02/16/16

၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ကာလတြင္း ကုလားထိုင္တစ္လံုးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရရွိထားသူအဖို႔ တစ္သက္တာ မပူမပင္ရေသာ ဓနဥစၥာ ရရွိသြားႏိုင္ေလသည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း ကုလားထိုင္ကို လြန္စြာမက္ေမာ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကည့္...ေဒၚစုအစိုးရအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ဖုိ႔ စည္း၀ါး႐ိုက္႐ုံ ရွိေသးသည္။ ကုလားထိုင္လိုခ်င္သူမ်ားက ရြပိုးထိုးလ်က္ ေရွ႕ထြက္လာ ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ကုလားထိုင္ဆိုသည္မွာ ေနရာႀကီးႀကီးကို ဆိုလိုသည္။ ေနရာႀကီးႀကီးမွာ ထိုင္ရေသာ ကုလားထိုင္ကို အားလံုး လိုလို သိပ္မက္ၾကသည္။ ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ထိုင္မိပါက စည္းစိမ္ယစ္မူးၿပီး မထခ်င္ေတာ့ေပ။ စင္စစ္ မိမိ ထိုင္ခြင့္ရေသာ ကုလားထိုင္ကို အခ်ိန္က်လွ်င္ ေနာက္လူကို ဖယ္ေပးရန္ အသိတရားရွိသူ၊ သတိတရားရွိသူ အလြန္နည္းပါးလွသည္။ မရွိသေလာက္ရွားသည္။ ကုလားထိုင္မက္သည့္ေရာဂါသည္ ယေန႔ကာလတြင္ ေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႕ေနရသည္။ ယင္းကုလားထိုင္မက္သည့္ ေရာဂါသည္ မည္မွ်ထိ ဒုကၡေပးပါသနည္း။ အႏၲရာယ္မ်ားပါသနည္း။ ျပည္သူလူထုကို ေခ်ာက္က်ေအာင္ မည္မွ်ထိၿဖိဳပ်က္ ဖ်က္ဆီးၾကပါသနည္း။

ေဒၚစုသည္ ကုလားထိုင္မက္သည့္ ေရာဂါကို က်က်နန ေလ့လာထားသူပင္။ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢမွာကအစ ျပည္ပေနရာေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ ေဒၚစုသည္ ကုလားထိုင္မက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေန ကိုလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက အေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ကာ ေလ့လာသိရွိထားသူျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၃ ႏွစ္ပတ္လည္(၂၇-၅-၂၀၁၃)ေန႔မွာ ေဒၚစုသည္ မေျပာမျဖစ္စကားကို NLD ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ကုလားထိုင္မက္သူတို႔ အေၾကာင္း ေျပာသြားေသးသည္။

ကုလားထိုင္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အခါမွ တည္ၿမဲသည့္ ကိစၥမဟုတ္။ ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ပါက ကုလားထိုင္ ေပၚတြင္ ၾကာၾကာထိုင္လွ်င္ အင္မတန္မွ ေညာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ၾကာၾကာထိုင္လွ်င္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ တတ္သည္ဟု ေဒၚစုက ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း လိမ္လိမ္မာမာ သတိေပးလိုက္ၿပီး ကုလားထိုင္တြင္ ၾကာၾကာ ထိုင္သူသည္ ကိုယ္က်န္းမာေရး သာမက စိတ္က်န္းမာေရးလည္း ခ်ဳိ႕တဲ့တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားထိုင္ ေပၚတြင္ ၾကာၾကာထိုင္လုိေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ယခုကတည္းက ဖယ္ရွားၾကရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ သတိေပးထားခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ၀န္ႀကီးဌာနမွာသာမက ညႊန္ခ်ဳပ္႐ုံးတို႔မွာလည္း ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြထုတ္ေပးရသည့္ ဌာနတိုင္းတြင္ အဂတိကိစၥ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူရွိသည္။ သမၼတႀကီး ေျပာသလို ၃ သိန္း ေလာက္ဆိုသည္မွာ ညႊန္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ဌာနမ်ားမွာ တစ္ႀကိမ္လာဘ္စား႐ုံျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။ ပို၍ ရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာရလွ်င္ ကုလားထိုင္ရွိထားသူသည္ ေငြ ၃ သိန္းလာဘ္စားတိုင္း ျပည္သူ႕ ဘ႑ာေငြထဲက ေငြ ၃သိန္းသည္ သူခိုးသူ၀ွက္ လက္ထဲေရာက္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားရသည္ပင္။ ကုလားထိုင္ရွိ သူတိုင္းလိုလို မစားသူ အလြန္နည္းသည္။ စားသူသိပ္မ်ားသည္။ တခ်ဳိ႕ဌာနတြင္ ကုလားထိုင္ရွိသူ ဤအံဆြဲကို ဖြင့္ထား႐ုံသာရွိသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အေပးအကမ္းျပဳရ သူတို႔သည္ ယင္းအံဆြဲထဲသို႔ ကုလားထိုင္ လူႀကီးအလိုရွိသည့္ေငြကို ထည့္သြားရသည္။ ႐ုံးဆင္းေသာအခါ ကုလားထိုင္ပိုင္ရွင္၏ လက္ဆြဲအိတ္ႀကီးထဲတြင္ ဤေငြတို႔ ေဖာင္းေဖာင္းကားကား ပါသြားေလ့ရွိသည္။

႐ုံးတိုင္းလိုလိုမွာ ယေန႔ကာလ လိုင္းေၾကးရွိသည္။ လိုင္းေၾကးကို ကုလားထိုင္ႀကီး၊ ကုလားထိုင္လတ္၊ ကုလား ထိုင္ေသးကအစ ႐ုံးေပါက္၀မွာ ေခြးေျချဖင့္ထိုင္ေသာ ႐ုံးအကူကိုပင္ ေပးရသည္။ လိုင္းေၾကး မေပးလွ်င္ မိမိကိစၥ မၿပီးႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိစၥၿပီးႏိုင္ေအာင္ လုိင္းေၾကးကို မျဖစ္မေနေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕႐ုံးတို႔တြင္ ကုလားထိုင္ ထိုင္ေနသူတို႔ႏွင့္ မိမိကိစၥေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စာေပးစာယူလုပ္ရာတြင္ ၾကားပြဲစားႏွင့္ စခန္းသြားရသည္လည္းရွိသည္။ ၾကားပြဲစားက ကုလားထိုင္လူႀကီးအတြက္ မည္မွ်ေပးရမည္။ သူ႕အတြက္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခ သဒၶါသေလာက္ေပးပါဟု ဆိုသည္။ မိမိကိစၥေအာင္ျမင္ေရး၊ ၿပီးေျမာက္ ေရးတို႔အတြက္ ၾကားပြဲစားေတာင္း သမွ်ကို ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴေပးရေလသည္။ သို႔မွလည္း အလုပ္ျဖစ္ေတာ့သည္။ မေပးသမွ်ေတာ့ မိမိကိစၥကို ထစ္သြားေပးလိမ့္မည္။ ကုလားထိုင္သမား လာဘ္မရ၊ သို႔မဟုတ္ ကုလားထိုင္ အရွင္သခင္ကို လာဘ္လာဘ မဆက္သပါလွ်င္ မိမိႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈသည္လံုး၀ အက်ဳိးမဲ့မႈျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ ရမည္သာပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုလားထိုင္သမားကို ပြဲေတာ္ဆက္ရသည္မွာ တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ သိန္းရာခ်ီ၍ပင္ ေပးရေလသည္။ တင္ဒါကိစၥ၊ ခြဲတမ္းကိစၥ လုပ္ငန္းခ်ေပးဖုိ႔ အဖြဲ႕၀င္ကုလားထိုင္ လူႀကီးတို႔ကို ပဏၰာဆက္သခတို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းသဖြယ္ တြင္က်ယ္ေန၏။

ေဆာက္လုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ကိစၥတို႔တြင္ ၾကားပြဲစားတစ္ဦးႏွင့္မၿပီးဘဲ ၂ ဦး ၃ ဦးထိ အဆင့္ဆင့္ ေပးကမ္းရမႈတုိ႔ရွိ၏။ ကုလားထိုင္လူႀကီး အဂတိလိုက္စားမႈအတြက္ အဂတိလိုင္းေၾကး၊ ဆက္ေၾကးေပးရသည္မွာလည္း သာမန္အရည္အခ်င္းႏွင့္မရ အလြန္စိတ္ရွည္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ပြဲစားက တစ္ဆင့္ ကုလားထိုင္ရေနသူထံသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ကုလားထိုင္ရတို႔၏ တူ၊ တူမေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားထိ လာဘ္လာဘ ဆက္သၾကရေလသည္။

၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ကာလတြင္း ကုလားထိုင္တစ္လံုးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရရွိထားသူအဖို႔ တစ္သက္တာ မပူမပင္ရေသာ ဓနဥစၥာရရွိသြားႏိုင္ေလသည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း ကုလားထိုင္ကို လြန္စြာမက္ေမာၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကည့္...ေဒၚစုအစိုးရအဖဲြ႕ဖဲြ႕ဖုိ႔ စည္း၀ါး႐ိုက္႐ုံရွိေသးသည္။ ကုလားထိုင္ လိုခ်င္သူမ်ားက ရြပိုးထိုးလ်က္ ေရွ႕ထြက္လာၾကေလသည္။ ““၀န္ႀကီးဖြဲ႕စည္းေရး၌ ၀န္ႀကီးေနရာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အလြန္မ်ားျပား လ်က္ရွိၿပီး စိတ္ပ်က္စရာ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္””ဟု NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦး၀င္းထိန္က ဖြင့္ဟထား၏။

တိုင္းျပည္အက်ဳိး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကို ႐ိုးသားစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ မိမိ၏အစြမ္းအစ အႀကံၪာဏ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ တို႔ကို ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး မိမိအတြက္ ကုလားထိုင္ရဖို႔၊ ၀န္ႀကီးေနရာလို ကုလားထိုင္ႀကီးႀကီးရဖို႔ သြားရည္ မသိမ္းႏိုင္၊ ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ငမ္းငမ္းတက္ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ အမွန္တကယ္ ရြံရွာစက္ ဆုပ္ဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။

ယင္းတို႔ကို ကုလားထိုင္တစ္လံုးစာ ေပးဖို႔မွာ စင္စစ္အလြန္စိတ္မခ်စရာပင္။ အေစာင့္ကို မည္သူတုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္မည္နည္းဟူေသာ CIA ေထာက္လွမ္းေရး စကားပံုလို ကုလားထိုင္သမားတို႔ မစားေအာင္ မ၀ါးေအာင္ မဆံုးႏိုင္ေသာ အေစာင့္အၾကပ္တို႔ ထားရေတာ့မလို။ စိတ္မခ်စရာပင္။

ေရွ႕တြင္ေဒၚစုသည္ ကုလားထိုင္ေပၚ ထိုင္ခ်င္သူတို႔ႏွင့္ မလြဲမေသြ ဆံုေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖဲြ႕ ကအစ ေအာက္ဆံုး႐ုံးဌာန ကေလးေတြထိ ကုလားထိုင္ေပၚမွာထိုင္လ်က္ အဂတိလိုက္ စားသြားမည့္ သူတို႔က ေဒၚစုကို ယခုကတည္းက စိန္ေခၚေနၾကေလၿပီ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန - https://www.facebook.com/myanmarherald


dassk-kawmu-620.jpg
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ လူထုေဟာေျပာပြဲမွာ ေတြ႔ရစဥ္
Photo: RFA

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ထံ ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။

မနက္ျဖန္ကစၿပီး မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စီမံခ်က္ေရး ဆဲြေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္းထိုက္က ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔က မီးေဘး သတိမူေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ပညာေပးေရးေတြလုပ္ဖို႔ ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္ေတြမွာ အရင္လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ခင္ဗ်၊ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္တဲ့အတြက္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းျဖစ္ေနေတာ့လုပ္မွာပါ"

ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအႏံ႔ွမွာ ေပါ့ဆမီးေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔အတြက္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ မီးသတ္ဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာမွာ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳလာရင္ အေရးေပၚအသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ ေရရွိမယ့္ေနရာေတြကို ကြင္းဆင္းေလ့လာဖို႔၊ လူေနထူထပ္တဲ႔ ရပ္ကြက္၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ ရံုး စတဲ႔ေနရာေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းတာ စနစ္တက် ရွိမရွိ လွ်ပ္စစ္ဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးဖို႔၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕ေပၚက ေလာင္စာဆီသိုေလွာင္တဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ ဓါတ္ဆီဆုိင္ေတြ ကို စစ္ေဆးဖို႔ ၊ ေနအိမ္ေတြနဲ႔ ၿခံ၀င္းေတြမွာ မီးေလာင္လြယ္ မီးကူးလြယ္တဲ့ပစၥည္းေတြ သိုေလွာင္ တာေတြကို သတိေပးဖို႔ နဲ႔ ရပ္ကြက္ လူေနအိမ္ ၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ ရံုးေတြမွာ မီးသတ္ေဆးဘူးေတြ ေဆာင္ထားဖ႔ိုအတြက္ ပညာေပးလႈံ႕ေဆာ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၇ ခုရွိၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၅၅ ရြာရွိပါတယ္။

ဒီအတြင္း အမ်ိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က National Health Governing Care Group ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး က်န္းမာေရးမူဝါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

WHO၊ ကမၻာ႔ဘဏ္၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အၿငိမ္းစားဆရာဝန္ႀကီးေတြ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းေတြက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ NLD က်န္းမာေရးကြန္ရက္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းက ေျပာပါတယ္။

"National Health Governing Care Group ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ Health Policy ဆြဲတာပါ၊ က်ေနာ္တို႔က အႏိုင္ရပါတီနဲ႔ အဲဒီ့ Policy ကိုဆြဲတာေလ၊ အဲ့ဒါ ေထာင့္စံုပါေအာင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ Civil Society အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ WHO တို႔၊ World Bank ေနာက္ UN အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ အားလံုးကိုဖိတ္ၿပီးေတာ့ အားလံုးရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔လုပ္ၾကတာပါ "

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဆင့္ျမွင့္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အကူအညီေတြကို ရယူသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/kawmu-fire-prevention-02152016095926.html

dassk-parliament-role-620.jpg ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ရွင္းလင္းတင္ျပတဲ့ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္
Photo: Win Ko Ko Latt/RFA

လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအတြက္ အသုံးခ်ဖုိ႔စင္ျမင့္ မဟုတ္သလို၊ ရာထူးေနရာရဖို႔ ေလွကားထစ္ လည္းမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူ႔အက်ဳိးကိုသာ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ေနရာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီကေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ တက္ေရာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေျပာလုိက္ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ရွင္းလင္းတင္ျပတဲ့ အခမ္းအနားကို ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္၀င္းထဲမွာ စတင္က်င္းပရာဖြင့္ပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

"က်မတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုးဟာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုတာ ေမ့လို႔မျဖစ္ပါဘူး၊ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ေနတာပါ၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲ့ဒါဟာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ႏွလံုးသြင္းထားဖို႔ လိုပါတယ္၊ က်မတို႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာဟာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ့္ အတြက္ အသံုးခ်ဖို႔ စင္ျမင့္လည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ရာထူး ေနရာရဖို႔အတြက္ ခုတံုးေလွကားထစ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ သေဘာထားမတူညီတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကားမွာ နပန္းလံုးဖို႔ ႀကိဳးဝိုင္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီေနရာဟာ က်မတို႔အားလံုး ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာဟာ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကို အဓိကၾကည့္ရမယ္"

ဒါ့အျပင္ လူမ်ဳိးစဲြ၊ ၀ါဒစဲြ၊ ပါတီစဲြ၊ ပုဂၢိဳလ္စဲြ မထားဖို႔ဆုိတဲ့ အရင္လႊတ္ေတာ္ေဟာင္းက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာေကာင္း ကို ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔လည္း တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ရွင္းလင္းတင္ျပတဲ့ အခမ္းအနားဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢဖံ႔ြၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UNDP နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သင္တန္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းမွာ UNDP၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ နယူးဇီလန္၊ အေရွ႕တီေမာ၊ အဂၤလန္၊ ဖိလစ္ပုိင္ စတဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြက ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌေဟာင္းေတြ၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းေတြ အျပင္ ျပည္တြင္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြလည္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

အဲ့ဒီသင္တန္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၆၅ ဦး တက္ေရာက္ၿပီး လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ၅ရက္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းက်င္းပတဲ့ရက္ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို မက်င္းပဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြကုိသာ မနက္ပုိင္းက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-parliament-role-02152016095423.html

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
``လႊတ္ေတာ္ဆိုတာဟာကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ့္အတြက္အသံုးခ်ဖို႔စင္ျမင့္လည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ရာထူးေနရာရဖို႔အတြက္ခုတံုးေလွခါးထစ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး၊သေဘာထားမတူညီတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျကားမွာ နပန္းလံုးဖို႔ျကိဳးဝုိင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး။သည္ေနရာဟာကြၽန္မတို႔ အားလံုးဝိုင္းဝန္းၿပီးႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။´´ လို႔ လႊတ္ေတာ္ ဝန္းသဘင္ေဆာင္မွာျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အတြက္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား႐ွင္းျပျခင္းအစီအစဥ္ဖြင့္ပြဲရဲ႕အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပါကစၥတန္၊ဘူတန္၊ေတာင္ကိုရီးယားစတဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက လႊတ္ေတာ္ အေတြ႔ႀကံဳ႐ွိတဲ့ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ဦးေဆာင္႐ွင္းျပေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး သည္သင္တန္းက ျ့ပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ေတြအားလံုးတက္ေရာက္ခြင့္႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့သည္အစီအစဥ္ကငါးရက္ၾကာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕တာဝန္ဝတၱရား၊ထိန္းသိမ္းအပ္တဲ့ က်င့္ဝတ္သိကၡာေတြ၊လိုက္နာရမယ့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရမယ့္စိန္ေခၚမႈေတြကို ႐ွင္းျပေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

ေဖသက္ထက္ခင္
Kumudra

အလုပ္သမား ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လုပ္ခလစာ သက္သာေသာ အလုပ္သမားမ်ား တုိးျမွင့္ေခၚယူလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၁ က ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည့္ ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
-
ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား လုိအပ္ခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံျခားသား ပညာသင္ အလုပ္သမားမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။
၂၀၁၁ တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ လုပ္သားျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚကာ လုပ္ခလစာမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခင္က တစ္ရက္လုပ္အားခ ယန္း ၇၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ အထိ ရရွိပါက ကံေကာင္းသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယန္း ၁၅၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ပညာသင္ လုပ္သားမ်ားမွာ ယခင္လုပ္ခလစာျဖင့္ ဖန္႔အပ္ႏုိင္သျဖင့္ ဆာတုိဂုိကန္ကုမၸဏီက ေခၚယူခန္႔ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
-
အျခားတစ္ဖက္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွေဒသတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ တုိးျမင့္လာသျဖင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ပညာသင္အလုပ္သမား
သစ္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့က်လာသည္။ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္မွ ၂၀၁၅ ဇြန္အထိ ၁၈ လၾကာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ အလုပ္သမားအေရအတြက္မွာ ၁၀ ဆ တုိးျမင့္လာေသာ္လည္း ေစ်းသက္သာသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကုိ ေခၚယူလုိေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈမ်ား ပုိမုိႀကဳံေတြ႕လာရသည္။
-
၂၀၁၅ စက္တင္ဘာတြင္ ဖူကူရွီေဒသမွ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေလးခုသည္ ျမန္မာပညာသင္ အလုပ္သမားမ်ား ေခၚယူရန္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ ပူးတြဲ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴး ေျဖသူ ၄၀ ခန္႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံ ရွိသူ ၁၄ ဦး ထုိအင္တာဗ်ဴးတြင္ အလုပ္ရရွိခဲ့သည္။
-
၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာပညာသင္ အလုပ္သမား ၁၂၀ သာ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ဇြန္တြင္ ၁၃၇၈ ဦးအထိ တုိးျမင့္လာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပညာသင္အလုပ္သမားမ်ား ေခၚယူေပးေနသည့္ တုိက်ဳိအေျခစုိက္ SBS International Human Resources Training Center ၏ အဆုိအရ ၂၀၁၅ တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ၆၀ ခန္႔က ျမန္မာပညာသင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

The Ladies News Journal

ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္နီးပါး မီးေဘးသင့္ ခဲ့သည့္ နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕အတြက္ Town Plan ေရးဆြဲကာ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ သြားရန္ စီစဥ္ ထား ေၾကာင္း နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕ မီးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဦးစီး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
-
”အခုက ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရးအတြက္ပဲ လိုေတာ့တာပါ။ ဒီ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နံပါတ္တစ္ ရာသီဥတု မုိးဒဏ္၊ ေလ ဒဏ္ကို မခံရေအာင္ အမိုးအ ကာေအာက္ေရာက္ရမယ္၊ နံပါတ္ ႏွစ္ အသက္ရွင္ဖို႔ အတြက္ ထမင္း စားရေအာင္၊ နံပါတ္သံုး က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမယ္ ဒါ ဆိုရင္ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေနတဲ႔ ကာလ မွာ အထိုက္ အေလ်ာက္ ျပည့္စံု သြားၿပီေပါ့။ ေနစရာရွိၿပီ၊ စားစရာ ရွိၿပီ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွိၿပီဆိုရင္ အဆင္ေျပသြားၿပီ။
-
အဲ ဒါၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ မီးၾကြင္းမီးက်န္ ေတြအကုန္ ရွင္းမယ္၊ ၿပီးရင္ အမိႈက္ သ႐ုိက္ေတြ အကုန္ရွင္းမယ္၊ ၿပီးၿပီ ဆိုတဲ႔အခါ က်ေတာ့မွ Town Plan ေရးဆြဲၿပီး ျပန္ေနရာခ် ထားေပးပါ မယ္” ဟု ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအ ဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။
လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ မီး ေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ကူညီေထာက္ ပံ႔ၾကသူမ်ားေၾကာင့္ အထိုက္ အ ေလ်ာက္ လံုေလာက္ျပည့္စံုေန ေၾကာင္းသိရၿပီး ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရး အတြက္သာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္သြားရေတာ့မည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။
-
”အခု ေလာေလာဆယ္ အတြက္ေတာ့ အဝတ္အထည္ေတြ ေရာ၊ စားစရာပါ လံုေလာက္ေနပါ ၿပီ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ေငြေၾကးလိုမယ္။ ၿမိဳ႕ျပန္ လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ေငြေၾကး လုိမယ္။ ၿမိဳ႕ရဲ႕သံုးပံုႏွစ္ပံု ေလာက္က်သြားတာ ဆိုေတာ့ အ သစ္ ျပန္တည္ေဆာက္ မွပဲ ျဖစ္ေတာ့ မွာေလ။ Town Plan ေရးဆြဲတဲ႔အ ခါမွာ ပညာရွင္ေတြ ေခၚၿပီး ဆြဲခုိင္း မွာပါ”ဟုလည္း ၄င္းက ဆုိသည္။
-
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ပေလာင္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ၊ နမ္႔ ဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္ အခ်ိန္ မွ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီအခ်ိန္ အထိေလာင္ကြၽမ္းခဲ႔သည့္ မီးေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၂၈ဝ၊ အိမ္ေထာင္စု ၂၉၂ စု၊ လူဦးေရ ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ မီးေဘး သင့္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္သည္။
နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကလည္း မီးတစ္ႀကိမ္ ေလာင္ကြၽမ္း ခဲ႔ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။
ေစာေထြး
============
Popular News Journal

လံုးခင္းအုုပ္စု မဇြပ္ယန္ေက်းရြာအနီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ေျမစာသယ္ယာဥ္သြားရာ လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ထိတိုင္ သံုးရက္ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား လံုးခင္းေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ ဆိပ္မူေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ေျမစာသယ္ယာဥ္မ်ား အဓိက ျဖတ္သန္းသြားလာရာ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုထက္မနည္း လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနတာ သံုးရက္ ရွိပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတိို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ကုမၸဏီနဲ႔ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းေပးဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔က အဓိက လမ္းဆံုေနရာေတြမွာ ပိတ္ဆို႔ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခု မကဘူး။ ရပ္နားထားရတယ္” ဟု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဒု-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ လမ္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီေျမစာသယ္ယာဥ္မ်ား သြားလာေနျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ကို မၾကည့္ဘဲ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ား ပံုေနျခင္း၊ ယမ္းသိပ္သည္းဆ အမ်ားအျပားျဖင့္ ေက်ာက္မိုင္းခြဲမႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထိခုိက္နစ္နာမႈတို႔ ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔ အဓိက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာက ဒီကေန ေျမစာစြန္႔ပစ္ဖို႔ သြားေနတဲ့ ကားေတြဟာ ရြာေဟာင္းေျမစာပံုမွာ သြားစြန္႔ပစ္ၾကတယ္။ ရြာေဟာင္းေျမစာပံုဟာ ေျမစာ မစြန္႔ပစ္သင့္ေတာ့ဘူး။ တအားျမင့္ေနၿပီ။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီက ေျမစာေတြဟာ မိုးရာသီအခါ ေ၀ွခါေခ်ာင္းထဲကို ေလ်ာက်ၿပီး ေခ်ာင္းပိတ္ဆို႔တာေတြ ျဖစ္တယ္။ ေအာက္မွာ ရြာေတြ ရွိတယ္။ မႏွစ္ကလည္း အဲဒီ ေခ်ာင္းေျမစာေတြ ပိတ္သြားလို႔ ေခ်ာင္းေရေတြ ရြာထဲ၀င္လာၿပီး အိမ္ေျခ ၄၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးသြားတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ဆိုင္းေတာင္ရြာလည္း တစ္ခါမွ မျဖစ္ဖူးတဲ့ ေရနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္တယ္။ ဒီပံုအတိုင္းဆို အခုလာမယ့္ မိုးရာသီမွာ ပိုလို႔ ေရနစ္ျမဳပ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ။ သူတို႔ဘက္က ကြၽန္မတို႔ ေဒသခံေတြ ေက်နပ္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းလို႔ အဆင္ေျပသြားရင္ေတာ့ ရပ္နားသြားမွာပါ” ဟု ဆိပ္မူေက်းရြာတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသူ ေဒၚထြယ္နန္က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ စေပါ့ေက်းရြာ၌လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားမွာ ဖားကန္႔ေမွာ္ေဒသ အႏွံ႔အျပားတြင္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
Writer:
ေအာင္ဟိန္းမင္း
Eleven Media Group


ျပည္သူႏွင့္လႊတ္ေတာ္ၾကားေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ျပည္သူအားကိုးသည့္
ျပည္သ႔ူကိုယ္စားလွယ္မ်ားေပၚေပါက္လာရန္အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားသြားမည္ဟုအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၅) ရက္မွ (၁၉) ရက္ထိ ေနျပည္ေတာ္၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သဘင္ခန္းမ တြင္ျပဳလုပ္
သည့္ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ယင္းသို႕ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္သူေတြရဲ႕ကိုုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာကိုအဓိကၾကည့္ရပါမယ္။ကိုယ့္ရဲ႕ အစုအဖြဲ႔ မ်က္ႏွာကိုအဓိကၾကည့္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ပထမဦးဆံုးလႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ႔ပါတီစြဲ၊ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊
လူမ်ိဳးစြဲ၊ဘာသာအယူဝါဒေတြမရွိပဲနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္၊ျပည္သူအတြက္ဝိုင္းဝန္းထမ္းေဆာင္ၾကမယ္ဆိုတာကို ဆက္လက္ထန္းသိမ္းသြားရမယ္။ျပည္သူေတြကုိေလးစားတယ္ဆိုရင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္္ေယာက္ရဲ႕တာဝန္က ဘယ္ေလာက္ေလးနက္တယ္ဆိုတာ နားလည္ၾကမွာပါ” ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းအပ္သည့္အက်င့္ဝတ္တရားမ်ား၊လိုက္နာရမည့္ စည္း မ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား၊ရင္ဆိုင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းကိုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ ျပျခင္း အစီအစဥ္တြင္ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ တကယ့္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္ေျပာသည္။

“ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာျပည္သူေတြကိုယ္စားျပဳေတြပါ။
မိမိကုိမိမိကိုယ္စားျပဳရမွာမဟုတ္ပါဘူး။လႊတ္ေတာ္ဆိုတာကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းသည္ကိုယ့္အတြက္ အသံုးခ်ဖို႔စင္ျမင့္မဟုတ္ပါဘူး။ရာထူးေနရာအတြက္ခုတံုးေလွကားထစ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။သေဘာထား မတူညီတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားမွာနပန္းလံုးဖို႔ႀကိဳးဝိုင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ေတြကို အဓိကထမ္း
ေဆာင္ရမယ့္ေနရာပါ”ဟုယင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္၊ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အရည္အခ်င္းမ်ားကိုျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတုိ႕အတြက္ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္(UNDP) တို႔ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ကိုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းအစီအစဥ္အျဖစ္ (၅)ရက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္
အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္သီးျခား အစီစဥ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း
လႊတ္ေတာ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအစီအစဥ္တြင္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၀၉) ဦး၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၄၉)ဦး၊ပါကစၥတန္အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ၊အေရွ႕တီေမာလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ၊ၾသစေတးလ်မွလႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ေဟာင္ေကာင္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ၊ေဟာင္ေကာင္လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊မေလးရွားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ေတာင္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊
နယူးဇီလန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း၊ယူေကေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံျခားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း-MMK
The Ladies News Journal

သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဓာတ္ပံုေတြကို ျပဳျပင္ၿပီး ေဖ့ဘြတ္စ္မွာ တင္ခဲ့တဲ့ "ၾကက္ဖႀကီး" အေကာင့္ပိုင္ရွင္ဆုိသူ ကိုလွဖုန္းကို ရန္ကုန္တုိင္း မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ ဒီေန႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရုံးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုလွဖုန္းက သူ႔ကို ၾကက္ဖႀကီး ဆိုၿပီး စြပ္စဲြဖမ္းဆီးထားတာလို႔ ဒီေန႔ တရားရုံးထုတ္မွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ကိုလွဖုန္း ဆုိသူဟာ ၾကက္ဖႀကီးအေကာင့္ပိုင္ရွင္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကိုလွဖုန္းရဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ကိုလွဖုန္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္းေမာ္က တရားလုိလုပ္ၿပီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆-ဃ နဲ႔ အမႈဖြင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုလွဖုန္းဟာ သေဘၤာသားတဦး ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္တာဟာ တလေလာက္သာ ရွိေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုလွဖုန္းကို ၾကက္ဖႀကီး အေကာင့္ပိုင္ရွင္ဆိုၿပီး ဖမ္းဆီးထားေပမယ့္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ၾကက္ဖႀကီးအေကာင့္နဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ စာသားေတြ တက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA

သမၼတနဲ႔ကာခ်ဳပ္ပံုေတြ ေဖ့ဘြတ္စ္တင္တဲ့ "ၾကက္ဖႀကီး" အေကာင့္ပိုင္ရွင္ဆုိသူကို ရုံးထုတ္~~~~~~သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဓာတ္ပံုေတြကို ျပဳျပင္ၿပီး ေဖ့ဘြတ္စ္မွာ တင္ခဲ့တဲ့ "ၾကက္ဖႀကီး" အေကာင့္ပိုင္ရွင္ဆုိသူ ကိုလွဖုန္းကို ရန္ကုန္တုိင္း မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ ဒီေန႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရုံးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုလွဖုန္းက သူ႔ကို ၾကက္ဖႀကီး ဆိုၿပီး စြပ္စဲြဖမ္းဆီးထားတာလို႔ ဒီေန႔ တရားရုံးထုတ္မွာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ကိုလွဖုန္း ဆုိသူဟာ ၾကက္ဖႀကီးအေကာင့္ပိုင္ရွင္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကိုလွဖုန္းရဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ကိုလွဖုန္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္းေမာ္က တရားလုိလုပ္ၿပီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆-ဃ နဲ႔ အမႈဖြင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလွဖုန္းဟာ သေဘၤာသားတဦး ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္တာဟာ တလေလာက္သာ ရွိေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုလွဖုန္းကို ၾကက္ဖႀကီး အေကာင့္ပိုင္ရွင္ဆိုၿပီး ဖမ္းဆီးထားေပမယ့္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ၾကက္ဖႀကီးအေကာင့္နဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ စာသားေတြ တက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Posted by RFA Burmese TV Channel on Monday, February 15, 2016

ငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၿပိဳက် သြားသည့္ ေဝကြမ္း အေဆာက္အအံုအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    တိုင္ေပ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ထိုင္ဝမ္ေဒသ ေတာင္ပိုင္း တိုင္နန္ၿမိဳ႕တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ၁၁၆ ဦး ရွိၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသူ အေရအတြက္ ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္နန္ၿမိဳ႕သည္ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ၁၆ ထပ္ ရွိသည့္ ယူ-ပံု သ႑ာန္ ေဝကြမ္း အေဆာက္အအံုသည္ ငလ်င္ေၾကာင့္ လမ္းေပၚသို႕ ၿပိဳက်ခဲ့ကာ အေဆာက္အအံု အတြင္းမွ ဆြဲထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လူေပါင္း ၂၈၉ ေယာက္အနက္ ၁၁၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕ ေနလယ္ ၃ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ရုပ္အေလာင္းအား ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားမွ ဆြဲထုတ္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ တိုင္နန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေပ်ာက္ဆံုးသူ အေရအတြက္ ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

ဖားကန္႔ေဒသမွာ ေျမစာသယ္ကားေတြကို ေဒသခံေတြက လမ္းပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပေနစဥ္။ ဓါတ္ပံု- ေဇာ္မိုးထက္
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဒသခံေတြ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနတာ ဒီကေန႔႔ ၃ ရက္ ျပည့္လာခ်ိန္မွာ အာဏာပုိင္ေတြက ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ကတိေပးခဲ့တဲ့ေနာက္ ဆႏၵျပသူတခ်ဳိ႕က လမ္းပိတ္ဆုိ႔ တားဆီးမႈေတြကုိ ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းေတြမွာ မေတာ္တဆမႈေတြ မၾကာခန ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ မေက်နပ္ရာက ဆႏၵျပေနၾကသူ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အာဏာပုိင္ေတြထံက တိတိက်က် အာမခံခ်က္မရမခ်င္း ဆက္လက္ ဆႏၵျပ သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဖားကန္႔ေဒသက တင္းမာမႈ အေျခအေနကိုေတာ့ ဗီြအုိေအျမန္မာပိုင္းက ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ဖားကန္႔ေဒသဖက္မွာ ေျမသယ္ယာဥ္ေတြ ၿမိဳ႔ရြာအတြင္းျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ တာေၾကာင့္ ယာဥ္တုိက္မႈမၾကာခဏျဖစ္ၿပီး လူေတြေသဆံုး တာ၊ ေျမစာပံုေတြ ၿပိဳက်လုိ႔ လူေသဆံုးတာနဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းေတြ တိမ္ေကာၿပီး ေရႀကီးေရလ်ံျဖစ္တာနဲ႔ ဒိုင္းနမိုက္အသံုးျပဳၿပီး တူးေဖာ္တာေၾကာင့္ ေနအိမ္ေတြ ထိခုိက္ရ တာေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔အတြက္ စေနေန႔ကစတင္ၿပီး လမ္းေတြပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ၃ရက္ေျမာက္ေန႔မွာေတာ့ ဆႏၵုျပသူေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းဖို႔ဖိတ္ေခၚခဲ့သလို ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လုိ႔ ကတိျပဳခဲ့တဲ့ေနာက္ ဆႏၵျပတာေတြကို ရုတ္သိမ္းေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုင္းေတာင္ဖက္မွ ဆႏၵျပရာမွာပါ၀င္တဲ့ ဦးေနာ္လြန္က ေျပာပါတယ္။

“လာေဆြးေႏြးတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ အကုန္လံုးလာပါတယ္။ အဲဒီက်ေနာ္တို႔တားထားတဲ့ေနရာမွာပဲ လာေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ဒီေန႔ညေန ၃ နာရီကို ရုတ္သိမ္းေပးပါေပါ့။ မနက္ျဖန္ ၁၀ နာရီက်ရင္ ဆိုင္းေတာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွာ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ေပါ့။ ျပည္သူလူထုျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေစရမယ္ေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တာ၀န္ယူ ကတိခံသြားတာေပါ့။ ဒီေန႔ညေန ၃ နာရီ ေက်ာ္ရင္ကို ရုတ္သိမ္းဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္။”

ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဘက္က ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေနခ်ိန္မွာ ေျမသယ္ကားေတြ သြားလာတာမလုပ္ေစဖုိ႔ အာမခံေၾကာင္းနဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ မရရင္ ဆက္လက္ ဆႏၵျပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနာ္လြန္ကေျပာပါတယ္။

ဖားကန္႔ေဒသမွာ လမ္းပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပေနတာ အနည္းဆံုး ၄ ေနရာေလာက္ရိွၿပီး လံုးခင္းဖက္က၃ေနရာေတာ့ တိက်တဲ့အာမခံခ်က္မရတာေၾကာင့္ ဆႏၵျပတာကို ရုတ္သိမ္းမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူတဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔အပိုင္းက ခုနက မရက ၿမိဳ႕နယ္မွဴးတို႔ ၊ ရဲေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ေဆြးေႏြးၾကည့္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရပ္တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ကားရပ္ေပးမလားလို႔ေျပာေတာ့ ရပ္ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါဆိုရင္ သေဘာတူညီခ်က္စာ တေၾကာင္းေရးထားရေအာင္၊ ႏုတ္ကတိနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ စာနဲ႔ေရးထားရေအာင္ဆိုတာကို မျဖစ္ဘူးေပါ့။ သူတို႔ ရပ္ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ ရွိေနတဲ့ကားေတြ တခါထဲ ဆုတ္ေပးရမွာေလ။အခုသူတို႔က မဆုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ သဘိတ္စခန္း သိမ္းတာနဲ႔ သူတို႔က ကားျဖတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ မနက္ျဖန္မွပဲ မရက ၿမိဳ႕နယ္မွဴးေတြနဲ႔ ဒီ ရဲၿမိဳ႕နယ္မွဴးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးမွပဲ က်ေနာ္တို႔က သေဘာတူညီခ်က္ ရမွ ရပ္မွာ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ”

ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြက ဆုိင္းေတာင္ဖက္မွာမနက္ျဖန္မနက္ ၁၀ နာရီ မွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ၿပီး လံုးခင္းဖက္မွာေတာ့ ညေန၃နာရီမွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပတာကို မရုတ္သိမ္းရင္ မနက္ျဖန္မွာ အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းမယ္ လုိ႔လည္း သတင္းၾကားေနရေၾကာင္း ဆက္ေျပာပါတယ္။

“မနက္ျဖန္ေလာက္မွ မသိမ္းရင္ေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနတာ မသိမ္းရင္ေပါ့ေနာ္၊ ရဲအင္အားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို ၿဖိဳခြင္းမွာေပါ့ေနာ္ ။ အဲလိုေတာ့ ၾကားထားတယ္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့။”

လက္ရိွညိွႏိႈင္းေနတဲ့အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းဖို႔ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဴးကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမဲ့ ဖုနး္ေခၚဆုိလုိ႔ မရပါဘူး။

ဖားကန္႔ေဒသက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတာရီွလဆုိင္းကေတာ့ လက္ရိွ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကာလမွာ ႏွစ္ဖက္ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီလိုလမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့လူေတြလည္း သြားလာေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ အခက္အခဲ ရွိလာတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဒီအေပၚမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈေတြ ကိုယ္လုပ္တဲ့လူေတြကလည္း အဲဒီအေပၚမွာ နားလည္ဖို႔ လိုမယ္။ ေနာက္ဒီအစိုးရဘက္ကလည္း လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ေတြေပၚမွာ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္သြားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တာေပါ့။ အစိုးရဘက္ကေနၿပီးမွ စနစ္တက် ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေဖာ္ေဆာင္သြားေပးပါ့မယ္ဆိုတဲ့အတိုင္းအတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါအေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ကေတာ့ျမင္တယ္ေလ။”

ေလာေလာဆယ္ အစိုးရဖဲြ႔စီးၿပီးခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ေရးရာေကာ္မတီေတြ ဖဲြ႔စည္းၿပီးခ်ိန္မွာ လူထုေတာင္းဆုိတဲ့အေျခအေနေတြကို ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ထံမွာ တင္ျပသြားလုိ႔လည္း စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းကလည္း ေဒသခံျပည္သူေတြက လမ္းပိတ္ၿပီးဆႏၵျပတာေၾကာင့္ ေျမသယ္ကားေတြ ေမာင္းႏွင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးကုမဏီေတြဘက္က သတိထားေဆာင္ရြက္ လာတာရိွေပမဲ့ ေျမစာပံုစြန္ပစ္တာနဲ႔ ဒိုင္းနမိုက္ အသံုးျပဳတာေတြေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ရိွေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဖားကန္႔ေဒသအတြင္းမွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တာကို ယႏၱရားႀကီးေတြ အသံုးျပဳလာတဲ့ေနာက္ ေျမစာပံုၿပိဳက်တာနဲ႔ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ပ်က္ခဲ့သလုိ ဥရုေခ်ာင္းေရလ်ံတာလည္း ႏွစ္တုိင္းလိုိ ဆိုးဆိုး ၀ါး၀ါးျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

ကိုမိုးေဇာ္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


    ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာနိုင္ငံေနရာ ေဒသအႏွံ႔တြင္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေကာ့မွဴးၿမဳိ ့နယ္တြင္ မီးေဘး အႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခား လုိအပ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကုိၿမဳိ ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မီးသတ္ ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ စီမံခ်က္ အျမန္ဆုံး တင္ျပရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာအား ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန ့ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ေကာ့မွဴးၿမဳိ ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ ့ေပးပုိ ့အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ့မွဴးၿမဳိ ့နယ္ တစ္ခုလုံး အတုိင္းအတာအေနျဖင့္ မီးေဘး အႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီးသတ္ ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လူေန ထူထပ္သည့္ ရပ္ကြက္ ၊ ေစ်း ၊ ေက်ာင္း ၊ ေဆးရုံ ၊ ရုံးလူေနအိမ္ ေနရာတုိ႔တြင္ မီးသတ္ဘူးမ်ား ေဆာင္ထားရွိရန္ ပညာေပး လွဳံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားအရ ႀကဳိတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ထားရန္ အထူးလုိအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ့မွဴးၿမဳိ ့နယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ ေရြးခ်ယ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေကာ့မွဴးၿမဳိ ့နယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ အေရြးခ်ယ္ခံ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

ဆီးရီးယားေဆး႐ုံ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈ ၈ ဦးေသ
ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက ဒီကေန႔ ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈအတြင္း နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ားအသင္းရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေဆးရံုးပ်က္စီးၿပီး လူ ၈ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးသြားတယ္လို႔ MSF ကေျပာပါတယ္။

Idlib ေဒသမွာရွိတဲ့ Maaret al-Numan က ေဆးရံုကို ေရာ့ကတ္ဒံုးက်ည္ ၄ စင္း ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ၀န္ထမ္း ၈ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ MSF က ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေနတဲ့ေဆးရံုတရံုကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ခိုက္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလုပ္ရပ္အေပၚ အျပင္းထန္ဆံုးရႈံ႔ခ်ပါတယ္လို႔ MSF အႀကီးအကဲ Massimiliano Rebaudengo ကေျပာပါတယ္။

ေဆးရံုကို အခုလိုတိုက္ခိုက္တာေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြ အျပင္း အထန္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေနရာက လူ ၄ ေသာင္းေလာက္ဟာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေတ့ာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။ ခုတင္ ၃၀ ဆန္႔ ေဆးရံုးမွာ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း ၅၄ ဦးအထိရွိၿပီး ခြဲစိတ္ခန္း ၂ ခန္း ၊ ျပင္ပလူနာ ကုသေရးဌာနနဲ႔ အေရးေပၚအခန္း ၁ ခန္းရွိတယ္လို႔ MSF ကေျပာပါတယ္။

ဒီ တိုက္ခိုက္မႈဟာ ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္ ဆိုတာကို MSF က မေျပာေပမယ့္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရိးယားလူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔က ဒါဟာ ရုရွားရဲ႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈလို႔ ယံုၾကည္ရေၾကာင္းေျပာဆိုၿပီး ဒီတိုက္ခိုုက္မႈအတြင္း လူ ၉ ဦးေသဆံုးၿပီးဒါဇင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။

ဆီးရီးယားေျမာက္ပိုင္း Azaz ၿမိဳ႕က ကေလးေဆးရံုကိုလည္း ဒီကေန႔မွာ မစ္ဇိုင္း ဒံုးက်ည္ တစင္း ထိမွန္ခဲ့တာေၾကာင့္ လူ ၁၀ ဦး ထက္မနည္း ေသဆံုးသြားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

မာရတ္ အယ္လ္ ႏူမန္ ၿမိဳ႕က ေဆး႐ုံ ထိမွန္ခဲ့တဲ့ ပုံကို MSF အဖြဲ႕က ေဖာ္ျပခဲ့။
ဆီးရီးယား နိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွုေတြေၾကာင့္ ေဆး႐ုံ ႏွစ္႐ုံ ထိမွန္ခဲ့ၿပီး အေသအေပ်ာက္ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့တယ္လို႔ မ်က္ျမင္ သက္ေသေတြနဲ႔ ဆရာဝန္ေတြက ေျပာပါတယ္။

တူရကီနဲ႔ နယ္စပ္က အာဇက္ဇ္ ၿမိဳ႕မွာ ေဆး႐ုံ အေဆာက္အအုံထဲက လူေတြ အပါအဝင္ အနည္းဆုံး ၁၀ ဦး ေသဆုံးတယ္လို႔ သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့ မာရတ္ အယ္လ္ ႏူမန္ ၿမိဳ႕မွာလည္း ေဆး႐ုံ တိုက္ခိုက္ ခံရလို႔ ၇ ေယာက္ ေသဆုံးၿပီး ၈ ဦး ေပ်ာက္ဆုံး ေနတယ္လို႔ နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႕ MSF က ေျပာပါတယ္။

ဆီးရီးယားထဲမွာ အပစ္ရပ္ေရး စတင္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ ႐ုရွားနဲ႔ နိုင္ငံႀကီးေတြ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ရက္ပိုင္း အၾကာမွာပဲ အခုလို တိုက္ခိုက္မွုေတြ ေပၚေပါက္ ခဲ့တာပါ။

၅ ႏွစ္နီးပါး ၾကာလာတဲ့ ဆီးရီးယား စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ခုခ်ိန္အထိ လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ ေသဆုံး ခဲ့ရၿပီး၊ ၁၁ သန္းေက်ာ္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 ေကေဆာင္း စက္မွုဇုန္မွာ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား လုပ္သားေတြ အလုပ္လုပ္ခဲ့။
ေကေဆာင္း စက္မွုဇုန္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယား လုပ္သားေတြရဲ့ လစာေငြ ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ကို ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရက လက္နက္ ထုတ္လုပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ သုံးခဲ့ၿပီး၊ ဇိမ္ခံ ပစၥည္းေတြကို ထိပ္ပိုင္း လူနည္းစု အတြက္ သုံးခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားက ေျပာပါတယ္။

ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္နိုင္ငံ ပူးတြဲ လည္ပတ္တဲ့ ေကေဆာင္း စက္မွုဇုန္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္မွာ ေတာင္ကိုရီးယား ဘက္က ရပ္ဆိုင္း ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ့ န်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မွုေတြနဲ႔ တာေဝးပစ္ ဒုံးက်ည္ ပစ္လႊတ္မွုေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတို႔ရဲ့ ဝင္ေငြကို ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားက အဲဒီ စက္မွုဇုန္ကို ရပ္ဆိုင္း ခဲ့တာပါ။

ေျမာက္ကိုရီးယား ကေတာ့ အဲဒီလို စက္မွုဇုန္ကို ရပ္ဆိုင္း လိုက္တာဟာ စစ္ေၾကညာ လိုက္တာပဲလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

စက္မွုဇုန္ ပိတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က တုံ႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံသား အားလုံးကို ႏွင္ထုတ္လိုက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား လုပ္ငန္းေတြရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မွုေတြကိုလည္း ပိတ္ပစ္ ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရာမွာ သုံးတဲ့ အဓိက ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကိုလည္း ျဖတ္ပစ္မယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားပိုင္ အထည္စက္႐ုံ၊ ကားပစၥည္း စက္႐ုံ၊ တစ္ပိုင္း လၽွပ္ကူးပစၥည္း စက္႐ုံေတြ ပါဝင္တဲ့ အဲဒီ စက္မွုဇုန္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယား လုပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ထိုင္းႏိုင္ငံ ဥဒြန္ဌာနီၿမိဳ႕ ေနာင္ခမ္ရပ္ကြက္ကမွ အလုပ္သမား လင္မယားႏွစ္ဦးသည္ သူေဌးအိမ္ တစ္အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္ မယားျဖစ္သူက ရုပ္ရည္ေလး အသင့္တင့္ လွပမႈေၾကာင့္ သူေဌးက သူမကိုအခါေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ မယားသဖြယ္ျပဳက်င့္ခဲ့တာကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ရဲစခန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ သြားေရာက္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္မွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိ ခဲ့ပါဘူး။

 အဲဒါသာမက သူေဌးကေဒသခံရဲအရာရွိနဲ႔လူႀကီးေတြ သူခင္မင္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း တိုင္တန္းခဲ့တဲ့အမႈကို သက္ဆိုင္ရာမွာလက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ အားရစကားေတြ လာဆိုေနတာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းမိလို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ရက္ေန႔မွာ လင္မယားႏွစ္ဦးစလံုး အဆိပ္ခတ္ေဆးေသာက္ၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ အဆံုးစီရင္ခဲ့ပါတယ္။

 အေလာင္းေဘးမွာစာတစ္ေစာင္ေရးထားခဲ့ ပါေသးတယ္ သူေဌးက ကာေမသုက်ဴးလြန္၍ အမႈတိုင္တန္းရာမွာ မထေျမာက္တဲ့အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ပ်က္စာေလးေတြ ေရးထားခဲ့ပါေသးတယ္။

 က်န္ရစ္ေနတဲ့သားတစ္ေယာက္က မေန႔ေဖေဖာ္၀ရီလ ၁၄ရက္ေန႔မွာ သူမိဘႏွစ္ပါးအတြက္ ရိုးရာထံုးတမ္းအရ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလွဴဒါန္းေပးၿပီး စ်ာပနပြဲျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

 က်န္ရစ္သား၏ေျပာျပခ်က္အရ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဤအမႈကိုလိုက္လံေဆာင္ရြက္ ေပးေတာ့မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

MTF Channel
https://www.facebook.com/mtftvBreaking news on 15-2-2016

ယေန ့ ေန ့လည္ ပိုင္းက ထိုင္းနိုင္ငံ တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား စုေပါင္း ေဆြးေႏြး ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၀င္း အတြင္း အစည္းေ၀း လာေရာက္သည့္ ကားမ်ား သံဃာမ်ားကို စစ္တပ္မွ လာေရာက္ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွ သံဃာေတာ္မ်ားနွင့္ စစ္တပ္အၾကား တင္းမာ မွုမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

သံဃာေတာ္ အပါး ၃၀၀၀ ေက်ာ္က စစ္သားမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ ဆြဲထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး သံဃာေတာ္မ်ားမွ ယေန ့ညေန အေသးစိတ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလည္မယ္လို ့ သိရပါတယ္။

Social Action for Women - SAW
Daily news


ၾကက္ဖႀကီး အေကာင့္ပိုင္ရွင္လုိ႔ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ ကိုလွဖုန္း ကုိ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွာ ဒီေန႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရုံးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုလွဖုန္း ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ပံုေတြကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ျပဳျပင္ၿပီး ေဖ့ဘုတ္မွာ တင္ခဲ့တယ္လို႔စြပ္စြဲၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

Photo: Aung Thain Kha/RFA

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese


လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း Induction Programme for MPs of the Second Hluttaw အစီအစဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း Induction Programme for MPs of the Second Hluttaw အစီအစဥ္ ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း Induction Programme for MPs of the Second Hluttaw အစီအစဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္***************************************************************************************************************************************ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း Induction Programme for MPs of the Second Hluttaw အစီအစဥ္ ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

Posted by NLD Chairperson on Sunday, February 14, 2016
NLD Chairperson


ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ​ထိုင္းႏိုင္ငံက ​အစားအေသာက္ေတြကို ​စတုတၱအမ်ားဆုံး ​ဝယ္ယူတဲ့ ​ႏိုင္ငံျဖစ္လာတယ္လို႔ ​The ​Nation ​သတင္းမွာ ​ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက ​အစားအေသာက္ေတြကို ​ဂ်ပန္က ​အမ်ားဆုံး ​ဝယ္ယူၿပီး ​အဲဒီေနာက္ ​အေမရိကန္နဲ႔ ​တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔က ​ဝယ္ယူၾကေပမယ့္ ​ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ​ထိုင္းအစားအစာေတြကို ​စတုတၱ ​အမ်ားဆုံး ​ဝယ္ယူတင္သြင္းေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္တစ္ႏွစ္ထဲမွာပဲ ​ျမန္မာႏိုင္ငံက ​ထိုင္း ​အစားအေသာက္ကို ​၂၄% ​တိုးၿပီး ​ဝယ္ယူေနတာ ​ျဖစ္ၿပီး ​ဒီႏွစ္အတြင္း ​ျမန္မာ ​စီးပြားေရးက ​၈% ​တိုးတက္ဖို႔ ​ရွိတာေၾကာင့္ ​ပိုၿပီး ​ေရာင္းခ်ဖို႔ ​ထိုင္းက ​ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ​သြားၿပီး ​ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ​ျမန္မာေတြက ​ေခါက္ဆြဲေတြ ​ပါတဲ့ ​အစားအေသာက္ေတြ၊ ​ဆားမ်ားတဲ့ ​အစားအေသာက္ကို ​ႀကိဳက္တာကို ​ေတြ႔ခဲ့ရတယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။ ​ဒါ့အျပင္ ​အျပဳတ္ထက္ ​အေၾကာ္ကို ​ပိုႀကိဳက္ၿပီး ​ဟင္းထဲမွာ ​အုန္းႏို႔ေတြကို ​အသုံးျပဳတာ ​သိပ္မႀကိဳက္တာကိုလည္း ​ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ​ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ​သၾကားေတြ၊ ​လီပိုလို ​energy ​အရည္ေတြ၊ ​ဘီယာ၊ ​ဝီစကီ၊ ​မုန္႔ကြ်တ္ေတြ၊ ​ေဆးဖက္ဝင္ ​အစားအေသာက္၊ ​ေကာ္ဖီနဲ႔ ​ဆီအုန္းေတြကို ​အမ်ားဆုံး ​ဝယ္ယူေနၾကတယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာေစ်းကြက္ကို ​ထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ ​ထိုင္း ​အစားအေသာက္ထုတ္တဲ့ ​ကုမၸဏီေတြဟာလည္း ​ျမန္မာကို ​သြားၿပီး ​ျပသ ​ျမည္းစမ္းခိုင္းတာမ်ဳိးေတြ ​ျပဳလုပ္ၿပီး ​ေစ်းကြက္ေလ့လာေနၾကေၾကာင္း ​သိရပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese


ဆီးရီးယား ​ႏိုင္ငံ ​နယ္စပ္မွာ ​ရွိေနတဲ့ ​Kurdish ​တပ္ ​ေတြကို ​မတိုက္ခိုက္ဖို႔ ​အေမရိကန္နဲ႔ ​ျပင္သစ္က ​ေတာင္းဆိုတဲ့ ​ၾကားကပဲ ​တူရကီက ​တိုက္ခိုက္မႈေတြ ​ဆက္လုပ္ေနပါတယ္။

IS ​အစၥလာမ္မစ္ ​အဖြဲ႔ကို ​တိုက္ခိုက္ေခ်မွဳန္းေရးမွာ ​အေနာက္တိုင္း ​ႏိုင္ငံေတြက ​Kurdish ​တပ္ေတြကို ​အားကိုးၿပီး ​အကူအညီေပးေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ​အရင္တပတ္မွာပဲ ​Kurdish ​တပ္ေတြက ​တူရကီနဲ႔ ​ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ​အလက္ပိုၿမိဳ႕အၾကားက ​ေနရာတစ္ခုကို ​သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ​တူရကီဘက္က ​စိုးရိမ္မႈ ​ႀကီးထြားလာတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

တူရကီႏိုင္ငံဟာ ​Kurdish ​ေတြရဲ့ ​ဆန္႔က်င္မႈကို ​ခံေနရတဲ့အတြက္ ​Kurdish ​တပ္ေတြ ​ႀကီးထြားလာရင္ ​တူရကီအတြက္ ​အႏာၱရာယ္ ​ျဖစ္မယ္လို႔ ​ယူဆေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။ ​အဲဒါေၾကာင့္ ​ဆီးရီးယား ​နယ္စပ္နားမွာ ​ရွိေနတဲ့ ​Kurdish ​တပ္ကို ​တူရကီက ​တိုက္ခိုက္ေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီးရီးယား ​နယ္ထဲက ​Kurdish ​ေတြကို ​တူရကီက ​တိုက္ခိုက္ေနတာ ​ျဖစ္လို႔ ​ဆီးရီးယားကလည္း ​ကုလသမဂၢကို ​ၾကားဝင္ ​ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ​ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ​ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ​အစိုးရရဲ့ ​အဆိုအရ ​ဆီးရီးယားႏိုင္ငံက ​IS ​ကို ​တိုက္ခိုက္ဖို႔ ​တူရကီႏိုင္ငံမွာ ​စစ္ေလယာဥ္ေတြ ​ပို႔ေဆာင္ထားတယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

ေဆာ္ဒီ ​အစိုးရဟာ ​ေဝဟင္တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ​ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံအတြင္းကေနသာ ​လုပ္ေဆာင္တာ ​ျဖစ္ေပမယ့္ ​အခုအခါမွာေတာ့ ​တူရကီႏိုင္ငံကေနတဆင့္ ​လုပ္ကိုင္ဖို႔ ​ဆုံးျဖတ္လိုက္တာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ​လိုအပ္လာရင္ေတာ့ ​ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ​အေနနဲ႔ ​ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကို ​စစ္သားေတြ ​ေစလြတ္ၿပီး ​IS ​ကို ​တိုက္ခိုက္ဖို႔ ​အသင့္ပဲလို႔ ​ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ ​တျခား ​မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြကသာ ​စစ္သားေတြကို ​စစ္ေျမျပင္ ​ေစလြတ္ရင္ ​ေဆာ္ဒီဘက္ကလည္း ​အသင့္ပဲလို႔ ​ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ရုရွား ​အစိုးရကေတာ့ ​အေမရိကန္ကသာ ​ဆီးရီးယားႏိုင္ငံထဲ ​စစ္သားေတြ ​ပို႔ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ​ဆီးရီးယားစစ္ဟာ ​ၾကာရွည္တဲ့ ​စစ္အသြင္ေျပာင္းသြားမယ္လို႔ ​သတိေပးထားပါတယ္။

ဆီးရီးယား ​ႏိုင္ငံက ​IS ​ကို ​တိုက္ခိုက္ေရးမွာ ​ပိုမို ​ပူးေပါင္းမႈေတြလုပ္ဖို႔လည္း ​အေမရိကန္နဲ႔ ​ရုရွားတို႔က ​သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ​အေမရိကန္ကေတာ့ ​ဆီးရီးယား ​အစိုးရကို ​ဆန္႔က်င္တဲ့ ​တခ်ဳိ႕ ​သူပုန္ ​တပ္ဖြဲ႔ကို ​မတိုက္ခိုက္ဖို႔ ​ရုရွားကို ​ေျပာဆိုေပမယ့္ ​ရုရွားကေတာ့ ​သူတို႔က ​အၾကမ္းဖက္ ​အဖြဲ႔ေတြကိုသာ ​တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို႔ ​တုန္႔ျပန္ထားပါတယ္။ ​ဆီးရီးယား ​အစိုးရကေတာ့ ​သူ႔ကို ​ဆန္႔က်င္တဲ့ ​သူပုန္တပ္ဖြဲ႔ ​အားလုံးကို ​အၾကမ္းဖက္ ​အဖြဲ႔အျဖစ္ ​သတ္မွတ္ေနတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese


ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ခ်ယ္ရီေမ KTV ဆိုင္တြင္ ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညဥ့္သန္း ေခါင္ယံအခ်ိန္၌ ဆိုင္အတြင္းရွိ အခန္းတခုထဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ ရဲအရာရွိသံုးဦးတို႔အား
ရန္ေနာင္စုိးပါ ရွစ္ဦးတို႔မွ ဓားႏွင့္ခုတ္၊ တုတ္မ်ားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈတခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရားခံမ်ားမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ (ပ)၅၉၆/၁၅၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၂၆/၃၂၅ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထား ၿပီး တရားခံမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။


အခ်င္းျဖစ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေဇာ္မင္းႏုိင္ က်ပန္း (မ)၁၁၃၁ အခန္း(၁၉)၊ ေအာင္သုခလမ္း(၂၀)၊ ၆/ေရွ႕ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေနသူ၏ ေနရပ္လိပ္စာအား စံုစမ္းသိရွိရၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃
ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ ဒုရဲမွဴးစိုးညြန္႔၊ ရဲအုပ္ထြန္းလႈိင္၊ ရဲအရာခံ၀င္းေဇာ္၊ ရဲတပ္ၾကပ္ေဇာ္မင္း ထုိက္တုိ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၅၉၆/၁၅၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၂၆/၃၂၅ အမႈမွ ထြက္ေျပးတရားခံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဇာ္မင္းႏုိင္ က်ပန္း (မ)၁၁၃၁ အခန္း(၁၉)၊ ေအာင္သုခလမ္း(၂၀)၊ ၆/ေရွ႕ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင့္ေဇာ္ (မ)၁၂၇၃ သလႅာ၀တီ(၄) လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သီဟ အိမ္အမွတ္မရွိ ခ်င္းတြင္း(၄)လမ္း၊ (၆၇)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူတုိ႔အား ေဇာ္မင္းႏုိင္ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။


က်န္တရားခံမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိေရး အတြက္ ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာ
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/


မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတာသည့္္ ဌာနဆုိင္ရာေပါင္း ၃၆ ခုႏွင့္ ပထမဆုံး ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ မင္းဘူးခရုိင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၌ အေရးႀကီးေသာ ရပ္ေက်း/ေထြအုပ္ စာေရးမ်ား ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အဓိကခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈကုိ လုံး၀လက္ခံႏုိင္စရာမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရပ္ေက်းစာေရးမ်ားမွာ တာ၀န္က်ရာအရပ္ေဒသတြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ျခင္းမရွိဟု ၎က ေျပာဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိလည္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိၿပီး ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္လည္း ျပည္သူတကယ္ႀကိဳက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွစတင္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘’ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူက တကယ္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြလုိအပ္တဲ့ က႑တုိင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမယ္။ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္တာကုိက စိစစ္မႈေတြ အားနည္းေနပါတယ္။ အရည္အေသြးမျပည့္တာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အရည္အေသြးက ေတာ္ေတာ္ညံ့ပါတယ္။‘’ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သလုိ တုိ္င္းျပည္အတြက္ မနစ္နာေစရန္ စည္းကမ္းတက် လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတာက ေျပာၾကားသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေျပာဆုိသြားမည္ဟု ဆုိသည္။

ေစာေက်ာ္၀င္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/


 ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားပဲြေတာ္ ဖြင္႔ပဲြေန႔ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ကံျပားေက်းရြာမွ လူငယ္တစ္ဦး မန္းေခ်ာင္းေရအတြင္း ေရနစ္ေသဆံုးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ စကုနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ သိရွိရသည္။

ေရနစ္ေသဆံုးသူမွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ကံျပားေက်းရြာေနသူ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ရွမ္းေလး (ခ) လိႈင္ဘြားေအာင္ ျဖစ္ၿပီး ေရႊစက္ေတာ္ဖြင္႔ပဲြ က်င္းပအၿပီး နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည္႔ သန္းေဆြဦး၊ အာကာစိုး၊ ေအာင္လင္း၊ ေအာင္ထက္လင္း တို႔ႏွင္႔အတူ မန္းေခ်ာင္းအတြင္း ေရဆင္းခ်ိဳးၾကရာမွ ဝဲအတြင္းေရာက္ရိွ၍ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကေလးက အေသာက္အစား မရိွပါဘူး။ အဲဒီေန႔က အလုပ္သြားတာလို႔ပဲ အိမ္က သိၾကတာ။ ေရနစ္ ေသဆံုးတယ္လို႔ သတင္းၾကားရမွ ေရႊစက္ေတာ္ကို ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ သိၾကရတာ” ဟု ကံျပားေက်းရြာေန ဦးေဇာ္မိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ေအာက္စက္ေတာ္ရာအား ရစ္ေခြစီးဆင္းေနသည္႔ မန္းေခ်ာင္းေရမွာ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ခါးလယ္ခန္႔အထိသာ ေရအနက္ရိွေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဝါးတစ္႐ိုက္ခန္႔အထိ နက္ၿပီး တ႐ုတ္ဝဲဟု အမည္တြင္သည္႔ ဝဲကေတာ႔တစ္ခုလည္း ရိွသျဖင္႔ ႏွစ္စဥ္လိုလို ေရနစ္ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားေလ႔ရိွေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ေရႊထံမွ သိရသည္။

ရွမ္းေလး (ခ) လိႈင္ဘြားေအာင္အား တ႐ုတ္ဝဲအတြင္းမွ ျပင္ပဒဏ္ရာ တစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ ေတြ႔ရိွရၿပီး ၎ေသဆံုးျခင္းမွာ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆံုးရျခင္းဟုတ္၊မဟုတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ စကုနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ ၁၃-၂-၂၀၁၆ ရက္ ညေန ၅နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၆ ျဖင္႔ အမႈေရးဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ရဲစခန္းမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: Kan Thar/RFA
ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုုင္း တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ တအာင္းပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ TNLA တိုု႔အၾကား တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမႈေတြ ရပ္စဲဖိုု႔အတြက္ RCSS အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖိုု႔အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း SSPP ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ နာယက ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးအၿပီး ေျပာဆိုုလိုုက္ပါတယ္။

ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕မွာ SSPP အဖြဲ႔ရဲ႕ နာယကလည္းျဖစ္ SSJAC ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဝင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္ ဦးေဆာင္တ ဲ့SSJAC အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ RCSS အဖြဲ႔က ဥကၠဌ ဒုုဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြတ္ဆစ္ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔တိုု႔ဟာ မေန႔ညေနပိုင္းက ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္နာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနနဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းက စစ္ေျပးဒုုကၡသည္အေရးကိစၥနဲ႔ PSLF/TNLA အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္နဲ႔ RCSS အၾကားျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပ႗ိပကၡေတြပါတဲ့ အခ်က္သံုုးခ်က္ကိုု အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ရလာဒ္ရရွိခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ RCSS အဖြဲ႔က ဗိုုလ္မွဴး စိုုင္းမိဏ္း က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တိုု႔ ေရွ႕အနာဂတ္ ႏုုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမွာ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ က်ေနာ္တိုု႔ ရွမ္းျပည္ အေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္မူကိုု ဘယ္လိုုမူမ်ိဳးအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္မွာ သံုုးစြဲမလဲ၊ ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုု အတြက္ က်ေနာ္တိုု႔ ဘယ္လိုုမ်ိဳး အတူတကြ ေဆြးေႏြးသြားၾကမလဲဆိုုတဲ့ဒီမူကိုု ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးသြားဖိုု႔ ဆိုုၿပီးေတာ့ အျမင္သေဘာထား တူညီမႈရရွိခဲ့ပါတယ္၊ ၂ အခ်က္ကေတာ့ အခုု စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လက္တေလာအေျခအေနမွာ က်ေနာ္တိုု႔ ဘယ္လိုု အကူအညီေပးႏုုိင္မလဲ၊ စစ္ေျပးဒုုကၡ သည္ေတြကုိ ဒီေလာက္ ကူညီရံုုနဲ႔မၿပီးေသးဘူးေပါ့၊ တိုုက္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ႏိုုင္မွ ျပည္သူလူထုုေတြ အတြက္ ေအးခ်မ္းႏုုိင္မယ္၊ သူတိုု႔ေနရပ္ကိုု ျပန္ႏုုိင္မယ္လိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ ျမင္ၾကတယ္၊ ဒီမူသေဘာထားကိုု တူညီၾကပါတယ္၊ ၃ အခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ TNLA နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးဖိုု႔အတြက္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္သားခ်င္းျဖစ္တယ္ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ RCSS အေနနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုုဖိုု႔အတြက္ အခုု က်ေနာ္တိုု႔ လက္ခံတယ္ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ပါတယ္“

ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ဖက္က ဒုု ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး RCSS ဒုုဥကၠဌ အပါအဝင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ၉  ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး SSJAC လိုု႕ေခၚတဲ့ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီက ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ ၆ ေယာက္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တအာင္း ပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PSLF/TNLA အဖြဲ႔ရဲ႕ ႏိုုင္ငံျခားေရးရာဌာနတာဝန္ခံ တာဘန္လ ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ပေလာင္ေဒသမွာ အရင္က RCSS အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး အင္အားတိုုးခ်ဲ႕လာရာက တိုုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္ပြဲေတြမျဖစ္ပြားဖိုု႔ဆိုုရင္ မူလအတိုုင္းျပန္ေနရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားမွာျဖစ္တယ္လိုု႔ RFA ကိုု ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တိုု႔ဖက္က လိုုလားတာကေတာ့ ဒီ NCA မထိုုးခင္တုုန္းက အေျခအေနမ်ိဳး RCSS ဖက္က ျပန္ ၿပီးေတာ့ ေနေပးမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီတိုုက္ပြဲက ၿငိမ္သက္သြားႏိုုင္တယ္၊ ရပ္တန္႕သြားႏုုိင္တယ္၊ ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ကာ NCA မထိုုးခင္တုုန္း အေျခအေနဆိုုရင္ ဒီအခုု နမ့္ခမ္းဖက္မွာဆိုုရင္ RCSS က အေယာက္ ၃ဝ ေလာက္ပဲရွိၿပီးေတာ့ ဒီ ေက်ာက္မဲဖက္မွာဆိုုရင္ အေယာက္ ၅ဝ ေလာက္ပဲရွိတယ္၊ NCA ထိုုးၿပီးမွသာ ရုုတ္တရက္ ဒီ အင္အား ၈ဝ ေလာက္ကေနၿပီးေတာ့ အင္အား ၁၅ဝဝ အထက္ ထိုုးတက္ သြားတယ္၊ ဆိုုေတာ့ အဲ့ဒါေၾကာင့္ တိုုက္ပြဲေတြက ျဖစ္လာရတာေပါ့ေလ၊ အဲ့လိုုမဟုုတ္ပဲနဲ႔ မူလ NCA မထိုုးခင္တုုန္းက အေနအထား သူတိုု႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ေနမယ္ဆိုုရင္ ဒီတုုိက္ပြဲက ရပ္တန္႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"

ဒီလိုုေျပာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RCSS ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီရဲ႕ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ဗုုိလ္မွဴး စိုုင္းမိဏ္း ကေတာ့ ဒီနယ္ေျမဟာ ၂ဝဝ၆ ခုုႏွစ္ကစလိုု႔ RCSS တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေနရာယူထားၾကတာျဖစ္တယ္ လိုု႔လည္း ျပန္လည္ေျပာဆိုုပါတယ္။

"အမွန္ဆိုု ဒီ ၂ဝဝ၆ ကတည္းက က်ေနာ္တိုု႔ ဒီေဒသေတြမွာ ေရာက္ေနပါတယ္၊ နမ့္ခမ္း မူဆယ္ ဖက္မွာလည္း က်ေနာ္တိုု႔ အမွတ္ ၇ဝ၁ ဆိုုတဲ့ တပ္ရင္းလည္းရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ SSNA မရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ပိုုင္း ဒီနယ္ေျမေတြမွာ က်ေနာ္တိုု႔ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္"

ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ RCSS အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တိုုက္ပြဲေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားဖိုု႔အတြက္ တအာင္းပေလာင္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး TNLA နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးဖိုု႔ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီး ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ၾကားေနဝင္ေရာက္ညွိႏိႈင္းေပးဖိုု႔လည္း သေဘာတူခဲ့တယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese