03/13/16

ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ အမ်ားႀကီး နိမ့္က်ေနတယ္။ ဒါကူး ဒါေရး ဒါသင္ ဒါက်က္ ၾကက္တူေရြး ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေနတယ္ ။ ေက်ာင္းသား အရြယ္နဲ႔မွ်တဲ့ စဥ္းစားမႈ ေတြးေခၚမႈ မပါဘဲ ေက်ာင္းနဲ႔ က်ဴရွင္နဲ႔ စာေမးပြဲနဲ႔ အကန္႔အသတ္ ေဘာင္ထဲ ေရာက္ေနၾကတယ္။ 'ျမန္မာ့ပညာ သင္ၾကားေရးစနစ္ရဲ႕ ျပႆနာနဲ႔ အေျဖ DVB ဒီဘိတ္ကို မတ္ (၅)ရက္က ရန္ကုန္မွာ တင္ဆက္ ခဲ့ပါတယ္။

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံ ႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္း (CESR) သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း အႀကံေပး ပညာရွင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာအာကာမိုးသူ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းပညာရွင္ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈကြန္ရက္ (NNER) အဖြဲ႕ဝင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပညာေရး သင္ၾကားေရးဆရာ ေဒၚေထြးေထြးသန္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္႐ိုးလား၊ သင္ၾကားေရးစနစ္လား
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ပညာေရးအေၾကာင္းေျပာရင္ သင္႐ိုးေရာ သင္ၾကားေရးစနစ္ပါ ၾကည့္ရမယ္၊ သင္႐ိုးဆိုတာ သင္ၾကားေရးစနစ္ေအာက္က ျဖစ္တယ္၊ ဒါ့ အျပင္ ဘတ္ဂ်က္အေရးႀကီးတယ္၊ ပိုက္ဆံမရွိဘဲ ဘာမွလုပ္လို႔ မရဘူးလို႔ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။ သင္႐ိုးကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ စာသင္သားရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ျပင္ရတယ္လို႔ ဆရာက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

သင္႐ိုးေျပာင္း႐ုံနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာ မရဘဲ ဆရာက အခရာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ သင္႐ိုးကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မယ့္သူ၊ ပံ့ပိုးမယ့္သူေတြဟာ အေရးႀကီးတယ္၊ ပင္နယန္ (ေခြးသြားစိတ္) လို အစိတ္အပိုင္းတိုင္းက အေရးႀကီးၿပီး အစိတ္ အပိုင္းေတြ အညီအညြတ္ အလုပ္မလုပ္ရင္ ဂ်မ္းျဖစ္မယ္လို႔ ဆရာက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ မကြဲ တာဟာ ပညာေရးဘက္မွာလည္း ျပႆနာျဖစ္ ေနရတယ္လို႔ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူက ေျပာ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ပညာေရးမူဝါဒက ဘာလဲ ဆိုတာထက္ အစိုးရက ခ်ေပးတာကို လုပ္ရတယ္၊ ေနာက္အစိုးရက ေနာက္အေတြးအေခၚနဲ႔ သြား ျပန္တယ္၊ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ ဓားစာခံေတြ ျဖစ္ၾကရတယ္လို႔ ဆရာက ျဖည့္ စြက္ပါတယ္။

ပညာသင္ၾကားၾကတယ္ဆိုတာ သိဖို႔၊ ကြၽမ္း က်င္မႈေတြရဖုိ႔၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနႏိုင္ဖို႔၊ မတူကြဲျပား တာေတြကို လက္ခံဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ဘာဆိုတာကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္ေပမယ့္ ေက်ာင္းသား ေတြဟာ သိဖို႔မွာေတာင္ အျပည့္အဝ မရၾကဘူး လို႔ ေဒၚေထြးေထြးသန္းက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ ပညာေရးစနစ္မွာ စာေမးပြဲဗဟိုျပဳၿပီး သြားေန ေတာ့ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား အားလုံး ဒုကၡ မ်ားေနရတယ္လို႔ ဆရာမက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

စိုးရိမ္မႈ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
●●●●●●●●●●●●●●●●
သင္႐ိုးဆိုရင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ငါတို႔ ဦးေဆာင္မွ ရမယ္၊ ငါတို႔လုပ္ေပးမွ ရမယ္ ဆိုတာထက္ သူတို႔ဘာသာလုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ သူတို႔ ဘာသာ သင္႐ိုးျပဳစုႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ ေကာင္းၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မျဖစ္ၾကဖို႔ ေဒၚေထြး ေထြးသန္းက ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဆရာမကို ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးပါ၊ အခုေတာ့ ဆရာမကို ထည့္မတြက္လုိ႔ ဝမ္းနည္းမိတယ္လို႔ သူက ျဖည့္ ေျပာပါတယ္။

အေမရိကမွာေတာင္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သင္႐ိုးလမ္းၫႊန္ ခ်ေပးတယ္၊ ေက်ာင္းအေျချပဳ သင္႐ိုးလည္း ရွိတယ္၊ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာသင္႐ိုးနဲ႔ ေဒသအေျချပဳသင္႐ိုးမွာ ခ်ိန္ညႇိရတာ ရွိတယ္၊ ေဒသအေျချပဳ သိပ္သြားလိုက္ရင္ ႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ သင္႐ိုးမွာ အားနည္းသြားမယ္လို႔ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ေထာက္ျပပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း သမိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာေတြ ႏိုင္သေလာက္ ထည့္ထားတယ္၊ ေနာက္အစိုးရတက္လာရင္ ဘယ္သူေတြပါလာ လို႔ ဘယ္လိုထည့္ၾကမလဲ ဆက္လုပ္ၾကရမယ္လို႔ ဆရာက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ဟာ ဆရာက ေပးသူ၊ တပည့္က ခံယူသူ ပုံစံမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေနေသးလို႔ မေအာင္ျမင္ဘူး၊ ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈမွာ ဆိုရင္ ဆရာတပည့္ အျပန္အလွန္ ျဖစ္ရမယ္၊ အခုေတာ့ သင္ၾကားနည္းစနစ္က မွားၿပီး ေက်ာင္းသားပါဝင္မႈက အားနည္းေနတယ္လို႔ ႐ုပ္သံက ပါဝင္ေဆြးေႏြးတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ အဂၤလိပ္ စာျပ က်ဴရွင္ဆရာ ဦးေနအုပ္ (စိန္ေပါ) က ေျပာပါတယ္။ သင္႐ိုးခ်ည္း မျပင္ဘဲ သင္ၾကား နည္းကိုလည္း ျပင္ရမယ္၊ သင္႐ိုးကလည္း အခုမွ သူငယ္တန္းကို စျပင္မွာဆိုေတာ့ အလြန္ေႏွးၿပီး ေနာက္က်ေနတယ္၊ တကယ္လို႔မ်ား မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း သင္႐ိုးေတြကို ငါးႏွစ္အတြင္း ျပင္ေပးႏုိင္ရင္ အလြန္ေကာင္း မယ္လို႔ ဆရာက ေထာက္ျပပါတယ္။

၁၉၈၄ စနစ္သစ္ပညာေရးမွာ သူငယ္တန္း ကေန အ႒မတန္းအထိ သင္႐ိုးေတြကို တစ္ႀကိမ္ တည္းနဲ႔ ျပင္ခဲ့ဖူးတယ္၊ စတုတၴတန္းနဲ႔ ပဥၥမတန္း အကူးမွာ သင္႐ိုးအေဟာင္းအသစ္ အခ်ိတ္ အဆက္ ျပႆနာရွိခဲ့လုိ႔ ျဖည့္စြက္သင္႐ိုးေတြနဲ႔ ကုစားခဲ့တာေတာင္ သုံးေလးႏွစ္ၾကာမွ အသား က်တယ္၊ တ႐ုတ္ျပည္မွာဆုိလည္း အႏွစ္ (၂ဝ)၊ (၂၅)ႏွစ္ၾကာမွ အသားက်တာေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘယ္လိုပဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခ်၊ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္ဖို႔လိုမယ္၊ ျမန္မာ့ပညာ ေရးရဲ႕ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း သင္႐ိုးေတြကိုေတာ့ အခ်ိန္ကာလ ေျခာက္ႏွစ္၊ ခုနစ္ႏွစ္ထက္ အခ်ိန္ပိုမယူဘဲ ျမန္ျမန္ျပင္ သင့္ပါတယ္လို႔ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ေျပာပါ တယ္။

သင္႐ိုးစာအုပ္ေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း စာေမးပြဲစနစ္ မေျပာင္းရင္ အလကားပဲလို႔ ေဒၚေထြးေထြးသန္းက ေျပာပါတယ္။ စာေမးပြဲနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ညံ့၊ ေတာ္၊ ဆိုး၊ ေကာင္း ဆုံးျဖတ္တာဟာ ကေလးေပၚကို ပုံခ်သလို ျဖစ္ေနၿပီး လူၫြန္႔တုံးေစတယ္၊ ေက်ာင္းေနတယ္ ဆိုတာ ေက်ာင္းသားအတြက္ သူ႔ဘဝမွာ လိုအပ္တဲ့ စဥ္းစားတာ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာ စတဲ့ စြမ္းရည္ေတြ ရေစဖို႔ျဖစ္တာမို႔ စြမ္းရည္ အေျချပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ကို သြားသင့္တယ္လုိ႔ ဆရာမက ေထာက္ျပပါတယ္။

သူငယ္တန္းသင္႐ိုးသစ္ ဗ်ည္းမျဖဳတ္ပါ
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္သစ္မွာ စတင္ မယ့္ သူငယ္တန္းသင္႐ိုးသစ္မွာ ျမန္မာ ဗ်ည္း အကၡရာေတြ ျဖဳတ္သင္မယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥဟာ နားလည္မႈလြဲတာသာျဖစ္ၿပီး ဗ်ည္း (၃၃)လုံး စလုံးကို မျဖဳတ္ဘဲ သင္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ဗ်ည္း (၃၃)လုံးစလုံး ေရးသားတတ္ဖို႔ သင္မယ္ဆိုရင္ သူငယ္တန္းကေလးအတြက္ ခက္ခဲႏိုင္လို႔ အေရးကို ပထမတန္းမွသင္ၿပီး အရြတ္အဖတ္ ကိုေတာ့ သူငယ္တန္းမွာ သင္မွာပါလို႔ ဆရာက ေျပာပါတယ္။

လူႀကီးက ေစတနာနဲ႔ ဗ်ည္း (၃၃)လုံးကို အရြတ္အဖတ္ပဲသင္ၿပီး၊ ေရးတာကို ခ်န္ခဲ့ဖို႔ စဥ္းစားတာဟာ ဒီေန႔ေခတ္လို အိုင္တီေခတ္၊ နည္းပညာေခတ္အတြက္ေတာ့ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္လို႔ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူက ေထာက္ျပပါတယ္။ ကေလးေတြမို႔ဆုိၿပီး သင္ယူ ခြင့္ကို မခ်ဳပ္ရဘူး၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးရလိမ့္မယ္၊ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ကေလးေပါက္စေတြဆီကေန စမတ္ဖုန္းသုံးနည္းေတြကို ျပန္သင္ေနရပါတယ္ လို႔ ဆရာက ျဖည့္စြက္ေျပာပါတယ္။

ကေလးေတြကို ခ်ဳပ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ သင္ယူ မႈမွာ ေက်ာင္းသင္႐ိုးအတိုင္း သင္ယူမႈနဲ႔ အပို သင္ယူမႈ ရွိတယ္၊ ေက်ာင္းက မသင္ေပမယ့္ ကေလးက သူေရးခ်င္လို႔ ေရးမယ္ဆုိရင္ ေရးႏိုင္ ပါတယ္လို႔ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ေျပာပါ တယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ စာသင္ႏွစ္တစ္ ႏွစ္ကို စာသင္ရက္ (၁၈ဝ)နဲ႔ စာသင္ခ်ိန္ နာရီ (၈ဝဝ)ဝန္းက်င္မွာ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ သင္ယူႏိုင္မယ္ဆိုတာ စဥ္းစား၊ တြက္ခ်က္၊ လုပ္ကိုင္ရပါတယ္လို႔ ဆရာက ရွင္းျပပါတယ္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဆိုတာ ကေလးတစ္ေယာက္ ခ်င္းအတြက္ လုပ္ရတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္း သားကေလးေတြရဲ႕ သင္ယူႏုိင္စြမ္းအပါအဝင္ အားလုံးကို ၿခဳံငုံၾကည့္ရပါတယ္လုိ႔ ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္က ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားနဲ႔ မသန္စြမ္းအေရး အေလးေပး
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
တစ္ႏိုင္ငံလုံး သင္႐ိုးတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေန တာဟာ ျပႆနာရွိတယ္လို႔ ပရိသတ္ထဲက ဆလိုင္းလ်န္က်င္မွန္က ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ျမန္မာစာကို ဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ သင္ ၾကားတာကို လက္ခံေပမယ့္ သူတို႔ခ်င္းျပည္မွာ ရြာဦးဘုရားပြဲ မရွိဘဲ ကေလးက စာထဲမွာ သင္ေနရတယ္၊ ခါသႀကၤန္ဆိုၿပီး စာစီစာကုံး ေရးခိုင္းတဲ့အခါ ေက်ာင္းသားက ခ်င္းျပည္မွာ သႀကၤန္မရွိဘဲ ေရေလာင္းပြဲေလာက္ပဲသိေတာ့ အဆင္မေျပဘူးလို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

မသန္စြမ္းကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ဖို႔ ဟာ ေက်ာင္းအုပ္သေဘာေကာင္းမွ ေက်ာင္း တက္ရသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေဒၚေထြးေထြးသန္း က ေျပာပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္ အေရးဥပေဒ ထြက္ရွိၿပီးျဖစ္တာမို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္လို႔ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

အေျဖမ်ား ရွာၾကည့္ေသာအခါ...
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိထားၿပီးျဖစ္တယ္၊ တကယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရင္ ရည္မွန္းခ်က္ဆီ ေရာက္မယ္၊ ျပင္ခ်င္စိတ္ရွိၿပီး ဝိုင္းလုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေအာင္ ျမင္မႈရႏိုင္ၿပီး ဝိုင္းမလုပ္ရင္ေတာ့ ျပႆနာ ရွိတယ္လို႔ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

ပညာေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရင္ လူငယ္ ေတြရဲ႕စကားက မေပါက္ဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ လူငယ္ ေတြရဲ႕စကားကို နားေထာင္ေပးပါလို႔ ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ေျပာပါတယ္။ လူႀကီးေတြဟာ ျပည့္ေနတဲ့ မွတ္Óဏ္သိုေလွာင္ပစၥည္းနဲ႔ တူေန တဲ့အျပင္ ဗိုင္းရပ္စ္ (ပိုးမႊား) ကူးစက္မႈကလည္း ရွိေနေသးတယ္၊ အမွန္ေတာ့ ေဒတာ (အခ်က္ အလက္) အသစ္ေတြကို ထည့္ရေတာ့မယ္၊ ဒီေန႔ ီဠႀ ဒီဘိတ္မွာ ဒီေလာက္ နားလည္ လက္ခံ ေပးတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ အစိုးရ႐ုံး ေတြေရွ႕မွာ အခုလိုဒီဘိတ္ေတြ လုပ္ႏိုင္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါမယ္လို႔ ဆရာက သူ႔ဆႏၵကို ေျပာပါတယ္။

လူငယ္ေတြကို ေနရာေပးဖို႔ သေဘာတူတယ္၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ေျပာရင္လည္း လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ တစ္စုံတစ္ရာ အႏၱရာယ္ ရွိ/မရွိနဲ႔ အႏၲရာယ္ရွိတာကို ကေလး က မသိရင္ လူႀကီးက ထိန္းေပးရမယ္လို႔ ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

လူႀကီးေတြ ထိန္းဖို႔ လို/ မလိုကို ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက သူ႔အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာပါ တယ္။ သူက အ႒မတန္းနဲ႔ နဝမတန္းကိုလည္း စာသင္ေနေတာ့ သူ႔တပည့္တစ္ေယာက္ကို ''မင္း ေခ်ာက္ကမ္းပါးကို သြားေနရင္ ငါက တားရမလား/ မတားရဘူးလား''လို႔ ေမးတဲ့အခါ တပည့္ျဖစ္သူက မတားသင့္ဘဲ ေခ်ာက္ကမ္း ပါးကို ဆင္းရင္ ျဖည္းျဖည္းဆင္းပါလုိ႔ပဲ ေျပာ ခြင့္ရွိတယ္လို႔ တုံ႔ျပန္တဲ့အေၾကာင္း ဒီဘိတ္မွာ ေျပာပါတယ္။ သူ႔တပည့္ဟာ ေတာင္တက္သမား ျဖစ္ခ်င္သူပါလို႔လည္း သူ႔ဥပမာနဲ႔ အေၾကာင္း ျပခ်က္ ခိုင္မာေစဖို႔ ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

ဆရာဟာ ေက်ာင္းသားရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အေတြးအေခၚဘက္ကို မလုိက္ဘဲ သင္႐ိုးထဲ ပိတ္မိသလို ျဖစ္ေနရင္ ေက်ာင္းသားကို ခ်ဳပ္ ထားသလို ျဖစ္ေနတတ္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အ႐ိုးစြဲ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အျပင္ဘက္ကို ထြက္ရမယ္လို႔ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူက ေျပာပါတယ္။

'လြတ္လပ္မႈဟာ ဘာလဲ'ဆိုတာကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ဖို႔ လိုအပ္ တယ္လို႔ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ဒီဘိတ္အဆုံး သတ္မွာ အေရးတႀကီး ေထာက္ျပပါတယ္။ ေျပာခ်င္ရာေျပာ၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တာဟာ လြတ္ လပ္မႈ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီေန႔ေခတ္ နာမည္ေက်ာ္ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ေျပာေနဆုိေန ေရးေနသားေနတဲ့ တခ်ဳိ႕ဟာ ေစာ္ကားေနတာ ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆရာက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

ဆရာမကို မႏွိမ္ဘဲ အခြင့္အေရးေပးဖို႔ ေဒၚေထြးေထြးသန္းက ေျပာပါတယ္။ ဆရာမ ဟာ ေက်ာင္းသားကို ႀကိဳက္သလို သင္ႏိုင္ရမယ္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေပးတဲ့ အစိုးရမူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ အသားေပးထားတဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ႏွစ္အုပ္နဲ႔ သင္ဖို႔က အဆင္မေျပဘူး၊ ဆရာမ သိမ္ငယ္ေနရင္ ယုံၾကည္မႈ မရွိရင္ ယုံၾကည္မႈမရွိတဲ့ ကေလးေတြ (ေက်ာင္းသားေတြ) ပဲ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ အေရးႀကီးတဲ့ စကားကို ေျပာပါတယ္။

ဆရာမဟာ အစိုးရကို တာဝန္ခံဖို႔ မလိုသလို၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို တာဝန္ခံဖို႔လည္း မလိုပါ ဘူး၊ လူေတြဟာ (ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ ဆရာ) အေမွာင္ထဲမွာေနရတာ ၾကာလို႔ အလင္းေရာင္ ကို ေတြ႕ရတဲ့အခါ မ်က္စိက်ိန္းတာမ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေဒၚေထြးေထြးသန္းက ေျပာ ပါတယ္။

‪#‎မြန္းတည့္ေန‬
အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၄၈)
[ မ်ိဳးသာထက္ ]

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္႐ံု မက အဂတိ လိုက္စားမႈလို႔ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ား အျပား ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနလည္း ပါဝင္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ဳိးလဲ၊ ရထားပို႕ေဆာင္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကေရာ ဘာေတြလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလိုျဖစ္ရတာလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါ့မယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁) ရက္ေန႔က ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဟာ ျပည္တြင္း မွာ အသံုးျပဳဖို႔ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းနီးပါး တန္ဘိုးရွိ ရထားတြဲဆုိင္းေတြ ဝယ္ယူမယ့္ကိစၥ တင္ဒါ ေခၚယူပါတယ္။ အဲဒီလို တင္ဒါေခၚယူရာမွာ West Corporation ကုမၸဏီတစ္ခုပဲ တင္ဒါ တင္ သြင္းတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ထြက္ ေပၚလာတဲ့ သတင္းတစ္ခုကေတာ့ West Corporation ဟာ အဲဒီ တင္ဒါေခၚတဲ့ ရထား တြဲဆုိင္းေတြကို တင္ဒါ မေခၚခင္ လအနည္းငယ္ ကတည္းက ျပည္ပကေန ဝယ္ယူတင္သြင္းထား ခဲ့ၿပီး သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းကိုေတာင္ ေရာက္ေနၿပီ ဆိုတာပါပဲ။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တင္ဒါေခၚတဲ့အခ်ိန္ အျခားကုမၸဏီေတြ တင္ဒါ အၿပိဳင္ တင္သြင္းျခင္း မျပဳတာကလည္း တာဝန္ ရွိသူေတြက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေၾကညာမႈ မရွိတာ၊ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်င္းခ်င္း လက္ဝါးခ်င္း ႐ိုက္ထားၿပီးသားမုိ႔ တင္ဒါ သြားၿပိဳင္လည္း မထူး ပါဘူးဆိုၿပီး သေဘာထားၾကတာ စတာေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ တင္ဒါ ေခၚယူမႈပံုစံ ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈအျဖစ္ အေတာ္ေလး သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။

အလားတူပါပဲ။ သိပ္မၾကာေသးခင္တုန္းက ရထားဝန္ႀကီးဌာနဟာ West Corporation ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုးသန္းေက်ာ္ တန္ေၾကး ရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္ရထား ေျပးဆြဲေရး စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီ (၁ဝ)ရက္ေန႔က စၿပီး ေျပးဆြဲတဲ့ အဲဒီ လွ်ပ္စစ္ ရထားဟာ လင္းစေဒါင္းကေန ဝါးတန္းဘူတာ အထိ ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျပးဆြဲပါ တယ္။ စၿပီး ေျပးဆြဲဆြဲျခင္း အခ်ိန္ကပဲ စီးသူ နည္းနည္းပါးပါးရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း စီးသူ မရွိ သေလာက္ နည္းသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေန႔စဥ္ ခရီးသြားျပည္သူ သန္းနဲ႔ခ်ီ ရွိေနေပမယ့္ ေဒၚလာ သံုးသန္းေက်ာ္ တန္ဖုိး ရွိတဲ့ အဲဒီခရီးစဥ္ တစ္ေန႔ ျပည္သူ (၁ဝဝ) ေလာက္ေတာင္ အသံုးမျပဳတာကေတာ့ လိုအပ္ တဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ခုမဟုတ္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေျဖာင့္တည္း ကားမွတ္တိုင္ ေလးငါး မွတ္ တုိင္စာေလာက္အတြက္ ေဒၚလာ သံုးသန္းေက်ာ္ အကုန္အက်ခံၿပီး လွ်ပ္စစ္ရထား စက္ေခါင္း ဝယ္ယူအသံုးျပဳသင့္သလားဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္ဖို႔ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပုဂၢလိကေတြကို ဘတ္စ္ကား ေျပးဆြဲခြင့္ေပးလိုက္ ရင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ကုန္ စရာ လိုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အလားတူ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း ရထား ဝန္ႀကီးဌာနဟာ ပုဇြန္ေတာင္ ဘူတာကေန ဆူးေလ- ဒလ ကူးတို႕ ဆိပ္ကမ္းနားအထိ ရထား လမ္း တစ္ခုေဖာက္ၿပီး RBE ရထားတြဲေတြ ဝယ္ယူ ေျပးဆြဲေစခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီ ခရီးစဥ္ဟာလည္း ပထမပိုင္း တစ္ေန႔ အသြားအျပန္ ငါးေခါက္ ေျခာက္ေခါက္ေလာက္ ဆြဲေနရာကေန ေနာက္ ပိုင္း စီးနင္းသူ မရွိလို႔ တစ္ေခါက္ေလာက္ပဲ ဆြဲတဲ့ အဆင့္ထိ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရထား ဝန္ႀကီးဌာနဟာ ဒီ ခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲဖို႔ဆိုၿပီး RBE ရထားတြဲအေဟာင္းေတြကို ဝယ္ယူ တင္သြင္းခဲ့ ပါေသးတယ္။

တကယ္ေတာ့ ရထားဝန္ႀကီးဌာနမွာ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္- မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္- ပုဂံလို ျပည္သူေတြ အသံုး မ်ားၿပီး အျမတ္အစြန္းရႏိုင္တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြ ရွိေနၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ခရီးစဥ္ ေတြမွာလည္း ေျပးဆြဲခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခရီး သည္ေတြ အဆင္မေျပတာ၊ သတ္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားေနတာ၊ လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မႈပံုစံ ေခတ္ မမီတာ၊ ဒီဇယ္ ခိုးယူေရာင္းခ်ျခင္းလို မသမာမႈ ေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းတာ စတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အၿမဲတန္း အ႐ံႈးေပၚေနတဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

အခုလို အ႐ံႈးေတြ ေပၚေနပါလ်က္၊ အလုပ္ မျဖစ္တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြ သတ္မွတ္၊ တြဲအေဟာင္း ေတြ စက္ေခါင္းအေဟာင္းေတြ ဝယ္ယူႏုိင္ေအာင္ ရထားဝန္ႀကီးဌာနဟာ ဘယ္က ဝင္ေငြေတြ ရေနသလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြ သတိမထားမိတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ရထားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ မွာ ကညန လို႔ေခၚတဲ့ ကုန္းလမ္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ရွိေနတယ္ ဆိုတာပါ။ အဲဒီဌာနဟာ ျပည္ပက တင္သြင္းလာ တဲ့ ကားေတြကိုေရာ၊ ျပည္တြင္းက ထုတ္လုပ္တဲ့ ကားေတြကိုပါ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး မွတ္ပံု တင္ခ ဝင္ေငြရေနတာပါ။ မွတ္ပံုတင္ခကလည္း နည္းနည္း ေနာေနာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂ဝ၁၁ အကုန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ကားတင္သြင္းခြင့္ ဖြင့္ေပးလိုက္ခ်ိန္ကစရင္ ဒီက ေန႔အခ်ိန္ထိ ေလးႏွစ္တာ အတြင္း ကားအစီးေရ (၅၃ဝဝဝဝ)ေက်ာ္ တင္သြင္းၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ကား တစ္စီးကို ကညန ကေန မွတ္ပံုတင္ေၾကး အနည္းဆံုး က်ပ္ (၁၆)သိန္းယူေနတာမို႔၊ ပ်မ္းမွ် ကားတစ္စီး က်ပ္သိန္း (၂ဝ)ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ရင္ပဲ ေလးႏွစ္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ခကေန ဝင္ေငြ က်ပ္ ဘီလီယံတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ရခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေဒၚလာနဲ႔တြက္ရင္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံနီးပါး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေငြေတြကေန တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အသံုးမတည့္တဲ့ စီမံကိန္း ေတြမွာ အသံုးျပဳေနတာ၊ အ႐ံႈးေပၚေစတဲ့ စက္ ေခါင္း၊ ရထားတြဲေတြ ဝယ္ယူရာမွာ အသံုးျပဳခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သိပ္မၾကာခင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ NLD အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ တက္လာပါေတာ့မယ္။ ဒီအခါ ရထားပို႕ေဆာင္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အဂတိလိုက္စားမႈအျဖစ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ စီမံကိန္းေတြ၊ တင္ဒါ ေခၚယူမႈ ေတြ၊ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈေတြကို ျပန္လည္ စိစစ္ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေနာင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းစင္ၿပီး ျပည္သူ ေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို၊ ဝန္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း ျပည္သူေတြ အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

‪#‎မြန္းတည့္ေန‬
အတြဲ (၂) ၊ အမွတ္ (၄၈)
စည္သူေအာင္ျမင့္


phonemaw-day-620.jpg
မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ကိုဖုန္းေမာ္နဲ႔ ကိုစိုးႏိုင္တို႔ က်ဆံုးခဲ့ျခင္း ၂၈ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျဗဴးကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ က်င္းပေနစဥ္
Photo: Kyaw Zaw Win/ RFA

အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ရိွေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးဖို႔ ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ကိုဖုန္းေမာ္ ႏွစ္လည္ေန႔မွာ အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျဗဴးကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ RIT ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္နဲ႔ ကိုစိုးႏိုင္တို႔ က်ဆံုးခဲ့ျခင္း ၂၈ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းနားမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီေၾကျငာခ်က္ကို ႏွစ္လည္ အခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီက RIT ေက်ာင္းသား ေဟာင္းတစ္ဦးက ဖတ္ၾကားခဲ႔ပါတယ္။

"၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲႀကီးသည္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလမွ မၿပီးဆံုးေသးေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသမိုင္းေပးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ဖမ္းဆီးခံ ရဟန္းသံဃာ မ်ား၊ ေက်ာင္း သူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးျပန္လြတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္"

RIT ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္နဲ႔ ကိုစိုးႏိုင္တို႔ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကို "ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔" လို႔လည္း သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ၂ ႏွစ္ဦးနဲ႔အတူတူ မဆလ အစိုးရကို ဆႏၵျပခဲ့ ၾကတဲ့ RIT ေက်ာင္းသားေတြက ဒီကေန႔ ၂၈ နွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အျဖစ္ ဆြမ္းကပ္အမ်ွေ၀ခဲ့ၾက ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ညက RIT ေက်ာင္းမွာ လံုထိန္း တပ္ဖဲြ႔ဝင္ေတြက ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကိုဖုန္းေမာ္ဟာ ေနရာမွာပဲ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ကိုစိုးနုိင္ကေတာ့ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွာ ေသဆံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခမ္းအနားကို ကိုဖုန္းေမာ္ ရဲ႕ အမျဖစ္သူ ေဒၚမာမာအိ နဲ႔ ကိုစိုးႏိုင္ရဲ႕ အမျဖစ္သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး RIT ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇာဝင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

အခင္းျဖစ္တဲ့ညက အေတြ႔အၾကံဳေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသီဟလတ္ ကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္သူ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
RFA


၁၉၈၈ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က လုံထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ပစ္ခတ္လို႔ ေသဆုံးခဲ့တဲ့ စက္မွုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးတဲ့ ေန႔ကို ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီေရး လွုပ္ရွား သူေတြ က သတ္မွတ္ခဲ့ၾက ၿပီး က်ေရာက္တဲ့ ၂၈ ႏွစ္ေျမာက္ ဖုန္းေမာ္ေန႔ အခမ္းအနားေတြ ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

နိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံ အျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္း ေနတယ္ ဆိုတဲ့ ဒီကာလမွာ ကိုဖုန္းေမာ္တို႔ ကြယ္လြန္ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ကို နိုင္ငံ အေနနဲ႔ ဘယ္လို အေလးထားသင့္လဲ၊ ဘယ္လို သမိုင္း သင္ခန္းစာေတြ ယူသင့္လဲ ဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာေတြ ျဖစ္ေနပါေသး တယ္။

ကိုဖုန္းေမာ္ေန႔ ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း နိုင္ငံေရး တက္ႂကြလွုပ္ရွားသူ ၃ဝဝ ေက်ာ္က ရန္ကုန္တိုင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျဗဴးကုန္း ေတာရ စာသင္တိုက္ မွာ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ပါဝင္စား သူေတြ အေနနဲ႔ စုေပါင္း က်င္းပ ၾကပါတယ္။

ဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္း လို အျဖစ္အပ်က္ ေတြ က ေန တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်ေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ထိ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး သမိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ တာပါ။

ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေရး လွုပ္ရွားသူ ေတြ နဲ႔ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၾကားမွာ ဖုန္းေမာ္ အေရးအခင္း နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တူညီတဲ့ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲပုံလည္း မရွိ ေသးသလို ဒီ အျဖစ္ကို အေလးထားပုံ ေတြ သင္ခန္းစာ ယူပုံ ေတြလည္း မတူညီ ၾကေသးပါဘူး။

ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ျမန္မာျပည္ နိုင္ငံေရး သမိုင္းမွာ အေလးထား သင့္တဲ့ ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း လူငယ္ေတြ သိသင့္တယ္ လို႔ ရန္ကုန္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ အခမ္းအနား ကို တက္ခဲ့တဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း က ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာျပပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ အခမ္းအနား မ်ိဳး ကို ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဆာက္ ၿမိဳ႕မွာလည္း အေဝးေရာက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ စုေပါင္း လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

အဲဒီပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ ေရာက္ေနတဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇြန္ ကလည္း ကိုဖုန္းေမာ္တို႔ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမိုင္း သင္ခန္းစာ ေတြ ယူၾကဖို႔ တိုက္တြန္းရင္း အဲဒီတုန္း က ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ ေတြ အခုထိ ျဖစ္မလာေသးတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

ကိုဖုန္းေမာ္တို႔ က်ဆုံးတဲ့ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ကို ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အျဖစ္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကိုဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးတဲ့ တႏွစ္ျပည့္ေန႔ က စၿပီး ဒီမိုကေရစီေရး လွုပ္ရွားသူေတြ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနနဲ႔ တရားဝင္ သတ္မွတ္မွု ကေတာ့ အခု အခ်ိန္ထိ ရွိမလာ ေသးပါဘူး။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ကရင္ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကုိင္အဖဲြျဖစ္တဲ့ ဒီေကဘီေအ ဒီမုိကေရစီ ကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္ဟာ တနဂၤေႏြေန႔ေနလည္ ၁ နာ၇ီေက်ာ္က ပဲခူးတိုင္း၊ ပဲခူးျမိဳ႕ေဆးရံုႀကီးမွာ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကို ႏွစ္ကာလႀကာရွည္စြာလုပ္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေေတာ္ ဒီေကဘီေအရဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္ဟာ လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ပဲခူးေဆးရံုႀကီးမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တယ္လို ့ဒီေကဘီေအဆက္ဆံေရးရံုးအရာရွိ ဗုိလ္မူးစိုးျမင့္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေန႔လည္ ၁နာရီ ၄၅ ေလာက္မွာဆံုးသြားပါတယ္။ ပဲခူးေဆးရံုမွာပါ။ ေရာဂါကေတာ့ လက္ရွိခံစားေနရတဲ့ ကင္ဆာေ၀ဒနာနဲ႔ပဲ ဆံုးသြားတာေပါ့။ လက္ရွိ ပဲခူးကေန ၄ နာရီကေန စထြက္လာတယ္။ ကား၅စီးနဲ႔ စထြက္လာပါျပီ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ မစုံလင္ေသးပါဘူး။ အားလံုးကေတာ့လာၾကပါျပီ။ အဖိုးရဲ႕ စ်ာပနကုိ သၿဂိုလ္ဖို႔ကိုေတာ့ မူလအီေတာင္ထိပ္ မွာလုိ ့ေတာ့ သိရတယ္ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိရေသးဘူး ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္ဟာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး လက္ထက္ကေနခဲြထြက္ခဲ့ၿပီး တိုးတက္ေသာကရင္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ ကိုတည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ ဒီ့ေနာက္မွာေတ့ာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ခိုင္းတဲ့အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖဲြဟာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ တုိက္ပဲြေတြျပန္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီ ေနာက္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီကရင္ အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ ဆိုတဲ့နာမည္ကို ျပန္လည္ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကိးေစားလာပြယ္ဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အတြက္ဘာေၾကာင့္ လက္မခံခဲ့သလဲ ဆုိတာကိုေတာ့ ဒီေကဘီေအ တပ္မွဴးေဟာင္း ဗုိလ္မွဴးေမာင္ေလး ကအခုလို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“ဘာလို ျငင္းပယ္ခဲ့သလဲဆုိတာကေတာ့ တဖက္က အမ်ိဳးသားေရးကိုလုပ္ေနတဲ့သူလုပ္ခ်င္တဲ့သူ ဆုိေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဆုိေတာ့ အစိုးရရဲ႕ လက္ေအာက္ခံလို ျဖစ္သြားမယ္ေလ။ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္တာကို တျခားအလုပ္ေတြကိုမလုပ္ခ်င္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ကရင္မွာေတာ့အမ်ိဳးသားေရးလုပ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တေယာက္ဆံုးရံႈးလုိက္ရတာပါပဲ ”

လက္ရွိ မွာေတာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖ႔ဲြဟာျမန္မာအစိုးရနဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္အပစ္ခပ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မူရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားတာပါ။

ဒီေကဘီေအ တပ္မူးေတြကေတာ့ သူတုိ့ေခါင္းေဆာင္မရွိေတာ့ေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစားလားပြယ္ရဲ႕ မူ၀ါဒအတိုင္း ဆက္ရပ္တည္သြားမယ္လို ့ဗိုလ္မူးစုိးျမင့္ကေျပာပါတယ္။

“သူ ့ရဲ႕လမ္းညြန္ခ်က္အတုိင္းကိုပဲရပ္တည္သြားမွာပါ။ သူညြန္ၾကားခဲ့တဲ့ အတုိင္းဆက္လက္ၿပိီး ရွင္သန္ေနမွာပါ အဖိုးရဲ ့ညြန္ၾကားခ်က္ ျပည္သူလူထုကုိအသက္ေပးကာကြယ္ဖုိ ့လူထုကုိ တမ်က္ႏွာထဲ ႀကည့္ျပီးကာကြယ္ဖို႔ အဖိုးမွာၾကားခဲ့တဲ့အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တုိ ့ဆက္လက္ရပ္တည္မွာပါ ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစားလားပြယ္ဟာကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အသက္ ၅၄ ႏွစ္ရွိၿပိီး သားသမီး ၂ ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးကို အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျပိီး လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားရဲ ခ်စ္ခင္မူကိုရရွိိခဲ့တဲ့ တပ္မူးတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစားလားပြယ္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ကုိယံုႀကည္သက္၀င္တာေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဘုရားေတြကုိ တည္ထားကုိးကြယ္တာေတြကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါတယ္။အခု သူတည္ထားတဲ့ မူလအိေတာင္ထိပ္ကဘုရားအနီးမွာ သူရဲ ့စ်ာပနကိုက်င္းပဖုိ႔အတြက္ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႕လည္း ဒီေကဘီေအတပ္မူးေတြကေျပာဆုိၾကပါတယ္။

မေအးေအးမာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

သမိုင္းဆိုတာကေတာ့ ေဖ်ာက္လို႔ဖံုးလို႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။
အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြရဲ ႔ ရလဒ္အျဖစ္ ဒုသမၼတမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက ၿပီးပါၿပီ။ ဘယ္တုန္းကမွ လႊတ္ေတာ္သတင္းေတြကို အခုေလာက္ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္႐ိုး မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ယူဆရတဲ့ျပည္သူေတြဟာ ဒီတခါမွာေတာ့ စိတဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မၾကည့္လိုက္ရတဲ့ သူေတြဆိုရင္လည္း ၾကည့္လိုက္ရတဲ့သူေတြ ျပန္ေျပာ ျပတာကို ေဘးကေနၿပီး တအံ့တၾသ အားတက္သေရာ နားေထာင္ခဲ့ၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ၾကရပါ တယ္။

ဒုသမၼတမ်ားအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံၾကရသူမ်ားက ေတာ့ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူနဲ႔ ဦးျမင့္ေဆြတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၿပီးမွ မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏိုင္ရ အေရြးခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဦးျမင့္ေဆြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔က ကန္႔ကြက္မယ့္သူမရွိ အေရြးခံခဲ့ရတာပါ။

အခုလို ဒုသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးၾကတဲ့အခါ အေရြးခ်ယ္ခံၾကရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားဟာ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ သေဘာၤတစ္စီးကို မာလိန္မွဴးအျဖစ္နဲ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ရြက္လႊင့္ၾကရ ေတာ့မယ့္ သေဘာျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္စီးရတဲ့သေဘာၤ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားလာၾကရပါတယ္။

အႀကီးအကဲ လုပ္ၾကမယ့္ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ၿပီးေတာ့ စိတ္ေနသေဘာထား။ ဒါေတြကို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ သိေအာင္ႀကိဳးစားၾကတာ ရွိသလို သိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျပာျပတာကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးနဲ႔ နားေထာင္ၾကရပါတယ္။

ထံုးစံအတိုင္း ကိုယ့္တုိင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာကို ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ဖန္တီးၾကမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကို စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ၾကမွာကလည္း မလြဲပါဘူး။ ပညာေရးအပိုင္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္အပိုင္း ျဖတ္သန္းမႈ သမိုင္းအပိုင္းနဲ႔ စိတ္ထားသေဘာထားအပိုင္းဆိုတဲ့ အသီးသီးေသာ အေနအထားေတြမွာ စံျပပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သူေတြ၊ တိုင္းသူျပည္သားေတြအေပၚ ရင္၀ယ္သားလို သေဘာ ထား ၾကင္နာတတ္သူေတြ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမၾကည့္ဘဲ အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိသူေတြအျဖစ္ ျမင္ခ်င္ၾကမွာကလည္း မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။

အခု ေပၚေပါက္လာတဲ့ တုိင္းျပည္ဦးေဆာင္အသစ္ေတြအေပၚ အေကာင္းဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ေန ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လာတဲ့ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္း၀န္ထက္မကဲတဲ့ ျပည္သူကို ႐ိုးက်ိဳးစြာ အလုပ္အ ေကြၽးျပဳမယ့္ ေမာင္ပုလဲ အသစ္ေတြအျဖစ္ ျမင္ခ်င္ၾက ၾကားခ်င္ၾကမွာကလည္း မလြဲပါဘူး။

ၿပီးေတာ့ ဒီကေန႔ ဒို႔ကို ဦးေဆာင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ဟာ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြရွိ ႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ သံသယနဲ႔ အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ႕သမိုင္းကို ျပန္လည္တူးေဖၚ သိခ်င္ေနၾကမွာကလည္း မလြဲျပန္ပါဘူး။ သမိုင္းေကာင္းမွ ဦးေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့သူေတြ ျဖစ္လာမွာမို႔ ျပည္သူေတြဟာ အခုရက္ပိုင္းအေတာအတြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္း သတင္းေတြကို မလြတ္တန္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းဆိုတာကေတာ့ ေဖ်ာက္လို႔ဖံုးလို႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ တခ်ိန္တုန္းက ႀကံဳဖူူးတာ ေလးတခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကြတ္ေ၀ါ ဟိန္းဟာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးက အခ်ိန္တန္လို႔ ျပန္ဆင္းေပးထားသည့္ အခ်ိန္ၾကကာမွ တခ်ိန္ တုန္းက ကမၻာ့ျပည္သူေတြကို ဒုကၡေကာင္းေကာင္း ေပးခဲ့တဲ့ နာဇီေတြနဲ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲမႈ ခံခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း နာဇီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ကာယကံရွင္ ကြတ္ေ၀ါ ဟိန္းဟာ အေတာ္ေလး ရွင္းလင္းၾကရ သိကၡာထိခိုက္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

တခါ စာေပႏုိဗယ္လ္ဆုရွင္ ဂ်ာမာန္ကဗ်ာဆရာႀကီး ဂန္တာဂရပ္စ္ဆိုရင္လည္း တကမၻာလံုးက ေလးစားတဲ့ စာေပႏိုဗယ္လ္ဆုအပါအ၀င္ အျခားစာေပဆုေတြ အမ်ားႀကီး ရထားၿပီးေနာက္ပိုင္း အိုႀကီး အိုမျဖစ္ကာမွ သူငယ္စဥ္က နာဇီအာဏာရွင္ ဟစ္တလာရဲ႕ လူငယ့္လက္႐ုံးတပ္ထဲ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးတယ္ ဆိုတဲ့ သမိုင္းႀကီးက ေပၚလာေတာ့ သူလည္းပဲ ေနာက္ဆံုးမွာ ဝန္ခံေတာင္းပန္ရတဲ့ကိန္း ဆိုက္ခဲ့ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္ၾကမယ့္ မိမိတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ သမိုင္းေကာင္း သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအေပၚ အၾကင္နာတရား ထားႏိုင္ၾကပါေစ၊ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္း ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ တကယ္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာၿပီး ပညာညာဏ္ႀကိီးမားတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား မဇၥ်ိမက ႏိႈးေဆာ္လိုက္ ပါရေစ။
Mizzima - News in Burmese

လူထုက အားေပးေထာက္ခံတဲ႔ပါတီ အႏိုင္ရထားတာနဲ႔အတူ ျမန္မာျပည္သူေတြ အတြက္ လက္ရိွအခ်ိန္က ရင္အခုန္ရဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ ဘယ္သူပါမယ္ ၊ ဘယ္သူ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္တယ္ အစရိွတဲ႔ ကိစၥေတြကစလို႔ အႏိုင္ရပါတီ ဘာလုပ္လုပ္ ျပည္သူေတြ က စိတ္၀င္စားေန တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အေကာင္းအဆိုးေပၚ မူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ လူထုရဲ႕ ကံၾကမၼာကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ေတာ့မွာေၾကာင့္လည္း လူထု အားေပးတဲ႔ အႏိုင္ရပါတီရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြက ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းလာေနပါတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ စိတ္အ၀င္စားဆံုး ျဖစ္ေနၾကတာက ဒုသမၼတေလာင္းေတြရဲ႕ သတင္းနဲ႔အတူ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္သူျဖစ္မလဲဆိုတာကိုလည္း လူထုအေနနဲ႔ စိတ္၀င္စားၾကတာ ေတြ ႔ရပါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအားလံုးကို ဒီခ်ဳပ္ကပဲ ယူမလို သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနသလို အေရးပါတဲ႔ ျပည္နယ္ျဖစ္တဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတ္ာ အမတ္ျဖစ္တဲ႔ ရခိုင္လူမ်ဳိး ဦးညီပုက တာ၀န္ယူဖို႔ လ်ာထားတယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္တဲ႔ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာထားပါတယ္။ ရန္ကုန္အပါအ၀င္ က်န္တဲ႔ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ (ကရင္) စသူတို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနၿပီး မတ္လ ပထမအပတ္က အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ေနျပည္ေတာ္မွာရိွတဲ႔ ႏွင္းဆီစံအိမ္မွာ အစည္းအေ၀း လုပ္ခဲ့ရာမွာလည္း အဲဒီလူေတြ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြက္ကေတာ့ လား႐ႈိးက အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ အလားလာမ်ားတယ္လို႔ ဆိုထားတဲ႔အတြက္ အဲဒီျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြ မွာ တပ္မေတာ္ ေနာက္ခံနဲ႔ လာသူေတြ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ ေမွးမွိန္သြားၿပီဆိုတာ တြက္ဆလို႔ရေနပါတယ္။

အဲဒီ သတင္းေတြ အရဆိုရင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေအာင္သန္းထြဋ္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တာ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ သူက ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကမွ တပ္မေတာ္ကေန အနားယူ ေရြးေကာက္ပြဲၿပိဳင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနတဲ႔ ေလာက္ကိုင္မဲဆႏၵနယ္ကေန ၿပိဳင္ခဲ့တာပါ။

ရွမ္းျပည္နယ္လို အႀကီးမားဆံုး ၊ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အမ်ားဆံုး ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုအမ်ားဆံုး ျပည္နယ္တစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ အရပ္သားတစ္ေယာက္ကေန ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ တာစူလာတာဟာ ေဒသခံေတြ အတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ပါပဲ။ ဒါဟာ အင္မတန္မွ မဂၤလာရိွတဲ႔ သတင္းပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္ဟာ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရေရာ မ်ဳိးႏြယ္စု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ျပသ၁နာအရပါ တြက္ရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါတဲ႔ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ၾကားထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျပသ၁နာေတြ ကလည္း ရိွေနသလို ဂန္းစတားသဖြယ္ ၊ စစ္ဘုရင္ေတြ သဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကတ႔ဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပည္သူ႔စစ္နဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ဆိုတာေတြ ကလည္း ရိွေနပါေသးတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္ကာလတစ္ေလ်ွာက္ ၁၉၅၂ ခုနစ္ ပါလီမန္ ဦးႏုလက္ထက္မွာတင္ ဦးႏုနဲ႔ ဦးေန၀င္း လက္၀ါးခ်င္း႐ိုက္ၿပီး ရွမ္းကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးႏုကို ဗမာေခါင္းေဆာင္လို႔ သံုႏႈန္းရတာက အဲဒီတုန္းက ႏိုင္ငံကလည္း ဗမာဆိုတဲ႔ အမည္နာမကိုသာ သံုးႏႈန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဦးႏု ကိုယ္တုိင္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကို ေသြဖည္ကာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရိွခဲ့တဲ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးႏုလက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ သမၼတ အလွည့္က်စနစ္နဲ႔ ျဖစ္လာတာ ၀န္ႀကီးရာထူးအခ်ဳိ႕ ရယူႏိုင္တာရိွေပမယ့္ ပင္လံုရဲ႕ အႏွစ္သာရကို အေကာင္ထည္ မေဖာ္ႏိုင္တဲ႔ ၁၉၄၇ ခုနစ္ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ပဲ တိုင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ ဆက္ဆံေရး သိပ္ေျပလည္ခဲ့တာ မဟုတ္သလို ကရင္ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ရရိွေရး အတြက္ကေန စတင္လို႔ ေကအန္ဒီအိုေတြ ရဲ႕ ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲေတြ ကလည္း အဲဒီေခတ္ကာလမွာတင္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

ရွမ္းကိစၥ ျပန္ဆက္ပါဦးမယ္။ ရွမ္းကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ခဲ့တဲ႔ အခ်ိန္ဟာ ကူမင္တန္၀င္တဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကာလမွာ ကူမင္တန္ေတြ က ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ျခမ္းမွာ အဓိကထား လႈပ္ရွားၾကေပမယ့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ျပည္နယ္ေတြ ထဲမွာ အခြင့္အနည္းငယ္ ပိုေပးထားတဲ႔ ရွမ္းရဲ႕ အေျခအေနကို ျပည္မအစိုးရအဖြဲ႔က သိပ္ၿပီး နားလည္ဟန္ မတူပါဘူး။ တစ္ဖက္မွာလည္း ေစာ္ဘြားေတြ က အခြင့္အာဏာ ေလ်ာ့သြားတယ္ ဆိုေပမယ့္ မင္းမူေနတာမ်ဳိးေတြ ရိွေနေသးတဲ႔အတြက္ ၾကည့္မရတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လိုအပ္တဲ႔ပမာဏထက္ မ်ားစြာပိုၿပီး ရွမ္းတစ္ျပည္နယ္လံုးကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလေတြအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ တပ္မေတာ္က လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အမ်ားအျပားလုပ္ခဲ့သလို ပေဒသရာဇ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဗမာျပည္မနဲ႔ေပါင္းကာ အဂၤလိပ္ဆီက တစ္ၿပိဳင္နက္ လြတ္လပ္ေရး ယူမယ္ဆိုတဲ႔ ရွမ္းျပည္သားေတြလည္း တုန္လႈပ္စရာ ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလေနာက္ပိုင္း ကူမင္တန္မရိွေတာ့တဲ႔ေနာက္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီး အလုံးအရင္းနဲ႔ တပ္စြဲခဲ့တဲ႔ စစ္တပ္ေတြ အေနနဲ႔ အနည္းငယ္ေလာက္သာ ျပည္မကို ျပန္ေတာ့ပါတယ္။ အေျမာက္အျမားကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ကေန မျပန္ေတာ့ပါဘူး။ ရွမ္းျပည္နယ္က ျပည္သူေတြ အပါအ၀င္ မ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ ျပည္မက အုပ္စုိးသူေတြ အၾကား စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြ က အဲဒီကတည္းက စခဲ့တယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ကူမင္တန္ကို သြားတိုက္တဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာေတာင္ အဲဒီစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အဓိပၸာယ္ မရိွခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာဖူးတာ မွတ္သားမိပါတယ္။

၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းၿပီး ေစာ္ဘြားေတြ ကို ဖမ္းဆီးေတာ့ ရွမ္းမွာ သူပုန္အဖြဲ႔ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အစဥ္အလာအရ စစ္သိပ္တိုက္တဲ႔ အေလ့အထမရိွတဲ႔ ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြေတာင္ SSA ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ က်န္တဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းမွာေနတဲ႔ တျခားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ကလည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြ ထူေထာင္ပါတယ္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ေကအိုင္ေအလို႔ လူသိမ်ားတဲ႔ ကခ်င္အဖြဲ႔ကလည္း ရွမ္းေျမာက္က ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြ ေနထိုင္ရာ ေဒသဘက္မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါပဲ။ ၁၉၆၇ တ႐ုတ္ဗမာ အေရးအခင္းအၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ကို ၀င္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ပိုမ်ားလာတဲ႔ သေဘာေတာင္ ေဆာင္လာပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ေတြေမြး ၊ ျဖတ္ေလးျဖတ္နဲ႔ နည္းလမ္းေတြ သံုး လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အဆက္မျပတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ အေပၚ တြက္ခ်က္မႈ လြဲေခ်ာ္တဲ႔ ထံုးစံအတိုင္း ရွမ္းကိုလည္း တြက္ခ်က္မႈ အၿမဲတမ္းလြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗကပ ၿပိဳရင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အားမေကာင္းႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ႔ အယူအဆဟာ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲပါတယ္။ ဗကပၿပိဳၿပီးေနာက္ လက္ရိွအခ်ိန္ဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အင္အားအေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္လာေနတာပါ။ ဒီၾကားထဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥေတြက ရိွပါေသးတယ္။ ဗကပၿပိဳကြဲၿပီး ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ပဲ အခုအခ်ိန္ဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ရဲ႕ အင္အားအေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေရာက္လာေနသလို ျပသ၁နာေတြ က ပိုၿပီးနက္နဲလာေနတာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ရွမ္းမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ႔ အဓိက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ခုနစ္ဖြဲ႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အင္အားတြက္မယ္ဆိုရင္ပဲ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အား အနည္းဆံုး ခုနစ္ေသာင္းထက္မနည္း ရိွေနတာ၊ ရိွလာတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ အၿမဲတမ္း စစ္အင္အားကို ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး တိုက္ပြဲျပင္းထန္လာရင္ ဒီထက္ေတာင္ ခ်ဲ႕လို႔ရတဲ႔ အေနထားမွာ ရိွေနတာပါ။

သေဘာကေတာ့ တစ္ခါမွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ တပ္မေတာ္ေနာက္ခံနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အလုပ္မျဖစ္ဘူး၊ ေအာင္ျမင္မႈမရိွဘူး ဆိုတဲ႔ သေဘာပါ။ လက္ရိွအခ်ိန္ထိလည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတြ နဲ႔ နီးလြန္းရင္ ဆိုတဲ႔ စိုးရိမ္မႈမ်ဳိးရိွေနတာ အထင္းသား ေတြ ႔ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိလည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွာ စစ္တိုင္းေလးတိုင္းနဲ႔ တပ္မေပါင္းမ်ားစြာ ေနရာယူထားရတာပါ။ ဒါလည္း တည္ၿငိမ္မႈ မရိွ႐ုံမ်ွမက တပ္မေတာ္အေပၚ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕ မုန္းတီးမႈက ပိုမိုျမင့္မား လာေနပါေသးတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ တ႐ုတ္ျပည္သြားတုန္းက ရွမ္းအေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အၿမဲတမ္း ေခါင္းခဲရတယ္ဆိုၿပီး တ႐ုတ္ဘက္ကို ေျပာဆိုခဲ့တာ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ဖတ္ဖူးပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ႔သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ျပန္ေပၚလာခဲ့တဲ႔ တအာင္းပလာင္ အဖြဲ႔႕တို႔ ကိုးကန္႔ ျပသ၁နာတို႔ ဆိုတာကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစ္ခါမွ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ မရိွတာေတြ ကေန ျပန္ေပၚလာတဲ႔ သေဘာပါပဲ။ မူးယစ္လို တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ပတ္သက္ႏိုင္တဲ႔ ကိစၥေတြလည္း ရိွေနၿပီး ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးလို ကိစၥရပ္ေတြလည္း ရိွေနတာက ဒီကေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခေနပါ။

ဒီကေန႔ အေနအထားက “၀” လို ၊ မိုင္းလားလို အဖြဲ႔ေတြကလည္း ရိွလာတဲ႔အတြက္ အရင္ဗကပ ေခတ္ထက္ေတာင္ ပိုၿပီး လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ သေဘာက ဗကပေခတ္က ဗကပၿပီးရင္ ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားက ေျပလည္တဲ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအေျခအေနက အင္အားေကာင္းတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြ အေျမာက္ျမားေပၚလာသလို တ႐ုတ္ရဲ႕ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရး မူ၀ါဒဆိုတာကလည္း ရိွလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ အေျဖဟာ တန္းတူညီမ်ွမႈနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ျပသ၁နာပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒါမွမဟုတ္ တပ္ဘက္က လာသူကပဲ ဆက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနရင္ ေျပလည္မယ့္ အေနအထား မရိွတဲ႔အျပင္ အခန္႔မသင့္ရင္ က်ဆံုးတိုင္းျပည္ Fail State ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ အေျခအေနမွာပါ ရိွေနပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို အကယ္၍ အန္အယ္လ္ဒီက ယူမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ျဖစ္တာ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လတ္တေလာမွာပဲ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တပ္မေတာ္က တပ္ေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ေနရာ၀င္ယူလာတာ သတိထားမိပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာမလား၊ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ဦးမလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ ေမွ်ာ္မွန္းမရႏိုင္သလို ဒီလိုကိစၥရပ္ေတြ က အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္လာဦးမွာပါ။ တပ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ေနတိုင္းေတာ့ မွန္ကန္တဲ႔လုပ္ရပ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ မဟာမိတ္ SNLD ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဘက္ကို စဥ္းစားေပးသင့္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရထားတဲ႔ SNLD ပါတီဘက္ကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ေပးလိုက္ရင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတို႔မွာ ယံုၾကည္မႈ ပိုရလာႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္ဆုိတာ မိမိၾကမၼာ မိမိဖန္တီးခြင့္ေၾကာင့္ပဲ မဟုတ္ပါလား။ အန္အယ္လ္ဒီဘက္က အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ ကို အေလးေပး မယ္ဆိုရင္လည္း ျပသ၁နာေတာ့ မရိွႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ ရိွပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္

The Ladies News Journal

ဒုတိယသမၼတသံုးဦး။ (၀ဲမွယာ - ဦးဟင္နရီ ဗန္ ထီးယူ၊ ဦးထင္ေက်ာ္၊  ဦးျမင့္ေဆြ) (ဓာတ္ပံု - AP)
ဒုတိယသမၼတသံုးဦး။ (၀ဲမွယာ - ဦးဟင္နရီ ဗန္ ထီးယူ၊ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဦးျမင့္ေဆြ) (ဓာတ္ပံု - AP)

မတ္လ ၁၅ ရက္ အဂၤါေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မယ့္ သမၼတ ရာထူးေနရာ အတြက္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု အႏုိင္ရထားတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဘက္က တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ဒုသမၼတေတြထဲကပဲ ရမယ္လို႔ NLD ပါတီဘက္က အခုိင္အမာယံုၾကည္တဲ့ အေၾကာင္း NLD ပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ေျပာခြင့္ရက VOA ကို ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္ တနလၤာေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာလည္း သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏုိင္ေျခရွိပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတင္ျပထားပါတယ္။

တနလၤာေန႔ မနက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပမွာမဟုတ္ေပမဲ့လို႔ မြန္းလြဲပိုင္း တစ္နာရီမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့က်ရင္ေတာ့ သမၼတေလာင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရလာဒ္ေတြကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ေျခရွိပါတယ္။

လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ဒုသမၼတသံုးဦးအနက္ သမၼတရာထူးေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈမွာအမတ္အမ်ားစုေနရာရရွိထားတဲ့ အႏုိင္ရပါတီ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဘက္က သမၼတရာထူး ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ဘာေၾကာင္ ့ယံုၾကည္ခ်က္ရွိပါသလဲ ဆိုတာကို ႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ေျပာခြင့္ရ NLD ပါတီက ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတဲ့အခါ သူက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅၅ ေယာက္ရွိတယ္ေလ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၃၅ အားလံုးေပါင္း ၃၉၀ ေနာ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းက ေလာေလာဆယ္ ၆၇၅ ဦးရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ၃၉၀ နဲ႔ manipulate လုပ္လို႔ရပါတယ္။ သမၼတက က်ေနာ္တို႔ ယူမွာပါ။"

မဆုမြန္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ ။ ဒုသမၼတ ၁ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဆရာ။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္။ ။ က်ေနာ္တို႔ သမၼတ ယူမွာေျပာလိုက္ေတာ့ မဟုတ္လည္း ဒု သမၼတကေတာ့ ၁ နဲ႔ ၂ နဲ႔ ပဲ ရွိတာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒုသမၼတ က မဲ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးရတဲ့သူက ဒုသမၼတ ၁ ျဖစ္မယ္ေလ ။ မဲအနည္းဆံုးရတဲ့လူက ဒုသမၼတ ၂ ျဖစ္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ သမၼတ ရေအာင္ယူပါမယ္ ။ဒါကေနာ္တို႔ manipulate လုပ္ယူလို႔ရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပိုင္ကြက္ထဲမွာ ရွိေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔မဲေပးလို႔ လုပ္လို႔ရတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ သမၼတရေအာင္ယူမယ္ဆိုေတာ့ ဒုသမၼတ ၁ ေတြ ၂ ေတြ မေျပာေတာ့ဘူးေလ။ NLD ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းထဲမွာရွိေနတာေလ။ ဒါေတြအေသးစိတ္ေျပာလို႔မရဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔ manipulate လုပ္ယူလို႔ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို က်ေနာ္တို႔ ရထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၃၉၀ က total ၆၇၅ မွာ။

မဆုမြန္။ ။ ဆရာေနာက္ဆံုး ျပည္သူေတြကို ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား message ေပးခ်င္ပါသလဲ။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္။ ။ က်ေနာ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခု ျပည္သူေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးလိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထင္ေက်ာ္ေရာ ၊ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ အေပၚမွာေရာ၊ က်ေနာ္တို႔လည္း ဒါကို ေလ့လာေနတာပါ။ လူထုရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈလံုး၀ ေကာင္းပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၾကားရသမွ် က်ေနာ္တို႔ကို congratulate လုပ္တဲ့ သူေတြ၊ လူထုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စကားကို တသြမသိမ္းလိုက္နာတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တင္လိုက္တဲ့အေပၚမွာလည္း နားလည္မႈရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ လူထုကို က်ေနာ္က ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာက္မွာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကဖို႔ က်ေနာ္က ေမတၱာရပ္ခံတယ္လို႔ ေျပာေပးပါခင္ဗ်ာ။

NLDပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ေျပာခြင့္ရ လည္းျဖစ္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ပါ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ ဒု သမၼတေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အခ်က္ေတြကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေအာင္လို႔ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြက တဆင့္ ထုတ္ျပန္ထားသလို အခုလက္ရွိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ဒုသမၼတ သံုးဦးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူနဲ႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးျမင့္ေဆြတို႔ သံုးဦးကို သမၼတအရည္အခ်င္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႔က စိစစ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စံုမႈ ရွိ-မရွိ စိစစ္ေရး အဖဲြ႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္၊ NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဘမ်ဳိးသိန္းနဲ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

မဆုမြန္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/nld-believe-to-get-the-president-seat-for-their-two-representatives-/3233794.html


၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ တြင္ အသက္၀င္လာေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုအေလ်ာက္ပါ၀င္လာသည့္ အခိ်န္မွစ၍ အစိတ္သားဆိုေသာ အေခၚအေ၀ၚႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲသို႔ စတင္၀င္ေရာက္လာသည္။ အစိတ္သား ဆိုသည္မွာ ေဈးေရာင္းေဈး၀ယ္တြင္သာေခၚေ၀ၚၾကေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာအျခင္အတြယ္ျဖစ္သည္။ တပိႆာတြင္ က်ပ္ ၁၀၀ သားရိွသျဖင့္ ေလးပံုတပံုေသာ ၂၅ က်ပ္သားကို အစိတ္သား (တပိႆာ၏ေလးပံုတပံု)ဟု အမွတ္ သညာျပဳကာ ေခၚေ၀ၚ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေငြအေၾကြေစ့မ်ားအသံုးျပဳသည့္ ေခတ္အခါက ေငြတက်ပ္တြင္ ျပား ၁၀၀ ရိွသည္။ တက်ပ္၏ေလးပံုတပံု ၂၅ ျပားကို တမတ္ဟုေခၚ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မတ္ေစ့ဟူ သည္မွာ ၂၅ ျပား ေစ့၊ တမတ္သားဆိုသည္မွာ ေလးပံုတပံုဟု နားလည္ၾကသည္။ အစိတ္သားကိုေတာ့ ေဈး သည္ေလာကတြင္ ပိုသံုးၾကသည္။ ေလးပံုတပံုဟူသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းကိုပင္ ေျပာသည္။

အဆိပ္သားဆိုရာတြင္ အဓိပၸာယ္ေျပာင္းသြားသည္။ အဆိပ္ (Poison)ဆိုသည္မွာ လူသတ္လက္နက္၊ သတၱ၀ါ မ်ားကို သတ္ျဖတ္သည့္ကိရိယာျဖစ္ျပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ မေကာင္းေသာအနက္ကိုေဆာင္သည္။ အဆိပ္ဆို သည္နွင့္ သူတပါးကို ေကာင္းက်ဳိးမေပးသည့္ၾကားခံပစၥည္းဟု ျမင္ေလ့ရိွသည္။ ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္လည္း နန္းလု ခ်င္ေသာအခါ (သို႔မဟုတ္)လက္စားေခ်ခ်င္ေသာအခါ အဆိပ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား မေရတြက္ႏိုင္ ေအာင္ရိွခဲ့ဖူးသည္။ ပုဂံေခတ္က မိဖုရားေစာလံုသည္ နရသီဟပေတ့မင္း စားေတာ္ေခၚမည့္စားေတာ္ပဲြတြင္ အဆိပ္ထည့္၍ ဆက္ကပ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ မင္းၾကီးသိသြားသျဖင့္ လုပ္ၾကံမႈမေအာင္ျမင္ဘဲ မိဖုရားေစာလံု ကြပ္မ်က္ခံရသည္။ ထိုဘုရင္ နရသီဟပေတ့မင္းပင္ တရုတ္တို႔ရန္မွထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရင္း ျပည္ျမိဳ႕သို႔ေရာက္ ရာ သားေတာ္ျပည္ျမိဳ႕စားက အဆိပ္နဲ႔ဓား ၾကိဳက္ရာေရြးဟု အနိုင္အထက္ျပဳမူေသာေၾကာင့္ အဆိပ္ခတ္ထား ေသာ ထမင္းဟင္းမ်ားကိုစားကာ နတ္ရြာစံကံေတာ္ကုန္ေတာ္မူေပသည္။ အင္း၀ေခတ္ကလည္း ဘုရင္မ ရွင္ေစာပုသည္ အင္း၀မွ အတူထြက္ေျပးလာခဲ့ေသာ မြန္ရဟန္းေတာ္နွစ္ပါးျဖစ္သည့္ အရွင္ဓမၼဓရနွင့္ အရွင္ဓမၼ ဥာဏတို႔ကို လူ၀တ္လဲေစကာ အသီးသီးေျမႇာက္စားထားေတာ္မူေသာ္ ဦးဓမၼဓရ(ေနာင္တြင္ ဓမၼေစတီမင္းျဖစ္ မည့္သူ) က ငယ္သူငယ္ခ်င္းရဟန္းျပဳဖက္ ဓမၼဥာဏကိုယ္ေတာ္လူထြက္ကို အဆိပ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့၏။ ထို႔အျပင္ ဓမၼေစတီမင္းအေလာင္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းလူထြက္ၾကီးသည္ နန္းညြန္႔နန္းလ်ာျဖစ္ေသာ ဘုရင္မ ရွင္ေစာပု၏သမက္ေတာ္ ပုသိမ္စားဗညားအိမ္ကို ရွင္ေစာပုနွင့္ေပါင္း၍ အဆိပ္ခတ္လုပ္ၾကံရံုမက ဗညားအိမ္၏ ၾကင္ယာေတာ္ ၀ိဟာရေဒ၀ီကိုပင္ သိမ္းပိုက္ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္တြင္ အဆိပ္မွာ မေကာင္းေသာ ေနရာမွ ပါ၀င္အသံုးေတာ္ခံခဲ့ေလသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ပင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္အဆံုးစီရင္ရာ၌ အင္ဒလင္း စေသာ အဆိပ္မ်ားကိုေသာက္သံုး၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသတတ္ၾက၏။ ေရႊတူးရာတြင္သံုးေသာ အဆိပ္ သည္ အလြန္ျပင္းထန္သျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ တိရစၧာန္မ်ားကိုသတ္ရာတြင္လည္း အဆိပ္ကို သံုးၾကေသးသည္။ အဆိပ္ခတ္ထားေသာ အသားကို အဆိပ္ သားဟုပင္ ေခၚရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိပ္သားသည္ မေကာင္းေသာသေဘာ၊ ရန္လိုသည့္သေဘာ၊ သူတပါးအား အေကာက္ၾကံသည့္သေဘာတို႔ျဖင့္ ျပည့္နွက္ဘိ၏။

ဤသို႔လွ်င္ အစိတ္သားနွင့္အဆိပ္သားသည္ အဓိပၸာယ္ကဲြျပားေပ၏။ အသံထြက္ကေတာ့ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္ သည္။ စလံုးနွင့္ ဆလိမ္သာ ကြာျခားေပ၏။ အသံအဖိအေဖာ့ေတာ့ ကြာျခားေပသည္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွရာ တခုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟုေခၚ၏။ ေနာက္တခုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဟုေခၚ၏။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ဦးေရ ၃၃၀ ထက္မပိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထား၏။ ရိွရမည့္ လူဦးေရေပါင္းကို ၄၄၀ ဟု သတ္မွတ္ထားျပီး ထို ၄၄၀ ၏ ေလးပံုတပံု (သို႔မဟုတ္) ၄၄၀ ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း(၀ါ) ၄၄၀ ၏ အစိတ္သားမွာ လူ ၁၁၀ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစိတ္သား ၁၁၀ သည္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္စရာမလို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ေစလႊတ္သည္။

ထို႔အတူပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ားဆံုးလူဦးေရ ၂၂၄ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္ျဖစ္ရာ ၂၂၄ ဦး၏ ေလးပံုတပံု (သို႔မဟုတ္) ၂၂၄ ဦး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း(၀ါ) ၂၂၄ ဦး၏ အစိတ္သားမွာ လူ ၅၆ ဦးရိွမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ နွစ္ခုေပါင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟုေခၚျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအျပည့္ဆိုလွ်င္ လူေပါင္း ၆၆၄ ဦး ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပဲြမလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ငါးေနရာမွဆယ္ေနရာအထိ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ အျမဲလစ္လပ္ေန မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ သူတို႔၏ ခဲြတမ္းအစိတ္သားကို တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ယူေလ့ရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၆၆၄ ဦးႏႈန္းအျပည့္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၆၆ ဦးကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေစလႊတ္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အစိတ္သား ၁၆၆ဦး ကေတာ့ အင္အားအျပည့္နွင့္ ေရာက္ေနရိွေန မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ေပါင္း၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟုေျပာလွ်င္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္ ၁၆၆ ေယာက္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ၁၆၆ ေယာက္၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ဘာေတြျဖစ္ သည္။ သူတို႔ ဘာေတြလုပ္နိုင္သည္၊ ဘာေတြမလုပ္နိုင္ဘူးဆိုတာသိထားလွ်င္ ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ေရာက္ရိွေနေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏တာ၀န္မွာ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔တြင္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာရိွသည္ (ဥပေဒ ၾကမ္းတရပ္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းနိုင္သည္)၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းနိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အဆိုမ်ားတင္သြင္းနိုင္သည္၊ သူမ်ားတင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေမးခြန္းနွင့္အဆိုမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကားေနျခင္း၊ မဲေပးျခင္း စသည္မ်ားကိုလုပ္နိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တာ၀န္ ေပးပါက ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ ဒါဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေတြနဲ႔ အားလံုး အတူတူပဲဟုေတာ့ ေျပာ၍မရေပ။ အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔လိုက္သူ Boss မွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ လူထုျဖစ္ျပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ပို႔လိုက္သူ Boss မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနျခင္းက အဓိကကြာျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ စကားပံုတြင္ He who pays the piper call the tune ဟူေသာ စကားပံုရိွ၏။ ဆိုလိုရင္းမွာ ေငြေပးေသာ အလုပ္ရွင္ အလိုက်၊ သူနားေထာင္ခ်င္ေသာ ေတးဂီတသံစဥ္ကို ပေလြသမားက မႈတ္ျပရေပမည္ (အလုပ္ရွင္ အလိုက် အလုပ္သမားကလုပ္ျပရမည္)ဟူသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားေရာက္လာျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုက မဲေပးေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္၊ တပ္ခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေစလႊတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ထိုတပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္လည္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုအား သူတို႔လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ေရာက္လွ်င္ ဘာေတြေတာ့လုပ္ပါ့မည္၊ ဘာေတြ ေတာ့မလုပ္ပါဟုလည္း ကတိစကားေပးထားျခင္းမရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ကိုသာ သစၥာခံကာ တပ္ခ်ဳပ္၏သေဘာထား ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းသာ အလုပ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ အဓိကျခားနားခ်က္ ျဖစ္သည္။တပ္ခ်ဳပ္က ဘာေတြညႊန္ ၾကားလိုက္သည္ဆိုတာလဲ ျပည္သူလူထုက သိနိုင္ခြင့္မရိွေခ်။ အမွန္စင္စစ္ ထို ၁၆၆ ဦးေသာ တပ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွာ တပ္ခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ၁၆၆ မဲကိုကိုင္ကာ တပ္ခ်ဳပ္တေယာက္တည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လာထိုင္ေနလွ်င္ပင္ ကိစၥျပတ္နိုင္ေပ၏။ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကိုယ္စားကိုယ္စား လွယ္တေယာက္လာလွ်င္ပင္ ကိစၥျပီးနိုင္၏။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ထိုတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ေထာက္ခံမဲမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားနွင့္ ထို ၁၆၆ ဦး၏ သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္မပါ ဘဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွေသာ ပုဒ္မမ်ားဟူ၍ နွစ္ပိုင္းပိုင္းနိုင္၏။ ထို ၁၆၆ ဦး သေဘာတူမွအတည္ျဖစ္လာနိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ ၾကိဳးစားေသာပုဒ္မအားလံုးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ပုဒ္မမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္မွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သေဘာတူရံုနွင့္မျပီး ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြပင္ က်င္းပရေပဦးမည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သား ၁၆၆ ေယာက္သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာမတူသည္ျဖစ္ေစ အျခား ေရြးေကာက္ခံအမတ္အမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားလည္း မ်ားစြာရိွ၏။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမွလဲြ၍ အျခားျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒဟူသမွ်သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ကေထာက္ခံလွ်င္ အတည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ ျပဳက်င့္နိုင္ေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈၆(က)တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳရမည့္ အေၾကာင္းအရာတရပ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ၌ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အျခားနည္းျပ႒ာန္းထား ျခင္းမရိွလွ်င္ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္၍ ဆႏၵမဲေပးသည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မ်ားရာဆႏၵမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စာအုပ္ၾကီးထဲတြင္ေရးသားထားေသာ ပုဒ္မေပါင္း ၄၅၇ ခုနွင့္ ဇယား ငါးခုမွလဲြလွ်င္ က်န္အသစ္ ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒမွန္သမွ်၊ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ အဆိုမွန္သမွ်ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ ၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနာက္ထပ္ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းကိစၥ၊ အဆိုျပဳျခင္းကိစၥတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား သေဘာမတူလည္း ဥပေဒျပဳခြင့္ရိွေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေသာကိစၥမွန္သမွ် ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သား ၁၆၆ ဦး မပါဘဲ လုပ္၍မရေပ။ နာမည္ေက်ာ္ ၄၃၆၊ ၅၉(စ) စသည္မ်ားမွာလည္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ဆႏၵက အခရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ဥပေဒေပါင္းမ်ားစြာကို ျပဳရမည္ျဖစ္ရာ အသစ္ျပဳစုေသာဥပေဒမ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ၁၆၆ ဦးမွာ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ရိွမည္မဟုတ္ေပ (ဥပမာ လတ္တေလာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္၏ အေရးၾကီးအဆိုကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအားလံုး ကန္႔ကြက္လင့္ကစား အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ သည္)။ ထို႔ေၾကာင့္ နွစ္စဥ္ျပ႒ာန္းရေသာ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏အာဏာသည္သာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ ေနရပါသနည္းဟုေမးလွ်င္ အေၾကာင္းအမ်ဳိး မ်ဳိးျပ၍ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျဖဆိုေပမည္။ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးနွင့္အတူေပါက္ဖြားလာ၍၊ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါးကို ကာကြယ္လို၍၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထား၍၊ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္ကို အတုယူ၍၊ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား ထင္ရာစိုင္းမွာစိုး၍၊ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသး၍ စသည္ျဖင့္ လူၾကား ေကာင္းေသာအေျဖေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခီ်၍ ရိွနိုင္ပါသည္။ ယခင္က စစ္အစိုးရရာနႈန္းျပည့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ မွ စစ္တပ္ပါ၀င္မႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွေတာ့ျခင္းသည္ တိုးတက္လာမႈဟု ေျပာခ်င္လည္းေျပာနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ သိသာေသာေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္နွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တပ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ငါးနွစ္တာ ကာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပိုမို၍ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်က္မွာ ဘာကိုျပေနသလဲဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ပါ၀င္မႈ ေလ်ာ့က်သြားသည္နွင့္ နိုင္ငံ၏ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈျမင့္လာသည္ဆိုေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္ဖံြ႕ျဖိဳးမႈနွင့္ တပ္မေတာ္ပါ၀င္မႈသည္ ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်ေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ၁၀၀ ရာခိုင္နႈန္းပါ၀င္ေနခိ်န္ကထက္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းပါ၀င္ခိ်န္တြင္ ပို၍တိုးတက္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ ရာခိုင္နႈန္းေလာက္သာ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ပါက တိုင္းျပည္ပို၍တိုးတက္ထြန္းကားေပမည္။ နိုင္ငံေရး တြင္ တပ္မေတာ္သည္ သုညရာခိုင္နႈန္း (Zero Percent) သာ ပါ၀င္ခဲ့ပါလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္နႈန္းမွာ အံ့မခန္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္ (ဖံြ႕ျဖိဳးျပီး ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏နိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပါတ္သက္မႈမွာ သုည ရာခိုင္နႈန္းျဖစ္သည္)။

ယခုအခါမတတ္သာ၍ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၀င္ပါေနရျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ သင့္ခံ၍ရနိုင္၏။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္မွ အခိ်န္အကန္႔အသတ္မရိွ ၾကာရွည္ေလးျမင့္ နိုင္ငံေရး၌ ၀င္ပါေနျခင္းသည္ အေကာင္းထက္အဆိုးကိုမ်ားေစ၏။ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေနျခင္း၊ နိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ေနျခင္းကို ျပည္သူလူက သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴသျဖင့္ လက္ခံေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဇြတ္ထည့္သြင္း ထားသျဖင့္သာ လက္ခံေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားအား ေျပာလိုပါသည္ (မယံုလွ်င္ လူထု ဆႏၵခံယူပဲြလုပ္ၾကည့္နိုင္ပါသည္)။

ယခုပါ၀င္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လည္း မတတ္သာသျဖင့္ ၀င္ပါေနရေသာကာလအတြင္း၀ယ္ ျပည္သူနွင့္ တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစား လွသင့္၏။ ေမးခြန္းတခု၊ အဆိုတခု၊ ဥပေဒၾကမ္းတခုတက္လာလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ဦးစြာ မူတည္ျပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေစလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၊ MEC စသည့္အဖဲြ႕ အစည္းအက်ဳိးနွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးယွဥ္လာလွ်င္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ဦးစားေပး စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။ ေျမယာတိုးခ်ဲ႕စရာလိုအပ္၍ ကေလးကစားကြင္းကို သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာတြင္ ေဂါက္ကြင္းကိုသိမ္းဆည္း၍ ေျဖရွင္းနည္းလို မိမိနာလွ်င္နာေစ ျပည္သူလူထုမနစ္နာေစေသာနည္းလမ္းမ်ဳိးျဖင့္ ေျဖရွင္းစဥ္းစားေစလိုပါသည္။ ဥမာအျဖစ္ ေျပာျခင္းျဖစ္ျပီး တနိုင္ငံလံုးအနံွ႔ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာသိမ္းယူမႈကိစၥမ်ား၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ မွ ျပႆနာမ်ား၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား စသည္တို႔တြင္လည္း ဤနည္းနွင္နွင္ တိုင္းျပည္အက်ဳိး၊ လူမ်ားစုအက်ဳိးကို ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ မိမိလက္ထဲတြင္ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးနွစ္ျဖာကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရိွေနပါသည္။ မိမိေရာက္ေနေသာေနရာသည္ သမိုင္း၀င္ လမ္းဆံုလမ္းခြ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းနွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္းေရာက္ရိွေနေသာ မိမိတို႔ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ အစုအဖဲြ႕သည္ အစိတ္သားေတြလား အဆိပ္သားေတြလားဆိုေသာေမးခြန္းကို မိမိတို႔လုပ္ရပ္ကသာ သမိုင္းတြင္ ခ်န္ထားခဲ့ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ တင္ျပရပါသည္။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းက  စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ ဒုကၡသည္
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းက စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ ဒုကၡသည္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ဘက္က နမ္းဖက္ကာနဲ႔ မိုင္းယူေလးေက်းရြာေတြမွာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ ဒုကၡသည္ ၈၀၀ နီးပါးဟာ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး အခက္ေတြ႔ေနၿပီးေတာ့ အကူအညီေတြလိုအပ္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ TNLA ေခၚ တအာင္း ပေလာင္တပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား တိုက္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အဲဒီေဒသခံေတြ အိုးအိမ္စြန္႔ ထြက္ေျပးေနၾကရတာပါ။ တိုက္ပြဲေတြရက္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ေနရပ္ေတြမွာ စြန္႔ပစ္ထားရတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကို ျပန္လုုပ္ရႏုိင္ဖြယ္မရွိတာေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရးပိုင္း ပိုၿပီး အခက္ေတြ႔လာၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ပြဲ ေတြအျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုလားေနၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကိုေတာ့ ဗီြအိုေအထိုင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ နိုင္ကြန္းအိန္က သတင္း ေပးပို႕ထားပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ TNLA တအာင္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႕တို႕အၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကြတ္ခိုင္ ျမိဳ႕နယ္ နမ္းဖက္ကာနဲ႕ မိုင္ယူေလးေက်းရြာဘက္ကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာတဲ့ ပေလာင္စစ္ေျပးဒုကၡ(၈၀၀)ခန္႕ဟာ စား၀တ္ေနေရးအပိုင္းမွာအခက္ေတြ႕ေနျပီး အကူညီလိုအပ္ေနတယ္လို႕ကူညီေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ တအာင္းေက်ာင္းသား လူငယ္အဖြဲ႕ရဲ႕ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) မေလြးလွာရိမ္းကေျပာပါတယ္။

“နမ္းဖက္ကာ အေျခအေနကေတာ့ သူတို႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာပဲ က်ဥ္းက်ဥ္းေလးနဲ႔ ေနေနရတာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ စားဖို႔က အဲဒီမွာ စားတယ္။ အိပ္တာကေတာ့ သူမ်ားအိမ္မွာ မိသားစုတခ်ိဳ႕ ၃၊ ၄ ေယာက္အိပ္တယ္။ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းကေတာ့ သူတို႔ အိပ္ယာခင္းေတြ ဘာမွ မယူလာဘူးေလ။ တခ်ိဳ႕ က်ေတာ့ သူတို႔စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အဆင္မေျပဘူး ။ စီးပြားေရး နည္းနည္းပါးပါးလုပ္တဲ့လူေတြ ဆန္ေတြဘာေတြ လွဴထားတာေတာ့ရွိတယ္။ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြေတာ့ က်မတို႔မေတြ႔ေသးဘူးရွင့္ ။ တကယ္လို႔ ရက္ရွည္သြားၿပီဆိုရင္ သူတို႔ စားေသာက္ေရးကိစၥ အခက္အခဲေတြေတာ့ ပိုရွိလာမယ္။”

နမ္းဖက္ကာနဲ႕ မိုင္ယူေလးေက်းရြာမွာ ခိုလွံဳေနတဲ့စစ္ေျပး(၈၀၀)ခန္႕အတြက္ တအာင္းေက်ာင္းသား လူငယ္အဖြဲနဲ႕ ေဒသခံ တရုတ္စာေပယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႕ေတြကေန မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႕မွာအကူညီေပးေနတာျဖစ္ျပီး တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ကေန အကူညီေရာက္လာတာမ်ိဳးမရွိဘူးလို႕လဲ မေလြးလွာရိမ္းကေျပာပါတယ္။

နမ့္ဖတ္ကာေက်းရြာမွာ ဒုကၡသည္ဦးေရ(၆၀၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီး မိုင္ယူေလးေက်းရြာမွာေတာ့ ဦးေရ(၂၀၀) ခန္႕ရွိေနတယ္လို႕ သူကဆိုပါတယ္။

ဒီစစ္ေျပးဒုကၡသည္ ေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ့မတ္လ(၉)ရက္ေန႕ကတည္းက တအာင္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႕ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္တို႕အၾကားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြါးေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေနရပ္ကေနထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာတဲ့ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ ထဲက က်ရမ္းနဲ႕ေငၚငါး ေက်းရြာသား ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႕ လက္ရွိမွာအိမ္မျပန္ရဲၾကေသးသလို တိုက္ပြဲေတြရက္ရွည္ၾကာလာရင္ ေဒသအတြင္း ေတာင္ယာ နဲ႕လက္ဖက္လုပ္ငန္းေတြကို စြန္႕ပစ္ထားရတာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာအခက္ခဲရွိလာမယ္လို႕ စစ္ေျပးဒုကၡသည္တဦးက အခု လိုေျပာပါတယ္။

“အိမ္ျပန္ဖို႔ အေျခအေနဆိုရင္ေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးရင္ေတာ့ ဘယ္သူ႔မွ မျပန္ရဲၾကေသးပါဘူးခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ ဒီေတာင္ေပၚမွာဆိုေတာ့ ေတာင္ယာေတြလုပ္တယ္ လက္ဖက္ခူးၾကတယ္ ။ ဒီႏွစ္လိုမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အခက္အခဲကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရွိမယ္။ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္ခင္ဗ်ာ ဒီလိုမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵအသီးသီးကို ေျပာလိုပါတယ္ ခင္ဗ်”

ေဒသခံေတြအေနနဲ႕ တိုက္ပြဲကိုမလိုခ်င္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားေနၾကတယ္လို႕လဲဆိုပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲ ကြတ္ခိုင္ မန္တုံ နမ့္ဆမ္ျမိဳ႕နယ္ဘက္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေန စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕လာသလို တအာင္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႕လဲ ရက္ဆက္ဆိုသလိုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

ဒီလပိုင္းအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကေနအလြန္အကြ်ံအင္အားသုံးထိုးစစ္ဆင္လာလို႕ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အေရးကိစၥေတြ ျဖစ္ပြါးလာတယ္လို႕ TNLAတအာင္ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ျပန္ၾကားေရးအရာရွိတာ့အိုက္ေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ပံုမွန္ထက္ အင္အားသံုးၿပီးေတာ့မွ ထိုးစစ္ဆင္လာတယ္။ အခုတိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာက နမ့္ခမ္းဘက္ေရာ၊ ကြတ္ခိုင္ဘက္ေရာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ တအားမ်ားလာတယ္။ တိုင္းျပည္အကူးအေျပာင္းကာလမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က မလိုလားအပ္တဲ့ ထိုးစစ္ေတြလည္းဆင္တယ္။ ဒီၾကားမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္တယ္။”

ဒီမတ္လဆန္း ကစလို႕တအာင္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခဲ့တာအၾကိမ္(၂၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီး တိုက္ပြဲတခ်ိဳ႕မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က ေလေၾကာင္းအကူနဲ႕ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္ခဲ့တယ္လို႕ TNLAတအာင္ပေလာင္ တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ျပန္ၾကားေရးအရာရွိတာ့အိုက္ေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေန အျပတ္အသတ္အနိုင္ရခဲ့ျပီး အစိုးရသစ္ တရပ္ဖြဲ႕နိုင္ရင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို အျပည့္အ၀ေဖၚေဆာင္နိုင္မယ္လို႕ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကေနေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လက္ရွိအေျခအေနအထိေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ တအာင္ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕ ရခိုင္တပ္မေတာ္AAတပ္ဖြဲ႕ KIO ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႕ေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနဆဲလဲျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို တပ္မေတာ္ကေနရွင္းလင္းသြားမယ္လို႕ ကာကြယ္ ေရး၀န္ၾကီးဌာနကေန ေဖေဖၚ၀ါရီ(၂၄)ရက္စြဲနဲ႕ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္။

ႏုိင္ကြန္းအိမ္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/about-800-war-displaced-in-northern-shan-state-are-in-need-of-urgent-help-/3233788.html

[youtube src="40Gzs1a3t7I"/]
ပဲခူးတိုင္းသနပ္ပင္ျမိဳ႕နယ္ ဆြမ္းေကြ်းအလွဴတစ္ခုက ေကြ်းတဲ့မုန္ ့ဟင္းခါးေၾကာင့္ လူ(၂၀၀)ေက်ာ္အစာအစာအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ခုိင္ပန္းႏု ေပးပို႔ထားပါတယ္။

DVB TV News

မတ္လ(၂၇-၂၈)
"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္" စာေပေဟာေျပာပြဲ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳဖို႕ အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိတ္ဓါတ္ေမြးျမဴႀကဖို႕အတြက္

ေမာင္ထြန္းလြင္(မိုးေလ၀သ)

အစိုးရသစ္အေျပာင္းအလဲကာလမွာ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေတြခ်ေပးတာေတြ အခုအခ်ိန္အထိမရွိေသးလို႔ မ႑ပ္ေဆာက္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔ အခ်ိန္မေလာက္မွာ စိုးရိမ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
သႀကၤန္ကာလေရာက္ဖို႔ တစ္လေလာက္ပဲလိုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလ်ာက္လြာေတြကို လက္ခံထားေပမယ့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွပဲ ခ်ေပးမွာျဖစ္လို႔ အခုလုိစိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွပဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးတာေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ေတာ့တာေၾကာင့္ လုပ္ႏိုင္မယ့္သူ နည္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ ကန္ထရိုက္ေတြက ေျပာပါတယ္။
မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မယ့္ အခ်ိန္နည္းသြားတာေၾကာင့္ သာမန္ထက္ကုန္က်စရိတ္ ပိုမ်ားႏိုင္တာလို႔ ဒီႏွစ္သႀကၤန္မွာ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္တာ ပိုနည္းသြားႏိုင္တယ္လို႔ သႀကၤန္မ႑ပ္ကန္ထ႐ိုက္တာေတြက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရသစ္တက္တဲ့ကာလမွာ အျခားအေရးႀကီးလုပ္ငန္းေတြ ဦးစားေပးလုပ္စရာေတြရွိေနတာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္သႀကၤန္စည္ကားမႈက ေလ်ာ့က်ႏုိင္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားးဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
အစိုးရအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ပုဂၢလိကသႀကၤန္မ႑ပ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲရွိေနသလို ယခုႏွစ္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ မ႑ပ္မွာလည္း ေဆာက္လုပ္ဖို႔ မေသခ်ာေတာ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရန္ကုန္သႀကၤန္မွာ မ႑ပ္အႀကီး ၃၉ ခု၊ မ႑ပ္အလတ္ ၁၃ ခုနဲ႔ မ႑ပ္အေသး ၇၈ ခု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

============

Duwun

မ႑ာပ္မထိုးရ လူမစုရ၊ စားၿမိန္ထုတ္ မထည့္လိုက္ရ ေရအိုးမခဲြလိုက္ရ၊ မနက္ေစာေစာခ်တဲ့အသုဘ၊ ဖုန္းေမာ္ေရ အမွ် .. အမွ် .. အမွ် ...။

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ထုတ္ေဝသည့္ စက္မႈအားမာန္ စာေစာင္၊ အမွတ္စဥ္ (၄)၊

၁၇.၉.၈၈ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္၊ မတ္လ အေရးအခင္းတြင္ က်ဆံုးသြားခဲ့ေသာ ကိုဖုန္းေမာ္၊ ပဥၥမႏွစ္ (ဓာတု) ၏ အမႀကီး မမာမာ ဝင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုခင္ေမာင္ထြန္း (B.Sc. Hist)၊ မဝင္းဝင္းျမင့္ (B.Sc. Phy)၊ ကိုမင္းထြဋ္ III Yr Zoo တို႔ႏွင့္ စက္မႈအားမာန္ စာေစာင္အဖဲြ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို က်န္ရစ္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားအ တိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦးစြာ ကိုဖုန္းေမာ္၏ မိသားစု အတြင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ မိဘမ်ားမွာ ဦးၾသဘာ ႏွင့္ အေဒၚအမာ ျဖစ္၍၊ ကြယ္လြန္သြားၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ႏွမ ငါးဦးအနက္ စတုတၳေျမာက္သား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မမာမာဝင္းက ေျပာပါသည္။ အကိုႀကီး ကိုေက်ာ္ဝင္း ႏွင့္ အမႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ မမာမာဝင္း ႏွင့္ မမာမာအိ တို႔က မဂၤလာေစ်းတြင္ ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး ကိုဖုန္းေမာ္ ႏွင့္ ညီမငယ္ မနီနီေအာင္ (ဒုႏွစ္၊ ဓာတု-လိႈင္) တို႔ကို မိဘသဖြယ္ ပညာေရးကို တာဝန္ယူ အုပ္ထိန္းေနရ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ကိုဖုန္းေမာ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ကိုဖုန္းေမာ္ ေသဆံုးသည္ကို ၁၃.၃.၈၈ က ခ်က္ ခ်င္း မသိရေၾကာင္း ၁၄.၃.၈၈ ရက္ ေန႔လည္ ၁-နာရီတြင္ ေစ်းထဲမွ ေရဒီယိုက တဆင့္ၾကားရေၾကာင္း၊ ကိုဖုန္းေမာ္၏ ညီမ ငယ္ မနီနီေအာင္ ကလည္း ၄င္းေက်ာင္းတက္ေနေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လိႈင္နယ္ေျမမွ သိလာရေၾကာင္း အမလတ္ (မမာမာအိ) က ေစ်းမွၾကားၾကားခ်င္း ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚ ဌာနသို႔လိုက္၍ စံုစမ္းရာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ခြၽန္ထက္ေသာ စူးႏွင့္ ထိုးမိ၍ ေသဆံုးေၾကာင္းေျပာသည္၊ အမလတ္က ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္က ဆံုးသလဲဟု ေမးရာ ေက်ာင္း၌ပင္ ေသဆံုး ခဲ့ဟန္တူေၾကာင္း ေျဖသည္။ ေက်ာင္းမွာ တခါတည္း ေသရေလာက္ေအာင္ ထိုးတဲ့စူးက ဘယ္လိုစူးလဲဟု ေမးေသာအခါမွ ေသနတ္ဒဏ္ရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖသည္ဟု ဆိုပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ အမလတ္ကို မႈခင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕မႉး႐ံုး (၄၇ လမ္း) သို႔ ေခၚယူ၍ ကိုဖုန္းေမာ္ အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အရပ္က အိမ္တြင္ မ႑ာပ္ ထိုးေပးထားၾကေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ရပ္ကြက္ေကာင္စီက ေခၚေတြ႕ၿပီး မ႑ာပ္ကို ဖ်က္ခိုင္းေၾကာင္း၊ လူမစုရ၊ အသုဘအိမ္ႏွင့္ တူေအာင္ မေနရဟု ေျပာေၾကာင္း၊ ထိုေန႔မွစ၍ (၃) ရက္တိတိ ရပ္ ကြက္ကို မီးဖ်က္ထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

အနီး ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားကိုလည္း ေထာက္လွမ္းေရးက ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေသာအခါ “လူေအးေလးပါ” ေျဖသူမ်ားကို ဒါေလာက္ ဆိုးသြမ္းေနတဲ့ လူငယ္တစ္ဦးကို ခင္ဗ်ားတို႔က ဘယ္လို အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လူေကာင္းလို႔ ေျပာ ၾကတာလဲဟု ေဟာက္ေၾကာင္း အမႀကီးက ေျပာျပပါသည္။

သတင္းစာတြင္လည္း နာေရးေၾကာ္ျငာ ထည့္ခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္ေနၾကေၾကာင္း၊ လမ္းႏွင့္ အိမ္ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ကာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနခဲ့ေၾကာင္း ဆက္ေျပာသြားပါသည္၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကို ဖုန္းေမာ္ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ကြယ္လြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လာေျပာပါသည္။

ဆက္လက္၍ မမာမာဝင္း က “၉ နာရီေလာက္မွာ လမ္းထဲက လူေတြက လမ္းထိပ္အဝင္အထြက္ လူမ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေန ေၾကာင္းကို လာေျပာတယ္ ..။ အမတို႔ အေနနဲ႔ အာဏာနဲ႔ ဖိႏိွပ္မႈေတြကို အလြန္႐ြံ႕မုန္းတယ္” .. ဟု ေျပာပါသည္။

သတင္းစာတြင္ နာေရးေၾကာ္ျငာ ထည့္ခြင့္မရ၍ ကိုဖုန္းေမာ္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္းကို ညီမငယ္ ျဖစ္သူက သင္ပုန္းတစ္ခုတြင္ ေရးၿပီး အိမ္ေ႐ွ႕တြင္ ေထာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္ေကာင္စီက ဖ်က္ခိုင္းေသာအခါ နာေရးေၾကာ္ျငာ မထည့္ရမခ်င္း ဖ်က္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာမွသာ သတင္းစာ ထည့္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေပးမည္ဆိုၿပီး ဖုန္းဆက္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွ အတြင္းေရးမႉးက ဖုန္းေမာ္ သၿဂႋဳလ္ရန္ကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာက သၿဂႋဳလ္ေပးရမည္လား မိသားစုက သၿဂႋဳလ္မ လားဟု ေမးရာ “အမတို႔ မိသားစုက ေက်ာင္းသား အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ သၿဂႋဳလ္ခ်င္တယ္လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္” ဟု ေျပာျပ ပါသည္။

“ေန႔လည္ ၁၁ နာရီမွာ အေလာင္းကို ၾကည့္ခြင့္ေပးမည္ဆိုၿပီး ၄၇ လမ္း ႐ံုးကို ေခၚသြားေၾကာင္း၊ အေလာင္းကို (၁၇) ရက္ ေန႔ ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။

ေနာက္ေတာ့လည္း မရပါဘူး၊ အမတို႔က ေစ်းသည္ျဖစ္တဲ့ အေလ်ာက္ ေစ်းသည္ေတာင္မွ ကတိတည္ေသးတာ၊ အစိုးရဆို ရင္ ေစ်းသည္ထက္ ကတိတည္မယ္ ထင္ထားတာ၊ အစိုးရဟာ ေစ်းသည္ေလာက္ေတာင္ ကတိမတည္ဘူး၊ ကုန္သည္ ထက္ ဖ်င္းတယ္” ဟု မမာမာဝင္း က သူ႕ရဲ႕ အျမင္ကို ႐ိုးသားစြာ ေျပာပါသည္။

၄၇ လမ္း ႐ံုးတြင္ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေစာင့္ေနၿပီးမွ ေဆး႐ံုႀကီးကို ေခၚသြားေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနတြင္ မိနစ္ ၃ဝ ေလာက္ ေစာင့္ရၿပီးမွ အေလာင္းကို အမလတ္ တစ္ေယာက္သာ ၾကည့္ခြင့္ရေၾကာင္း၊ အေလာင္းမွာ ဂ်ပန္ေဆး႐ံုတြင္ ထားဟန္တူ ေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ အခန္းလြတ္ထဲတြင္ ႐ုတ္တရက္ လာထားဟန္တူေၾကာင္း အေလာင္းပံုစံမွာ ေခါင္းတြင္ ေသြးမ်ားႏွင့္ ဖူးေယာင္ေနဟန္ ဖန္တီးထားၿပီး မ်က္ႏွာကိုသာ ေဖာ္ထားကာ က်န္အပိုင္းမ်ားကို ျမင္ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း ရင္နင့္ဖြယ္ ေျပာျပပါသည္။


၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာ၌ နာေရးေၾကာ္ျငာ ပါလာေသာ္လည္း “႐ုတ္တရက္” ဟူေသာ စကားလံုးကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ည (၇) နာရီေလာက္တြင္ ရဲအုပ္အဆင့္႐ိွသူ လူႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး ဘာလိုအပ္သလဲဟု ေမးရာ အမတို႔အေနနဲ႔ “ဘာမွ မလိုပါဘူး (၁၇) ရက္ေန႔ အေလာင္းရရင္ ေတာ္ပါၿပီ” ဟု ေျပာလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
(၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ အိမ္၌ ေျမခ်သပိတ္သြတ္ရန္ မုန္႔၊ လၻက္ရည္ စီစဥ္ထားသည္၊ ထိုအခိ်န္တြင္ မိမိကိုယ္ကို အတြင္းေရးမႉးဟု ေျပာ၍ လူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး၊ ေမာင္ႏွမ (၄) ေယာက္ကို လူႀကီးက စကားေျပာခ်င္လို႔ (၄) ေယာက္လံုး လိုက္ခဲ့ပါဟု ေျပာေၾကာင္း၊ လူႀကီးဆိုတာ ဝန္ႀကီးကို ဆိုလိုေၾကာင္း ထိုလူက ေျပာသည္။

အမႀကီးက ဖုန္းေမာ္ကိုျပၿပီး သၿဂႋဳလ္မွာလားဟု ေမးရာ၊ မဟုတ္ပါဘူး လူႀကီးက စကားေျပာခ်င္လို႔ ေခၚတာပါဟု ေျပာရာ ဘုန္းႀကီးမ်ား မေရာက္ေသး၍ ညီမငယ္ကို ေနခဲ့ရန္ မွာစဥ္ ေလးေယာက္စလံုး လိုက္ခဲ့ရန္ အတင္းေခၚရာ ညီမငယ္က ေနခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

၆း၃ဝ ေလာက္တြင္ (၄၇) လမ္း ရံုးသို႔ ေခၚသြားရာ အတန္ငယ္ က်ယ္ဝန္းေသာ အခန္းတြင္ မိနစ္ ၃ဝ ေလာက္ ထိုင္ခိုင္း ထား၍ “လူႀကီး ဘယ္မွာလဲ” ဟု ေမးတိုင္း မေျဖဘဲ မုန္႔၊ လၻက္ရည္ႏွင့္သာ ဧည့္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မေသာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

အတန္ၾကာမွ ဂ်ပန္ေဆး႐ံု (အေထြေထြ ေရာဂါကုေဆး႐ံု) သို႔ သြားရန္ ဟိုင္းလပ္စ္ကား တစ္စီးေပၚ တက္ခိုင္းၿပီး ေဆး႐ံုႀကီး သို႔ ေခၚလာခဲ့သည္။ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ၉၂၉ ႏွစ္စီး၊ အသုဘယာဥ္၊ ဘုန္းႀကီးငါးပါး ကားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ကားတစ္ခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရ ေတာ့မွ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အသုဘခ်ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရိပ္မိ၍ ဆင္းမည္ျပဳရာ ရဲအုပ္ အမ်ဳိးသမီး (၃) ဦး ပိတ္တားၿပီး လံုးဝ ဆင္းခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း။

“အမတို႔မွာ ငိုယံုက လဲြလို႔ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူးကြယ္” ဟု ရင္နင့္ဖြယ္ ႐ႈိက္သံတဝက္ျဖင့္ ေျပာျပပါသည္။

ဂ်ပန္ေဆး႐ံု ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆင္းခိုင္းသည္၊ မဆင္းလိုေၾကာင္း ေျပာရာ လာေခၚစဥ္က ေလသံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ မဆင္းရင္ အ တင္းဆဲြခ်ဟု ေျပာရာ အမႀကီးက “ကဲ ဆင္းေပးလိုက္ေတာ့၊ သူတို႔မွာ လက္နက္နဲ႔ အာဏာ႐ိွတယ္” ဟု ေျပာရာ အကိုႀကီး တစ္ေယာက္တည္း ဂ်ပန္ေဆး႐ံု အေနာက္ဖက္ ေရခဲတိုက္ထဲသို႔ ဝင္လိုက္သြားသည္၊ အျဖစ္အပ်က္ အားလံုးကို ဗီဒီယို ႐ိုက္ေနေၾကာင္း၊ အနားတြင္ ျပည္ထဲေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း လည္း ႐ိွေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္၊ အကိုႀကီးကို ေရခဲ တိုက္ထဲသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္၊ အခန္းထဲတြင္ အရပ္ပုပု အသက္ႀကီးႀကီး ဆရာဝန္ႀကီး ႐ိွေနေၾကာင္း၊ အေလာင္းကို မႏၲေလး႐ွပ္အျဖဴ လက္႐ွည္ ႏွင့္ ပုဆိုးကို က်ပ္ေနေအာင္ စည္းထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္

အေလာင္းကို ၾကည့္႐ႈခြင့္ေတာင္းၿပီး ၾကယ္သီးျဖဳတ္၊ ပုဆိုးလွန္ၾကည့္ရာ ေမးေအာက္မွ ရင္ဘတ္တေလ်ာက္ ခ်ဳပ္ထားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

ညာဖက္နံပါး၌ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ခ်ဳပ္႐ိုးတေၾကာင္း႐ိွ၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာ႐ိွေသာ ရင္ဘတ္ေနရာ၌မူ အသားမ်ားကို လိပ္ယူခ်ဳပ္ ထားၿပီး၊ ဆီးစပ္တြင္ ဒဏ္ရာေတြ႕ရၿပီး ညာဖက္ေပါင္ ဒူးဆစ္အထက္ ေသနတ္ဒဏ္ရာကိုလည္း ခ်ဳပ္႐ိုးျဖင့္ လိပ္ခ်ဳပ္ဖံုးကြယ္ ထားသည္။

က်ည္ဆံ ႏွစ္ေတာင့္ကို ဆရာဝန္ႀကီးက ျပေၾကာင္း၊ ခဏသာ ၾကည့္ခြင့္ရ၍ အျပင္သို႔ ဆဲြထုတ္သြားေၾကာင္း ေၾကကဲြဖြယ္ သိ႐ိွရပါသည္၊ အျပင္ဘက္၌ ဆိုင္ရာ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ထားေသာ ဘုန္းႀကီးငါးပါးႏွင့္ အကိုႀကီးတို႔ကသာ ကြယ္ လြန္သူအတြက္ သရဏဂံုကို အက်ဥ္း႐ံုး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္။

ပိုက္ဆံ မထည့္ရေသး၍ ေတာင္းၿပီး ထည့္လိုက္ရေၾကာင္း၊ ေရအိုးမခဲြရ၊ စားၿမိန္ထုတ္ မထည့္လိုက္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း၊ ရင္နင့္ဖြယ္ ၾကားရပါသည္။

ဆိုင္ရာက ထုတ္ေပးေသာ အမိန္႔တမ္းတြင္ ဆူးခြၽန္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူ ၾကံေတာသခ်ဳႋင္း၌ အ႐ိုးအိုးျဖင့္ စနစ္တက် သၿဂႋဳလ္လိုေသာ္လည္း ဆိုင္ရာမွ အတင္းအၾကပ္ စီ မံမႈျဖင့္ တာေမြသခ်ဳႋင္း၌ ဖုန္းေမာ္၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို မီးသၿဂႋဳလ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုက္သည္၊ အ႐ိုးေကာက္ခြင့္ပင္ မရခဲ့ေပ။

မနက္ ၈း၄၅ နာရီတြင္ မီးသၿဂႋဳလ္ ၿပီးစီးခဲ့သည္၊ သခ်ဳႋင္းတစ္ခုလံုး ႐ွင္းလင္းေနၿပီး အေတာ္ေဝးေဝးမွ ရပ္ကြက္႐ိွ ကေလး၊ လူႀကီးမ်ားက တခါမွ် မၾကံဳစဖူး မနက္ခင္း အသုဘကို အံ့ၾသထိတ္လန္႔စြာျဖင့္ ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

အိမ္သို႔ ျပန္အပို႔တြင္လည္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ မပို႔ပဲ လမ္းထိပ္၌ပင္ ႐ိုင္းျပစြာ ဆက္ဆံ၍ ခ်ထားခဲ့သည္။

လွည္းတန္း ၾကံေတာတို႔၌ အသုဘပို႔ရန္ ေက်ာင္းသားေျမာက္မ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကသည္ကို သိ၍ ႀကီးက်ယ္စြာ အသု ဘခ်ျခင္းကို လဲႊေ႐ွာင္လိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ အစိုးရက လွည့္စားေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

၁၉ ရက္ေန႔ ရက္လည္ဆြမ္းေကြၽး၌ ေက်ာင္းသား အရပ္သားမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွၾကေပ၊ ေထာက္လွမ္းေရးက ဓာတ္ ပံု႐ိုက္ ဖမ္းဆီးေနသည္ဟု သတင္းလႊင့္ၿပီး သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ခ်ိမ္းေျခာက္တားဆီးခဲ့သည္၊ အစိုးရကလည္း ဖုန္းေမာ္ အား ဆိုးသြမ္းလူငယ္၊ ႏိုင္ငံကို ပုန္ကန္သူ ေတာတြင္း အဆက္အသြယ္႐ိွသူ အျဖစ္ သတင္းလႊင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ သတင္းစာမ်ားကလည္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္၍ ေသဆံုးသည္ဟု သတင္းလႊင့္ခဲ့သည္၊ အျဖစ္မွန္ကို ဖံုးကြယ္ သည့္အျပင္ ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုကိုလည္း ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား သဖြယ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿခိမ္းေခ်ာက္ ဖိႏိွပ္၍ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ မမာမာဝင္း ကို ကိုဖုန္းေမာ္၏ ညီမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ကိုဖုန္းေမာ္ ၏ ညီမသည္ အကိုအတြက္ မခံ မရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး တရားေဟာ လႈံ႕ေဆာ္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် အသတ္ခံရသည္ဟု လုပ္ၾကံဇာတ္လမ္း ဖန္တီးၿပီး ေက်ာင္း သားမ်ား ဆႏၵျပမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ သတင္းလႊင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းျပခဲ့သည္။

ကိုဖုန္းေမာ္ ၏ ဘဝခရီးကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ မမာမာဝင္း ႏွင့္အတူ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕မွ ရဲေဘာ္ရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုခင္ ေမာင္ထြန္း ႏွင့္ မဝင္းဝင္းျမင့္ ႏွင့္ ကိုမင္းထြဋ္ တို႔က ဝိုင္းဝန္းေျဖဆိုခဲ့သည္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပပါသည္။

ကိုဖုန္းေမာ္သည္ ၅ တန္းမွ ၁ဝ တန္းအထိ လသာ (၁) တြင္ ပညာသင္ၾကား၍ ၉ တန္းတြင္ လူငယ္ေလေၾကာင္း သင္တန္း လသာၿမိဳ႕နယ္ လမ္းစဥ္လူငယ္သင္တန္းလည္း တက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ တြင္ ၁ဝ တန္းေအာင္၍ RC 2 တြင္တက္ၿပီး ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕တြင္ ဝင္ေရာက္လႈပ္႐ွားခဲ့သည္။ RIT ေရာက္သည့္တိုင္ RC 2 မွ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕ႏွင့္ လႈပ္႐ွားခဲ့သျဖင့္ ဆရာမ်ား၏ အားကိုးမႈ ခ်ီးက်ဴးမႈကို ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္၊ အရံပါတီဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕၊ တကၠသိုလ္ အရံ တပ္ရင္း၊ ဗုဒၶဘာသာအသင္းမ်ား၏ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ရ႐ိွထားသည္၊ ၈၂ (ေအာက္တိုဘာ) ရန္ကုန္-မႏၲေလး ကားလမ္း လွည္းကူး လုပ္အားေပးစခန္း၊ ၁၉၈၃ (ေအာက္တိုဘာ) စပါး (၁) ေ႐ႊေလာင္းကြၽန္း လုပ္အားေပး (ဝါးခယ္မ) တြင္ ပါဝင္ လုပ္အားေပးခဲ့သည္၊ ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုေန႔၌ပင္ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္၊ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလႉ႐ွင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုလက္႐ိွ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အသင္း အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသူျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ မမာမာဝင္း က ကိုဖုန္းေမာ္၏ အနာဂတ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားပံုကို ေျပာျပပါသည္။

ႏိုင္ငံခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး ႏိုင္ငံအက်ဳိး ႏိုင္ငံ ႀကီးပြားတိုးတက္ ေစလိုတဲ့ ဆႏၵ႐ိွတယ္၊ ပါတီ မဝင္ရင္ အခြင့္အေရး မရဘူး၊ ပါတီဝင္ မွ ေက်ာင္းၿပီးရင္ အလုပ္တန္းရမယ္၊ ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း အလုပ္လုပ္မယ္ ေျပာသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမမ်ားက စီးပြားေရး လုပ္ ေစခ်င္တဲ့ၾကားက စစ္ဗိုလ္အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္အက်ဳိး ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို တဖက္ တလမ္းက သယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္ေနသူ ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္ဦးအား ရက္စက္ယုတ္မာ လူမဆန္စြာ ျပဳမႈကို - ဖံုးဖိလို ေသာ ဆႏၵျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ အျဖစ္ လိမ္လည္ ဝါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။

မမာမာဝင္း၏ ဆႏၵကို ေမးရာ ကိုဖုန္းေမာ္ ေသဆံုးရျခင္းအတြက္ ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္ရသည္၊ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြရသည္။

မည္သို႔မွ် ႏႈိင္းယွဥ္မရ၊ အစားထိုး မရေအာင္ ႏွေျမာရသည္၊ အစိုးရ မျပဳတ္မခ်င္း လူလာ မျဖစ္ပါေစနဲ႔၊ လူျဖစ္ရက်ဳိး နပ္မွာ မဟုတ္ဘူး ဟူ၍၄င္း၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားဟာလဲ အမိန္႔ျပန္စာ ထုတ္ေပးေစခ်င္တယ္ ဟူ၍၄င္း ေျပာပါသည္။

Credit Cohtet


-ေအးျမေရခ်ိဳ ၊ ေသာက္ေစလို၍
စိမ့္ယိုေျမအိုး၊ ေညာင္ရိပ္မိုးလ်က္
ပ်ိဳးပင္စိမ္းေမႊး၊ သဲေဖြးေဖြးႏွင့္
လမ္းနံေဘးက ေရခ်မ္းစင္။

-ခရီးပန္းလွ်င္
ေရခ်မ္းတစ္ခြက္၊ ေက်ာက္စက္အိုးမွ
ေသာက္ရေမာေျပ အားျပည့္ေခ် ၏ ။

-လမ္းသြားလမ္းလာ၊ လူတကာကို
ေစတနာေရွ ့ေျပး၊ ကိုယ္လိုေတြး၍
၀မ္းေအးေစလို၊ ထိုကုသိုလ္တြက္
ဘာကိုမွ် မေတာင္း၊ ေရျဖည့္ေလာင္းသည္
ေက်ာင္းစာမတတ္၊ ဘာမတတ္ႏွင့္
တို ့ရပ္ရြာသား၊ ယာသမား၏
မၾကြားမ၀ါ၊ ေစတနာသည္
ျမန္မာဆို မွ ျမန္မာတည္း ။

‪#‎တင္မိုး‬

ဒီေရခ်မ္းစင္ေလးရဲ႕ ကုသိုလ္ရွင္ကေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ပါတယ္။

တည္ေနရာကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္က နွင္းဆီစံအိမ္ အေရွ႕မွာပါ…

(Helen Aye Kyaw)


ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာလားဘြယ္ဟာ ဒီေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း ၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္က ပဲခူးေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိေနအိမ္မွာ ဒီကေန႔မနက္က ေသြးအန္လုိ႔ ေဆး႐ုံကုိ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္သြားတာလို႔ ပဲခူးၿမိဳ႕ေန မိသားစု၀င္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေဇာ္လတ္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“ဒီမနက္ အေကာင္းႀကီးပဲ ေရးခ်ဳိးခန္းထဲ၀င္ေတာ့ ေခ်ာင္းဆိုးေတာ့ ေခ်ာင္းဆိုးရင္းနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ လည္ေခ်ာင္းက ေသြးေတြကထြက္လာေတာ့ ပဲခူးေဆး႐ုံသြားျပလုိက္တယ္။ ျပေတာ့ ေသြးက ခဲသြားလားမသိဘူး၊ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းပိတ္သြားတယ္။ ဆရာ၀န္ကုေနရင္းနဲ႔၊ ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ဘူး။ ရန္ကုန္မွာက သူ႔ကို ကုေနက်ဆိုေတာ့ ခါတိုင္းလည္း အဲလိုျဖစ္ဖူးတယ္။ ဒီမွာက်ေတာ့ ပိုက္ကို ထည့္ရင္းထည့္ရင္းနဲ႔ ၾကာသြားတာ။ ၾကာၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ ေသြးကခဲၿပီး အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းပိတ္သြားတာ။”

မိသားစုနဲ႔အတူ ေခ်ာင္းသာဘက္ အလည္သြားၿပီအျပန္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ကြယ္လြန္သြားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေစာလားဘြယ္ရဲ႕ ရုပ္ကလပ္ကို ဆံုဆည္းၿမိဳင္ကို သယ္ေဆာင္သြားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေကဘီေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာလားဘြယ္ဟာ လည္ေခ်ာင္းေ၀ဒနာခံစားရ တဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာက ရန္ကုန္ ေျမာက္ဒဂုံမွာရွိတဲ့ ပင္လုံေဆးရုံမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့သလုိ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလကလည္း စင္ကာပူမွာ သြားေရာက္ကုသခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာလားဘြယ္ဟာ ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အသက္ ၅၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဇနီးျဖစ္ သူ ေနာ္ေဖာ၀ါး က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။

DVB TV News

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္စက္မႈ တကၠသိုလ္ အေရးအခင္းမွာ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ ကိုဖုန္းေမာ္နဲ႔ ကိုစိုးႏိုင္တို႔ကို ရည္စူးၿပီး ၂၈ ႏွစ္ေျမာက္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ကုန္းအေရွ႕ရပ္ကြက္က ဗ်ဴးကုန္းေတာရ ေက်ာင္းတိုက္မွာ ဒီေန႔ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားမွာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြကို ဆြမ္းကပ္လႈဒါန္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း AAPP နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ တို႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ ႏွစ္မွာျပဳလုပ္မယ့္ ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကိုဖုန္းေမာ္နဲ႔ ကိုစိုးႏိုင္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ အခမ္းအနားကို အင္းစိန္ ရန္ကုန္စက္မူတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။


ဒီေန႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ဟာ "ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔" လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ RIT ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္နဲ႔ ကိုစိုးႏိုင္တို႔ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ၂၈ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။၁၉၈၈ ခုႏွစ္က သူတို႔ ၂ ဦးနဲ႔အတူတူ မဆလ အစိုးရကို ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ RIT ေကာ်င္းသားေတြက သူတို႔ သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦးအတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဆြမ္းကပ္ အမွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇာဝင္း တင္ျပထားပါတယ္။ရိုက္ကူး - သီဟထြန္း၊ ေက်ာ္ေဇာဝင္း/RFA
Posted by RFA Burmese on Sunday, March 13, 2016
ဒီေန႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ဟာ "ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔" လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ RIT ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္နဲ႔ ကိုစိုးႏိုင္တို႔ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ၂၈ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
Photo : Thiha Tun,Kyaw Zawe Win/ RFA
RFA

လည္ခ်ာင္းေ၀ဒနာကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားခံစားေနရတဲ့ DKBA,ဥကၠဌ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္(ဗိုလ္ႏုတ္ခမ္းေမႊး)
သည္ယေန႔(13,Mar,2016)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးေဆးရံု၌ ကြယ္လြန္သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိ
ရပါသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသား မီဒီယာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္သီတင္း ပတ္အတြင္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို အလွည့္က်ပံုမွန္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္တဲ့ Universal Peroidic Review ယူပီအာလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊ ျမန္မာျပည္တြင္းက လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြပါ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအဖြဲ႔က ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းကေတာ့ လက္ပံတန္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္႐ုိက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲေထာင္ခ်ခံေနရတဲ့ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြ အေရးကို တင္ျပသြားမယ္လို႔ ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“အဓိကက အစိုးရက သူတို႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ပါမယ္ဆိုတဲ့ ဟာေတြကို တရား၀င္ေၾကညာမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ့ လက္ရွိမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာတင္ျပမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြကိစၥပါမယ္၊ ေျမယာသိမ္းတာပါမယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြ ကိစၥပါမယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အဲဒါ အဓိက။”

ဒါ့အျပင္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ မတ္လ ၁၅ ရက္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ေတြလည္းရွိပါတယ္။

ဂ်နီဗာမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္နဲ႔ ပေလာင္ေဒသက လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡနဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ ၁၁ ရက္က ေဆြးေႏြးေႏြးပြဲတခု က်င္းပသြားပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက စစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးေျပာလဲမႈေတြ စကတည္းက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အပါအ၀င္ အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲတာေတြ ရွိေနေပမယ့္ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီနဲ႔ ဂ်နီဗာမွာ ေတြ႔ဆံုၿပီး နယ္စပ္ေဒ သေတြမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခေနေတြကို ေျပာျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္က ဂ်ီနီဗာမွာ က်င္းပတဲ့ ယူပီအာ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြကိုတင္ျပၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို အစိုးရကိုယ္စား ေခ်ပရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

DVB TV News


ရန္ကုန္စက္မူတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္/ကိုစိုးနိုင္က်ဆံုးျခင္း (၂၈)နွစ္ျပည့္ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း နွင့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားကို မတ္၁၃ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျဗဴးကုန္းေက်ာင္းတိုက္
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့
photo - kokogyi

RIT ေက်ာင္းသားေဟာင္းတခ်ိဳ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ကိုဘုန္းေမာ္-ကိုစိုးနိုင္စာေပဆုကို ဒီႏွစ္အတြက္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ABSFUကို ခ်ီးျမွင့္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

လက္ရွိ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ကိုေက်ာ္ကိုကို၊ ကိုမင္းေသြးသစ္နဲ႔ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းတို႔ရဲ႕ေဆာင္းပါးေတြ အတြက္ ခ်ီးျမွင့္တာလို႔ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကိုေအာင္ေနပိုင္က ေျပာပါတယ္။

" ကိုဘုန္းေမာ္ - ကိုစိုးနိုင္ စာေပဆု စိစစ္ေရးေကာ္မတီရွိတယ္၊ အဲ့တုန္းက RIT တက္ခဲ့တဲ့ အုပ္စုေတြထဲကေန ဆုေပးပြဲေလးကို စီစဥ္ထားတာလို႔ က်ေနာ္တို႔ သိရတာေပါ့ေနာ္၊ ဆုရတဲ့သူေတြက ကိုေက်ာ္ကိုကိုရယ္၊ ကိုမင္းေသြးသစ္ရယ္၊ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းရယ္ေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔ ၃ ေယာက္က ခြန္းဆင့္သံဂ်ာနယ္ မွာ ေရးထားတဲ့သူတို႔ရဲ႕ေဆာင္းပါးေတြကို စုၿပီးေပးလိုက္တာေပါ့ေနာ္၊ ဆုေပးတာကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ ေတြကိုမေပးေတာ့ပဲနဲ႔ သူတို႔ ၃ ေယာက္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဗကသ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုပဲ ကိုဘုန္းေမာ္ - ကိုစိုးနိုင္ စာေပဆုကို ေပးလိုက္တဲ့သေဘာေပါ့ေနာ္"

ဆုေပးပြဲကို ကိုဘုန္းေမာ္-ကိုစိုးနိုင္က်ဆံုးတဲ့ ဒီေန႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ၂၈ ႏွစ္ ေျမာက္မွာျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပတဲ့ ဒီစာေပဆုေပးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁၆၉/၁၇၁ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ လမ္းမွာ ဒီေန႔ေန႔လည္ ၁ နာရီကေန ၃ နာရီ အထိျပဳလုပ္မယ္လို႔ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေၾကညာထားပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ မဆလအစိုးရရဲ႕လံုထိမ္းတပ္ဖြဲ႔ေတြက RIT ေက်ာင္းသားေတြကို အင္အားသံုးႏွိမ္နင္းခဲ့လို႔ ကိုဘုန္းေမာ္နဲ႔ ကိုစိုးနိုင္တို႔ က်ဆံုးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
RFA


ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ဦးျမင့္ေဆြ (၀ဲမွယာ)  
ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ဦးျမင့္ေဆြ (၀ဲမွယာ)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔ေတြက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဒုသမၼတေတြကို ဖြဲ႔စည္းပံုပါ သမၼတအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုမႈရွိမရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က မတ္ ၁၄ ရက္ လႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံသြားမယ္လို႔ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးဘမ်ဳိးသိန္းက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ဒုသမၼတေတြအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးထင္ေက်ာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ခ်င္းတိုင္းရင္းသားအမတ္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူနဲ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔က ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြတို႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတာပါ။

အဆိုပါ ဒုသမၼတ ၃ ဦးဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၅၉ ပါ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚသစၥာရွိသူ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ စစ္ေရး အျမင္ေတြရွိသူ၊ အႏွစ္ ၂၀ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သူ၊ ကိုယ္တိုင္နဲ႔ မိဘ၊ ဇနီးခင္ပြန္း၊ သားသမီး သမက္နဲ႔ေခြ်းမေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္မျဖစ္စတာေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဒုသမၼတ ေလာင္း ၃ ဦးထဲမွာ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူတို႔ဟာ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းေတြျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္ကေတာ့ အရပ္သားပညာရွင္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအရည္အခ်င္းအကဲျဖတ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးဘမ်ဳိးသိန္းက “စစ္ေရးအျမင္တို႔၊ ႏုိင္ငံေရးအျမင္တို႔၊ စီးပြားေရးအျမင္တို႔ ဘယ္လိုတုိင္းမလဲ။ ဒါကေတာ့ တကယ့္တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ လူမွာေတာ့ ဉာဏ္အေျမာ္ျမင္ရွိရမယ္။ ေနာက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိရမယ္ေပါ့။ ေနာက္ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးကို လိုလိုလားလားေဆာင္ရြက္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိရမယ္၊ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ေကာ စစ္ေရးအျမင္ေကာ လႊမ္းၿခံဳသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ စစ္ေရးအျမင္က ကာကြယ္ေရးအျမင္လို႔ ေျပာင္းထားတာရွိတယ္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး အျမင္ကေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ လံုျခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးကိုေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ကို အေျမာ္ျမင္ရွိရွိနဲ႔ ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ေပါ့။ တကယ္အေရးႀကီးတာက ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္က ဉာဏ္အေျမာ္ျမင္ရွိဖို႔က အေရးအႀကီးဆံုး၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တကယ္ အေရးအႀကီးဆံုး တန္ဖိုး အထားရဆံုးကေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြပဲ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားေတြအေပၚ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုးထားမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွာပါေပါ့၊ ဒါအဓိက က်ပါတယ္”လို႔ေျပာပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ အျငင္းပြားေနတဲ့ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူဟာ ျပည္ပမွာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း စိစစ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

“သူတရား၀င္ထြက္တဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္တယ္၊ တရား၀င္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႔ သြားတယ္ လာတယ္။ သင္တန္းတက္တာတို႔၊ ေက်ာင္းတက္တာတို႔ အပါအ၀င္ အကုန္လုံုးက တရား၀င္ သြားလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စစ္ေဆးကတည္းက ဒီကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ေသခ်ာစိစစ္တာပါ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိပါတယ္။”

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၀က္ဆိုက္မွာ တင္ထားတဲ့ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူရဲ႕ ကိုယ္ေရး မွတ္တမ္း အက်ဥ္းမွာေတာ့ ျပည္ပခရီးစဥ္မွတ္တမ္းမရွိပါ ဆိုၿပီး ေရးထားတာပါ။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားကို တရား၀င္သြားေရာက္တဲ့ ကာလေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ကာလအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေရတြက္ရမယ္လို႔ ႁခြင္းခ်က္ အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြရဲ႕ သားသမီးနဲ႔ ေခ်ြးမသားမက္ေတြ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၅၉ (စ)နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ခုိင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းေတြကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ဦးဘမ်ဳိးသိန္းက ေျပာပါတယ္။

သမၼတ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က ဥကၠ႒နဲ႔ ဒုဥကၠ႒ေတြ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV News

စစ္တပ္က သမၼတအျဖစ္တင္သြင့္တဲ့ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြသည္ လည္းေကာင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္သက္ေဌး(မက်င္ေဌး)တရုတ္ေသြးပါသူ၊သမီးျဖစ္သူ ခင္သက္ထားေဆြဟာ ၾသစီႏိုင္ငံသားခံယူထားတယ္လို ့သိရျပီး၊သမက္ျဖစ္သူ တာယာျမင့္ေဆြဟာ ၾသစီႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနတယ္လို ့သိရပါတယ္။ဒါေတြအမွန္တကယ္ဆိုရင္ သမၼတ စစ္ေဆးေရအဖြဲ ့မွ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာဖို ့လိုပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံသားျပန္ေျပာင္းထားတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ ့ညီညြတ္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးရပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကိုေဖါက္ဖ်က္ျခင္း။ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း။အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း။ထိုအခ်က္မ်ားကို သမၼတသည္ သစၥာမေစာင့္ထိမ္းရမည္။
၅၉(စ) မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊မိမိ၏ ဇနီး သို ့မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊မိမိ၏ တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရား၀င္သားသမီး တစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို ့မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရုိေသသူ သို ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ၅၉(စ)ကို အသက္ေပးကာကြယ္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေနမ်ဳိးေ၀ႏွင့္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္တို ့ ဆႏၵမေဖာ္ထုတ္ၾကပါလား၊ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို ့လိုသူျဖစ္လွ်င္ ဘာဘဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ႏိုင္ငံနဲ ့လူမ်ဳိးေတြအတြက္ မစဥ္းစားပါ၊၊၅၉ (စ) ျပင္ခ်င္တဲ့သူ နိုင္ငံက ထြက္သြားဆိုျပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာခဲ့ ၾကသလို၊ ျပင္ဆင္တာ ဆိုင္းငံ့တာ ေတြျပဳလုပ္လာရင္ အမ်ိုးသားေရး အင္အားစုေတြနဲ့ ထိပ္တိုက္ တြေ့မယ္ လို့လည္း ေျပာဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။အာဏာရွင္ နအဖလက္ပါးေစေတြဆိုတာ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ ့ရပါျပီ ျပည္သူေတြလည္း ယုံၾကည္မႈမရွိၾကဖို ့ လိုအပ္ပါသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အခ်ိန္အခါႏွင့္မကိုက္ညီရင္ ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။အေမရီကန္၊ျပင္သစ္၊ဂ်ာမဏီ၊ဂ်ပန္ စသည့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာအၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၾကရပါတယ္။ဒါကိုနားမလည္တဲ့သူေတြက အာဏာရွင္အၾကိဳက္လိုက္ျပီး အရုိးအရင္းေလးစုတ္ရမလားလို ့ အာဏာရွင္ကို အကာအကြယ္ေပးေနျပီး ျပည္သူေတြကို လိမ္ညာဖို ့ၾကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။

စစ္တပ္က သမၼတအျဖစ္ တင္သြင္းတဲ့ ဦးျမင့္ေဆြဟာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ ့ ပိတ္ဆို ့မႈ ခံထားရသူျဖစ္ျပီး ၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးအခင္းမွာ တပ္လုံျခံဳေရးအၾကီးအကဲျဖစ္ကာ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြမွာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသူ အေရးယူထားတဲ့စာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားျပီး အဂဓိလိုက္စားမႈေတြနဲ ့လည္း နံမည္ၾကီးပါတယ္။ေက်ာင္းသားပညာေရးသပိတ္ ျမိဳ ့ေတာ္ခန္းမ အနီး ဆႏၵျပေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြကို လက္ပတ္နီ (စြမ္းအားရွင္)ေတြကို ေမြးထုတ္ခဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ထင္ရွားလာပါတယ္။ရုိသားမႈမရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ညိွစြန္းသူကို စစ္တပ္မွ သမၼတအျဖစ္ တင္သြင္းျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

ျမသိန္း

ဒီေန ့မတ္လ (၁၃) ရက္ဟာ စက္မႈတကၠသိုလ္ ပၪၥမႏွစ္ဓာတုေဗဒအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသား ကိုဘုန္းေမာ္ တေယာက္ စစ္အာဏာရွင္ရဲ ့လံုထိန္းတပ္ေတြပစ္ခပ္လိုက္တဲ့ ေသနပ္က်ည္ဆံ ထိမွန္ေသဆံုးခဲ့တာ (၂၇) ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္တဲ့ေန ့ျဖစ္တယ္။

ဖိႏွိပ္လြန္းရင္ အံုၾကြတတ္တဲ့ လူ ့သဘာ၀ျပယုဂ္ျဖစ္တဲ့ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာ ေစရာမွာ တြန္းအားတခုျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ (RIT) ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းဟာ ၁၉၈၈ မတ္လ ၁၃ ရက္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္တံုးက ျပည္သူေတြရဲ့ ေငြစကၠဴေတြကို တရားမ၀င္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး ဓါးျမတိုက္လုယူခဲ့တဲံ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေပၚ အေထြေထြ မေက်နပ္မွဳ့ေတြ စုလာရာက အေနာက္ႀကိဳ့ကုန္းထဲက လက္ဖက္ေရဆိုင္တခုမွာ လူငယ္ခ်င္းရန္ျဖစ္ၾကရာကေပၚလာတဲ့ လူမွဳ့ေရးပဋိပကၡကို နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ ့တရားမွ်မွ်တတ မေျဖရွင္းခဲ့ဘဲ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရာမွာ ေသဆံုးခဲ့ရတာပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း “ သတၲိရွိတယ္ဆိုတာ လက္ထဲမွာလက္နက္ကိုင္ၿပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္တာကို ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ထဲမွာ ဘာလက္နက္မွမရွိဘဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ရဲတာသတၱိလို႔ ေခၚတယ္”လို ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က (၁၉၈၉) ခုႏွစ္ ဘုန္းေမာ္က်ဆံုးျခင္း (၁) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားမွာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြကို ရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ၿပီး ဘုန္းေမာ္ေန႔ အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီနဲ ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး နာယကႀကီး ဦးတင္ဦးက ဘုန္းေမာ္က်ဆံုးခဲ့တဲ့ မတ္လ (၁၃) ရက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အဲ့ဒီေန ့မွာဘဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တယ္။

တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစိုးတဲ့ နိုင္ငံတနိုင္ငံမွာ ဘယ္ျပည္သူရဲ့ဘ၀မွ လံုၿခံဳမွဳ့မရွိပါဘူး။ လူတိုင္းဟာ ဘုန္းေမာ္လိုဘဲ အျဖစ္ဆိုးနဲ ့ႀကံဳလို ့အသက္ဆံုးပါးရနိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းခံခဲ့ရမွဳ့အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားနဲ ့လူထုအေရးေတာ္ပံုတိုင္းက သမိုင္းမွာ သက္ေသတည္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

နိုင္ငံေရး၊ လူမွဳ့ေရးပဋိပကၡေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ ့ဆံုညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းရမည့္အစား လက္နက္အားကို၊ အာဏာအားကိုးနဲ ့အႀကမ္းဖက္အနိုင္ယူဗိုလ္က်တတ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္သေႏၶဆိုး အက်င့္ယုတ္နဲ ့ေသနတ္နဲ ့ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေျဖရွင္းခဲ့တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေႏွာင္မွာဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ စစ္အာဏာရွင္စိတ္ဓါတ္ကို အျမစ္အငုပ္မက်န္ တူးထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ဖို ့လိုတယ္။

တကယ္ေတာ့ တို ့အားလံုးဟာ ကိုဘုန္းေမာ္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတိုင္းဟာ ကိုဘုန္းေမာ္ေတြပါဘဲ။

ေလးစားစြာျဖင့္

(မင္းေကာင္းခ်စ္)

မတ္လ (၁၃) ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

[soundcloud src="251592105"/]
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေန ေရြးလိုက္တဲ႕ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဒုသမၼတ ၂ ဦး နဲ႕ တပ္မေတာ္က ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ ဒုသမၼတ တစ္ဦးတို႔ကို မႏၱေလး ေဒသခံေတြ ဘယ္လို အျမင္ သေဘာထားေတြ ရွိၾကသလဲ၊ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး ဘာေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကသလဲ ဆိုတာ ကိုေနလင္း မႏၱေလးကေန စုစည္း သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။
BBC Burmese