒါမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ေလ။ ေငြျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖည့္တင္းရတာေပါ့။ ျဖည့္တင္းရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီၾကား ကာလေလးေတြ ရွိတာေပါ့ေနာ္။”

အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုုး က်ဆင္းမႈနဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈက ျပည္တြင္းေဒၚလာေစ်း ရုုတ္တရက္ က်ဆင္းမႈရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ ႏိုုင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္ မႈနဲ႔လည္း သက္ဆိုုင္တယ္လိုု႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)က ေျပာပါတယ္။

“ တကယ္တမ္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ နဂို မွန္းတာကေတာ့ ဘာမွ က်စရာအေၾကာင္းမရွိဘူးေပါ့ေလေနာ္ နဂိုယူဆတဲ့ဟာကေတာ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ကေတာ့ က်တဲ့ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ျမန္တာေတြ႔ရတယ္။ တခုကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုယ္တိုင္က အားနည္းတဲ့သေဘာေပါ့ေလ အဲဒီတခ်က္ေတြ႔ရတယ္။ ျပည္တြင္းက အမ်ားဆံုးေျပာလို႔ရတာ ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈေပါ့ေလ။ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အားလံုးကေတာ္ေတာ္ေလး စိုးရိမ္ပူပန္လာတာေတြရွိၾကတယ္။ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မွာ စိုးေတာ့ အဲဒါကို ေဒၚလာကိုင္ၾကတယ္။ ကိုင္တာမ်ားတယ္ေပါ့ေလ။ အခု အဲဒါ မကိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ တခ်က္ၾကားရတယ္။ တကယ့္တကယ္ ကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာႏိုင္တာဆိုလို႔ အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးတာ တခုကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာေပါက္ ေျပာႏိုင္တယ္။ တျခားဟာေတြကေတာ့ မွန္းဆရတာ ေတာ္ေတာ္ေဘးခက္တယ္ေပါ့ေနာ္။က်တဲ့ဟာကေတာ္ေတာ္ေလးျမန္ေနတယ္။”

ေဒၚလာေစ်းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ သြင္းကုုန္ေတြေစ်းက်မယ္လိုု႔ ေယဘုုယ် အေနနဲ႔ ေျပာႏိုုင္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ေတာ့ ကုုန္ေစ်းႏႈန္းရုုတ္တရက္ က်ဆင္းဖိုု႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုုင္ဘူးလို႔ သူက သံုုး သပ္ပါတယ္။

“မွန္းတာကေတာ့ဗ်ာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာကေတာ့ သြင္းကုန္ေတြ ေစ်းက်ရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ဘယ္သူမွေတာ့ ေစ်းခ်မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ အဲေတာ့ နည္းနည္းေလး ၾကာတဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ ပစၥည္းေတြ ေစ်းခ် မလားေတာ့ မေျပာတက္ဘူး။ ရုတ္တရက္ႀကီးက မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သိတဲ့အတိုင္းပဲ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ေစ်းတက္တာျမန္တာ၊ ေစ်းခ်တာေတာ့ နည္းနည္းခဲယာဥ္းတယ္။

ဗဟိုုဘဏ္ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း တစ္ေဒၚ လာကိုု ၁၂၄၈ က်ပ္ ကေန ဒီကေန႔ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၁၂၃၀က်ပ္ကိုု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ ထားၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အေျပာင္းအလဲျမန္လြန္းတာေၾကာင့္ ဗဟိုုဘဏ္ အေန နဲ႔လည္း ျပင္ပေစ်းကြက္ေပၚမူတည္ၿပီး ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏွဳန္းကိုု သတ္မွတ္ေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမင့္ျမင့္ခိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ ့နယ္ အတြင္းမွာ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ တစင္းပ်က္က်ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္မွာ လိုက္ပါလာသူ ၅ ဦးမွာ ၄ဦးက ပဲြခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး တဦးကေတာ့ ေဆးရံုအေရာက္မွာ ကြယ္လြန္ ခဲ့ပါတယ္။ ပ်က္က်သြားတဲ့ေလယာဥ္က ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ကြင္းက တက္ၿပီး မၾကာခင္မွာ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းတာေၾကာင့္ ပ်က္က် ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီြအုိေအ ျမန္မာပိုင္းရဲ႕ သတင္းေထာက္ ကိုမိုးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။


ဒီကေန႔ ပ်က္က်ခဲ့တဲ့ ေလယာဥ္ဟာ တပ္မေတာ္(ေလ)က Beech 1900 D အမ်ိဳးအစား အလတ္စား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး မနက္ ၉နာရီ ၄၂မိနစ္အခ်ိန္က ပ်က္က်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေလယာဥ္ဟာ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္က ပ်ံတက္ၿပီး မၾကာခင္ ပ်က္က်ခဲ့ရာမွာ ေလယာဥ္ေပၚလုိက္ပါသူ ၅ ဦးလံုး ေသဆံုးခဲ့တယ္လုိ႔ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကို ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ဧလာရဲစခန္းက ရဲအရာရိွ တဦးက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရြျပည္သာအုပ္စု ၊ ၾကံခင္းရြာေတာင္ဘက္ တဖာလံုေလာက္။ ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ကြင္း ေျမာက္ဘက္ ၂ ဖာလံု အဲေလာက္ေပါ့။ အားလံုးက ၅ ဦးပါ၀င္တယ္။ ၅ ဦးမွာ ၄ ဦးက တခါထဲေသတယ္။ တေယာက္က ေဆးရံုေရာက္မွေသတယ္။ ၅ ေယာက္ ေသတယ္ ဟုတ္ကဲ့။ တပ္မေတာ္ပိုင္ေလယာဥ္ တပ္မေတာ္သားေတြ။”


ေသဆံုးသြားသူေတြကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဗိုလ္ႀကီး ေအာင္ပိုင္စုိး၊ ဗိုလ္ႀကီး ထင္ေက်ာ္စိုး၊ ဒုတပ္ၾကပ္ေက်ာ္ေဌးနဲ႔ ဒုတပ္ၾကပ္ လွ၀င္းထြန္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဒုတပ္ၾကပ္လွ၀င္းထြန္းကေတာ့ ေဆးရံုေရာက္ၿပီးခ်ိန္မွ ကြယ္လြန္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပံုမွန္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းစဥ္ စက္ခ်ိဳ႔ယြင္းတာေၾကာင့္ ပ်က္က်တာလုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ပ်က္က်တဲ့အေျခအေနကို အေသးစိတ္ကို တာ၀န္ရိွသူေတြက စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။


၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းကလည္း တပ္မေတာ္(ေလ)က MIG 29 အေမာင္းသင္ေလယာဥ္တစီးဟာ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ျမိဳ႔သစ္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာ ပ်က္က်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပ်က္က်မႈဟာ ဟိုက္ဒေရာလစ္ပိုင္း ေပါက္ကဲြတာေၾကာင့္ လို႔သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္မႈး ၂ဦးဟာ ေလထီးနဲ႔ခုန္ဆင္းနိဳင္တာေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ ္အတြင္းကေတာ့ တရုတ္နိဳင္ငံလုပ္ အေမာင္းသင္ F 7 ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္ဟာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကိုဆင္းသက္စဥ္မွာ ပ်က္က် ခဲ့တာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ေမာင္းသူတဦး ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။

ကိုမိုးေဇာ္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁ဝ၁ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အႀကိဳ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ဦးစီးၿပီး ဒဂုံတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပခဲ့စဥ္။ Photo: Aung Thain Kha/RFA
လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁၀၁ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အႀကိဳအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္က ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက ဒီေန႔ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္တာကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

တကၠသိုလ္ပရိ၀ုဏ္ထဲမွာ က်င္းပခြင့္မေပးတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအျပင္မွာပဲ က်င္းပခဲ့တယ္လုိ႔ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုမင္းသူေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ပြဲကို က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္တိုင္းက်င္းပတယ္၊ အဲဒီ့အတြက္ေက်ာင္းမွာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို က်ေနာ္တို႔ေျပာတယ္၊ သူကခြင့္မျပဳဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ က်င္းပမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကြင္းျပင္ႀကီးႏွစ္ခုလံုးကို တကၠသိုလ္အပိုင္ ဖယ္ရီကားႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္၊ ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ပြဲကို မပ်က္ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္တဲ့သေဘာေပါ့ေနာ္၊ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေျမကြက္လပ္တစ္ခုကို သြားေတြ႕ၿပီး ပြဲကို က်ေနာ္တို႔အစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္တယ္ေပါ့ေနာ္၊ ေက်ာင္းေရွ႕မွာ လံုၿခံဳေရးေတြရာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြေရာ ဆရာေတြေရာ အမ်ားႀကီးပဲ၊ အားလံုးက က်ေနာ္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဗီဒီယို ဓါတ္ပံုေတြရိုက္ေနတယ္"

လာမယ့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ဟာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္နဲ႔ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တုိ႔မွာ ဒီေန႔ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာ တားျမစ္ခံရတာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာေတာ့ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ က်င္းပခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး သံခ်ပ္ေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသလို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွတ္တရ ကဗ်ာေတြ ရြတ္ဆုိခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ရက္ေန႔မွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ရံုးခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီး အန္အယ္လ္ဒီပါတီရံုးေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတြကို က်င္းပၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ စက္ယႏၱရားေတြကို ေတြ႕ရစဥ္။ Photo: Kyaw Myo Min/RFA
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ လာမယ့္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေျမစာစြန္႔ပစ္တဲ့ကားေတြကို ျဖတ္သန္းခြင့္မေပးဘဲ ေဒသခံေတြက လမ္းပိတ္ထားဖို႔အတြက္ လံုးခင္းၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ လူထုအစည္းအေ၀းကေန ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေျမစာပုံေတြ မၾကာခဏၿပိဳက်ေနတာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ လာေရာက္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတဲ့အထိ လမ္းေတြကို ပိတ္ဆို႔သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ လံုးခင္းၿမိဳ႕ခံ ဦးေနာေလာက ေျပာပါတယ္။

လံုးခင္းၿမိဳ႕က လူထုအစည္းအေ၀းမွာ ဖားကန္႔နဲ႔ ဆုိင္းေတာင္ေက်းရြာက ေဒသခံ ၃၀၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

စြန္႔ပစ္ေျမစာသယ္တဲ့ကားေတြကို ေက်းရြာလမ္းေတြမွာ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳဖု႔ိ ေက်းရြာအသီးသီးကို မနက္ျဖန္ကစၿပီး လိုက္လံႏိႈးေဆာ္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တဲ့ ကုမၸဏီေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ဧက ၂ေသာင္းေက်ာ္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးတယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသန္းေအာင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

အရွင္ဂမၻီရ(ခ)ဦးညီညီလြင္ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္စဥ္။ Photo: Hset Paing Toe/RFA
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ တရားမ၀င္နယ္ျခား ျဖတ္ေက်ာ္မႈနဲ႔ တရားရင္ဆုိင္ေနရ တဲ့ အရင္က ဦးဂမၻီရ (ေခၚ) ဦးညီညီလြင္ရဲ့ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈကို ဒီေန႔ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးက ပယ္ခ်လိုက္ ပါတယ္။

တရားသူႀကီးက သက္ေသေတြကို မစစ္ေဆးရေသးဘဲ အာမခံမေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး ပယ္ခ်လိုက္တာလို႔ ဦးညီညီလြင္ရဲ့ အမႈကိုလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

"တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ ပထမအပတ္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ အာမခံကိုေလွ်ာက္ထားတယ္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဦးဂမၻီရရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနက ဦးေခါင္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္ခြဲထားရတယ္၊ အခုထက္ထိ မ်က္ခံုးႏွစ္ဘက္ၾကားေန ရာမွာ အသက္ရွဴၾကပ္တဲ့ ေဝဒနာကို ငွက္ဖ်ားပိုးဒဏ္ေၾကာင့္ ဆက္ခံေနရတဲ့အတြက္ သူ႔ကိုေဆးေျခာက္လ တိုက္ရမယ္၊ မရရင္ အ့ဲေနရာကို ခြဲရလိမ့္ဦးမယ္၊ ျပင္ပမွာ အထူးကုဆရာဝန္နဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးကုဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔က အာမခံေပးပါလို႔ေလွ်ာက္တယ္၊ တရားရံုးက ဒီေန႔ အမိန္႔ခ်တဲ့အခါက်ေတာ့ သက္ေသကို လည္း စမစစ္ရေသးဘူး၊ ေထာင္ထဲမွာလည္းပဲ ေထာင္ေဆးရံုကို ဆက္တက္ရမယ့္ အေနအထားလည္း မရွိဘူး၊ ေဆးကိုလည္း ဆက္ေသာက္ခြင့္ရေနတဲ့အတြက္ လတ္တေလာအေျခအေနမွာ အာမခံေပးရန္ မသင့္ေသးတဲ့အတြက္ အာမခံေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ပလပ္ေၾကာင္းအမိန္႔ခ်မွတ္တာပါ"

ဦးညီညီလြင္ဟာ က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့အတြက္ ေနာက္ရံုးခ်ိန္းေတြမွာ အာမခံရရွိဖို႔ ဆက္လက္ေလ်ွာက္ထားသြား မယ္လို႔ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ရံုးခ်ိန္းမွာ တရားလိုျပသက္ေသျဖစ္တဲ့ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးမွဴး ဦးေသာင္းဒန္ကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရံုးခ်ိန္းကို ၿဗိတိသွ်သံရံုးက အရာရွိတစ္ဦး တက္ေရာက္ေလ့လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဦးညီညီလြင္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈမွာ အရွင္ဂမၻီရ အျဖစ္ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ လူဝတ္လဲကာ ၾသစေၾတးလ်သူနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ထိုင္းနုိင္ငံမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလက ျပည္ပကေန မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ တရားမ၀င္ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese